ÅRSRAPPORT 2015 JOBBKONSULENTENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2015 JOBBKONSULENTENE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2015 JOBBKONSULENTENE

2

3 Felles epostadresse: Telefon: AVKL APS AB , Innledning Jobbkonsulentene er en godkjent tiltaksarrangør for arbeidsrettede tiltak og har kontorer i Fredrikstad og Sarpsborg. Virksomheten hadde i 2015 avtale med NAV Østfold om å gjennomføre de arbeidsrettede tiltakene «Avklaring i skjermet virksomhet» (AVKL), «Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» (APS) og Arbeid med bistand (AB). Virksomheten fikk også Avklaring ordinær fra Anbudsutsatt Vinteren 2015 ble tiltakene AVKL og AB slått sammen med andre tiltak og resultatet av dette var at tiltakene Avklaring og Oppfølging ble lagt ut på anbud. Det innbar at tiltakene Avklaring skjermet sektor og AB ble avviklet som tiltak Jobbkonsulentene vant anbudet på 60 plasser i avklaring i Fredrikstad. Det ble også varslet at APS-tiltaket ville slås sammen med to andre skjermede tiltak og danne tiltaket AFT arbeidsforberedende trening. Tiltaket AFT ble ikke lansert i 2015, men informasjon om tiltaket, samt forskriftene, ble gjort kjent og Jobbkonsulentene nedsatte en gruppe som jobbet med å tilpasse virksomhetens innhold til det nye tiltaket. Anbudsskriving og omstilling, som et resultat av tap av AB i Fredrikstad og Sarpsborg, og AVKL i Sarpsborg, preget Jobbkonsulentene i Virksomheten utarbeidet en omstillingsplan som ble vedtatt i styret. Planen inneholdt en evaluering av anbudsprosessen og resultater av denne, tiltak for å møte den nye hverdagen fm , og tiltak for å ruste virksomheten for det nye tiltaket AFT. Formål, visjon og verdier Jobbkonsulentenes målsetting er å styrke menneskers muligheter for deltakelse i arbeidslivet. Vår visjon er at vi skal være den beste arbeidsmarkedsbedriften i Østfold. Vi skal være førstevalget til NAV på grunn av vår faglighet, våre resultater og vår evne til ny-tenking. Våre verdier: Vi har Blå Kors forankring Vi er kvalitetsbevisste Vi er samhandlende Vi er nyskapende/visjonære Vi er løsningsfokuserte Kvalitetssikring av virksomheten NAV stiller krav om at tiltaksarrangører skal ha godkjent EQUASSsertifisering som en kvalitetssikring av primærvirksomheten. Sertifiseringen blir revidert periodisk av ekstern revisor hvert annet år. Jobbkonsulentene ble EQUASS Assurance sertifisert første gang 15. september Virksomheten ble re-sertifisert for den fjerde to-års perioden 30. juni

4 I det løpende kvalitetssikrings- og forbedringsarbeidet, baserer Jobbkonsulentene seg på metodikken i «PUFF-sirkelen» (W. Edward Demmings kvalitetssirkel). Kvalitetssikringssystem hos Jobbkonsulentene Jobbkonsulentene investerte i 2015 i kvalitetssikringssystemet TQM. TQM er et modulbasert kvalitetsstyringsverktøy, og JK-TQM er tilpasset virksomheten og dets virke. JK-TQM består av tre deler: dokumentstyring, aktivitetsplanlegging og et avviks- og forbedringssystem. Kvalitetsstyringssystemet bidrar til at medarbeidere kan utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til avtalt nivå, metode, standard og kvalitet. Kvalitetssystemet sikrer også at virksomheten drives i samsvar med lover, forskrifter og avtaler. Tiltakene Virksomheten hadde i 2015 avtale med NAV Østfold om å gjennomføre de arbeidsrettede tiltakene «Avklaring i skjermet virksomhet» (AVKL), «Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» (APS) og Arbeid med bistand (AB). Fredrikstad Sarpsborg Avklaring i skjermet virksomhet (AVKL) X X Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) X Arbeid med bistand (AB) X X Avklaring ordinært, fm. September X Tiltaket avklaring i skjermet virksomhet (AVKL) Tiltaket AVKL inneholder systematisk kartlegging og vurdering av tiltaksdeltakers arbeidsevne og eventuelle behov for bistand for å komme i, eller beholde, arbeid. Tiltaket arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Tiltaket APS gir tiltaksdeltakere tilbud om tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tilbudet bidrar både til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og til å styrke den enkeltes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Tiltaket arbeid med bistand (AB) Tiltaket AB retter seg mot personer som har fått arbeidsevnen nedsatt i en slik grad at dette er en hindring for å skaffe seg eller beholde arbeid. Virksomhetens ansatte gir tiltaksdeltakere bistand til å finne arbeid, tilbud om opplæring, hjelp med tilrettelegging av arbeidsplass og oppfølging. Det gis også råd og veiledning til arbeidsgiver. Tiltaket avklaring ordinært, fm. september. Tiltaket AVKL inneholder systematisk kartlegging og vurdering av tiltaksdeltakers arbeidsevne og eventuelle behov for bistand for å komme i, eller beholde, arbeid. Jobbkonsulentenes faglige plattform Jobbkonsulentenes faglige plattform er forankret i fagteorien Supported Employment (SE). Supported Employment bygger på prinsipper om raskt i jobb og «place-train» i ordinært arbeidsliv. Metodikken omfatter interessekartlegging, karriereplanlegging, jobbsøk, jobbutvikling, samarbeid med arbeidsgiver, oppfølgingsstøtte til arbeidstaker, arbeidsgiver og kollegaer. Metodikken omfatter også fremgangsmåter for å bygge varige og gode relasjoner med arbeidsgivere. Emnet bygger på internasjonal forskning, kvalitetskriterier og European Union of Supported Employment «femtrinnsprosessen for SE». 2

5 Jobbfokus Jobbkonsulentenes faglige plattform, SE, legger vekt på viktigheten av et tett samarbeid med bedrifter og virksomheten har, etter mange år som attføringsbedrift, tilknyttet seg mange og gode relasjoner i Nedre Glomma regionen. Dette kommer deltakerne til gode, da det åpner for muligheter. Muligheter for å bli tatt med i en rekrutteringsprosess, muligheter for å prøve seg i ulike bedrifter med ulike arbeidsoppgaver, muligheter for jobbsmak. Markedsarbeid ble det ansatt en Markedskonsulent for å lede markedsarbeidet. Fokus i markedsarbeidet var å pleie eksisterende samarbeidspartnere samt å ha en oppsøkende funksjon for etablering av bedriftsavtaler. Bedriftsregisteret i PAT (systemet Jobbkonsulentene bruker i attføringsarbeidet) ble gjennomgått og rutiner ble laget for registreringer av kontakt med bedrifter. Markedsarbeidet resulterte bl.a. i at antall deltakere med arbeidspraksis i ordinær virksomhet økte (mot praksis i skjermede arbeidsutprøvingsarenaer internt). Jobbkonsulentenes samarbeid med Torvbyen Drift AS og Biobe AS ga flere faste praksisplasser også i Det er også notert at en deltaker i tiltak fikk jobb, og at flere har fått tilbud om vikariater hos Biobe. Industribedriften Gyproc AS, som hadde hatt et lengre samarbeid med virksomheten, formaliserte samarbeidet ved å skrive Ringer i vannet-avtale i mai, og la til rette for til enhver tid 5 praksisplasser for rette kandidater. Markedsteamet overvåket utvidelser og ny-etableringer i Nedre Glomma-regionen, og hadde løpene oversikt over ledige stillinger i regionen. Videre deltok representanter fra markedsteamet aktivt i relevante nettverk og arenaer som Fredrikstad og Sarpsborg Næringsforeninger, samt var aktiv i arbeidsgruppen Ringer i vannet-partnerskapet i Østfold. Informasjon om markedet ble delt i Nyhetsbrevet som jevnlig gikk ut til alle ansatte. Interne arbeidsutprøvingsarenaer Jobbkonsulentenes interne arbeidsutprøvingsarenaer ble primært benyttet i kartleggingsfasen, men var også en tilrettelagt mulighet for deltakere som var i behov av en skjermet arbeidsutprøving. Jobbkonsulentene hadde i 2015 følgende skjermede arenaer: bilpleie, kantine, kontor, vaskeri, gjenbruksbutikk (Tante Blå), og vedlikeholds- og utbedringsarbeid ombord på M/S Ny-Vigra. M/S Ny Vigra III M/S Ny-Vigra III har siden 1984 kjørt undervisningsturer for Fredrikstad kommune, Pedagogisk senter. Turene gjennomføres i Fredrikstads skjærgård, mandager til fredager i periodene mars juni og august- november. Ekskursjonene er et pedagogisk tilbud i marinbiologi. På turene deltar barn og ungdom fra barnehager, grunnskoler, videregående skoler og høgskoler. Gjennom arbeidspraksis på M/S Ny-Vigra III, får tiltaksdeltakerne erfaring fra støttefunksjon ved undervisning samt deltakelse i vedlikeholds- og utbedringsarbeid på båten. Det ble kjørt 91 undervisningsturer i 2015 med et gjennomsnitt på 24 elever pr. tur. I tillegg til disse, kjørte M/S Ny-Vigra III 13 turer med lag og foreninger med et gjennomsnitt på 35 passasjerer pr. tur. Kurs-/datarom Virksomheten har kurs-/datarom som alle tiltaksdeltakere har tilgang til. Dette gir dem mulighet til å sende meldekort til NAV, oppdatere cv, søke jobb og lese nyheter. Kurs-/datarommet benyttes også til gjennomføring av ulike tester. Rommet brukes videre til individuell grunnleggende dataopplæring, samt språktrening for minoritetsspråklige tiltaksdeltakere. 3

6 Fokus på fysisk helse Virksomheten ser viktigheten av å legge til rette for fysisk aktivitet som en del av tilbudet til deltakerne. Også i 2015 deltok derfor tiltaksdeltakere i treningsaktiviteter gjennom «Aktiv på dagtid» i sammenheng med egen individuell plan. Virksomheten la også til rette for fysisk aktivitet for ansatte gjennom å tilby en treningstime i uka i arbeidstiden. Noen av de ansatte deltok også på Glommastafetten. Teambuilding Bildet er tatt fra en av treningsturene til Jobbkonsulentene. Kompetanse Alle ansatte ved Jobbkonsulentene har relevant faglig erfaring og/eller erfaring med arbeidsoppgaver tilknyttet attføringsarbeid. Minst halvparten av Jobbkonsulentenes utførende personell i hvert tiltak har minimum tre års utdanning fra universitet eller høgskole. Jobbkonsulentenes utførende personell dekker til sammen følgende kompetanseområder: Arbeidsmarkedets mekanismer og behov, særlig regionalt/lokalt arbeidsmarked. Yrkes- og karriereveiledning og erfaring med relevante verktøy på dette området. Veiledningsmetodikk med gjennomført kurs. Erfaring fra samarbeid med ordinært arbeidsliv. Erfaring med hvordan det kan tilrettelegges i arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer. Fagutvikling/kompetanseheving Virksomheten evaluerer årlig aktuelt behov for kompetanse. Evalueringene danner grunnlag for kompetanseplanen som utarbeides årlig, samt er retningsgivende ved tilsettelser. Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er medlem i Blå Kors Norge og i hovedorganisasjonen Virke. Jobbkonsulentene har samarbeidsavtale med Bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Virksomheten er medlem av Norsk Attføringsforum (NOA) og i Forum for Arbeid med Bistand (FAB). Ansatte deltok på ulike fagarrangementer i regi av disse, samt arrangementer i regi av NAV, arbeidstakerorganisasjoner og bedriftshelsetjeneste. Samlet tid til fagutvikling/kompetanseheving er beregnet til 540 dager. Fast, ukentlig kollegaveiledning er medregnet. Innovasjon Jobbkonsulentene jobbet i hht. strategisk plan for perioden med hovedmål å oppfylle inngåtte avtaler mht. resultat- og rapporteringskrav innenfor rammen av bærekraftig økonomi. Planen hadde følgende delmål: 1. Vi skal ha økonomisk mulighet til å være oppdatert på IKT 2. Vi skal ha økonomisk mulighet til kompetansevedlikehold -og utvikling. 3. Vi skal ha riktig kompetanse. 4. Vi skal ha en hensiktsmessig organisering. 5. Vi skal forstå oss selv som en enhetlig virksomhet. 4

7 Satsingen på kvalitetssystemet TQM, fokus på kompetansevedlikehold- og utvikling, jevnlig evaluering av organiseringen og iverksetting av tiltak for å sikre måloppnåelse er suksessfaktorer i det innovative arbeidet. Dette i tillegg til økt satsing på markedssiden og økt oppfølging mot bedrifter er vi trygge på at vil gi flere gode tiltaksplasser og få flere ut i fast arbeid. Kompetansevedlikehold og utvikling I 2015 gjennomførte Jobbkonsulentene følgende tiltak når det gjelder kompetanseheving og vedlikehold: Innføringskurs i Karriereveiledning, Bransjeforeningen Attføringsbedriftene Sikkerhets- og beredskapskurs for maritimt personell SE-dag for ansatte Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning Bransjeforeningen Attføringsbedriftene Fagkonferansen i Kristiansand «NAVs virkemidler» - alle konsulenter «Hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen» - Alle konsulenter WIE for viderekommende 2 ansatte PARTNERSKAP OG SAMARBEID I 2015 ble det avholdt månedlige samarbeidsmøter med NAV i Fredrikstad og fire samarbeidsmøter med NAV i Sarpsborg. Hensikten med disse møtene var samhandling med utgangspunkt i eksisterende avtale om gjennomføring av tiltakene. Det ble også avholdt ukentlige samarbeidsmøter med Markedsansvarlig fra NAV Fredrikstad hvor agendaen var tiltaksstyring. TILFREDSHETSUNDERSØKELSER Som en følge av det nasjonale rapporteringssystemet «Benchmarking Attføring», ble det gjennomført skriftlige, anonyme tilfredshetsundersøkelser ved Jobbkonsulentene. Ansatte ved NAV i Fredrikstad og Sarpsborg deltok, samt ansatte i virksomheten. Videre ble alle tiltaksdeltakere rutinemessig gitt mulighet til å gi sluttevaluering. Undersøkelsen har seks svarmuligheter på en skala fra 1 til 6 ((1) i svært liten grad (2) i liten grad (3) i mindre grad (4) i noen grad (5) i stor grad (6) i svært stor grad). Den totale gjennomsnittsverdien for NAV-ansatte var 5,0 (4,7 i 2014) og for virksomhetens ansatte 5,02 (4,7 i 2014).. For tiltaksdeltakerne samlet, var gjennomsnittsverdien 5,1 (4,8 i 2014). Det vurderes som tilfredsstillende at resultatene fra undersøkelsene ikke spriker, og det vurderes som tilfredsstillende at vurderingene er i øvre halvdel av skalaen. Ekstra tilfredsstillende er at alle verdiene har klar fremgang fra KLAGEMULIGHET FOR TILTAKSDELTAKERE Tiltaksdeltakere har mulighet til å levere skriftlig serviceklage. Det ble mottatt en klage i løpet av

8 MÅLSETTINGER OG RESULTAT Krav til resultatet, er fastsatt i avtale mellom NAV Østfold og Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, avd. Jobbkonsulentene. I 2015 gjennomførte Jobbkonsulentene totalt arbeidsrettede tiltak til 882 personer: AVKL Fredrikstad AVKL Sarpsborg AVKL Total APS AB Fredrikstad AB Sarpsborg AB totalt: Avkl ordinær Aktive tiltaksdeltaker 1 Utskrevne tiltaksdeltakere GENERELL MÅLSETTING OG RESULTAT FOR TILTAKENE APS OG AB Maksimalt gjennomsnittlig fravær (sykefravær og ikke avtalt fravær): < 10 % APS-tiltaket: 5,1 % AB-tiltaket: 1,6 % Virksomheten oppnådde målsetting for begge tiltakene og er fornøyd med resultatet. MÅLSETTINGER OG RESULTAT FOR APS-TILTAKET Andel tiltaksdeltakere utprøvd (uansett varighet) hos ekstern arbeidsgiver i løpet av tiltaksperioden: 50 % eller mer Andel tiltaksdeltakere som avslutter til arbeid eller andre arbeidsrettede tiltak: 50 % eller mer Arb.praksis i ordinær bedrift Avsluttet til arbeid/arbeidsrettede tiltak Jobbkonsulentene oppnådde ikke målsettinger. Dette er en situasjon vi ikke er tilfreds med. Likevel er vi fornøyde med at resultatene, for begge indikatorene, er bedre enn i de to foregående år, og at antallet tiltaksdeltakere som har hatt arbeidspraksis i ordinær bedrift har økt vesentlig. Denne økningen vurderes å være resultat av prioritert ressursbruk både personalmessig og økonomisk på arbeid rettet mot ordinære bedrifter. Jobbkonsulentene vurderer at samarbeidsavtaler med bedrifter om faste praksisplasser medfører at flere tiltaksdeltakere får praksis i ordinært arbeid. Jobbkonsulentene vurderer også at økning i antall tiltaksdeltakere som ble avsluttet til arbeid/arbeidsrettede tiltak, hadde sammenheng med økningen i bruk av arbeidspraksis i ordinære bedrifter. 1 Tiltaksdeltakere hvor tiltaket er avsluttet innen 14 dager eller hvor sluttårsak var flytting, fødselspermisjon, institusjonsplassering eller død, er fratrukket beregningsgrunnlaget for utregning av resultater. 6

9 MÅLSETTINGER OG RESULTAT FOR AB-TILTAKET Gjennomsnittlig tid i tiltaket: 1,5 år (18 mnd.) eller mindre Fredrikstad: 9,2 mnd. Sarpsborg: 12,6 mnd. Virksomheten oppnådde målsetting. Andel tiltaksdeltakere som skal ha begynt i ekstern arbeidspraksis eller arbeid innen 2 måneder 2 fra oppstartdato: 75 % eller mer Beregningsgrunnlaget er tiltaksdeltakere som startet i tiltaket Fredrikstad Sarpsborg Samlet Virksomheten totalt sett oppnådde ikke målsetting, AB Sarpsborg økte sin andel og kom innenfor kravet. Mens AB i Fredrikstad hadde en nedgang, Situasjonen er totalt sett ikke tilfredsstillende. At tiltaksdeltakere skal raskt ut i praksis, vil fortsatt være et viktig satsningsområde for virksomheten i de tiltakene vi fortsatt har fra Andel tiltaksdeltakere som avsluttes med formidling til arbeid inkl. kombinasjon arbeid og delvis trygd: 50 % eller mer VTO med bonuslønn er medregnet, jf. definisjon i BATT Fredrikstad Sarpsborg Samlet 2 Vi gjør oppmerksom på at måltall for 2013 og 2014 var arbeid innen 3 måneder, mens at det for 2015 var 2 måneder. 7

10 Virksomheten nådde ikke målsetting samlet sett for tiltaket, og er ikke tilfreds med dette. En av forklaringene her er at tiltaket ble avsluttet og mange av deltakerne ble skrevet ut til Oppfølgings-tiltaket hos annen tiltaksarrangør. Andel tiltaksdeltakerne som er blitt formidlet til arbeid skal fortsatt være i jobb 6 måneder fra utskrivningsdato: Minst 80 % Beregningsgrunnlaget er tiltaksdeltakere som er formidlet til arbeid i perioden VTO med bonuslønn er medregnet, jf. definisjon i BATT Fredrikstad Sarpsborg Samlet Virksomheten nådde målsetting for denne indikatoren både for hver lokasjon og samlet. Dette er vi svært fornøyde med, og vi vurderer at vi, over tid, har hatt gode resultater når det gjelder denne indikatoren. Vi vurderer at dette har sammenheng med at det gjøres en kvalitetsmessig god jobb med arbeidssøkerne slik at de fleste som formidles til jobb fortsetter i denne, eller skaffer seg annet arbeid på egen hånd senere. Vi ser det slik at arbeidssøkerne som formidles til jobb, stort sett, etablerer en varig tilknytning til arbeidslivet. Atle Engsmyr Virksomhetsleder 8

11 Jobbkonsulentene Organisasjonskart Virksomhetsleder Marked Personal/HR (SBKF) Innovasjon/utvikling Økonomi/Eiendom (SBKF) Kvalitet/Equass AVK Fredrikstad Teamleder APS Fredrikstad Teamleder APS Sarpsborg Teamleder Arbeidstrening Teamleder Jobbkonsulenter Antall ansatte 7 Tiltaksplasser: 60 Jobbkonsulenter Antall ansatte 8 Tiltaksplasser: 50 Jobbkonsulenter Antall ansatte 3 Tiltaksplasser: 20 Arbeidsveiledere Antall ansatte 10 Treningsplasser: 20 Utskrifts dato: Side 1 av 1

JOBBKONSULENTENE. Tiltakene Virksomheten hadde som nevnt i 2015 avtale med

JOBBKONSULENTENE. Tiltakene Virksomheten hadde som nevnt i 2015 avtale med JOBBKONSULENTENE Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad Felles epostadresse: jobbkonsulentene@jobbkonsulentene.no Telefon: 69 30 18 10 Virksomhetsleder: Atle Engsmyr Nestleder: Finn-Erik Johannessen AVKL APS

Detaljer

Felles epostadresser: /

Felles epostadresser: / Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad Felles epostadresser: fredrikstad@jobbkonsulentene.no / sarpsborg@jobbkonsulentene.no Virksomhetsleder: Atle Engsmyr Nestleder: Finn-Erik Johannessen Tiltaket APS: Tlf 69

Detaljer

Montering Det utføres oppdrag for eksterne kunder. Arbeidet innebærer ulike pakke- og monteringsoppgaver.

Montering Det utføres oppdrag for eksterne kunder. Arbeidet innebærer ulike pakke- og monteringsoppgaver. Virksomhetsleder: Ingunn K. Skaara Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad Nestleder: Finn-Erik Johannessen Avdeling APS: Tlf: 69 30 18 10 fas.aps@blaakors.no AB m/ Avdeling Jobbkonsulentene: APS AB IO-met. Avklar

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Slik uttrykker vi vår visjon og verdier

Slik uttrykker vi vår visjon og verdier Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad. Virksomhetsleder: Ingunn K. Skaara APS: Tlf: 69 30 18 10. Faks: 69 30 18 11. fas.aps@blaakors.no Jobbkonsulentene: APS AB IO Fredrikstad (AB). Tlf: 69 30 18 30. Faks: 69

Detaljer

Virksomheten er organisert i to avdelinger: Avdeling APS og avdeling Jobbkonsulentene. Avdeling Jobbkonsulentene tilbyr tjenesten IO i Halden.

Virksomheten er organisert i to avdelinger: Avdeling APS og avdeling Jobbkonsulentene. Avdeling Jobbkonsulentene tilbyr tjenesten IO i Halden. Virksomhetsleder: Ingunn K. Skaara Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad Nestleder: Finn-Erik Johannessen Avdeling APS: Tlf: 69 30 18 10 Faks: 69 30 18 11 fas.aps@blaakors.no Avdeling Jobbkonsulentene: APS AB

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Vi snur nedturer til oppturer

Vi snur nedturer til oppturer Vi snur nedturer til oppturer Visjonen: Vi skaper fremtiden Formål Enter Kompetanse AS har til formål å drive attføring, det vil si opplæring og læring av yrkesvalghemmede ved: fabrikasjon, omsetning og

Detaljer

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II)

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) NAV Akershus Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Konkurransegrunnlag del III Avtalevilkår (Bilag til Rammeavtale) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak Oppfølging - Akershus Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. Tidsserie måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse 2-214 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Flere enn 1 i jobb i første kvartal Statistikk for januar til mars 214: flere enn 1 i jobb i første kvartal I følge månedsrapportene

Detaljer

Etablert 1978. 8 - Fredrikstad attføringssenter

Etablert 1978. 8 - Fredrikstad attføringssenter Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad. Virksomhetsleder: Marie Skeid APS: Tlf: 69 30 18 10. Faks: 69 30 18 11. fas.aps@blaakors.no Jobbkonsulentene: APS AB IO Fredrikstad (AB). Tlf: 69 30 18 30. Faks: 69 30

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

FREDRIKSTAD OG OMEGN...

FREDRIKSTAD OG OMEGN... ÅRSMELDING 2014 STARTEN... Blå Kors er en felleskristen diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Den er en del av en avholdsbevegelse med internasjonal utbredelse. Organisasjonen ble startet

Detaljer

SAMLING HOS FYLKESMANNEN 08.01.2016 LÆRINGSSYSTEMET SOM HJELPEMIDDEL FOR ORGANISERING AV SAMARBEID

SAMLING HOS FYLKESMANNEN 08.01.2016 LÆRINGSSYSTEMET SOM HJELPEMIDDEL FOR ORGANISERING AV SAMARBEID SAMLING HOS FYLKESMANNEN 08.01.2016 LÆRINGSSYSTEMET SOM HJELPEMIDDEL FOR ORGANISERING AV SAMARBEID KORT OM PROSJEKTET FYLKESMANNEN SOM PROSJEKTEIER Prøve ut Supported Employment Utvikle et læringssystem

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere.

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. Vekst Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. 22.05.2009 Vekst LePro AS Hva tilbyr Vekstbedriftene?... 2 Vi er 9500 mennesker i mer enn 220 bedrifter.... 3 Rekruttering....

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05. Arbeidsrettede tiltak Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.09 Tore Bandlien Oversikt over alle arbeidsrettede tiltak Avklaring Off.anskaffelse

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

ROP-konferansen 27.08.14 Markedsarbeid NAV Fredrikstad

ROP-konferansen 27.08.14 Markedsarbeid NAV Fredrikstad ROP-konferansen 27.08.14 Markedskoordinator: Markedskonsulent: Susanne Wilkens Marius Kirkeng Markedsarbeid NAV Fredrikstad Kort om NAV Fredrikstad Samarbeid med næringslivet Prosjekter og erfaringer NAV-leder:

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Sogn og Fjordane Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb!

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! Bedriftsmarkedet Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! AAP som lønnstilskudd: Formålet er å bidra til at flere mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Detaljer

Individual Placement and Support. Supported Employment. Evidence Based Supported Employment. Individuell Jobbstøtte

Individual Placement and Support. Supported Employment. Evidence Based Supported Employment. Individuell Jobbstøtte Individual Placement and Support Supported Employment Evidence Based Supported Employment Individuell Jobbstøtte IPS inspirerte prosjekter AB IPS - tenkning 1. Målet er ordinært, lønnet arbeid 2. Ingen

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. En måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON...3 1.1 Innledning...3 1.2 Avtalen...3 2 Tiltakene...4 2.1 Avklaring i skjermet virksomhet...4 2.2 Arbeidspraksis

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Benchmarking i skjermet sektor

Benchmarking i skjermet sektor Benchmarking i skjermet sektor Kvalitetsutvikling og samhandling Arbeidsdirektoratet, ASVL og bransjeforeningen Attføringsbedriftene Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva innebærer benchmarking/learning?...

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer

Kvalitet i Supported Employment. SE i Norge. Hva kan vi lære av andre nordiske land?

Kvalitet i Supported Employment. SE i Norge. Hva kan vi lære av andre nordiske land? Kvalitet i Supported Employment SE i Norge. Hva kan vi lære av andre nordiske land? Disposisjon Velkommen og introduksjon Hva er Supported Employment i Norge? Innledning til gruppediskusjon Gruppediskusjon:

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Arbeid Hvilke muligheter finnes?

Arbeid Hvilke muligheter finnes? Landskonferansen om Down Syndrom 2016, 08.04.16 Arbeid Hvilke muligheter finnes? Ruben Røsler, Avdelingsleder NAV Ullern Hvor viktig er jobb? Meningsfull aktivitet Selvfølelse Fellesskap Utvidelse av sosialt

Detaljer

VI HAR ALLE EN KARRIERE

VI HAR ALLE EN KARRIERE VI HAR ALLE EN KARRIERE KARRIERESENTERET LOFOTEN Hovedkontor: Leknes (Idrettsgt.64/Vestlof.vg.skole) Avdeling: Svolvær (Gymnasgt.13/Austlof.vg.skole) E-post: karrieresenter.lofoten@nfk.no Tlf: 756 54 568

Detaljer

Dagskonferanse 1 mars 2016

Dagskonferanse 1 mars 2016 Dagskonferanse 1 mars 2016 «NAV; situasjonsbilde og virkemidler» Grunde Grimsrud/ NAV-leder i Porsgrunn Det er opp til kommunene hvilke integreringstjenester de ønsker at NAV skal ha ansvar for i kommunen

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring

Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland Fylkeskommune og NAV Hordaland Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet!

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring Albatrossen Ettervernsenter Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! 10 år med ettervern 2003 2013 Serviceerklæring f o r Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

Ekstern eller intern attføring?

Ekstern eller intern attføring? Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 1 Ekstern eller intern attføring? En undersøkelse av hvor deltakere i arbeidsrettede tiltak får arbeidstrening og oppfølging 09.04.2013 Jon Qvortrup og Flemming

Detaljer

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Organisasjonsnummer 981 357 809 Behandlet av kommunestyret i Berlevåg den, Behandlet av kommunestyret i Tana den, Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets formål...

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

AB-Konferansen 2011 Delseminar L) AB-Konferansen 2011 Delseminar L) WORKSHOP: EQUASS krever resertifisering hvert annet år. Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i AB for å møte sertifiseringskravene? v/andreas Tømmerbakke, bransjeforeningen

Detaljer

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Hvordan styrke kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for stabil og varig tilknytning til livet. Flyktning- og innvandrertjenesten

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks 582 1522 Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Nordisk sosialforsikringsmøte 9. juni Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Ane Stø, Tiltaksseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet Forsøk med bruk av ordinært arbeidsliv

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25%

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Aksjekapital Eiere kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Brynjulv Mugaas Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

PÅ VEI TIL JOBB? Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere

PÅ VEI TIL JOBB? Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere PÅ VEI TIL JOBB? Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere Seminarinnlegg på Attføringsbedriftenes APS-konferanse 28. mars 2007 i Drammen Angelika Schafft Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM Utdanning er ikke lenger noe man tar i ung alder, men er en livslang prosess. Utdanning gir muligheter for å velge yrke etter evne og interesser, samtidig som man står bedre rustet til å få en jobb, beholde

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Attføringsrapport 1. Halvår 2013

Attføringsrapport 1. Halvår 2013 Attføringsrapport 1. Halvår Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved 30.06. Godkjente plasser Faktiske ant personer Avklaring 24 24 APS 28 29 AB 57 57 VTA 39 46 Delte plasser, 45 personer

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

For virksomheter som vil lære, dele og forbedre

For virksomheter som vil lære, dele og forbedre For virksomheter som vil lære, dele og forbedre Benchmarking og benchlearning nytt satsingsområde for attføringsbransjen. v/paal Haavorsen, Fagsjef i Bransjeforeningen Attføringsbedriftene Hva måler vi

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Innføring i Individual placement and support / IPS Individuell jobbstøtte

Innføring i Individual placement and support / IPS Individuell jobbstøtte Innføring i Individual placement and support / IPS Individuell jobbstøtte Innledning Mennesker med psykiske helseproblemer ønsker å jobbe. Forskning viser at 60 til 70 prosent av alle som lider av en alvorlig

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer