En døråpner til arbeidslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En døråpner til arbeidslivet"

Transkript

1 En døråpner til arbeidslivet

2 Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs, opplæring og veileningstilbud s. 8 Rusrehabilitering Brygga s. 9 Modulen s. 9 SAMUR s. 9 Fakta om Stavne s. 10 Notater s

3 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Hornebergveien 5, 7038 Trondheim Telefon stavne.no Hva er Stavne? Stavne tilbyr veiledning, kvalifisering og oppfølging av arbeidssøkere som ønsker og trenger bistand på veien inn i arbeidslivet. Vi utfører oppdrag for NAV og har et bredt spekter av kvalifiserings- og formidlingstiltak. Vårt hovedoppdrag er å bistå mennesker som står utenfor arbeidsmarkedet til å komme i jobb. Tilknytning til arbeidslivet har stor betydning for den enkeltes livskvalitet. På Stavne jobber vi ut fra et helhetsperspektiv og kan tilby veiledning og bistand på flere livsområder. Stavne samarbeider med andre faginstanser og helsetjenester. Arbeidspraksis er det sentrale virkemiddelet i tiltakene våre. Valg av praksisplass skjer på grunnlag av interessekartlegging og individuell veiledning. Våre jobbkonsulenter har bred fagkompetanse, og vil sammen med deltakeren skreddersy tilbud tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov. 3

4 Informasjonsbrosjyre - Stavne APS Arbeidspraksis Ansatte er sertifisert i interessekartlegging og karriereveiledning og har bred faglig kompetanse og arbeidslivskunnskap. Som arbeidssøker får du din en egen jobbkonsulent. Sammen utformes en handlingsplan som blir et sentralt verktøy i det videre samarbeidet. Arbeidspraksis har som målsetting å kartlegge og avklare arbeidssøker interesser, jobbønsker og arbeidsevne. Perioden brukes til å kartlegge ressurser og behov, samt til å gi nødvendig kvalifisering innenfor aktuelle yrker og arbeidsfelt. I Arbeidspraksis kan du få jobb hos en arbeidsgiver i det ordinære arbeidsliv eller på en av våre interne arenaer. Stavne gir kompetansegivende tiltaksløp og samarbeider med videregående skoler og opplæringskontor ut fra den enkeltes behov. Parallelt med arbeidspraksisen tilbys ulike kurs- og veiledningstjenester. Vi tilpasser tilbudet best mulig til den enkeltes behov. Vi tilbyr tett og individuell oppfølging gjennom hele perioden. 24

5 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Hornebergveien 5, 7038 Trondheim Telefon stavne.no Arbeidspraksis internt gir arbeidstrening i en av Stavnes egne avdelinger. Arbeidslederne har fagbrev innenfor sitt fagfelt. Deltakerne får dokumentert praksis som kan inngå i realkompetansevurdering eller fagopplæringsløp. Internt kan vi tilby praksis på kantine, snekkerverksted, skomaker, søm & design eller den grafiske avdelingen Metaprint. Arbeidspraksis eksternt betyr at man har praksisplass hos en arbeidsgiver i det ordinære arbeidslivet. Du kan finne praksisplassen selv eller i samarbeid med jobbkonsulent. Vi har nært samarbeid med små og store bedrifter i Trondheimsområdet. RBK Ung i Jobb Stavne driver sammen med Rosenborg, Prima og NAV et eget arbeidsrettet tilbud for unge i alderen år. Deltakerne gjennomfører et 6-måneders program med opplæring og arbeidspraksis på ulike arenaer på Lerkendal samt oppfølging og formidling til ordinær jobb gjennom RBKs partnernettverk. Tiltaket har sin base på Lerkendal. NAV-kontorene i Trondheim henviser aktuelle arbeidssøkere til RBK Ung i Jobb. 5

6 Informasjonsbrosjyre - Stavne AB Arbeid med bistand AB er tiltaket for deg som trenger bistand for å finne rett arbeidsplass. Kanskje trenger du også noe tilrettelegging for å greie å stå i og beholde en jobb. Som regel starter denne prosessen med en praksisplass, der man får oppfølging fra en jobbkonsulent som har jevnlige samtaler med deltaker og arbeidsgiver. Du kan gjennomføre opplæringsløp med sikte på kompetansebevis eller fagbrev innenfor ønsket fagfelt. Gjennom AB får man mulighet for å vise seg fram hos en arbeidsgiver. Man får reell arbeidserfaring samt tett oppfølging på arbeidsplass. Stavnes ansatte har solid erfaring og kunnskap om karriereveiledning, formidling og arbeidsmarkedets behov for arbeidskraft. I AB kan man få råd og veiledning i jobbsøkerprosessen og tilbud om bruk av vårt Jobbsenter. Vi bistår med stillingsanalyse, CV- og søknadskriving samt intervjutrening. Vi tilbyr bistand til å kontakte arbeidsgivere via vårt nettverk i Trondheim. 26

7 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Hornebergveien 5, 7038 Trondheim Telefon stavne.no Dagsverket Dagsverket er et arbeidstilbud for rusavhengige basert på dagskontrakter og dagslønn. Avdelingen har både inne- og utegrupper. Her foretas pakking og enkelt monteringsarbeid, rydding i hager og vedproduksjon. Avdelingen tar også annet egnet arbeid. Dagsverket er et lavterskeltilbud. Man trenger ikke henvisning fra NAV for å jobbe her. Arbeidsplass fordeles blant de frammøtte hver morgen kl Møter flere enn det er arbeid til, foretas loddtrekning. VTA Varig tilrettelagt arbeid VTA er et tilbud til personer som har behov for tilrettelegging og oppfølging i arbeidssituasjonen. Som VTA-medarbeider blir du ansatt på Stavne. Det er en forutsetning at du har uførepensjon som hovedinntekt. Du får lønn som kan utgjøre inntil 1 G pr år. VTA-ansatte på Stavne har i hovedsak sin arbeidsplass på snekkerverkstedet eller i konteinermontering. Det er også mulig å få VTA-jobb i en ordinær bedrift. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men overgang til annet arbeid vurderes. 7

8 Informasjonsbrosjyre - Stavne Kurs, opplæring og veiledning Stavne tilbyr ulike kurs og veiledningstilbud med sikte på kvalifisering for ordinært arbeidsliv. Parallelt med arbeidspraksis kan våre deltakere få tilbud om følgende: Basiskompetanseopplæring er et tilbud om tilrettelagt pedagogisk veiledning. Stavne samarbeider med flere pedagogiske institusjoner for å dekke ulike behov. Interessekartlegging og karriereveiledning innebærer bruk av sertifiserte kartleggingsverktøy og veiledningssamtaler med mål om best mulig match mellom deltakers yrkesinteresser og arbeidsplass. Økonomi- og gjeldsrådgivning omhandler kartlegging, planlegging og håndtering av personlig økonomi. Hverdagsøkonomi og gjeld. Kognitive program og samtaler omfatter livsmestring og individuelle kognitive samtaler. Kursprogrammet omfatter opplæring i HMS, dataopplæring, førstehjelpskurs, innføring i samfunnsog arbeidsliv samt kurs i kosthold og ernæring. Tidspunkt for oppstart av de ulike kursene vil man finne i vår kursbrosjyre på 28

9 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Hornebergveien 5, 7038 Trondheim Telefon stavne.no Rusrehabiliteringstiltak Stavne driver tiltak på oppdrag fra Rusbehandling Midt-Norge, Husbanken, NAV og Trondheim kommune: Brygga Integreringstiltak er et tilbud til tidligere rusavhengige som etter endt langtidsbehandling skal etablere seg i Trondheim. Dette er en arena hvor en kan få råd/ veiledning i forhold til nettverk, fritid, økonomi, bolig, arbeid, utdanning osv. Det arrangeres kurs, turer og andre aktiviteter. Brygga samarbeider med helseforetakenes institusjoner, kommuner og NAV. Stavne har egne arbeidsrettede tiltak for brukere av Brygga. Modulen er et samarbeidstiltak mellom Stavne og Trondheim fengsel. Tilbud er for innsatte som har erkjent rusavhengighet og som ønsker å endre egen livssituasjon. Deltakerne inngår forpliktende avtaler med aktuelle samarbeidspartnere. Målsettingen er å integrere flest mulig i samfunnet etter endt soning, uten ny kriminalitet. Stavne har arbeidsrettede tiltaksplasser for personer som er under eller kommer fra soning. SAMUR tilbyr tjenester til de yngste rusavhengige i Trondheim. Mange av disse er vanskelig å komme i kontakt med og å motivere til å ta imot hjelpetiltak. SAMUR bygger på tett samhandling med ungdommene, deres nærmeste familie/nettverk og sentrale hjelpeinstanser. Arbeidsmodellen er nettverksbasert og fokuserer på relasjonsbygging, tilgjengelighet og kreative innfallsvinkler for kontaktetablering. En viktig del av tilbudet er å få deltakerne inn i arbeid eller aktivitet. Aldersgruppe år. 9

10 Informasjonsbrosjyre - Stavne Fakta om Stavne Stavne Arbeid og Kompetanse er et kommunalt foretak eid av Trondheim kommune. Stavne har 230 plasser i ulike arbeidsmarkedstiltak på oppdrag fra NAV Stavnes viktigste oppgave er å bistå arbeidssøkere med å finne sin plass og rolle i arbeidslivet Stavne tilbyr kurs, opplæring og veiledning knyttet til arbeidslivets utfordringer og forventninger Stavne har interne produksjonsarenaer som tilbyr tilpasset opplæring og praksis. Stavne bistår til enhver tid ca 150 personer i tilrettelagt arbeidspraksis i det ordinære arbeidsliv Stavne samarbeider tett med bedrifter i de fleste bransjer i Trondheimsregionen. Evner og interesser er førende for hvor du får jobb. Stavne formidlet 60 % arbeidssøkerne i AB til ordinær jobb i

11 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Hornebergveien 5, 7038 Trondheim Telefon stavne.no 11

12 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Hornebergveien 5, 7038 Trondheim Telefon stavne.no

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle Keops er navnet på den største

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2011 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester, som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle. Keops er navnet på den

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Brekstad ØRLAND KOMMUNE Bjugn BJUGN KOMMUNE INNHOLD OM BEDRIFTEN... 3 Eierforhold og Styret... 3 Etikk... 3 Kvalitet... 4 Organisering... 4 Personalet... 6 Kompetansehevende tiltak gjennomført i bedriften....

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Innhold Beskrivelse av virksomheten....s 2 Formål og strategier..s 3 Organisasjonskart s 4 Året 2013 for Stavne s 5 Arbeidsmarkedstiltak..

Detaljer

Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede

Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede Vi gir mennesker mulighet for Innhold: Side 03: Side 05: Side 06: Side 06: Side 08: Side 10: Side 12: Side 14: Hvem er Spekter Pluss? Bedriftens virkeområde

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

årsmelding 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE klaus Hanssens vei 22 5053 Bergen tlf. 55 54 11 50 www.alf.no

årsmelding 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE klaus Hanssens vei 22 5053 Bergen tlf. 55 54 11 50 www.alf.no årsmelding 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE klaus Hanssens vei 22 5053 Bergen tlf. 55 54 11 50 www.alf.no Vi får folk i arbeid! Vi legger til rette for at den enkelte kan fi nne og utvikle egne

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse/nav Tilde - Jeppe Johan Paaske, spesialpsykolog

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

ATTFØRINGSTILBUDET VED ASKI

ATTFØRINGSTILBUDET VED ASKI ATTFØRINGSTILBUDET VED ASKI KORT OM ASKI Aski AS er en moderne og markedsorientert attføringsbedrift, lokalisert midt på Karmøy. Totalt finnes det ca. 110 attføringsbedrifter i Norge. Aski er organisert

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid.

I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid. // Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref: Vår ref: 11/12441-3 Vår dato: 29.02.12 Høring: IS-1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer