Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Bransjerapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Bransjerapport"

Transkript

1 Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Bransjerapport

2 Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere... 4 Psykisk og fysisk helse... 7 Formidlingsindikatorer... 9 Overgang til arbeid... 9 Overgang til aktive løsninger Oppholdstid Formell kvalifisering Tid før oppstart Tid før overgang Navs tilfredshet Brukers tilfredshet VTA Brukers tilfredshet TIA Brukers tilfredshet Avklaring Brukers tilfredshet APS Brukers tilfredshet KIA Brukers tilfredshet AB Tiltaksarrangørens tilfredshet

3 Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving rapporteres som 2 dager. Det som teller er lønnet arbeidstid brukt til kompetansehevende tiltak. Kompetanseutvikling = antall opplæringsdager for personalet i snitt per person per år. Gjennomsnitt 6,1 Antall 168 Beredt AS 23,0 Vinn AS Hallingdal 21,2 Optimus AS 21,0 Svanem AS 18,5 Lipro AS 18, Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med arbeidslivet rapporteres som et heltall, ingen desimaler. Hospiteringspartnere = antall aktive hospiteringspartnere Gjennomsnitt 111,5 Antall 173 Fretex Vest-Norge AS 4 560,0 Arba Inkludering AS 1 522,0 Fønix AS 1 381,0 Hadelandprodukter AS 1 147,0 Grep Grenland AS 620,

4 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere Hospiteringsdeltakere rapporteres som andelen deltakere som gjør bruk av hospiteringsplasser m.m. eksternt, med oppfølging fra tiltaksarrangør. Hospiteringsdeltakere for VTA Gjennomsnitt 9,6 Antall 143 Tepas Personal AS Seljord Personal AS 75,0 Selbu trykk AS 65,0 SISO Vekst AS 55,0 ASVO Nøtterøy AS 45, Hospiteringsdeltakere for TIA Gjennomsnitt 9,4 Antall 51 Fides AS Tepas Personal AS ifokus AS Kveik AS 50,0 Fønix AS 50,

5 Hospiteringsdeltakere for Avklaring Gjennomsnitt 23,4 Antall 43 AS Reko Fretex Nord-Norge AS 59,0 Vesterålsprodukter AS 58,2 Nordtro AS 54,3 Fossheim Verksteder AS 50, Hospiteringsdeltakere for APS Gjennomsnitt 38,3 Antall 139 AS Reko Seljord Personal AS Vekst Melhus AS 97,0 Veksttorget AS 96,8 Tepas Personal AS 85,

6 Hospiteringsdeltakere for KIA Gjennomsnitt 30,5 Antall 46 Avigo AS Fretex Nord-Norge AS Tepas Personal AS Mentro AS Fønix AS Hospiteringsdeltakere for AB Gjennomsnitt 71,2 Antall 56 AS Reko Agena AS Jæren Industripartner AS Kjøkken Service Industrier AS Varodd AS

7 Psykisk og fysisk helse 1. Har bedriften samarbeid med eksterne kompetansemiljøer når det gjelder ernæring og/eller fysisk aktivitet? Antall svar Ja 80% 138 Nei 20% 35 0% 25% 50% 75% 100% 2. Har bedriften samarbeid med eksterne kompetansemiljøer når det gjelder psykisk helse? Antall svar Ja 94% 164 Nei 6% 10 0% 25% 50% 75% 100% 3. Har bedriften medarbeidere med formell kompetanse innen ernæring og/eller fysisk aktivitet? Antall svar Ja 76% 133 Nei 24% 41 0% 25% 50% 75% 100% 4. Har bedriften medarbeidere med formell kompetanse innen psykisk helse? Antall svar Ja 76% 131 Nei 24% 41 0% 25% 50% 75% 100% 7

8 Inngår fokus på ernæring som en del av tiltaket? Antall svar Fokus på ernæring for VTA Fokus på ernæring for TIA Fokus på ernæring for Avklaring Fokus på ernæring for APS Fokus på ernæring for KIA Fokus på ernæring for AB % 25% 50% 75% 100% Ja Nei Inngår fokus på fysisk aktivitet som en del av tiltaket? Antall svar Fokus på fysisk aktivitet for VTA Fokus på fysisk aktivitet for TIA Fokus på fysisk aktivitet for Avklaring Fokus på fysisk aktivitet for APS Fokus på fysisk aktivitet for KIA Fokus på fysisk aktivitet for AB % 25% 50% 75% 100% Ja Nei 8

9 Formidlingsindikatorer Med overgang til arbeid menes: - Arbeid uten tilskudd, herunder vikariater/engasjement av inntil 6 måneders varighet - Arbeid med lønnstilskudd fra NAV - Arbeid med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) - Arbeid i kombinasjon med gradert uførepensjon - Arbeid med uførepensjon og bonuslønn i tillegg Overgang til arbeid måles som andel av alle deltakere som avslutter tiltak. Overgang til arbeid for Avklaring Gjennomsnitt Antall 45 Providor AS 16,6 Idea Kompetanse AS 16,4 Fossheim Verksteder AS 15,3 Fretex Nord-Norge AS 15,0 Grue Service AS 13, Overgang til arbeid for APS Gjennomsnitt 14,9 Antall 139 AKTIV Ballangen AS 75,0 EMPO AS 75,0 Jobberiet AS 50,0 Kåfjord Vekst AS 50,0 Mona Vekst AS 50,

10 Overgang til arbeid for KIA Gjennomsnitt 37,7 Antall 44 AKS AS Astero AS Follo Futura AS Prima AS Tepas Personal AS 75, Overgang til arbeid for AB Gjennomsnitt 35,6 Antall 57 Kjøkken Service Industrier AS 90,0 Vinn AS Hallingdal 70,0 Mjåvann Arbeidstreningssenter 68,0 Hadelandprodukter AS 65,4 Idea Kompetanse AS 58,

11 Med overgang til aktive løsninger menes: - Egenfinansiert utdanning - Kjeding til andre arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Tilbudet skal være godkjent av NAV før overgang. Overgang til aktive løsninger måles som andel av alle deltakere som avslutter tiltak. Overgang til aktive løsninger for Avklaring Gjennomsnitt 49,3 Antall 43 Signo Dokken AS 90,0 Sogneprodukt AS 75,7 Signo Rycon AS 75,0 Agena AS 68,0 AKS AS 67, Overgang til aktive løsninger for APS Gjennomsnitt 32,0 Antall 139 Gildeskål Vekst AS Songvaar Vekst AS 75,0 Rysteg AS 71,0 Mentro AS 68,0 Kvito AS 66,

12 Overgang til aktive løsninger for KIA Gjennomsnitt 31,2 Antall 43 Driv Karriere AS Flekkefjord Produkter AS Mindus AS Nordtro AS Arba Inkludering AS 83, Overgang til aktive løsninger for AB Gjennomsnitt 43,5 Antall 57 Velle Utvikling AS 82,0 Rjukanlys AS 77,8 Kvito AS 75,0 Delecto AS 72,6 Sogneprodukt AS 68,

13 Oppholdstid Oppholdstid rapporteres i gjennomsnitt for hvert tiltak. Oppgis i antall dager. Gjennomsnittlig oppholdstid for Avklaring Gjennomsnitt 56,7 Antall 43 Delecto AS 28,0 Varodd AS 28,5 Menova AS 34,8 Beredt AS 39,0 Fossheim Verksteder AS 42, Gjennomsnittlig oppholdstid for APS Gjennomsnitt 254,7 Antall 138 Os ASVO AS 68,0 Kåfjord Vekst AS 75,0 Svanem AS 97,0 Hasvo AS 105,0 Unikom AS 107,

14 Gjennomsnittlig oppholdstid for KIA Gjennomsnitt 583,0 Antall 44 Durapart AS 155,0 Sogneprodukt AS 241,1 Mentro AS 323,4 Fretex Øst-Norge AS 339,0 Sens AS 351, Gjennomsnittlig oppholdstid for AB Gjennomsnitt 361,2 Antall 56 Lier ASVO AS 19 Nordtro AS 200,4 AS Reko 216,6 Amento AS 224,7 Numedal Produksjon AS 225,

15 Formell kvalifisering Formell kvalifisering oppgis som prosentandel av deltakere som avslutter KiA. Med fagbrev menes fagbrev moduler og delmål innenfor en fagopplæring, lærekandidater og sertifisering. Gjennomsnitt 36,8 Antall 43 Astero AS Avigo AS Driv Karriere AS Durapart AS Follo Futura AS Tid før oppstart i ordinært arbeidsliv (gjelder AB) Tid før oppstart i arbeidslivet oppgis i antall dager fra personen begynner i tiltaket. Gjennomsnitt. Gjennomsnitt 64,6 Antall 47 Numedal Produksjon AS 10,0 Hadelandprodukter AS 11,6 Valdres KompetanseVekst AS 11,7 Agena AS 14,0 Keops Kurs- og arbeidssenter KF 15,

16 Tid før overgang til arbeid (AB) Tid før overgang til arbeid oppgis i antall dager fra personen begynner i tiltaket. Gjennomsnitt. Gjennomsnitt 340,9 Antall 50 Numedal Produksjon AS 30,0 Beredt AS 40,0 Oslo Produksjon og Tjenester AS 65,0 Velle Utvikling AS 70,5 Vinn AS Hallingdal 110,

17 Navs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til 6 hvor 1 er I svært liten grad og 6 er I svært stor grad : 1. Har du oversikt over hva (tiltaksarrangør) tilbyr av tjenester? Gjennomsnitt 5,1 Antall 122 Bra-Pro AS Drøbak Vaskeri AS Jobberiet AS Jobbkonsulentene Sarpsborg ASVO AS 2. Har du inntrykk av at (tiltaksarrangør) gir bruker den informasjonen om rettigheter og plikter som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket? Gjennomsnitt 5,1 Antall 122 Bra-Pro AS Drøbak Vaskeri AS Kroa Produkter AS Sarpsborg ASVO AS Selbu trykk AS 17

18 3. Synes du (tiltaksarrangør) har tilstrekkelig kompetanse til å tilby de tjenestene den gjør? Gjennomsnitt 5,1 Antall 122 Båtsfjord Service AS Drøbak Vaskeri AS Kroa Produkter AS Sarpsborg ASVO AS Selbu trykk AS 4. Synes du at (tiltaksarrangør) samarbeider nok med andre aktører? Gjennomsnitt 4,8 Antall 120 Gildeskål Vekst AS Kroa Produkter AS Sarpsborg ASVO AS Selbu trykk AS Svanem AS 18

19 5. Synes du at (tiltaksarrangør) er flink nok til å involvere brukerne i attføringsprosessen? Gjennomsnitt 5,1 Antall 120 BeiarVekst AS Drøbak Vaskeri AS Kapto AS Sarpsborg ASVO AS Selbu trykk AS 6. Synes du at (tiltaksarrangør) i tilstrekkelig grad tilpasser tilbudet sitt til den enkelte brukers behov? Gjennomsnitt 4,9 Antall 122 Bra-Pro AS Drøbak Vaskeri AS Sarpsborg ASVO AS Selbu trykk AS Skjervøy ASVO AS 19

20 7. Synes du at (tiltaksarrangør) har arbeidstreningsarenaer som er relevante for dine brukere? Gjennomsnitt 4,6 Antall 120 BeiarVekst AS Drøbak Vaskeri AS Sarpsborg ASVO AS Solstein AS Tremek AS 8. Synes du at (tiltaksarrangør) arbeider nok med å utvikle tjenestene sine? Gjennomsnitt 4,7 Antall 119 Gildeskål Vekst AS Kroa Produkter AS Sarpsborg ASVO AS Solstein AS Svanem AS 20

21 9. Opplever du at (tiltaksarrangør) leverer i henhold til bestillingen fra Nav? Gjennomsnitt 5,0 Antall 122 BeiarVekst AS Drøbak Vaskeri AS Kjøkken Service Industrier AS Sarpsborg ASVO AS Selbu trykk AS Hva er den totale gjennomsnittsverdi? Gjennomsnitt 5,0 Antall 116 Drøbak Vaskeri AS Sarpsborg ASVO AS Næringstjenester AS Selbu trykk AS 5,9 Solstein AS 5,9 21

22 Brukers tilfredshet - VTA Brukers tilfredshet måles på en skala fra 1 til 6 hvor 1 er I svært liten grad og 6 er I svært stor grad : 1. Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? Gjennomsnitt 5,1 Antall 104 Bra-Pro AS Driv Karriere AS Jobbhuset Røyken AS Sogneprodukt AS Kjøkken Service Industrier AS 2. Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? Gjennomsnitt 5,0 Antall 104 Bra-Pro AS Driv Karriere AS Jobbhuset Røyken AS Sogneprodukt AS Kjøkken Service Industrier AS 22

23 3. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? Gjennomsnitt 5,2 Antall 104 Bra-Pro AS Driv Karriere AS Jobbhuset Røyken AS Sogneprodukt AS Mjåvann Arbeidstreningssenter 4. Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? Gjennomsnitt 4,9 Antall 104 Bra-Pro AS Driv Karriere AS Jobbhuset Røyken AS Scan Lamps AS Sogneprodukt AS 23

24 5. Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? Gjennomsnitt 5,0 Antall 104 Bra-Pro AS Driv Karriere AS Jobbhuset Røyken AS Sogneprodukt AS Kåfjord Vekst AS 6. Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? Gjennomsnitt 5,1 Antall 104 Bra-Pro AS Driv Karriere AS Sogneprodukt AS Trollheim AS Vevang Produksjon AS 24

25 7. Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? Gjennomsnitt 4,4 Antall 102 Bra-Pro AS Driv Karriere AS Sogneprodukt AS Vevang Produksjon AS Åspro AS 8. Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? Gjennomsnitt 5,3 Antall 104 Bra-Pro AS Jobbhuset Røyken AS Sogneprodukt AS Tremek AS Mjåvann Arbeidstreningssenter 25

26 Hva er den totale gjennomsnittsverdi for VTA? Gjennomsnitt 5,0 Antall 100 Bra-Pro AS Sogneprodukt AS Vevang Produksjon AS Båtsfjord Service AS Driv Karriere AS 5,9 26

27 Brukers tilfredshet - TIA Brukers tilfredshet måles på en skala fra 1 til 6 hvor 1 er I svært liten grad og 6 er I svært stor grad : 1. Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? Gjennomsnitt 4,9 Antall 19 Driv Karriere AS Rehabil AS Astero AS 5,2 Halden Arbeid og Vekst AS 5,2 Fønix AS 5,2 2. Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? Gjennomsnitt 4,7 Antall 19 Driv Karriere AS Rehabil AS Furene AS 5,5 Agenda AS 5,2 Fønix AS 5,2 27

28 3. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? Gjennomsnitt 4,9 Antall 19 Driv Karriere AS Flekkefjord Produkter AS Furene AS Trollheim AS Rehabil AS 4. Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? Gjennomsnitt 4,8 Antall 19 Driv Karriere AS Flekkefjord Produkter AS Kvito AS Furene AS Rehabil AS 28

29 5. Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? Gjennomsnitt 4,9 Antall 19 Driv Karriere AS Furene AS Trollheim AS Varde AS Rehabil AS 6. Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? Gjennomsnitt 4,9 Antall 19 Driv Karriere AS Flekkefjord Produkter AS Rehabil AS Furene AS 5,5 Halden Arbeid og Vekst AS 5,3 29

30 7. Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? Gjennomsnitt 4,1 Antall 19 Rehabil AS Furene AS 5,5 Flekkefjord Produkter AS 5,0 Kvito AS 5,0 Varde AS 5,0 8. Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? Gjennomsnitt 5,0 Antall 19 Driv Karriere AS Flekkefjord Produkter AS Trollheim AS Rehabil AS Furene AS 5,5 30

31 Hva er den totale gjennomsnittsverdi for TIA? Gjennomsnitt 4,8 Antall 17 Rehabil AS Driv Karriere AS 5,8 Furene AS 5,6 Flekkefjord Produkter AS 5,5 Agenda AS 5,1 31

32 Brukers tilfredshet - Avklaring Brukers tilfredshet måles på en skala fra 1 til 6 hvor 1 er I svært liten grad og 6 er I svært stor grad : 1. Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? Gjennomsnitt 5,1 Antall 31 Signo Rycon AS ØRI AS Sogneprodukt AS 5,8 AS Reko 5,8 Jæren Industripartner AS 5,7 2. Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? Gjennomsnitt 5,0 Antall 31 ØRI AS AS Reko 5,8 Vesterålsprodukter AS 5,8 Jæren Industripartner AS 5,7 Signo Dokken AS 5,5 32

33 3. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? Gjennomsnitt 5,3 Antall 31 ØRI AS Driv Karriere AS 5,9 Jæren Industripartner AS 5,9 AS Reko 5,8 Vesterålsprodukter AS 5,8 4. Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? Gjennomsnitt 4,4 Antall 29 ØRI AS AS Reko 5,6 Vesterålsprodukter AS 5,4 Jæren Industripartner AS 5,1 Signo Dokken AS 5,0 33

34 5. Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? Gjennomsnitt 5,0 Antall 31 ØRI AS Jæren Industripartner AS 5,8 Vesterålsprodukter AS 5,7 AS Reko 5,6 Modum Industri AS 5,5 6. Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? Gjennomsnitt 5,0 Antall 29 Signo Dokken AS Jæren Industripartner AS 5,8 Vesterålsprodukter AS 5,7 Lofoten Industri AS 5,6 Providor AS 5,6 34

35 7. Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? Gjennomsnitt 4,6 Antall 30 Jæren Industripartner AS 5,7 Mentro AS 5,6 ØRI AS 5,4 Sogneprodukt AS 5,3 Fossheim Verksteder AS 5,2 8. Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? Gjennomsnitt 4,2 Antall 31 Vesterålsprodukter AS 5,2 Rehabil AS 5,0 Signo Rycon AS 5,0 Signo Dokken AS 5,0 Jæren Industripartner AS 4,9 35

36 Hva er den totale gjennomsnittsverdi for Avklaring? Gjennomsnitt 4,8 Antall 30 Jæren Industripartner AS 5,6 Vesterålsprodukter AS 5,6 ØRI AS 5,6 Mentro AS 5,3 AS Reko 5,3 36

37 Brukers tilfredshet - APS Brukers tilfredshet måles på en skala fra 1 til 6 hvor 1 er I svært liten grad og 6 er I svært stor grad : 1. Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? Gjennomsnitt 5,2 Antall 118 AS Reko Jæren Industripartner AS Kveik AS Sandnes Pro-Service AS Signo Dokken AS 2. Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? Gjennomsnitt 5,1 Antall 118 AS Reko Jæren Industripartner AS Kveik AS Sandnes Pro-Service AS Telemark Lys AS 37

38 3. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? Gjennomsnitt 5,3 Antall 118 Båtsfjord Service AS Jæren Industripartner AS Kveik AS Sandnes Pro-Service AS Signo Dokken AS 4. Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? Gjennomsnitt 4,6 Antall 114 Båtsfjord Service AS Selbu trykk AS Svelvik Produkter AS Vekst Melhus AS Vevang Produksjon AS 38

39 5. Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? Gjennomsnitt 5,2 Antall 117 Båtsfjord Service AS Jæren Industripartner AS Kveik AS Sandnes Pro-Service AS Signo Dokken AS 6. Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? Gjennomsnitt 5,1 Antall 116 DalPro AS Kveik AS Sandnes Pro-Service AS Signo Dokken AS Ulshav AS 39

40 7. Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? Gjennomsnitt 4,8 Antall 115 Båtsfjord Service AS Signo Dokken AS Torabu AS Ulshav AS Vevang Produksjon AS 8. Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? Gjennomsnitt 4,8 Antall 118 Båtsfjord Service AS Telemark Lys AS Torabu AS Ulshav AS Vevang Produksjon AS 40

41 Hva er den totale gjennomsnittsverdi for APS? Gjennomsnitt 5,0 Antall 115 Båtsfjord Service AS Vevang Produksjon AS Signo Dokken AS 5,8 Mitra AS 5,7 Grue Service AS 5,7 41

42 Brukers tilfredshet - KIA Brukers tilfredshet måles på en skala fra 1 til 6 hvor 1 er I svært liten grad og 6 er I svært stor grad : 1. Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? Gjennomsnitt 4,8 Antall 27 Kveik AS Sogneprodukt AS Tepas Personal AS Varde AS Rehabil AS 2. Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? Gjennomsnitt 4,8 Antall 27 Kveik AS Sogneprodukt AS Vesterålsprodukter AS Rehabil AS Tepas Personal AS 5,6 42

43 3. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? Gjennomsnitt 5,2 Antall 26 Aksis Arbeid og Kompetanse AS Furene AS Kveik AS Sogneprodukt AS Tepas Personal AS 4. Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? Gjennomsnitt 4,6 Antall 24 Furene AS Kveik AS Sogneprodukt AS Rehabil AS Beredt AS 5,5 43

44 5. Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? Gjennomsnitt 5,0 Antall 27 Arba Inkludering AS Kveik AS Varde AS Vesterålsprodukter AS Rehabil AS 6. Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? Gjennomsnitt 4,9 Antall 26 Furene AS Kveik AS Sogneprodukt AS Varde AS Vesterålsprodukter AS 44

45 7. Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? Gjennomsnitt 4,9 Antall 26 Agenda AS Kveik AS Tepas Personal AS Aksis Arbeid og Kompetanse AS Rehabil AS 8. Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? Gjennomsnitt 4,9 Antall 27 Kveik AS Tepas Personal AS Rehabil AS Sogneprodukt AS 5,8 Agenda AS 5,7 45

46 Hva er den totale gjennomsnittsverdi for KIA? Gjennomsnitt 4,9 Antall 26 Kveik AS Rehabil AS Sogneprodukt AS 5,9 Vesterålsprodukter AS 5,7 Arba Inkludering AS 5,6 46

47 Brukers tilfredshet - AB Brukers tilfredshet måles på en skala fra 1 til 6 hvor 1 er I svært liten grad og 6 er I svært stor grad : 1. Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? Gjennomsnitt 5,1 Antall 41 AS Reko Kjøkken Service Industrier AS Mjåvann Arbeidstreningssenter Rjukanlys AS Numedal Produksjon AS 5,9 2. Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? Gjennomsnitt 5,0 Antall 41 AS Reko Kjøkken Service Industrier AS Mjåvann Arbeidstreningssenter Rjukanlys AS Numedal Produksjon AS 5,8 47

48 3. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? Gjennomsnitt 5,2 Antall 41 AS Reko Rjukanlys AS Rysteg AS Providor AS 5,9 Lier ASVO AS 5,8 4. Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? Gjennomsnitt 4,5 Antall 39 AS Reko Seljord Personal AS Rjukanlys AS Kvito AS 5,7 Numedal Produksjon AS 5,7 48

49 5. Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? Gjennomsnitt 5,0 Antall 41 AS Reko Vev-Al-Plast AS Rjukanlys AS Rysteg AS Signo Dokken AS 5,8 6. Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? Gjennomsnitt 5,0 Antall 40 AS Reko Rjukanlys AS Jæren Industripartner AS 5,6 Kvito AS 5,5 Sogneprodukt AS 5,5 49

50 7. Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? Gjennomsnitt 4,8 Antall 40 AS Reko Rjukanlys AS Jæren Industripartner AS 5,6 Signo Dokken AS 5,5 Mentro AS 5,5 8. Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? Gjennomsnitt 4,8 Antall 41 AS Reko Rjukanlys AS Jæren Industripartner AS 5,4 Sogneprodukt AS 5,3 Numedal Produksjon AS 5,3 50

51 Hva er den totale gjennomsnittsverdi for AB? Gjennomsnitt 4,9 Antall 41 AS Reko Rjukanlys AS Sogneprodukt AS 5,9 Providor AS 5,5 Kvito AS 5,4 51

52 Tiltaksarrangørs tilfredshet Tiltaksarrangørs tilfredshet måles på en skala fra 1 til 6 hvor 1 er I svært liten grad og 6 er I svært stor grad : 1. Synes du at (tiltaksarrangør) gir en klar oversikt over hva den tilbyr av tjenester? Gjennomsnitt 5,1 Antall 137 Austevoll ASV AS BeiarVekst AS Drøbak Vaskeri AS Jobbhuset Røyken AS Sens AS 2. Synes du at (tiltaksarrangør) gir brukerne den informasjonen de trenger om rettigheter og plikter som deltaker i tiltaket? Gjennomsnitt 5,2 Antall 137 Aufera AS Austevoll ASV AS Drøbak Vaskeri AS EMPO AS Jobbhuset Røyken AS 52

53 3. Synes du at (tiltaksarrangør) har tilfredsstillende kompetanse til å tilby de tjenestene den gjør? Gjennomsnitt 5,2 Antall 137 Austevoll ASV AS Fossheim Verksteder AS Jobbhuset Røyken AS Sens AS Trollheim AS 4. Synes du at (tiltaksarrangør) samarbeider nok med andre aktører som er viktige for brukerens attføringsprosess? Gjennomsnitt 4,9 Antall 136 Austevoll ASV AS Tromsø ASVO AS Vevang Produksjon AS Gildeskål Vekst AS Noris AS 53

54 5. Synes du at (tiltaksarrangør) er flink nok til å involvere brukerne i attføringsprosessen? Gjennomsnitt 5,1 Antall 136 Austevoll ASV AS BeiarVekst AS Jobbhuset Røyken AS Sens AS Skjervøy ASVO AS 6. Synes du at (tiltaksarrangør) i tilstrekkelig grad tilpasser tilbudet sitt til den enkelte brukers behov? Gjennomsnitt 5,0 Antall 136 Austevoll ASV AS Tremek AS Tysfjord ASVO AS Vevang Produksjon AS Bra-Pro AS 54

55 7. Synes du at (tiltaksarrangør) har arbeidstreningsarenaer som er relevante for brukerne? Gjennomsnitt 4,8 Antall 136 Austevoll ASV AS Drøbak Vaskeri AS Jobbhuset Røyken AS Tremek AS Tromsø ASVO AS 8. Synes du at (tiltaksarrangør) arbeider nok med å utvikle tjenestene sine? Gjennomsnitt 4,8 Antall 136 Austevoll ASV AS BeiarVekst AS Jobbhuset Røyken AS Skjervøy ASVO AS Mjåvann Arbeidstreningssenter 55

56 9. Opplever du at (tiltaksarrangør) leverer i henhold til bestillingen fra Nav? Gjennomsnitt 5,2 Antall 136 Austevoll ASV AS BeiarVekst AS Drøbak Vaskeri AS Jobbhuset Røyken AS Sande Produkter AS Hva er den totale gjennomsnittsverdi? Gjennomsnitt 5,0 Antall 129 Austevoll ASV AS Tysfjord ASVO AS Ytre Namdal Vekst AS 5,9 Sarpsborg ASVO AS 5,8 Drøbak Vaskeri AS 5,8 56

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Bransjerapport. Publisert 27. februar 2015

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Bransjerapport. Publisert 27. februar 2015 Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Bransjerapport Publisert 27. februar 2015 Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2015 Bransjerapport. Publisert 25. februar 2016

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2015 Bransjerapport. Publisert 25. februar 2016 Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2015 Bransjerapport Publisert 25. februar 2016 Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Resultater for 2013 Bransjerapport

Resultater for 2013 Bransjerapport Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bransjerapport Publisert 14. februar 2014 Innhold Navs tilfredshet... 3 Brukeres tilfredshet- VTA... 8 Brukeres tilfredshet -TIA... 13 Brukeres tilfredshet

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Hedmark Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Bedriftsrapport 2015

Bedriftsrapport 2015 Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2015 RAPPORT TIL KONTROLL KIM senteret Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport Via3 AS

Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport Via3 AS Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2016 Via3 AS Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving rapporteres

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Sogn og Fjordane Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3

Detaljer

Indikator 12. Brukers tilfredshet... 45 Brukers tilfredshet (VTA)... 45 Brukers tilfredshet (TiA)... 53 Brukers tilfredshet (Avklaring)...

Indikator 12. Brukers tilfredshet... 45 Brukers tilfredshet (VTA)... 45 Brukers tilfredshet (TiA)... 53 Brukers tilfredshet (Avklaring)... BENCHMARKING ATTFØRING RESULTATER 2012 Innhold Benchmarking attføring... 4 Indikator 1. Kompetanseutvikling... 8 Indikator 2. Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med arbeidslivet... 9 Indikator 3. Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Resultater Attføringsbedriftene

Resultater Attføringsbedriftene 21 Resultater Attføringsbedriftene Kortversjon Attføringsåret 21 noen nøkkeltall. 86 av totalt 9 bedrifter (tilsvarende en innrapporteringsprosent på 91) har sendt inn tall til sekretariatet. i Totalt

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 6 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 7 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 3 212 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med informasjon

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Sluttårsak i prosent Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 3 211 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og

Detaljer

Resultater Attføringsbedriftene

Resultater Attføringsbedriftene 1 Resultater Attføringsbedriftene Attføringsåret 1... 3 1 Samlet oversikt... 5 1.1 Kjønnsfordeling... 5 1.2 Aldersfordeling... 5 1.3 Arbeidshindring... 6 1.4 OECD/ikke-OECD... 7 1.5 Antall deltakere fordelt

Detaljer

For virksomheter som vil lære, dele og forbedre

For virksomheter som vil lære, dele og forbedre For virksomheter som vil lære, dele og forbedre Benchmarking og benchlearning nytt satsingsområde for attføringsbransjen. v/paal Haavorsen, Fagsjef i Bransjeforeningen Attføringsbedriftene Hva måler vi

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

Benchmarking i skjermet sektor

Benchmarking i skjermet sektor Benchmarking i skjermet sektor Kvalitetsutvikling og samhandling Arbeidsdirektoratet, ASVL og bransjeforeningen Attføringsbedriftene Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva innebærer benchmarking/learning?...

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

11:00-13:00 Musikalsk innslag v/ Elisabet Mjanger og Kristoffer Spangen

11:00-13:00 Musikalsk innslag v/ Elisabet Mjanger og Kristoffer Spangen PROGRAM FAGKONFERANSEN 2015 Onsdag 6. mai 08:45-10:30 Næringslivsfrokost i regi av attføringsbedriftene i Agder Paneldebatt ledet av Trond Blattmann med Fylkesdirektør i NAV Vest Agder Elisabeth Blørstad

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse 2-214 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Flere enn 1 i jobb i første kvartal Statistikk for januar til mars 214: flere enn 1 i jobb i første kvartal I følge månedsrapportene

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forhold til vår attføringsleveranse. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold til ifokus (Elveveien) og siste del i

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse 3-17 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Statistikk for januar t.o.m. september 17 Nyhetsbrev tall og analyse, 3-17 Formidlingstall for januar til og med september 17 I følge

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Kundeundersøkelse Resultater 2016 for ivekst

Kundeundersøkelse Resultater 2016 for ivekst Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forbindelse med vår attføringsleveranse. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold leveransen fra ifokus AS og siste

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

INNHOLD. Styreleders innledning 01. Vekstbedriftene skaper verdier 02. To år med store omveltninger 03. En betydelig aktør på kompetansefeltet 04

INNHOLD. Styreleders innledning 01. Vekstbedriftene skaper verdier 02. To år med store omveltninger 03. En betydelig aktør på kompetansefeltet 04 Toårsmelding for perioden 2015 2016 INNHOLD Styreleders innledning 01 Vekstbedriftene skaper verdier 02 To år med store omveltninger 03 En betydelig aktør på kompetansefeltet 04 Nær og tilgjengelig arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

INNHOLD. Styrets leder 01. Bedriftene og tiltakene i tall 02. ASVLs styre 03. Brytningstid for arbeidsinkluderingsfeltet 04

INNHOLD. Styrets leder 01. Bedriftene og tiltakene i tall 02. ASVLs styre 03. Brytningstid for arbeidsinkluderingsfeltet 04 Toårsmelding for perioden 2013 2014 INNHOLD Styrets leder 01 Bedriftene og tiltakene i tall 02 ASVLs styre 03 Brytningstid for arbeidsinkluderingsfeltet 04 En sentral aktør i arbeidsmarkedpolitikken 05

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0180 OSLO Oslo, 14. september 2015 Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak Et godt utgangspunkt for arbeidet med å

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

Ekstern eller intern attføring?

Ekstern eller intern attføring? Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 1 Ekstern eller intern attføring? En undersøkelse av hvor deltakere i arbeidsrettede tiltak får arbeidstrening og oppfølging 09.04.2013 Jon Qvortrup og Flemming

Detaljer

Bedriftsstatistikken i PAT.

Bedriftsstatistikken i PAT. Bedriftsstatistikken i PAT. For at bedriftsstatistikken skal leveres med riktig innhold er det en del tabeller og registreringer som må gjøres riktig. I oppslagstabellene Firmakategori (Ansatt i), Arbeidsområde,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /12. Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: /1072

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /12. Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: /1072 Side 1 av 5 OPPEGÅRD KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 20.06.2012 82/12 Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: 445 12/1072 HØRING AV NOU 2012: 6 ARBEIDSRETTEDE TILTAK Trykte vedlegg:

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak Det Kgl. Arbeids- og sosialdepartement Vår dato 14.09.2015 Postboks 8019 Dep Deres dato 16.06.2015 0030 Oslo Vår referanse REG/8787 Deres referanse 15/2261 Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer

Detaljer

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 3 Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter 11.3.214 Jon Qvortrup Attføringsbedriftene Innhold Sammendrag... 2 1 Bakgrunn og problemstilling... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Vi snur nedturer til oppturer

Vi snur nedturer til oppturer Vi snur nedturer til oppturer Visjonen: Vi skaper fremtiden Formål Enter Kompetanse AS har til formål å drive attføring, det vil si opplæring og læring av yrkesvalghemmede ved: fabrikasjon, omsetning og

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

Kundeundersøkelse 2017

Kundeundersøkelse 2017 Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forbindelse med vår leveranse på arbeidsog inkluderingstjenester til NAV. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

ARBEID Aktuelle tiltak for mennesker med utviklingshemming

ARBEID Aktuelle tiltak for mennesker med utviklingshemming ARBEID Aktuelle tiltak for mennesker med utviklingshemming Øystein Haram, Regionale konferanser om politikken for mennesker med Utviklingshemming, Langesund 22. 23. nov og Stjørdal 28. -29. nov 2011 Disposisjon

Detaljer

Funksjonsvurdering for IA-bedrifter. Resultater for 2008 fra medlemmer i bransjeforeningen Attføringsbedriftene.

Funksjonsvurdering for IA-bedrifter. Resultater for 2008 fra medlemmer i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Funksjonsvurdering for IA-bedrifter. Resultater for 28 fra medlemmer i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Bransjeforeningen Attføringsbedriftene etablerte i mai 25 en bransjestandard for Funksjonsvurdering

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Vi gir mennesker muligheter Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting

Detaljer

Montering Det utføres oppdrag for eksterne kunder. Arbeidet innebærer ulike pakke- og monteringsoppgaver.

Montering Det utføres oppdrag for eksterne kunder. Arbeidet innebærer ulike pakke- og monteringsoppgaver. Virksomhetsleder: Ingunn K. Skaara Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad Nestleder: Finn-Erik Johannessen Avdeling APS: Tlf: 69 30 18 10 fas.aps@blaakors.no AB m/ Avdeling Jobbkonsulentene: APS AB IO-met. Avklar

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Program ASVLs Høstkonferanse 2015

Program ASVLs Høstkonferanse 2015 Program ASVLs Høstkonferanse 2015 Hotel Bristol i Oslo 2. og 3. november Program Mandag 2. november 08.30 10.00 Registrering 10.00 10.05 Åpning av v/dag Sandvik, direktør i ASVL 10.05 10.35 Venstres politikk

Detaljer

BATT og Indikator.no. Veiledning

BATT og Indikator.no. Veiledning BATT og Indikator.no Veiledning Rettledning for benchmarking attføring (BATT) og Indikator.no. Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Hva er BATT?... 4 3 Hva er indikator.no?... 5 4 Måling og innrapportering

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

PROTOKOLL fra Årsmøte februar Scandic Rica Hell

PROTOKOLL fra Årsmøte februar Scandic Rica Hell Midt Norge PROTOKOLL fra Årsmøte 2017-13. februar Scandic Rica Hell Sak 1 Valg av møteleder Sak 2 Valg av møtesekretær Sak 3 Valg av 2 protokollvitner Sak 4 Godkjenning av innkalling Sak 5 Vedtak av saksliste

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05. Arbeidsrettede tiltak Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.09 Tore Bandlien Oversikt over alle arbeidsrettede tiltak Avklaring Off.anskaffelse

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

INDIKATORSPESIFIKASJON 2013

INDIKATORSPESIFIKASJON 2013 For virksomheter som vil: 2013 Indikator.no Innledning. Indikatorspesifikasjonene skal hjelpe den enkelte bedrift til å måle og rapportere indikatorene riktig slik at det er mulig å sammenlikne med andre

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5927

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5927 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5927 VIDEREUTVIKLING AV SAMARBEID MED MODUM ASVO Rådmannens innstilling Saken tas til orientering Vedlegg Kortversjon Det er vurdert

Detaljer

LANDSOVERSIKT Endring Endring % Endring Endring % Endring Endring % Endring Endring % Endring Endring %

LANDSOVERSIKT Endring Endring % Endring Endring % Endring Endring % Endring Endring % Endring Endring % LANDSOVERSIKT 2012 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Endring Endring % Endring Endring % Endring Endring % Endring Endring % Endring Endring % 2012-2011 2012-2011 2011-2010 2011-2010 2010-2009 2010-2009 2009-2008

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Intensjonsavtale mellom ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Innledning Formålet med denne intensjonsavtalen er å etablere et grunnlag for samarbeid mellom attføringsbedriftene i Vestfold.

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tiltak vi kan tilby arbeidsgivere som har

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

ÅRSRAPPORT SOGNEPRODUKT

ÅRSRAPPORT SOGNEPRODUKT ÅRSRAPPORT SOGNEPRODUKT 2015 SOGNEPRODUKT, ei bru til arbeidslivet Vårt mål er å hjelpe flest mogleg til å skaffe seg arbeid eller å ta vidare utdanning. Vi driv arbeidsinkludering langs Sognefjorden i

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Endring % Endring % LANDSOVERSIKT Gjennomsnittslønninger

Endring % Endring % LANDSOVERSIKT Gjennomsnittslønninger LANDSOVERSIKT 2013 2013 2012 2011 Endring % Endring % 2013-2012 2012-2011 Antall bedrifter som har svart 212 222 214-4,5 % 3,7 % Antall ordinært ansatte 2746 2 842 3 024-3,4 % -6,0 % Antall arbeidstakere

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Resultat av skrive-/lese-/matematikk-kartlegging kommer i neste versjon av CAT.

Resultat av skrive-/lese-/matematikk-kartlegging kommer i neste versjon av CAT. Årsstatistikk CAT 7.30.2 Årsstatistikken til Attføringsbedriften er endret fra og med rapporteringsåret 2009 - altså grunnlaget som skal sendes inn i 2010. Den nye årstatistikken krever en del andre opplysninger

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

ASVLs høstkonferanse 2012. Innovasjon og nytenking for arbeid. Hotel Bristol i Oslo 24. og 25. oktober

ASVLs høstkonferanse 2012. Innovasjon og nytenking for arbeid. Hotel Bristol i Oslo 24. og 25. oktober ASVLs høstkonferanse 2012 Innovasjon og nytenking for arbeid Hotel Bristol i Oslo 24. og 25. oktober Innovasjon og nytenkning for arbeid ASVL står på for å påvirke myndighetene til å ta gode valg i arbeidsmarkedspolitikken.

Detaljer

VINN. en døråpner til arbeidslivet. Regionrådet, 5/ Lisbeth F. Skølt daglig leder

VINN. en døråpner til arbeidslivet. Regionrådet, 5/ Lisbeth F. Skølt daglig leder VINN en døråpner til arbeidslivet Regionrådet, 5/9-2017 Lisbeth F. Skølt daglig leder VINN Hallingdal -kommunene sin egen bedrift Generalforsamling og styre Generalforsamling er ordførerne i Hallingdal.

Detaljer

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25%

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Aksjekapital Eiere kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Brynjulv Mugaas Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Endret betalingspraksis i skjermet virksomhet Arbeids- og velferdsdirektoratet pr 22. mai 2012

Endret betalingspraksis i skjermet virksomhet Arbeids- og velferdsdirektoratet pr 22. mai 2012 Revidert foilserie vedlegg til brev om endret betalingspraksis Endret betalingspraksis i skjermet virksomhet Arbeids- og velferdsdirektoratet pr 22. mai 2012 Endret betalingspraksis for tiltakene VTA,

Detaljer