PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet"

Transkript

1 PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet

2 BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR (PVU) I SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Litt om Sira-Kvina kraftselskap Bakgrunn Utarbeidelse Erfaringer Refleksjoner

3 INTENSJON MED INLEGGET: Dele erfaringer Høste erfaringer Refleksjon/Diskusjon

4 VISJON «Å være en ledende produsent av ren og fornybar vannkraft i Norge, og som effektprodusent, være en viktig bidragsyter til en bærekraftig energiproduksjon i Europa.»

5 VERDIER Kompetent Sikker og forsvarlig drift og vedlikehold. Langsiktig God kvaliteten på løsningene vi velger. Inkluderende Åpenhet, ærlighet og respekt.

6 NØKKELTALL Installert effekt: 1760 MW ( 6 % *) Pumpe effekt: 2 MW Årsproduksjon: 6,3 TWh ( 5 % *) Magasinkapasitet: 5,6 TWh ( 5 % *) Nedslagsfelt: 2700 km 2 (1,2 ganger Vestfold fylke) Ansatte: Ca. 100 årsverk * referert totaltall for Norge

7 Bakgrunn 0 visjon på H- verdier HMS skal likestilles med produksjon Sykefravær i 2010 var 2,2 %

8 LOVVERK 1. AML 2-1, Arbeidsgivers plikter «Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelser gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt 2. AML 2-3 (1), Arbeidstakers medvirkningsplikt «Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø» Sira-Kvina selskapspresentasjon

9 3. AML 3-2 Særlige forholdsregler for å ivareta sikkerheten (2) Når det ikke på andre måter kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruk av utstyret, og at det tas i bruk (3) Hvis det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for live eller helse, skal det utarbeides en skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes Sira-Kvina selskapsresentasjon

10 Utarbeidelse

11 HENSIKT Prosedyre «Bruk av personlig verneutstyr» ble innført i Hensikten er å sikre mot farer som kan true vedkommendes helse og sikkerhet under arbeidet (Pkt. 1, formål) Sira-Kvina selskapsresentasjon

12 OMFANG Prosedyren gjelder ved arbeid eller opphold i kraftselskapets anlegg, og ved annet arbeid i dagen som krever PVU. Med anlegg menes områder som er avstengt mot 3. person, slik som kraftanlegg om koblingsanlegg. Minstekrav i disse anleggene er hjelm og heldekkende overdel og arbeidsbukse som tilfredsstiller krav til antiflame, lysbue og synlighet. ( EN 531 og EN 471 klasse 2) I praksis vil det si at PVU skal brukes overalt i kraftanlegg, med unntak av pauserom, kontrollrom og toaletter. Ved arbeid utenfor våre anlegg der det ikke er egne prosedyrer eller offentlige krav, gjelder krav til synlighet klasse 2. Dette gjelder f.eks. gartnerarbeid og vedlikehold av bygninger. Sira-Kvina selskapsresentasjon

13 OMFANG Ved vår miljøstasjon og lager er det innført påbud om bruk av synlighet klasse 2 ved deler av anlegget. Det stilles krav til synlighet, grunnet en del trafikk med til dels store maskiner. Erfaring har vist at de fleste eksterne sjåfører ikke bærer verneutstyr som tilfredsstiller krav til synlighet. For å gjøre lasting og lossing av mindre varer enklere, er det tegnet opp et merket område der sjåfører kan utføre avlevering av varer uten å bruke verneutstyr. Innenfor merket område er det krav til synlighet. Sira-Kvina selskapsresentasjon

14 OMFANG Prosedyren gjelder normalt ikke ved befaring og arbeid utenom våre anlegg dersom ikke SJA sier noe annet. PVU skal medbringes dersom arbeidet kan skifte karakter, og man skal inn i områder som krever PVU. Sira-Kvina selskapsresentasjon

15 Erfaringer

16 ERFARING KNYTTET TIL PROSEDYRE Tolkning - Når gjelder den? Etterlevelse? Reaksjoner ved brudd? Problematikk med støy og tilfredsstillende hørselsvern som kan kombineres med hjelm Ukomfortabelt med hensyn til varme (sommer, høy temperatur i kraftverk- Finvannsrom holder o C ) Noe murring blant ansatte, blant annet ved at man ikke ser hensikten (f.eks. ved å måtte bære heldekkende klær som oppfyller krav til synlighet ved blant annet gartnerabeid.) Arbeid i trange omgivelser Sira-Kvina selskapsresentasjon

17 INNSIGELSER FRA ANSATTE Ser ikke hensikten med at man skal bære hjelm uansett, f.eks der det finnes støpt hvelv, ikke foregår løft eller arbeid som kan medføre strømgjennomgang. Mener ulempen ved å bære hjelm kontinuerlig er større enn risikoen for å bli utsatt for fallende gjenstander eller strømgjennomgang ved normalt arbeid Gjør arbeidshverdag tungvint og rigid. Mener at man selv er et «voksent og fornuftig menneske» som selv kan vurdere når eks. hjelmbehov er tilstede. Mener påbudet er generelt, og ikke knyttet til risikovurdering (sannsynlighet x konsekvens) Respekten for regelverk utvannes? Sira-Kvina selskapsresentasjon

18 ARGUMENTER FOR PROSEDYREN Arbeidsgiver har overordnet ansvar for sikkerheten Et «sonepåbud» vil føre til forglemmelser, slik at man ikke bærer nødvendig verneutstyr når det trengs. Kraftverk er spesielt kompliserte, da de spenner fra ufarlige områder til områder med svært høy risiko. Fører til en del «skal bare» situasjoner. Uoversiktlig risikobilde. Ser ikke risiko ved rutinejobber Vanskelig å synliggjøre/ha oversikt over «usynlig» risiko de fleste ulykker er «lyn fra klar himmel» «Føre var» prinsipp Sira-Kvina selskapsresentasjon

19 EN NÆRMERE TITT PÅ LOVVERKET AML 3-2 (2) og forskrift om personlig verneutstyr på arbeidsplassen (best. Nr 524) 6 som sier at «Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser Sira-Kvina selskapsresentasjon

20 PVU ET TOLKNINGSSPØRSMÅL Foredragsholder i byggherreforskriften Kjell- Ivar By (KIBY) (Tidligere ansatt i arbeidstilsynet, brukt som foredragsholder av EnergiNorge) mener at de fleste virksomheter systematisk bryter arbeidsmiljøloven ved at generelle påbud om PVU- innføres, gjerne av dem som sitter langt unna og har liten innsikt i arbeidet. Best 524 sier følgende om risikovurdering: «Arbeidsgiver skal for arbeidsaktiviteter vurdere om det foreligger fare for arbeidstakers liv og helse. Hvis risiko for skader på liv og helse hos arbeidstaker ikke kan unngås på annen måte, plikter arbeidsgiver å stille hensiktsmessig personlig verneutstyr til rådighet for arbeidstaker». Sira-Kvina selskapsresentasjon

21 Kommentar til 8 sier at PVU ikke er noen fullgod erstatning for andre vernetiltak, og må ikke oppfattes som permanent løsning. Videre skal det tas hensyn til fysisk belastning arbeidstaker utsettes for (kommentar til 7) Sira-Kvina selskapsresentasjon

22 MATRISE FOR BRUK AV PVU HVA SKAL BRUKES NÅR? ARBEIDSOPERASJON/ OMRÅDE Jakke Bukse Vernesko Hjelm Vest Jakke eller vest Forenklet SJA avgjør Arbeid på /i S-K anlegg x x x x Befaring og arbeid i felt Langs offentlig vei (kl. 3) x x x Langs anleggsvei (kl. 2) x x x Anleggsvirksomhet x x x x Scooterkjøring Sjåfører med avlevering maskinsalnivå i kraftverk Viser til prosedyre FSK P00001 Ferdsel i fjellet x x x Besøkende/turist x x Sira-Kvina selskapsresentasjon

23 SPØRSMÅL Er konsekvent bruk av PVU i alle kraftverk basert på reelle risikovurderinger? Oppnår man det man ønsker? Hva med arbeidsmiljøet? Vil det medfører flere ulykker dersom man sonedeler områder der hjelm og heldekkende klær skal tas i bruk? Er arbeidstaker krav til medvirkning tatt hensyn til? Sira-Kvina selskapsresentasjon

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Unge arbeidstakere. Et av Arbeidstilsynets 7 hovedsatsningsområder: Øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere

Unge arbeidstakere. Et av Arbeidstilsynets 7 hovedsatsningsområder: Øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere Rettigheter og plikter for unge arbeidstakere + Informasjon om Arbeidstilsynets innsats v/jon Helge Vaeng Arbeidstilsynet Nord-Norge Arbeidstilsynet 27.10.2011 2 Et av Arbeidstilsynets 7 hovedsatsningsområder:

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574. Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574. Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574 Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking Utgitt mai 2003 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen 7468 Trondheim September 2013 Publikasjonen er

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Litt om Harry Eide RVO Bygg Begynte i byggebransjen i 1977 lærling (forskallingssnekker) Tok fagbrev

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Del 1 Utgangspunkter Rammeveket Lovverket Arbeidsmiljøloven m/ forskrifter, herunder allmenngjorte

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Til overskriften: (det handler faktisk om å trives) Tittelen er en påminnelse om at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Kjemikalier på arbeidsplassen

Kjemikalier på arbeidsplassen Arbeidsmiljø nr. 2-10 Kjemikalier på arbeidsplassen Kjemikalier på arbeidsplassen Denne brosjyren er laget for alle som omgås og/eller jobber med kjemikalier. Brosjyren er samtidig et verktøy for tillitsvalgte

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: HMS- leder i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord På grunnlag

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som av Styret for Det internasjonale arbeidsbyrået er blitt sammenkalt i Genève og

Detaljer