Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014"

Transkript

1 Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

2 Litt om Harry Eide RVO Bygg Begynte i byggebransjen i 1977 lærling (forskallingssnekker) Tok fagbrev i år som snekker, bas 9 år som daglig leder oppmåler/kalkulatør Regionalt verneombud på det 17 året 2

3 Litt mer om meg Arbeidsmiljøskolen Pedagogisk Grunnkurs Pedagogisk videregående Bygg & anleggshefte Dommer arbeidsrett Dommer tingsrett Dommer Gulating Fallulykker må de skje? Styreleder BRL 3

4 Litt mer om meg Gift med Elisabeth 2 barn 19 og 16 år Fotball trener (sparket) Trener 3-5 dager i uken Liker meg ute i skog og mark Har Hordalands beste jobb Vær alltid forskjellen! 4

5 RVO en viktig HMS faktor i 33 år Kom inn i arbeidsmiljøloven regionale verneombud i bygg og 14 i anlegg oppnevnt av kongen Forskriftene gir arbeidsinstruks Egen stiftelse med partsammensatt fondsstyre Ordningen er betalt av arbeidsgiver Mitt område er Hordaland Minus EØS De mindre virksomheten uten verneombud 5

6 RVO en viktig HMS faktor i 33 år Vårt arbeidssted er på byggeplass Vi er gutta's verneombud der det ikke er valgt verneombud. Vi har stansingsrett AML 6.3 Vi har de beste verneombudskursene og opplæring om Asbest virksomheter innen B/A Og ca i Hordaland 6

7 Kardemommebyloven anno 1955 Du skal ikke plage andre bare være god og snill Og for øvrig kan du gjøre som du vil 7

8 Aml 1-1. Lovens formål anno 1977 Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, 8

9 Bakteppe og utfordringer Dårlig arbeidsmiljø koster samfunnet milliarder Men - hvor mye? 9

10 utfordring nummer 1 Dårlig arbeidsmiljø koster Over 50 milliarder hvert år. 10

11 Arbeidsulykker Hvor ofte skjer det en Arbeidsulykke i virksomhetene i Norge? 11

12 Utfordring nummer 2 Det skjer en arbeidsulykke hvert 6 min i Norge. 12

13 Det er statistisk som får kols i Norge hvert år. 200 dør av asbestskader i året Det er statistisk ca sykehusinnleggelser årlig Det er 1,2 millioner Sykefraværsdager hvert år. Sykdommer og skader utfordring nummer 3 13

14 Det dør i arbeidslivet Mellom mennesker dør Hvert år i arbeidslivet. Hvem blir den neste og hvorfor? Kan det skje på din arbeids- Plass? 14

15 Her kom døden Her døde en ung mann rundt 40 år med barn og kone som nærmeste etterlatte. Ja det kan skje! Dagene etter 15

16 Hvem har gitt deg lov? AML 1-9. Ufravikelighet Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt. For eksempel brakke med wc, vaskemuligheter, spis og skiftemuligheter skal være der Alle skal ha en sikker arbeidsplass og verneutstyr 16

17 Trygg arbeidsplass? Trygg arbeidsplass er ikke arbeidstakere med full grunnutrustning Men faste ansettelser, gode brakker, rent wc og gode vaske og skifte brakker. Forståelige arbeidskollegaer og klare hms anvisninger som arbeidsmiljøloven sier. 17

18 Styringsrett gir også plikt 2-1. Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. Farlig arbeid skal alltid sikres på forhånd 18

19 Samarbeid og forståelse Godt samspill, gode systemer og lagspill gir seire. Samhandling, likebehandling, Kunnskap og informasjon rydder veien til et godt arbeidsmiljø Viktig med forståeligst språk på arbeidsplassen 19

20 Empati? Ros og ris i riktige doser Men viktigste HMS faktor er gode arbeidskamerater som tar vare på hverandre 20

21 Arbeidsmiljøloven 2-2. Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere å samarbeide med andre Arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Større ansvar 21

22 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Vi skal alle medvirke Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. 22

23 Personlig sikkerhet Arbeidstaker skal: bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet 23

24 DU er satt til å lede Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers rådighet, Og at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk. 24

25 Er sikkerhetsvurdering ÆRLIG nok? Vi har jo laget en sikker jobbanalyse Hva - skal den øke sikkerheten? Er det ikke nok å bare lage den? Jammen den er jo på Engelsk? Hva er de Polske???? 25

26 Risikovurdering Vi gjorde en sikker jobb analyse og kom frem til at vi var trygge nok Ja det mente i så fall sjefen SJA skal styrke sikkerheten, ikke fjerne den 26

27 Arbeidsmiljøloven Skal vi høyne sikkerheten, må vi alle være med å bidra Den beste sikkerheten er å ha godt samarbeid på jobben Det er arbeidsstedet som må være trygt. Vi behøver ikke mer verneutstyr 27

28 Verneombudet - Vi skal Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Ved virksomhet med mer enn 10 arbeidstakere kan det velges flere verneombud. 28

29 Det er viktig å ha flere verneombud Skal verneombudet virke må det har kunnskap Når verneombudet er skolert er det en selvfølge å skolere alle lederne også Miljøet skapes i sammen og ikke hver for seg Medspiller 29

30 Vernerunden Når vi går vernerunde er det den sikre gode arbeidsplassen vi ser etter og fordi systematisk arbeid Med forebygging og oppfølging av sykefravær gir bedre miljø er dette viktig 30

31 6-3. Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet må bare stanses i det omfang verneombudet anser det nødvendig for å avverge fare. Stans, men ikke løp 31

32 Kontroll? 6-3. Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid Stansingen og grunnen til den skal omgående meldes til arbeidsgiveren eller dennes representant. Verneombudet er ikke erstatningsansvarlig for skade som påføres virksomheten som følge av at arbeidet stanses i henhold til bestemmelsen i første ledd. 32

33 Trussel bilde? Den utrygge arbeidsplassen Det var bra du kom, eg har vært redd siden vi begynte vær så snill å følg oss opp, du ser vi har hverken stillas eller verneutstyr Brakke med WC, vask og spiseplass finnes ikke 33

34 Holdning Når det er så lite bygg er ikke sikkerheten så viktig I vår virksomhet er det ikke størrelsen det kommer an på 34

35 De er mange rundt oss fra alle land også Norge Enkeltmannsforetak Like regler gjennom Forskrifts bestemmelser Det er ingen som tvinges til Å starte egen virksomhet Arbeidsinnvandring de siste årene mange nye yrker 35

36 Flere rømmer Vi oppsummerer litt Dårlig sikring er økende Ingen har ansvar Vet ikke hvem de er ansatt hos Mangler byggekort Lite oppfølging fra byggherre 36

37 Useriøse virksomheter Vi oppsummerer litt Mafia? Trusler forekommer hyppig Truer sikkerhet Truer arbeidsvilkår Dårlig kvalitetsarbeid Færre vil begynner 37

38 Forebygging Like regler Arbeids språket er norsk Oppfølging fra myndighetene Forelegg ved brudd på AML Strengere straffer ved brudd på Lov Sterkere vern for verneombud Bedre skolering 38

39 Hvor ofte er jeg ute på byggeplassbesøk Jeg var i 2013 på 404 virksomhetsbesøk 1500 medarbeidere besøkt på byggeplass 189 stans (AML 6-3) verneombudets rett til å stanse farlig arbeid 39

40 Mer utenfor dørstokkmila I tillegg 60 oppdrag med kurs, forelesninger, andre oppgaver og prosjekter 40

41 Alle besøk blir rapportert Alle besøk på byggeplass, skoler, arbeidsgivere Organisasjoner, lærlinger og alle andre tiltak blir rapporter 41

42 Til vi sees igjen Ta godt vare på Kameratene, vennene og alle andre rundt deg. Det kan være at de er like glad i deg som du i de 42

43 43

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer