Kvalitetssikring av Inn på tunettjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssikring av Inn på tunettjenester"

Transkript

1 0 Kvalitetssikring av Inn på tunettjenester Lunde, Telemark, Henrik Solbu, KSL Matmerk

2 1 Lang historie med tilbud IPT-historie Jordbruksforhandlingene 2006: Systematiser et system! Forprosjekt 2007 Prosjekt fra 2009 med forslag til ny standard som resultat

3 2 Deltakere i prosjektet Norges Bondelag Norsk Bonde- og småbrukarlag KS Fylkesmannens landbruksavdeling KSL Matmerk Landbrukets HMStjeneste Gjensidige Styringsgruppe og prosjektgruppe Tilbydere involvert i utprøving av systemet

4 3 Kvalitetssikring Definisjon: Alle planlagte og systematiske tiltak som er nødvendig for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller en tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet.

5 4 Kvalitetssirkelen Planlegge Gjennomføre Korrigere Registrere Kontrollere og vurdere

6 5 Kvalitetssystem Kvalitetssystemet skal sikre mot tilbakefall og være kilen bak hjulet

7 6 Styringsredskap for å nå fastsatte mål Dokumentasjon overfor kunden Ivareta kundens behov Ivareta offentlig regelverk Fokus på kritiske punkter Forebyggende aktiviteter Kvalitetssystem I praksis er kvalitetssystemarbeid gjennomføring av kvalitetssirkelen. Det er et kontinuerlig arbeid som foregår hver dag, ikke et skippertaksarbeid hver gang en går gjennom sjekklistene!

8 7 Kvalitet Mange ulike definisjoner. For IPT-tilbydere er følgende definisjon aktuell: Tilfredsstille kundens krav og forventninger.

9 8 Hva er KSL KSL har til nå vært et felles kvalitetssystem som skal dekke all matproduksjon på alle norske garder. Dette utvides nå til også å omfatte tjenesteytende virksomhet.

10 9 KSL - kvalitetssystem i landbruket, historikk Første oppstart 1993 som en del av Konkurransestrategier for norsk mat KSL-sekretariat, Styringsgruppe og faggrupper opprettet Sekretariatet lagt til NL Første standard 1995 Nåværende standard er versjon 6 Revisjon 2001 KSL-sekretariatet og Matmerk slått sammen til KSL Matmerk 2007 Styringsgruppa (Koordineringsutvalget) lagt ned 2010

11 10 KSL Matmerks strategihierarki Visjon KSL Matmerk skal bidra til at forbrukere velger norsk mat Strategiske Hovedområder Merkeordninger Kommunikasjon med forbrukere KSL Premissgivere for strategigjennomføring Strategiske oppgaver Kompetanse, ressurser, teknologi, kultur, interne prosesser og samhandling Markedstjenester, KIL, Økologi

12 11 KSL-standarden Fram til nå 10 deler De enkelte delene delt i to: - Sjekkliste Egenrevisjonsskjema - Veileder To typer krav: - Krav til dokumentasjon - Krav til drift Standarden fins i papirversjon og som Web-løsning

13 12 KSL-standarden, generelle krav Dette kravsettet gjelder alle garder, også IPT-garder Her er basis HMS-kravene med

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19 KSLs revisjonsordninger Egenrevisjon, en gang hver 12. måned KSL-revisjoner, når en blir plukket ut til det (Ca 5000 revisjoner pr år) Det er om lag 100 aktive KSL-revisorer, ingen ansatt i KSL Matmerk All revisjonsinformasjon og kommunikasjon foregår gjennom Revisjonsdatabasen Varemottakerne bruker KSL-databasen for å vurdere bondens KSL status som har betydning for produktpris Bonden får påminning hvis det er KSL-mangler på bruket

21 20 Standard nr 11 i KSL-systemet IPT - standarden Sjekkliste og veileder slått sammen til ett hefte, som i HMS-heftet Målsetting med standarden: - Sikre at kjøperen får det som etterspørres - Sikre tilbyderen et redskap så hun/han kan være trygg på at tilbudet er som det skal være og at nødvendige sikkerhetsrutiner er ivaretatt

22 21 IPT standardens ulike deler IPT-standarden er delt i 3 hoveddeler: - Generelle HMS-krav garden - Generelle HMS-krav aktivitetene - Kvalitet i tilbudet Dette er i ett felles hefte I tillegg er det et hefte med forslag til standardavtaler. Dette er også i tre deler: - Generell avtale - Spesiell avtale - Veiledning

23 22 IPT - standarden IPT standarden foreligger : - I papirversjon - Som Web - løsning

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30 Egenrevisjon - IPT Skal gjøres en gang hver 12. måned (eller ved store endringer i tilbudet) Kan være fornuftig å gjøre sammen med kjøper, ved gjennomgang av tilbudet. Gjøres tilgjengelig for kjøper gjennom KSL - databasen

32 31 Eksternrevisjon IPT IPT gardene skal ha eksternrevisjon minimum annet hvert år Resultatet av revisjonen vil bli tilgjengeliggjort for kjøper gjennom revisjonsdatabasen Lukkingsfrister for avvik vil avhenge av hvor alvorlig avviket er Kjøper bestemmer om avvik skal få konsekvenser for tilbyder

33 32 IPT forbedringer - videreutvikling Skal IPT-standarden bli god, vil det være behov for kontinuerlige forbedringer justeringer. Spesielt i startfasen vil det være viktig. Etter hvert som standarden blir tatt i bruk, må vi derfor etablere et system for tilbakemeldinger. Vi etablerer en permanent faggruppe for IPT som kan ta tak i ønsker og behov så standarden blir videreutviklet på en god måte.

34 33 Organisasjonskart KSL-arbeidet KSL Matmerk Styret Sekretariatet AU Faggruppe planter, miljø og ressurs-forvaltning Sekretær: Henrik Solbu Faggruppe husdyr Sekretær: Dagrun Aaen Faggruppe HMS Sekretær: Henrik Solbu Faggruppe IPT Sekretær: Gabriella Dånmark

35 34 Faggruppe Inn på tunet Ingunn Sigstad Moen (leder) Mats Olsen Anne Kallevik Grutle Jan Elgvang Gry Ingvil Agjel Kari Frøseth KS 1?? KS 2?? Kjell Bruvoll (observatør) Knut Martin Glesne (observatør)

36 35 Kvalitetssystemarbeid, repetisjon I praksis er kvalitetssystemarbeid gjennomføring av kvalitetssirkelen. Det er et kontinuerlig arbeid som foregår hver dag, ikke et skippertaksarbeid hver gang en går gjennom sjekklistene!

37 36 Et fullstendig IPT-system Et fullstendig IPT-system krever: 1. KSL-standard Generelle krav til garden 2. IPT-standard

38 37 IPT-kurs Landbrukets HMS-tjeneste har utviklet og utprøvd et IPT-kurs. Dette kurset vil etter hvert bli tilbudt rundt i hele landet.

39 38 Beskyttelse Det arbeides med å beskytte begrepet Inn på tunet Det arbeides også med å utvikle og beskytte en ny Inn på tunet-logo.

40 Takk for oppmerksomheten!!! 39

Kvalitetssystem i landbruket

Kvalitetssystem i landbruket Kvalitetssystem i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdal 22.01.11 Dagrun Aaen KSL Matmerk KSL Matmerk Etablert i 2007 En sammenslåing av KSL-sekretariatet og Stiftelsen Matmerk 17 ansatte Kontor i

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 11 Inn på tunet Innledning Systemet for sikkerhet og kvalitet i Inn på tunet-virksomheter består av to deler: I Veileder og sjekkliste egenrevisjon

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard

11 Inn på tunet. KSL-standard Utfylt Sjekkliste egenrevisjon skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. LA U K K VA L KSL-standard I ET I T S SYST EM TE NDBR Versjon

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema 11 Inn på tunet Generelle HMS-krav garden Generelle HMS-krav aktivitetene Kvalitet i tilbudet Skal oppbevares på garden

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

KSL Standard. Prod.nr. Gardsnavn. Navn. Adresse Dato for egenrevisjon. Underskrift

KSL Standard. Prod.nr. Gardsnavn. Navn. Adresse Dato for egenrevisjon. Underskrift KSL Standard Garden KSL-egenrevisjon Foruten krav til garden (dette heftet), omfatter revisjonen følgende produksjoner: Grovfôr Korn Poteter Frukt, grønt, bær, veksthus Mjølk, storfekjøtt, sau, geit Svin

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 11 - Inn på tunet Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 11.0 IPT-VERKTØY: MÅL OG ORGANISERING Ja Nei Ikke

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Strategi Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Flere eksemplarer kan bestilles fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008)

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008) Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Alta kommune (2006-2008) Rapport fra første halvår 1.januar 30. juni 2006 Bakgrunn Prosjekt Grønn omsorg er et samarbeid

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

SJEKKLISTE MED VEILEDNING

SJEKKLISTE MED VEILEDNING KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE MED VEILEDNING 12 Hest i næring Innledning KSL-standard 12 Hest i næring er et kvalitetssystem som er utviklet av hestenæringen i samarbeid med Matmerk.

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom:

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: 1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: gårdbruker/foretak (heretter kalt tilbyder) og Kongsberg kommune (heretter kalt kjøper) 2 Avtalens formål Formålet med

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 12.05.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Januar 2009 Mattilsynet, Regionkontoret for Rogaland og Agder

Januar 2009 Mattilsynet, Regionkontoret for Rogaland og Agder NASJONAL TILSYNSKAMPANJE 2008: KONSERNTILSYN I SLAKTERIER PROSJEKTRAPPORT 08/37106 Januar 2009 Mattilsynet, Regionkontoret for Rogaland og Agder 1 Sammendrag... 3 Hensikt og målsetting med kampanjen...

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer