Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp"

Transkript

1 Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! Sverre Pedersen, daglig leder

2 Tema i denne presentasjonen: Hvilke type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS Endringer og utfordringer de siste årene! Utfordringer i forhold til oppgaver og produksjon! Hvorfor er anbudsutsetting utfordrende? Prop. 39 L ( )

3 Hvilke type bedrifter er vi? Vi er en Vekstbedrift (Modum ASVO AS) og en attføringsbedrift (Modum Industri AS) Vi ønsker å være aktive medspillere i lokalmiljøet ved å tilby tiltak - gjerne sammen med andre aktører - som bidrar til at så mange som mulig kommer i arbeid og aktivitet. Vi er avhengige av interne arbeidsarenaer for å kunne gi et tilbud til våre arbeidstakere og deltagere. Vi har følgende tiltak: Modum Industri AS: Avklaring skjermet, Arbeidspraksis skjermet (APS), Arbeid med bistand (AB), Kvalifisering (KIA), Tilrettelagt arbeid skjermet (TIA), samt VTA (ordinær), arbeidspraksis ordinær (APO), lærlinger og lærekandidater Modum ASVO AS: Varig tilrettelagt arbeid skjermet (VTA), APS, APO og lærekandidater Det er NAV som avgjør om en person er aktuell for arbeidstrening eller tilrettelagt arbeid i våre bedrifter.

4 Formål ( 2) Modum Industri AS en bro til arbeidslivet og bidra til økt sysselsetting tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos den enkelte Modum ASVO AS tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og til personer det ikke er utsikt til bedring av inntekts- og arbeidsevne baserer seg på egenproduksjon av varer for salg, delproduksjon til lokal og regional industri, samt tjenesteyting tilpasse arbeidsoppgaver og gi opplæring til personer med nedsatt arbeidsevne med særskilt behov for bistand bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos den enkelte Begge selskapene: har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte overskuddet skal forbli i selskapet, komme virksomheten til gode og disponeres til formål som styrker den fremtidige bruken

5 Selskapenes samfunnsrolle (fra Strategisk plan ) Modum Industri AS har et viktig samfunnsoppdrag i forhold til å bringe mennesker som av ulike grunner midlertidig er ute av jobb tilbake til en jobb de har forutsetninger for å klare. Modum ASVO AS har et viktig samfunnsoppdrag i forhold til å tilby tilrettelagt arbeid til mennesker som av ulike grunner ikke klarer å stå i eller få jobb i ordinært arbeidsliv. Vi skal tilby en jobb de har forutsetninger for å klare. Begge ønsker å knytte enda sterkere bånd til lokalt næringsliv, lokale foreninger og interesseorganisasjoner for å lykkes enda bedre i dette arbeidet.

6 Modum ASVO AS Medlem av er et aksjeselskap som er heleid av Modum kommune, etablert 15.februar 1996 startet opp med 10 VTA (varig tilrettelagt arbeid) plasser og 3 arbeidsledere har hatt lærekandidater i flere fagområder (10 siden 2006) hadde ved inngangen til VTA plasser og 5 APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) plasser, og har 12 ordinært ansatte gir i tillegg et tilbud til 7-10 deltagere i bedriften (utover faste) har totalt om lag 50 personer i daglig virke i bedriften hadde i 2014 en omsetning på om lag 10 millioner

7 MODUM INDUSTRI AS Medlem av NHO er et aksjeselskap som er eid av Modum kommune (85%), kommuner, fylkeskommunen og handikaplag ble etablert i 1943, med kvalitetsproduksjon av trevarer, for å gi tilpasset arbeid til personer med ulike handicap har vært en arbeidsmarkedsbedrift siden 1973 hadde ved inngangen til tiltaksplasser (8 TIA (tilrettelagt arbeid), 7 KIA (kvalifisering), 16 Avklaring, 12+6 APS, 48 AB (arbeid med bistand), 3 VTA, 3 lærlinger, 1 lærekandidat, noen i praksis og 22 ordinært ansatte totalt om lag 130 personer er daglig i arbeid/arbeidsavklaring enten i bedriften eller hos en samarbeidspart hadde i 2014 en omsetning på om lag 23 millioner

8 På Modum ASVO AS har vi følgende arenaer Pakke / montering Vi jobber med pakking og montering av ulike deler Vi kan ta på oss enkle og mer avanserte oppdrag Makulering Vaskeriet Vi vasker tøy for bedrifter og private Vi har et moderne barrierevaskeri som sto ferdig utbygget i 2004 Vi tilbyr vask av: arbeidstøy, duker, gardiner, filleryer og tepper, dyner, puter og overmadrasser, sengetøy - ja egentlig alt som ikke må renses Utegruppa Hage- og serviceoppdrag Større grøntarealer Engangs oppdrag for private Holder badeplasser (WC og søppel) i orden Vedproduksjon 60 liter sekk Søppelplukking Eksterne Etter behov hos den enkelte deltager

9 På Modum Industri AS har vi følgende arenaer Trevaren Produksjon av nye dører og vinduer Vi kopierer også gamle dører og vinduer Rehabilitering av dører/vinduer/ Andre produkter (Varmepumpehus, skapdører, ) Salg og administrasjon Frukt på arbeidsplassen Kreativt verksted/systue Transport Vedlikehold eget bygg Montering og pakking Bonnabutikken

10 Samarbeidspartnere Nav er vår viktigste samarbeidspart og kunde Vi samarbeider med hverandre både rundt kvalitetssystem (equass), daglig leder, data og utprøvingsplasser Lokalt næringsliv ELKO er største kunde i montering Modum Bad Vikersund kurbad Midtkraft Buskerud Lokale håndtverkere (både på eget bygg og ved oppdrag) Modum kommune Grøntetaten Modumheimen Vikersund arbeidssenter Teknisk. Andre vekst- og attføringsbedrifter Leverandører Private kunder er viktig 50% av inntektene fra salg/oppdrag

11 Økonomisk status Begge bedriftene har hatt overskudd de siste årene Likviditeten er grei, men ingen store buffere å flyte på Vi eier egne bygg (men har delvis lånefinansiert disse) med de kostnader dette medfører Begge bedriftene har i underkant av 50% av inntektene fra egen produksjon/ levering av tjenester Over 50% av inntektene fra deltagerfinansiering/oppfølging (NAV og kommunene)

12 Endringer og utfordringer de siste årene! NAV - vår viktigste kunde har i noe grad vært uforutsigbar siste 4-5 år nedtrekk av plasser APS/avklaring/AB Ønske om APS eksternt omgjøring til AB i 2014 I noe grad ikke fylt opp plassene vi får betalt etterskuddsvis pr. fylt plass (endret 2012) Vi har fått krav til ekstern kvalitetssikring av tjenester til deltagerne (ressurskrevende men nyttig!) Fokus på livskvalitet! Brukermedvirkning og egenkraftmobilisering! Handlingsplaner som oppdateres jevnlig. Utvikling og utfordringer tilpasset den enkelte krever større grad av individuell tilpasning Nye grupper deltagere krever andre virkemidler og i noen grad kompetanseutvikling Balansen mellom å være en arbeidsplass med arbeidslivets krav og en arena for utvikling for alle

13 Utfordringer i forhold til oppgaver og produksjon! Det er krevende å etablere avtaler/ kontrakter (mye anbud og lite bruk av reserverte kontrakter) Arbeidskraften i VTA er ikke konkurransedyktig på pris i forhold til enkle produksjonsoppgaver og de beste skal ut eksternt (ekstern VTA?) Uforutsigbarhet i forhold til framtidige deltagere Vi ønsker å gi tilbud til de som kan nyttiggjøre seg dette, men ser at vi i noen grad har for få plasser APS ventelister VTA 5 6 på venteliste og nye 3-4 klare i løpet av 1 år stadig etterspørsel TIA flere kunne vært gitt mulighet, men mangler plasser

14 Kompetanse Vi har hatt fokus på å utvikle og tilsette kompetanse med fokus på opplæring/ arbeidstrening, motivering og utprøving Vi har mange dyktige fagpersoner både innen attføring og produksjon Innen trevare - fagarbeidere med spesialkompetanse Vi har ikke fokusert på «tilbudsskriving» eller kompetanse innen regning av tilbud enten må vi kjøpe dette eller lære oss dette! Har vi riktig kompetanse på våre medarbeidere i forhold til det NAV nå ønsker?

15 Hvorfor er anbudsutsetting utfordrende? Manglende kompetanse på å levere tilbud på slike tjenester. Manglende kapasitet og økonomiske muskler til å drive med dette? Utfordrende i forhold til at NAV Buskerud stort sett har utlyst anbud for store områder i Buskerud (samme leverandør i stor deler av fylket) vi har derfor i liten grad vært «invitert». Store nasjonale/regionale virksomheter har i stor grad fått de anbudene som har vært utlyst i Buskerud. (kun unntaksvis har vekst eller attføringsbedrifter vunnet anbud)

16 Prop. 39 L ( ) Utvide adgangen til midlertidig ansettelse. Øke bruken av lønnstilskudd i ordinært arbeidsliv ved blant annet å innføre mulighet for høyere lønnsrefusjon for personer med nedsatt arbeidsevne, og ved å utvide adgangen til midlertidig ansettelse i tiltaksperioden. Etablere en ny, varig lønnstilskuddsordning, og fase inn lønnstilskuddsordningen tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift i denne ordningen. Målrette arbeidstreningstiltaket i ordinært arbeidsliv og styrke oppfølgingen av tiltaksdeltaker og arbeidsgiver.

17 Prop. 39 L ( ) Etablere et nytt arbeidsforberedende tiltak i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø basert på de eksisterende tiltakene kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift og arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Etablere et nytt inkluderingstilskudd for arbeidssøkere. Innføre en ny og mer forpliktende tilretteleggings- og oppfølgingsavtale. Videreutvikle tiltaket varig tilrettelagt arbeid i skjermede virksomheter ved å innføre en permisjonsordning for deltakere som ønsker å hospitere i ordinære bedrifter. Stille tydeligere resultatkrav til leverandører av arbeidsrettede tiltak.

18 Oppsummering Modum ASVO AS og Modum Industri AS er bedrifter med: Sunn økonomi Gode arbeidsplasser tilpasset våre arbeidstagere og deltagere Stolte og kompetente medarbeidere Stor grad av fleksibilitet og omstillingsevne Skreddersøm Kvalitet God lokal- og markedskunnskap Utfordringer i forhold til sårbarhet Utfordringer i forhold til framtidig levering av tilbud på konkurranseutsatte tjenester Usikre på hvordan forslagene i Prop. 39 L vil påvirke Ønske om nye VTA plasser og større forutsigbarhet i forhold til rammebetingelser!

19 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! Til slutt: Takk for oppmerksomheten!

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeidsog opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning Årsregnskap 2013 for Amento AS ÅRSBERETNING 2013 1. Formål og visjon 2. Aksjonæroversikt 3. Styret 4. Ansatte /Arbeidsmiljø 5. Attføring 6. Evaluering og utvikling av tjenester 7.

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013 beredt -vi bidrar til at andre lykkes Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND beredt Dette er Beredt Beredt er en av Hordalands ledende attføringsbedrifter

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Innhold: Daglig leder har ordet...side 4. Oppstart av Smia...side 6. Lager og butikk...side 8. Organisasjonskart...side 10. Styret...

Innhold: Daglig leder har ordet...side 4. Oppstart av Smia...side 6. Lager og butikk...side 8. Organisasjonskart...side 10. Styret... Årsmelding 2013 Innhold: Daglig leder har ordet...side 4 Oppstart av Smia...side 6 Lager og butikk...side 8 Organisasjonskart...side 10 Styret...side 11 Visjon og verdier...side 12 Kvalitetspolitikk...side

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ORGANISASJONSKART 2011

ORGANISASJONSKART 2011 ORGANISASJONSKART 2011 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen

Detaljer

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG endelig utgave norasonde 2011 ÅrsberetninG Innhold Adm. direktør har ordet... 3 Organisasjonskart... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Årsrapport attføring 2011... 9 Resultatregnskap... 12 Balanse... 13

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND Rapporten omhandler drift og økonomi for regnskapsåret 2012. Regnskap oversendes etter godkjenning

Detaljer