Nyhetsbrev tall og analyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev tall og analyse"

Transkript

1 Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med informasjon vedrørende attføringsrelatert dokumentasjon. For kommentarer, tips og problemstillinger som kan behandles i nyhetsbrevet, ta gjerne kontakt med Jon Qvortrup ) Oppstart for BATT Benchmarking Attføring (BATT) skal bidra til å heve kvaliteten ytterligere i attføringsarbeidet. Gjennom et enkelt system skal resultater på ulike deler av attføringsarbeidet innrapporteres fra januar 213. Benchmarking er et ypperlig verktøy, ikke minst internt. Da kan vi se hvor vi er bra og hvor vi kan bli bedre, sier personal og kvalitetssjef Anny Sandvik ved Astero. BATT er et samarbeid mellom Attføringsbedriftene, ASVL og NAV. Hensikten er å finne gode målbare indikatorer på alle deler av attføringsarbeidet. Bedriftene vil gjennom dette kunne finne ut hvilke resultater man oppnår, og kan sammenligne seg med resten av landet på alle deler av attføringsarbeidet, også den delen som ikke har formidling til arbeid som mål. Skaper entusiasme Astero i Molde er en av attføringsbedriftene som har sett nytten av denne formen for benchmarking. - Jeg tror det er viktig å måle, og det er mye som kan måles utover hovedmålet om hvor mange som formidles til jobb. Det kan for eksempel være om oppholdstid i tiltak, riktig kompetanse m.m.. Det er gjennom å se hvor vi står og at vi kan vite hva som kan bli bedre. Når vi ser at vi oppnår gode resultater skaper det enorm entusiasme i bedriften, vi blir attraktive å komme til, det gir omdømmeløft og det gjør kontakten mot næringslivet lettere. Og så vet vi at det både er lokale variasjoner og forskjeller som kanskje ikke alltid kan fanges opp av slike systemer. Men like fullt gir det oss grunnlag for forbedring og læring, fordi vi da blir nysgjerrig på hva vi kan lære av de bedriftene som får best resultater, personal og kvalitetssjef Anny Sandvik (bildet) ved Astero. Gjennom BATT er målet å: Etablere et tettere samarbeid mellom NAV og tiltaksarrangørene i arbeidet med å heve kvaliteten på attføringsarbeidet. Introdusere et sterkere element av konkurranse mellom tiltaksarrangørene med tanke på å stimulere til forbedringsarbeid. Legge til rette for benchmarking og benchlearning. Gi NAV-kontorene et bedre verktøy for, i samarbeid med tiltaksarrangørene, å sette mål for hva slags tjenester som skal leveres og for kvaliteten på disse tjenestene. Gjøre det lettere for NAV å jobbe med leverandørutvikling. Årlig innrapportering Alle medlemsbedrifter i bransjeforeningen blir bedt om å rapportere BATT-resultater i forbindelse med innsending av årsstatistikk til bransjeforeningen. Fristen for å sende inn BATT-tallene for 212 er 1. mars.

2 Systemet bygger på benchmarkingssystemet indikator.no som flere attføringsbedrifter allerede er involvert som et bransjeinternt benchmarkingssystem for attføringsbedrifter. Formålet med BATT er at alle tiltaksarrangører skal være med, og hver bedrift vil få vite hvor man ligger i forhold til landsgjennomsnittet, samt at de bedriftene som oppnår best resultater på ulike indikatorer vil bli offentliggjort. Resultater fra januar til og med november 212 Dette nyhetsbrevet dekker innrapporteringen for fjorårets elleve første måneder. Neste nyhetsbrev sendes ut mandag og vil presentere tallene for hele 212. Fra januar til og med november er det registrert 1778 tiltaksavslutninger deltakere er kommet i ordinært arbeid. 73 bedrifter har sendt inn tall 1. Tiltaksarrangørene med høyeste overgang til jobb fra Arbeid med bistand GREP ligger øverst på oversikten over bedrifter som får flest deltakere i jobb fra Arbeid med bistand med 73,1 prosent overgang til jobb. Hele 49 av 67 deltakere har oppnådd arbeid etter å ha gjennomført AB i regi av Telemarksbedriften. Nærmest følger Topro med 71,4 prosent og Aksis med 7 prosent overgang til jobb. Høyest overgang til jobb fra AB i prosent ,1 71,4 7 63,6 63,4 63,2 62, 8,8 6,8 6,3,2 1 Følgende tiltaksarrangører har sendt inn tall: A2G, AKS, Aksis, ALF, Allservice, Amento, Aski, Astero, Avigo, Bodø industri, Brisk, Deltagruppen, Enter, DI gruppen, Durapart, Fides, Firda produkt, Flekkefjord Produkter, Follo Futura, Fredrikstad attføringssenter, Fretex Nord-Norge, Fretex Vest-Norge, Fretex Øst-Norge, Funkweb, Furene, Fønix, Galvano Tia, Hadeland Produkter, Haugaland industri, Helgeland Industrier, ifokus, Industriprodukter, Inko, Innherred Produkter, Itas amb, Jobbintro, Kompetanseutvikling Grenland, Lillehammer Produkter, Lofoten Industri, Marinor, Menova, Mindus, Mølla kompetansesenter, Nopro, Norasonde, Nordtro, Norservice, Orbit Arena, Origod, Prima, Providor, Rana Produkter, Rehabil, Reko, Rjukanlys, Rosenvik, Rycon, Sens, Sogneprodukter, Stavne Arbeid og Kompetanse, Telemark Lys, Tepas Personal, Topro, Trollheim vekst, Tromsprodukt, Unikum, Valdres Kompetansevekst, Varbas, Varde, Vesterålsprodukter, Vinn Hallingdal og Voss bedriftsservice. 2

3 AB-resultater for bransjen totalt Resultater AB ,4 19,3 33,6,7 Arbeid og egenfinansiert utdanning 2227 deltakere har avsluttet AB i løpet av 212s elleve første måneder. 41,4 prosent (923 deltakere) er gått til arbeid eller egenfinansiert utdanning. 19,3 prosent (429 deltakere) er gått videre med andre aktive løsninger og 33,6 prosent (749 deltakere) til ikke-aktive løsninger. For,7 prosent (126 deltakere) er det ikke oppgitt sluttårsak. Tiltaksarrangørene med høyeste overgang til jobb fra KiA Grep er bedriften som målt i prosent får flest i jobb fra KiA. 8 prosent er gått til jobb. Målt i antall deltakere ligger Fretex Øst-Norge høyest med 26 av 2 deltakere Høyest overgang til jobb fra KiA i prosent ,7 7 61,1 6 2,1 44,4 42,9 42,9 42,9 3

4 KIA-resultater for bransjen totalt ,2 Resultater KiA ,8 31 Arbeid og egenfinansiert utdanning 1 1 2,9 48 deltakere har avsluttet KiA. 4,2 prosent (193 deltakere) er gått til arbeid eller egenfinansiert utdanning, 2,8 prosent (124 deltakere) til aktive løsninger, 31 prosent (149 deltakere) til ikke-aktive løsninger og 2,9 prosent (14 deltakere) vet ikke. Tiltaksarrangørene med høyest overgang til jobb fra ARR Høyest overgang til jobb fra ARR ,8 4 39,6 38, 36,4 Arbeid og egenfinansiert utdanning Furene har fått 47,8 prosent av deltakerne direkte til jobb. A2G er størst i antall med 67 deltakere til jobb. 4

5 ARR-resultater for bransjen Resultater ARR , ,3 29,2 Arbeid og egenfinansiert utdanning ,9 Frem til og med oktober har 839 deltakere avsluttet tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering. 26,3 prosent (221 deltakere) har gått til arbeids eller egenfinansiert utdanning, 4, prosent (34 deltakere) til andre aktive løsninger, 29,2 prosent (24 deltakere) til ikke-aktive løsninger og 3,9 prosent (33 deltakere). Tiltaksarrangørene med høyeste overgang til jobb fra Oppfølging Høyest overgang til jobb fra Oppfølging , 62, 4, 4,2 49,2 46,3 42,9 42,4 4, Furene og Nordtro ligger øverst på listen for overgang til jobb fra Oppfølging med 62, prosent. Fønix er størst på antall med hele 9 deltakere som er gått direkte til jobb fra tiltaket.

6 Resultater Oppfølging bransjen totalt Resultater Oppfølging ,6 2, deltakere har avsluttet Oppfølging så langt i år. 41 prosent (291 deltakere) er gått til arbeid eller egenfinansiert utdanning, 3,6 prosent (23 deltakere) er gått til andre aktive løsninger, 2,4 prosent (14 deltakere) er gått til ikkeaktive løsninger og 3 prosent (21 deltakere) er gått til vet ikke. Sluttårsaker fordelt på tiltak Fra Funksjonsvurdering har 4,6 prosent kommet tilbake til arbeid eller gått til egenfinansiert utdanning. 33,3 prosent er gått til andre aktive løsninger. Fra AB er 41,4 prosent gått arbeid eller egenfinansiert utdanning mens 19,3 prosent er gått til andre aktive løsninger. Fra KiA er de tilsvarende tallene 4,2 prosent og 2,8 prosent. Tallene for de andre tiltakene er: ARR 26,3 prosent til arbeid/egenfinansiert utdanning (til andre aktive løsninger 4, prosent) Andre tiltak 2,6 prosent til arbeid/egenfinansiert utdanning (til andre aktive løsninger 28,8 prosent) TiA 13, prosent til arbeid/egenfinansiert utdanning (til andre aktive løsninger 23,6 prosent) Avklaring anbud 14,6 prosent til arbeid/egenfinansiert utdanning (til andre aktive løsninger 3,6 prosent) APS 11, prosent til arbeid/egenfinansiert utdanning (til andre aktive løsninger 31,7 prosent) Ordinær avklaring 6, prosent til arbeid/egenfinansiert utdanning (til andre aktive løsninger 44,4 prosent) VTA 2,7 prosent til arbeid/egenfinansiert utdanning (til andre aktive løsninger 17,3 prosent) 6

7 Sluttårsaker fordelt på tiltak ,6 41,4 41 4,2 26,3 2,6 14,6 13, 11, 6, 2,7 Bedriftene med høyest overgang til jobb målt i antall deltakere 1. Fønix (362 deltakere) 2. A2G (19 deltakere) 3. Durapart (149 deltakere) 4. Deltagruppen (148 deltakere). ifokus (148 deltakere) 6. Fretex Vest-Norge (138 deltakere) 7. Astero (121 deltakere) 8. Norasonde (11 deltakere) 9. Norservice (11 deltakere) 1. Fretex Øst-Norge (93 deltakere) Antall deltakere som har sluttet fra de forskjellige tiltakene Til og med oktober er det registrert 1778 tiltaksavslutninger. Det største tiltaket er Ordinær avklaring med 412 avslutninger. Deretter følger APS (3743), Andre tiltak (2623), AB (2227), Avklaring anbud (1142), ARR (839), Oppfølging (71), KiA (48), VTA (11), TiA (89) og Funksjonsvurdering (7). 7

8 6 412 Antall tiltaksavslutninger

9 Om statistikk fra attføringsbedriftene Årlig samler sekretariatet i bransjeforeningen Attføringsbedriftene inn forskjellige typer av statistikk fra medlemsbedriftene. Til årsrapporten samles det inn tall over den samlede aktiviteten i våre bedrifter samt tall over aktiviteten i de enkelte tiltakene. Til vårt interne nyhetsbrev samler vi månedlig inn tall fra medlemsbedriftene om tiltaksaktivitet samt sluttårsaker for alle deltakere som slutter i tiltak i bedriftene. I nyhetsbrevet rangeres bedriftene etter hvor mange deltakere de har klart å formidle til arbeidsmarkedet. Indikator.no er bransjens interne benchmarkingssystem. Indikator.no er utviklet av våre medlemsbedrifter og driftes av sekretariatet i samarbeid med Rambøll. Benchmarkingssystemet består av 26 indikatorer som sett i sammenheng måler bedriftenes utvikling og evne til å levere gode attføringstjenester. Indikatorene gjør det mulig å sammenlikne bedriftene for å finne best practice og gjennomføre benchmarking og benchlearning. Deltakelse i Indikator.no støtter opp under arbeidet med EQUASS Assurance. Benchmarking Attføring (BATT) er et samarbeid mellom Nav, ASVL og Attføringsbedriftene. Systemet tas i bruk fra Gjennom BATT er målet å: Etablere et tettere samarbeid mellom NAV og tiltaksarrangørene i arbeidet med å heve kvaliteten på attføringsarbeidet. Introdusere et sterkere element av konkurranse mellom tiltaksarrangørene med tanke på å stimulere til forbedringsarbeid. Legge til rette for benchmarking og benchlearning. Gi NAV-kontorene et bedre verktøy for, i samarbeid med tiltaksarrangørene, å sette mål for hva slags tjenester som skal leveres og for kvaliteten på disse tjenestene. Gjøre det lettere for NAV å jobbe med leverandørutvikling. For mer informasjon om statistikk og rutiner for å sende inn tall, se Hva skjer fremover? Mandag 21.1 sendes det ut nyhetsbrev med tall for hele 212. Medio februar sendes det ut nyhetsbrev med tall for januar og februar 213. Innsamling av BATT-tallene starter onsdag Fristen for å sende inn BATT-tallene for 212 er 1. mars. 9

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Kommentarer og argumentasjon Med virkning fra 1. januar 2015 slås fire arbeidsrettede tiltak sammen

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG endelig utgave norasonde 2011 ÅrsberetninG Innhold Adm. direktør har ordet... 3 Organisasjonskart... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Årsrapport attføring 2011... 9 Resultatregnskap... 12 Balanse... 13

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013 RAPPORTEN #1-2013 Elektronisk dokumenthåndtering HVA DU MÅ TENKE PÅ FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: PROGRAMVARELØSNING OG DITT REGNSKAP BENCHMARKING: HVA KAN DIN REGNSKAPSFØRER BISTÅ MED? FINNER DU RETNINGEN?

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer