VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015"

Transkript

1 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: Oppstillingen er disponert som følger: Første tall er referansebruksnummer, deretter følger variabelnummer og variabelnavn. Variabelnummer som starter på: 1. Enkelte nøkkeltall om arealer, buskap og arbeidstimer 2. Inntekter 3. Kostnader 4. Resultatregning 5. Eiendeler i jordbruket (ikke framregnet) Dersom variabelen er null alle år, er den ikke skrevet ut. 1

2 01 Melk og storfeslakt, 25 årskyr. Landet 313 bruk Antall bruk Brukers alder Bygg 8,6 8,6 8, Havre 2,5 2,5 2, Hvete 0,6 0,6 0, Oljefrø 0,4 0,4 0, Korn i alt 12,0 12,0 12, Poteter 0,2 0,2 0, Rotvekster 0,1 0,1 0, Eng og beite 340,2 340,2 340, Brakk 0,9 0,9 0, Jordbruksareal i alt 353,5 353,5 353, Herav leid areal 158,8 158,8 158, Årskyr 24,6 24,6 24, Vinterfôra sauer 2,8 2,8 2, Sauer over 12 mnd. 2,3 2,3 2, Sauer under 12 mnd. 0,9 0,9 0, Antall lam slaktet 2,8 2,8 2, Kyr 25,5 25,5 25, Andre storfe 42,6 42,6 42, Slaktegriser 0,2 0,2 0, Verpehøner 0,2 0,2 0, Arbeidstimer familie Arbeidstimer leid hjelp Bygg 2754,8 2, ,8 2, ,8 2, Havre 693,1 2, ,1 2, ,1 2, Hvete 190,4 2, ,4 2, ,4 2, Oljefrø Poteter 275,5 2, ,5 2, ,5 2, Grovfôr Andre planteprodukter Sum planteprodukter Storfe, melk ,9 4, ,9 4, ,9 5, Storfe, livdyr Kuslakt 3040,1 42, ,1 44, ,1 46, Annet storfeslakt 3519,1 49, ,1 50, ,1 52, Slaktegris 13,2 22, ,2 23, ,2 26, Purker og råner, livdyr og sla Smågris 0,1 660, ,1 683, ,1 747, Sau, livdyr og slakt Sau, ull 10,3 31, ,3 31, ,3 31, Fjørfe, egg 2,5 21, ,5 21, ,5 21, Fjørfekjøtt Andre inntekter husdyrhold Sum husdyrprodukter Leieinntekter (maskindel)

3 Andre inntekter (inkl. jordlei Sum inntekter før tilskudd Grunntilskudd, kjøtt storfesla Grunntilskudd, kjøtt sau og la Distriktstilskudd, melk ku/gei Distriktstilskudd, kjøtt storf Distriktstilskudd, sau- og lam Sum pristilskudd Arealtilskudd. Grovfôr Arealtilskudd. Korn Arealtilskudd. Poteter Arealtilskudd. Grønnsaker, fru Kulturlandskapstilskudd Tilskudd til husdyr Refusjon avløser Refusjon avløser v/sykdom Driftstillegg kumelk Driftstilskudd kjøttfeproduksj Erstatning for avlingssvikt Tilskudd til økologisk drift Andre tilskudd Tilskudd til dyr på utmarksbei Beitetilskudd Tilskudd til seterdrift Driftsvansketilskudd for bratt Rest regionale miljøprogram Bunnfradrag Sum prod. uavh. tilsk Tilskudd i alt Inntekter i alt Såkorn Settepoteter Såvarer og planter Handelsgjødsel Kalk Plantevernmidler Konserveringsmidler Kraftfôr Annet innkjøpt fôr Diverse til husdyrholdet Innkjøp av dyr Andre forbruksartikler Sum variable kostnader Leid arbeid Maskiner og redskaper, vedlike Traktorer, vedlikehold Skurtresker, vedlikehold Yrkesbil, vedlikehold

4 Driftsbygninger, vedlikehold Jord, grøfter & vannanlegg, ve Drivstoff Leie av dyr Leie av kvote Leie av maskiner Leie av bygninger Jordleie Forsikring Elektrisk kraft Adm. og andre faste kostn Sum faste kostnader Avskr. maskiner & redsk Avskr. traktor Avskr. skurtresker Avskr. yrkesbil Avskr. driftsbygn Avskr. jord, veger, grøfter og Avskr. kontormaskiner Sum avskrivninger Kostnader i alt Driftsoverskudd Jordbr. andel av gjeldsrenter Jordbr. andel av kår Vederl. arb. og egenkap Vederl. arb. og egenk. pr. års Volumframregninger fra regnska Vederl. inkl. volumframregning Grovfôr Kraftfôr Handelsgjødsel og kalk Andre innkjøpte varer Salgsavling Ull Slaktedyr Storfe omløpsmidl Griser omløpsmidler Omløpsmidler jordbruket i alt Storfe Griser Sauer Fjørfe Geiter Andre husdyr Anleggsmidler husdyr i alt Yrkesbil Skurtresker Traktorer Maskiner og redskaper

5 Driftsbygninger Grøfter Vannanlegg Innkjøpt mjølkekvote Jord, veger, frukttrær Sum andre anleggsmidler Anleggsmidler jordbruket i alt Eiendeler jordbruket i alt

6 02 Korn, 375 dekar korn. Landet 91 bruk Antall bruk Brukers alder Bygg 192,0 192,0 192, Havre 81,6 81,6 81, Hvete 88,0 88,0 88, Annet korn 3,4 3,4 3, Erter 1,3 1,3 1, Oljefrø 8,7 8,7 8, Korn i alt 374,9 374,9 374, Poteter 0,2 0,2 0, Eng og beite 10,4 10,4 10, Grasfrø 5,9 5,9 5, Brakk 4,2 4,2 4, Jordbruksareal i alt 395,5 395,5 395, Herav leid areal 117,4 117,4 117, Vinterfôra sauer 0,3 0,3 0, Sauer over 12 mnd. 0,2 0,2 0, Sauer under 12 mnd. 0,1 0,1 0, Antall lam slaktet 0,3 0,3 0, Andre storfe 0,1 0,1 0, Arbeidstimer familie Arbeidstimer leid hjelp Bygg 78211,8 2, ,8 2, ,8 2, Havre 33652,8 2, ,8 2, ,8 2, Hvete 39502,6 2, ,6 2, ,6 2, Annet korn Erter Oljefrø Poteter 262,2 4, ,2 4, ,2 4, Grovfôr Grasfrø Andre planteprodukter Sum planteprodukter Kuslakt 34 1,22 0 3, Annet storfeslakt 7,9 40, ,9 41, ,9 43, Sau, livdyr og slakt Sau, ull 0,4 38, ,4 39, ,4 39, Andre inntekter husdyrhold Sum husdyrprodukter Leieinntekter (maskindel) Andre inntekter (inkl. jordlei Sum inntekter før tilskudd Grunntilskudd, kjøtt storfesla Grunntilskudd, kjøtt sau og la Distriktstilskudd, kjøtt storf Sum pristilskudd

7 Arealtilskudd. Grovfôr Arealtilskudd. Korn Arealtilskudd. Poteter Arealtilskudd. Grønnsaker, fru Kulturlandskapstilskudd Tilskudd til husdyr Refusjon avløser Erstatning for avlingssvikt Tilskudd til økologisk drift Andre tilskudd Tilskudd til dyr på utmarksbei Beitetilskudd Rest regionale miljøprogram Bunnfradrag Sum prod. uavh. tilsk Tilskudd i alt Inntekter i alt Såkorn Settepoteter Handelsgjødsel Kalk Plantevernmidler Kraftfôr Annet innkjøpt fôr Diverse til husdyrholdet Innkjøp av dyr Andre forbruksartikler Sum variable kostnader Leid arbeid Maskiner og redskaper, vedlike Traktorer, vedlikehold Skurtresker, vedlikehold Yrkesbil, vedlikehold Driftsbygninger, vedlikehold Jord, grøfter & vannanlegg, ve Drivstoff Leie av maskiner Leie av bygninger Jordleie Forsikring Elektrisk kraft Adm. og andre faste kostn Sum faste kostnader Avskr. maskiner & redsk Avskr. traktor Avskr. skurtresker Avskr. yrkesbil Avskr. driftsbygn

8 Avskr. jord, veger, grøfter og Avskr. kontormaskiner Sum avskrivninger Kostnader i alt Driftsoverskudd Jordbr. andel av gjeldsrenter Jordbr. andel av kår Vederl. arb. og egenkap Vederl. arb. og egenk. pr. års Volumframregninger fra regnska Vederl. inkl. volumframregning Grovfôr Handelsgjødsel og kalk Andre innkjøpte varer Salgsavling Omløpsmidler jordbruket i alt Sauer Anleggsmidler husdyr i alt Yrkesbil Skurtresker Traktorer Maskiner og redskaper Driftsbygninger Grøfter Vannanlegg Innkjøpt mjølkekvote Jord, veger, frukttrær Sum andre anleggsmidler Anleggsmidler jordbruket i alt Eiendeler jordbruket i alt

9 03 Sau, 155 vinterfôra sauer. Landet 112 bruk Antall bruk Brukers alder Bygg 0,5 0,5 0, Havre 0,3 0,3 0, Korn i alt 0,8 0,8 0, Eng og beite 250,9 250,9 250, Brakk 1,0 1,0 1, Jordbruksareal i alt 252,8 252,8 252, Herav leid areal 109,9 109,9 109, Vinterfôra sauer 154,8 154,8 154, Sauer over 12 mnd. 115,1 115,1 115, Sauer under 12 mnd. 48,3 48,3 48, Antall lam slaktet 180,1 180,1 180, Kyr 0,5 0,5 0, Andre storfe 0,8 0,8 0, Geiter 0,1 0,1 0, Verpehøner 0,2 0,2 0, Hester 0,1 0,1 0, Arbeidstimer familie Arbeidstimer leid hjelp Bygg 419,7 1, ,7 1, ,7 1, Havre 32 0,06 0 0, Poteter 12,3 8, ,3 8, ,3 8, Grovfôr Frukt og bær Sum planteprodukter Storfe, livdyr Kuslakt 89,8 40, ,8 41, ,8 43, Annet storfeslakt 95,7 45, ,7 46, ,7 48, Geit, livdyr og slakt Sau, livdyr og slakt Sau, ull 662,4 33, ,4 33, ,4 34, Fjørfe, egg 0,9 27, ,9 27, ,9 27, Fjørfekjøtt Andre inntekter husdyrhold Sum husdyrprodukter Leieinntekter (maskindel) Andre inntekter (inkl. jordlei Sum inntekter før tilskudd Grunntilskudd, kjøtt storfesla Grunntilskudd, kjøtt sau og la Grunntilskudd, kjøtt geit Distriktstilskudd, kjøtt storf Distriktstilskudd, sau- og lam Distriktstilskudd, geitekjøtt Sum pristilskudd

10 Arealtilskudd. Grovfôr Arealtilskudd. Korn Arealtilskudd. Poteter Arealtilskudd. Grønnsaker, fru Kulturlandskapstilskudd Tilskudd til husdyr Refusjon avløser Refusjon avløser v/sykdom Driftstilskudd kjøttfeproduksj Erstatning for avlingssvikt Distrikts- og kvalitetstilskud Tilskudd til økologisk drift Miljøtilskudd Andre tilskudd Tilskudd til dyr på utmarksbei Beitetilskudd Driftsvansketilskudd for bratt Rest regionale miljøprogram Bunnfradrag Sum prod. uavh. tilsk Tilskudd i alt Inntekter i alt Såkorn Settepoteter Handelsgjødsel Kalk Plantevernmidler Konserveringsmidler Kraftfôr Annet innkjøpt fôr Diverse til husdyrholdet Innkjøp av dyr Andre forbruksartikler Sum variable kostnader Leid arbeid Maskiner og redskaper, vedlike Traktorer, vedlikehold Yrkesbil, vedlikehold Driftsbygninger, vedlikehold Jord, grøfter & vannanlegg, ve Drivstoff Leie av dyr Leie av maskiner Leie av bygninger Jordleie Forsikring Elektrisk kraft Adm. og andre faste kostn

11 Sum faste kostnader Avskr. maskiner & redsk Avskr. traktor Avskr. yrkesbil Avskr. driftsbygn Avskr. jord, veger, grøfter og Avskr. kontormaskiner Sum avskrivninger Kostnader i alt Driftsoverskudd Jordbr. andel av gjeldsrenter Jordbr. andel av kår Vederl. arb. og egenkap Vederl. arb. og egenk. pr. års Volumframregninger fra regnska Vederl. inkl. volumframregning Grovfôr Kraftfôr Handelsgjødsel og kalk Andre innkjøpte varer Salgsavling Ull Slaktedyr Storfe omløpsmidl Omløpsmidler jordbruket i alt Storfe Sauer Fjørfe Geiter Andre husdyr Anleggsmidler husdyr i alt Yrkesbil Traktorer Maskiner og redskaper Driftsbygninger Grøfter Vannanlegg Innkjøpt mjølkekvote Jord, veger, frukttrær Sum andre anleggsmidler Anleggsmidler jordbruket i alt Eiendeler jordbruket i alt

12 04 Melkeproduksjon geit, 125 årsgeiter. Landet 18 bruk Antall bruk Brukers alder Poteter 0,2 0,2 0, Eng og beite 164,0 164,0 164, Frukt og bær 0,1 0,1 0, Brakk 0,1 0,1 0, Jordbruksareal i alt 164,4 164,4 164, Herav leid areal 78,1 78,1 78, Årsgeiter 124,5 124,5 124, Sauer over 12 mnd. 0,6 0,6 0, Antall lam slaktet 0,1 0,1 0, Kyr 0,3 0,3 0, Andre storfe 1,3 1,3 1, Geiter 121,4 121,4 121, Antall geiter slaktet 62,9 62,9 62, Antall geiter < 9 mnd. slaktet 24,8 24,8 24, Verpehøner 11,3 11,3 11, Arbeidstimer familie Arbeidstimer leid hjelp Poteter 161 0,06 0 0, Grovfôr Frukt og bær Sum planteprodukter Kuslakt 75,0 40, ,0 41, ,0 43, Annet storfeslakt 51,3 42, ,3 43, ,3 45, Geit, melk 78878,4 6, ,4 6, ,4 6, Geit, livdyr og slakt Sau, livdyr og slakt Sau, ull 4,1 20, ,1 20, ,1 21, Fjørfe, egg 106,1 44, ,1 44, ,1 44, Fjørfekjøtt Andre inntekter husdyrhold Sum husdyrprodukter Leieinntekter (maskindel) Andre inntekter (inkl. jordlei Sum inntekter før tilskudd Grunntilskudd, melk ku/geit Grunntilskudd, kjøtt storfesla Grunntilskudd, kjøtt sau og la Grunntilskudd, kjøtt geit Distriktstilskudd, melk ku/gei Distriktstilskudd, kjøtt storf Distriktstilskudd, sau- og lam Distriktstilskudd, geitekjøtt Sum pristilskudd Arealtilskudd. Grovfôr

13 Arealtilskudd. Poteter Arealtilskudd. Grønnsaker, fru Kulturlandskapstilskudd Tilskudd til husdyr Refusjon avløser Refusjon avløser v/sykdom Driftstillegg kumelk Driftstillegg geitmelk Driftstilskudd kjøttfeproduksj Erstatning for avlingssvikt Andre tilskudd Tilskudd til dyr på utmarksbei Beitetilskudd Rest regionale miljøprogram Bunnfradrag Sum prod. uavh. tilsk Tilskudd i alt Inntekter i alt Såkorn Handelsgjødsel Kalk Plantevernmidler Konserveringsmidler Kraftfôr Annet innkjøpt fôr Diverse til husdyrholdet Innkjøp av dyr Andre forbruksartikler Sum variable kostnader Leid arbeid Maskiner og redskaper, vedlike Traktorer, vedlikehold Yrkesbil, vedlikehold Driftsbygninger, vedlikehold Jord, grøfter & vannanlegg, ve Drivstoff Leie av kvote Leie av maskiner Leie av bygninger Jordleie Forsikring Elektrisk kraft Adm. og andre faste kostn Sum faste kostnader Avskr. maskiner & redsk Avskr. traktor Avskr. yrkesbil Avskr. driftsbygn

14 Avskr. jord, veger, grøfter og Sum avskrivninger Kostnader i alt Driftsoverskudd Jordbr. andel av gjeldsrenter Jordbr. andel av kår Vederl. arb. og egenkap Vederl. arb. og egenk. pr. års Volumframregninger fra regnska Vederl. inkl. volumframregning Grovfôr Kraftfôr Handelsgjødsel og kalk Andre innkjøpte varer Slaktedyr Storfe omløpsmidl Omløpsmidler jordbruket i alt Storfe Fjørfe Geiter Andre husdyr Anleggsmidler husdyr i alt Yrkesbil Traktorer Maskiner og redskaper Driftsbygninger Grøfter Vannanlegg Innkjøpt mjølkekvote Jord, veger, frukttrær Sum andre anleggsmidler Anleggsmidler jordbruket i alt Eiendeler jordbruket i alt

15 05 Svin og korn, 47 avlssvin dekar korn. Landet 33 bruk Antall bruk Brukers alder Bygg 229,1 229,1 229, Havre 56,4 56,4 56, Hvete 64,4 64,4 64, Annet korn 11,3 11,3 11, Erter 1,7 1,7 1, Oljefrø 13,9 13,9 13, Korn i alt 376,8 376,8 376, Eng og beite 19,5 19,5 19, Grasfrø 6,2 6,2 6, Grønnsaker 4,8 4,8 4, Brakk 4,6 4,6 4, Jordbruksareal i alt 412,0 412,0 412, Herav leid areal 181,4 181,4 181, Sauer over 12 mnd. 0,1 0,1 0, Sauer under 12 mnd. 0,1 0,1 0, Avlsgriser 47,3 47,3 47, Antall avlsgriser slaktet 31,3 31,3 31, Slaktegriser 679,1 679,1 679, Verpehøner 0,2 0,2 0, Arbeidstimer familie Arbeidstimer leid hjelp Bygg 87846,2 2, ,2 2, ,2 2, Havre 24119,5 2, ,5 2, ,5 2, Hvete 30867,4 2, ,4 2, ,4 2, Annet korn Erter Oljefrø Grovfôr Grasfrø Andre planteprodukter Sum planteprodukter Storfe, melk 131 0,23 0 0, Slaktegris 51231,5 24, ,5 25, ,5 27, Purker og råner, livdyr og sla Smågris 695,6 855, ,6 886, ,6 969, Sau, livdyr og slakt Fjørfekjøtt Andre inntekter husdyrhold Sum husdyrprodukter Leieinntekter (maskindel) Andre inntekter (inkl. jordlei Sum inntekter før tilskudd Arealtilskudd. Grovfôr Arealtilskudd. Korn

16 Kulturlandskapstilskudd Tilskudd til husdyr Refusjon avløser Refusjon avløser v/sykdom Erstatning for avlingssvikt Tilskudd til økologisk drift Andre tilskudd Tilskudd til dyr på utmarksbei Beitetilskudd Rest regionale miljøprogram Bunnfradrag Sum prod. uavh. tilsk Tilskudd i alt Inntekter i alt Såkorn Handelsgjødsel Kalk Plantevernmidler Konserveringsmidler Kraftfôr Annet innkjøpt fôr Diverse til husdyrholdet Innkjøp av dyr Andre forbruksartikler Sum variable kostnader Leid arbeid Maskiner og redskaper, vedlike Traktorer, vedlikehold Skurtresker, vedlikehold Yrkesbil, vedlikehold Driftsbygninger, vedlikehold Jord, grøfter & vannanlegg, ve Drivstoff Leie av dyr Leie av maskiner Jordleie Forsikring Elektrisk kraft Adm. og andre faste kostn Sum faste kostnader Avskr. maskiner & redsk Avskr. traktor Avskr. skurtresker Avskr. yrkesbil Avskr. driftsbygn Avskr. jord, veger, grøfter og Sum avskrivninger Kostnader i alt

17 Driftsoverskudd Jordbr. andel av gjeldsrenter Jordbr. andel av kår Vederl. arb. og egenkap Vederl. arb. og egenk. pr. års Volumframregninger fra regnska Vederl. inkl. volumframregning Grovfôr Kraftfôr Handelsgjødsel og kalk Andre innkjøpte varer Salgsavling Griser omløpsmidler Omløpsmidler jordbruket i alt Griser Sauer Andre husdyr Anleggsmidler husdyr i alt Yrkesbil Skurtresker Traktorer Maskiner og redskaper Driftsbygninger Grøfter Vannanlegg Jord, veger, frukttrær Sum andre anleggsmidler Anleggsmidler jordbruket i alt Eiendeler jordbruket i alt

18 06 Egg og planteprod., 6590 høner daa korn.landet 18 bruk Antall bruk Brukers alder Bygg 156,7 156,7 156, Havre 31,3 31,3 31, Hvete 72,0 72,0 72, Annet korn 1,7 1,7 1, Oljefrø 11,7 11,7 11, Korn i alt 273,4 273,4 273, Poteter 6,8 6,8 6, Eng og beite 33,5 33,5 33, Frukt og bær 1,3 1,3 1, Brakk 11,7 11,7 11, Jordbruksareal i alt 326,7 326,7 326, Herav leid areal 93,3 93,3 93, Årskyr 0,3 0,3 0, Vinterfôra sauer 1,5 1,5 1, Sauer over 12 mnd. 1,6 1,6 1, Sauer under 12 mnd. 1,1 1,1 1, Antall lam slaktet 1,0 1,0 1, Kyr 1,3 1,3 1, Andre storfe 3,6 3,6 3, Verpehøner 6590,3 6590,3 6590, Antall fjørfeslakt 1229,2 1229,2 1229, Arbeidstimer familie Arbeidstimer leid hjelp Bygg 58037,7 2, ,7 2, ,7 2, Havre 11826,8 2, ,8 2, ,8 2, Hvete 28838,1 2, ,1 2, ,1 2, Annet korn Oljefrø Poteter 12546,2 4, ,2 4, ,2 4, Grovfôr Frukt og bær Sum planteprodukter Storfe, melk 2174,0 5, ,0 5, ,0 5, Storfe, livdyr Kuslakt 211,9 38, ,9 39, ,9 41, Annet storfeslakt 516,6 51, ,6 53, ,6 55, Sau, livdyr og slakt Sau, ull 8,2 31, ,2 32, ,2 32, Fjørfe, egg ,7 15, ,7 15, ,7 15, Fjørfekjøtt Andre inntekter husdyrhold Sum husdyrprodukter Leieinntekter (maskindel) Andre inntekter (inkl. jordlei

19 Sum inntekter før tilskudd Grunntilskudd, kjøtt storfesla Grunntilskudd, kjøtt sau og la Distriktstilskudd, melk ku/gei Distriktstilskudd, kjøtt storf Distriktstilskudd, sau- og lam Distriktstilskudd, egg Sum pristilskudd Arealtilskudd. Grovfôr Arealtilskudd. Korn Arealtilskudd. Poteter Arealtilskudd. Grønnsaker, fru Kulturlandskapstilskudd Tilskudd til husdyr Refusjon avløser Refusjon avløser v/sykdom Driftstillegg kumelk Driftstilskudd kjøttfeproduksj Distrikts- og kvalitetstilskud Tilskudd til økologisk drift Andre tilskudd Tilskudd til dyr på utmarksbei Beitetilskudd Rest regionale miljøprogram Bunnfradrag Sum prod. uavh. tilsk Tilskudd i alt Inntekter i alt Såkorn Settepoteter Handelsgjødsel Kalk Plantevernmidler Konserveringsmidler Kraftfôr Annet innkjøpt fôr Diverse til husdyrholdet Innkjøp av dyr Andre forbruksartikler Sum variable kostnader Leid arbeid Maskiner og redskaper, vedlike Traktorer, vedlikehold Skurtresker, vedlikehold Yrkesbil, vedlikehold Driftsbygninger, vedlikehold Jord, grøfter & vannanlegg, ve Drivstoff

20 Leie av maskiner Leie av bygninger Jordleie Forsikring Elektrisk kraft Adm. og andre faste kostn Sum faste kostnader Avskr. maskiner & redsk Avskr. traktor Avskr. skurtresker Avskr. yrkesbil Avskr. driftsbygn Avskr. jord, veger, grøfter og Sum avskrivninger Kostnader i alt Driftsoverskudd Jordbr. andel av gjeldsrenter Jordbr. andel av kår Vederl. arb. og egenkap Vederl. arb. og egenk. pr. års Volumframregninger fra regnska Vederl. inkl. volumframregning Grovfôr Kraftfôr Handelsgjødsel og kalk Andre innkjøpte varer Salgsavling Slaktedyr Storfe omløpsmidl Omløpsmidler jordbruket i alt Storfe Sauer Fjørfe Andre husdyr Anleggsmidler husdyr i alt Yrkesbil Skurtresker Traktorer Maskiner og redskaper Driftsbygninger Grøfter Vannanlegg Innkjøpt mjølkekvote Jord, veger, frukttrær Sum andre anleggsmidler Anleggsmidler jordbruket i alt Eiendeler jordbruket i alt

Jordbruksforhandlingene 2015 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag

Jordbruksforhandlingene 2015 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag Jordbruksforhandlingene 2015 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag 1 Avtalemessige forutsetninger Partene viser til Stortingets behandling av kap. 1150 og 4150 Til

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Lønnsomheten på store mjølkebruk

Lønnsomheten på store mjølkebruk Lønnsomheten på store mjølkebruk Spesialgransking blant bruk med 30-70 Seminar Steinkjer 16. mars og Trondheim 17. mars 2010, Knut Krokann Disposisjon Bakgrunn for undersøkelsen Sammenligningsgrunnlag

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Økt matproduksjon på norske arealer

Økt matproduksjon på norske arealer Økt matproduksjon på norske arealer Arnold H. Arnoldussen Magnar Forbord Arne Grønlund Margaret E. Hillestad Klaus Mittenzwei Ivar Pettersen Torbjørn Tufte RAPPORT 6 2014 Forfatter Tittel Prosjekt Utgiver

Detaljer

10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 10 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2010 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet 'karens' brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

Anne Snellingen Bye, Ole Rognstad og Lars Johan Rustad

Anne Snellingen Bye, Ole Rognstad og Lars Johan Rustad 2003/23 Rapporter Reports Anne Snellingen Bye, Ole Rognstad og Lars Johan Rustad Klassifisering av driftsenhetene i jordbruket etter driftsform og størrelse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

1. Vedlikehold på eksisterende kårbolig/sidebygning tillates utført med almenningsytelser uansett

1. Vedlikehold på eksisterende kårbolig/sidebygning tillates utført med almenningsytelser uansett Alle ytelser gis på bakgrunn i det enkelte bruks jordbruksmessige behov. Ved forvaltning av bruksretten og beregning av en eiendoms jordbruksmessige behov er det kun eiendommens eget areal som er grunnlaget.

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk

Utsyn over norsk landbruk heidi knutsen (red.) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2013 U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner:

Detaljer

produsere mat i Norge?

produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 1 Hvorfor 15 minutter om mat og landbruk produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 3 Hvorfor ikke importere all maten? Vi er heldige som bor i Norge - verdens

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

INVESTERINGER I LANDBRUKET

INVESTERINGER I LANDBRUKET INVESTERINGER I LANDBRUKET Hvordan har det gått med foretak som har økt produksjonsomfanget i mjølkeproduksjon? FMLA NILF seminar, Værnes, 14. april 2011 Lars Ragnar Solberg En analyse av investeringer

Detaljer

En feil i beregning av husdyrtilskuddet for melkekyr er rettet. Ved inntasting av andre dyreslag ble tilskuddet for melkekyr slettet.

En feil i beregning av husdyrtilskuddet for melkekyr er rettet. Ved inntasting av andre dyreslag ble tilskuddet for melkekyr slettet. Trondheim august/september 2014 Endringer i NORKAP versjonene 6.19A, 6.19, 6.18A, 6.18, 6.17A, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14A, 6.13, 6.12, 6.11, 6.10, 6.09, 6.08, 6.07, 6.06, 6.05, 6.04 og 6.03 Dette dokumentet

Detaljer

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Seminar NILF Steinkjer - Trondheim 16 og 17 mars 2010 Per Helge Haugdal 1 Agenda Innhold i prosjektet Lykkelig

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

TEMA Nr 1 januar 2014

TEMA Nr 1 januar 2014 TEMA Nr 1 januar 2014 Husdyrgjødsel og lagerkapasitet Forfattere: Ildri Kristine (Rose) Bergslid og Liv Solemdal Riktig bruk av husdyrgjødsel gir mindre behov for innkjøpt gjødsel og redusert risiko for

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura

Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura 100 95 90 Utvikling av produksjon og engrossalg for storfe/kalv siden 1980 Tusen tonn 85 80 75 70 65 60

Detaljer