Frekvenstabell for spørsmål 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frekvenstabell for spørsmål 1"

Transkript

1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell for spørsmål 2 Hvor mange ansatte er det i virksomheten? 3-4 ansatte 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte Over 500 ansatte 19% 32% 23% 1 6% 5% Frekvenstabell for spørsmål 3 Er virksomheten familieeid eller har den sitt utspring i et familieeid selskap? Er familieeid i dag Har sitt utspring i et familieeid selskap Nei, ingen av delene 30% 1 57% Side 1

2 Frekvenstabell for spørsmål 4 Har virksomheten hatt positivt driftsresultat på ordinær drift minst to av de tre siste årene? Ja Nei Vet ikke 83% 15% 3% Frekvenstabell for spørsmål 5a Hvor stor andel av de ansatte er under 20 år? Ingen ansatte i denne aldersgruppen Under 15 % Mellom 15 og 50 % Over 50% 63% 2 10% 2% 0% Frekvenstabell for spørsmål 5b Hvor stor andel av de ansatte er over 55 år? Ingen ansatte i denne aldersgruppen Under 15 % Mellom 15 og 50 % Over 50% 27% 28% 3 10% Side 2

3 Frekvenstabell for spørsmål 6 Hvor stor andel av de ansatte er omfattet av en tariffavtale? Mer enn 50 prosent Mindre enn 50 prosent Vi har ingen tariffavtale 36% 9% 55% Frekvenstabell for spørsmål 7a Hvilke kompetanseområder bør dine ansatte bli bedre på? Lese- og skriveferdigheter på norsk Beherske andre fremmedspråk enn de "tradisjonelle" Matematikk og økonomiforståelse Miljøforståelse (f eks energisparing og avfallshåndtering) Engelsk og/eller andre fremmedspråk Kulturforståelse IKT og/eller teknologiforståelse Planlegging og problemløsning Kommunikasjon og samhandling Initiativ, kreativitet og omstillingsevne Service- og kundeorientering Ingen av delene, ubesvart Side % % % % % % % % % %

4 Frekvenstabell for spørsmål 7a Frekvenstabell for spørsmål 7b Hvilke kompetanseområder vil bli viktigere i din bransje om fem år? Lese- og skriveferdigheter på norsk Beherske andre fremmedspråk enn de "tradisjonelle" Matematikk og økonomiforståelse Miljøforståelse (f eks energisparing og avfallshåndtering) Engelsk og/eller andre fremmedspråk Kulturforståelse IKT og/eller teknologiforståelse Planlegging og problemløsning Kommunikasjon og samhandling Initiativ, kreativitet og omstillingsevne Service- og kundeorientering Ingen av delene, ubesvart % % % % % % % % % Side 4

5 Frekvenstabell for spørsmål 8 Når du skal rekruttere til en stilling, i hvilken grad har det betydning for deg å få en intern kandidat som har erfaring fra virksomheten? I svært stor grad I ganske stor grad Verken stor eller liten grad I ganske liten grad I svært liten grad, ubesvart % 10% 10% 5% Når du skal rekruttere til en stilling, i hvilken grad har det betydning for deg å få en intern kandidat som har erfaring fra virksomheten? Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 9a Kandidaten har kjennskap til virksomheten og interne rutiner Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig 2% 7% 25% Side 5

6 Kandidaten har kjennskap til virksomheten og interne rutiner Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 9b Kandidaten har kjennskap til virksomhetens produkter/tjenester og kunder Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig 2% 2% 2 70% 0% 811 Kandidaten har kjennskap til virksomhetens produkter/tjenester og kunder Totalt Valide svar Side 6

7 Frekvenstabell for spørsmål 9c Kandidaten har gjennomgått interne opplæringssystemer Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig 5% 12% Kandidaten har gjennomgått interne opplæringssystemer Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 9d Kjenner kandidatens sterke og svake sider Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig 3% 3% 8% 25% 60% 811 Side 7

8 Kjenner kandidatens sterke og svake sider Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 9e Erfaring er viktigere enn formell utdanning Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig 8% 12% 33% 42% 0% 811 Erfaring er viktigere enn formell utdanning Totalt Valide svar Side 8

9 Frekvenstabell for spørsmål 9f Erfaringen som interne kandidater har er viktigere enn ny kunnskap som nyutdannede eventuelt kan bringe med seg inn i virksomheten Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig 5% 17% 28% 32% 17% 811 Erfaringen som interne kandidater har er viktigere enn ny kunnskap som nyutdannede eventuelt kan bringe med seg inn i virksomheten Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 10 Har dere via NAV, attføringsvirksomheter eller liknende hatt personer på praksisplass eller på utprøving? Ja, i løpet av de siste 2 årene Ja, men for mer enn 2 år siden Nei 39% 1 4 2% Side 9

10 Frekvenstabell for spørsmål 11 Har noen av dem som har vært på utplassering blitt ansatt, enten i fast stiling eller i vikariat eller annen midlertidig stilling? Ja, i fast stilling Ja, i vikariat eller annen midlertidig stilling Nei, ingen av delene % % % 28 3% 1032 Frekvenstabell for spørsmål 12 Hva var hovedgrunnen til at du tok inn noen på praksisplass eller på utprøving i din virksomhet første gang? Personen var i familie, eller ble formidlet via bekjente Ville hjelpe en person i lokalsamfunnet Mål om å ta inn på praksisplass/ansatte flere som står utenfor arbeidslivet Ville ha en måte å prøve ut en kandidat før ansettelse Ble oppmuntret av andre ledere til å prøve Ble oppmuntret av de ansatte i virksomheten til å prøve Ønske om å bidra ved å ta et samfunnsansvar Annet 6% 12% 13% 18% 3 13% 1032 Side 10

11 Frekvenstabell for spørsmål 13 Fikk du den oppfølgingen du hadde behov for fra NAV da du tok inn personene på praksisplass? Ja Nei Ikke behov for kontakt med noen eller bistand Husker ikke 56% 15% 20% 9% 1032 Frekvenstabell for spørsmål 14 Var det økonomiske utgifter i forbindelse med å ta inn personen/personene fra NAV på praksis? Ja, betydelige utgifter alt i alt Ja, til sammen en del utgifter Ja, men ganske små utgifter Nei, ingen utgifter Husker ikke 20% 39% 3 6% 1032 Frekvenstabell for spørsmål 15 Hvor stor del av utgiftene ble dekket av NAV? Omtrent alt Mer enn halvparten Omtrent halvparten Mindre enn halvparten Lite eller ingenting 22% 15% 20% 15% 27% 651 Side 11

12 Frekvenstabell for spørsmål 16 Dersom du ble spurt om å prøve ut og eventuelt ansette en person som står utenfor yrkeslivet, i hvilken grad ville du være positiv til en slik forespørsel? I svært stor grad I ganske stor grad I noen grad I mindre grad Ikke i det hele tatt 3% % 8% 892 Frekvenstabell for spørsmål 17 Ville ett eller flere av følgende virkemidler gjøre det mer aktuelt for dere å ansette personer som har vært lenge ute av arbeid på grunn av helserelaterte problemer eller har vært langtidsledig av andre grunner? Lavere arbeidsgiveravgift for de man ansetter Bedre muligheter for å ansette midlertidig Konkrete tilskuddsordninger fra NAV Tilgang på rådgiver finansiert av myndighetene som kan kontaktes og gi veiledning også etter en ansettelse Annet Ingen spesielle, ikke sikker % % % % 63 3% % Side 12

13 Frekvenstabell for spørsmål 17b Hvilket av disse virkemidlene vil du si er det aller viktigste? Lavere arbeidsgiveravgift for de man ansetter Bedre muligheter for å ansette midlertidig Konkrete tilskuddsordninger fra NAV Tilgang på rådgiver finansiert av myndighetene Annet Ingen spesielle, ikke sikker 27% 4 3% 18% Frekvenstabell for spørsmål 18 Har virksomheten en IAavtale? Ja, hele virksomheten Ja, deler av virksomheten Nei, men vi vil vurdere å tegne IA-avtale i løpet av året Nei, har ingen planer om å tegne IA-avtale 22% 7% 58% 12% Side 13

14 Frekvenstabell for spørsmål 19 Hvordan vurderer du arbeidsmiljøet i den delen av virksomheten/enheten du jobber i? Svært dårlig Ganske dårlig Verken eller Ganske godt Svært godt 2% 4 52% Frekvenstabell for spørsmål 20a Medarbeidernes innflytelse på Arbeidstid Svært liten grad Ganske liten grad Verken stor eller liten grad Ganske stor grad Svært stor grad 1 12% 13% 3 30% Medarbeidernes innflytelse på Arbeidstid Totalt Valide svar Side 14

15 Frekvenstabell for spørsmål 20b Medarbeidernes innflytelse på Innholdet i egne arbeidsoppgaver Svært liten grad Ganske liten grad Verken stor eller liten grad Ganske stor grad Svært stor grad 3% 1 20% 48% 18% Medarbeidernes innflytelse på Innholdet i egne arbeidsoppgaver Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 20c Medarbeidernes innflytelse på Fastsetting av konkrete mål for eget arbeid Svært liten grad Ganske liten grad Verken stor eller liten grad Ganske stor grad Svært stor grad 2% 5% 20% 52% 2 Side 15

16 Medarbeidernes innflytelse på Fastsetting av konkrete mål for eget arbeid Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 20d Medarbeidernes innflytelse på Egen kompetanseutvikling Svært liten grad Ganske liten grad Verken stor eller liten grad Ganske stor grad Svært stor grad 19% 52% 2 Medarbeidernes innflytelse på Egen kompetanseutvikling Totalt Valide svar Side 16

17 Frekvenstabell for spørsmål 20e Medarbeidernes innflytelse på Hvordan arbeidet organiseres Svært liten grad Ganske liten grad Verken stor eller liten grad Ganske stor grad Svært stor grad 16% 52% 27% 0% Medarbeidernes innflytelse på Hvordan arbeidet organiseres Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 20f Medarbeidernes innflytelse på Virksomhetens miljøarbeid Svært liten grad Ganske liten grad Verken stor eller liten grad Ganske stor grad Svært stor grad 2% 6% 26% 43% 20% 2% Side 17

18 Medarbeidernes innflytelse på Virksomhetens miljøarbeid Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 21 Er din virksomhet engasjert i noen av følgende tiltak? Støtter nasjonale veldedige organisasjoner Støtter gode formål i lokalmiljøet Er miljøsertifisert Selve virksomheten er tuftet på en forretningside som skal løse et samfunnsproblem (sosialt entreprenørskap) Jobber med etikk i leverandørkjeden (etisk handel) Tilbyr lærlingplass Samarbeider på annet vis med skoler/utdanningssystemet Jobber med miljøforbedring knyttet til avfall, innkjøp, transport og/eller energi Ingen av delene % % % 133 7% % % % % Side 18

19 Frekvenstabell for spørsmål 22 Hva er de to viktigste årsakene til at virksomheten er engasjert i disse tiltakene? Bedret omdømme Konkurransefortrinn Gir mulighet for å utvikle nye produkter og/eller tjenester Det er moralsk riktig Det forventes av oss av kunder/investorer etc Krav fra offentlige anbud Positiv markedsføringsverdi Andre grunner Ingen spesiell grunn, ikke sikker % 109 7% % % 120 7% % % 109 7% 1624 Side 19

20 Frekvenstabell for spørsmål 23 Hva er de to viktigste ulempene ved at virksomheten er engasjert i disse tiltakene? Svekker vår posisjon i konkurransen med andre virksomheter Ekstra kostnader Mer krevende rapportering til offentlige myndigheter og andre Økte kostnader til kompetanseoppbygging i virksomheten Annet Det er ingen ulemper/kostnader med dette 42 3% % % 148 9% 104 6% % % 1624 Frekvenstabell for spørsmål 24a Hvem vil i størst grad forvente at virksomheten skal tilby Bærekraftige produkter og tjenester Myndigheter Kunder Leverandører Investorer Ansatte 1 6 3% 3% 1 Side 20

21 Frekvenstabell for spørsmål 24b Hvem vil i størst grad forvente at virksomheten skal tilby Produkter og tjenester hvor det stilles krav til etikk i leverandørkjeden Myndigheter Kunder Leverandører Investorer Ansatte 20% 49% 6% 2% 5% 17% Frekvenstabell for spørsmål 24c Hvem vil i størst grad forvente at virksomheten skal tilby Produkter og tjenester fra leverandører som prioriterer sosialt ansvar på andre områder Myndigheter Kunder Leverandører Investorer Ansatte 19% 30% 8% 38% Side 21

22 Frekvenstabell for spørsmål 25 Hvor sannsynlig er det at din virksomhet de neste 5 år vil utvikle flere bærekraftige og miljøvennlige produkter og tjenester? Svært sannsynlig Ganske sannsynlig Verken sannsynlig eller usannsynlig Ganske usannsynlig Svært usannsynlig 15% 2 2 7% 19% 1 Frekvenstabell for spørsmål 26 I hvilken grad utgjør din virksomhet en belastning for miljøet? I stor grad I noen grad I mindre grad I liten grad Ikke i det hele tatt 1 17% 50% 18% 3% Side 22

23 Frekvenstabell for spørsmål 27a Min virksomhet setter opp mål, har en handlingsplan og følger opp vårt miljøarbeid Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer verken godt eller dårlig Passer ganske godt Passer svært godt 8% 1 30% 29% 16% 6% Min virksomhet setter opp mål, har en handlingsplan og følger opp vårt miljøarbeid Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 27b Min virksomhet stiller krav til miljøhensyn og samfunnsansvar hos våre leverandører Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer verken godt eller dårlig Passer ganske godt Passer svært godt 7% 1 29% 32% 15% 5% Side 23

24 Min virksomhet stiller krav til miljøhensyn og samfunnsansvar hos våre leverandører Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 27c Min virksomhet arbeider aktivt med å forbedre avfallshåndtering og øke andelen kildesortering Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer verken godt eller dårlig Passer ganske godt Passer svært godt 6% 19% 39% 29% 3% Min virksomhet arbeider aktivt med å forbedre avfallshåndtering og øke andelen kildesortering Totalt Valide svar Side 24

25 Frekvenstabell for spørsmål 27d Min virksomhet har mulighet til å påvirke miljøet Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer verken godt eller dårlig Passer ganske godt Passer svært godt 7% 1 30% 30% 17% 5% Min virksomhet har mulighet til å påvirke miljøet Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 27e Min virksomhet arbeider aktivt for en minimering av energi og ressursbruk Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer verken godt eller dårlig Passer ganske godt Passer svært godt 5% 8% 32% 33% 19% Side 25

26 Min virksomhet arbeider aktivt for en minimering av energi og ressursbruk Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 27f Min virksomhet arbeider aktivt for å effektivisere transporten Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer verken godt eller dårlig Passer ganske godt Passer svært godt 8% 9% 30% 30% 18% 5% Min virksomhet arbeider aktivt for å effektivisere transporten Totalt Valide svar Side 26

27 Frekvenstabell for spørsmål 27g Min virksomhet har rutiner for å forsikre oss om at varer vi selger er trygge og sikre Passer svært dårlig Passer ganske dårlig Passer verken godt eller dårlig Passer ganske godt Passer svært godt 6% 3% 23% 30% 33% 6% Min virksomhet har rutiner for å forsikre oss om at varer vi selger er trygge og sikre Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 28a Næringslivet har selv et ansvar for å legge om til mer miljøvennlig praksis Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig, ikke relevant 3% 13% 43% 36% 3% Side 27

28 Næringslivet har selv et ansvar for å legge om til mer miljøvennlig praksis Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 28b Myndighetene må regulere mer for å bekjempe miljøproblemer Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig, ikke relevant 1 20% 40% 22% Myndighetene må regulere mer for å bekjempe miljøproblemer Totalt Valide svar Side 28

29 Frekvenstabell for spørsmål 28c Strengere reguleringer gir like konkurransevilkår for alle virksomheter Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig, ikke relevant 6% 12% 2 32% 19% 6% Strengere reguleringer gir like konkurransevilkår for alle virksomheter Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 28d Det finnes incentiver til at min virksomhet vil legge om til mer miljøvennlig drift Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig, ikke relevant 8% 13% 35% 2 7% 15% Side 29

30 Det finnes incentiver til at min virksomhet vil legge om til mer miljøvennlig drift Totalt Valide svar Frekvenstabell for spørsmål 28e Skatt på miljøskadelig adferd er nødvendig for at virksomheter i min bransje skal drive mer miljøvennlig Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig, ikke relevant 18% 13% 29% 18% 8% 13% Skatt på miljøskadelig adferd er nødvendig for at virksomheter i min bransje skal drive mer miljøvennlig Totalt Valide svar Side 30

31 Frekvenstabell for spørsmål 28f Både reguleringer og incentiver er nødvendig for at min virksomhet skal kunne legge om til mer miljøvennlig drift Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig, ikke relevant 1 13% 32% 23% 8% 1 Både reguleringer og incentiver er nødvendig for at min virksomhet skal kunne legge om til mer miljøvennlig drift Totalt Valide svar Side 31

32 Frekvenstabell for spørsmål 29 Har din virksomhet samarbeid med skoler eller andre undervisningssteder på noen av følgende områder Virksomheten stiller lokaler til disposisjon Faglig påfyll for lærere Utplassering av elever/studenter i virksomheten Ansatte fra virksomheten gir gjesteforelesninger/deltar i undervisningstimer Økonomisk støtte til undervisning/undervisnings materiell Samarbeid med Ungt Entreprenørskap Samarbeid om faget Prosjekt til fordypning Har partnerskapsavtale/samarb eidsavtale Har lærlinger Annet Nei, ingen av delene % 120 6% % 102 5% % 122 6% % % Side 32

33 Frekvenstabell for spørsmål 30 Ville virksomheten samarbeidet med skoler eller andre undervisningssteder dersom dere ble forespurt? Ja Nei 73% 27% Frekvenstabell for spørsmål 31a Opplevd å bli valgt bort som til fordel for en annen virksomhet som: Driver med sosial dumping? Ja Nei 15% 66% 20% Frekvenstabell for spørsmål 31b Opplevd å bli valgt bort som til fordel for en annen virksomhet som: Bryter gjeldende miljøkrav for egen virksomhet Ja Nei 10% 66% 2 Side 33

34 Frekvenstabell for spørsmål 31c Opplevd å bli valgt bort som til fordel for en annen virksomhet som: Ikke følger opp sine underleverandører når det gjelder sosiale, etiske og/eller miljømessige krav Ja Nei 1 62% 27% Frekvenstabell for spørsmål 32 I hvilken grad ville det vært enklere for deg å planlegge bemanningen i virksomheten om ansatte kunne jobbe mer enn 9 timer om dagen i perioder mot å få tilsvarende fri i andre perioder? I svært stor grad I ganske stor grad I verken stor eller liten grad I ganske liten grad I svært liten grad, ubesvart 20% 23% 18% 12% 23% 5% Side 34

35 Frekvenstabell for spørsmål 33a Jeg setter tydelige mål for hver av mine ansatte slik at de vet hva som forventes Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig 2% 2% 1 47% 38% Frekvenstabell for spørsmål 33b Jeg gir hyppige tilbakemeldinger til mine ansatte på arbeidet de utfører Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig 2% 2% 8% 45% 43% Side 35

36 Frekvenstabell for spørsmål 34 Hva opplever du er mest utfordrende for å kunne utføre lederrollen best mulig? Øvrige arbeidsoppgaver i virksomheten gjør at det blir for liten tid til ledelse For lite/uavklart handlingsrom fra styre, eiere, hovedkontor etc Nære relasjoner med ansatte gjør det vanskelig å lede og styrende Komplisert regelverk gjør at jeg må bruke mye tid på å sette meg inn i juridiske bestemmelser for hvordan jeg utfører lederoppgavene Jeg er ensom i lederrollen og har få og diskutere vanskelige avgjørelser med Jeg sitter for langt fra ansatte til å kjenne deres hverdag Jeg har for mange ansatte jeg har personalansvar for Jeg opplever ingen store utfordringer Rapporteringskravene til myndighetene tar for mye av tiden jeg kunne brukt på ledelse Annet Ingen spesielle, ikke sikker % % 46 2% % % % Side 36

37 Frekvenstabell for spørsmål 34b Hvilken av disse utfordringene vil du si er det aller største? Øvrige arbeidsoppgaver gjør at det blir for lite tid til ledelse For lite/uavklart handlingsrom fra styre, eiere, Nære relasjoner med ansatte gjør det vanskelig å lede og styre Komplisert regelverk medfører mye tid på juridiske bestemmelser Jeg er ensom i lederrollen og har få og diskutere med Jeg sitter for langt fra ansatte til å kjenne deres hverdag Jeg har for mange ansatte jeg har personalansvar for Jeg opplever ingen store utfordringer Rapporteringskravene til myndighetene tar for mye av tiden Annet Ingen spesielle, ikke sikker 45% 3% 6% 0% 19% 7% 9% Side 37

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Ann Cecilie Bergene Forskningsleder og seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

VEDTAK NR 26/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 26/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.06.2014 Ref. nr.: 14/70813 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 26/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel Minilæreplan i Service og samferdsel Utprøving av Utdanningsprogram Fra læreplan i Utdanningsvalg: Formålet er Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad Difi, 19.november Camilla Skjelsbæk Gramstad Kort om Virke Historikk og formål Stiftet 1990 som Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Medlemsutvikling 20 000 19 300 medlemmer 220 000 ansatte

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Kundeundersøkelse 2012 - Total

Kundeundersøkelse 2012 - Total Kundeundersøkelse 2012 - Total Totalt antall besvarelser: 166 Hvor lenge har du vært kunde av Schløsser Møller Kulde AS? 6 måneder eller mindre Mer enn 6 måneder og mindre enn et år 1-3 år Mer enn 3 år

Detaljer

Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP 14.10.2009 Lars-Erik Becken Agenda Litt om oppdraget (for Senter for seniorpolitikk) Hovedtrekk ved FADs forsøk med redusert arbeidstid for seniorer med

Detaljer

Vurderingskriterier i Resepsjonsfaget

Vurderingskriterier i Resepsjonsfaget Kandidatens navn: Dato for prøve: Bedrift: Prøvenemnd, leder: Resepsjonsfaget Vertskapsrollen Medlem: Nr. 1 Utføre service i vertskapsrollen og tilpasse kommunikasjon, adferd og bekledning i møte med gjester.

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Ledelse av frivillige Kjetil Lorentzen, mosjonsansvarlig NFIF

Ledelse av frivillige Kjetil Lorentzen, mosjonsansvarlig NFIF Ledelse av frivillige Kjetil Lorentzen, mosjonsansvarlig NFIF 26.01.2015 Frivillige i Norge Nesten halvparten av alle nordmenn over 16 år bidrar med en eller annen form for frivillighet i løpet av et år,

Detaljer

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Undersøkelse om forenkling 2015 Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Om utvalget Bransje (antall) Ansatte (antall) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 90 89 365 27 31 200 500 450 400 350

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Torsken kommune Lønnspolitisk handlingsplan 9380 Gryllefjord Lokale forhandlinger TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Godkjent i kommunestyret 19.12.06 Virkningstid til 31.12.2008 LØNNSPOLITISK

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Utfordring For å kunne finansiere alderspensjon, helsetjenester og eldreomsorg,

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Hva skal vi snakke om? Juridiske rammer Praktisk gjennomføring Ansvar og ledelse Først litt juss Arbeidsgiver og arbeidstaker Aml. 1-8: (1) «Med arbeidstaker menes i denne lov

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk SAB møte 08.09.15 Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk v/personaldirektør Irene Sandlie Disposisjon Status for UiOs arbeidet med rekrutteringsstrategi Hva har UiO av personalpolitiske føringer og

Detaljer

6. Arbeidsliv og sysselsetting

6. Arbeidsliv og sysselsetting 6. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet Bredere

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

Svart økonomi 2005. Rapport fra en undersøkelse gjennomført. for Skattedirektoratet Mars 2005. Sentio AS

Svart økonomi 2005. Rapport fra en undersøkelse gjennomført. for Skattedirektoratet Mars 2005. Sentio AS Svart økonomi 2005 Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet Mars 2005 av Sentio AS 1 Bakgrunn Målsettingen for undersøkelsen var å gi Skattedirektoratet og Samarbeidsforum mot svart

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger"

Høring Rapport om Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/151- DFUN 2. mai 2017 Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger" Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 17. desember 2015 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.)

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.) Spørreskjema Virksomhetsbarometeret 2017 Innledning God dag, mitt navn er NN, og jeg ringer fra Opinion. Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse om kompetanse i arbeidslivet på vegne av Kompetanse Norge,

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Levanger kommune Levanger vo. Rekrutteringsstrategier. for Fagkurs. helse og renhold

Levanger kommune Levanger vo. Rekrutteringsstrategier. for Fagkurs. helse og renhold Levanger kommune Levanger vo Rekrutteringsstrategier for Fagkurs helse og renhold Innhold s. 2: Informasjon Eksempel på en powerpointpresentasjon til bruk i starten av rekrutteringsarbeidet. Det er lagt

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK

ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2016-2019 Vedtatt i kommunestyret 7. juni 2016 1 Overordnet mål Nedre Eiker kommunes arbeidsgiverpolitikk skal utvikle, utfordre, motivere og stille krav til ledere og ansatte for

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Entrepriserettforeningen, Myrkdalen 6.-7. april Avtalestrategi-balanse i avtaler-samfunnsansvar-leverandøroppfølging

Entrepriserettforeningen, Myrkdalen 6.-7. april Avtalestrategi-balanse i avtaler-samfunnsansvar-leverandøroppfølging Entrepriserettforeningen, Myrkdalen 6.-7. april Avtalestrategi-balanse i avtaler-samfunnsansvar-leverandøroppfølging Renato Bonafede, innkjøpssjef DNB Næringseiendom AS Agenda 1. Introduksjon 2. Avtalestrategi

Detaljer

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Vestlandsundersøkelse 2015 Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen

Detaljer

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/554-6623/2015 Saksbehandler: Terje Vestad Saksframlegg Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Kartlegging av forholdene i renholdsbransjen

Kartlegging av forholdene i renholdsbransjen Kartlegging av forholdene i renholdsbransjen Prosjektmedarbeidere: Kristin Alsos, Øyvind Berge, Mona Bråten, Bård Jordfald, Kristine Nergaard, Sissel Trygstad, Anne Mette Ødegård. Kvalitetssikrer: Line

Detaljer

Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter

Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter Byrådssak 1425 /14 Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter INKV ESARK-1700-201430665-1 Hva saken gjelder: Byrådet ønsker å bidra til opprettelse av læreplasser

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bistanden omfatter følgende ytelser: Vikartjenester IKT 1. og 2. linjes support til Statsbygg IKT seksjon og IKT supportenheten (Teknotorget).

Detaljer

Myten om Sørlandslederen. Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013

Myten om Sørlandslederen. Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013 Myten om Sørlandslederen Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013 MIT Konklusjon: 1. Ved arbeidsoppgaver som er rutinepregede, automatiserte og repeterbare. YTRE MOTIVASJON FUNGERER

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft SpareBank 1 Nordvest Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft Kampen om de kloke hodene Overordnet målsetting for SpareBank 1 Nordvest Vi skal være en solid, lønnsom og selvstendig bank lokalisert

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Ny dirigent? Korpset som arbeidsgiver: Juridiske rammer Ulike modeller for ansettelse Ansvar og ledelse Oppsigelse Frivillighet men ikke helt fritt frem Relevant lovverk: Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover.

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover. Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1 Ikke intensjoner om å bli leder. Spurt. Veldig eierskap. Min «baby». Jentene hans. Var som en

Detaljer

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014 1.1. Samarbeidspartnere i tiltaket Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om tiltaket med kontaktinformasjon. Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Undersøkelse om forenkling August/september 2014

Undersøkelse om forenkling August/september 2014 Undersøkelse om forenkling August/september 2014 For NHO, NARF og Revisorforeningen Om utvalget 400 350 300 250 200 150 100 50 0 107 140 Bransje (antall) 291 49 28 187 500 450 400 350 300 250 200 150 100

Detaljer

VEDTAK NR 20/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 14. november 2013.

VEDTAK NR 20/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 14. november 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.05.2014 Ref. nr.: 13/26931 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 2006/560 I // Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag Evaluert 2016 Innhold..\. ". Samarbeidsparter Formål Styring og ledelse av NAV-kontoret Medbestemmelse Mâl- og resultatkrav Informasjonsstrategi

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR

LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 2 of 5 1 Bakgrunn og definisjoner Forsvaret har som mål å foreta effektive anskaffelser som

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Butikkens samlede betydning for bygda

Butikkens samlede betydning for bygda Er det fortsatt behov for en statlig satsing på utkantbutikker? Utdrag fra rapporten "Merkur leker ikke butikk", Møreforskning (2014) Kommunal- og moderniseringdepartementets satsing på utkantbutikker

Detaljer