Medarbeiderundersøkelsen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeiderundersøkelsen 2013"

Transkript

1 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter

2 Generelt Gjennomført (4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse og om ansettelsen er fast eller midlertidig. Verktøyet er «bedrekommune.no»,med passord og svar på nett (som i 2010,2011 og 2012). Årets undersøkelse er i hovedsak gjennomført med invitasjon pr. epost svar (1.282 i 2012) Svarandel 56 % (55 % i 2011). 3 bakgrunnsspørsmål, 48 skalaspørsmål (i hvilken grad )

3 Aldersfordeling Færre i yngste aldersgruppe enn i 2011 og % 50% 52% 49% 49% Noe avvik fra reell aldersfordeling 40% 37% 38% 38% 30% 20% 11% 14% 13% 10% 0% Under 30 år år Over 50 år

4 Fartstid Flere med lengste fartstid enn i 2011 og % 50% 51% 49% 48% Kjenner ikke reell fordeling 40% 31% 32% 34% 30% 20% 17% 19% 19% 10% 0% Under 3 år 3-10 år Over 10 år

5 Utdanning Større andel med høyskole eller universitet enn i 2011 og % 60% 50% 64% 59% 60% Ansatte med høyskole/universitet er overrepresentert i undersøkelsen 40% 30% 20% 32% 34% 33% Denne gruppen er i all hovedsak den minst fornøyde gruppen. 10% 0% 5% 7% 8% Grunnskole Videregående opplæring Høyskole eller universitet

6 Skalaspørsmål Svar på skala fra 1 til 6, der 6 er best. Gjennomsnitt pr. spørsmål og pr. dimensjon (snitt over flere spørsmål) Høyt gjennomsnitt mer positivt enn et lavt gjennomsnitt Signifikante endringer fra 2012 er markert med grønne (positive) eller røde (negative) piler.

7 Kortversjonen Stolthet over egen arbeidsplass Systemer for lønns- og Snitt pr. dimensjon (grupper av spørsmål) Helhetsvurdering Organisering av arbeidet 6,0 3,0 2,0 1,0 Innhold i jobben Fysiske arbeidsforhold 2013 Landet Faglig og personlig utvikling Mobbing, diskriminering Overordnet ledelse Medarbeidersamta le Nærmeste leder

8 Organisering av arbeidet 6,0 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 3,9 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,2 4,3 3,0 2,0 1,0 får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? er du kjent med målene dine for din arbeidsplass? er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass? bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? har du nok tid til å gjøre jobben din? Landet har du utstyr til å få gjort jobben din (for eksempel data, verktøy, hjelpemidler)? alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt?

9 Innhold i jobben 6 5 5,2 5,2 5,2 5, har du nok utfordringer i jobben? har du nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver? har du mulighet til å jobbe selvstendig? Landet mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? alt i alt,i hvilken grad er du fornøydmedinnholdet i jobben din?

10 Fysiske arbeidsforhold ,7 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 3,8 4,2 4,2 4, er du fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen din? er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine? opplever du at det er fysisk trygt på arbeidsplassen din? Landet alt i alt,i hvilken grad er du fornøydmed de fysiske arbeidsforholdene i jobben din?

11 Samarbeid og trivsel med kollegene 6 5 5,3 5,2 5,2 5, trives du sammen med dine kolleger? løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte? Landet alt i alt,hvor fornøyder du med samarbeidet med dine kolleger på arbeidsplassen?

12 Mobbing, diskriminering og varsling 6 5 5,2 5,1 5,1 5, er arbeidsmiljøet på din arbeidsplass uten mobbing?(1 = mye mobbing, 6 = ingen mobbing) er din arbeidsplass integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv? Landet er det lagt til rette for mulighet til at du kan melde fra om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass?

13 Nærmeste leder ,4 4,3 4,1 4,2 4,4 4,3 4,3 4,5 4, gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? gir degtilstrekkelig tilbakemelding på den den jobben du gjør? har innsikt i den jobben du gjør? er lydhør overfor dine synspunkter? Landet tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig? alt i alt,i hvilken grad er dufornøydmed din nærmeste leder?

14 Medarbeidersamtale 73 % svarer ja på spørsmålet om de har fått tilbud om medarbeidersamtale siste 12 mnd ,4 80 % av disse svarer at de faktisk har gjennomført medarbeidersamtale siste 12 mnd. 4 3 Tilsvarende tall i 2012 var 73% og 82 %. 2 1 har din leder fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? har du fulgt opp det dere ble enige om i samtalen? Landet

15 Overordnet ledelse 6,0 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,6 3,0 2,0 1,0 er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? Landet alt i alt, i hvilken grader du fornøyd med den overordnete ledelsen i kommunen?

16 Faglig og personlig utvikling 6,0 4,5 4,3 4,2 4,1 3,8 4,3 4,3 4,1 3,0 2,0 1,0 lærer du noe nytt gjennom jobben din? legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? Landet alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med mulighetene for læring i jobben?

17 Lønns- og arbeidstidsordninger 6,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 4,5 4,4 4,4 4,3 3,9 3,0 2,0 1,0 lønnen din i forhold til jobben du gjør? måten din individuelle lønn blir fastsatt? arbeidstidsordningen i jobben (flexitid, turnus, vaktplan, arbeidshelger)? Landet muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov? alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med lønns- og arbeidstidsordningene i jobben din?

18 Stolthet over egen arbeidsplass 6,0 4,5 4,4 4,3 4,5 4,5 4,4 3,0 2,0 1,0 tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen? tror du brukerneer fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass? vil duanbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass? tror du at du jobber i kommunen om 3 år? Landet Kolonne alt i alt,i hvilken grad er du stolt av arbeidsplassen din? alt i alt,hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din?

19 Bruk av skalaen 5 % (4 %) 2 % (2 %) 5 % (5 %) 20 % (21 %) 34 % (35 %) 10 % (10 )% 23 % (23 %) vet ikke N=56955

20 Svarfordeling 2013 jobbe selvstendig trives med kolleger mestrer du jobben aktiv i måloppnåelse mobbefritt arbeidsmiljø kjent med mål nok utfordringer nok kompetanse integrerende arbeidsmiljø alt i alt, samarbeid alt i alt, innhold anbefale arbeidsplass til andre alt i alt, stolt av arbeidsplassen tilrettelagt for varsling nærmeste leder - lydhør fysisk trygghet alt i alt, nærmeste leder nærmeste leder - tar etikk på alvor stillings% tilpasset behov løser oppgaver sammen jobber her om tre år brukertilfredshet MAS - arbeidstaker følger opp lærer noe nytt nærmeste leder - klar på forventning tilstrekkelig informasjon alt i alt, arbeidssituasjon arbeidstidsordning riktig utstyr MAS - leder følger opp alt i alt, tilretteggelse arbeidsplassens omdømme deltatt i utformingen av mål nærmeste leder - innsikt alt i alt, læring nærmeste leder - tilbakemelding legger til rette for kompetanseutvikling alt i alt, fysiske forhold alt i alt, lønn og srbeidstid tid nok til jobben overordnet ledelse - positivt bilde uttad standard på lokaler overordnet ledelse - tydelig på mål inneklima overordnet ledelse - opptatt av etikk lønn i forhold til lønn alt i alt, overordnet ledelse lønnsfastsettelse 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vet ikke

21 Svarfordeling 2012 jobbe selvstendig trives med kolleger mestrer du jobben kjent med mål aktiv i måloppnåelse mobbefritt arbeidsmiljø alt i alt, samarbeid alt i alt, innhold anbefale arbeidsplass til andre nok kompetanse integrerende arbeidsmiljø nok utfordringer alt i alt, stolt av arbeidsplassen fysisk trygghet tilrettelagt for varsling løser oppgaver sammen alt i alt, nærmeste leder MAS - arbeidstaker følger opp nærmeste leder - tar etikk på alvor nærmeste leder - klar på forventning brukertilfredshet stillings% tilpasset behov tilstrekkelig informasjon nærmeste leder - lydhør jobber her om tre år alt i alt, arbeidssituasjon MAS - leder følger opp riktig utstyr alt i alt, tilretteggelse lærer noe nytt arbeidstidsordning arbeidsplassens omdømme deltatt i utformingen av mål nærmeste leder - innsikt nærmeste leder - tilbakemelding alt i alt, fysiske forhold alt i alt, læring tid nok til jobben legger til rette for kompetanseutvikling alt i alt, lønn og srbeidstid standard på lokaler overordnet ledelse - positivt bilde uttad inneklima lønn i forhold til lønn overordnet ledelse - tydelig på mål overordnet ledelse - opptatt av etikk lønnsfastsettelse alt i alt, overordnet ledelse 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vet ikke

22 Svarfordeling 2011 jobbe selvstendig trives med kolleger mobbefritt arbeidsmiljø mestrer du jobben alt i alt, samarbeid alt i alt, innhold aktiv i måloppnåelse kjent med mål nok utfordringer integrerende arbeidsmiljø anbefale arbeidsplass til andre nok kompetanse fysisk trygghet tilrettelagt for varsling alt i alt, stolt av arbeidsplassen løser oppgaver sammen alt i alt, nærmeste leder stillings% tilpasset behov jobber her om tre år MAS - arbeidstaker følger opp nærmeste leder - tar etikk på alvor nærmeste leder - lydhør nærmeste leder - klar på forventning brukertilfredshet alt i alt, arbeidssituasjon tilstrekkelig informasjon arbeidstidsordning lærer noe nytt alt i alt, tilretteggelse MAS - leder følger opp riktig utstyr arbeidsplassens omdømme deltatt i utformingen av mål nærmeste leder - innsikt alt i alt, fysiske forhold nærmeste leder - tilbakemelding alt i alt, læring legger til rette for kompetanseutvikling standard på lokaler alt i alt, lønn og srbeidstid tid nok til jobben inneklima lønn i forhold til lønn overordnet ledelse - opptatt av etikk overordnet ledelse - positivt bilde uttad overordnet ledelse - tydelig på mål lønnsfastsettelse alt i alt, overordnet ledelse 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vet ikke

23 Et snitt blir til ,0 3,0 2,0 1,0 Mulighet til å jobbe selvstendig (5,2) Helhetsvurdering (4,5) Fornøyd med inneklima (3,6)

24 Spredning Snitt pr. dimensjon (grupper av spørsmål) Stolthet over egen arbeidsplass Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger Helhetsvurdering Organisering av arbeidet 6,0 3,0 2,0 1,0 Innhold i jobben Fysiske arbeidsforhold Samarbeid og trivsel med kollegene Faglig og personlig utvikling Mobbing, diskriminering og varsling Overordnet ledelse Nærmeste leder Medarbeidersamtale 2013 Høyeste score (TO) Laveste score (TO)

25 Medarbeiderundersøkelse 2013 Lillehammer - samlet Andre Stab FE Innkjøp Fellesenhet økonomi HR-enheten Økonomisk planlegging og analyse Ledere Antall planlagte Antall svar TO Avlastning TO Barnehage TO Barnevern TO Grunnskole TO Lillehammer læringssenter TO Kultur og fritid TO Kulturhuset Banken TO Lillehammer bibliotek TO Lillehammer kino TO Lillehammer kulturskole Fag, utvikling og interkommunalavdeling TO Lillehammer helsestasjon TO Lillehammer rehabiliteringssenter TO Bofellesskap TO Psykisk helse og rus TO Hjemmetjenesten TO Sysselsetting TO Tildeling TO Lillehammer helsehus NAV kommune TO Byggesak TO Byggservice TO Eiendom TO Park og idrett TO Plan og miljø TO Vann og avløp TO Veg og trafikk H L Rapport pr. spørsmål I hviken grad - får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? 4,2 4,2 4,4 4,3 4,5 5,3 3,4 5,2 4,4 4,2 4,2 4,5 4,3 3,8 4,5 5,3 3,4 - er du kjent med målene dine for din arbeidsplass? 4,1 4,2 5,3 5,1 5,4 5,3 3,8 5,4 4,1 5,4 3,8 - er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass? 4,2 4,2 3,5 5,2 4,1 4,4 4,1 3,2 4,5 4,2 3,9 3,7 3,8 4,5 4,3 3,9 3,3 3,6 3,9 5,2 3,2 - bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? 4,5 5,1 5,4 5,1 5,3 5,1 4,3 5,2 5,2 5,1 5,4 4,3 - har du nok tid til å gjøre jobben din? 3,8 3,7 3,8 4,4 3,5 4,1 3,0 4,5 4,3 3,6 3,7 3,5 4,4 4,1 3,5 3,4 3,8 3,5 3,4 3,4 4,3 3,0 - har du utstyr til å få gjort jobben din (for eksempel data, verktøy, hjelpemidler)? 4,4 5,2 5,1 4,3 4,4 4,2 4,2 4,1 3,8 4,4 4,2 4,4 4,4 4,5 4,2 4,2 5,2 3,8 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt? 4,4 4,5 4,2 3,7 4,5 4,4 4,5 3,6 4,4 4,3 4,1 4,2 4,3 4,2 3,9 4,4 3,6 I hvilken grad - har du nok utfordringer i jobben? 5,1 5,4 5,4 5,3 5,1 5,3 4,3 5,1 4,3 5,4 4,3 - har du nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver? 4,5 5,1 5,1 5,2 5,1 4,5 5,1 5,2 4,5 - har du mulighet til å jobbe selvstendig? 5,2 5,4 5,4 5,5 5,5 5,4 5,6 5,5 5,1 5,4 5,4 5,3 5,4 5,3 5,4 5,1 5,3 5,4 5,6 - mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? 5,1 5,1 5,5 5,1 5,1 5,1 4,5 5,2 5,5 4,5 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med innholdet i jobben din? 5,2 5,1 5,1 4,4 5,2 4,4 I hvilken grad - er du fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen din? 3,6 3,9 3,9 2,1 3,6 3,5 3,3 2,7 4,1 3,7 3,2 3,4 3,2 4,3 3,3 3,6 3,9 3,0 2,1 - er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine? 3,8 4,5 3,8 2,3 3,6 4,5 3,0 3,3 2,8 4,2 3,8 3,2 3,5 3,3 4,1 4,1 3,9 4,1 3,8 2,3 - opplever du at det er fysisk trygt på arbeidsplassen din? 5,1 5,4 5,5 5,2 3,5 5,2 4,5 4,3 5,3 4,4 3,9 4,4 5,5 3,5 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene i jobben din? 4,5 4,5 4,3 4,1 2,6 3,9 4,5 3,4 3,6 3,0 4,5 4,2 3,5 4,1 3,4 4,1 4,5 3,9 2,6 i hvilken grad - trives du sammen med dine kolleger? 5,2 4,1 5,1 5,1 5,5 5,3 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,4 5,3 5,2 5,1 5,1 5,5 4,1 - løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte? 4,1 3,4 4,5 5,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 5,1 5,2 3,4 alt i alt, hvor fornøyd er du med samarbeidet med dine kolleger på arbeidsplassen? 4,4 3,9 5,4 5,1 4,5 4,4 5,3 5,1 5,4 3,9 I hvilken grad - er arbeidsmiljøet på din arbeidsplass uten mobbing?(1 = mye mobbing, 6 = ingen mobbing) 5,2 5,3 5,6 5,4 5,3 5,5 5,3 5,3 5,4 5,3 5,2 5,5 5,2 5,4 5,1 5,8 5,1 5,1 5,8 - er din arbeidsplass integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion osv? 4,2 5,3 5,1 5,4 5,1 4,5 5,1 5,3 5,2 5,2 5,1 5,3 5,1 5,1 5,4 4,2 - er det lagt til rette for mulighet til at du kan melde fra om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,5 4,2 5,3 5,3 4,3 4,3 5,3 4,5 4,3 5,5 4,3 4,2 5,5 4,2 I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder - gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 4,4 4,2 4,4 4,3 3,7 5,1 3,9 4,2 4,2 3,6 5,1 3,6 - gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den den jobben du gjør? 4,1 4,5 3,7 4,2 4,3 4,4 4,2 4,1 4,2 3,8 3,5 4,2 4,3 3,7 3,6 3,9 4,5 4,3 4,2 3,3 3,3 - har innsikt i den jobben du gjør? 4,3 4,5 3,2 4,5 4,3 4,2 4,4 4,3 4,2 4,5 4,4 3,8 3,8 3,9 4,4 3,8 4,4 3,2 - er lydhør overfor dine synspunkter? 4,2 5,1 4,5 4,2 5,4 4,1 4,4 5,6 3,9 5,6 3,9 - tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig? 4,4 5,4 4,5 5,3 5,2 5,1 4,2 4,4 5,1 3,9 5,4 3,9 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med din nærmeste leder? 4,5 4,5 4,2 5,1 5,2 4,3 4,3 4,2 5,1 4,1 5,2 har din leder fulgt opp det dere ble enige om i medarbeidersamtalen? 3,6 4,5 4,4 3,6-4,3 3,7 3,7 4,3 4,1 4,1 3,6 har du fulgt opp det dere ble enige om i medarbeidersamtalen? 4,5 4,2 4,5 4,4 5,2 5,2-4,3 5,1 4,5 5,2 I hvilken grad synes du den overordnede administrative ledelse - er tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 4,2 3,7 4,5 4,3 4,3 4,3 3,4 4,2 4,1 4,3 3,3 4,1 3,4 3,7 3,6 3,7 3,7 3,8 4,5 4,5 3,3 - bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? 4,1 3,9 4,5 4,4 4,5 4,3 4,1 4,3 4,3 3,9 3,9 4,2 3,4 4,1 4,3 3,7 3,8 4,4 3,8 3,4 - tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig? 4,1 4,3 4,5 4,4 4,1 4,4 3,3 4,3 4,2 4,3 3,8 4,2 4,4 3,8 4,5 3,7 3,9 3,3 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med den overordnete ledelsen i kommunen? 3,9 4,5 3,9 4,5 4,2 4,4 4,1 3,4 4,1 4,2 4,1 3,6 3,9 3,5 3,9 3,5 3,6 4,1 3,5 3,7 4,5 4,5 3,4 I hvilken grad - lærer du noe nytt gjennom jobben din? 5,1 5,1 5,1 4,4 4,4 4,1 4,2 5,2 4,2 5,2 4,1 - legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? 4,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,2 4,3 3,9 4,5 4,5 3,8 3,5 4,2 4,4 3,4 4,2 3,4 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med mulighetene for læring i jobben? 4,3 4,5 5,1 4,5 4,1 4,4 4,2 4,2 4,5 4,2 4,5 3,8 3,9 4,3 4,4 3,6 4,4 5,1 3,6 I hvilken grad er du fornøyd med - lønnen din i forhold til jobben du gjør? 3,6 4,3 3,3 4,5 3,5 3,9 3,6 3,1 3,9 3,8 4,3 3,2 3,4 4,2 3,9 3,8 3,3 3,8 4,3 3,4 3,4 3,3 4,5 3,1 - måten din individuelle lønn blir fastsatt? 3,6 3,4 4,4 3,3 3,8 3,8 3,5 3,8 3,7 3,2 3,4 3,9 3,7 3,4 3,9 4,1 3,4 3,2 3,6 3,8 4,4 3,2 - arbeidstidsordningen i jobben (flexitid, turnus, vaktplan, arbeidshelger)? 4,4 5,3 5,4 5,5 4,5 4,5 4,5 5,2 5,3 4,3 4,5 3,5 5,4 3,9 4,3 4,4 5,5 3,5 - muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov? 5,4 5,2 5,7 3,6 5,1 5,1 5,1 5,4 4,5 5,1 4,1 5,1 5,7 4,3 5,3 4,5 5,7 3,6 alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med lønns- og arbeidstidsordningene i jobben din? 4,3 5,1 4,2 3,8 4,2 4,3 4,1 4,2 4,1 3,6 4,2 3,6 4,2 4,1 4,3 5,1 3,6 I hvilken grad - tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen? 4,5 4,4 3,9 4,5 5,2 3,3 4,5 3,5 4,1 4,1 4,3 3,2 4,3 5,2 3,2 - tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass? 4,5 3,8 5,3 5,1 3,8 3,8 4,5 4,4 3,6 5,3 3,6 - vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass? 5,3 3,9 5,2 5,2 5,5 5,1 4,5 5,1 5,3 5,1 4,3 5,1 4,4 4,4 4,5 5,5 3,9 - tror du at du jobber i kommunen om 3 år? 5,1 4,1 5,6 5,8 4,4 5,1 5,2 5,3 4,5 4,5 5,8 alt i alt, i hvilken grad er du stolt av arbeidsplassen din? 5,2 3,9 5,2 5,5 5,1 4,4 3,9 4,5 5,2 5,2 4,4 4,5 5,5 3,9 alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 4,5 3,9 4,5 4,5 4,4 4,4 3,8 4,5 4,1 4,1 4,5 4,3 4,5 4,4 3,8

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 2015/33 Saksbehandlar: Rune Håseth Dato: 19.02.2015 Medarbeidarundersøkjing 2014 Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr. MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/24924 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Sak om Medarbeideundersøkelsen 2010 tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune 0 Innhold Bakgrunn for medarbeiderundersøkelsen... Kort om undersøkelsens formål... Praktiske opplysninger om medarbeiderundersøkelsen... Resultater

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune 2016 Innhold Bakgrunn for medarbeiderundersøkelsen... 3 Kort om undersøkelsens formål... 3 Praktiske opplysninger om medarbeiderundersøkelsen...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Orientering DK

Orientering DK Orientering Medarbeiderundersøkelsa 2009 Medarbeiderundersøkelse Aktivitet i effektivitetsnettverket Steinkjer, Stjørdal, Verdal, Orkdal Første gang 2003 Medarbeider og brukerundersøkelser annakvart år

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN

MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN MEDARBEIDER UNDERSØKELSEN 2014 1 Om undersøkelsen: Gausdal kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen i 2014 ble avviklet i september og oktober og gjennomført

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Arkivsaksnr.: 15/168 3 Arkivnr.: 440 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 SAMMENDRAGSRAPPORT Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 440

Søgne kommune Arkiv: 440 Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2013/681-22315/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 25.06.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Gausdal kommune samlet: Medarbeiderundersøkelsen 2015 Svarprosent: 70,8

Gausdal kommune samlet: Medarbeiderundersøkelsen 2015 Svarprosent: 70,8 Antall Gausdal kommune samlet: Medarbeiderundersøkelsen 2015 Svarprosent: 70,8 1. Ved hvilken enhet/avdeling er du ansatt (I de tilfeller der du er ansatt ved flere enheter, velg den enheten der du jobber

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag kl. 07:30-08:30. Jenny Eide Hemstad. fagleder. Til medlemmer av Trepartsorganet

MØTEINNKALLING. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag kl. 07:30-08:30. Jenny Eide Hemstad. fagleder. Til medlemmer av Trepartsorganet Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.08.2014 kl. 07:30-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Brukerundersøkelse for kulturskolen. Rådgiver Lisbeth Frydenlund

Brukerundersøkelse for kulturskolen. Rådgiver Lisbeth Frydenlund Brukerundersøkelse for kulturskolen Rådgiver Lisbeth Frydenlund Innhold Generelt om bedrekommune.no Spesielt om kulturskoleundersøkelsen Hvordan vi jobbet med spørsmålene Pilotkommuner og gjennomføring

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/15 15/4246 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/15 15/4246 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Orientering fra etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten

Orientering fra etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. etg. Møtetid: Torsdag 27. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag kl.

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag kl. Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 29.04.2015 kl. 15:30-17:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Resultater brukerundersøkelser 2012 Søgne kommune

Resultater brukerundersøkelser 2012 Søgne kommune Resultater brukerundersøkelser 2012 Søgne Brukerundersøkelser 2012 I perioden 13.03.12-01.05.12 ble det gjennomført brukerundersøkelser på følgende områder: Barnehage Biblioteket Byggesak Ergo-/fysioterapi

Detaljer

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. Sak 1/12 1 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012 MANDAT ADMINISTRASJONSUTVALG Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER EIGERSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER EIGERSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 8. mars 2006 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND

Detaljer

*Presentasjon ved rådmann Geir Grimstad, fagsjef budsjett og styring Steinar Dahlen og fagsjef HR og organisasjonsutvikling Mariann Hjelle

*Presentasjon ved rådmann Geir Grimstad, fagsjef budsjett og styring Steinar Dahlen og fagsjef HR og organisasjonsutvikling Mariann Hjelle Nesodden kommune har i flere år gjennomført bruker- og medarbeiderundersøkelser i bedrekommune.no. Kommunen deler sine erfaringer med bruk av bedrekommune.no, og hvordan resultatene kan brukes i et styringsperspektiv

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.09.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Kartlegging av medarbeidertilfredshet. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Kartlegging av medarbeidertilfredshet Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune?

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Kilder til fakta og kunnskap om kommunen Denne presentasjonen handler ikke om hvor GOD Lillehammer kommune er Denne presentasjonen handler heller ikke om hvor

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12,

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12, INNLEDNING MEDARBEIDERSAMTALEN Det er vanlig å definere medarbeidersamtalen som er samtale mellom en ansatt og leder som er planlagt, forberedt, periodisk tilbakevendende, forpliktende og fortrolig. Samtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: Kl. 08.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 5659/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 Publisert fra 04.03.2009 til 22.03.2009 199 respondenter 1. Jeg arbeider ved 2. Min primære arbeidsplass 1 2 3. Min funksjon 4. Ansettelsesforhold 3 5. Stillingsbrøk

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Administrasjonsutval. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Administrasjonsutval. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Administrasjonsutval Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 19.01.2015 Møtetid: 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste 15 Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten og kommuner har hatt interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Resultater Partssammensatt utvalg 4. mars 2014 Svarprosent 2013: 3 70 inviterete /2 47 svar 2012: 3 337 inviterete /2 369 svar 2013 69 % 2012 71 % 2011 64 % 0 10 20 30 40

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Hovedarbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Hovedarbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Hovedarbeidsmiljøutvalget INNKALLING Utvalg: Hovedarbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: Kl. 13:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 012/15

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet Livsfasepolitikk Muligheter der du er i livet 1 2 Vi legger til rette Som arbeidsgiver ønsker vi å legge til rette for at du skal trives og yte ditt beste. Alle beveger vi oss gjennom ulike faser i livet,

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Medarbeidersamtalen i Midtre Gauldal kommune. Veileder til lederne,

Medarbeidersamtalen i Midtre Gauldal kommune. Veileder til lederne, Medarbeidersamtalen i Midtre Gauldal kommune Veileder til lederne, 25.07.1 1 1. Innledning Hvorfor medarbeidersamtalen? Rollen som ansatt har endret seg de siste tiårene, og det har gjort det nødvendig

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer