Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV"

Transkript

1 Vi gir mennesker muligheter Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

2 Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting WHO anslo i 2003 at psykiske lidelser står for ca. 20 % av sykdomsbelastningen på europeisk økonomi Psykiske lidelser/problemer ligger bak: Hver 5. sykefraværsdag Hver 4. nye som blir innvilget uføreytelse Hver 3. som er mottaker av sosialhjelp NAV, Side 2

3 Hvorfor egen strategi for arbeid og psykisk helse? Videreføre og styrke Opptrappingsplanen for psykisk helse Supplere St. meld. nr. 9 Arbeid, velferd og inkludering. Supplere øvrig innsats, tiltak og tjenester som skal bidra til at alle som ønsker det, kommer i arbeid og fastholder tilknytningen til arbeidslivet. Bygge bro mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og helsesektoren. Ses i nær sammenheng med IA-avtalen NAV, Side 3

4 For å hindre utstøting og lette integrering, vil Regjeringen: få til et godt samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og helsetjenesten, andre deler av det offentlige tjenesteapparatet, og med arbeidsgivere sikre brukermedvirkning og aktiv deltakelse fra den enkelte sikre gode, relevante arbeids- og helserettede tiltak og tjenester sikre god kompetanse om arbeid og psykisk helse i arbeidslivet og i det offentlige tjenesteapparatet sikre god kunnskap, forskning og utvikling NAV, Side 4

5 Vilje Viser Vei Strategien bygger i stor grad på erfaringer fra VVV. Prosjektet har vist at kritiske faser er: Terskelen inn til arbeids- og velferdsforvaltningen Når det er behov for parallell attføring og behandling Overgangen mellom ulike arbeidsmarkedstiltak Overgang arbeidsmarkedstiltak arbeid Når det er behov for oppfølging i utdanningsløpet Overgang skole arbeid NAV, Side 5

6 Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 1. Samarbeid og samordning 2. Brukermedvirkning og selvhjelp 3. Tiltak og tjenester 4. Kompetanse, nettverk, informasjon og holdninger 5. Kunnskap, forskning og utvikling NAV, Side 6

7 2. Brukermedvirkning og selvhjelp Styrke brukermedvirkningen Opplæring i brukerkompetanse kurs med sikte på ansettelse som medarbeidere med brukererfaring på arbeidsplasser som yter service til personer med psykiske lidelser. Stimulere til selvhjelp Pott med stimuleringsmidler til arbeidsrettede lavterskeltilbud i kommunene NAV, Side 7

8 Brukermedvirkning i NAV ulike virkemidler Brukermedvirkning på individnivå: Arbeidsevnevurdering- egenvurdering Kompetanseheving av NAV-ansatte i brukermedvirkning: Mental Helse Kompetanse har prøvd ut et dagskurs i brukermedvirkning for NAV-ansatte i Telemark. Et tilsvarende tilbud vil bli gitt i Hedmark og Oppland i løpet av høsten. Erfaringer vil bli spredd til resten av NAV. Brukerrepresentasjon på systemnivå: Brukerutvalg i alle fylker Brukerne er representanter for mer enn seg selv og de gis opplæring i rollen Brukere og brukerorganisasjoner deltar i samarbeidsgrupper lokalt og sentralt i fht Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransettelser i NAV: En medarbeider med brukererfaring ansettes i NAV i Bergen og skal jobbe med utvikling av tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser MB-ere representerer i utgangspunktet seg selv som arbeidstaker med en spesiell erfaringsbakgrunn som de tar i bruk som en del av sin kompetanse Vi har en vei å gå i fht til å få ledere i NAV til også å rekruttere ansatte med denne type kompetanse i NAV. MB-kvalifiseringen vil være et viktig bidrag til kvalitetssikring av denne type kompetanse NAV, Side 8

9 Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse: 2. a: Opplæring i brukerkompetanse kurs med sikte på ansettelse i jobb som medarbeidere med brukererfaring - MB MB-opplæringen skal spres og finansieres som et arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV: I Bergen har NAV med samarbeidspartnere utviklet en kvalifiseringsmodell som bygger på Århus-modellen MB skal kvalifisere tidligere brukere i psykiatrien til arbeid i organisasjoner som yter service til personer som har en psykisk lidelse. Kvalifiseringen går over ca 1 år med både teori og praksis NAV, Side 9

10 Målgruppe og formål Målgruppe: Personer med moderate eller alvorlige psykiske lidelser med brukererfaring Tidligere brukere av psykiatrien som har arbeidserfaring. Gjerne arbeidserfaring innen helsevesenet, men ikke et krav. Ha et avklart forhold til egen sykdom og evne å ta i bruk egne erfaringer på best mulig måte Hovedmål for helsetjenesten og kommune: Å bedre tjenestetilbudet for personer med psykiske lidelser gjennom brukeransettelser Hovedmål for NAV: Å få psykisk syke tilbake til arbeidslivet Piloten i Bergen har ført flere uføre tilbake i lønnet arbeid NAV, Side 10

11 Hva er hensikten med å ansette MB-ere? Bidra til brobygging mellom frisk og syk, spesialist og bruker Være gode rollemodeller for andre brukere Tilføre hjelpeapparatet ny kunnskap gjennom egne erfaringer og levde liv. Dette i tillegg til den faglige kompetanse som den enkelte besitter. Øke forståelsen blant personalet ved å dele sin erfaring som bruker. Bidra til å utvikle et mer brukertilpasset tjenestetilbud NAV, Side 11

12 MB opplæringen fordrer et samarbeid på tvers av etater og organisasjoner MB-kvalifiseringen er et samarbeid på tvers: Kommune Helseforetak NAV arbeid Arbeidsgivere Tiltaksarrangører Mental helse Rådet for psykisk helse NAV Drift og utvikling har etablert et fagutviklingsprogram for MB med representanter fra de ulike aktørene. Målet er å finne en felles plattform for hva MB-opplæringen skal inneholde og å kvalitetssikre tilbudet NAV, Side 12

13 Hva nå? Flere fylker har meldt interesse for å tilby MB-opplæring og de første vil være i gang fra 2009 Arbeidet med etableringen av MB-opplæring lokalt koordineres av NAV s fylkeskoordinatorer for arbeid og psykisk helse NAV Drift og utvikling gir fagstøtte til fylker som ønsker å starte opp MB-opplæringen vil i regi av Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse bli finansiert og organisert som AMO-kurs, men det forutsettes et tett samarbeid med ulike lokale aktører for å bli vellykket! For mer informasjon NAV, Side 13

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune Rapport fra arbeidsgruppen mai 2013. I de senere årene er det

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer

Med livet som kompetanse

Med livet som kompetanse Med livet som kompetanse Skulpturer (utsnitt) av Gustav Vigeland Vigeland-museet / BONO 2008 Brukeransettelser i psykiske helsetjenester Sammendrag Mennesker med brukererfaring har en egen kompetanse vedrørende

Detaljer

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse MER ENN BARE ORD? brukerrepresentant brukererfaring brukeransettelse brukermedvirkning brukerperspektiv bruker brukerkunnskap selvhjelp Ord

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Byrådet Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Rullering 2015 2016 Vedtatt av bystyret 04.03.2015 1 Innhold Forord 5 Oppfølging av tiltakspunkter ansvarlig byrådsavdeling 6

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid.

I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid. // Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref: Vår ref: 11/12441-3 Vår dato: 29.02.12 Høring: IS-1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Bakgrunn for søknaden 1.0 Lover, planer og avtaler Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2016

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan

Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan Til Helsedepartementet 19.01.2011, Oslo Ref: 6.4 MW Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan s høringsuttalelse om arbeid og helse I høringsnotatet legges det vekt på at man i protokollen til

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

FORORD. Bergen, 5.november 2012. Siren Haugland. Uni Helse, Uni Research

FORORD. Bergen, 5.november 2012. Siren Haugland. Uni Helse, Uni Research Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet Av: Siren Haugland, Bodil Ravneberg, Kari Ludvigsen og Stein Atle Lie 1 FORORD Denne evalueringen er gjort på oppdrag av

Detaljer