Montering Det utføres oppdrag for eksterne kunder. Arbeidet innebærer ulike pakke- og monteringsoppgaver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Montering Det utføres oppdrag for eksterne kunder. Arbeidet innebærer ulike pakke- og monteringsoppgaver."

Transkript

1 Virksomhetsleder: Ingunn K. Skaara Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad Nestleder: Finn-Erik Johannessen Avdeling APS: Tlf: AB m/ Avdeling Jobbkonsulentene: APS AB IO-met. Avklar Fredrikstad (AB) Tlf: Antall stillinger pr : 14, ,43 Sarpsborg (AB) Tlf: Antall ansatte pr : Halden (AB) Tlf: Antall plasser pr : Avdeling Avklaring: Tlf: Etablert 1978 Innledning Fredrikstad attføringssenter (FAS) er en godkjent tiltaksarrangør for arbeidsrettede tiltak i skjermet virksomhet. Virksomheten hadde i 2012 avtale med NAV Østfold om å gjennomføre de arbeidsrettede tiltakene «Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» (APS) og «Arbeid med bistand» (AB). Arbeid i kjøkken/kantine er variert, gir tiltaksdeltakerne mulighet for bevegelse, erfaring fra teamarbeid og erfaring med kundebehandling. Det ble gjennomført undersøkelse blant kundene i % vurderte service/-innstillingen ved kjøkken/kantine som «svært god» eller «god». Tiltaket APS ble gjennomført i Fredrikstad, tiltaket AB i Fredrikstad, Halden og Sarpsborg. I tillegg ble tiltaket «Avklaring i skjermet virksomhet» gjennomført i Fredrikstad fra Formål, visjon og verdier Fredrikstad attføringssenter skal bidra til å styrke menneskers muligheter for deltakelse i arbeidslivet. Vår visjon er at «Kunnskap og forståelse skaper mening og muligheter». Vi har valgt «Raushet», «Anerkjennelse» og «Respekt» som våre overordnede verdier. TILTAKET ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET (avdeling APS) Avdeling APS gir tiltaksdeltakerne tilbud om tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tilbudet bidrar både til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og til å styrke den enkeltes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Avdelingens tilbud om arbeidspraksis intern-praksis FAS Bilpleie Tjenester fra FAS Bilpleie retter seg primært mot eksterne kunder. Tiltaksdeltakerne, som har arbeidspraksis her, har en variert arbeidsdag. Arbeidet gir mulighet for bevegelse, erfaring fra teamarbeid og erfaring med kundebehandling. Det ble gjennomført undersøkelse blant kundene i % svarte at de vurderte kvaliteten på arbeidet som ble utført, som «meget bra». Kjøkken/kantine Kantina selger daglig frokost til tiltaksdeltakere og lunsj til tiltaksdeltakere og ansatte med arbeidsplass i Fredrikstad. I tillegg driver kjøkkenet intern-catering i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Kontor og data Tiltaksdeltakerne får arbeidspraksis fra sentralbord og resepsjon, samt erfaring med kundebehandling. I tillegg får tiltaksdeltakerne erfaring i kontorrelaterte oppgaver som fakturering og brevskriving. Det er videre inngått avtale med eksterne bedrifter om vedlikehold av databaser som gir ytterligere arbeidserfaring for tiltaksdeltakerne. Det ble gjennomført kundetilfredshetsundersøkelse overfor eksterne bedrifter i løpet av året. Kundene vurderte kvaliteten på arbeidet og servicenivået som «svært god/god». Virksomheten har kurs-/datarom som alle tiltaksdeltakere har tilgang til. Dette gir eksempelvis mulighet for tiltaksdeltakerne til å sende meldekort til NAV, søke jobb og lese nyheter. Kurs-/datarommet benyttes også til gjennomføring av ulike tester. Rommet brukes videre til basis dataopplæring individuelt eller gruppe, samt språktrening for minoritetsspråklige tiltaksdeltakere. Montering Det utføres oppdrag for eksterne kunder. Arbeidet innebærer ulike pakke- og monteringsoppgaver. Kundetilfredshetsundersøkelse i 2012 viser at kvaliteten på utført arbeid ble vurdert som «svært bra». M/S Ny Vigra III M/S Ny-Vigra III kjører turer for Fredrikstad kommune, Pedagogisk senter, i Fredrikstads skjærgård mandager til fredager i periodene mars juni og august november. Ekskursjonene er et pedagogisk tilbud i marinbiologi. På turene deltar barn og ungdom fra barnehager, grunnskoler, videregående skoler og høgskoler. Det ble kjørt 94 undervisningsturer i 2012 med et gjennomsnitt på 25 elever pr. tur. Gjennom arbeidspraksis på M/S Ny-Vigra III får tiltaksdeltakerne erfaring fra støttefunksjon ved undervisning samt deltakelse i vedlikeholds- og utbedringsarbeid på båten. 8 - Fredrikstad attføringssenter

2 Pedagogisk senter gjennomførte også i 2012 en tilfredshetsundersøkelse overfor alle lærerne som deltok på undervisningstur. Av spørsmålene lærerne fikk, var det ett som ga mulighet til å gi tilbakemelding på helhetsinntrykk. Implisitt i dette, er en vurdering av Fredrikstad attføringssenters medvirkning. 86 % besvarte spørsmålet med 6 på en skala fra 1 6 hvor 6 var beste score. (Kilde: https://fredrikstad.kommune.no/pagefiles/35368/ny%20%e2%80 %93%20Vigra% pdf ) I tillegg til marinbiologiske undervisningsturer, kjørte M/S Ny-Vigra III 13 turer med lag og foreninger med et gjennomsnitt på 35 passasjerer pr. tur i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads matvarelager Fredrikstad attføringssenter, avdeling APS, ivaretar daglig drift av Stiftelsens matvarelager. Stiftelsen mottar gode varer fra faste butikker. Maten oppbevares i tørr-/kjøl-/fryselager, og Stiftelsens virksomheter kan bestille varer til bruk i driften gjennom en web-løsning. Det ble foretatt ca. 220 bestillinger fra Stiftelsens øvrige virksomheter i Stiftelsens matvarelager, og FAS drift av dette, er et alternativ til at butikkene må destruere maten. Dette vurderes å være av verdi for samfunnet i tillegg til verdien av selve arbeidspraksisen som tiltaksdeltakerne får. SuveRENT Vaskeri Virksomheten har et nytt, moderne vaskeri som leverer tjenester både internt i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad og til eksterne kunder. I tilfredshetsundersøkelse vurderte 90 % at kvaliteten på utført arbeid i vaskeriet var «meget bra». Resterende 10 % vurderte kvaliteten som «bra». Tante Blå gjenbruk og «kreativt rom» Arbeid i Tante Blå gjenbruk gir mulighet for allsidig arbeidspraksis; hente og levere varer, sette i stand og stille dem ut, ekspedere kunder, betjene kasse og betalingsterminal. «Kreativt rom» gir muligheter for å skape produkter til salg i butikken. Produktene har eget design: «Ablegøyer fra Tante Blå». Gjennom driften av Tante Blå gjenbruk bidrar virksomheten til gjenbruk. Dette anses som et nyttig samfunnsbidrag og en verdi i tillegg til selve arbeidspraksisen som tiltaksdeltakerne får. Det har vært invitert til «Strikkekafé» på kveldstid to ganger i løpet av året. Dette har vært et åpent tilbud, kunngjort blant annet på virksomhetens hjemmeside og på Facebook. Annet Erfaring viser at mange av tiltaksdeltakerne er fysisk inaktive, og avdeling APS ser viktigheten av å legge til rette for fysisk aktivitet som en del av tilbudet. Også i 2012 kunne tiltaksdeltakerne derfor delta i treningsaktiviteter gjennom «Aktiv på dagtid» i sammenheng med individuell plan. Ekstern arbeidspraksis Samarbeid og avtaler om arbeidspraksis i eksterne, ordinære virksomheter inngås for hver enkelt tiltaksdeltaker i sammenheng med individuell plan. TILTAKET ARBEID MED BISTAND (avdeling Jobbkonsulentene) Tilbudet fra avdeling Jobbkonsulentente retter seg mot personer som har fått arbeidsevnen nedsatt i en slik grad at dette er en hindring for å skaffe seg eller beholde arbeid. Jobbkonsulentene gir tiltaksdeltakere/ jobbsøkere bistand til å finne arbeid, tilbud om opplæring, hjelp med tilrettelegging av arbeidsplass, samt oppfølging. Det gis også råd og veiledning til arbeidsgiver. I mars flyttet avdelingens team i Halden til mer hensiktsmessige og bedre tilrettelagte lokaler. Kompetanse Hovedvekten av de ansatte i avdeling APS har yrkesfaglig utdanning og fagbrev/-kurs. For øvrig har hovedvekten av de øvrig ansatte pedagogisk eller helse-/sosialfaglig utdanning på bachelornivå. I tillegg har alle fast ansatte gjennomført spesifikke attføringsfaglige kurs og sertifiseringer. I tilfredshetsundersøkelse vurderte 74 % at førsteinntrykk av butikken var «veldig bra», og 88 % vurderte at servicen som de hadde mottatt, var «veldig bra». Tante Blå gjenbruk foretok i 2012 ca. 300 hentinger av varer til butikken og ca. 60 vareleveranser til kunder. Fredrikstad attføringssenter - 9

3 Fagutvikling/kompetanseheving Vurdering av behov for fagutvikling/kompetanseheving gjøres fortløpende ved tilsettinger samt ved hendelser og/eller gjennom samhandling med NAV som utløser spesifikke behov. Vurdering skjer også i årlig medarbeidersamtale mellom leder og medarbeider. Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er medlem i Virke. Fredrikstad attføringssenter har samarbeidsavtale med Bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Virksomheten er medlem av Norsk Attføringsforum (NOA) og i Forum for Arbeid med Bistand (FAB). Ansatte har deltatt på fagdag/-konferanser i regi av Attføringsbedriftene, på kurs/temadager arrangert av Blå Kors sentralt og lokalt, samt av Stamina HOT HMS. En medarbeider sluttførte studiet «Voksenpedagogikk» ved NKI Nettstudier med Høgskolen i Telemark som ansvarlig. I 2012 ble det startet opp et nasjonalt benchmarkingsog rapporteringssystem (BATT) med obligatorisk deltakelse for medlemmer i/tiltaksarrangører med samarbeidsavtale med Bransjeforeningen Attføringsbedriftene herunder FAS. Nye interne arbeidspraksistilbud I avdeling APS ble det i løpet av 2011 vurdert behov for ytterligere å øke omfanget av og bredden i intern arbeidspraksis. Som følge av dette ble det i 2012 etablert to nye praksisarenaer. SuveRENT Vaskeri åpnet i februar, og i mai etablerte Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad matvarelager hvor avdeling APS er ansvarlig for daglig drift. To nytilsatte medarbeidere deltok i «Basiskurs i kommunikasjon, pedagogikk, veiledning for attførings- og vekstbedrifter», arrangert av Attføringsbedriftene og Høgskolen i Lillehammer. Som følge av etablering av tiltaket «Avklaring i skjermet virksomhet», deltok to medarbeidere i opplæring i ny avklaringsmetodikk; Strukturert Individuell Arbeidsevnevurdering (SIA), arrangert av Attføringsbedriftene. Det har vært gjennomført undervisning og faglig gruppeveiledning med ekstern veileder med fokus på «Motiverende samtale». Samlet tid til fagutvikling/kompetanseheving er beregnet til 204 dager. Fast, ukentlig kollegaveiledning er medregnet. Innovasjon Ekstra plasser/midlertidige tilsagn Som følge av samhandling med NAV Fredrikstad, gjennomførte virksomheten 10 ekstra, midlertidige APS-tiltaksplasser i Videre etablerte og gjennomførte virksomheten tiltaket «Avklaring i skjermet virksomhet» med 10 plasser i Fredrikstad fra Deltakelse i nasjonal benchmarking Åpning av SuveRENT Vaskeri Deltakelse i forskningsprosjekt Avdeling Jobbkonsulentene deltok i løpet av året i et forskningsprosjekt om AB-tiltaket. Dette dreier seg om å kartlegge faktorer som kan bidra til at flest mulig kommer ut i ordinært arbeidsliv fra tiltaket. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Arbeidsforskningsinstituttet og Bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Ny informasjonsbrosjyre Arbeidet med ny, felles brosjyre for tiltakene ble sluttført høsten Brosjyren fokuserer på virksomhetens behov for, og bruk av, eksterne arbeidsplasser og virksomhetens formidlingsoppdrag Fredrikstad attføringssenter

4 Kvalitetssikring av virksomheten og tjenestetilbudet NAV stiller krav om at tiltaksarrangører skal ha godkjent EQUASS-sertifisering for kvalitetssikring av primærvirksomheten, og at kvalitetssikringen blir revidert periodisk av ekstern revisor. Fredrikstad attføringssenter ble EQUASS Assurance sertifisert Virksomheten ble resertifisert for en ny to-års periode Fredrikstad attføringssenter baserer seg på metodikken i «PUKK-sirkelen» (W. Edward Demmings kvalitetssirkel) i det løpende kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid. Partnerskap og samarbeid Det ble gjennomført totalt 20 samarbeidsmøter (Rådgivende Utvalg) med NAV-kontorene, hvor framdrift og/eller hensiktsmessighet av tiltaket for enkeltdeltakere ble drøftet og vurdert. Spesialist i arbeidsmedisin Jørn Klepper er engasjert av FAS for å delta i disse møtene for å bidra med helsefaglige kompetanse. Det ble i tillegg gjennomført et samarbeidsmøte med det enkelte lokale NAV-kontor. Disse møtene hadde fokus på samhandling, med utgangspunkt i eksisterende rutiner og årets måltall og resultatkrav. Som følge av BATT (se avsnittet «Innovasjon»), ble det også gjennomført en skriftlig, anonym tilfredshetsundersøkelse ved kontorene. Undersøkelsen ga seks svarmuligheter, og ble målt på en skala fra 1 til 6 (i svært liten grad (1) i liten grad (2) i mindre grad (3) i noen grad (4) i stor grad (5) i svært stor grad (6)). Svarene er målt som et snitt-tall for alle besvarelsene som er mottatt. Samlet framstilling av svarene er som følger: Har du oversikt over hva tiltaksarrangør tilbyr av tjenester? Har du inntrykk av at tiltaksarrangør gir bruker den informasjon om rettigheter og plikter som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket? Synes du at tiltaksarrangør har tilstrekkelig kompetanse til å tilby de tjenestene den gjør? Synes du at tiltaksarrangør samarbeider nok med andre aktører? Synes du at tiltaksarrangør er flink nok til å involvere brukerne i attføringsprosessen? Synes du at tiltaksarrangør i tilstrekkelig grad tilpasser tilbudet sitt til den enkelte brukers behov? Synes du at tiltaksarrangør har arbeidstreningsarenaer som er relevante for dine brukere? Synes du at tiltaksarrangør arbeider nok med å utvikle tjenestene sine? Opplever du at tiltaksarrangør leverer i henhold til bestillingen fra NAV? Klagemulighet for tiltaksdeltakere Tiltaksdeltakere har mulighet til å levere serviceklage. Det ble levert og behandlet én klage i løpet av året. Målsettinger og resultat Krav til resultatet og måloppnåelse, er fastsatt i avtalen mellom NAV Østfold og Fredrikstad attføringssenter om gjennomføring av de arbeidsrettede tiltakene APS og AB. 4,6 5,0 4,9 4,6 5,0 5,0 4,2 4,0 4,6 Statistikk for tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Innskrevne deltakere: Kvinner Menn Total Utskrevne deltakere: 141 Beregningsgrunnlag for statistikk: 129 deltakere* a) b) c) Aldersfordeling: Under 20 år: år: år: 43 Over 55 år: 22 Gjennomsnittsalder: 41,2 år Tid i tiltaket: Inntil 1 mnd.: 4 Over 1 mnd. inntil 6 mnd.: 70 Over 6 mnd. inntil 12 mnd.: 35 Over 12 mnd. inntil 18 mnd.: 16 Over 18 mnd. inntil 24 mnd.: 4 Over 24 mnd.: 0 Gjennomsnittlig tid i tiltaket: 6,1 mnd. Plan ved utskriving: Arbeid uten lønnstilskudd: 13 Arbeid med lønnstilskudd: 3 AB ordinær: 5 APS (annen tiltaksarr.): 1 Arbeid og trygd: 3 Annet, aktive løsninger:** 1 Annet, ingen aktiv løsning: 10 Utdanning dekket av NAV: 3 Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering:*** 49 Søker uføretrygd: 29 Tilbakeføring NAV uten videre løp avklart: 11 VTA, ordinær virksomhet: 1 Innsøkt fra: NAV Fredrikstad: 125 NAV Hvaler: 4 * 2 deltakere avsluttet med årsak a), b) og c), er utelatt i beregningsgrunnlaget for statistikk og i beregningsgrunnlaget for måloppnåelse a) 3 deltakere avsluttet pga. flytting b) 1 deltaker avsluttet pga. svangerskapspermisjon c) 8 deltakere avsluttet innen 14 dager etter innskriving ** Avsluttet som: Formidlingsklar ***Hovedtrekk: Psykisk helsebehandling, rusbehandling, opptrening/behandling, videre medisinske utredninger Fredrikstad attføringssenter - 11

5 Statistikk for tiltaket Arbeid med bistand AB med IO- Utskrevne deltakere: Beregningsgrunnlag for statistikk:* a) b) c) AB med IO- Aldersfordeling: Under 20 år Over 20 inntil 40 år Over 40 inntil 55 år Over 55 år Gjennomsnittsalder 30,7 år 40,7 år 40,9 år 36,8 år Tid i tiltaket: Inntil 3 mnd Over 3 mnd. inntil 8 mnd.: Over 8 mnd. inntil 18 mnd.: Over 18 mnd. inntil 24 mnd.: Over 24 mnd. inntil 36 mnd.: Over 36 mnd.: Gjennomsnittlig tid i tiltaket: 15,0 mnd. 16,3 mnd. 9,5 mnd. 6,3 mnd. AB med IO- Plan ved utskriving: Arbeid uten lønnstilskudd: Arbeid med lønnstilskudd: Arbeid og delvis trygd: APS: Avklaring: Annet, aktive løsninger:** Utdanning dekket av NAV: Utdanning, egenfinansiert: VTA, ordinær virksomhet: VTA: Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering:*** Søkt/fått uføretrygd: Annet, ingen aktiv løsning: Tilbakeført NAV uten videre løp avklart: AB med IO AB med IO- Overført til * 9 deltakere avsluttet med årsak a), b) og c), er utelatt i beregningsgrunnlaget for statistikk og i beregningsgrunnlaget for måloppnåelse AB AB AB Fr.stad S.borg Halden a) Flyttet b) Svangerskapspermisjon c) Institusjonsplassering ** AB Sarpsborg (1): Arbeidsmarkedsopplæring (AMO), norskkurs ** AB Halden (1): Overført Senter for Jobbmestring ** AB m/io-metodikk Halden (1): Fortsatt arbeidspraksis via NAV *** Hovedtrekk: Psykisk helsebehandling, operasjon, behov for videre utredninger, overført til tiltaket Frisk GENERELLE MÅLSETTINGER OG RESULTAT FOR TILTAKENE APS OG AB Maksimalt gjennomsnittlig fravær (sykefravær og ikke avtalt fravær): < 10 % APS-tiltaket: 7,1 % AB-tiltaket (ordinær): 1,6 % AB-tiltaket (med IO-metodikk): 0,2 % Virksomheten har oppnådd målsetting for begge tiltak. Minst 80 % brukertilfredshet («meget fornøyd»/«fornøyd») Etter inngåelse av avtale mellom NAV Østfold og Fredrikstad attføringssenter for 2012, ble BATT etablert, se avsnittet «Innovasjon». Fredrikstad attføringssenter valgte, som følge av dette, å bruke tilfredshetsindikatoren i BATT for å måle brukertilfredshet i Indikatoren inneholder ikke ordlyden «meget fornøyd»/«fornøyd». Alle tiltaksdeltakere skal ha mulighet til å delta i tilfredshetsundersøkelsen, og undersøkelsen er blitt gjennomført som en sluttevaluering fra deltaker for å ivareta dette. Undersøkelsen ga seks svarmuligheter, og ble målt på en skala fra 1 til 6 (i svært liten grad (1) i liten grad (2) i mindre grad (3) i noen grad (4) i stor grad (5) i svært stor grad (6)). Svarene er målt som et snitt-tall for alle besvarelsene som er mottatt, og det er målt for hvert tiltak Fredrikstad attføringssenter

6 Synes du at du har fått god informasjon fra tiltaksarrangør om den tjenesten du får eller har fått? Har tiltaksarrangør gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker i bedriften? Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? Opplever du at tiltaksarrangør hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? Har tiden hos tiltaksarrangør vært med på å gi deg bedre livskvalitet? APStiltaketiltaket AB- 5,3 5,4 5,2 5,2 5,6 5,3 4,2 4,2 5,1 5,2 5,1 4,7 4,5 4,6 4,7 4,7 Virksomheten vurderer at tiltaksdeltakerne, i hovedsak, er tilfredse med tilbudet de har mottatt ved FAS. Vi vurderer imidlertid at vi kan bli bedre til å informere om rettigheter/klageadgang. Videre tror vi at vårt kontinuerlige fokus på hospitering/arbeidspraksis og formidling, vil medvirke til at score på spørsmålet om opplevd hjelp til å komme nærmere jobb og arbeidsliv, vil bli enda bedre. MÅLSETTINGER OG RESULTAT FOR TILTAKET APS Andel deltakere utprøvd (uansett varighet) hos ekstern arbeidsgiver i løpet av tiltaksperioden: 30 % eller mer Andel deltakere som avslutter til arbeid eller andre arbeidsrettede tiltak: 40 % eller mer MÅLSETTINGER OG RESULTAT FOR TILTAKET AB ordinær Gjennomsnittlig tid i tiltaket: 1,5 år (18 mnd.) eller mindre Fredrikstad: 16,1 mnd. Halden: 9,5 mnd. Sarpsborg: 15,2 mnd. Tiltaket samlet: 13,6 mnd. Virksomheten har oppnådd målsetting både pr. lokasjon og samlet for tiltaket. Andel deltakere som skal ha begynt i ekstern arbeidspraksis eller arbeid innen 3 måneder fra oppstartdato: 75 % eller mer Beregningsgrunnlaget er deltakere som har startet i tiltaket Pr vil vi kunne måle resultat for deltakere som har startet i tiltaket i perioden Ved AB-tiltaket i Halden har FAS nådd målsetting. For øvrig er målsetting ikke nådd. Virksomheten har, både for tiltaket samlet sett, og for tiltaket i Sarpsborg, likevel bedret resultatene fra I Fredrikstad er årets andel lavere enn fjorårets. Samlet sett er virksomheten ikke fornøyd med resultatet, men vi er likevel fornøyde med forbedring fra 2011 der dette har skjedd. Internt arbeid er igangsatt med målsetting om bedrede resultater i Fredrikstad Halden Sarpsborg Samlet 56 Utprøvd eksternt Avsluttet til arbeid/arbeidsrettede tiltak Andel deltakere som avsluttes med formidling til arbeid inkl. kombinasjon arbeid og delvis trygd: 30 % eller mer VTO med bonuslønn er medregnet, jf. definisjon i BATT. FAS har ikke oppnådd målsettinger for 2012, og virksomheten har heller ikke oppnådd resultater tilsvarende Dette er en situasjon vi ikke er fornøyde med. Internt arbeid er igangsatt, herunder etablering av tiltaket Avklaring i skjermet virksomhet, for en tidsbegrenset periode, etter avtale med NAV Fredrikstad. Vi tror at dette kan medvirke til at det blir «riktigere» innsøking/inntak av deltakere til APS-tiltaket, noe som igjen kan medvirke til bedre måloppnåelse. Det er også etablert et tettere samarbeid med NAV Fredrikstad. Alt er igangsatt med sikte på bedrede resultater i Fredrikstad Halden Sarpsborg Samlet Virksomheten har nådd målsetting samlet sett for tiltaket. Målsetting er nådd med god margin både i Fred- Fredrikstad attføringssenter - 13

7 rikstad og Sarpsborg. Disse resultatene er vi godt fornøyde med, også fordi vi ved disse to lokasjonene har oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i Målsetting er ikke nådd i Halden, og i Halden har vi heller ikke oppnådd resultater tilsvarende Dette er vi ikke fornøyde med. Imidlertid: Statistikk over årsak til utskriving/oppnådd resultat for 2012, viser at 54 % av utskrivningene skjedde på grunn av sykdom/ medisinsk/sosial rehabilitering (13 deltakere) og søknad om uføretrygd (6 deltakere). Tilsvarende utskrivnings-/avslutningsårsaker utgjorde 21 % i Fredrikstad og 19 % i Sarpsborg. Dette gjør at FAS stiller spørsmål ved om i hvilken grad det søkes/tas inn «riktige» deltakere i tiltaket i Halden sett i sammenheng med tiltakets mandat om å formidle til arbeid. Spørsmålsstillingen har vært drøftet med NAV Halden i samarbeidsmøter. Andel deltakere som er blitt formidlet til arbeid skal fortsatt være i jobb 6 måneder fra utskrivningsdato: Minst 70 % Fredrikstad: 88 % Halden: 100 % Sarpsborg: 80 % Tiltaket samlet: 89 % Beregningsgrunnlaget er deltakere som er formidlet til arbeid i perioden Pr vil vi kunne måle resultat for deltakere som har blitt formidlet i perioden VTO med bonuslønn er medregnet, jf. definisjon i BATT. Virksomheten har oppnådd målsetting med god margin både samlet og for hver enkelt lokasjon. MÅLSETTINGER OG RESULTAT FOR TILTAKET AB med IO-metodikk Gjennomsnittlig tid i tiltaket: 8 måneder eller mindre Halden: 6,3 mnd. Virksomheten har oppnådd målsetting. Andel deltakere som avsluttes med formidling til arbeid: 50 % eller mer Halden, IO-metodikk Virksomheten har ikke oppnådd noe i forhold til denne målsettingen for tiltaket. Det er blitt skrevet ut åtte deltakere fra tiltaket i 2012, tre av disse (38 %) til «aktive løsninger», jf. BATT. Fem deltakere (62 %) er utskrevet til ikke-aktive løsninger, hvorav tre av disse er utskrevet på grunn av sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering (2 deltakere) og søknad om uføretrygd (1 deltaker). Virksomheten er ikke fornøyd med resultatet, men stiller samtidig spørsmål ved om i hvilken grad det har vært søkt/tatt inn «riktige» deltakere i tiltaket. Det har vært dialog med NAV Halden over tid vedrørende bruk/utnyttelse av tilbudet. Fra 2013 har NAV Halden valgt å gjøre om denne hjemmelen/bruke ressursen i annet type tiltak, tilbudt av en annen tiltaksarrangør. Andel deltakerne som er blitt formidlet til arbeid skal fortsatt være i jobb 6 måneder fra utskrivningsdato: Minst 90 % Virksomheten har ikke oppnådd noe i forhold til denne målsettingen, se forrige avsnitt. TILTAKET AVKLARING I SKJERMET VIRKSOMHET FAS gjennomførte tiltaket «Avklaring i skjermet virksomhet» (Avklaring) med 10 plasser i perioden Avtalen med NAV Østfold 2012, inneholder som følge av dette, ikke måltall og resultatkrav spesifikt for tiltaket. Alle tiltaksdeltakere skal ha mulighet til å delta i tilfredshetsundersøkelse, jf. BATT. Som følge av dette, har også tiltaksdeltakerne i dette tiltaket fått mulighet til å levere sluttevaluering. For forklaring av utregning, se avsnittet gjeldende for APS- og AB-tiltaket. Synes du at du har fått god informasjon fra tiltaksarrangør om den tjenesten du får eller har fått? Har tiltaksarrangør gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker i bedriften? Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? Opplever du at tiltaksarrangør hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? Har tiden hos tiltaksarrangør vært med på å gi deg bedre livskvalitet? Avklaring 4,0 Scorene i denne tilfredshetsundersøkelsen er generelt til dels vesentlig lavere/«dårligere» enn for de andre to tiltakene. Avklaringstiltaket er et «raskt» tiltak; deltakere skal være fire uker i tiltaket, ev. inntil åtte eller maksimalt 12 uker etter avtale med NAV Fredrikstad. Kort tid i tiltaket og kort tid til å bli kjent med ansatte 4,5 4,5 3,0 3,0 2,5 2,5 3, Fredrikstad attføringssenter

8 og med lokaliteter, kan kanskje medvirke til lav score. Virksomheten kan uansett ikke si seg fornøyd med dette resultatet samlet sett. Statistikk for tiltaket Avklaring i skjermet virksomhet Innskrevne deltakere: Kvinner Menn Total Utskrevne deltakere: 15 Beregningsgrunnlag for statistikk: 12 deltakere* Aldersfordeling: Under 20 år: år: år: 6 Over 55 år: 1 Gjennomsnittsalder: 39,4 år Tid i tiltaket: Inntil 1 mnd. (4 uker): 4 Over 1 mnd. inntil 2 mnd. (8 uker): 3 Over 2 mnd. inntil 3 mnd. (12 uker): 5 Gjennomsnittlig tid i tiltaket: 1,5 mnd. Plan ved utskriving: AB ordinær: 3 APS: 4 Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering: 3 Annet, ingen aktiv løsning: 1 Søker uføretrygd: 1 Innsøkt fra: NAV Fredrikstad: 11 NAV Hvaler: 2 * 3 deltakere avsluttet innen 14 dager etter innskriving og er utelatt i beregningsgrunnlaget for statistikk Virksomhetens organisasjonsplan gjeldende per : Ingunn K. Skaara virksomhetsleder Fredrikstad attføringssenter - 15

JOBBKONSULENTENE. Tiltakene Virksomheten hadde som nevnt i 2015 avtale med

JOBBKONSULENTENE. Tiltakene Virksomheten hadde som nevnt i 2015 avtale med JOBBKONSULENTENE Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad Felles epostadresse: jobbkonsulentene@jobbkonsulentene.no Telefon: 69 30 18 10 Virksomhetsleder: Atle Engsmyr Nestleder: Finn-Erik Johannessen AVKL APS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 JOBBKONSULENTENE

ÅRSRAPPORT 2015 JOBBKONSULENTENE ÅRSRAPPORT 2015 JOBBKONSULENTENE Felles epostadresse: jobbkonsulentene@jobbkonsulentene.no Telefon: 69 30 18 10 AVKL APS AB 15 15 15 13 12,4 11 99 60 132 Innledning Jobbkonsulentene er en godkjent tiltaksarrangør

Detaljer

Felles epostadresser: /

Felles epostadresser: / Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad Felles epostadresser: fredrikstad@jobbkonsulentene.no / sarpsborg@jobbkonsulentene.no Virksomhetsleder: Atle Engsmyr Nestleder: Finn-Erik Johannessen Tiltaket APS: Tlf 69

Detaljer

Virksomheten er organisert i to avdelinger: Avdeling APS og avdeling Jobbkonsulentene. Avdeling Jobbkonsulentene tilbyr tjenesten IO i Halden.

Virksomheten er organisert i to avdelinger: Avdeling APS og avdeling Jobbkonsulentene. Avdeling Jobbkonsulentene tilbyr tjenesten IO i Halden. Virksomhetsleder: Ingunn K. Skaara Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad Nestleder: Finn-Erik Johannessen Avdeling APS: Tlf: 69 30 18 10 Faks: 69 30 18 11 fas.aps@blaakors.no Avdeling Jobbkonsulentene: APS AB

Detaljer

Slik uttrykker vi vår visjon og verdier

Slik uttrykker vi vår visjon og verdier Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad. Virksomhetsleder: Ingunn K. Skaara APS: Tlf: 69 30 18 10. Faks: 69 30 18 11. fas.aps@blaakors.no Jobbkonsulentene: APS AB IO Fredrikstad (AB). Tlf: 69 30 18 30. Faks: 69

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Etablert 1978. 8 - Fredrikstad attføringssenter

Etablert 1978. 8 - Fredrikstad attføringssenter Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad. Virksomhetsleder: Marie Skeid APS: Tlf: 69 30 18 10. Faks: 69 30 18 11. fas.aps@blaakors.no Jobbkonsulentene: APS AB IO Fredrikstad (AB). Tlf: 69 30 18 30. Faks: 69 30

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Sogn og Fjordane Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

For virksomheter som vil lære, dele og forbedre

For virksomheter som vil lære, dele og forbedre For virksomheter som vil lære, dele og forbedre Benchmarking og benchlearning nytt satsingsområde for attføringsbransjen. v/paal Haavorsen, Fagsjef i Bransjeforeningen Attføringsbedriftene Hva måler vi

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse 2-214 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Flere enn 1 i jobb i første kvartal Statistikk for januar til mars 214: flere enn 1 i jobb i første kvartal I følge månedsrapportene

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport Via3 AS

Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport Via3 AS Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2016 Via3 AS Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving rapporteres

Detaljer

Bedriftsrapport 2015

Bedriftsrapport 2015 Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2015 RAPPORT TIL KONTROLL KIM senteret Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Hedmark Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forhold til vår attføringsleveranse. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold til ifokus (Elveveien) og siste del i

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Kundeundersøkelse Resultater 2016 for ivekst

Kundeundersøkelse Resultater 2016 for ivekst Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forbindelse med vår attføringsleveranse. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold leveransen fra ifokus AS og siste

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

FREDRIKSTAD OG OMEGN...

FREDRIKSTAD OG OMEGN... ÅRSMELDING 2014 STARTEN... Blå Kors er en felleskristen diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Den er en del av en avholdsbevegelse med internasjonal utbredelse. Organisasjonen ble startet

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. Tidsserie måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte

Detaljer

Benchmarking i skjermet sektor

Benchmarking i skjermet sektor Benchmarking i skjermet sektor Kvalitetsutvikling og samhandling Arbeidsdirektoratet, ASVL og bransjeforeningen Attføringsbedriftene Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva innebærer benchmarking/learning?...

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25%

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Aksjekapital Eiere kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Brynjulv Mugaas Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. En måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Attføringsrapport 1. Halvår 2013

Attføringsrapport 1. Halvår 2013 Attføringsrapport 1. Halvår Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved 30.06. Godkjente plasser Faktiske ant personer Avklaring 24 24 APS 28 29 AB 57 57 VTA 39 46 Delte plasser, 45 personer

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

Dagskonferanse 1 mars 2016

Dagskonferanse 1 mars 2016 Dagskonferanse 1 mars 2016 «NAV; situasjonsbilde og virkemidler» Grunde Grimsrud/ NAV-leder i Porsgrunn Det er opp til kommunene hvilke integreringstjenester de ønsker at NAV skal ha ansvar for i kommunen

Detaljer

Kvalitet i Supported Employment. SE i Norge. Hva kan vi lære av andre nordiske land?

Kvalitet i Supported Employment. SE i Norge. Hva kan vi lære av andre nordiske land? Kvalitet i Supported Employment SE i Norge. Hva kan vi lære av andre nordiske land? Disposisjon Velkommen og introduksjon Hva er Supported Employment i Norge? Innledning til gruppediskusjon Gruppediskusjon:

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2015 Bransjerapport. Publisert 25. februar 2016

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2015 Bransjerapport. Publisert 25. februar 2016 Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2015 Bransjerapport Publisert 25. februar 2016 Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

Kundeundersøkelse 2017

Kundeundersøkelse 2017 Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forbindelse med vår leveranse på arbeidsog inkluderingstjenester til NAV. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger Inntektssikring i arbeids- og helseaksen Stortingsproposisjon nr 1 (Budsjettprp), og Odelstingsproposisjon nr 4 (2008-2009)

Arbeidsavklaringspenger Inntektssikring i arbeids- og helseaksen Stortingsproposisjon nr 1 (Budsjettprp), og Odelstingsproposisjon nr 4 (2008-2009) 25. nov 2008 Arbeidsavklaringspenger Inntektssikring i arbeids- og helseaksen Stortingsproposisjon nr 1 (Budsjettprp), og Odelstingsproposisjon nr 4 (2008-2009) Øyeblikksbilde Norge Registrerte helt arbeidsledige

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05. Arbeidsrettede tiltak Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.09 Tore Bandlien Oversikt over alle arbeidsrettede tiltak Avklaring Off.anskaffelse

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 679 3,3-398 -8 Delvis ledige 1 966 1,4 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 377 1,0 230 20 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 343 3,7-123 -2 Delvis ledige 1 520 1,1 34 2 Arbeidssøkere på tiltak 530 0,4 137 35 Kvinner av Helt

Detaljer

NAV- status og utfordringer i samarbeidet

NAV- status og utfordringer i samarbeidet Konferanse: Levekår for innvandrere. Bolig, helse og arbeid. Quality hotell Sarpsborg. 7. februar 2013 NAV- status og utfordringer i samarbeidet Direktør Sverre Jespersen NAV Østfold Temaer Resultater

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne AB-konferansen 2012 TILBAKE TIL FREMTIDEN, 7. november Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Arbeids- og velferdsdirektoratet v/randi Røed Andersen Tiltakskontoret // Tjenesteavdelingen

Detaljer

Ekstern eller intern attføring?

Ekstern eller intern attføring? Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 1 Ekstern eller intern attføring? En undersøkelse av hvor deltakere i arbeidsrettede tiltak får arbeidstrening og oppfølging 09.04.2013 Jon Qvortrup og Flemming

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID 1. Formål NAV [Fylke] har inngått et samarbeid med [TA] (heretter: tiltaksarrangør) og [Gård] (heretter: underleverandør)

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv.

Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. DATO: FOR-2008-12-11-1320 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 13 s 1841 IKRAFTTREDELSE: 2009-01-01 ENDRER: FOR-2001-12-20-1544,

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten «Raskere Tilbake» NAV har en rekke tiltak og virkemidler som kan forebygge at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet, og som kan gi personer som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet, muligheten til det.

Detaljer

Arbeid Hvilke muligheter finnes?

Arbeid Hvilke muligheter finnes? Landskonferansen om Down Syndrom 2016, 08.04.16 Arbeid Hvilke muligheter finnes? Ruben Røsler, Avdelingsleder NAV Ullern Hvor viktig er jobb? Meningsfull aktivitet Selvfølelse Fellesskap Utvidelse av sosialt

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Attføringsrapporten 2013

Attføringsrapporten 2013 Attføringsrapporten 2013 Utgitt mai 2013. Seks leverandører av skjermede arbeidsmarkedstiltak i Vestfold vurdering av resultatene i 2012 og utviklingen i perioden 2003 til 2012. Utgitt av NAV Vestfold

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Attføringsbransjens ulike faglige tilbud og hvordan dere kan bruke oss

Attføringsbransjens ulike faglige tilbud og hvordan dere kan bruke oss Attføringsbransjens ulike faglige tilbud og hvordan dere kan bruke oss Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbedriftene www.attforingsbedriftene.no Målet vårt: Attførings- og innovasjonsbedriftene

Detaljer

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak.

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak. INTRO-PROGRAMMET Intro-programmet er et APS-tiltak som tilbyr av klaring og kartlegging med utgangspunkt i den enkeltes ressur ser og utviklingsmuligheter. HVA TILBYR VI: Programmet tilbyr et arbeidslivskurs

Detaljer