SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON"

Transkript

1 KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING, TILTAK OG RUTINER Ja Nei Ikke Er gulv og gangareal sklisikre og fri for hindringer? Er områder med fallfare sikret med rekkverk, luker eller lignende? Har trapper god utforming, sklisikre trinn og håndlist? Er stiger og leidere i forskriftsmessig stand og bare brukt og sikret i henhold til regelverk? Er låvebru, silo, kjørebruer, lasteramper m.m. sikret mot utforkjøring? Har gjødselbasseng tilstrekkelig høyt rekkverk for å ivareta sikkerheten både sommer og vinter? Har gjødselbasseng innvendig stige eller annen redningsinnretning? Er kummer og dammer sikret på en forsvarlig måte? Er det gjort tiltak for å hindre skader fra fallende gjenstander? 2.2 MASKINER OG REDSKAP Utføres service og vedlikehold jevnlig og i henhold til instruksjonsbok / brukermanual for den enkelte maskin? Har alle traktorer og mobile arbeidsmaskiner som kan velte under bruk montert setebelte? Benyttes setebelte der det er fare for velt og på vei? Er det utført lovmessig kontroll og sertifisering av utstyr som krever dette? Er verneinnretninger på traktor, maskiner og redskap på plass og i orden? Er det sikkerhetsrutiner for bruk at spesielt farlige arbeidsredskaper? Tiltaksplan, se baksiden.

2 2.3 ARBEIDSMILJØ Ja Nei Ikke Gjennomføres det et planmessig arbeid med orden og ryddighet på gården med tanke på effektiv og sikker drift, brannvern, trivsel og omdømme? Gjennomføres tiltak for å redusere støyplagen på støyende arbeidsplasser? Er det iverksatt tiltak for å forebygge belastningsskader og vibrasjonsskader? Er det tilstrekkelig lys for å ivareta arbeidsmiljø og sikkerhet på de ulike arbeidsstedene? Finnes nødvendig og riktig personlig verneutstyr der det er behov for å benytte dette? Er det rutiner for bruk, opplæring, oppbevaring, vedlikehold og reparasjon eller utskiftning av verneutstyret? Foregår flytting og inn- og utlasting av dyr på en sikker måte? Er det tilstrekkelig med rømningsveier for personer ved flytting og annen håndtering av dyr? Er det gjort en risikovurdering av alle kjemikalier som benyttes? Er nødvendige vernetiltak iverksatt ved bruk av kjemikalier? Finnes det sikkerhetsdatablad for alle kjemikalier som benyttes på garden? Er sikkerhetsdatabladene tilgjengelig der kjemikaliet brukes? Har ansatte fått opplæring i bruk av sikkerhetsdatabladene? Er det iverksatt tiltak for å redusere støveksponering? Er det iverksatt tiltak for å redusere eksponeringen mot sjukdomsfremkallende biologisk materiale? Brukes nødvendig verneutstyr? Er det tilstrekkelig ventilasjon eller punktavsug der kjøretøyer startes/brukes inne, der det sveises, slipes eller lignende arbeid utføres? Finnes det rutiner for å sikre mot forgiftning fra silogass, gjødselgass eller annen gass? 2.4 BARN OG UNGDOM Er det utført en risikovurdering knyttet til hvilke arbeidsoppgaver barn og ungdom kan utføre? Finnes trygge lekeplasser for barn? 2.5 ELEKTRISK ANLEGG OG UTSTYR Finnes det gode renholdsrutiner knyttet til alt elektrisk utstyr? Er overspenningsvern montert og er det kontrollert med elektriker om det tilfredsstiller offentlige krav? Kontrolleres overspenningsvernet rutinemessig? Er det montert jordfeilbryter i henhold til offentlige krav? Kontrolleres jordfeilbryter rutinemessig? Utføres tilsyn og vedlikehold på sikringsskap?

3 Ja Nei Ikke Gjennomføres det minimum hvert år egenkontroll på kabler, deksler, brytere, lysarmaturer og annet elektrisk utstyr? Er det gjennomført periodisk kontroll på brannslukkingsutstyr og brannvarslingsanlegg (hvis montert)? Har vifter og andre elektriske motorer vern mot overoppheting og brann? Er det gjort tiltak som hindrer brann i utstyr og bygninger ved sveising, sliping eller andre varme arbeider? Er rømningsveier åpne og ryddet (gjelder også snø)? Parkeres traktoren i egnet/godkjent garasje eller på sted hvor det ikke er fare for brannspredning til bebyggelse (f.eks utendørs)? Tilfredsstiller gardsverkstedet krav til brannsikkerhet? Kontrolleres tanker for drivstoff og brensel jevnlig og i henhold til offentlige krav? Er tanker for drivstoff og brensel plassert i sikker avstand til brennbart materiale? Oppbevares annet brannfarlig stoff etter forskriftene? 2.6 ANSETTELSE/ARBEIDSGIVERANSVAR Har alle ansatte arbeidsavtale? Finnes det tilstrekkelige personalrom for ansatte? Har de som arbeider i foretaket fått nødvendig opplæring i helserisiko og hygiene? Har virksomheten rutiner som sikrer god hygiene hos de ansatte? Er det rutiner som sørger for at syke, smittebærende personer ikke arbeider med næringsmidler som kan bli forurenset? Er det rutiner som til enhver tid sikrer godt renhold av sanitære anlegg for de som arbeider i foretaket, og føres det logg for gjennomført renhold? Er det tegnet yrkesskadeforsikring for alle som arbeider på gården og som etter reglene har krav på det? Er verneombud valgt i henhold til gjeldende regler? (Hvis det er færre en 10 ansatte kan det avtales skriftlig at bedriften ikke skal ha verneombud) Har arbeidsledere gjennomgått lovpålagt opplæring i HMS arbeid? Er standarden for innkvartering i henhold til gjeldende krav? Er du kjent med regler for forskjellige typer opplæring i bruk av arbeidsutstyr? Kan du dokumentere at alle som arbeider på gården har fått opplæring i bruk av arbeidsutstyr i henhold til gjeldende regelverk? Får arbeidstakere opplæring på et språk de forstår? Er det rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere? Er arbeidsoppgaver risikovurdert og tiltak iverksatt i forhold til gravide arbeidstakere?

4 2.7 BEREDSKAPSPLAN, ULYKKESHÅNDTERING, KRISEBISTAND OG RAPPORTERING Ja Nei Ikke Har garden beredskapsplan og er det utarbeidet en beredskapsplakat? Er beredskapsplanen kjent for alle som arbeider på garden? Er det tilstrekkelig førstehjelpsutstyr på garden? Er det førstehjelpskompetanse på garden? Er det rutiner for å håndtere krise eller produksjonsavvik på gården? Er det rutiner for rapportering av skader og ulykker på garden? Uhell og ulykker på garden. Har det vært ulykker eller hendelser på garden siste år som har medført personskade eller større materiell skade?

5 Tiltaksplan KRAV NR. FORBEDRINGER/TILTAK ETTER EGENREVISJON Frist dato Utført dato

6 Veiledere og sjekklister utgjør til sammen KSL-standarden, og begge skal benyttes når egenrevisjon gjennomføres. Veiledningsheftene finner du på våre nettsider eller de kan bestilles fra Matmerk. Utfyllende informasjon om gjennomføring av egenrevisjon finnes i sjekkliste og veileder 1 Generelle krav til gården. Enklest gjøres egenrevisjonen gjennom pålogging på Din egen gard (www.matmerk.no). Her er veileder, lovverk og tiltaksplan direkte knyttet til sjekklisten. MATMERK Besøksadresse: Tollbugt. 32 Postboks 487 Sentrum 0105 Oslo Telefon: e-post:

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 2 - Helse, miljø og tryggleik (HMS) Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 11 - Inn på tunet Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 11.0 IPT-VERKTØY: MÅL OG ORGANISERING Ja Nei Ikke

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

RETTLEIAR. 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk

RETTLEIAR. 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-standarden omfattar både sjekklister og rettleiarar, som begge skal brukast ved eigenrevisjon. Rettleiing til

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013 + HMS- HÅNDBOKEN Nordås Borettslag + Utarbeidet 2013 En sammenfatning av innholdet i HMS- arbeidet i Nordås Borettslag som er utarbeidet etter hmsportalen.no (OBOS) som borettslaget bruker i sitt HMS-

Detaljer

SJEKKLISTE MED VEILEDNING

SJEKKLISTE MED VEILEDNING KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE MED VEILEDNING 12 Hest i næring Innledning KSL-standard 12 Hest i næring er et kvalitetssystem som er utviklet av hestenæringen i samarbeid med Matmerk.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard

11 Inn på tunet. KSL-standard Utfylt Sjekkliste egenrevisjon skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. LA U K K VA L KSL-standard I ET I T S SYST EM TE NDBR Versjon

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema 11 Inn på tunet Generelle HMS-krav garden Generelle HMS-krav aktivitetene Kvalitet i tilbudet Skal oppbevares på garden

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Telefon: 23 08 87 32 Telefaks: 23 08 87 31 Telefon: 23 06 31 00 Telefaks: 23 06 31 01 www.fellesforbundet.no www.arbeidstilsynet.no, tlf: 815 48 222 Tlf: 73 87 09 50,

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4 Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer