OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013"

Transkript

1 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET

2 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: /år - kalkun: /år - gris: 2 100/år Antall dyr inne til enhver tid: - høner: purker: 105

3 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon - forts Ved flere produksjoner, må det omregnes slik at grensene ikke overstiges. Begrensninger i form av: - eierforhold - eiendommer - driftsfellesskap

4 Kvoteordningen for melk Kvoter for hver eiendom basert på historiske tall og areal dyrka jord Kvote kan kjøpes/selges Kvote kan leies/leies bort Ta kontakt med meieriet!

5 Varemottaker Kontaktes før oppstart for å sikre avtale om levering, betingelser osv.

6 KSL Matmerk Kvalitetssystem for alle matproduserende bønder Rutiner og dokumentasjon for hver enkelt produksjon. To typer revisjoner: - Bondens egen, årlige gjennomgang - Ekstern revisjon på en viss prosent av alle gårdsbruk hvert år Ordningen administreres av KSL Matmerk, og finansieres over Jordbruksavtalen.

7 Mattilsynet Ansvar for: - husdyrregister - dyrevelferd Vårt distriktskontor er i Askim - Mattilsynet Distriktskontoret for Indre Østfold og Follo

8 Regnskapsfører Kontaktes gjerne så snart en har bestemt å sette i gang som bruker Kan spørres om å bistå med blant annet: - avtaler - skattespørsmål - regnskapsmessige forhold - registrering/endring av foretak

9 Registrering Hvis en registrerer foretak/ordner organisasjonsnummer selv: - ta kontakt med Brønnøysundregisteret: telf

10 Produsentnummer Det er nødvendig å ha før varelevering Når organisasjonsnummer er mottatt, ta kontakt med kommunen for å få tildelt produsentnummer.

11 TILSKUDDSORDNINGER Produksjonstilskudd Vilkår: - søker må innen søknadsfrist være: * registrert i Enhetsregisteret * registrert som merverdiavgiftspliktig * kunne levere årsoppgave - landbruk

12 Produksjonstilskudd - forts - Eller: * hatt en omsetning og uttak av avgifts- pliktige varer og tjenester på til sammen kr i løpet av de 12 siste måneder før registreringsdato * Miljøplan trinn 1 må foreligge til enhver tid

13 Produksjonstilskudd forts Det kan søkes dispensasjon fra kravene ved oppstart. Dispensasjon avgjøres av Fylkesmannen. (Søknad sendes til kommunen)

14 Produksjonstilskudd forts. Søknad sendes via Altinn eller skjema fås ved henvendelse til kommunen ved første gangs søknad. Foretak som har søkt tidligere, får tilsendt informasjonsmateriell. Søknad sendes via internett bruk

15 Produksjonstilskudd forts Søknadsfrist 20. august: - husdyr, beitedyr - jordbruksproduksjon: korn, eng, bær osv - økologisk - honningproduksjon Viktig å overholde søknadsfristen (trekk 1000 kr/dag) Utbetaling i februar året etter

16 Produksjonstilskudd forts Søknadsfrist 20. januar: - husdyr - økologisk husdyrproduksjon - avløser ferie og fritid for året før - distrikts- og kvalitetstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker Utbetaling i juni samme år

17 Produksjonstilskudd forts Areal som ligger i Gårdskart på nett, danner grunnlag for beregning av tilskudd Snarvei til gårdskart Ta eventuelt kontakt med kommunen om areal

18 Økt vekt på kontroll

19 Andre kontrollpunkter Dyretall Avdekke ulovlig samarbeid Arealer. Også beitearealer og antall dyr på beite. Egne skjemaer for beregning av antall dyr på beite. Økologiske produsenter kontrolleres også av kommunen.

20 Miljøplan trinn 1 Kart over jordbruksarealene, Dyrka mark Kulturminner Biologisk mangfold Erosjonsutsatte arealer (erosjonskart) Gjødselplan og sprøytejournal Sjekkliste oppdateres innen 15. november

21 VELFERDSORDNINGENE Avløser ferie og fritid - Tilskuddssats per dyr/år - Søker må være arbeidsgiver eller kjøpe tjenester (lønne) via avløserlag - Avløser må være fylt 16 år. - Kan ikke være ektefelle, samboer eller ha næringsinntekt fra foretaket Utbetaling i juni sammen med produksjonstilskudd

22 Avløser sykdom, svangerskap, dødsfall m v Gjelder for husdyrbrukere hele året Gjelder for plante- og honningprodusenter 15. april 1. okt. Dagsats ut fra produksjonsvolum En del vilkår sykepenger fra NAV trekkes Eventuelle trekk for inntekt utenom bruket Søknadsfrist: 3 måneder etter siste dag som gir tilskudd

23 Tidligpensjonsordning Kan gis til en bruker eller begge Vilkår: - Eiendommen må være overdratt ny eier - Må ha drevet landbruk i minst 15 år og hatt størstedelen av inntekten fra dette - Søker kan ikke lenger ha næringsinntekt fra landbruk - Bruker fylt 62 år. Ved tobruker må ektefelle/samboer være fylt 57 år.

24 PRAKTIKANT Det kan søkes tilskudd via BU-midler som forvaltes av fylkesmannen. Målgruppe: personer år som ønsker praksis og utdanning innen landbruket. Ta kontakt med kommunen hvis dette er aktuelt

25 ERSTATNINGSORDNINGER VED SKADER I PLANTE- OG HONNINGPRODUKSJON Søkes ved avlingssvikt En del vilkår Egenandel for de fleste produksjoner 30% av gjennomsnittsavling Ta kontakt med kommunen straks det er mistanke om avlingssvikt!

26 TAKK FOR MEG OG TAKK LYKKE FOR MEG TIL! OG LYKKE TIL!

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM INFORMASJON TIL NYE EIERE/BRUKERE FRA LANDBRUKSKONTORET 2 JORDBRUK... 4 REGISTRERING... 4 PRODUKSJONSTILSKUDD... 4 REGIONALT MILJØPROGRAM - RMP...

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Rundskriv 15/12. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Rundskriv 15/12. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Rundskriv 15/12 Fylkesmenn Kommuner Avløserlag Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 12.04.2012 Vår referanse: 201200001-15/046.2 Rundskrivet erstatter: Rundskriv 07/11 Vedlegg: Kopi til: LMD, NB, NBS

Detaljer

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland Landbrukskontoret for Hadeland GRAN JEVNAKER LUNNER LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Søknadsfrist 20. august 2013 og 20. januar 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013 Sole, 10.01.2013 Søknadsomgangen i januar 2013 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad Wespa eller papir

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET SLF-005 Søknad om PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET SØKNADSFRIST 20. AUGUST 2015 OG 20. JANUAR 2016 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007 Rundskriv 28/2007 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Ole Karsten Kirste (24131102), Synnøve Kjos Frank (24131069), Raage Jama

Detaljer

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013.

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013. Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013 Innhold i nr. 1 2013 Innhold Sommer på næringskontoret... 1 Tilskudd til grøfting... 2 Lurer du på saldoen på skogfondet ditt?... 3 Ikke

Detaljer

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN!

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! Det er tid for å gjøre opp status, og planlegge kommende sesong. Hvilke skifter ga gode avlinger og hvilke var problematiske?

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2010 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars Infoskriv til jord- og skogbr ukere, mars 2015 Infoskriv til jor d- og skog bruker e, mars 201 5 Deres ref.: Vår ref.: 15/711 05/H OG BÆRUM KOMMUNE LANDBRUKSKONTORET Infoskriv til jord- og skogbrukere,

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

TEKNISK JORDBRUKSAVTALE TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 4 2. PRISBESTEMMELSER... 4 2.1 Produkter med målprisregulering... 4 2.1.1 Generelle bestemmelser... 4 2.1.2 Melk og melkeprodukter...

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

Praktikantordningen i landbruket. Veiledningshefte

Praktikantordningen i landbruket. Veiledningshefte Praktikantordningen i landbruket Veiledningshefte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 2 2 Formål og målgruppe... 2 3 Lønn og andre arbeidsvilkår... 2 4 Varighet på praksisperioden...

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Vegviser i den offentlege papirmølla!

Vegviser i den offentlege papirmølla! Fylkesmannen i Hordaland Landbruksavdelinga Kari og Ola Nordmann Landsbygda 9999 Noreg Handbok for bonden Lover og reglar Etablering Samdrift Tilskot Miljøtiltak Praktikantar Pensjon Erstatningsordninger

Detaljer