Velkommen til: Julemesse Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren"

Transkript

1 Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren

2 Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere, eierstruktur, del av konsern, datterselskaper Produksjon, produkter, virksomhet Samarbeidspartnere

3 Nøkkeltall fra regnskapet Drift, driftsinntekter, overskudd/underskudd Finanssituasjon Egenkapital, aksjekapital Gjeld Budsjett 2013 og utsikter på lengre sikt. Selskapets strategier og planlagte prosjekter Selskapsstrategier Forventninger til eier Finansiering Produktutvikling eller lignende

4 En attføringsbedrift? En trevarebedrift? Eller noe mer?

5 Historie og selskapets grunnlag Ble etablert i 1943 med trevarearbeid, arbeid for vanføre Ble en arbeidsmarkedsbedrift (attføringsbedrift) fra 1973 Har ca 50% av dagens inntekt fra attføringsvirksomheten Vedtekter, formål Visjon Skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus. Vedtekter 2 Selskapets formål som arbeidsmarkedsbedrift er yrkesmessig attføring. Dette skjer gjennom fabrikasjon og næringsvirksomhet som er tilrettelagt for yrkeshemmede og mindre arbeidsføre. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte, og overskuddet skal forbli i selskapet og komme virksomheten tilgode.

6 Selskapets samfunnsrolle Bedriften skal gjennom opplæring og arbeidstrening tilbakeføre/hjelpe personer, med ulike utfordringer og forutsetninger, til en jobb i ordinært arbeidsliv. Der dette ikke er mulig skal vi avklare arbeidsevne og så langt det er mulig finne tilpasset arbeid/aktivitet. Antall ansatte 21 ordinært ansatte (ledere, veiledere, arbeidsledere og funksjonærer) ca 100 tiltaksplasser Avklaring: 16 (inntil 12 uker deltager mottar AAP) APS: 16 (inntil 12 mnd. + evt 12 mnd. - deltager mottar AAP) AB: 48 (eksternt - inntil 36 mnd. - deltager mottar AAP) Kvalifisering: 7 (inntil 24 mnd. - lønn m/tilskudd til oss) Tilrettelagt: 8 (ubestemt tid - lønn m/tilskudd til oss) VTO: 1 (varig bonus+ uføre - m/tilskudd til oss) APO:? (kort tid -? )

7 Eiendomsforhold/eiere, eierstruktur, del av konsern, datterselskaper Bedriften er et selvstendig AS Modum kommune er hovedaksjonær med om lag 85 % av aksjene. De øvrige eierne er i hovedsak andre kommuner, fylkeskommunen og interesseorganisasjoner - 2 private Bedriften ivaretar sine interesser i forhold til rammevilkårene gjennom sitt medlemskap i Attføringsbedriftene i NHO. Bedriften skulle ved årsskifte 2010/2011 fusjonere med Modum ASVO AS Dette ble utsatt vinteren 2011 grunnet pensjonsforhold og at nødvendige prosesser ikke var gjennomført Styret har i styremøte vedtatt å fortsette som eget AS med tett samarbeid med Modum ASVO AS (felles leder)

8 Produksjon, produkter, virksomhet Basisvirksomheten i Modum Industri AS er attføringsvirksomhet Trevareproduksjon med hovedvekt på dører og vinduer, men også andre treprodukter (skapdører/-fronter, varmepumpehus, vindusrestaurering, etc.) er den viktigste produksjonsarenaen. Jobbfrukt, vaktmesteroppdrag, sjåføroppdrag, systue/kreativt verksted, transportoppdrag, romutleie (Sevalstunet) er andre attføringsarenaer som gir noe inntekt Vi vil vinteren 2012/2013 forsøke oss med bruktbutikk Virksomheten drives fra. Bonnabygget, Ihlenkleiva 2, Geithus som eies av Modum Industri AS - og har siden 1998 vært bedriftens base. I tillegg leier bedriften Buskerud Rehabiliteringssenter (Sevalstunet) fra 2005 og ut 2013 Vi flytter i løpet av 2013 all virksomhet til Bonnabygget og vil også ha kvm. for utleie

9 Samarbeidspartnere Nav (Modum, Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad)er vår viktigste samarbeidspart og kunde Vi samarbeider med Modum ASVO AS både rundt kvalitetssystem, daglig leder og utprøvings-/opplæringsplasser Vi har i 2011 og 2012 hatt et tett samarbeid med Knivebakken og Karen Bilstad rundt tiltaksplasser (gård/dyrepleie) Lokalt næringsliv (bl.a. Sparebank 1 Modum) Modum kommune Modum Bad Andre attføringsbedrifter

10 Nøkkeltall fra regnskapet Drift, driftsinntekter, overskudd/underskudd Vi har reduserte inntekter både på attføring og trevare de siste årene, og har redusert kostnadene vesentlig (oppsigelser) siden 2010 Omsetning var på over 23 mill. i 2010, ca. 21 mill. i 2011 og budsjettert med 19,5 mill. i 2012 Vi hadde underskudd i 2010 på , i 2011 på , mens vi anser et overskudd på som oppnåelig i 2012 Styret har i Strategiplanen for sagt at en ønsker et overskudd på minst 3% av omsetning

11 Finanssituasjon Vi hadde ved inngangen til 2012 en presset likviditet Denne er bedret noe pr utgangen av september 2012 til tross for at NAV har lagt om sin betalingsordning til etterskuddsvis Vi betaler forholdsvis høy rente på vår langsiktige gjeld (over 6%) Egenkapital, aksjekapital Sum egenkapital ved utgangen av 2011 Bedriften hadde en aksjekapital på kr ,- Gjeld utgangen 2011 Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld (økt med ca 2 mill. i 2012) Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld

12 Budsjett 2013 og utsikter på lengre sikt 2013 Tiltaksplasser (NAV) reduksjon fra 2012 Mistet 6 APS ( ) Mister muligens 6 APS fra (Knivebakken ) Trevaren økning grunnet prisøkning ellers 0 Utleie noe reduksjon (avvikling Sevalstunet) Andre områder noe økning grunnet ny virksomhet, men ingen utsikter til millioninntekter Lengre sikt Usikkert med NAV -Broforsutvalget (NOU 6 /2012) Ønsker NAV å fase ut skjermet sektor? Kommunale tiltaksplasser / leie?? Markedsutsatt trevare markeder/kunder - Nye inntektsmuligheter og

13 Litt om marked og strategier NAV er vår viktigste kunde Vi er en opplærings- og attføringsbedrift der produksjonen er en arena for opplæring Trevaren er en viktig forutsetning for mange av de øvrige opplæringsarenaene Vi satser på kvalitet både på produkter og ansatte - framfor kvantitet Vi skal være den foretrukne leverandøren i det lokale markedet på kvalitet (både opplæring og produkter)

14 Selskapets strategier og planlagte prosjekter Selskapsstrategier (Strategiplan ) skal utvikle sine tilbud i forhold til personer som skal ha opplæring eller utprøving av sin arbeidsevne enten i forhold til bruk av sine ressurser i ny/tidligere jobb eller som et grunnlag for søknad om varige ytelser eller videre tiltak fra NAV. Videre skal bedriften utvikle sine opplæringsarenaer i forhold til de endringer som skjer i næringslivet rundt oss, med sikte på at de interne opplærings og arbeidsarenaene kan være en start i forhold til opplæring / utprøving eller arbeid i ordinære bedrifter. Fokus områder Felles holdninger i forhold til negativ adferd, fravær/nærvær, oppfølging Kvalitet i alle ledd fra produkt/tjeneste, behandling av deltagere, behandling av kunder, til samhandling og samarbeid med medarbeidere Sunn økonomi Riktig kompetanse og bruk av denne

15 Forventninger til eier Finansiering Produktutvikling eller lignende

16 Produktutvikling eller lignende Utvikling av våre attføringsarenaer og vår attføringskompetanse Mer fokus på individet Eksterne samarbeidsavtaler Interne arenaer som springbrett til eksterne utplasseringer Trevaren Mer standardisering og mindre helt spesielle produkter Tilpasse til etterspurt kompetanse i andre bedrifter Opplæring i fokus Mer maskinell produksjon? Andre arenaer Utprøving /opplæring Utvikling av brukere Tilnærmet det en finner eksternt Økonomisk drivbart

17 Litt om kunder, leverandører, maskiner og verktøy Kunder Mange små kunder Leverer lite til kjeder Gjør i stor grad produktene fra A Å Leverandører Kvalitet framfor volum Personlig relasjon Leveringsdyktig i forhold til vårt behov Maskiner og verktøy Mye gammelt tradisjonelt treverktøy og maskiner Utviklingen er færre mennesker og mer automatisert (har CNC) Mindre håndarbeid, men viktig med dyktige fagfolk som kan og skjønner seg på kvalitet

18 Equass Vi er sertifisert sammen med Modum ASVO AS Revisjon oktober 2011 resertifiseres hvert annet år Kvalitetskontroll av vårt arbeid med mennesker!

19 Oppsummering I ferd med å bedre økonomien Gode opptrening og arbeidsplasser tilpasset våre arbeidstagere Stolte og kompetente medarbeidere Fleksibilitet og omstillingsevne Skreddersøm Kvalitet Lokal- og markedskunnskap Utfordringer i forhold til sårbarhet Fører årlig noen fram til fullt fagbrev Godt samarbeid med videregående skole

20 Takk for oppmerksomheten! Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid!

21

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG endelig utgave norasonde 2011 ÅrsberetninG Innhold Adm. direktør har ordet... 3 Organisasjonskart... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Årsrapport attføring 2011... 9 Resultatregnskap... 12 Balanse... 13

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår Årsberetningen for 2014 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2014 viser et resultat før skatt på NOK 37,6 mill. Dette er NOK 4,4 mill. bedre enn i 2013. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter...

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter... Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 7 Balanse per 31.12.14.. 8 Noter... 9 Revisjonsberetning... 18 Kontrollkomiteens beretning... 19 Tillitsvalgte... 19 Grafisk produksjon:

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer