Nyhetsbrev tall og analyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse"

Transkript

1 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213

2 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer gode AB-tall, tre av dem er også inne på topp-ti-listen. Topro topper i likhet med forrige måned listen over overgang til jobb fra AB med nesten 8 til jobb. Tiltaksforenkling og god faglig jobbing framhevet attføringsleder Thomas Frydenlund som suksessfaktorer i forrige nyhetsbrev. Nabobedriften Hapro følger imidlertid godt opp på plassen bak med en overgang til jobb på over 66 prosent. Til alt overmål ligger Valdres Kompetansevekst som sjette beste bedrift med formidling på 64 prosent. Lipro på Lillehammer har også tall over landssnittet, og lå i hele fjor i toppen på overgang til jobb fra AB. Ofte er det andre fylker enn Oppland som blir trukket fram. Nå er det all grunn til å skryte av våre bedrifter i innlandsfylket med Topro, Hapro og Valdres Kompetansevekst i spissen. Dette er bedrifter som har vært gjennom store omstillinger, men som systematisk har bygget opp bred veiledningskompetanse og kontakt med næringslivet. Nå ser vi at det gir resultater, og det er veldig gledelig, sier direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene. Mer enn 3 personer i jobb For perioden 1. januar til 31.august er det rapportert om 363 personer som har fått arbeid etter tiltak i våre medlemsbedrifter. Innrapporteringsprosenten fra tiltaksarrangørene er ca. 75 prosent. Det er viktig å kunne dokumentere ikke bare overgang til jobb, men også hvor deltakerne våre får jobb. Ikke minst er dette viktig i forbindelse med Ringer i vannet. Når det gjelder disse tallene har det vært mange som ikke sender inn, men dette er nå i ferd med å bedre seg. Vi vil komme tilbake til dette i neste nyhetsbrev når også septembertallene er kommet inn. Hva regnes som jobb? Når tallene innrapporteres regner vi med 29 ulike sluttårsaker. I nyhetsbrevet presenteres disse som fire hovedkategorier; arbeid, aktive løsninger, ikke-aktive løsninger og vet ikke. Kategorien arbeid består av fire underkategorier; Ordinært arbeid uten bruk av lønnstilskudd, Ordinært arbeid med lønnstilskudd fra NAV, Ordinært arbeid med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) og og trygd i kombinasjon. Av de fire underkategoriene er det Ordinært arbeid uten bruk av lønnstilskudd som er den klart største. 1

3 1 % 11 % 19 % Ordinært arbeid uten lønnstilskudd Ordinært arbeid med lønnstilskudd TULT 69 % og trygd i kombinasjon Sammen utgjør de fire underkategoriene for arbeid definisjonen for hva som regnes som jobb etter avsluttet tiltak. Definisjonen er identisk med s- og velferdsdirektoratets definisjon og er den samme som brukes i Benchmarking attføring (BATT) som ble utviklet i et samarbeid mellom direktoratet, bransjeforeningen Attføringsbedriftene og ASVL. med bistand Så langt i år har 2135 personer avsluttet AB. Av disse har 44,3 prosent (945 personer) fått jobb, 19,5 prosent (417 personer) er gått til aktive løsninger, 33 prosent (75 personer) er gått til ikke-aktive løsninger og 3,2 prosent (68 personer) mangler oppgitt sluttårsak. 2

4 Resultater AB , ,5 3,2 Aktive løsninger Ikke-aktive løsninger Vet ikke Som i forrige nyhetsbrev er det Topro som ligger først på listen over overgang til jobb fra AB. Hos denne tiltaksarrangøren har 78,1 prosent (25 av 32 deltakere) kommet i arbeid etter tiltaksavslutning. Etter Topro er det tett mellom tiltaksarrangørene. Nærmest følger Hapro, Stavne, Nopro og Grep. Høyest overgang til jobb fra AB ,1 66, ,9 64,9 64,3 63,6 63,6 62,5 61,1 Vet ikke Ikke aktive-løsninger Aktive løsninger 3

5 Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift Det har vært 37 tiltaksavslutninger i KiA. Overgangen til jobb er 41,4 prosent (153 personer), 2,8 prosent (77 personer) er gått til aktive løsninger, og 33,2 prosent (123 personer) til ikke-aktive løsninger. For 4,6 prosent (17 personer) er sluttårsak ikke oppgitt ,4 Resultater KiA ,8 33,2 Aktive løsninger Ikke-aktive løsninger Vet ikke 4,6 Det er Sandane industri som målt i prosent har fått flest i jobb fra KiA til nå i år. Seks av åtte deltakere har fått jobb etter dette tiltaket hos tiltaksarrangøren fra Sogn og Fjordane. Norservice har fått 18 deltakere og dermed det høyeste antallet i jobb Høyest overgang til jobb fra KiA Vet ikke Ikke-aktive løsninger Aktive løsninger 75 69,2 69,2 66,7 57,1 54,6 5 4

6 srettet rehabilitering Siden nyttår har 83 personer avsluttet ARR. Av disse har 28,1 prosent (226 deltakere) fått jobb, 31,3 prosent (251 deltakere) er gått til aktive løsninger, 33,6 prosent (27 deltakere) er gått til ikke-aktive løsninger og det er ikke oppgitt sluttårsak for 7 prosent (56 deltakere). Resultater ARR ,1 31,3 33, Aktive løsninger Ikke-aktive løsninger Vet ikke Furene har fått flest til jobb fra ARR med 77,8 prosent og 14 av 18 deltakere. Deretter følger Inko med 66,7 prosent og Troll-tinn med 6 prosent Høyest overgang til jobb fra ARR Vet ikke Ikke-aktive løsninger Aktive løsninger 77,8 66,7 6 37,5 36,4 Furene Inko Troll-tinn Aksis Astero 5

7 Oppfølging I Oppfølging har 713 personer sluttet så langt. Av disse har 39,8 prosent (284 personer) fått jobb, 3,2 prosent (215 personer) er gått til aktive løsninger, 21,7 prosent (155 personer) er gått til ikkeaktive løsninger og 8,3 prosent (59 personer) mangler oppgitt sluttårsak. Resultater Oppfølging ,8 3,2 21,7 8,3 Aktive løsninger Ikke-aktive løsninger Vet ikke Høyest overgang til jobb fra Oppfølging målt i prosent har de i Mandal. Mindus har fått 75 prosent, eller ni av tolv deltakere, i jobb. Nærmest Mindus følger Aski og Fretex Vest-Norge med henholdsvis 54,8 og 51,6 prosent av deltakerne til jobb Høyest overgang til jobb fra Oppfølging ,8 51,6 5 5 Mindus Aski Fretex Vest- Norge Haugaland industri Astero Vet ikke Ikke-aktive løsninger Aktive løsninger 6

8 Sluttårsaker fordelt på tiltak Fra AB 44,3 prosent fått arbeid mens 19,5 prosent er gått til aktive løsninger. Fra KiA er 41,4 prosent gått til arbeid mens 2,8 prosent er gått til aktive løsninger. Fra Funksjonsvurdering er de tilsvarende tallene,6 og 24,6 prosent. Tallene for de andre tiltakene er: - Oppfølging 39,8 prosent til arbeid (til aktive løsninger 3,2 prosent) - ARR 28,1 prosent til arbeid (til aktive løsninger 31,3 prosent) - Annet 24,2 prosent til arbeid (til aktive løsninger 34,6 prosent) - Avklaring anbud 15,3 prosent til arbeid (til aktive løsninger 51,1 prosent) - TiA 15,2 prosent til arbeid (til aktive løsninger 4,6 prosent) - APS 11,2 prosent til arbeid (til aktive løsninger 31,5 prosent) - Avklaring 8 prosent til arbeid (til aktive løsninger 41,5 prosent) - VTA 1,5 prosent (til aktive løsninger 29,2 prosent) Sluttårsaker fordelt på tiltak 44,3 41,4,6 39,8 28,1 24,2 15,3 15,2 11,2 8 1,5 Vet ikke Ikke-aktive løsninger Aktive løsninger 7

9 Tiltaksarrangørene med høyest overgang til jobb målt i antall deltakere 1. Fønix: 259 deltakere 2. ifokus: 137 deltakere 3. Fretex Vest-Norge: 134 deltakere 4. Durapart: 118 deltakere 5. Tromsprodukt: 7 deltakere 6. Deltagruppen: 9 deltakere 7. Norservice: 82 deltakere 8. Astero: 81 deltakere 9. Norasonde: 73 deltakere. Orbit Arena: 71 deltakere Attføringsbedriftenes skriftserie Publikasjoner som Attføringsbedriftene gir ut er nå samlet på våre nettsider under tall og analyse. To rapporter ligger nå ute. Det ene er en undersøkelse av hvor deltakere i arbeidsrettede tiltak får arbeidstrening og oppfølging. Det ligger også ute en rapport om hvor mange av deltakerne i arbeidsmarkedstiltak som har svake basisferdigheter? Begge disse rapportene har høy aktualitet. Rapporten finner du her: 8

10 Om statistikk fra attføringsbedriftene Årlig samler sekretariatet i bransjeforeningen Attføringsbedriftene inn forskjellige typer av statistikk fra medlemsbedriftene. Til årsrapporten samles det inn tall over den samlede aktiviteten i våre bedrifter samt tall over aktiviteten i de enkelte tiltakene. Til vårt interne nyhetsbrev samler vi månedlig inn tall fra medlemsbedriftene om tiltaksaktivitet samt sluttårsaker for alle deltakere som slutter i tiltak i bedriftene. I nyhetsbrevet rangeres bedriftene etter hvor mange deltakere de har klart å formidle til arbeidsmarkedet. I forbindelse med Ringer i Vannet er vi blitt bedt av NHO om å føre oversikt over hvor mange av deltakerne våre som får ansettelse i bedrifter som er medlemmer av NHO. Vi ber dere derfor sende inn disse tallene månedlig fremover sammen med de ordinære månedsstatistikkene. Også Ringer i Vannet-tall kan hentes ut fra Ad Opus, CAT/PAT, Kompis eller Wis. Nærmere informasjon er sendt ut. Ta ellers kontakt hvis noe er uklart. Indikator.no er bransjens interne benchmarkingssystem. Indikator.no er utviklet av våre medlemsbedrifter og driftes av sekretariatet i samarbeid med Rambøll. Benchmarkingssystemet består av 26 indikatorer som sett i sammenheng måler bedriftenes utvikling og evne til å levere gode attføringstjenester. Indikatorene gjør det mulig å sammenlikne bedriftene for å finne best practice og gjennomføre benchmarking og benchlearning. Deltakelse i Indikator.no støtter opp under arbeidet med EQUASS Assurance. Benchmarking Attføring (BATT) er et samarbeid mellom Nav, ASVL og Attføringsbedriftene. Gjennom BATT er målet å: Etablere et tettere samarbeid mellom NAV og tiltaksarrangørene i arbeidet med å heve kvaliteten på attføringsarbeidet. Introdusere et sterkere element av konkurranse mellom tiltaksarrangørene med tanke på å stimulere til forbedringsarbeid. Legge til rette for benchmarking og benchlearning. Gi NAV-kontorene et bedre verktøy for, i samarbeid med tiltaksarrangørene, å sette mål for hva slags tjenester som skal leveres og for kvaliteten på disse tjenestene. Gjøre det lettere for NAV å jobbe med leverandørutvikling. For mer informasjon om statistikk og rutiner for å sende inn tall, se Har du innspill til nyhetsbrevet, ta kontakt med Jon Qvortrup / ) angående tallene og rapporteringen av dem. Har du innspill til nyhetssaker som kan omtales i nyhetsbrevet, ta kontakt med Per Christian Langset / ) 9

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 6 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune Rapport fra arbeidsgruppen mai 2013. I de senere årene er det

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Kommentarer og argumentasjon Med virkning fra 1. januar 2015 slås fire arbeidsrettede tiltak sammen

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Uførepensjon og gradering

Uførepensjon og gradering Uførepensjon og gradering Av Ove Jacobsen og Ola Thune Sammendrag Artikkelen ser på utviklingen i bruk av gradert uførepensjon, og hva som kjennetegner personer som mottar en gradert ytelse, sammenliknet

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Tina Østberg Anne Britt Djuve. Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal

Tina Østberg Anne Britt Djuve. Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Tina Østberg Anne Britt Djuve Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Tina Østberg Anne Britt Djuve Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Til debatt: Arbeid eller trygd

Til debatt: Arbeid eller trygd Til debatt: Arbeid eller trygd Tanker, refleksjoner Trond Haagensen, sosionom TRS 30.05.2013 Et arbeidslivsløp Personlige ressurser Arbeid Arbeidsavklaringspenger Foreningsarbeid Utdannelse Arbeidsrettede

Detaljer