11:00-13:00 Musikalsk innslag v/ Elisabet Mjanger og Kristoffer Spangen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11:00-13:00 Musikalsk innslag v/ Elisabet Mjanger og Kristoffer Spangen"

Transkript

1 PROGRAM FAGKONFERANSEN 2015 Onsdag 6. mai 08:45-10:30 Næringslivsfrokost i regi av attføringsbedriftene i Agder Paneldebatt ledet av Trond Blattmann med Fylkesdirektør i NAV Vest Agder Elisabeth Blørstad Direktør for marked og samfunn i NAV Aust Agder Øivind Svendsen Direktør i Attføringsbedriftene Johan-Martin Leikvoll Daglig leder Amento AS Stein Asle Johnsen Bedriftsleder Aleris Ungplan & BOI Reidar Borø Stortingsrepresentant AP Ruth Grung Kommuneoverlege Dagfinn Haarr 08:00-11:00 Registrering/stands 11:00-13:00 Musikalsk innslag v/ Elisabet Mjanger og Kristoffer Spangen Statsråd Robert Eriksson: Arbeidsinkluderingsfeltet og attføringsbedriftenes rolle i tiden framover Personalsjef for Toma-gruppen Arnt Morten Skei: Uten arbeidsgivere ingen arbeidsinkludering. Hva må til for å lykkes mer enn vi har gjort i Norge? Direktør for attføringsbedriftene i NHO Johan-Martin Leikvoll: Attføringsbransjen: Omstilling og ytterlige innovasjon. 13:00-14:00 Lunsj/stands 14:00-15:30 Delseminarer (bolk I) A) Gode forberedelser i tråd med næringslivets krav Agdersalen B v/ Paal Haavorsen, Magne Bråthen FAFO og Durapart B) Jobbe med stemmer i hodet? Arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykiske lidelse. Høvåg v/ Erik Falkum C) Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning og muligheter i AFT-tiltaket Agdersalen A v/ Merethe Horgen D) Når de vonde opplevelsene ikke slipper tak. Kan arbeid være veien ut av et traume? Agdersalen C v/ Nils Petter Reinholdt og Terje Eriksen E) Hvordan bli bedre på å bearbeide næringslivet for å få våre deltakere ut i arbeid? Agdersalen D v/magne Enger og Per Christian Langset

2 15:30-16:00 Pause/Stands 16:00-17:30 Delseminarer (bolk II) A) Kan rammeverket CMS gi attføringsbransjen både et nytt språk og en ny måte å tenke innhold? Agdersalen C v/ Arne Svendsrud og Durapart B) Arbeid, anerkjennelse og identitet Agdersalen B v/erik Falkum C) Dokumentere arbeidsevne på en måte som hjelper både Nav og deltakeren. Agdersalen A v/anja Alme Siebke D) Når de vonde opplevelsene ikke slipper tak. Kan arbeid være veien ut av et traume? Høvåg v/ Nils Petter Reinholdt og Terje Eriksen E) Hvordan bli bedre på å bearbeide næringslivet for å få våre deltakere ut i arbeid? Agdersalen D v/magne Enger og Per Christian Langset 18:45 En smak av Kristiansand Vi blir hentet av busser som tar oss inn til Kristiansand sentrum. På veien får vi en kort guiding. Skalldyrbuffet på Kristiansand Festning. Torsdag 7. mai 09:00-10:00 Delseminarer (bolk III) A) Person i aktivitet og arbeid. Hjelper det med arbeidsrettet rehabilitering? Agdersalen C v/ Anne Marit Graver / Anders Johan W. Andersen B) Kvalitetssikring i attførings- og vekstbedrifter Høvåg v/andreas Tømmerbakke og Lars Trægde C) AI Nye metoder og verktøy for attføringsbransjens nye hverdag Agdersalen A v/elin Antonsen, Karine Nydahl og Kari Fuglehaug D) SE + noe for enhver attføringsbedrift som vil bli bedre i sitt attføringsarbeid Agdersalen D v/thomas Knutzen og Anita Fuglseth E) Å knekke den kommunale koden. Hvordan kan vi hjelpe kommunen? Agdersalen B v/trine Brox og Terje Lia

3 10:00-10:30 Pause/Stands 10:30-11:30 Delseminarer (bolk IV) A) Å knekke den kommunale koden. Hvordan kan vi hjelpe kommunen? Agdersalen B v/trine Brox og Terje Lia B) PIL Å være på lag med næringslivet Agdersalen A v/helene Berntsen C) Frog identity erfaringer fra en attføringsbedrift Høvåg v/hege Glavin D) Kognitiv ferdighetstrening Agdersalen C v/june Lystad og Tormod Andersen E) AI Nye metoder og verktøy for attføringsbransjens nye hverdag Agdersalen D v/elin Antonsen, Karine Nydahl og Kari Fuglehaug 11:30-12:30 Lunsj/stands 12:30-14:00 Å ta offensiv posisjon som attføringsbedrift i skiftende og nye markeder Direktør Johan-Martin Leikvoll leder en sekvens med tre attføringsbedrifter som presenterer og diskuterer deres tanker om de nye markeder og behov for omstilling. Varodd presenterer hvordan og hvorfor de har valgt den strategi de nå har for sin framtid som attføringsbedrift v/daglig leder Tor Arve Monan. Menova presenterer sin strategi om hvordan de satser på den profesjonelle næringslivskontakten (KAM-rollens viktighet) som strategisk viktig for sin framtid som lokal attføringsbedrift v/daglig leder Magne Enger Astero i Molde samarbeider tett med fylkeskommunen både for å gi tilbud til ungdom som faller ut av vidergående skole, og ved å levere karriereveiledningstjenester. Hva gjør Astero til en attraktiv samarbeidspartner? v/daglig leder Per Olav Myrstad 14:00-14:15 Pause/Stands 14:15-15:15 Riktig tilbud i rett tid avslutningsforedrag ved Trond Henry Blattmann

4 Utstillere ADELL (6. mai) Adell har spesialisert seg på IT-drift for Vekst- og Attføringsbedrifter og har kunder over hele Norge. Adell ivaretar strenge krav til behandling av sensitive personopplysninger. Adell er med i Prego-avtalen, og gir % rabatt på ITdrift til Vekst- og Attføringsbedrifter.Velg Adell Skytjeneste når datasikkerhet og personvern er viktig. AVANS (6. og 7. mai) Leverandør av programvaren Ad Opus fremtidens attføringsløsning. Programvaren ble lansert høsten 2011 og er blitt svært godt mottatt av markedet. Dette er en skreddersydd bransjeløsning tilpasset attførings- og vekstbedrifter. Løsningen er brukervennlig og er bygget i henhold til Equass standarden. Den inneholder logging og adgangsstyring i henhold til lovverket. Programvaren er rollebasert og ivaretar en god arbeidsflyt. Løsningen inneholder også en kraftig rapportgenerator, samt mange gode standard rapporter, egen BATT rapport og modul for handlingsplan. Besøk vår stand for en demo. DISC PERSONPROFILANALYSE (VARODD) (6. og 7. mai) DISC personprofil analyse er et samtaleverktøy som kan brukes innenfor flere av attføringsbedriftenes virkefelt. DISC brukes bl.a. innen rekruttering, teambuilding, relasjonsanalyse og jobbsøking. Det brukes også som et av mange verktøy inn i karriereveiledning/ motivasjon. DISC er enkelt i bruk, og vår erfaring er at det er treffende og gir et godt grunnlag for en målrettet samtale. DISC i dag et helt og fullt online basert verktøy hvor profilene er lagret i en database som den enkelte bedrift/lisensinnehaver selv administrerer. Varodd er agent for DISC i Norge og leverer sertifiseringskurs, programvare og profiler ut i markedet. Vi kan også levere skreddersydde opplegg med DISC som basis i teambuilding/ relasjonsarbeid, rekruttering og workshops som viser hvordan ulike verktøy kombineres på nye og spennende måter. FAGAKADEMIET (6. og 7. mai) Fagakademiet er en av Norges største tilbydere av kurs, konferanser og studier til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor. Hvert år har vi i underkant av deltakere på våre kurs, konferanser, fagskole- og høgskolestudier. Målsettingen er å dyktiggjøre utøvere av offentlige tjenester. Fagakademiet er en ideell organisasjon som er eid av Fagforbundet og Den norske legeforening. Fagakademiet har fem regioner med kontor fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Hovedkontoret ligger i Oslo. Fagakademiet har 27 ansatte. Våre dyktige medarbeidere er rekruttert med ulik faglig kompetanse og med bred erfaring fra offentlig sektor. Vi samarbeider med eksterne fagskoler, høgskoler og universiteter. Vi spesialtilpasser kurs, studier og utviklingsseminarer etter lokale behov på den enkelte arbeidsplass. Vi tilbyr rådgivningstjenester innenfor ulike områder. FAGBOKFORLAGET / MIGRANORSK (6. og 7. mai) Migranorsk tilbyr Arbeidsnorsk-kurs som senker terskelen inn i arbeidslivet gjennom å utvikle begrepsforståelse innenfor spesifikke fagområder. Ved å kombinere Arbeidsnorsk og arbeidspraksis kan man skreddersy tilbud til de aller fleste arbeidssøkere som sliter med det norske språket. Blant annet tilbyr vi kursene Arbeidslivets ABC, På vei til helsefagarbeider, HMS, Salg og service, Arbeid med barn, Kantine, Saksbehandling i offentlig sektor. Migranorsk er brukt ved ca. 160 opplæringssentre og bedrifter i Norge og i utlandet.

5 FLT (6. og 7. mai) Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et forbund i LO med medlemmer. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskaping i bedriften. I vekst- og attføringsbedriftene er over 1500 arbeidstakere organisert i FLT. Ellers er sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsledere, mellomledere og teamledere typiske medlemsgrupper i FLT Forbundet jobber mot at attføringstiltak og andre tiltak rettet mot mennesker med særskilte behov for å komme seg ut i ordinært arbeid, legges ut på anbud. FLT vil motarbeide en nedbygging av den kompetansen som vekst- og attføringsbedriftene har brukt lang tid og mye ressurser på å bygge opp. FROG IDENTITY ( 7. mai) IPS NORGE (6. og 7. mai) IPS Norge ble opprettet i 2015 for å dekke et stadig større behov for tjenester knyttet til metodikken Individual Placement and Support (IPS). Gjennom å bli et eget selskap, vil IPS Norge rendyrke den faglige plattformen og utvikle moderne, tekniske og praktiske løsninger av høy kvalitet som er tilgjengelig for et stort mangfold av virksomheter. Hovedfokuset for IPS Norge er å kunne levere totalløsninger til alle virksomheter som ønsker å bruke IPS-modellen som plattform for moderne og effektiv arbeidsrehabilitering. PROPLAN (6. og 7. mai) Proplan Attføring er et rendyrket personalsystem for attføringsbransjen hvor brukervennlighet, rolletilpasset funksjonalitet og sikkerhet står i fokus. Løsningen er basert på det tidligere programmet Proplan CAT som ble utviklet i samarbeid med Attføringsbedriftene og ASVL. Systemet støtter opp om attføringsprosessene i bedriften ved å strukturere aktivitetene rettet mot å utvikle den enkelte yrkeshemmede. Opplæring og kompetanseutvikling er meget godt ivaretatt i løsningen. Besøk vår stand for en demo. TIME RECORDER (6. og 7. mai) Time Recorder har i flere år jobbet målrettet med å utvikle programvare for å ivareta timer og fravær/avvik som skal behandles og rapporteres til internt brukt og til ulike instanser. I de siste 5-6 årene har flertallet av våre kunder vært bedrifter som driver med tilrettelagt arbeid. Sammen med disse kundene har vi bygget oss opp kundeerfaring og en kunnskapsdatabase. Vi har laget noe som også kan ivareta deltagere som deltar på arbeidspraksis, avklaring eller tilrettelagt arbeid, eller arbeid med bistand. Våre år med prøving og feiling har gjort at vi nå kan presentere et produkt som hele tiden viser til deltagerens tilstedeværelse og fravær, samt et verktøy som Arbeidsledere/Veiledere kan benytte for å registrere egne timer og fravær. Veileder har ofte mange samtaler som skal gjennomføres, og deltagere som skal følges opp. Det skal også gis informasjon til arbeidsledere om situasjoner/hendelser og visa versa. Rapporter om enkelt deltagere kan også medbringes til tredjeparts-samtale sammen med deltager/nav for bedre tilrettelegging og kartlegging av videre handlingsplan. Veileder vil raskt kunne flytte den enkelte deltager på de riktige stedene/lokasjonene så arbeidsleder kan følge opp. Man ser enkelt tilstedeværelsen, og vil raskt kunne registrere fravær/avvik der det er behov. Registrer også tiden på eksterne deltagere med våre verktøy/rutiner, så ingen utelates fra løsningen. Fast ansatte vil også kunne benytte seg av løsningen og registrere sine timer (dag/kveld), søke om ferie/fri, oversikt over saldoer som ferie og +tid i tillegg til å administrere «sine» deltagere. Systemet vil være frontsystem for andre 3-parts løsninger som H&L, Visma, PAT e.l.

6 Deltakere Kjetil Helle A2G Kompetanse AS Gunhild Sørbø A2G Kompetanse AS Kari Tjøstheim A2G Kompetanse AS Kjetil Andre Tofte A2G Kompetanse AS Wenche Iren Warberg A2G Kompetanse AS Marit Adriansen A3 Ressurs Vennesla AS Jostein Landa Adell Group AS Tone Vangdal Adell Group AS Kine Baustad Agenda AS Roger Kristensen Agenda AS Marita Ernstsen Aksis Arbeid og Kompetanse AS Birgit Haugland Aksis Arbeid og Kompetanse AS Lene Pedersen Tomter Aksis Arbeid og Kompetanse AS Cecilia Linn Bie Allservice AS Jan Ole Eik Allservice AS Ann Irene Sem-Henriksen Allservice AS Lise Starheim Allservice AS Stein Asle Johnsen Amento AS Siv Hege Tollisen Amento AS Trond Atle Tveit Amento AS Susanne Tønnessen Amento AS Øystein Gravlien Arba Inkludering AS Karin Larsen Arba Inkludering AS Kikki Aarnseth Arba Inkludering AS Lars Christian Damgaard Arbeidskompetanse og Service AS Cecilie Gjersund Tingbø Arbeidskompetanse og Service AS Hege Glavin AS Rehabil Nina Wang AS Rehabil Morten Berntsen AS Reko Tone Flaten AS Reko Gunhild Hammer AS Reko Ingrid Hanssen AS Reko Lena O. Heggstad AS Reko Lisa Jenssen AS Reko Torgeir Nørholm AS Reko Anita Strøm AS Reko Nadja Strømmen AS Reko Kjell Bjørnar Vestnor AS Reko Mona Sjøeng Hansen AS Varbas Saranda Kelmendi AS Varbas Senada Kurtbegu AS Varbas Beate Lorvik AS Varbas Karin Størdal AS Varbas Simen Førsund ASVO Nøtterøy AS Marit Jørstad ASVO Nøtterøy AS Ingunn Rogstad ASVO Nøtterøy AS Kjetil Høgseth Felde Avans AS Magnar Høyvik Avans AS Jens Bergan Avigo AS Sølvi T.Bækkelund Avigo AS Charlotte S. Egerdahl Avigo AS Ingrid Fæster-Granhaug Avigo AS Anne Giljebrekke Avigo AS Skjalg Grimnes Avigo AS Monica Bergin Grimstad Avigo AS Geir Arne Gundersen Avigo AS Janet Halvorsen Avigo AS Elin Knudsen Avigo AS Gunni Mersland Avigo AS Dorothea Vestøl Avigo AS Astrid Heggernes Beredt AS Knut Kristiansen Atle Engsmyr Elin Marie Lilholt Monica Olseng Stordal Heming Sand Charlotte Cesilie Berg Veronica Hønsvik Signe Kirsebom Lill Tove Meland Geir Nilsen Terje Swahn Anne Bente Aas Anne Mari Graver Lise Margrethe Heffermehl MaritMarit Solheim Henriksen Grete Kristiansen Guri Monserud Håkon Sandvik Hanne Hiis Søftestad Ruth Øvensen-Vesøen Morten Ekeland Liv-Anne Lunde Vibeke Holst Merethe Horgen Gro Schøne Solfrid Skatvedt Kari Fuglehaug Steve Carl Gustav Andersson Unni Maud Angelica Bratlie Lars Ari Brenna Kãthe Victoria Ljøner Dammen Mette Marit Gulbrandsen Ida Holm Bent Olav V Jonassen Gunlaug Elisabeth II Kollsrud Stian HaakonVII Kristiansen Ann Christin Diana Mengkrok Erik H.K.H. Nilssen Sylvi Sonja Sylvia Ottosen Lars Metlid Øyvind Tingstad Kay Andersen Ola Aune Jan Rune Hogstad Alfred Larsen May Linn Løvik Ann Kathrin B Trydal Elisabeth M. Mogård Svein-Helge Næset Svein Jacobsen Torhild Stimo Therese Hansen Kirsti Lundestad Virginia Valle Anstein Mykland Maria Ottosen Anita Fuglseth Anne Grethe Fremgaard Hilde Grønstøl Løkken Hege Beate Brandal Therese Håskjold Beredt AS Jobbkonsulentene Jobbkonsulentene Jobbkonsulentene Brisk Kompetansesenter AS Eiker Vekst AS Eiker Vekst AS Enter Kompetanse AS Enter Kompetanse AS Enter Kompetanse AS Enter Kompetanse AS Fagakademiet Region Midt Fagakademiet Region Midt Fagbokforlaget Fides AS Flekkefjord Produkter AS Flekkefjord Produkter AS Flekkefjord Produkter AS Flekkefjord Produkter AS FLT FLT Fontenehuset Norge Fontenehuset Norge Fossheim Verksteder AS Fossheim Verksteder AS Fossheim Verksteder AS Fretex Vest-Norge AS Fretex Vest-Norge AS Fretex Vest-Norge AS Fretex Øst-Norge AS Fretex Øst-Norge AS

7 Ann-Merete Lande Rune Standal Jørn Vartdal Gunveig Bredal Susanne Fauskanger Synnøve Storvollen Siri Paulsen Aarvik Tore Amundsen Jan Åke Storjord Tormod Andersen Olav Haugaløkken Oddveig Nilstad Kjetil Veslum Torstein Jordet Inger Fjellstad Back Elisabeth Løwengreen Steinar Nilsen Elisabeth Suther Trine Brox Beathe Jacobsen Terje Lia Anne Marie Etholm Harald Johansen Hans-Jørgen Johnsen Kjetil H. Kristiansen Terje Levinsen Åshild Rakke Gunn Berit Andreassen Tore Vang Thomas Knutzen Håkon Kristoffersen Cecilie Mostad Olga Stabell Anniken Wroldsen Torunn Evensen Vegard Holmberg Morten K. Pettersen Jørn Kildedal Stig Brede Refstie Inger Sørensen Lillian Trevland Anja Alme Siebke Tom Hindrumsen Anne Torhild Omland Mette Marie Revheim Connie Bylund Salvesen Connie Bylund Salvesen Hege Lydvo Turid Midthun Ursula Lang Inger Synnøve Lie Åsmund A. Myrstad Elin P. Antonsen Lena G. Hauklien Karine Nydahl Magne Enger Kjartan Kvellestad Åge Mossestad Kari Bente Ueland Tefre Randi Abrahamsen Øyvind Gundersen Ingrid Ilebekk Helene Johannessen Fønix AS Fønix AS Fønix AS Fønix AS Galvano Tia AS Galvano Tia AS Grep Grenland AS Gudbrandsdal Industrier AS Gudbrandsdal Industrier AS Gudbrandsdal Industrier AS Gudbrandsdal Industrier AS Halden Arbeid og Vekst AS Halden Arbeid og Vekst AS Halden Arbeid og Vekst AS Halden Arbeid og Vekst AS Idea Kompetanse AS Idea Kompetanse AS Idea Kompetanse AS Idea Kompetanse AS Inko Industri- og Kompetansesenter Inko Industri- og Kompetansesenter IPS Norge AS JobbIntro AS JobbIntro AS JobbIntro AS JobbIntro AS Keops Kurs- og arbeidssenter KF Keops Kurs- og arbeidssenter KF Keops Kurs- og arbeidssenter KF KSI-Personal AS KSI-Personal AS KSI-Personal AS KSI-Personal AS Kursbanken Kveik AS Kveik AS Kvito AS Kvito AS Kvito AS Lipro AS Lipro AS Lipro AS Menova AS Mentro AS Mentro AS Mentro AS Mindus AS Mindus AS Mindus AS Mindus AS Elin Tønnesland Mindus AS Sverre Inge Watland Mindus AS Marianne Jakobsen Mjåvann Arbeidstreningssenter Stine Kristiansen Mjåvann Arbeidstreningssenter Jan Sødal Mjåvann Arbeidstreningssenter Tormod Urdal Mjåvann Arbeidstreningssenter Rune Østerberg Mjåvann Arbeidstreningssenter Gro Rydgren Modum Industri AS Britt Åse Try NAV Aust-Agder Maria Leer-Salvesen NAV Kompetansesenter Oslo Christine Misje Moen NAV Kompetansesenter Oslo Kjersti Sagstad NAV Kompetansesenter Oslo Inger Anderssen NAV Kristiansand Marie-Ann Bahr Salvesen NAV Lyngdal Marit Undheim NAV Vest-Agder Ragnhild Friis-Ottessen NHO Hordaland Andreas Tømmerbakke NHO Service Janne Krohn-Hansen NHO Trøndelag Vibeke P. Valestrand Nordhordland Industriservice AS Terje Ansgar Eriksen Nordtro AS Toril Aamo Nordtro AS Hanne Flatøy Opero AS Randi Leth Iversen Opero AS Birgit Rognstad Orbitarena AS Marianne Strand Orbitarena AS Therese Sæberg Orbitarena AS June Lystad Oslo Universitetssykehus HF Cecilie Skarsvåg Prima AS Thorbjørn Claussen Proflex AS Thomas Jenssen Proplan AS Sigrid Grude Amb Providor AS Roger Ellefsen Providor AS Eilert Houmb Providor AS Hege Mærde Providor AS Rolf Johnny Skofsrud Providor AS Svein Åge Torgersen Providor AS Mona E. Westvold Providor AS Anne Østby-Deglum Providor AS Olav Øverli Providor AS Kurt Loland Q Q FIRE TRE AS Solveig Våge Q Q FIRE TRE AS Anita Karlsen Rana Produkter AS Hans Robert Kralicek Rana Produkter AS Sigrunn Lomahaug Risøy Rana Produkter AS Arnt-Otto Lie Rosenvik AS Rigmor Selbekk Rosenvik AS Bodil Sinnes Rosenvik AS Anne Kristin Vullum Rosenvik AS Hege Wibeke Gschib Sava AS Hans Jørgen Lysø Sava AS Tor Skogstad S ava AS Anne Oddny Foldøy Seljord Personal AS Bjørn Torleif Lia Seljord Personal AS Elli Graf Sens AS Liv Hasås ALF Åse Holst ALF Trygve Aase ALF Harald Rongved ALF Jan Gunnar Østerhus Setpro AS Nils Gjermund Østerhus Setpro AS Siri Helen Johannessen Signo Dokken AS Gyrid Lekva Signo Dokken AS

8 Kristine Loftesnes Feigum Sogneprodukt AS Tommy Feten Sogneprodukt AS Kirsti Kildahl Johansen Stavne Arbeid og Kompetanse KF Kjetil Røttereng Stavne Arbeid og Kompetanse KF Marita Gjerde Storeholmen VTA AS Steinar Langenes Storeholmen VTA AS Dag Rune Mo Storeholmen VTA AS Martha Momrak Telemark Lys AS Elisabeth Taraldlien Telemark Lys AS Geir Håkensen Telenor Open Mind Kenneth Langseth Telenor Open Mind Morten S. Hovden Time Recorder Co AS Thomas Frydenlund Topro AS Morten Arnesen Topro Kompetanse AS Ann Kristin B. Rebne Topro Kompetanse AS Ann Kristin Røste Topro Kompetanse AS Ben Christiansen Torbjørnsbu Verksted AS Tom Christiansen Torbjørnsbu Verksted AS Stig Endresen Torbjørnsbu Verksted AS Elisabeth Heen Torbjørnsbu Verksted AS Iselin Johnsen Torbjørnsbu Verksted AS Thomas Ljosland Torbjørnsbu Verksted AS Ole Ivar K. Nedenes Torbjørnsbu Verksted AS Jorunn Aanderaa Torbjørnsbu Verksted AS Johnny Myklegård Trollheim Vekst AS Agnes Dalsegg Sæter Trollheim Vekst AS Jorun Ødegård Trollheim Vekst AS Terje Davidsen Tromsprodukt AS Grethe Elvebo Tromsprodukt AS Kristin Jensen Tromsprodukt AS Svein Bergstrøm Unikom AS Renate Holen Unikom AS Sabina Melkic Unikom AS Irene Olavesen Unikom AS Ingeborg Andersen Varodd AS Anne May Breistein Varodd AS Inger Marie Brevik Varodd AS Christina Elefsen Varodd AS Mary-Ann Esperaas Varodd AS Kathrine Gregersen Varodd AS Jorunn Thorsø Haugen Varodd AS Hanne Kjærnet Varodd AS Siri Knudsen Varodd AS Trygve Lindersen Varodd AS Tor Arve Monan Varodd AS Monika Stausland Varodd AS Susanne Gordon Svendsen Varodd AS Kristin Søvik Varodd AS Lars Trægde Varodd AS Mari Brurok Vekst Melhus AS Janne Høyem Vekst Melhus AS Kristine Tørset Vekst Melhus AS Hildegunn Wiggen Vekst Melhus AS Per Harstad Velle Utvikling AS Carina Grorud Ballamy Velle Utvikling AS Øyvind Berg Velle Utvikling AS Silje Larsen Velle Utvikling AS Gunn Marit Arnegard Vinn AS Hallingdal Hilde Brennhovd Vinn AS Hallingdal Arrangører: Helene Berntsen Pia Gavin Paal Haavorsen Solveig Jenssveen Per Christian Langset Johan Martin Leikvoll Arne Svendsrud

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 6 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning Årsregnskap 2013 for Amento AS ÅRSBERETNING 2013 1. Formål og visjon 2. Aksjonæroversikt 3. Styret 4. Ansatte /Arbeidsmiljø 5. Attføring 6. Evaluering og utvikling av tjenester 7.

Detaljer

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet GOD ATTFØRING Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet 2012 God attføring åpner næringslivets dører TEMA: På direkten TEMA: INNHOLD 5 spørsmål til direktør Johan-Martin Leikvoll i bransjeforeningen

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du?

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du? NORSK BRIDGE Nr. 4 Juni/juli 2005 11. årgang Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Nord 76 E 98754 EK542 Syd KD4 K1032 EK103 103 Etter at du som Syd har åpnet i 1 grand har Vest gått

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Lederne www.lederne.no 04 08 des fire nye år som Bretter opp ermene for Det gror i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Norsk ledelsesbarometer: Hyppige omstillinger øker stressfaktoren. forbundsleder

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Sluttårsak i prosent Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 3 211 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

innblikks 1/06 Siemens samlet på Eliadens største stand side 8

innblikks 1/06 Siemens samlet på Eliadens største stand side 8 1/06 innblikks Siemens samlet på Eliadens største stand side 8 2 innblikk 1/06 Høy aktivitet Norge går på høygir, og vi merker stor aktivitet og pågang av mange nye, spennende prosjekter. Etter andre kvartal

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal 2 Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 7 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 8 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 15 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Program for Syningrennet - April 2015 - Årgang 8 ARRANGEMENTINFO LOVENDE SPÅDOMMER TØNSBERG STILLER MANNSTERKE

Program for Syningrennet - April 2015 - Årgang 8 ARRANGEMENTINFO LOVENDE SPÅDOMMER TØNSBERG STILLER MANNSTERKE Program for Syningrennet - April 2015 - Årgang 8 28 12 LOVENDE SPÅDOMMER ARRANGEMENTINFO 18 TØNSBERG STILLER MANNSTERKE Vi kan tilby gode løsninger for alle typer oppdrag, og utfører elektroarbeider som

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

velforbund Ny, mer lesevennlig utforming Nr. 1 mars 2008 Bli med til Bjørnelia side 14 15 Vår dame i Norges Velforbund side 2

velforbund Ny, mer lesevennlig utforming Nr. 1 mars 2008 Bli med til Bjørnelia side 14 15 Vår dame i Norges Velforbund side 2 Nesodden velforbund vestvendt villavel Bli med til Bjørnelia side 14 15 Ny, mer lesevennlig utforming Nr. 1 62. årgang Vår dame i Norges Velforbund side 2 Ordfører og kultursjef skriver side 3 Om frivillighet

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Program for NAF/NTAF/NAF s etterutdanningskurs 2009

Program for NAF/NTAF/NAF s etterutdanningskurs 2009 Program for NAF/NTAF/NAF s etterutdanningskurs 2009 Quality Hotell 33, Kjære kursdeltaker Vi ønsker deg hjertelig velkommen til årets etterutdanningskurs! Det er i år 3.gang vi har et fellesarrangement

Detaljer

Vedlegg 2 Utfordringer og grupperapporter

Vedlegg 2 Utfordringer og grupperapporter Vedlegg 2 Utfordringer og grupperapporter Her følger oversikt over alle utfordringsgruppene på Åpen Arena -2014. Det gis oversikt over gruppenavn, deltakere og beskrivelse av utfordring. Gruppenes utfordring

Detaljer

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013 Møteplass Trygghet i hjemmet Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu 9. 10. desember 2013. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Målsetting og målgruppe... 1 3 Gjennomføring... 1 3.1 Valg av konferansehotell...

Detaljer