Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore"

Transkript

1 Kjønn 2015 Valid Mann ,5 79,1 79,1 Kvinne ,5 20,9 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 30 2,0 Alder 2015 Valid 20 år eller yngre 77 5,0 5,1 5, år 120 7,8 8,0 13, år ,7 13,9 27, år ,5 23,8 50, år ,2 26,5 77, år ,4 17,6 94,9 61 år eller eldre 77 5,0 5,1 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 20 1,3 Hvilken utdannelse har du? 2015 Valid Lærling 87 5,7 5,8 5,8 Ufaglært 49 3,2 3,3 9,0 Universitet/høgskule ,2 28,6 37,6 Videegående skole (uten 77 5,0 5,1 42,8 fagbrev) Faglært (ett fagbrev) ,5 41,1 83,9 Faglært (flere fagbrev) ,2 14,4 98,3 Fagspesifikke sertifikat 26 1,7 1,7 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 23 1,5 Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore 2015 Valid Ingen tid i det hele tatt ,7 91,0 91, prosent 33 2,2 4,4 95, prosent 14,9 1,9 97, prosent 8,5 1,1 98, prosent 13,9 1,7 100,0 Total ,2 100,0 Missing System ,8 Siste år: andel av arbeidstid benyttet i olje /gassrelatert virksomhet på land 2015 Valid Ingen tid i det hele tatt 11,7,7, prosent 73 4,8 5,0 5, prosent 37 2,4 2,5 8, prosent 59 3,9 4,0 12, prosent ,2 87,7 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 61 4,0 Har du fast eller midlertidig ansettelse? 2015 Valid Fast ansettelse ,4 92,8 92,8 Midlertidig ansettelse 108 7,1 7,2 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 23 1,5 Er du innleid til selskapet du jobber for på dette anlegget? 2015 Valid Ja ,1 10,4 10,4 Nei ,7 89,6 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget2015 1/27

2 Total ,8 100,0 Missing System 49 3,2 Siste år: andel av arbeidstid benyttet i annet arbeid/utdanning 2015 Valid Ingen tid i det hele tatt ,1 71,1 71, prosent ,7 20,0 91, prosent 25 1,6 3,1 94, prosent 27 1,8 3,3 97, prosent 21 1,4 2,6 100,0 Total ,6 100,0 Missing System ,4 Arbeidsområde 2015 Valid Prosess ,4 39,1 39,1 Forpleining 22 1,4 1,5 40,5 Kontruksjon/prosjekt/modifikasjon ,1 14,3 54,8 Vedlikehold ,2 32,7 87,6 Administrasjon 104 6,8 6,9 94,5 Annet 70 4,6 4,7 99,1 Vakttjenester/sikring 13,9,9 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 26 1,7 Hvor lenge har du jobbet i din nåværende stilling? 2015 Valid 0 3 mnd. 83 5,4 5,5 5,5 4 mnd. 1 år ,1 12,3 17,8 2 5 år ,4 43,1 60, år ,8 23,1 83, år 148 9,7 9,8 93,8 20 år eller mer 94 6,1 6,2 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 22 1,4 Har du lederansvar? 2015 Valid Nei ,5 72,7 72,7 Ja, med personalansvar ,1 12,3 85,0 Ja, uten personalansvar ,8 15,0 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 25 1,6 Hvilken skiftordning går du? 2015 Valid Dagtid ,4 67,4 67,4 Helkontinuerlig skift ,0 28,4 95,8 2 skift 16 1,0 1,1 96,8 Annet 48 3,1 3,2 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 22 1,4 Er du pålagt en eller flere beredskapsfunksjoner? 2015 Valid Ja ,2 39,0 39,0 Nei ,6 61,0 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 33 2,2 Innsatsmannskap 2015 Valid Ja ,4 100,0 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget2015 2/27

3 Missing System ,6 Brannvern 2015 Valid Ja ,8 100,0 100,0 Missing System ,2 Røykdykking 2015 Valid Ja 135 8,8 100,0 100,0 Missing System ,2 Farlige stoffer kjemikalievern 2015 Valid Ja 42 2,7 100,0 100,0 Missing System ,3 Kjemikaliedykking 2015 Valid Ja 64 4,2 100,0 100,0 Missing System ,8 Førstehjelp 2015 Valid Ja ,4 100,0 100,0 Missing System ,6 Innsatsledelse 2015 Valid Ja 86 5,6 100,0 100,0 Missing System ,4 Redningsstab 2015 Valid Ja 39 2,6 100,0 100,0 Missing System ,4 Teknisk støtte/bakvakt 2015 Valid Ja 75 4,9 100,0 100,0 Missing System ,1 Orden og sikring (security) 2015 Valid Ja 51 3,3 100,0 100,0 Missing System ,7 Beredskapsleder 2015 Valid Ja 40 2,6 100,0 100,0 Missing System ,4 Beredskapsvakt/ledelsesvakt 2015 Valid Ja 58 3,8 100,0 100,0 Missing System ,2 Varslingsfunksjon (i kontrollrom, portvakt osv.) file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget2015 3/27

4 2015 Valid Ja 91 6,0 100,0 100,0 Missing System ,0 Er du tillitsvalgt? 2015 Valid Ja 119 7,8 8,4 8,4 Nei ,2 91,6 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 107 7,0 Er du verneombud? 2015 Valid Ja 132 8,6 9,3 9,3 Nei ,3 90,7 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 108 7,1 Er du medlem av arbeidsmiljøutvalg? 2015 Valid Ja 77 5,0 5,5 5,5 Nei ,2 94,5 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 134 8,8 Har du det lovpålagte 40 timers grunnkurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg? 2015 Valid Ja ,6 34,8 34,8 Nei ,0 65,2 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 51 3,3 Har du i løpet av det siste året opplevd omorganiseringer som har hatt betydning for hvordan du planlegger og/eller utfører dine arbeidsoppgaver når du er på innretningen? 2015 Valid Har opplevd omorganisering med stor betydning ,9 20,6 20,6 Har opplevd omorganisering med moderat ,5 29,4 49,9 betydning Har opplevd omorganisering uten at den har ført til ,2 25,9 75,9 endringer av betydning for mitt arbeid Har ikke opplevd omorganisering ,4 24,1 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 45 2,9 Har det på din arbeidsplass blitt foretatt nedbemanning eller oppsigelser det siste året? 2015 Valid Ja ,0 71,3 71,3 Nei ,1 28,7 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 29 1,9 Jeg er av og til presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten 2015 Valid Helt enig 44 2,9 3,0 3,0 Delvis enig 132 8,6 9,0 12,0 Verken enig eller uenig 122 8,0 8,3 20,4 Delvis uenig ,9 17,7 38,1 Helt uenig ,2 61,9 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 67 4,4 Min manglende kjennskap til ny teknologi kan av og til føre til økt ulykkesrisiko file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget2015 4/27

5 2015 Valid Helt enig 42 2,7 2,9 2,9 Delvis enig 104 6,8 7,3 10,3 Verken enig eller uenig ,8 15,9 26,1 Delvis uenig ,5 19,9 46,0 Helt uenig ,3 54,0 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 105 6,9 Det er ofte rotete på min arbeidsplass 2015 Valid Helt enig 43 2,8 2,9 2,9 Delvis enig ,1 15,7 18,6 Verken enig eller uenig ,1 16,7 35,2 Delvis uenig ,4 34,6 69,8 Helt uenig ,2 30,2 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 53 3,5 Jeg synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsregler og prosedyrer 2015 Valid Helt enig 88 5,8 6,0 6,0 Delvis enig ,8 18,5 24,4 Verken enig eller uenig ,2 12,7 37,1 Delvis uenig ,7 25,6 62,8 Helt uenig ,9 37,2 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 55 3,6 Det hender at jeg bryter sikkerhetsregler for å få jobben fort unna 2015 Valid Helt enig 33 2,2 2,2 2,2 Delvis enig 114 7,5 7,8 10,0 Verken enig eller uenig 128 8,4 8,7 18,7 Delvis uenig ,7 18,4 37,2 Helt uenig ,4 62,8 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 60 3,9 I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS 2015 Valid Helt enig 98 6,4 6,7 6,7 Delvis enig ,4 18,2 24,9 Verken enig eller uenig ,8 14,5 39,4 Delvis uenig ,6 22,6 62,0 Helt uenig ,2 38,0 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 70 4,6 Jeg deltar ikke aktivt på HMS møter 2015 Valid Helt enig 123 8,0 8,5 8,5 Delvis enig 142 9,3 9,8 18,3 Verken enig eller uenig ,4 20,5 38,8 Delvis uenig ,3 21,4 60,2 Helt uenig ,6 39,8 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 83 5,4 Karrieremessig er det en ulempe å være for opptatt av HMS 2015 Valid Helt enig 52 3,4 3,5 3,5 Delvis enig 120 7,8 8,2 11,7 Verken enig eller uenig ,5 17,2 28,9 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget2015 5/27

6 Delvis uenig ,4 17,0 45,9 Helt uenig ,9 54,1 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 61 4,0 Kommunikasjonen mellom meg og kolleger svikter ofte på en slik måte at farlige situasjoner kan oppstå 2015 Valid Helt enig 35 2,3 2,4 2,4 Delvis enig 58 3,8 4,0 6,4 Verken enig eller uenig 91 6,0 6,2 12,6 Delvis uenig ,9 21,8 34,5 Helt uenig ,6 65,5 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 69 4,5 Lov og offentlig regelverk knyttet til HMS er ikke godt nok 2015 Valid Helt enig 28 1,8 1,9 1,9 Delvis enig 110 7,2 7,6 9,6 Verken enig eller uenig ,4 27,1 36,6 Delvis uenig ,3 24,8 61,4 Helt uenig ,3 38,6 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 91 6,0 Jeg diskuterer helst ikke HMS forhold med min nærmeste leder 2015 Valid Helt enig 39 2,6 2,7 2,7 Delvis enig 52 3,4 3,5 6,2 Verken enig eller uenig 111 7,3 7,6 13,8 Delvis uenig ,6 18,3 32,1 Helt uenig ,1 67,9 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 62 4,1 Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet 2015 Valid Helt enig ,3 14,1 14,1 Delvis enig ,7 29,3 43,4 Verken enig eller uenig ,9 21,1 64,5 Delvis uenig ,6 16,6 81,0 Helt uenig ,9 19,0 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 85 5,6 Jeg tviler på om jeg klarer å utføre mine beredskapsoppgaver i en krisesituasjon 2015 Valid Helt enig 38 2,5 2,9 2,9 Delvis enig 75 4,9 5,7 8,6 Verken enig eller uenig ,2 23,5 32,1 Delvis uenig ,2 20,0 52,1 Helt uenig ,3 47,9 100,0 Total ,1 100,0 Missing System ,9 Ofte pågår det parallelle arbeidsoperasjoner som fører til farlige situasjoner 2015 Valid Helt enig 45 2,9 3,2 3,2 Delvis enig ,3 14,7 18,0 Verken enig eller uenig ,4 21,4 39,4 Delvis uenig ,0 29,8 69,1 Helt uenig ,0 30,9 100,0 Total ,7 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget2015 6/27

7 Missing System 142 9,3 Rapporter om ulykker eller farlige situasjoner blir ofte pyntet på 2015 Valid Helt enig 120 7,8 8,4 8,4 Delvis enig ,2 19,6 28,1 Verken enig eller uenig ,6 25,4 53,4 Delvis uenig ,8 17,0 70,5 Helt uenig ,5 29,5 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 107 7,0 Mangelfullt samarbeid mellom operatør/hovedbedrift og entreprenører fører ofte til farlige situasjoner 2015 Valid Helt enig 61 4,0 4,5 4,5 Delvis enig ,1 12,4 16,8 Verken enig eller uenig ,3 29,4 46,3 Delvis uenig ,9 22,3 68,6 Helt uenig ,1 31,4 100,0 Total ,3 100,0 Missing System ,7 Jeg er usikker på min rolle i beredskapsorganisasjonen 2015 Valid Helt enig 57 3,7 4,3 4,3 Delvis enig 93 6,1 7,1 11,4 Verken enig eller uenig ,5 22,6 34,0 Delvis uenig ,7 12,4 46,4 Helt uenig ,2 53,6 100,0 Total ,1 100,0 Missing System ,9 Det finnes ulike prosedyrer og rutiner for de samme forhold på ulike innretninger, og dette utgjør en trussel mot sikkerheten 2015 Valid Helt enig 81 5,3 6,2 6,2 Delvis enig ,0 19,7 25,9 Verken enig eller uenig ,2 40,9 66,7 Delvis uenig ,2 14,2 80,9 Helt uenig ,4 19,1 100,0 Total ,1 100,0 Missing System ,9 Jeg opplever gruppepress som går utover HMS vurderinger 2015 Valid Helt enig 36 2,4 2,5 2,5 Delvis enig 112 7,3 7,9 10,4 Verken enig eller uenig ,0 15,0 25,4 Delvis uenig ,6 18,9 44,3 Helt uenig ,9 55,7 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 105 6,9 Det oppstår farlige situasjoner på grunn av at ikke alle snakker samme språk 2015 Valid Helt enig 120 7,8 8,5 8,5 Delvis enig ,5 25,5 34,0 Verken enig eller uenig ,2 20,8 54,7 Delvis uenig ,1 21,7 76,5 Helt uenig ,7 23,5 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 117 7,7 Farlige situasjoner har oppstått som følge av at folk er ruset på jobben file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget2015 7/27

8 Farlige situasjoner har oppstått som følge av at folk er ruset på jobben 2015 Valid Helt enig 72 4,7 5,2 5,2 Delvis enig 45 2,9 3,3 8,5 Verken enig eller uenig ,5 19,4 27,8 Delvis uenig 116 7,6 8,4 36,2 Helt uenig ,7 63,8 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 146 9,5 Risikofylte arbeidsoperasjoner blir alltid nøye gjennomgått før de påbegynnes 2015 Valid Helt enig ,5 68,6 68,6 Delvis enig ,3 25,5 94,0 Verken enig eller uenig 52 3,4 3,6 97,6 Delvis uenig 30 2,0 2,1 99,7 Helt uenig 5,3,3 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 69 4,5 Bemanningen er tilstrekkelig til at HMS ivaretas på en god måte 2015 Valid Helt enig ,5 40,3 40,3 Delvis enig ,1 28,4 68,6 Verken enig eller uenig ,0 12,6 81,2 Delvis uenig ,3 15,0 96,2 Helt uenig 55 3,6 3,8 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 69 4,5 Jeg har den nødvendige kompetansen til å utføre min jobb på en sikker måte 2015 Valid Helt enig ,0 63,9 63,9 Delvis enig ,2 29,0 92,9 Verken enig eller uenig 55 3,6 3,7 96,6 Delvis uenig 38 2,5 2,6 99,2 Helt uenig 12,8,8 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 45 2,9 Innspill fra verneombudene blir tatt seriøst av ledelsen 2015 Valid Helt enig ,2 39,8 39,8 Delvis enig ,2 32,3 72,0 Verken enig eller uenig ,7 18,9 90,9 Delvis uenig 105 6,9 7,3 98,3 Helt uenig 25 1,6 1,7 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 98 6,4 Systemet med arbeidstillatelser (AT) blir alltid etterlevd 2015 Valid Helt enig ,7 53,9 53,9 Delvis enig ,8 30,2 84,1 Verken enig eller uenig 132 8,6 9,4 93,5 Delvis uenig 71 4,6 5,0 98,5 Helt uenig 21 1,4 1,5 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 120 7,8 Jeg kan påvirke HMS forholdene på min arbeidsplass 2015 Valid Helt enig ,7 47,4 47,4 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget2015 8/27

9 Delvis enig ,9 37,2 84,6 Verken enig eller uenig 147 9,6 10,0 94,5 Delvis uenig 61 4,0 4,1 98,6 Helt uenig 20 1,3 1,4 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 53 3,5 Informasjon om uønskede hendelser blir effektivt benyttet for å hindre gjentakelser 2015 Valid Helt enig ,3 37,1 37,1 Delvis enig ,0 38,9 76,0 Verken enig eller uenig ,9 13,6 89,6 Delvis uenig 114 7,5 7,8 97,5 Helt uenig 37 2,4 2,5 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 75 4,9 Jeg stopper å arbeide dersom jeg mener at det kan være farlig for meg eller andre å fortsette 2015 Valid Helt enig ,7 83,9 83,9 Delvis enig ,2 11,8 95,7 Verken enig eller uenig 25 1,6 1,7 97,5 Delvis uenig 10,7,7 98,1 Helt uenig 27 1,8 1,9 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 78 5,1 Min leder setter pris på at jeg påpeker forhold som har betydning for HMS 2015 Valid Helt enig ,0 68,2 68,2 Delvis enig ,2 20,1 88,3 Verken enig eller uenig 114 7,5 7,8 96,2 Delvis uenig 28 1,8 1,9 98,1 Helt uenig 28 1,8 1,9 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 72 4,7 Mine kolleger stopper meg dersom jeg arbeider på en usikker måte 2015 Valid Helt enig ,7 54,2 54,2 Delvis enig ,8 34,4 88,5 Verken enig eller uenig 116 7,6 8,0 96,5 Delvis uenig 33 2,2 2,3 98,8 Helt uenig 18 1,2 1,2 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 71 4,6 Ulykkesberedskapen er god 2015 Valid Helt enig ,2 49,6 49,6 Delvis enig ,5 29,6 79,1 Verken enig eller uenig ,1 14,1 93,3 Delvis uenig 62 4,1 4,4 97,6 Helt uenig 34 2,2 2,4 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 105 6,9 Jeg ber mine kolleger stanse arbeid som jeg mener blir utført på en risikabel måte 2015 Valid Helt enig ,4 67,6 67,6 Delvis enig ,0 24,5 92,2 Verken enig eller uenig 76 5,0 5,3 97,5 Delvis uenig 19 1,2 1,3 98,8 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget2015 9/27

10 Helt uenig 17 1,1 1,2 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 95 6,2 Selskapet jeg arbeider i tar HMS alvorlig 2015 Valid Helt enig ,1 69,4 69,4 Delvis enig ,6 21,3 90,7 Verken enig eller uenig 95 6,2 6,4 97,1 Delvis uenig 27 1,8 1,8 98,9 Helt uenig 16 1,0 1,1 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 50 3,3 Jeg melder fra dersom jeg ser farlige situasjoner 2015 Valid Helt enig ,5 74,4 74,4 Delvis enig ,9 20,7 95,1 Verken enig eller uenig 52 3,4 3,5 98,6 Delvis uenig 10,7,7 99,3 Helt uenig 10,7,7 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 59 3,9 Sikkerhet har første prioritet når jeg gjør jobben min 2015 Valid Helt enig ,7 75,9 75,9 Delvis enig ,6 20,4 96,4 Verken enig eller uenig 37 2,4 2,5 98,9 Delvis uenig 11,7,8 99,7 Helt uenig 5,3,3 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 66 4,3 Min leder er engasjert i HMS arbeidet på installasjonen 2015 Valid Helt enig ,6 60,9 60,9 Delvis enig ,0 24,3 85,2 Verken enig eller uenig ,3 10,9 96,1 Delvis uenig 33 2,2 2,3 98,4 Helt uenig 23 1,5 1,6 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 83 5,4 Det er lett å melde fra til sykepleier/bedriftshelsetjenesten om plager og sykdommer som kan være knyttet til jobben 2015 Valid Helt enig ,6 50,8 50,8 Delvis enig ,8 22,2 73,0 Verken enig eller uenig ,7 17,8 90,8 Delvis uenig 89 5,8 6,2 97,0 Helt uenig 43 2,8 3,0 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 96 6,3 Mine kolleger er svært opptatt av HMS 2015 Valid Helt enig ,0 45,8 45,8 Delvis enig ,4 37,9 83,7 Verken enig eller uenig ,7 13,2 96,9 Delvis uenig 38 2,5 2,6 99,5 Helt uenig 7,5,5 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 62 4,1 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 10/27

11 Verneombudene gjør en god jobb 2015 Valid Helt enig ,7 40,8 40,8 Delvis enig ,8 34,6 75,4 Verken enig eller uenig ,3 17,2 92,6 Delvis uenig 85 5,6 5,9 98,5 Helt uenig 22 1,4 1,5 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 80 5,2 Jeg synes det er lett å finne fram i styrende dokumenter (krav og prosedyrer) 2015 Valid Helt enig ,9 19,8 19,8 Delvis enig ,4 38,1 57,9 Verken enig eller uenig ,5 17,3 75,2 Delvis uenig ,1 18,0 93,1 Helt uenig 100 6,5 6,9 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 70 4,6 Jeg vet alltid hvem i organisasjonen jeg skal rapportere til 2015 Valid Helt enig ,5 42,2 42,2 Delvis enig ,7 31,9 74,1 Verken enig eller uenig ,7 11,1 85,2 Delvis uenig ,0 11,4 96,7 Helt uenig 49 3,2 3,3 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 61 4,0 HMS prosedyrene er dekkende for mine arbeidsoppgaver 2015 Valid Helt enig ,9 46,4 46,4 Delvis enig ,4 34,2 80,6 Verken enig eller uenig ,9 14,7 95,3 Delvis uenig 62 4,1 4,3 99,6 Helt uenig 6,4,4 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 82 5,4 Jeg føler meg tilstrekkelig uthvilt når jeg er på jobb 2015 Valid Helt enig ,4 42,1 42,1 Delvis enig ,0 37,6 79,7 Verken enig eller uenig 131 8,6 8,9 88,6 Delvis uenig 125 8,2 8,5 97,1 Helt uenig 42 2,7 2,9 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 63 4,1 Utstyret jeg trenger for å arbeide sikkert er lett tilgjengelig 2015 Valid Helt enig ,6 46,6 46,6 Delvis enig ,5 32,7 79,3 Verken enig eller uenig 149 9,7 10,4 89,7 Delvis uenig 117 7,7 8,2 97,9 Helt uenig 30 2,0 2,1 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 99 6,5 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring innen arbeidsmiljø file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 11/27

12 2015 Valid Helt enig ,7 45,1 45,1 Delvis enig ,5 35,6 80,7 Verken enig eller uenig ,4 11,8 92,5 Delvis uenig 81 5,3 5,5 98,0 Helt uenig 30 2,0 2,0 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 49 3,2 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring innen sikkerhet 2015 Valid Helt enig ,4 59,3 59,3 Delvis enig ,9 31,9 91,2 Verken enig eller uenig 84 5,5 5,7 96,9 Delvis uenig 30 2,0 2,0 98,9 Helt uenig 16 1,0 1,1 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 50 3,3 Jeg har god kjennskap til HMS prosedyrer 2015 Valid Helt enig ,7 58,3 58,3 Delvis enig ,9 34,9 93,3 Verken enig eller uenig 72 4,7 4,8 98,1 Delvis uenig 24 1,6 1,6 99,7 Helt uenig 4,3,3 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 43 2,8 Jeg har enkel tilgang til prosedyrer og instrukser som gjelder mitt arbeid 2015 Valid Helt enig ,8 50,8 50,8 Delvis enig ,2 33,1 83,9 Verken enig eller uenig 122 8,0 8,5 92,4 Delvis uenig 96 6,3 6,7 99,0 Helt uenig 14,9 1,0 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 89 5,8 Jeg har tilgang til den informasjon som er nødvendig for å kunne ta beslutninger som ivaretar HMS 2015 Valid Helt enig ,1 48,5 48,5 Delvis enig ,4 33,8 82,3 Verken enig eller uenig ,2 13,1 95,4 Delvis uenig 53 3,5 3,7 99,1 Helt uenig 13,9,9 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 108 7,1 Jeg er kjent med hvilke helsefarlige kjemikalier jeg kan bli eksponert for 2015 Valid Helt enig ,1 48,6 48,6 Delvis enig ,8 34,2 82,9 Verken enig eller uenig 119 7,8 8,4 91,3 Delvis uenig 91 6,0 6,4 97,7 Helt uenig 33 2,2 2,3 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 110 7,2 Jeg er blitt informert om risikoen knyttet til de kjemikaliene jeg arbeider med 2015 Valid Helt enig ,7 47,1 47,1 Delvis enig ,7 30,6 77,6 Verken enig eller uenig ,3 13,6 91,2 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 12/27

13 Delvis uenig 95 6,2 6,8 98,1 Helt uenig 27 1,8 1,9 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 142 9,3 Gasslekkasje 2015 Valid Svært liten fare ,2 13,9 13, ,8 24,0 38, ,4 18,4 56, ,4 17,3 73, ,6 13,3 86,9 Svært stor fare ,4 13,1 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 80 5,2 Brann 2015 Valid Svært liten fare ,3 23,6 23, ,5 24,9 48, ,3 18,4 66, ,4 12,1 79, ,0 9,5 88,6 Svært stor fare ,8 11,4 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 86 5,6 Eksplosjon 2015 Valid Svært liten fare ,7 30,7 30, ,6 23,1 53, ,1 14,0 67, ,9 9,5 77, ,9 7,4 84,7 Svært stor fare ,3 15,3 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 99 6,5 Utslipp av giftige gasser/stoffer/kjemikalier 2015 Valid Svært liten fare ,6 16,7 16, ,3 25,9 42, ,9 20,2 62, ,9 15,9 78, ,8 11,5 90,2 Svært stor fare 141 9,2 9,8 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 96 6,3 Radioaktive kilder 2015 Valid Svært liten fare ,1 58,9 58, ,7 21,0 79, ,3 8,9 88, ,4 3,6 92, ,5 3,8 96,2 Svært stor fare 54 3,5 3,8 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 99 6,5 Trafikkulykker : Opplevd risiko 2015 Valid Svært liten fare (1) ,9 40,1 40,1 (2) ,2 26,7 66,8 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 13/27

14 (3) ,9 17,9 84,7 (4) 105 6,9 7,3 92,0 (5) 73 4,8 5,1 97,0 Svært stor fare (6) 43 2,8 3,0 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 84 5,5 Sabotasje/terror 2015 Valid Svært liten fare ,9 45,7 45, ,6 23,1 68, ,6 14,5 83, ,5 5,9 89, ,0 4,3 93,4 Svært stor fare 95 6,2 6,6 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 94 6,1 Alvorlige arbeidsulykker 2015 Valid Svært liten fare ,7 22,0 22, ,8 28,6 50, ,7 22,1 72, ,5 14,4 87, ,3 7,7 94,8 Svært stor fare 74 4,8 5,2 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 95 6,2 Fallende gjenstander 2015 Valid Svært liten fare ,5 12,2 12, ,4 21,7 33, ,2 23,6 57, ,0 20,2 77, ,4 14,2 91,9 Svært stor fare 116 7,6 8,1 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 90 5,9 Svikt i IT systemer 2015 Valid Svært liten fare ,2 24,8 24, ,8 26,5 51, ,6 22,0 73, ,8 12,6 85, ,2 9,9 95,7 Svært stor fare 61 4,0 4,3 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 99 6,5 Er du utsatt for vibrasjoner i hender/ armer fra maskiner eller verktøy? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,4 52,9 52,9 Nokså sjelden ,6 22,7 75,7 Av og til ,2 17,0 92,6 Nokså ofte 82 5,4 5,6 98,3 Meget ofte eller alltid 25 1,6 1,7 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 74 4,8 Arbeider du i kalde værutsatte områder? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,1 25,4 25,4 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 14/27

15 Nokså sjelden ,8 13,5 38,9 Av og til ,2 27,7 66,6 Nokså ofte ,3 22,4 89,0 Meget ofte eller alltid ,5 11,0 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 79 5,2 Er du utsatt for dårlig inneklima? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,3 28,6 28,6 Nokså sjelden ,5 34,0 62,5 Av og til ,0 24,1 86,6 Nokså ofte ,0 10,5 97,1 Meget ofte eller alltid 43 2,8 2,9 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 66 4,3 Har du vanskeligheter med å se det du skal pga mangelfull, svak eller blendende belysning? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,8 41,7 41,7 Nokså sjelden ,4 29,9 71,6 Av og til ,7 21,8 93,3 Nokså ofte 82 5,4 5,6 99,0 Meget ofte eller alltid 15 1,0 1,0 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 72 4,7 Er du utsatt for hudkontakt med f.eks olje, boreslam, rengjøringsmidler eller andre kjemikalier? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,7 41,8 41,8 Nokså sjelden ,9 26,2 68,0 Av og til ,6 22,7 90,8 Nokså ofte 104 6,8 7,2 97,9 Meget ofte eller alltid 30 2,0 2,1 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 77 5,0 Kan du lukte kjemikalier eller tydelig se støv eller røyk i luften? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,4 34,2 34,2 Nokså sjelden ,0 24,2 58,4 Av og til ,0 25,3 83,7 Nokså ofte ,4 12,1 95,8 Meget ofte eller alltid 61 4,0 4,2 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 79 5,2 Utfører du tunge løft? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,8 40,7 40,7 Nokså sjelden ,8 24,0 64,7 Av og til ,1 25,3 90,0 Nokså ofte 116 7,6 8,0 97,9 Meget ofte eller alltid 30 2,0 2,1 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 73 4,8 Må du løfte med overkroppen vridd eller bøyd? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,5 51,1 51,1 Nokså sjelden ,6 22,8 73,9 Av og til ,8 18,8 92,6 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 15/27

16 Nokså ofte 89 5,8 6,1 98,8 Meget ofte eller alltid 18 1,2 1,2 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 79 5,2 Utfører du gjentatte og ensidige bevegelser? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,4 29,9 29,9 Nokså sjelden ,5 25,9 55,8 Av og til ,7 23,9 79,7 Nokså ofte ,7 16,6 96,3 Meget ofte eller alltid 54 3,5 3,7 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 79 5,2 Arbeider du med hender i eller over skulderhøyde 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,5 37,5 37,5 Nokså sjelden ,3 19,3 56,8 Av og til ,9 28,4 85,2 Nokså ofte ,0 12,7 97,9 Meget ofte eller alltid 30 2,0 2,1 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 80 5,2 Arbeider du sittende på huk eller stående på knær? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,6 35,5 35,5 Nokså sjelden ,2 16,1 51,6 Av og til ,0 29,6 81,2 Nokså ofte ,7 15,6 96,8 Meget ofte eller alltid 46 3,0 3,2 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 85 5,6 Har du stillesittende arbeid med liten mulighet til variasjon? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,8 24,9 24,9 Nokså sjelden ,2 25,3 50,2 Av og til ,5 21,5 71,7 Nokså ofte ,4 19,2 91,0 Meget ofte eller alltid 132 8,6 9,0 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 68 4,4 Er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri 119 7,8 8,1 8,1 Nokså sjelden ,2 16,9 25,1 Av og til ,7 50,0 75,0 Nokså ofte ,3 20,2 95,2 Meget ofte eller alltid 70 4,6 4,8 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 68 4,4 Opplever du skiftordningen som belastende? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,2 57,4 57,4 Nokså sjelden ,4 16,6 74,0 Av og til ,3 17,8 91,8 Nokså ofte 67 4,4 5,4 97,2 Meget ofte eller alltid 34 2,2 2,8 100,0 Total ,6 100,0 Missing System ,4 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 16/27

17 Jobber du så mye overtid at det er belastende? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,9 61,1 61,1 Nokså sjelden ,5 25,8 87,0 Av og til 152 9,9 10,5 97,4 Nokså ofte 26 1,7 1,8 99,2 Meget ofte eller alltid 11,7,8 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 80 5,2 Får du tilstrekkelig med hvile/avkobling mellom arbeidsdagene? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri 49 3,2 3,4 3,4 Nokså sjelden 61 4,0 4,2 7,6 Av og til ,9 13,7 21,3 Nokså ofte ,5 35,5 56,8 Meget ofte eller alltid ,7 43,2 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 88 5,8 Får du tilstrekkelig med hvile/avkobling mellom arbeidsperiodene? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri 51 3,3 3,9 3,9 Nokså sjelden 47 3,1 3,6 7,5 Av og til ,9 12,7 20,2 Nokså ofte ,4 33,2 53,4 Meget ofte eller alltid ,0 46,6 100,0 Total ,7 100,0 Missing System ,3 Er arbeidsplassen godt tilrettelagt for de arbeidsoppgaver du skal utføre? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri 34 2,2 2,4 2,4 Nokså sjelden 64 4,2 4,4 6,8 Av og til ,0 18,0 24,8 Nokså ofte ,4 45,0 69,9 Meget ofte eller alltid ,4 30,1 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 88 5,8 Krever arbeidet ditt så stor oppmerksomhet at du opplever det som belastende? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,4 23,8 23,8 Nokså sjelden ,9 35,0 58,8 Av og til ,8 30,6 89,4 Nokså ofte 122 8,0 8,5 97,8 Meget ofte eller alltid 31 2,0 2,2 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 91 6,0 Er arbeidet ditt utfordrende på en positiv måte? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri 29 1,9 2,0 2,0 Nokså sjelden 69 4,5 4,8 6,7 Av og til ,5 28,9 35,7 Nokså ofte ,4 45,7 81,3 Meget ofte eller alltid ,7 18,7 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 77 5,0 Blir dine arbeidsresultater verdsatt av din nærmeste leder? file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 17/27

18 2015 Valid Meget sjelden eller aldri 53 3,5 3,7 3,7 Nokså sjelden 138 9,0 9,5 13,2 Av og til ,8 32,5 45,7 Nokså ofte ,4 37,3 83,0 Meget ofte eller alltid ,2 17,0 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 79 5,2 Er du utsatt for så høyt støynivå at du må stå inntil andre og rope for å bli hørt eller benytte headset? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,8 29,2 29,2 Nokså sjelden ,1 20,0 49,2 Av og til ,1 28,5 77,7 Nokså ofte ,7 16,5 94,2 Meget ofte eller alltid 85 5,6 5,8 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 72 4,7 Kan du selv bestemme ditt arbeidstempo? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri 32 2,1 2,2 2,2 Nokså sjelden 117 7,7 8,0 10,2 Av og til ,7 29,0 39,2 Nokså ofte ,2 45,3 84,5 Meget ofte eller alltid ,8 15,5 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 69 4,5 Kan du påvirke beslutninger som er viktige for ditt arbeid? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri 42 2,7 2,9 2,9 Nokså sjelden 117 7,7 8,0 10,9 Av og til ,0 38,8 49,7 Nokså ofte ,8 38,6 88,2 Meget ofte eller alltid ,2 11,8 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 69 4,5 Kan du påvirke hvordan du skal gjøre arbeidet ditt? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri 17 1,1 1,2 1,2 Nokså sjelden 66 4,3 4,5 5,7 Av og til ,2 26,4 32,1 Nokså ofte ,7 49,9 82,0 Meget ofte eller alltid ,2 18,0 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 68 4,4 Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra kolleger? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri 13,9,9,9 Nokså sjelden 42 2,7 2,9 3,8 Av og til ,3 13,9 17,7 Nokså ofte ,3 41,1 58,7 Meget ofte eller alltid ,5 41,3 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 65 4,3 Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra din nærmeste leder? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri 54 3,5 3,7 3,7 Nokså sjelden 104 6,8 7,1 10,8 Av og til ,5 20,3 31,1 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 18/27

19 Nokså ofte ,3 36,8 67,9 Meget ofte eller alltid ,7 32,1 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 64 4,2 Opplever du samarbeidsklimaet i din arbeidsenhet som oppmuntrende og støttende? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri 20 1,3 1,4 1,4 Nokså sjelden 63 4,1 4,3 5,7 Av og til ,8 16,6 22,3 Nokså ofte ,5 40,5 62,8 Meget ofte eller alltid ,3 37,2 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 76 5,0 Har du så mange oppgaver at det blir vanskelig å konsentrere seg om hver enkelt oppgave? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,7 12,3 12,3 Nokså sjelden ,7 35,4 47,7 Av og til ,8 36,6 84,3 Nokså ofte ,9 12,5 96,8 Meget ofte eller alltid 47 3,1 3,2 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 74 4,8 Får du tilbakemeldinger på hvordan du har utført jobben fra din nærmeste leder? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri 103 6,7 7,1 7,1 Nokså sjelden ,2 17,0 24,0 Av og til ,1 43,0 67,1 Nokså ofte ,0 24,0 91,1 Meget ofte eller alltid 130 8,5 8,9 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 69 4,5 Har du nødvendig tilgang til IT /datasystemer? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri 84 5,5 5,8 5,8 Nokså sjelden 73 4,8 5,0 10,8 Av og til ,6 12,3 23,1 Nokså ofte ,8 36,7 59,8 Meget ofte eller alltid ,1 40,2 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 79 5,2 Får du den nødvendige opplæring i bruk av nye IT systemer? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri ,8 12,5 12,5 Nokså sjelden ,2 18,3 30,9 Av og til ,0 31,9 62,8 Nokså ofte ,7 25,3 88,1 Meget ofte eller alltid ,2 11,9 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 94 6,1 Gir IT systemene du bruker nødvendig støtte i utførelsen av dine arbeidsoppgaver? 2015 Valid Meget sjelden eller aldri 111 7,3 7,8 7,8 Nokså sjelden 92 6,0 6,5 14,3 Av og til ,5 27,5 41,8 Nokså ofte ,3 41,2 83,0 Meget ofte eller alltid ,8 17,0 100,0 Total ,9 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 19/27

20 Missing System 109 7,1 Er du trygg på at du vil ha en jobb som er like god som den du har nå om to år? 2015 Valid Svært trygg ,1 23,0 23,0 Nokså trygg ,6 37,0 60,0 Noe trygg ,0 21,8 81,8 Nokså lite trygg 141 9,2 9,6 91,4 Svært lite trygg 127 8,3 8,6 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 57 3,7 Har du blitt utsatt for gjentakende mobbing eller trakassering på arbeidsplassen i løpet av de siste seks måneder? 2015 Valid Ja 63 4,1 4,3 4,3 Nei ,0 95,7 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 59 3,9 Utsatt for mobbing av kolleger 2015 Valid Ja 37 2,4 100,0 100,0 Missing System ,6 Utsatt for mobbing av leder(e) 2015 Valid Ja 30 2,0 100,0 100,0 Missing System ,0 Utsatt for mobbing av underordnede 2015 Valid Ja 5,3 100,0 100,0 Missing System ,7 Utsatt for mobbing av andre 2015 Valid Ja 11,7 100,0 100,0 Missing System ,3 Hvor mange dager er det i din arbeidsperiode? 2015 Valid 7 dager 4,3 1,4 1,4 12 dager 5,3 1,8 3,2 14 dager 83 5,4 30,0 33,2 15 dager 14,9 5,1 38,3 18 dager 54 3,5 19,5 57,8 28 dager 1,1,4 58,1 Annen lengde 116 7,6 41,9 100,0 Total ,1 100,0 Missing System ,9 Hvor mange dager har du fri etter denne arbeidsperioden? 2015 Valid 7 dager 20 1,3 7,5 7,5 9 dager 6,4 2,3 9,8 14 dager 35 2,3 13,2 23,0 17 dager 49 3,2 18,5 41,5 20 dager 7,5 2,6 44,2 21 dager 47 3,1 17,7 61,9 Annen lengde 81 5,3 30,6 92,5 10 dager 20 1,3 7,5 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 20/27

21 Total ,3 100,0 Missing System ,7 Hvor bor du i arbeidsperiodene? 2015 Valid Hjemme ,5 50,5 50,5 På innkvartering som arbeidsgiver eller 147 9,6 46,1 96,6 hovedbedrift har ordnet Annet utenfor hjemmet som jeg selv har 11,7 3,4 100,0 ordnet Total ,9 100,0 Missing System ,1 Mat/drikkekvalitet 2015 Valid Svært fornøyd 79 5,2 22,1 22,1 Fornøyd ,0 42,9 65,0 Verken fornøyd eller 69 4,5 19,3 84,3 misfornøyd Misfornøyd 43 2,8 12,0 96,4 Svært misfornøyd 13,9 3,6 100,0 Total ,3 100,0 Missing System ,7 Støy når du skal sove 2015 Valid Svært fornøyd 88 5,8 28,0 28,0 Fornøyd 117 7,7 37,3 65,3 Verken fornøyd eller 74 4,8 23,6 88,9 misfornøyd Misfornøyd 32 2,1 10,2 99,0 Svært misfornøyd 3,2 1,0 100,0 Total ,5 100,0 Missing System ,5 Standard på soverom 2015 Valid Svært fornøyd 73 4,8 24,4 24,4 Fornøyd 126 8,2 42,1 66,6 Verken fornøyd eller 74 4,8 24,7 91,3 misfornøyd Misfornøyd 19 1,2 6,4 97,7 Svært misfornøyd 7,5 2,3 100,0 Total ,6 100,0 Missing System ,4 Standard på fellesrom 2015 Valid Svært fornøyd 57 3,7 19,3 19,3 Fornøyd 129 8,4 43,7 63,1 Verken fornøyd eller 83 5,4 28,1 91,2 misfornøyd Misfornøyd 16 1,0 5,4 96,6 Svært misfornøyd 10,7 3,4 100,0 Total ,3 100,0 Missing System ,7 Treningsmuligheter 2015 Valid Svært fornøyd 83 5,4 27,3 27,3 Fornøyd 112 7,3 36,8 64,1 Verken fornøyd eller 75 4,9 24,7 88,8 misfornøyd Misfornøyd 19 1,2 6,3 95,1 Svært misfornøyd 15 1,0 4,9 100,0 Total ,9 100,0 Missing System ,1 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 21/27

22 Øvrige rekreasjonsmuligheter 2015 Valid Svært fornøyd 54 3,5 18,5 18,5 Fornøyd 110 7,2 37,7 56,2 Verken fornøyd eller 90 5,9 30,8 87,0 misfornøyd Misfornøyd 19 1,2 6,5 93,5 Svært misfornøyd 19 1,2 6,5 100,0 Total ,1 100,0 Missing System ,9 Innebærer arbeidstidsordningen søndagsarbeid? 2015 Valid Ja ,0 34,2 34,2 Nei ,5 65,8 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 53 3,5 Har du en eller flere ganger i løpet av det siste året jobbet mer enn 13 timer i løpet av et døgn på anlegg i petroleumsvirksomhet? 2015 Valid Ja ,5 31,1 31,1 Nei ,8 68,9 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 25 1,6 Har du i løpet av det siste året vært borte fra arbeidet på grunn av egen sykdom? 2015 Valid Ja ,6 49,4 49,4 Nei ,9 50,6 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 54 3,5 Mener du at din siste sykefraværsperiode var helt eller delvis forårsaket av din arbeidssituasjon? 2015 Valid Ja 139 9,1 17,8 17,8 Nei ,1 82,2 100,0 Total ,1 100,0 Missing System ,9 Hvor mange dager i løpet av det siste året har du vært borte fra arbeidet på grunn av sykdom? 2015 Valid 1 14 dager ,2 86,5 86,5 Mer enn 14 dager 101 6,6 13,5 100,0 Total ,9 100,0 Missing System ,1 Har du i løpet av det siste året vært utsatt for en arbeidsulykke med personskade mens du var på innretningen? 2015 Valid Ja 48 3,1 3,3 3,3 Nei ,7 96,7 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 64 4,2 Dersom du har vært utsatt for en skade, ble skaden rapportert til din leder? 2015 Valid Ja 44 2,9 65,7 65,7 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 22/27

23 nei 23 1,5 34,3 100,0 Total 67 4,4 100,0 Missing System ,6 Hvordan vurderer du din egen arbeidsevne i forhold til fysiske krav ved jobben? 2015 Valid Meget god ,6 62,5 62,5 Ganske god ,6 32,1 94,6 Moderat 73 4,8 5,0 99,6 Ganske dårlig 4,3,3 99,9 Meget dårlig 2,1,1 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 70 4,6 Hvordan vurderer du din arbeidsevne i forhold til psykiske krav ved jobben? 2015 Valid Meget god ,0 55,5 55,5 Ganske god ,0 37,7 93,2 Moderat 85 5,6 5,8 99,0 Ganske dårlig 7,5,5 99,5 Meget dårlig 7,5,5 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 69 4,5 Hvordan ble skaden klassifisert? 2015 Valid Førstehjelp 17 1,1 31,5 31,5 Medisinsk behandling 22 1,4 40,7 72,2 Alternativt arbeid 8,5 14,8 87,0 Fraværsskade 5,3 9,3 96,3 Alvorlig fraværsskade 2,1 3,7 100,0 Total 54 3,5 100,0 Missing System ,5 Hvordan vil du generelt sett beskrive helsen din? 2015 Valid Svært god ,7 32,0 32,0 God ,1 54,2 86,1 Verken spesielt god eller ,5 13,0 99,1 dårlig Dårlig 13,9,9 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 58 3,8 Plaget av siste tre mnd: svekket hørsel 2015 Valid Ikke plaget ,2 75,4 75,4 Litt plaget ,4 19,3 94,7 Ganske plaget 61 4,0 4,2 98,8 Svært plaget 17 1,1 1,2 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 65 4,3 Dersom du er plaget med svekket hørsel, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? 2015 Valid Ja 98 6,4 27,2 27,2 Nei ,1 72,8 100,0 Total ,5 100,0 Missing System ,5 Plaget av siste tre mnd: øresus file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 23/27

24 2015 Valid Ikke plaget ,4 76,7 76,7 Litt plaget ,9 16,6 93,4 Ganske plaget 67 4,4 4,6 97,9 Svært plaget 30 2,0 2,1 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 67 4,4 Dersom du er plaget med øresus, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? 2015 Valid Ja 92 6,0 27,1 27,1 Nei ,2 72,9 100,0 Total ,2 100,0 Missing System ,8 Plaget av siste tre mnd: hodepine 2015 Valid Ikke plaget ,0 59,7 59,7 Litt plaget ,0 30,4 90,1 Ganske plaget 114 7,5 7,8 97,9 Svært plaget 30 2,0 2,1 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 69 4,5 Dersom du er plaget med hodepine, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? 2015 Valid Ja ,4 29,8 29,8 Nei ,0 70,2 100,0 Total ,5 100,0 Missing System ,5 Plaget av siste tre mnd: smerter i nakke 2015 Valid Ikke plaget ,9 40,6 40,6 Litt plaget ,8 39,5 80,1 Ganske plaget ,1 14,7 94,8 Svært plaget 76 5,0 5,2 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 64 4,2 Dersom du er plaget med smerter i nakke/skuldre/arm, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? 2015 Valid Ja ,3 37,4 37,4 Nei ,6 62,6 100,0 Total ,9 100,0 Missing System ,1 Plaget av siste tre mnd: smerter i rygg 2015 Valid Ikke plaget ,3 54,7 54,7 Litt plaget ,5 31,9 86,6 Ganske plaget 146 9,5 10,0 96,6 Svært plaget 50 3,3 3,4 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 67 4,4 Dersom du er plaget med smerter i rygg, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? 2015 Valid Ja 143 9,4 21,6 21,6 Nei ,0 78,4 100,0 Total ,4 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 24/27

25 Missing System ,6 Plaget av siste tre mnd: smerter i knær hofter 2015 Valid Ikke plaget ,2 66,1 66,1 Litt plaget ,2 24,2 90,4 Ganske plaget 102 6,7 7,0 97,3 Svært plaget 39 2,6 2,7 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 67 4,4 Dersom du har smerter i hofter og knær, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? 2015 Valid Ja 99 6,5 20,0 20,0 Nei ,9 80,0 100,0 Total ,4 100,0 Missing System ,6 Plaget av siste tre mnd: øyeplager 2015 Valid Ikke plaget ,5 79,7 79,7 Litt plaget ,2 16,9 96,6 Ganske plaget 37 2,4 2,5 99,1 Svært plaget 13,9,9 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 62 4,1 Dersom du har øyeplager, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? 2015 Valid Ja 52 3,4 17,4 17,4 Nei ,1 82,6 100,0 Total ,5 100,0 Missing System ,5 Plaget av siste tre mnd: hudlidelser/eksem 2015 Valid Ikke plaget ,3 85,1 85,1 Litt plaget ,3 10,8 95,9 Ganske plaget 47 3,1 3,2 99,1 Svært plaget 13,9,9 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 68 4,4 Dersom du er plaget med hudlidelser, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? 2015 Valid Ja 35 2,3 16,1 16,1 Nei ,0 83,9 100,0 Total ,3 100,0 Missing System ,7 Plaget av siste tre mnd: hvite fingre 2015 Valid Ikke plaget ,6 94,9 94,9 Litt plaget 52 3,4 3,6 98,5 Ganske plaget 16 1,0 1,1 99,6 Svært plaget 6,4,4 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 70 4,6 Dersom du er plaget med hvite fingre, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 25/27

26 2015 Valid Ja 5,3 6,8 6,8 Nei 69 4,5 93,2 100,0 Total 74 4,8 100,0 Missing System ,2 Plaget av siste tre mnd: allergisk reaksjon 2015 Valid Ikke plaget ,6 91,7 91,7 Litt plaget 100 6,5 6,8 98,6 Ganske plaget 13,9,9 99,5 Svært plaget 8,5,5 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 69 4,5 Dersom du er plaget med allergiske reaksjoner/overfølsomhet, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? 2015 Valid Ja 14,9 11,6 11,6 Nei 107 7,0 88,4 100,0 Total 121 7,9 100,0 Missing System ,1 Plaget av siste tre mnd: mage /tarmproblemer 2015 Valid Ikke plaget ,3 75,5 75,5 Litt plaget ,5 17,2 92,8 Ganske plaget 77 5,0 5,3 98,0 Svært plaget 29 1,9 2,0 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 66 4,3 Dersom du er plaget med mage/ tarmproblemer, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? 2015 Valid Ja 62 4,1 17,3 17,3 Nei ,4 82,7 100,0 Total ,4 100,0 Missing System ,6 Plaget av siste tre mnd: plager i luftveiene 2015 Valid Ikke plaget ,3 85,1 85,1 Litt plaget ,6 12,1 97,3 Ganske plaget 31 2,0 2,1 99,4 Svært plaget 9,6,6 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 69 4,5 Dersom du har plager i luftveiene, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? 2015 Valid Ja 19 1,2 8,8 8,8 Nei ,9 91,2 100,0 Total ,2 100,0 Missing System ,8 Plaget av siste tre mnd: hjerte /karlidelser 2015 Valid Ikke plaget ,1 96,4 96,4 Litt plaget 37 2,4 2,5 98,9 Ganske plaget 12,8,8 99,7 Svært plaget 4,3,3 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 26/27

27 Total ,6 100,0 Missing System 68 4,4 Dersom du er plaget med hjerte /karlidelser, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? 2015 Valid Ja 4,3 7,5 7,5 Nei 49 3,2 92,5 100,0 Total 53 3,5 100,0 Missing System ,5 Plaget av siste tre mnd: psykiske plager 2015 Valid Ikke plaget ,3 76,8 76,8 Litt plaget ,5 18,3 95,1 Ganske plaget 57 3,7 3,9 99,0 Svært plaget 15 1,0 1,0 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 70 4,6 Dersom du har psykiske plager, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? 2015 Valid Ja 128 8,4 37,8 37,8 Nei ,8 62,2 100,0 Total ,2 100,0 Missing System ,8 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/L_HeleUtvalget201 27/27

Frequencies. Frequency Table

Frequencies. Frequency Table Frequencies Frequency Table Kjønn Produksjonsinnretning Valid Mann 4051 87,2 88,5 88,5 Kvinne 524 11,3 11,5 100,0 Total 4575 98,5 100,0 Missing System 69 1,5 Flyttbar innretning Valid Mann 1941 91,1 92,4

Detaljer

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore Kjønn Valid Mann 6196 88,0 89,8 89,8 Kvinne 702 10,0 10,2 100,0 Total 6898 98,0 100,0 Missing System 143 2,0 Alder Valid 20 år eller yngre 85 1,2 1,2 1,2 21 24 år 211 3,0 3,0 4,2 25 30 år 681 9,7 9,8 14,0

Detaljer

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0%

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0% Innenfor * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 900 55 955 94,2% 5,8% 100,0% 738 49 787 93,8% 6,2% 100,0% 138 92 230 60,0% 40,0% 100,0% 153 66 219 69,9% 30,1% 100,0% 2638

Detaljer

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0%

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0% / * Kjønn Crosstabulation / / Kjønn Mann Kvinne 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 2349 216 2565 91,6% 8,4% 100,0% 1406 45 1451 96,9% 3,1% 100,0% 5817 642 6459 90,1% 9,9% 100,0% / * Alder Crosstabulation

Detaljer

Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,4 90,2 90, ,6 9,8 100, ,0 100,0 10, , , ,0.

Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,4 90,2 90, ,6 9,8 100, ,0 100,0 10, , , ,0. Mann Kvinne Kjønn 6054 88,4 90,2 90,2 660 9,6 9,8 100,0 6714 98,0 100,0 10,1 126 1,8 136 2,0 Alder 20 år eller yngre 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61 år eller eldre 102 1,5 1,5 1,5 803 11,7 11,8

Detaljer

Mann Kvinne Total ,6% 10,4% 100,0% 90,4% 9,6% 100,0% 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt eller verneombud * Alder Crosstabulation

Mann Kvinne Total ,6% 10,4% 100,0% 90,4% 9,6% 100,0% 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt eller verneombud * Alder Crosstabulation Tillitsvalgt * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 652 76 728 89,6% 10,4% 100,0% 5151 549 5700 90,4% 9,6% 100,0% 5803 625 6428 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt * Alder Crosstabulation Alder 20 år eller

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt spørsmål

Detaljer

Utvikling i risikonivå på norsk sokkel

Utvikling i risikonivå på norsk sokkel Utvikling i risikonivå på norsk sokkel S p ø r r e s k j e m a KONFIDENSIELT Kjære offshoreansatte Petroleumstilsynet har siden 2000 gjennomført et prosjekt «Utvikling i risikonivå - norsk sokkel» for

Detaljer

Mann Kvinne Total ,7% 10,3% 100,0% ,4% 7,6% 100,0% ,3% 9,7% 100,0%

Mann Kvinne Total ,7% 10,3% 100,0% ,4% 7,6% 100,0% ,3% 9,7% 100,0% * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 4545 524 5069 89,7% 10,3% 100,0% 1390 115 1505 92,4% 7,6% 100,0% 5935 639 6574 90,3% 9,7% 100,0% * Alder Crosstabulation Alder 20 år eller 61 år eller yngre 21-30

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) HENSIKTEN MED RNNP Et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Arbeidet har en viktig posisjon i næringen ved at det bidrar

Detaljer

Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg

Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg Analyser av RNNP - spørreundersøkelse 2011, 2013 og 2015 Kathrine Skoland og Kari Anne Holte RAPPORT - 2017/216

Detaljer

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi?

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Jorunn Elise Tharaldsen Fagleder Arbeidsmiljø (PhD) jet@ptil.no Hvorfor fokus på muskel- og skjelettplager Nasjonal arbeidshelseutfordring

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel.

HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel. RF Rogalandsforskning. http:// Espen Olsen & Tor Tønnessen HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel. Rapport RF 2003/166 (rev.30.03.04) Prosjektnummer:

Detaljer

RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet

RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet RNNP RNNP - målsetning Ptil skal gjennom RNNP utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen av risikonivået i petroleumsindustrien innen sitt forvaltningsområde.

Detaljer

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, 18.10.2011 Finn Carlsen, tilsynsdirektør Formålet med seminaret Seminaret er en arena hvor entreprenørbedriftene

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Ergonomiindikator 2011

Ergonomiindikator 2011 Ergonomiindikator Bakgrunnsinformasjon ergonomiindikatoren Info om ergonomiindikatoren Resultater fra ergonomiindikatoren - Risikofaktorer på produksjonsinnretninger - Risikofaktorer på flyttbare innretninger

Detaljer

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Petroleumstilsynets Entreprenørseminar 16.10.2008 Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro

Detaljer

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje. Hva er den langsiktige utviklingen og hva er de største arbeidsmiljøutfordringene? Hva lykkes vi godt med? Jorunn Tharaldsen (PhD) Fagleder Arbeidsmiljø

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Juni 2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rune Skogly INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte)

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte) Statistisk sentralbyrå Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk osa, 31.10.2006 Spørreskjema, fjerdeutkast: Tilleggsundersøkelse om arbeidsulykker og yrkesskader i AKU 2007 Ekstraspørsmål som forutsetter ekstern

Detaljer

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Irene Bergljot Dahle Sjefingeniør, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper hovedprioritering i Ptil siden 2007 PTIL skal bidra til: - at potensielt

Detaljer

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK...

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK... Side 1 av 7 Spørreskjema: ABCDEF Bakgrunnsinformasjon Kvinne Mann Kjønn: under 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år over 60 år Alder: under 1 år 1-5 år 5-10 år over 10 år Hvor lenge har du vært tilsatt i HiST?

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Mars 2012 Ansvarlig for rapporten ved HJELP24 HMS Bente Gjerde INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse De nasjonale svarene fra AFI-undersøkelsen (både samlet, blant fellesrådsansatte og bispedømmeansatte) i 2012 er her presentert for at de som ønsker å sammenligne

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Orientering om ForBedring Styremøte

Orientering om ForBedring Styremøte Orientering om ForBedring 2018 Styremøte 16.04.2018 Om undersøkelsen Ny nasjonal, årlig medarbeiderundersøkelse i spesialisthelsetjenesten Fokus på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet Elektronisk spørreskjema

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage mai 2016 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Merete Hustoft INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Irene B. Dahle Petroleumstilsynet Jeg skal snakke om: Databaser og aktiviteter i Ptil som gir

Detaljer

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011 Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Kurs i arbeidsmiljø - ergonomi

Kurs i arbeidsmiljø - ergonomi Kurs i arbeidsmiljø - ergonomi Hva er ergonomi? Iselind Segtnan Thoresen Fysioterapeut Frisk3 Bedriftshelsetjenseste Ergonomi handler om tilpasning mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. Både arbeidsgiver

Detaljer

Kan vi spore forbedring?

Kan vi spore forbedring? Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten 2007-2012 Kan vi spore forbedring? Sikkerhetsforum 21.11.2013 Sigvart Zachariassen - Petroleumstilsynet Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets oppfølging

Detaljer

Helserisiko ved omstillinger

Helserisiko ved omstillinger Helserisiko ved omstillinger Anne Sissel Graue, Petroleumstilsynet 25. april 2017 KONTEKST Omstilling og nedbemanning arbeidsbetingelser organiseringen av arbeidet eksponeringsbildene endring: - Konsekvenser

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen ønsker vi at du gir uttrykk for din opplevelse av viktige sider ved din

Detaljer

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom)

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer Norsk Trygdemedisinsk Forening Trondheim 5.-6.11.2009 Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Indre Agder og Telemark avf.selskap DA 01.01.2013 til 15.08.2013 Ansvarlig for rapporten ved Stamina HOT Trond

Detaljer

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006. av 24. februar 2006

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006. av 24. februar 2006 Nr. 39/783 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006 2009/EØS/39/37 av 24. februar 2006 om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2007 om arbeidsulykker og yrkesbetingede helseproblemer i henhold

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: , '. mdal BHT HMS-tjenesterder du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Host / vinter 2012 / 2013 Medarbeider NBHT: FFH Dato: 04.01.2013 14 ansatte

Detaljer

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Hva skal jeg si noe om? Datakilder HMS-utfordringer V&M og brønnservice Et par statistiske eksempler Brønnservice V&M Hvem sine

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Risiko, resultater og ambisjoner

Risiko, resultater og ambisjoner Hørselsskadelig støy i petroleumsvirksomheten * Risiko, resultater og ambisjoner Norsk Akustisk Selskap 2.11.2012 Sigvart Zachariassen - Petroleumstilsynet Rapporterte hørselsskader Hva vet vi om risiko

Detaljer

Læreryrket: utfordrende og belastende*

Læreryrket: utfordrende og belastende* Læreryrket: utfordrende og belastende* Samarbeidsklimaet i skolen er dårligere enn generelt på andre arbeidsplasser. er mer utsatt for vold eller trusler om vold og de opplever i større grad enn andre

Detaljer

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 Publisert fra 04.03.2009 til 22.03.2009 199 respondenter 1. Jeg arbeider ved 2. Min primære arbeidsplass 1 2 3. Min funksjon 4. Ansettelsesforhold 3 5. Stillingsbrøk

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Kjønn: Mann Kvinne Fødselsår: Sivilstand; (sett bare et kryss) Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt

Detaljer

Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper.

Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper. Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper. Ola Kolnes Petroleumstilsynet Status støy RNNP- støyindikator Hvor henter vi data fra? RNNP- spørreskjema Rapporterte hørselsskader Tilsyn RNNP støyindikator

Detaljer

ForBedring 2018 Standard rapport for SYKEHUSET INNLANDET HF

ForBedring 2018 Standard rapport for SYKEHUSET INNLANDET HF FORSIDE 1/14 ForBedring 2018 Standard rapport for Norsk helsetjeneste skal være pasientens helsetjeneste. Helsesektoren er en virksomhet med høy risiko, og det hender at pasienter og brukere blir unødig

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for HOBØL ASVO AS 10..2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rolf Anders Borgen INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid

Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid En undersøkelse blant medlemmer av Lederne som jobber skift på offshoreinstallasjoner Mari Holm Ingelsrud, Eivind Falkum og Bitten Nordrik

Detaljer

Forslag til ny 31 tredje ledd i aktivitetsforskriften

Forslag til ny 31 tredje ledd i aktivitetsforskriften AF 31 tredje ledd Forslag til ny 31 tredje ledd i aktivitetsforskriften Forskrift Arbeidet skal planlegges slik at mest mulig arbeid blir utført på dagtid, og slik at arbeidstakerne sikres nødvendig restitusjon

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya s rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya Seniorinspektørene Oslo Både jernbaneulykke og arbeidsulykke Tre arbeidstakere omkom på jobb Ulykken hadde sitt utspring i en virksomhet underlagt

Detaljer

Høsttreff MEF/NLF i Tromsø oktober

Høsttreff MEF/NLF i Tromsø oktober Høsttreff MEF/NLF i Tromsø 12.-14. oktober Arbeidstid og arbeidstidsordninger Advokat Tone Gulliksen Arbeidstid Hva er lovlig??? Noen innledende begreper Arbeidstid - den tid arbeidstaker står til disposisjon

Detaljer

VERNEOMBUD Plikt og oppgaver. Hovedverneombudet ved UiO

VERNEOMBUD Plikt og oppgaver. Hovedverneombudet ved UiO VERNEOMBUD Plikt og oppgaver Hovedverneombudet ved UiO 1 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiO roller og ansvar Alle har et ansvar for at arbeidsmiljøet er godt: Arbeidsgiver Ansatte Verneombud Alle

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Presentasjon av Ergo. Seminar om styring av risiko for muskel- og skjelettplager den 8. april. Kristin Sommer & Ken Milne

Presentasjon av Ergo. Seminar om styring av risiko for muskel- og skjelettplager den 8. april. Kristin Sommer & Ken Milne Presentasjon av Ergo Seminar om styring av risiko for muskel- og skjelettplager den 8. april. Kristin Sommer & Ken Milne Agenda Født: 1Q 2018 Til: ꝏ SOM Ergo Ergo ER & ILNE 2 Tiltak/ Barrierer Ergonomisk

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

GRAVID PÅ JOBB. Tilrettelegger for gravide, arbeidsgivere og tillitsvalgte/hovedvernombud (HVO)

GRAVID PÅ JOBB. Tilrettelegger for gravide, arbeidsgivere og tillitsvalgte/hovedvernombud (HVO) GRAVID PÅ JOBB Tilrettelegger for gravide, arbeidsgivere og tillitsvalgte/hovedvernombud (HVO) HMS-veileder, januar 2018 Innledning EL og IT Forbundet får årlig flere henvendelser fra medlemmer som er

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle Rammebetingelser Ptils oppfølging Irene Bergljot Dahle Jeg skal snakke om: Litt om begrepet rammebetingelser Eksempler på hvordan Ptil har fulgt dette opp gjennom tilsyn Rammebetingelser Forhold som påvirker

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg

Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg Bodil Aamnes Mostue, Arbeidstilsynet Stig Winge, Arbeidstilsynet Hans Magne Gravseth, Statens arbeidsmiljøinstitutt Innhold Utvikling i dødsulykker og skader

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Arbeidsmiljøtilstanden i Norge

Arbeidsmiljøtilstanden i Norge Arbeidsmiljøtilstanden i Norge Hvordan står det til? Hvordan bruke Faktaboka og NOAs nettside i det forebyggende arbeidet? Berit Bakke Avdelingsdirektør Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse STAMI

Detaljer

Risikovurdering kjemisk og biologisk arbeidsmiljø hvor viktig er det, og hvordan prioritere?

Risikovurdering kjemisk og biologisk arbeidsmiljø hvor viktig er det, og hvordan prioritere? Risikovurdering kjemisk og biologisk arbeidsmiljø hvor viktig er det, og hvordan prioritere? Arbeidsmiljøloven Primærkilde til krav, rettigheter og plikter for: arbeidsgiver arbeidstaker verneombud osv.

Detaljer

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering 2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering Prosent Om oppholdet: 6 5 4 3 2 1 Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? Ble du tatt imot på en god måte da du

Detaljer

De krevende sykefraværssakene

De krevende sykefraværssakene De krevende sykefraværssakene - Hvordan håndtere dem på en god måte? 218 FROKOSTSEMINAR BERGEN NÆRINGSRÅD JUNI 218 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS 1 Dagens kjøreplan 1 Arbeidsgivers plikt til å legge til

Detaljer

Rutine. Rutine ved skader, trusler og vold. - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden -

Rutine. Rutine ved skader, trusler og vold. - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden - Rutine - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Hovedarbeidsmiljøutvalget Dato: 22.03.2018 JpID: 18/6791 Dokumentansvarlig

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF

SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF VEDLEGG 2 SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF DEL 1: BESVARES AV ALLE 1. Hvilket kjønn har du? (sett ett kryss) Mann Kvinne 2. Når er du født? (årstall) 3. Hvilken stilling har du? (sett ett kryss)

Detaljer

Døgnet har mange timer. Året har mange dage

Døgnet har mange timer. Året har mange dage FELLESORGANISASJONEN Døgnet har mange timer. Året har mange dage Arbeidstidsordninger i helse og omsorgssektoren. Kan Brukernes behov, arbeidstakernes rettigheter og arbeidsgivers krav forenes? Bergen

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Arbeidsmiljøtilstanden i Norge

Arbeidsmiljøtilstanden i Norge Arbeidsmiljøtilstanden i Norge Hvordan står det til? Hvordan bruke Faktaboka og NOAs nettside i det forebyggende arbeidet? Berit Bakke Avdelingsdirektør Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse STAMI

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer