A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010"

Transkript

1 A2G Gruppen AS Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010

2 Informasjon om bedriften: Et konsern, består av A2G Gruppen AS og 7 datterselskap Arbeidsmarkedsbedrift- ledende leverandør av arbeidsrettede tjenester i Hordaland Morselskapet etablert i 1966, eldste datterselskap etablert i 1951 Eiere: Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, organisasjoner og stiftelser Solid økonomi, overskudd tilbakeføres bedriften Inntekter: Ca 65% av fra salg/produksjon og ca 35% tjenester fra NAV Omsetning på ca 185 mill 180 ordinært ansatte og rundt 620 tiltaksdeltagere (ca 1500 i løpet av et år)

3

4 Fra Åstvedt Industrier til A2G Gruppen I går I dag AMB tiltaket Alle tiltak for NAV samt kommune og fylkeskommune Lokalisert i én bydel i Bergen Hele Hordaland Produksjonsbedrift Produksjonsbedrift og tjenesteyting Gruppemetodikk AMB Individorientering/helhetlig tilnærming Interne arenaer Speile samfunnets behov for arbeidskraft i alle sektorer, derfor økende eksternt Arbeidsleder/fagkompetanse Kunnskapsbedrift Driftsorientert Strategisk utviklingsorientert, men fortsatt driftsorientert innen interne arenaer Lavt IKT- nivå IKT som driver på alle nivåer

5 Fra Åsane til Hordaland

6 Tiltak og antall plasser Avklaring i skjermet virksomhet 92 Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA) 81 Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TiA) 50 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 116 APS Vilje viser vei (VVV) 39 APS MOLAS 6 Arbeid med bistand (AB) 50 Arbeid med bistand Vilje viser vei 48 Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (VTA) 5 Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) 50 Basiskompetansekurs (AMO) 24 LINK (medlem av Læringsnettverket) 50 Ny sjanse( Bergen kommune) 10 Totalt: 621

7 Oversikt over våre arenaer Barnehage- Fokus på kosthold og friluftsliv Barnehageassistent Kjøkkenassistent Bygg og park Anleggsgartner Byggdrift Vaktmestertjenester Vedlikehold og drift av eiendommer Kontor og administrasjon Arkivering og scanning Resepsjon/sentralbord Økonomi/ regnskap Logistikk- transport og distribusjon Lagerdrift og produksjon Transport Varebiler Lastebiler Minibusser Truckførerkurs Industri- mekanisk og elektronikk Maskinering Platebearbeiding Sveising Montering Elektronikk (kretskort, spoler, måleinstrumenter, kommunikasjonsutstyr, enøkprodukter, mm.) Tegning i Solid Works Salg Materialadministrasjon Ordrebehandling Innkjøp Lager Opplæring i Visma Kvalitetssikring og HMS Kantine Salg og service Catering Hygiene IK-Mat

8 Oversikt over arenaer forts.. Profilering, skilt og dekor Stempel Reklame Skilt og dekor Gravering Storformat print Tekstiltrykk Putetrykk Salg Materialadministrasjon Ordrebehandling Lager Montering IKT IKT drift service Media og kommunikasjon Grafisk design / layout Webdesign Trykkeriproduksjon Renhold Daglig renhold Periodisk renhold Hygiene og miljø Eksterne arenaer 36 % A2G samarbeider med et stort antall bedrifter og organisasjoner i Hordaland og kan tilby arbeidsrettede tjenester innenfor de fleste bransjer.

9 Attføringspersonell Med CAT- tilgang: 1 attføringsleder systemeier CAT 42 personalkonsulenter (filosofer, førskolelærere, sykepleiere, ergoterapeuter, sosiologer, jurister, sosionomer med mer) 9 pedagoger LINK 1 psykolog 3 attføringssekretærer Uten CAT- tilgang: 50 arbeidsledere/fagarbeidere (regnskapsmedarbeidere, mekanikere, platearbeidere, sveisere, sjåfører, tømrere, gartner, førskolelærere, kokker, ingeniører, trykkere, grafisk designere med mer)

10 Adgangskontroll i CAT Avklaring, APS, KIA, TIA, AB, VTA VVV APS og VVV AB ARR LINK (+ APS MOLAS og basiskompetansekurs) Ny sjanse Registrering i CAT Alle deltagere skriver under på eget samtykke Alle dokumenter scannes inn i CAT, ingen papirmapper Alt registreres i CAT, samtaler, mail, telefoner mm I ferd med å innføre sletterutiner

11 Attføring i A2G- krav til CAT NAV har avtale med A2G Gruppen AS, ikke med datterselskapene Attføringspersonellet er ansatt i datterselskapene og er underlagt daglige ledere i hvert selskap Utvikler seg lett ulike kulturer og måter å jobbe på i de forskjellige datterselskapene Attføringsleders viktigste jobb er å sørge for at attføringstjenestene holder samme kvalitet i hele konsernet felles skriftlige attføringsrutiner Attføringsleder er også ansvarlig for at vi til enhver tid leverer i forhold til NAVs kravspesifikasjon: Leverer i forhold til rammer Leverer alle sluttrapporter innen frist på 14 dager Oppfyller krav til formidling i KIA og AB I tillegg er det attføringsleders ansvar å tilrettelegge for personalkonsulentene, slik at de kan utføre jobben sin på den mest effektive måten med høyest mulig kvalitet 8 selskaper og 9 lokasjoner: CAT må fungere som oppfølgingsverktøy som gir oversikt over antall deltagere pr personalkonsultent, tiltaksregnskap, søkere, antall sluttrapporter ferdigstilt, antall formidlinger osv

12 Sluttrapportprosjektet Overordnet mål for prosjektet er: 1. Å levere i henhold til NAVs krav a. Til rett tid (innen 14 dager etter tiltaksslutt) b. Med rett kvalitet (svare på NAVs bestilling) 2. Å effektivisere hele prosessen knyttet til sluttrapportskriving og slik frigjøre ressurser En prosessorientert tilnærming til sluttrapportskrivingen

13 Sluttrapporter- i rett tid Frist innen 14. dager etter tiltaksslutt Men vi skal likevel ha som mål å få flest mulig ferdig ved tiltaksslutt Mål: 80 prosent innen slutt og 100 prosent innen 14 dager etter tiltaksslutt Månedlig måling siden oktober i fjor Månedlig oversikt over sluttrapportleveranse pr selskap/personalkonsulent antall og prosent til daglige ledere Månedlig oversikt over manglende sluttrapporter pr selskap/personalkonsulent

14 Sluttrapportleveranse 1. halvår ,5 % innen slutt 64,5 % innen 14 dager 2. halvår % innen slutt 61 % innen 14 dager Januar % innen slutt 82 % innen 14 dager Februar % innen slutt 75 % innen 14 dager Mars % innen slutt 79 % innen 14 dager April % innen slutt 81 % innen 14 dager

15 Sluttrapportleveranse forts. - sammenlikning pr selskap gjøres hver måned Topp 3 innen slutt 1. Barnehagen 100% 2. Profilering 90 % 3. Industri 65 % Topp 3 innen 14 dager 1. Barnehagen og Profilering 100 % 2. Industri 94 % 3. A2G AS 83 % Alle selskap har hatt positiv framgang i år Sluttrapport-seminar til høsten - hvordan lære av hverandre

16 Hvordan måler vi sluttrapportleveransen? Statistikkverktøy Teller om følgebrev til sluttrapporten er opprettet i CAT Hvor mange er ferdig innen tiltaksslutt og innen frist, antall og prosent Oversikt over manglende sluttrapporter Feilkilder Glemmer å generere følgebrevet Følgebrevet genereres for tidlig, selv om sluttrapporten ikke er ferdig

17 Sluttrapporter- med rett kvalitet

18 Sluttrapportskriving som prosess Bruker tidsplanleggeren i CAT (det defineres om det skal skrives sluttrapport eller kun lages ny kontrakt) Fører egen liste over framdrift på sluttrapporter som må være ferdig i løpet av de 2 kommende månedene. Jobber med sluttrapporten hele tiden, har det i bakhodet til enhver tid når noen starter opp i tiltak. Begynner med det samme gang med å legge inn presentasjon av deltaker og faktaopplysninger som grunnlag for tiltak. Noterer hele tiden i CAT all info dvs: muntlige og skriftlige tilbakemeldinger vedr. deltaker (eks kommer fram på morgenmøte at: deltaker x ikke er på jobb nok engang), diskusjoner vedr deltaker + samtaler med deltaker - alle småting noteres i CAT Oppfølgingssamtale er utgangspunkt for sluttrapport. Får i forbindelse med dette møtet også skriftlige tilbakemeldinger fra arbeidsleder (i forkant/etterkant) Deltar på alle morgenmøter, ukentlige ped.ledermøter og ukentlige attføringsmøter med barnehageadministrasjonen. Info som kommer fram på disse møtene kan også være bakgrunnsinfo til sluttrapport Rutiner for å sende på korrektur har som mål å send til korrektur 5 dager i forkant av sluttdato Dokumenterer framdrift: eget skjema sendes daglig leder hver uke (skal inneholde: tiltaksslutt, dato generert sluttrapport)

19 Foreløpig rapport

20 Spørsmål?

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013 beredt -vi bidrar til at andre lykkes Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND beredt Dette er Beredt Beredt er en av Hordalands ledende attføringsbedrifter

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med din deltakelse hos oss... 3 2 Visjon og formål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2 Empowerment... 4 2.3 Formål... 4 3 Kvalitetspolitikk... 4 3.1 Bedriften...

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeidsog opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND Rapporten omhandler drift og økonomi for regnskapsåret 2012. Regnskap oversendes etter godkjenning

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 HOT TRAIN Et prosjekt med fokus på utvikling av en metodikk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Brekstad ØRLAND KOMMUNE Bjugn BJUGN KOMMUNE INNHOLD OM BEDRIFTEN... 3 Eierforhold og Styret... 3 Etikk... 3 Kvalitet... 4 Organisering... 4 Personalet... 6 Kompetansehevende tiltak gjennomført i bedriften....

Detaljer

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer