Årsrapport til NAV 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport til NAV 2011"

Transkript

1 Årsrapport til NAV

2 Årsrapport 2011 til NAV Organisering og arbeidstilbud Bedriftens navn, eierforhold og organisasjon JobbIntro as er en attføringsbedrift beliggende i Horten, og som er heleid av Horten kommune. Bedriften er lokalisert sentralt i Horten, med lokaler i Johan Solliesgate og Horten Handelspark. I løpet av 2011 har JobbIntro fornyet sine lokaler i Johan Solliesgate, blant annet med ny kursavdeling. Lokalene i Horten Handelspark er derfor avviklet pr Bedriften hadde 36 ansatte ved utgangen av 2011, og er bygget opp som vist i organisasjonskartet under. Einar Liverød er styreleder og Gro Merethe Rørvig er daglig leder. Styre/daglig leder Økonomleder Attføringsleder, skjermede tjenester Produksjonsleder Fagkoordinator, konkurranseutsatte tjenester (AMO og Helse- og rehab) Arbeidsledere (VTA og APS) Veiledere (Avklaring, APS, AB) Kvalitetssikring Bedriften ble sertifisert i kvalitetsstyrings-systemet equass Assurance første gang i mars 2009, og ble resertifisert i mars Dette er et europeisk system spesielt utviklet for velferdstjenester, som skal sikre kontinuerlig utvikling av tjenestetilbudet, basert på brukermedvirkning og samarbeid med andre interesseparter. I tillegg ble JobbIntro Miljøfyrtårn-bedrift i september Oversikt over ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse. JobbIntros attføringsavdeling besto av ca 16 veiledere pr Attføringsleder og fagkoordinator leder avdelingen. De fleste veilederne har minimum 3-årig høgskoleutdanning, 2

3 eller annen relevant bakgrunn. Flere av veilederne har videreutdanning innen veiledning og coaching, og er sertifisert for ett eller flere kartleggingsverktøy eller veiledningsmetoder. Oversikt over JobbIntros avdelinger I tillegg til attføringsavdelingen, har vi følgende arbeidsarenaer: Avdeling Arbeidsoppgaver/oppdrag Ressurser/ deltakere Kantine/ cateringkjøkken Snekkeravdeling Tilbereder lunsj til deltakere og ansatte hos JobbIntro. Leverer møtemat og lunsj til en rekke bedrifter. Deltakerne deltar i planlegging og gjennomføring av matproduksjon. Til tider høyt tempo. Produserer primært transportkasser til flere bedrifter i Horten. Mulighet for å delta i planlegging av produksjon og enkelt snekkerarbeid. Hektisk miljø til tider. 2,2 arbeidsleder/5-7 deltakere 2 arbeidsledere/13 deltakere Monteringsavdeling Fruktavdeling Strikkeavdelingen Mosaikk Administrasjon Grønt Arbeid Monterings-/pakkeoppdrag: Enkel elektromontasje, administrerer nettbutikk, sikkerhetsmakulering, pakkeoppdrag. Varierte oppgaver, med varierende arbeidspress. Startet en workshop for rask arbeidsavklaring i siste kvartal 2011, med varierte oppgaver for deltakere fra flere tiltak. Lager blant annet resirkulerte produkter, som selges i vår butikk. Vi pakker og distribuerer frukt til bedrifter på abonnement. Mulighet for å delta i pakking, utkjøring og planlegging av oppdraget. Foregår 3 dager i uka. Her designer og strikker vi klær og interiørartikler. Mulighet for å delta i planleggingsarbeid, produksjon og ferdigstilling/kvalitetskontroll. Her selger vi produktene vi lager i strikkeavdelingen. Gir reell butikkerfaring. Butikken ligger nå i tilknytning til strikkeavdelingen, og dette gir økt mulighet for varierte oppgaver. Div. registreringsarbeid for avdelingene, spesielt tilrettelagt. Gårdsarbeid, arbeid med dyr. Vilje-viser-vei prosjekt på Hauan Gård, v/gårdbruker og pedagog Preben Fossaas. 3 arbeidsledere/ca 12 deltakere 0,5 arbeidsleder/4 deltakere. 2,5 arbeidsledere/13 deltakere 1 arbeidsleder/1-2 deltakere 1 arbeidsleder/1 deltaker 1 arbeidsleder/4-6 deltakere 3

4 I tillegg til interne arbeidstreningsavdelinger, har vi et utstrakt samarbeid med flere bedrifter og virksomheter innen privat- og offentlig sektor for arbeidsutprøving. Vi legger vekt på å finne arbeid som er i tråd med deltakerens behov, der hvor vi ser at egne avdelinger ikke er tilstrekkelige. Flere deltakere i VTA er utplassert noen dager pr uke i eksterne bedrifter. Tjenestetilbudet Arbeidsmarkedstiltak, skjermede Tiltak Antall Kommentarer stillinger Avklaring 3 Teamet består av 3 veiledere, med erfaring fra undervisning og veiledning av voksne. Flere har tilleggskompetanse innenfor ett eller flere kartleggingsverktøy, med særlig på avklaring av arbeidsevne. Eksterne forelesere benyttes i enkelte tema. APS 5,7 Veiledere og arbeidsleder som har deltakere i APS samarbeider tett i forhold til arbeidsutprøving i JobbIntros avdelinger. Vi tilbyr arbeidsutprøving innenfor kantine, snekker, montering, fruktpakking, butikk og sjåfør. I tillegg er mange i praksis i eksterne bedrifter, dersom det er mer hensiktsmessig. Ansatte har kompetanse innen pedagogikk og veiledning. Vi har også samarbeid med en gårdbruker og tilbyr Grønt Arbeid (6 APS plasser). AB 7 Deltakere er fordelt på flere veiledere. Én veileder jobber spesielt med deltakere som har psykiske helseutfordringer, og har kompetanse innen dette feltet. Veiledere i AB har mangfoldig erfaring fra næringslivet, og variert høgskoleutdanning. JobbIntro har deltatt i et nasjonalt prosjekt for alternativ finansiering av AB, som er avsluttet pr To stillinger har vært knyttet til dette prosjektet. VTA 12 Stillingene er fordelt på våre avdelinger, i tillegg til butikk og regnskap. Arbeidslederne har fagkompetanse innen sine felt, og i tillegg kompetanse og erfaring fra sosialfaglig og pedagogisk arbeid. Nøkkelkvalifikasjonen til de ansatte er tilrettelegging og oppfølging. 4

5 Arbeidsmarkedstiltak og tjenester, konkurranseutsatte Tjeneste Antall Kommentarer ansatte Scala 2 stillinger AMO-kurs med lavterskel-profil, kontinuerlig opptak. De ansatte som jobber med Scala, har i større grad sosialfaglig kompetanse. Avsluttet februar Jobbsøkerkurs 2 stillinger JobbIntro er underleverandør til Fønix Kompetansenett. Rammeavtale for hele Vestfold, JobbIntro dekker Horten. Helse & Rehabilitering Total ved utgangen av stillinger JobbIntro er underleverandør til Fønix Kompetansenett for tjenestene Avklaring, Arbeidsrettet Rehabilitering og Oppfølging. Det har primært vært gjennomført Avklaring i grupper i De ansatte her har bred erfaring i veiledning, og har i tillegg kompetanse på rådgivning inn mot bedrifter. 6 stillinger Oversikt over godkjente plasser i skjermede tjenester pr. tiltak og faktisk gjennomførte årsverk i 2011 Tiltak Godkjente Faktiske Kommentarer plasser årsverk Avklaring 24 23,5 Det er gjennomført fortløpende avklaringskurs gjennom året. APS Dette tallet er inkludert 6 plasser i Grønt Arbeid. AB Ca AB-tiltaket brukes litt forskjellig. 4 veileder har 12 deltakere i snitt. 1 veileder har 6 deltakere(ab psykisk helse) og 2 veiledere har mellom 6 og 15 deltakere, avhengig av finansieringssats(prosjekt AB alternativ finansiering avsluttet pr ). VTA personer deler på 37 plasser. Noen deltakere har lavere stillingsandel, men ingen jobber mindre enn 50%. Vi har i tillegg én VTA-plass helfinansiert av Holmestrand kommune som ikke framkommer her. 5 arbeidstakere hospiterer i eksterne bedrifter et varierende antall dager pr uke. Totalt ,5 5

6 Oversikt over antall plasser i konkurranseutsatte tjenester, pr tjeneste og faktisk gjennomførte årsverk i 2011 Tjeneste Godkjente Faktiske Kommentarer plasser årsverk Jobbsøkerkurs Kurs fra , med varighet til Underleverandør til Fønix as. Scala Kurs fra , med varighet til Rammeavtale med NAV Horten. Helse- og rehabilitering Avklaring kurs ordinære Kurs fra , med avrop til medio mai ukers varighet. Underleverandør til Fønix as Totalt Sammenhengende tjenester JobbIntro har avtale med NAV Horten om at de fleste deltakere som har behov for det, kan sluses gjennom Avklaringstiltaket til andre tiltak. Det har ikke vært ventetid for å starte i avklaring, før mot slutten av JobbIntro har gode muligheter for å levere sammenhengende tjenester, og det har ikke vært ventetid ved overgangen til et annet tiltak. I avklaringsfasen får deltaker tilbud om kartlegging i forhold til egen situasjon. Dette danner grunnlag for en egen aktivitetsplan, hvor det også settes mål om bruk av ulike tiltak, dersom dette er hensiktsmessige virkemidler for å nå målene i planen. Kartleggingsverktøyene vi har tilgang på er følgende: Arbeidsevnekartlegging(AEK)/ROS Profråd/Jobpics/WIE(karriereveildening) Kartlegging av lese- og skriveferdigheter(netped) Funksjonsvurdering JobbIntro har definert interne nøkkelprosesser i attføringsarbeidet, og det er etablert egne gjennomføringsrutiner for samtlige tjenester, som et ledd i equass-sertifiseringen. Dette har ført til smidigere overgang mellom tiltakene, og at det i større grad er mulig å skreddersy et tilbud til den enkelte. Resultater og brukertilfredshet Resultater av attføringsarbeidet 2011 Vedlagt følger en oversikt over JobbIntros resultater for 2011, innenfor hvert tiltak(skjermede). En forenklet oversikt over konkurranseutsatte tjenester, samt totaltall følger også. 6

7 Totalt har JobbIntro hatt 222 deltakere som har avsluttet et tiltak i 2011, mens det var 265 som startet. Totalt, gjennom alle tiltak innen både skjermede- og konkurranseutsatte tjenester, har JobbIntro formidlet 41 personer til arbeid (19%), mens totalt 60% har gått til aktive løsninger. I skjermede tjenester er det en stor økning i antall formidlinger fra året før, fra 17 personer til 41 personer. Konkurranseutsatte tjenester (AMO og Helse og rehab-tjenester) ble først igangsatt i siste halvår av 2011, etter reduksjon i avrop fra starten av året. Måloppnåelse i avtaleperioden(2011), knyttet til samarbeidsavtalen med NAV: Avklaring: Utført avklaring, dokumentert gjennom rapport, som skal foreligge innen 2 uker etter avsluttet tiltak. Mål: 100% Måloppnåelse: 95%. Avvik avklart med NAV Horten. Maksimal frafalls-%/tilbakeført NAV uten videre løp avklart: Mål: Maks 5% Måloppnåelse: 1% Det arbeides aktivt med å redusere antall deltakere som avklares til ikke aktive løsninger. Resultatet for 2011 viste likevel en andel til ikke aktive løsninger på 60% mot 45% i Dette skyldes i hovedsak at vi avholdt et Avklaringskurs i første halvår av 2011, hvor målet var å bistå personer med avklaring av arbeidsevne, som hadde til dels store helseutfordringer. APS: Utarbeidet aktivitetsplan skal foreligge innen 4 uker etter oppstart av tiltaket. Mål: 100% Måloppnåelse: 100% Innsendt sluttrapport innen 2 uker etter avsluttet tiltak Mål: 100% Måloppnåelse: ca 95%. Avklart med NAV Horten i hvert enkelt tilfelle. Minimum 25% av alle deltakerne skal til en hver tid utprøves i ordinært arbeidsmiljø. Måloppnåelse: I snitt har 19% av deltakerne vært i ekstern hospitering til en hver tid i løpet av AB: Aktivitetsplan skal foreligge innen 2 uker etter oppstart av tiltak. Mål: 100% Måloppnåelse: 100% Statusrapporter skal sendes NAV hver 4. mnd. 7

8 Mål: 100% Måloppnåelse: ca 90% Sluttrapport skal foreligge innen 2 uker etter avsluttet tiltak: Mål: 100% Måloppnåelse: ca 95% Frafallsprosent og tilbakeføring til NAV Mål: maksimalt 5% Måloppnåelse:1% Overføring til aktive løsninger Mål: Minimum 75% Måloppnåelse: 81% Formidling til arbeid skal tilstrebes å være 50% (inkludert arbeid/trygd i kombinasjon). Måloppnåelse: 43% Antall overført til utdanning var 7 personer i VTA: Aktivitetsplaner leveres i henhold til kravspesifikasjoner, og justeres minimum årlig, etter gjennomførte medarbeidersamtaler. Det leveres dokumentasjon fra prøveperioden, når dette er aktuelt (1-3 nye deltakere pr år). Det er til en hver tid full utnyttelse av tiltaksplasser. Inntak skjer løpende, eller minimum etter halvårlige gjennomganger. Det er 43 som deler 37 plasser, dvs. 12 personer deler plasser, i 50% stillinger. Antall deltakere i ordinær bedrift. Mål: 10% Måloppnåelse: 11% Resultat av brukertilfredshetsmålinger Deltakere som avslutter et tiltak hos JobbIntro besvarer en brukerundersøkelse. I 2011 sa?% av alle deltakerne som besvarte undersøkelsen at de var godt fornøyd eller svært godt fornøyd med tjenestene de har mottatt hos JobbIntro(skår 3 eller bedre på en skala fra 1-5). Dette er en snittberegning av alle spørsmål i undersøkelsen, og svarandelen er 45%. Noen tall fra undersøkelsen: 89% sier at tilbudet stemte med informasjonen de fikk på forhånd. 94% er fornøyd med veiledning og personlig oppfølging. 86% sier de er blitt mer klar over sine muligheter, og 80% svarer at de har fått hjelp til å finne veien videre. 89% har vært engasjert i arbeidet med å utforme egen aktivitetsplan, mens 71% sier de har nådd målene sine i aktivitetsplanen. 8

9 Fra fritekstfelt: På spørsmålet Hva ønsket du å oppnå da du begynte hos oss? svarer veldig mange spesifikt at de ønsket å finne sin restarbeidsevne. Videre svarer mange at de ønsker hjelp til å finne en passende jobb. Et mindretall svarer at de ønsker å bli uførepensjonert. Forbedringsområder: Vi ser at vi har et forbedringspotensial i forhold til tilbud om arbeidstrening både internt og eksternt. (Forholdsvis lav skår her kan også henge sammen med at det er en overvekt av Avklaringsdeltakere som har besvart undersøkelsen, og at de gjør det ved avslutning av teoridelen. Mange har altså ikke hatt praksisperiode). Videre ser vi ut fra tilbakemeldinger at vi kan ha enda større fokus på jobbsøkeraktiviteter enn vi har i dag. Mange deltakere svarer i fritekstfeltet at de ikke har forslag til forbedringer, at tilbudet er bra som det er. Flere gir uttrykk for at de er svært godt fornøyd. Noen deltakere mener at tilbudet kunne vært enda mer tilpasset individuelt, fra oppstart i Avklaring. Bytte av veileder internt hos JobbIntro underveis i prosessen(mellom tiltak) er ikke bra, mener flere. VTA: Det er i perioden gjennomført medarbeidersamtaler for arbeidstakere i VTA. Samtlige arbeidstakere har aktivitetsplaner, med mål for kompetanseheving og personlig utvikling for året som kommer. Det er også gjennomført informasjonsmøte for arbeidstakere og foresatte i VTA (1. kvartal 2011), hvor forrige år blir oppsummert og inneværende års aktiviteter ble presentert. Det er under vurdering å innføre en brukerundersøkelse tilpasset VTA-deltakere i løpet av Klagebehandling JobbIntro har i løpet av 2011 ikke mottatt skriftlige klager fra noen deltakere eller andre interesseparter. Deltakere blir orientert om retten til å klage ved oppstart i et tiltak. Muntlige klager eller tilbakemeldinger blir enten løst ved dialog, eller tatt inn til drøfting internt eller i møter med NAV, slik at man kan finne løsninger for deltakeren innen rimelig tid. Gjennom fritekstfeltene i vår brukerundersøkelse, får vi tilbakemeldinger om områder vi kan bli bedre på. I tillegg gjennomføres det ukentlige vurderinger sammen med deltakere i Avklaringskursene. 9

10 Kompetansetilbud for deltakere og ansatte Hva som er tilbudt mht formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse(realkompetanse)til deltakere. Kompetanseutvikling og kvalifisering sikres gjennom den enkeltes aktivitetsplan, i tråd med den enkeltes mål. Her er noen eksempler på tilbud: Jobbsøkeaktiviteter(CV, søknad, intervju) Innføring i bruk av IKT(moduler) SMART kurs i personlig økonomi Læringsstiler(kan inkludere kartlegging), hvordan den enkelte lærer. Kosthold og ernæring Følgende kurs gir dokumentert kompetanse: SAK-sertifikat(sikkerhet, ansvar og kontroll) bruk av verktøy Truckfører-sertifikat Loddekurs IK-mat(Internkontroll-kurs) Jobbfrukt-opplæring Oversikt over fagutvikling/kompetanseheving for ansatte hos JobbIntro i 2011 JobbIntro satser på videreutvikling av ansatte, og i 2011 har de ansatte deltatt på følgende kompetansehevende tiltak: Kurs/opplæring/utdanning Kursarrangør Antall dager /studiepoeng Antall ansatte Veiledning og coaching Folkeuniversitetet 30 stp., 1 avsluttet Samspill og ledelse, BI 30 stp, 1. 1 masterprogram halvår Kreativ kommunikasjon Høyskolen i Akershus 30 stp, 1 avsluttet Bedriftspedagogikk II Høgskolen i Akershus 30 stp, 2 avsluttet Familieterapi, mastergrad Diakonhjemmets høgskole 90 stp 1 Motiverende Intervju Psykolog Stian Midtgård 1 dag 35 Work Interest Explorer (WIE) Attføringsbedriftene 1 dag 35 Kurs i psykiske lidelser Attføringsbedriftene 2 dager 1 Lederutviklingsprogram IML, Oslo 1 dag 4 Global Future-programmet NHO Vestfold 12 dager 1 10

11 Ansatte har enkeltvis deltatt til sammen 122 dager på opplæring/utdanning som bidrar til å utvikle kompetansen på levering av og gjennomføring av tjenester. Til sammen har 4 ansatte avsluttet et høgskolekurs i Pr var to ansatte under utdanning, hvorav én ansatt holder på med avluttende semester i sin mastergrad, og en annen tar startet et masterprogram. To ansatte har deltatt på fagkurs/program, i totalt 28 dager. I tillegg har samtlige ansatte deltatt på felles opplæringstiltak internt som til sammen utgjør 122 dager. Temaene på disse samlingene har vært kvalitets- og utviklingsarbeid, og kompetanseheving innen veildening(wie og Motiverende Intervju). Totalt utgjorde kompetansehevende tiltak 2,6 % av bedriftens lønnskostnader i 2010, mot 2,1% året før. Dette er ekskl tapt arbeidsfortjeneste. Alle ansatte har hatt en medarbeidersamtale og en oppfølgingssamtale i løpet av året. Det settes opp utviklingsplaner for den enkelte. Det ble gjennomført årlig arbeidsmiljøsamling, ledet av organisasjonspsykolog, i september Tverretatlig samarbeid JobbIntro samarbeider med en rekke faginstanser. Vår rolle som koordinator mellom ulike hjelpeinstanser og i arbeidslivet, er ofte en forutsetning for å lykkes for den enkelte. Egen oversikt over samarbeidspartnere følger vedlagt til årsrapporten. Samarbeidet med NAV Horten Det er i 2011 gjennomført 6 samarbeidsmøter med NAV Horten. Dette er gode arenaer for å få og gi tilbakemeldinger, med sikte på kontinuerlig forbedring av tiltak og prosesser knyttet til den enkelte deltaker. NAV Horten etablerte i 2011 et eget Rådgivende og Reflekterende(RR) team for drøfting av saker og læringsarena, hvor JobbIntro deltar. I forbindelse med denne etableringen var NAV Horten og JobbIntro observatører ved ifokus/ NAV Larvik sitt RR-team for å lære. Det er fastsatt møteplan for møter med NAV Horten for Horten, Gro Merethe Rørvig Daglig leder 11

12 Vedlegg til Årsrapport 2011: Budsjett for det enkelte tiltak for 2012, med oversikt over tilskuddet fra NAV. (Vedlegg 1) Planlagte og gjennomførte månedsverk. (Vedlegg 1) Årsrapport fra bedriften for 2011(regnskap, styrets årsberetning, revisjonsberetning, evt. investeringsplan ettersendes innen medio juni). Revisorgodkjent årsregnskap for det enkelte tiltak(ettersendes innen medio juni). Oversikt over tverrfaglige samarbeidspartnere i (Vedlegg 2). Resultater/statistikk attføring Vedlegg 1: Tiltaksbudsjett for JobbIntro 2012 Tiltak Antall plasser Beløp VTA 37 kr Avklaring 24 kr APS 28 kr APS Grønt Arbeid) 6 kr AB 48 kr AB Psykisk helse 8 kr Totalt 172 Kr Planlagte og gjennomførte årsverk og månedsverk i 2011 Skjermede tjenester Tiltak Ant. godkjente plasser Planlagte mnd verk Gjennomførte mnd verk Gjennomførte årsverk Avklaring ,5 APS Grønt Arbeid(APS) AB *) VTA Totalt ,5 *)Vi har fram til hatt 7 tilretteleggere i AB. To av stillingene er knyttet til prosjektet AB alternativ finansiering, som ble avsluttet ved årsskiftet. En av stillingene er øremerket for psykisk helse. Har noe færre deltakere (6-10). 12

13 Vedlegg 2: Oversikt over JobbIntros samarbeidspartnere 2011/2012 Psykisk helse Psykolog Kim Augestad Veiledning av deltakere med spesielt behov for oppfølging. Faglig veileder for personalet. NVPS - Nordre Vestfold Distrikt Psykiatrisk Senter Veiledning/oppfølging til deltakere Veiledning til veiledere. Fysisk helse og trening Borre Fysioterapi v/even Eriksen, Horten. Funksjonsundersøkelse Smerte, triggerpunktbehandling Tradisjonell fysioterapi Aktiv rehabilitering/trening og arbeidsplassvurdering. Qigong Trening for deltakere i alle tiltak, v/sykepleier / akupunktør og fysioterapeut. Viken Bedriftshelsetjeneste Horten og Tønsberg. Arbeidsmedisinske vurderinger, vurdering av arbeidsevne. Ergonomiske vurderinger og tilrettelegging. Vestfoldklinikken LAR(Legemiddelassistert rehabilitering). Arbeidspsykolog Åge Tøssebro Arbeidsmiljø og lederutvikling Veiledning av ansatte. Kommunale/statlige samarbeidspartnere: Helseservice - Tildelingskontor - Sammensatte tjenester, boveiledning, støttekontakt, IP plan. Voksenopplæringen - Lese og skrive utredning Rusteam - Veiledning, prøvetaking, oppfølging. NAV Kvalifiseringsprogrammet NAV Los knyttet til arbeid med psykisk helse. Personalbasen/ psykiatritjeneste Veiledning, oppfølging. 13

14 Losen psykiatrisk dagsenter Flyktningkontoret NAV Gjeldsrådgiver NAV Familiehuset - rådgivning for familier med barn under 18 år. Tønsberg Ressurs Kurs / kompetanse senter Tilbud om ulike kompetanse givende kurs / utdanninger for deltakere med Voksenrett. Realkompetanse vurdering Andre Attføringsbedrifter Underleverandør til Fønix Kompetansenett, sammen med ifokus, av tjenester innen Helse og Rehabilitering Avklaring, Arbeidsrettet rehabilitering og Oppfølging til NAV. Gårdbruker Hauan gård Tiltaket Grønt arbeid / Vilje viser vei prosjekt Geir Aker Foredrag om læringsstiler. IT-systemer v/øyvind Stensrud, Horten. Instruktør innen dataopplæring. Kulturinstitusjoner og andre Horten Bibliotek (prosjektet leselyst for voksne), Horten kino, distriktets museer. Næringslivet i Horten Samarbeider om hospiteringsplasser/praksis. Bruker også foredragsholdere fra næringslivet inn i våre kurs. 14

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal 2 Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 7 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 8 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 15 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND Rapporten omhandler drift og økonomi for regnskapsåret 2012. Regnskap oversendes etter godkjenning

Detaljer

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeidsog opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 Årsrapport 2013 Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 ORGANISASJONSKART 2013 Styret ved Nordpolen Industrier AS Vigdis Pedersen (leder)

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2011 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester, som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle. Keops er navnet på den

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

ORGANISASJONSKART 2011

ORGANISASJONSKART 2011 ORGANISASJONSKART 2011 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg -

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg - ÅRSRAPPORT 2012 - Et trygt valg - Innhold: Side: Presentasjon av Innovi 2 A: Tiltaksarrangørens navn, adresse, e-post, telefaks og telefon 3 B: Eierforhold/Tiltaksarrangør 3 C: Organisasjonskart 4 D: Ordinært

Detaljer

D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r 2 0 1 0

D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r 2 0 1 0 ÅRSRAPPORT 2010 Mot Innhold 3 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 4 Ko r t o m M ø l l a 4 O rg a n i s a s j o n s k a r t 5 I n ntekter 2010 6 M a r ke d sføring og omdømme 6 7 9 Fa g o g u t v i k l

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen 63 85 38 00 post@asvobjl.no 28.02. Side 2 av 28 1. FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom 2012- forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer