KSL Standard. Prod.nr. Gardsnavn. Navn. Adresse Dato for egenrevisjon. Underskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KSL Standard. Prod.nr. Gardsnavn. Navn. Adresse Dato for egenrevisjon. Underskrift"

Transkript

1 KSL Standard Garden KSL-egenrevisjon Foruten krav til garden (dette heftet), omfatter revisjonen følgende produksjoner: Grovfôr Korn Poteter Frukt, grønt, bær, veksthus Mjølk, storfekjøtt, sau, geit Svin Fjørfekjøtt Konsumeggproduksjon Oppal av unghøner År Prod.nr. Gardsnavn Navn Adresse Dato for egenrevisjon Underskrift

2 KSL-standarden De ulike kravene i KSL-standarden bygger i stor grad på lover og forskrifter. Det er også en del krav i tillegg. Standarden gir en god oversikt over hvilket regelverk den enkelte bonde må forholde seg til. I tillegg bygger standarden på KSL-profilen som sier: Gjennom aktivt kvalitetsarbeid er norskproduserte matvarer: Etter forbrukernes ønsker med hensyn til utseende og smak (forbrukerønsker) Smittefrie og uten skadelige fremmedstoffer (rene produkter) Produsert med god dyrevelferd (dyrevelferd) Produsert på en miljøvennlig måte (miljøvennlig) Produsert i et som sikrer god helse for yrkesutøverne () Krav til de ulike produksjonene Standarden er bygd opp med et kravsett til garden, som gjelder alle, og kravsett til de ulike produksjonene. Det er definert kravsett til grovfôrproduksjon, kornproduksjon, potetproduksjon, et felles kravsett til grønnsak-, frukt-, bær- og veksthusproduksjon, krav til svineproduksjon, et felles kravsett til melkeproduksjon og kjøttproduksjon på storfe og sau, og et egne kravsett til fjørfekjøtt, konsumeggproduksjon og oppal av unghøner. Standarden er bygd opp på denne måten for at det skal være enkelt å vite nøyaktig hvilke krav som gjelder den enkelte produksjon. Kravsettet til de ulike produksjonene gjelder bare dem som har disse produksjonene. Mange krav er like for de forskjellige produksjonene, derfor er de gjentatt under hver enkelt produksjon. Det betyr ikke at ting må dokumenteres flere ganger eller på flere steder, når en har flere produksjoner. Men ved gjennomføring av egenrevisjon, må en kontrollere at alt er i orden for den enkelte av produksjonene. Standarden er delt i to ulike kravtyper. Det er krav til måten garden drives på og krav til skriftlig dokumentasjon. Når det gjelder kravene til måten garden drives på, er det ikke nødvendig med noen skriftlig dokumentasjon. Oppbevaring av dokumentasjonen Dokumentasjonen skal en ta vare på i minst fem år hvis annet ikke er nevnt. Egenrevisjonsrapporter og KSL-revisjonsrapporter skal tas vare på i minst 10 år. Dokumentasjonen trenger ikke lagres på papir. Den kan lagres elektronisk der ikke annet er nevnt. (Husk sikkerhetskopi!) Slik bruker du heftet Tekst mangler.

3 Krav til garden (driftsenheten) Tema Krav I orden Forbedringer/Tiltak etter egenrevisjon Frist Utført Driftsenheten og foretaket Jordloven Forskrift om miljøplan Det skal foreligge et kart over driftsenheten. Kartet som det er krav til i Miljøplanen er tilstrekkelig. I tillegg skal følgende dokumenteres: Navn på foretaket Gards-, og bruksnr Produsentnr. Organisasjonsnr. Oversikt over dokumentasjonen Sporbarhet (Leverandører og varemottakere) Det skal foreligge en skriftlig oversikt (innholdsfortegnelse) over hvor en kan finne dokumentasjonen som kreves i kvalitetssystemet. Denne oversikten skal inneholde hovedpunktene, detaljer trenger ikke være med. Det skal doku m e nte res skri ftlig hv i l ke levera n d ø rer og va re m o t t a ke re bonden har. Dokumentasjonen trenger ikke være mer spesifikk enn hva som framgår av fakturaer og regnskap. Ved flere leverandører av samme type innsatsfaktor, skal en kunne spore hvor innsatsfaktorene fra de enkelte leverandørene er brukt.

4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-profilen: Trygt arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven m/forskrifter Brann- og eksplosjonsloven m/ forskrifter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr m/ forskrifter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Aktuelle lover og forskrifter innenfor HMS-området skal være kjente. Årlig gjennomgang av helse, miljø og sikkerhet. Bruk av KSLs HMS-hefte (eller tilsvarende hjelpemiddel), og oppfølging av de mangler som blir funnet, tilfredsstiller KSLs krav til helse, miljø og sikkerhet. Hvis en har ansatte som bor på garden, skal det sørges for tilfredsstillende boforhold. Medarbeidere skal delta i HMS-arbeidet. Det er også ønskelig at eventuelt andre familiemedlemmer enn de som er med i drifta, deltar. Ryddighet og orden på garden, er et viktig element i gardens helse, miljø og sikkerhetsarbeid. HMS-systemet skal minst inneholde: Målsetting for HMS-arbeidet (Se forslag HMS-heftet) Oppgavefordeling og ansvarsforhold (Gjelder der det er ansatte og i samdrifter) Arbeidsavtaler (Der det er ansatte)

5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS), forts. Arbeids- og oppholdstillatelse (Der det brukes utenlandsk arbeidskraft) Opplæring av medarbeidere. Rutiner for årlig gjennomgang og kontroll. Kartlegging av farer og vurdering av risiko. Tiltak for forbedringsarbeid, med tidsfrister. HMS-datablad (på papir). Miljøplan, trinn 1 KSL-profilen: Miljøvennlig Forskrift om miljøplan Lagring og bruk av driftsmidler skal ikke føre til forurensing av vann og vassdrag. Det skal bare brukes emballasje, landbruksfolie og lignende, fra leverandører som er medlemmer i Materialretur AS. (Skal dokumenteres av leverandør.) Garden skal ha en miljøplan. Følgende skal foreligge: Kart med miljøregistreringer Sjekkliste for miljøtiltak Gjødslingsplan Plantevernjournal

6 Miljøplan, trinn 1, forts. Avfallsplan Eventuelle tiltaksplaner for oppfølging av registrerte avvik i miljøplanen Skadegjørere i husdyrrom, lager, sorterings- og foredlingsrom Forskrift om skadedyrbekjempelse Det skal forebygges mot inntrenging av skadedyr. Oppdages det skadegjørere skal de bekjempes. Ved bruk av kjemiske midler: Dato for utplassering Type og mengde middel Åteplassering på kart eller ved beskrivelse HMS-datablad Fl og h av re og andre meldepliktige skadegjørere Matloven Kontroll og forekomst av floghavre skal dokumenteres på kart, f. eks. kartet nevnt under miljøplan. Når redskaper brukes på flere garder, skal disse rengjøres så en ikke sprer skadegjørere. Kontroll og bekjempelse: Hvor kontrollen er gjennomført

7 Fl og h av re og andre meldepliktige skadegjørere, forts. Dato for kontroll/luking Eventuelle funn som er gjort Dato for eventuell bekjemping med kjemiske midler Reklamasjoner, kvalitetsanmerkninger KSL-profilen: Forbrukerønsker Revisjon og avvik Får en reklamasjoner eller kvalitetsanmerkninger på leverte produkter, skal en arbeide systematisk for å rette opp de feil og mangler som er årsak til dette. Det skal utføres KSL-egenrevisjon en gang i året. Avvik fra egenrevisjoner og KSL-revisjoner skal lukkes innenfor tidsfristen. KSL-egenrevisjonsrapporter (på papir) KSL-revisjonsrapporter (på papir) Offentlige tilsynsrapporter

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

Kvalitetssystem i landbruket

Kvalitetssystem i landbruket Kvalitetssystem i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdal 22.01.11 Dagrun Aaen KSL Matmerk KSL Matmerk Etablert i 2007 En sammenslåing av KSL-sekretariatet og Stiftelsen Matmerk 17 ansatte Kontor i

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema 11 Inn på tunet Generelle HMS-krav garden Generelle HMS-krav aktivitetene Kvalitet i tilbudet Skal oppbevares på garden

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard

11 Inn på tunet. KSL-standard Utfylt Sjekkliste egenrevisjon skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. LA U K K VA L KSL-standard I ET I T S SYST EM TE NDBR Versjon

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 11 Inn på tunet Innledning Systemet for sikkerhet og kvalitet i Inn på tunet-virksomheter består av to deler: I Veileder og sjekkliste egenrevisjon

Detaljer

SJEKKLISTE MED VEILEDNING

SJEKKLISTE MED VEILEDNING KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE MED VEILEDNING 12 Hest i næring Innledning KSL-standard 12 Hest i næring er et kvalitetssystem som er utviklet av hestenæringen i samarbeid med Matmerk.

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken 2013/2014 Ver.1.01 Side: 2 av 17 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av virksomheten... 3 Oversikt over regelverket (IK-matforskriften

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer