Årsrapport til NAV 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport til NAV 2011"

Transkript

1 Årsrapport til NAV

2 Årsrapport 2011 til NAV Organisering og arbeidstilbud Bedriftens navn, eierforhold og organisasjon JobbIntro as er en attføringsbedrift beliggende i Horten, og som er heleid av Horten kommune. Bedriften er lokalisert sentralt i Horten, med lokaler i Johan Solliesgate og Horten Handelspark. I løpet av 2011 har JobbIntro fornyet sine lokaler i Johan Solliesgate, blant annet med ny kursavdeling. Lokalene i Horten Handelspark er derfor avviklet pr Bedriften hadde 36 ansatte ved utgangen av 2011, og er bygget opp som vist i organisasjonskartet under. Einar Liverød er styreleder og Gro Merethe Rørvig er daglig leder. Styre/daglig leder Økonomleder Attføringsleder, skjermede tjenester Produksjonsleder Fagkoordinator, konkurranseutsatte tjenester (AMO og Helse- og rehab) Arbeidsledere (VTA og APS) Veiledere (Avklaring, APS, AB) Kvalitetssikring Bedriften ble sertifisert i kvalitetsstyrings-systemet equass Assurance første gang i mars 2009, og ble resertifisert i mars Dette er et europeisk system spesielt utviklet for velferdstjenester, som skal sikre kontinuerlig utvikling av tjenestetilbudet, basert på brukermedvirkning og samarbeid med andre interesseparter. I tillegg ble JobbIntro Miljøfyrtårn-bedrift i september Oversikt over ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse. JobbIntros attføringsavdeling besto av ca 16 veiledere pr Attføringsleder og fagkoordinator leder avdelingen. De fleste veilederne har minimum 3-årig høgskoleutdanning, 2

3 eller annen relevant bakgrunn. Flere av veilederne har videreutdanning innen veiledning og coaching, og er sertifisert for ett eller flere kartleggingsverktøy eller veiledningsmetoder. Oversikt over JobbIntros avdelinger I tillegg til attføringsavdelingen, har vi følgende arbeidsarenaer: Avdeling Arbeidsoppgaver/oppdrag Ressurser/ deltakere Kantine/ cateringkjøkken Snekkeravdeling Tilbereder lunsj til deltakere og ansatte hos JobbIntro. Leverer møtemat og lunsj til en rekke bedrifter. Deltakerne deltar i planlegging og gjennomføring av matproduksjon. Til tider høyt tempo. Produserer primært transportkasser til flere bedrifter i Horten. Mulighet for å delta i planlegging av produksjon og enkelt snekkerarbeid. Hektisk miljø til tider. 2,2 arbeidsleder/5-7 deltakere 2 arbeidsledere/13 deltakere Monteringsavdeling Fruktavdeling Strikkeavdelingen Mosaikk Administrasjon Grønt Arbeid Monterings-/pakkeoppdrag: Enkel elektromontasje, administrerer nettbutikk, sikkerhetsmakulering, pakkeoppdrag. Varierte oppgaver, med varierende arbeidspress. Startet en workshop for rask arbeidsavklaring i siste kvartal 2011, med varierte oppgaver for deltakere fra flere tiltak. Lager blant annet resirkulerte produkter, som selges i vår butikk. Vi pakker og distribuerer frukt til bedrifter på abonnement. Mulighet for å delta i pakking, utkjøring og planlegging av oppdraget. Foregår 3 dager i uka. Her designer og strikker vi klær og interiørartikler. Mulighet for å delta i planleggingsarbeid, produksjon og ferdigstilling/kvalitetskontroll. Her selger vi produktene vi lager i strikkeavdelingen. Gir reell butikkerfaring. Butikken ligger nå i tilknytning til strikkeavdelingen, og dette gir økt mulighet for varierte oppgaver. Div. registreringsarbeid for avdelingene, spesielt tilrettelagt. Gårdsarbeid, arbeid med dyr. Vilje-viser-vei prosjekt på Hauan Gård, v/gårdbruker og pedagog Preben Fossaas. 3 arbeidsledere/ca 12 deltakere 0,5 arbeidsleder/4 deltakere. 2,5 arbeidsledere/13 deltakere 1 arbeidsleder/1-2 deltakere 1 arbeidsleder/1 deltaker 1 arbeidsleder/4-6 deltakere 3

4 I tillegg til interne arbeidstreningsavdelinger, har vi et utstrakt samarbeid med flere bedrifter og virksomheter innen privat- og offentlig sektor for arbeidsutprøving. Vi legger vekt på å finne arbeid som er i tråd med deltakerens behov, der hvor vi ser at egne avdelinger ikke er tilstrekkelige. Flere deltakere i VTA er utplassert noen dager pr uke i eksterne bedrifter. Tjenestetilbudet Arbeidsmarkedstiltak, skjermede Tiltak Antall Kommentarer stillinger Avklaring 3 Teamet består av 3 veiledere, med erfaring fra undervisning og veiledning av voksne. Flere har tilleggskompetanse innenfor ett eller flere kartleggingsverktøy, med særlig på avklaring av arbeidsevne. Eksterne forelesere benyttes i enkelte tema. APS 5,7 Veiledere og arbeidsleder som har deltakere i APS samarbeider tett i forhold til arbeidsutprøving i JobbIntros avdelinger. Vi tilbyr arbeidsutprøving innenfor kantine, snekker, montering, fruktpakking, butikk og sjåfør. I tillegg er mange i praksis i eksterne bedrifter, dersom det er mer hensiktsmessig. Ansatte har kompetanse innen pedagogikk og veiledning. Vi har også samarbeid med en gårdbruker og tilbyr Grønt Arbeid (6 APS plasser). AB 7 Deltakere er fordelt på flere veiledere. Én veileder jobber spesielt med deltakere som har psykiske helseutfordringer, og har kompetanse innen dette feltet. Veiledere i AB har mangfoldig erfaring fra næringslivet, og variert høgskoleutdanning. JobbIntro har deltatt i et nasjonalt prosjekt for alternativ finansiering av AB, som er avsluttet pr To stillinger har vært knyttet til dette prosjektet. VTA 12 Stillingene er fordelt på våre avdelinger, i tillegg til butikk og regnskap. Arbeidslederne har fagkompetanse innen sine felt, og i tillegg kompetanse og erfaring fra sosialfaglig og pedagogisk arbeid. Nøkkelkvalifikasjonen til de ansatte er tilrettelegging og oppfølging. 4

5 Arbeidsmarkedstiltak og tjenester, konkurranseutsatte Tjeneste Antall Kommentarer ansatte Scala 2 stillinger AMO-kurs med lavterskel-profil, kontinuerlig opptak. De ansatte som jobber med Scala, har i større grad sosialfaglig kompetanse. Avsluttet februar Jobbsøkerkurs 2 stillinger JobbIntro er underleverandør til Fønix Kompetansenett. Rammeavtale for hele Vestfold, JobbIntro dekker Horten. Helse & Rehabilitering Total ved utgangen av stillinger JobbIntro er underleverandør til Fønix Kompetansenett for tjenestene Avklaring, Arbeidsrettet Rehabilitering og Oppfølging. Det har primært vært gjennomført Avklaring i grupper i De ansatte her har bred erfaring i veiledning, og har i tillegg kompetanse på rådgivning inn mot bedrifter. 6 stillinger Oversikt over godkjente plasser i skjermede tjenester pr. tiltak og faktisk gjennomførte årsverk i 2011 Tiltak Godkjente Faktiske Kommentarer plasser årsverk Avklaring 24 23,5 Det er gjennomført fortløpende avklaringskurs gjennom året. APS Dette tallet er inkludert 6 plasser i Grønt Arbeid. AB Ca AB-tiltaket brukes litt forskjellig. 4 veileder har 12 deltakere i snitt. 1 veileder har 6 deltakere(ab psykisk helse) og 2 veiledere har mellom 6 og 15 deltakere, avhengig av finansieringssats(prosjekt AB alternativ finansiering avsluttet pr ). VTA personer deler på 37 plasser. Noen deltakere har lavere stillingsandel, men ingen jobber mindre enn 50%. Vi har i tillegg én VTA-plass helfinansiert av Holmestrand kommune som ikke framkommer her. 5 arbeidstakere hospiterer i eksterne bedrifter et varierende antall dager pr uke. Totalt ,5 5

6 Oversikt over antall plasser i konkurranseutsatte tjenester, pr tjeneste og faktisk gjennomførte årsverk i 2011 Tjeneste Godkjente Faktiske Kommentarer plasser årsverk Jobbsøkerkurs Kurs fra , med varighet til Underleverandør til Fønix as. Scala Kurs fra , med varighet til Rammeavtale med NAV Horten. Helse- og rehabilitering Avklaring kurs ordinære Kurs fra , med avrop til medio mai ukers varighet. Underleverandør til Fønix as Totalt Sammenhengende tjenester JobbIntro har avtale med NAV Horten om at de fleste deltakere som har behov for det, kan sluses gjennom Avklaringstiltaket til andre tiltak. Det har ikke vært ventetid for å starte i avklaring, før mot slutten av JobbIntro har gode muligheter for å levere sammenhengende tjenester, og det har ikke vært ventetid ved overgangen til et annet tiltak. I avklaringsfasen får deltaker tilbud om kartlegging i forhold til egen situasjon. Dette danner grunnlag for en egen aktivitetsplan, hvor det også settes mål om bruk av ulike tiltak, dersom dette er hensiktsmessige virkemidler for å nå målene i planen. Kartleggingsverktøyene vi har tilgang på er følgende: Arbeidsevnekartlegging(AEK)/ROS Profråd/Jobpics/WIE(karriereveildening) Kartlegging av lese- og skriveferdigheter(netped) Funksjonsvurdering JobbIntro har definert interne nøkkelprosesser i attføringsarbeidet, og det er etablert egne gjennomføringsrutiner for samtlige tjenester, som et ledd i equass-sertifiseringen. Dette har ført til smidigere overgang mellom tiltakene, og at det i større grad er mulig å skreddersy et tilbud til den enkelte. Resultater og brukertilfredshet Resultater av attføringsarbeidet 2011 Vedlagt følger en oversikt over JobbIntros resultater for 2011, innenfor hvert tiltak(skjermede). En forenklet oversikt over konkurranseutsatte tjenester, samt totaltall følger også. 6

7 Totalt har JobbIntro hatt 222 deltakere som har avsluttet et tiltak i 2011, mens det var 265 som startet. Totalt, gjennom alle tiltak innen både skjermede- og konkurranseutsatte tjenester, har JobbIntro formidlet 41 personer til arbeid (19%), mens totalt 60% har gått til aktive løsninger. I skjermede tjenester er det en stor økning i antall formidlinger fra året før, fra 17 personer til 41 personer. Konkurranseutsatte tjenester (AMO og Helse og rehab-tjenester) ble først igangsatt i siste halvår av 2011, etter reduksjon i avrop fra starten av året. Måloppnåelse i avtaleperioden(2011), knyttet til samarbeidsavtalen med NAV: Avklaring: Utført avklaring, dokumentert gjennom rapport, som skal foreligge innen 2 uker etter avsluttet tiltak. Mål: 100% Måloppnåelse: 95%. Avvik avklart med NAV Horten. Maksimal frafalls-%/tilbakeført NAV uten videre løp avklart: Mål: Maks 5% Måloppnåelse: 1% Det arbeides aktivt med å redusere antall deltakere som avklares til ikke aktive løsninger. Resultatet for 2011 viste likevel en andel til ikke aktive løsninger på 60% mot 45% i Dette skyldes i hovedsak at vi avholdt et Avklaringskurs i første halvår av 2011, hvor målet var å bistå personer med avklaring av arbeidsevne, som hadde til dels store helseutfordringer. APS: Utarbeidet aktivitetsplan skal foreligge innen 4 uker etter oppstart av tiltaket. Mål: 100% Måloppnåelse: 100% Innsendt sluttrapport innen 2 uker etter avsluttet tiltak Mål: 100% Måloppnåelse: ca 95%. Avklart med NAV Horten i hvert enkelt tilfelle. Minimum 25% av alle deltakerne skal til en hver tid utprøves i ordinært arbeidsmiljø. Måloppnåelse: I snitt har 19% av deltakerne vært i ekstern hospitering til en hver tid i løpet av AB: Aktivitetsplan skal foreligge innen 2 uker etter oppstart av tiltak. Mål: 100% Måloppnåelse: 100% Statusrapporter skal sendes NAV hver 4. mnd. 7

8 Mål: 100% Måloppnåelse: ca 90% Sluttrapport skal foreligge innen 2 uker etter avsluttet tiltak: Mål: 100% Måloppnåelse: ca 95% Frafallsprosent og tilbakeføring til NAV Mål: maksimalt 5% Måloppnåelse:1% Overføring til aktive løsninger Mål: Minimum 75% Måloppnåelse: 81% Formidling til arbeid skal tilstrebes å være 50% (inkludert arbeid/trygd i kombinasjon). Måloppnåelse: 43% Antall overført til utdanning var 7 personer i VTA: Aktivitetsplaner leveres i henhold til kravspesifikasjoner, og justeres minimum årlig, etter gjennomførte medarbeidersamtaler. Det leveres dokumentasjon fra prøveperioden, når dette er aktuelt (1-3 nye deltakere pr år). Det er til en hver tid full utnyttelse av tiltaksplasser. Inntak skjer løpende, eller minimum etter halvårlige gjennomganger. Det er 43 som deler 37 plasser, dvs. 12 personer deler plasser, i 50% stillinger. Antall deltakere i ordinær bedrift. Mål: 10% Måloppnåelse: 11% Resultat av brukertilfredshetsmålinger Deltakere som avslutter et tiltak hos JobbIntro besvarer en brukerundersøkelse. I 2011 sa?% av alle deltakerne som besvarte undersøkelsen at de var godt fornøyd eller svært godt fornøyd med tjenestene de har mottatt hos JobbIntro(skår 3 eller bedre på en skala fra 1-5). Dette er en snittberegning av alle spørsmål i undersøkelsen, og svarandelen er 45%. Noen tall fra undersøkelsen: 89% sier at tilbudet stemte med informasjonen de fikk på forhånd. 94% er fornøyd med veiledning og personlig oppfølging. 86% sier de er blitt mer klar over sine muligheter, og 80% svarer at de har fått hjelp til å finne veien videre. 89% har vært engasjert i arbeidet med å utforme egen aktivitetsplan, mens 71% sier de har nådd målene sine i aktivitetsplanen. 8

9 Fra fritekstfelt: På spørsmålet Hva ønsket du å oppnå da du begynte hos oss? svarer veldig mange spesifikt at de ønsket å finne sin restarbeidsevne. Videre svarer mange at de ønsker hjelp til å finne en passende jobb. Et mindretall svarer at de ønsker å bli uførepensjonert. Forbedringsområder: Vi ser at vi har et forbedringspotensial i forhold til tilbud om arbeidstrening både internt og eksternt. (Forholdsvis lav skår her kan også henge sammen med at det er en overvekt av Avklaringsdeltakere som har besvart undersøkelsen, og at de gjør det ved avslutning av teoridelen. Mange har altså ikke hatt praksisperiode). Videre ser vi ut fra tilbakemeldinger at vi kan ha enda større fokus på jobbsøkeraktiviteter enn vi har i dag. Mange deltakere svarer i fritekstfeltet at de ikke har forslag til forbedringer, at tilbudet er bra som det er. Flere gir uttrykk for at de er svært godt fornøyd. Noen deltakere mener at tilbudet kunne vært enda mer tilpasset individuelt, fra oppstart i Avklaring. Bytte av veileder internt hos JobbIntro underveis i prosessen(mellom tiltak) er ikke bra, mener flere. VTA: Det er i perioden gjennomført medarbeidersamtaler for arbeidstakere i VTA. Samtlige arbeidstakere har aktivitetsplaner, med mål for kompetanseheving og personlig utvikling for året som kommer. Det er også gjennomført informasjonsmøte for arbeidstakere og foresatte i VTA (1. kvartal 2011), hvor forrige år blir oppsummert og inneværende års aktiviteter ble presentert. Det er under vurdering å innføre en brukerundersøkelse tilpasset VTA-deltakere i løpet av Klagebehandling JobbIntro har i løpet av 2011 ikke mottatt skriftlige klager fra noen deltakere eller andre interesseparter. Deltakere blir orientert om retten til å klage ved oppstart i et tiltak. Muntlige klager eller tilbakemeldinger blir enten løst ved dialog, eller tatt inn til drøfting internt eller i møter med NAV, slik at man kan finne løsninger for deltakeren innen rimelig tid. Gjennom fritekstfeltene i vår brukerundersøkelse, får vi tilbakemeldinger om områder vi kan bli bedre på. I tillegg gjennomføres det ukentlige vurderinger sammen med deltakere i Avklaringskursene. 9

10 Kompetansetilbud for deltakere og ansatte Hva som er tilbudt mht formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse(realkompetanse)til deltakere. Kompetanseutvikling og kvalifisering sikres gjennom den enkeltes aktivitetsplan, i tråd med den enkeltes mål. Her er noen eksempler på tilbud: Jobbsøkeaktiviteter(CV, søknad, intervju) Innføring i bruk av IKT(moduler) SMART kurs i personlig økonomi Læringsstiler(kan inkludere kartlegging), hvordan den enkelte lærer. Kosthold og ernæring Følgende kurs gir dokumentert kompetanse: SAK-sertifikat(sikkerhet, ansvar og kontroll) bruk av verktøy Truckfører-sertifikat Loddekurs IK-mat(Internkontroll-kurs) Jobbfrukt-opplæring Oversikt over fagutvikling/kompetanseheving for ansatte hos JobbIntro i 2011 JobbIntro satser på videreutvikling av ansatte, og i 2011 har de ansatte deltatt på følgende kompetansehevende tiltak: Kurs/opplæring/utdanning Kursarrangør Antall dager /studiepoeng Antall ansatte Veiledning og coaching Folkeuniversitetet 30 stp., 1 avsluttet Samspill og ledelse, BI 30 stp, 1. 1 masterprogram halvår Kreativ kommunikasjon Høyskolen i Akershus 30 stp, 1 avsluttet Bedriftspedagogikk II Høgskolen i Akershus 30 stp, 2 avsluttet Familieterapi, mastergrad Diakonhjemmets høgskole 90 stp 1 Motiverende Intervju Psykolog Stian Midtgård 1 dag 35 Work Interest Explorer (WIE) Attføringsbedriftene 1 dag 35 Kurs i psykiske lidelser Attføringsbedriftene 2 dager 1 Lederutviklingsprogram IML, Oslo 1 dag 4 Global Future-programmet NHO Vestfold 12 dager 1 10

11 Ansatte har enkeltvis deltatt til sammen 122 dager på opplæring/utdanning som bidrar til å utvikle kompetansen på levering av og gjennomføring av tjenester. Til sammen har 4 ansatte avsluttet et høgskolekurs i Pr var to ansatte under utdanning, hvorav én ansatt holder på med avluttende semester i sin mastergrad, og en annen tar startet et masterprogram. To ansatte har deltatt på fagkurs/program, i totalt 28 dager. I tillegg har samtlige ansatte deltatt på felles opplæringstiltak internt som til sammen utgjør 122 dager. Temaene på disse samlingene har vært kvalitets- og utviklingsarbeid, og kompetanseheving innen veildening(wie og Motiverende Intervju). Totalt utgjorde kompetansehevende tiltak 2,6 % av bedriftens lønnskostnader i 2010, mot 2,1% året før. Dette er ekskl tapt arbeidsfortjeneste. Alle ansatte har hatt en medarbeidersamtale og en oppfølgingssamtale i løpet av året. Det settes opp utviklingsplaner for den enkelte. Det ble gjennomført årlig arbeidsmiljøsamling, ledet av organisasjonspsykolog, i september Tverretatlig samarbeid JobbIntro samarbeider med en rekke faginstanser. Vår rolle som koordinator mellom ulike hjelpeinstanser og i arbeidslivet, er ofte en forutsetning for å lykkes for den enkelte. Egen oversikt over samarbeidspartnere følger vedlagt til årsrapporten. Samarbeidet med NAV Horten Det er i 2011 gjennomført 6 samarbeidsmøter med NAV Horten. Dette er gode arenaer for å få og gi tilbakemeldinger, med sikte på kontinuerlig forbedring av tiltak og prosesser knyttet til den enkelte deltaker. NAV Horten etablerte i 2011 et eget Rådgivende og Reflekterende(RR) team for drøfting av saker og læringsarena, hvor JobbIntro deltar. I forbindelse med denne etableringen var NAV Horten og JobbIntro observatører ved ifokus/ NAV Larvik sitt RR-team for å lære. Det er fastsatt møteplan for møter med NAV Horten for Horten, Gro Merethe Rørvig Daglig leder 11

12 Vedlegg til Årsrapport 2011: Budsjett for det enkelte tiltak for 2012, med oversikt over tilskuddet fra NAV. (Vedlegg 1) Planlagte og gjennomførte månedsverk. (Vedlegg 1) Årsrapport fra bedriften for 2011(regnskap, styrets årsberetning, revisjonsberetning, evt. investeringsplan ettersendes innen medio juni). Revisorgodkjent årsregnskap for det enkelte tiltak(ettersendes innen medio juni). Oversikt over tverrfaglige samarbeidspartnere i (Vedlegg 2). Resultater/statistikk attføring Vedlegg 1: Tiltaksbudsjett for JobbIntro 2012 Tiltak Antall plasser Beløp VTA 37 kr Avklaring 24 kr APS 28 kr APS Grønt Arbeid) 6 kr AB 48 kr AB Psykisk helse 8 kr Totalt 172 Kr Planlagte og gjennomførte årsverk og månedsverk i 2011 Skjermede tjenester Tiltak Ant. godkjente plasser Planlagte mnd verk Gjennomførte mnd verk Gjennomførte årsverk Avklaring ,5 APS Grønt Arbeid(APS) AB *) VTA Totalt ,5 *)Vi har fram til hatt 7 tilretteleggere i AB. To av stillingene er knyttet til prosjektet AB alternativ finansiering, som ble avsluttet ved årsskiftet. En av stillingene er øremerket for psykisk helse. Har noe færre deltakere (6-10). 12

13 Vedlegg 2: Oversikt over JobbIntros samarbeidspartnere 2011/2012 Psykisk helse Psykolog Kim Augestad Veiledning av deltakere med spesielt behov for oppfølging. Faglig veileder for personalet. NVPS - Nordre Vestfold Distrikt Psykiatrisk Senter Veiledning/oppfølging til deltakere Veiledning til veiledere. Fysisk helse og trening Borre Fysioterapi v/even Eriksen, Horten. Funksjonsundersøkelse Smerte, triggerpunktbehandling Tradisjonell fysioterapi Aktiv rehabilitering/trening og arbeidsplassvurdering. Qigong Trening for deltakere i alle tiltak, v/sykepleier / akupunktør og fysioterapeut. Viken Bedriftshelsetjeneste Horten og Tønsberg. Arbeidsmedisinske vurderinger, vurdering av arbeidsevne. Ergonomiske vurderinger og tilrettelegging. Vestfoldklinikken LAR(Legemiddelassistert rehabilitering). Arbeidspsykolog Åge Tøssebro Arbeidsmiljø og lederutvikling Veiledning av ansatte. Kommunale/statlige samarbeidspartnere: Helseservice - Tildelingskontor - Sammensatte tjenester, boveiledning, støttekontakt, IP plan. Voksenopplæringen - Lese og skrive utredning Rusteam - Veiledning, prøvetaking, oppfølging. NAV Kvalifiseringsprogrammet NAV Los knyttet til arbeid med psykisk helse. Personalbasen/ psykiatritjeneste Veiledning, oppfølging. 13

14 Losen psykiatrisk dagsenter Flyktningkontoret NAV Gjeldsrådgiver NAV Familiehuset - rådgivning for familier med barn under 18 år. Tønsberg Ressurs Kurs / kompetanse senter Tilbud om ulike kompetanse givende kurs / utdanninger for deltakere med Voksenrett. Realkompetanse vurdering Andre Attføringsbedrifter Underleverandør til Fønix Kompetansenett, sammen med ifokus, av tjenester innen Helse og Rehabilitering Avklaring, Arbeidsrettet rehabilitering og Oppfølging til NAV. Gårdbruker Hauan gård Tiltaket Grønt arbeid / Vilje viser vei prosjekt Geir Aker Foredrag om læringsstiler. IT-systemer v/øyvind Stensrud, Horten. Instruktør innen dataopplæring. Kulturinstitusjoner og andre Horten Bibliotek (prosjektet leselyst for voksne), Horten kino, distriktets museer. Næringslivet i Horten Samarbeider om hospiteringsplasser/praksis. Bruker også foredragsholdere fra næringslivet inn i våre kurs. 14

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Attføringsrapport 1. Halvår 2013

Attføringsrapport 1. Halvår 2013 Attføringsrapport 1. Halvår Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved 30.06. Godkjente plasser Faktiske ant personer Avklaring 24 24 APS 28 29 AB 57 57 VTA 39 46 Delte plasser, 45 personer

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT/ SELSKAPSKONTROLL JOBBINTRO AS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT/ SELSKAPSKONTROLL JOBBINTRO AS FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT/ SELSKAPSKONTROLL JOBBINTRO AS 2011 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 5 1.3 HØRING...

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid)

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 9.1 Kravspesifikasjoner fra NAV Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 1.1 Innledning Kravspesifikasjonen er et vedlegg til Avtalen mellom NAV

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer 25.10.2016 // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten NAV Horten fakta: 27.100 innbyggere 80 ansatte ved kontoret Enhetlig ledelse Bosetting,

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID 1. Formål NAV [Fylke] har inngått et samarbeid med [TA] (heretter: tiltaksarrangør) og [Gård] (heretter: underleverandør)

Detaljer

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Eierforhold Saltdal kommune 51,02% Nordland Fylkeskommune 18,45% Nord Norges Diakonistiftelse

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Bedriftsrapport 2015

Bedriftsrapport 2015 Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2015 RAPPORT TIL KONTROLL KIM senteret Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

D I N J O B B E R V Å R J O B B!

D I N J O B B E R V Å R J O B B! VEKST og UTVIKLING for enkeltpersoner og bedrifter Individuell veiledning/oppfølging Kurs /gruppeveiledning Trening m/veiledning individuelt eller i gruppe Inspirasjonsforedrag /prosessveiledning for grupper

Detaljer

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 3 Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter 11.3.214 Jon Qvortrup Attføringsbedriftene Innhold Sammendrag... 2 1 Bakgrunn og problemstilling... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forhold til vår attføringsleveranse. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold til ifokus (Elveveien) og siste del i

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Hedmark Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS - en Vekst 7/ i - M/ bedrift Årsmelding For Driftsåret 2015 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS - en Vekst bedrift Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport Via3 AS

Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport Via3 AS Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2016 Via3 AS Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving rapporteres

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Intensjonsavtale mellom ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Innledning Formålet med denne intensjonsavtalen er å etablere et grunnlag for samarbeid mellom attføringsbedriftene i Vestfold.

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet Raskere tilbake i NAV Tron Helgaker Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet NAVs oppfølging av sykmeldte Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder Dialogmøte 1 - innen 7

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 6 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

AB-Konferansen 2011 Delseminar L) AB-Konferansen 2011 Delseminar L) WORKSHOP: EQUASS krever resertifisering hvert annet år. Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i AB for å møte sertifiseringskravene? v/andreas Tømmerbakke, bransjeforeningen

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Sogn og Fjordane Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) Innledning

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes

Detaljer

Ekstern eller intern attføring?

Ekstern eller intern attføring? Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 1 Ekstern eller intern attføring? En undersøkelse av hvor deltakere i arbeidsrettede tiltak får arbeidstrening og oppfølging 09.04.2013 Jon Qvortrup og Flemming

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

For deg som jobber med kartlegging, arbeidstrening, opplæring og formidling i AFT og VTA

For deg som jobber med kartlegging, arbeidstrening, opplæring og formidling i AFT og VTA For deg som jobber med kartlegging, arbeidstrening, opplæring og formidling i AFT og VTA 2017 Kjære kollega i vekst- og attføringsbransjen Tiltaksstrukturen er under endring. VTA-tiltaket videreutvikles

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS. Et suksesseksempel til deltakers beste

Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS. Et suksesseksempel til deltakers beste Gardermoen 15.01.10 Delseminar D Kl. 10.15 11.30 Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS Et suksesseksempel til deltakers beste Hilde L. Haugum, Leder Brukeroppfølging NAV Larvik Anita Saga, Nestleder

Detaljer

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet Ernæring, levevaner og helse Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med bransjeforeningen Attføringsbedriftene og Høgskolen i Akershus Studiet gir

Detaljer

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 A2G Gruppen AS Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 Informasjon om bedriften: Et konsern, består av A2G Gruppen AS og 7 datterselskap Arbeidsmarkedsbedrift- ledende leverandør av arbeidsrettede tjenester

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tilbud til arbeidsgivere som har sykmeldte

Detaljer

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks 582 1522 Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står

Detaljer

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Styrets beretning 2010 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer