Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010"

Transkript

1 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

2 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene Veien videre

3 De store utfordringene Globalisering Klima Endret alderssammensetning Arbeidsmarkedet Forventninger til velferdsstaten

4 2010: Pengebruk må bringes tilbake Etter hvert som utsiktene bedres og veksten i norsk økonomi tar seg opp, må bruken av oljeinntekter igjen bringes tilbake til 4-prosentbanen for realavkastningen av Statens pensjonsfond Utland. Finansminister Sigbjørn Johnsen i finanstalen, 26. november 2010

5 Stigende antall personer under 67 år med inntektssikring gjennom folketrygden Arbeidsledige Sykepenger ( estimert) Yrkesrettet attførimg Sykepenger ( faktisk) Medisinsk rehabilitering Uføre

6 Flere i arbeid Enklere for brukerne Effektiv forvaltning

7 Mål og strategier i arbeidsmarkeds- og velferdspolitikken? Beholde flere og få flere i arbeid Tidlig intervensjon Forebygging Arbeidslinja Hindre overgang til uførestønad Behov for Gode strategier Bedre og mer effektive virkemidler

8 Arbeidsevnevurdering Fleksibel bruk av tiltak og tjenester Tiltak, tjenester og oppfølging etter behov Avklaring Utdanning Kvalifisering Arbeidstrening Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Lønnstilskudd Arbeidsrettet rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Kvalifiseringsprogram Individuell oppfølging

9 Målene for inkluderende arbeidsliv ligger fast Sykefraværet ned 20 prosent Økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne Økt reell pensjoneringsalder med 6 måneder fra 2009

10 Protokoll og ny avtale Tettere oppfølging av den sykmeldte Faglig støtte/veiledning til lege/sykmelder Gradert sykemelding og tilrettelegging Arbeidsgivers medfinansiering

11 Fremdrift 1. januar 2011 verktøy for tilrettelegging opplegg for opplæring av lege/sykmelder systematisk tilbakemelding til lege 1. juli 2011 endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven veileder for lege/sykmelder

12 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester (raskere tilbake) henvist til tjenester ved regionale helseforetak siden oppstart i personer på ulike raskere tilbake-tiltak i regi av NAV i løpet av 2009 Lavere disponible rammer for NAV i 2010 enn i 2009 Ordningen evalueres av SNF A/S i Bergen Metodeutviklingsforsøk innen arbeidsrettet rehabilitering er satt i gang

13 IA-avtalen Delmålene videreføres Gjelder til 31. desember samme oppsigelsesklausul som før Større krav til aktivitet i virksomhetene Økt rapportering inn mot arbeidslivspolitisk råd Økt fokus på bransjer med høyt sykefravær

14 Vekst- og attføringsbedriftene Rolle og plass Rammebetingelser Kvalitet og resultater

15 Vekst og attføringsbedriftene sentrale tiltaksleverandører Tilbyr størstedelen av de arbeidsrettede tiltakene for personer med nedsatt arbeidsevne 20 til tiltaksplasser fordelt på godt over 300 virksomheter Årlig omlag 3 milliarder kroner i tilskudd fra statsbudsjettet Bred tiltaksportefølje, herunder anbudsbaserte tiltak

16 Vekst- og attføringsbedrifter er viktige i kvalifiseringsprogrammet Deltakere i kvalifiseringsprogrammet i tiltak som gjennomføres i vekst- og attføringsbedrifter pr. januar 2010: Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 610 Avklaring i skjermet virksomhet 104 Arbeid med bistand 217 Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift 37 Totalt 970 av totalt 3387 tiltaksplasser samlet sett for kvalifiseringsprogrammet

17 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Vekstbedrifter og Attføringsbedrifter er sentrale leverandører av tjenester for personer med nedsatt arbeidsevne, herunder også sykmeldte (raskere tilbake): Avklaring Oppfølging Arbeidsrettet rehabilitering

18 Nytt utvalg om arbeidsrettede tiltak Nedsatt av Kongen i statsråd 29. januar Fokus på skjermede virksomheter Ledet av Knut Brofoss. Bredt sammensatt Innstilling ved utgangen av 2011.

19 Hvorfor NOU om skjermede virksomheter? Tiltakene utenfor skjermet sektor allerede gjennomgått Dominerende posisjon i arbeidet for personer med nedsatt arbeidsevne Rammebetingelsene uendret i mange år.

20 Forskning og evalueringer av skjermede virksomheter Har vært gjennomført flere undersøkelser siste år, bl.a av ECON, Telemarksforskning, Nordlandsforskning og Fafo. Disse drøfter bl.a.: om dagens modell for prising av tjenester og finansiering er hensiktsmessig. godkjenningsordningen for skjermede virksomheter er tidsmessig, bl.a. kravet til eierskap samarbeidet mellom tiltaksarrangørene og arbeids- og velferdsetaten Utvalget vil nyttiggjøre seg denne og annen relevant forskning

21 Gode medspillere er en viktig forutsetning for en vellykket gjennomføring Vellykket gjennomføring av NAV-reformen avhenger av samspill Alle deler og nivåer av myndighetene må bli bedre til å spille på samme lag Myndigheter, brukere, arbeidsgivere, leger, tiltaksleverandører og andre involverte Her kommer vekst- og attføringsbedriftenes initiativ inn

22 Oppsummering I En god velferds- og produktivitetsutvikling forutsetter et godt organisert samfunn med stor omstillingsevne høy inkluderingsvilje og evne Utfordringer for NAV Innføring av behovs-, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner som basis for effektiv og riktig bruk av arbeidsrettede tiltak og tjenester

23 Oppsummering II Bedre kontakt, oppfølging og samarbeid med med leverandørene av tiltak og tjenester Rette bruken av tiltak og tjenester mot det kommende arbeidsliv og kommende behov Utfordring for leverandørene Heve egen kompetanse og Bedre kvalitet og kvalitetssikring Rette tilbudet av tiltak og tjenester mot behovene i det kommende arbeidsliv og kommende behov (se omstillingene og behovene for arbeidskraft framover)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

St.meld. nr. 9 (2006 2007) Arbeid, velferd og inkludering

St.meld. nr. 9 (2006 2007) Arbeid, velferd og inkludering St.meld. nr. 9 (2006 2007) 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold Del I Hovedinnhold... 11 1 Hovedinnhold

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 6. Arbeidsrettede tiltak

NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 6. Arbeidsrettede tiltak NOU Norges offentlige utredninger 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak Norges offentlige utredninger 2012 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Til barnas beste. Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 og 5705 Særskilte vedlegg:

Detaljer

Handlingsplan mot fattigdom

Handlingsplan mot fattigdom Handlingsplan Handlingsplan mot fattigdom status 2008 og styrket innsats 2009 Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2008 2009) statsbudsjettet 2009 Forord Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn. Alle

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 asdf Innhold Del I 3.3 Grunnbeløp, særtillegg

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 5705

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 5705 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 5705 Særskilte vedlegg: A-0010 B Handlingsplan for integrering og inkludering

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2686 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Tildelingsbrev for 2008

Tildelingsbrev for 2008 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200705234/NRO 24.01.2008 Tildelingsbrev for 2008 1. INNLEDNING... 3 2. SATSINGSOMRÅDER I 2008... 3 3. MÅL OG

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Mer inkluderende og forebyggende arbeidslivspolitikk? Hva betyr ny uførepensjon og sysselsettingsstrategien for funksjonshemmede?

Mer inkluderende og forebyggende arbeidslivspolitikk? Hva betyr ny uførepensjon og sysselsettingsstrategien for funksjonshemmede? Mer inkluderende og forebyggende arbeidslivspolitikk? Hva betyr ny uførepensjon og sysselsettingsstrategien for funksjonshemmede? VTA-konferansen 2011 i Bodø Øystein Haram 25. mai 2011 VTA-konferansen

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 Særskilte vedlegg: A-0019 B Handlingsplan for integrering og

Detaljer

NAV Arbeidsrådgivning Hordaland Avdelingsdirektør Asgeir Helle Asgeir.helle@nav.no mobil 957 79 834

NAV Arbeidsrådgivning Hordaland Avdelingsdirektør Asgeir Helle Asgeir.helle@nav.no mobil 957 79 834 NAV Arbeidsrådgivning Hordaland Avdelingsdirektør Asgeir Helle Asgeir.helle@nav.no mobil 957 79 834 Arbeidsmiljøkonferansen 2011 Ulvik kurs- og konferansesenter Har vi glemt delmål 2 i IA-avtalen?? å inkludere

Detaljer