Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013"

Transkript

1 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

2 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre at: «hensyn til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir varetatt skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten» Dette skal gjøres «i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte». Også eget forskriftsverk! Internkontroll. s2

3 Plikter for arbeidsgiver ifm. HMS (AML 3-1(2)) Arbeidsgiver må fastsette mål for HMS Ha oversikt over virksomhetens organisasjon Kartlegge farer og problemer og vurdere risikoforhold, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, ved planlegging og endring i virksomheten Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av fastsatte krav Sørge for arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær Sørge for kontroll med arbeidsmiljø og arbeidstakernes helse s3

4 Men ikke bar et ansvar for arbeidsgiver. Se på de ulike aktørers rolle Hvilke aktører finns med ulike roller: Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Arbeidsmiljøutvalg Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynet Tillitsvalgte Sjefen ( rektor og styrer ) Etterpå. Kort gå gjennom disse rollene. s4

5 Begreper Rolle. Posisjon. Funksjon. Burde skille, men jeg «jukser litt» og forholder meg til rollebegrepet. s5

6 Alle har plikt til å delta i HMS- arbeidet Dette er: Både juridisk og moralsk forankret Juridisk: AML 2-3: Definerer arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens HMS. Arbeidstaker deltar i det organiserte verne-, og miljøarbeidet. Selv om alle skal delta så er det definert ansvarsfordeling NEDENUNDER: Mer om ansvarsfordelingen. s6

7 Arbeidsgivers rolle Gjerne HMS- rådgiver/hr-rådgiver osv. ( Kjært barn har mange navn ). Utsatt posisjon. Agent for arbeidsgiver? Eller?? Arbeidsgiver har det formelle ansvaret for at arbeidsmiljøet er «fullt forsvarlig: AML 2-1. Eks: Arbeidsgiver har ansvar for at AML blir fulgt. Ansvaret kan ikke delegeres, men det kan oppgavene. Ansvar for at verneombud blir valgt Ansvar for at AMU blir oppnevnt s7

8 Arbeidstakernes rolle Viktigste del? Her realiseres HMS- arbeidet. Har medvirkningsplikt. Følge gitte retningslinjer. Plikt til å melde om forhold som ikke fungerer etter hensikten. Har selv rett til å stanse arbeid når de skjønner, eller burde ha skjønt at liv og helse blir satt i fare. s8

9 Verneombudets rolle Eget kap. 6 i AML beskriver rolle/ arbeidsoppgaver. Se også forskrift om organisering, ledelser og medvirkning. Velges av arbeidstakerne og representerer arbeidstakernes interesser. Omfattende funksjoner og rettigheter som går ut over arbeidsgiver styringsrett. Problem for enkelte arbeidsgivere? Arbeidstakerne kan melde fra om HMS-relaterte problemstillinger med verneombudet. Jobben vil kunne medføre konflikter, både i forhold til arbeidsgiveren og de ansatte. Deltar når Arbeidstilsynet gjennomfører kontroll. Når det er flere verneombudm velges hovedverneombud s9

10 Arbeidsmiljøutvalgets (AMUs) rolle Reguleres av AML kap. 7. Se særlig 7-2. Se også forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Ved minst 50 ansatte skal AMU opprettes, frivillig ved mellom ansatte. Like mange arbeidsgiver- som arbeidstakerrepresentanter. Ledervalg går på omgang, ett år som gangen. Utfordrende? Verneombud skal være representert i AMU. Consensus? s10

11 Bedriftshelsetjenestens (BHTs) rolle Ut- pkt. AML 3-3. Pålegg om BHT? Bistår HMS- apparatet (arbeidsgiver, verneombud og AMU). Fokusere på den medisinske helsen og hvordan tilrettelegge slik at en unngår sykdom og skader. Nøytralitet viktig. Ikke arbeidsgivers gissel. Risikovurdering viktig s11

12 Arbeidstilsynets rolle Følger av AML Forvalter tilsynet med arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Gjennomfører inspeksjoner og tilsyn Gir pålegg om utbedring dersom en oppdager feil og mangler. Går ikke inn i løsning av den enkelte sak, men bistår på systemnivå. s12

13 Tillitsvalgtes rolle AML kap 8. sier noe om informasjon og drøfting, men dette har liten praktisk betydning i virksomheter der det er tariffavtale. Organisasjonsfrihet i Norge. Derfor hviler ikke HMS-arbeidet etter AML på de tillitsvalgte. Men: Deltar i drøftinger relatert til arbeidsmiljøet i virksomheten Ikke primæraktivitet når det gjelder arbeidsoppgaver som verneombudet allerede utfører. Men kan stille krav til HMS- rådgiver og verneombud. Legitimitet hops de ansatte øker når tillitsvalogte har kunnet komme med innspill. s13

14 Utdanningsforbundets hefte om personalsaksarbeid side 13 Verneombudet valgt og har oppgaver i samsvar med AML. Representerer alle arbeidstakerne på arbeidsplassen. Tillitsvalgte valgt med rettigheter ift. hovedavtalen og Utdanningsforbundets politikk. I personalsaksarbeid, relatert til arbeidsmiljøspørsmål, kan både verneombud og tillitsvalgte ha en viktig rolle. De kan til dels være overlappende. Tommerfingerregel: Saker med betydning for enkeltmedlemmers rettigheter, da bistår tillitsvalgte. Verneombudet bistår først og fremst dersom oppgavene er rettet mot generelle tiltak for å skape et gidt arbeidsmiljø Er overlapping heldig eller uheldig? s14

15 Sjefen Arbeidsgivers representant Overordnet lederansvar for hvordan arbeidsoppgavene gjennomføres. Dette har til konsekvens at vedkommende har en viktig rolle i HMS- arbeidet. s15

16 s16

17 s17

18 s18

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer