Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid"

Transkript

1 Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

2 Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring Familie hobby og interesse. NAV, Side 2

3 Rutiner og samarbeid Samarbeid mellom INN og NAV i Trondheim kommune. 1 4 NAV kontor, hver bydel har en kontaktperson (inn mot inn) som har koordinator rolle. 2 Sikre gode overganger til det ordinære arbeidsliv. Dersom det ikke går, fortrinnsvis sikre gode overganger til NAV (den statlige delen, ikke kun passiv sosialhjelp.) 3 NAV bidrar med kurs/praksis til introdeltakere for å unngå overgang til sosialhjelp. 4 Fast månedlige møte på INN, siste mandag i mnd. 5 Diskuterer om rutiner ifht samarbeid, saker, ressurs og muligheter. 6 Kunnskapsoverføring/ informasjonsutveksling, planlegging av tiltak i programtida og oppfølging. 7 Trekant samtaler (Deltaker, programrådgiver, NAV og evt tolk) NAV, Side 3

4 Tema for møtene Løpende oppdatering om målgruppa. - Hvilke deltakere som har behov for tiltak/oppfølging/bistand - Hvilke deltakere som har behov for trekantsamtaler - Hvilke som er aktuelle for overføring til NAV Avklaring av hovedmål og delmål, ressurser og behov, utgangspunkt i deltaker historie, hvilke interesser deltaker har og hva som oppleves vanskelig og begrensende i den aktuelle situasjon. Generelt info. Om NAV, arbeidsmarked, evt. økonomi Drøftes deltaker sin hoved- målet/målene skal være noe å arbeide frem mot og noe som gjør at deltaker kvalifiseres mot arbeid. (Eks. analfabet, mål utdanning, stor sannsynlighet for at han/hun ikke vil bestå eksamen. Økonomiske konsekvenser, stipendet fra Lånekassen kan omgjøres til lån) Gi deltaker støtte til å komme i arbeid gjennom de ulike virkemidlene som er i NAV. NAV, Side 4

5 Hva forventes av deltaker Ansvar for å ivareta og utvikle egen kompetanse: Kartlegge sin egen kompetanse Synliggjøre egne behov for kompetanseutvikling Bidra til løpende læring gjennom de arenaer som finnes for eksempel. Dialogsenter, div. aktiviteter for barn og unge. Familiebarnehage osv. Forståelse at arbeid skal alltid lønne seg. NAV, Side 5

6 Koordinering koordinere tjenester (Deltaker med sammensatt behov) oppfølging av seniordeltaker, helse, rus, Helseopplysninger (hvis det begrenser valg av yrke) Henvise til rett saksbehandler i NAV / evt. OSK Samordnet bruk av virkemidler, dvs virkemidler (og tjenester) fra ulike sektorer (instanser) satt i et helhetlig løp mot felles mål, gir mer helhetlig bistand til den enkelte deltaker, bedre resultat og effekt. INN planlegge første trekantsamtale og NAV koordinere kopling mellom deltaker, programrådgivere og saksbehandlere i NAV. NAV, Side 6

7 NAV/EVO/FHT/INN Samarbeid med OSK + EVO/FHT/INN/MS og barnehage. Et felles ønske om å sikre høy selvhjulpenhet i målgruppen, og at dette skjer raskest mulig. Et sentralt virkemiddel er tidlig aktivitet gjennom blant annet praksis for deltakerne. Dette ønsket forsterkes av Bystyrets vedtak fra desember 2013 hvor introduksjonsprogrammets snittid skal ned fra 23 mnd til 21 mnd. Skal vi lykkes med en reduksjon i programtid uten at det fører til en reduksjon i kvaliteten på tilbudet, må vi samarbeide på tvers av enheter og forvaltningsnivå. Tverfagligsamarbeid kan gi rom for forbedring Øke overgang til arbeid Forebygge overgang til sosialhjelp. Redusere fattigdom NAV, Side 7

8 Samarbeid tidligst mulig Tidlig fase (første 6 mnd) - Kartlegging, Norskopplæring. - Samarbeidsparter: INN, EVO og ved behov NAV (gir faglige råd til INN og deltaker i trekantsamtaler, ansvar for økonomien til introduksjonsdeltakere i permisjon. Mellomfase (fra ca 6 mnd til ca 14 mnd) -Norskopplæring, Teoretisk norsk (i klasserom), praksis nær norsk/hverdags, norsk (utenfor og i klasserom), Praksis (språkpraksis og arbeidspraksis). -Samarbeidsparter: INN, EVO og NAV. NAV bidrar med kurs/praksis til introdeltakere for å unngå overgang til sosialhjelp, motivasjonskurs/kommunale tiltaksplasser i NAV sin regi. Sluttfase ( fra ca 14 mnd til ca 21(24 mnd)) Sikre gode overganger ti det ordinære arbeidsliv. Der hvor det ikke går, fortrinnsvis sikre gode overganger til NAV (den statlige delen, ikke kun passiv sosialhjelp.) NAV, Side 8

9 NAV Generelt råd og veiledning ( ) (Generelt råd og veiledning, realitetsorientering, overgang til arbeid / NAV. Avklaring ifht godkjenning / videreføring av praksisplass økonomi. Rettigheter til div. tjenester og stønad ( ) (Uføretrygd, etterlattepensjon, ensligforsørger, dagpenger AAP, tiltakspenger osv.) Tiltak ( ) (Utfordringer ifht. språk, motivasjon og forventninger. Lønnstilskudd.) Språktest og avklaringssamtale ved NAV Intro NAV Intro er en 2. linjetjeneste for NAV-kontorene og har spesialkompetanse på arbeid og aktivitet for innvandrere. Kontoret gir veiledning og vurderinger av norskkunnskaper for brukere med bistandsbehov utover standard innsats. Jobber for å ikke blir sosialhjelpsmottaker. (NAV bidrar med kurs/praksis til introdeltakere for å unngå overgang til sosialhjelp.) NAV, Side 9

10 Behovsvurdering NAV lovens 14a: Oppfølgingsvedtaket kan etter gjennomført arbeidsevnevurdering ha fire alternative utfall: Standard innsats Tilbys brukere som forventes å kunne nå sitt mål i hovedsak gjennom egenaktiviteter. Innsats fra NAV omfattes generelle tjenestene som er tilgjengelig for alle brukere. For eksempel formidlingsbistand, veiledning i yrkesvalg, jobbsøking og lignende Situasjons- bestemt innsats Tilbys brukere som har vansker med å skaffe seg eller beholde arbeid. Ofte vil dette behovet ha sammenheng med endringer i arbeidsmarkedet eller en mismatch mellom den enkeltes kvalifikasjoner og arbeidslivets krav. Behov kan oppstå på bakgrunn av språkproblemer der eksempelvis fremmedspråklige ikke møter de kravene som stilles til å beherske norsk i arbeidslivet. Innsats fra NAV omfatter kortere aktiviteter og tjenester som kvalifisering og jobbsøking. Spesialt tilpasse innsats Tilbys brukere som etter en arbeidsevnevurdering har fått fastslått at arbeidsevnen er nedsatt. samtidig som det legges til grunn at brukeren vil kunne skaffe seg eller beholde arbeid gjennom egeninnsats og en innsats fra NAV eller andre samarbeidende aktører. Varg tilpasset Innsats arbeidsevnen er varig nedsatt, at brukeren ikke vil kunne skaffe seg eller beholde ordinært arbeid gjennom en innsats fra NAV eller andre samarbeidende aktører. NAV, Side 10

11 Aktuell tiltak for introdeltaker i NAV Arbeidsavklaring av fremmedspråklige ( 9 uker, minst 85 poeng på NAV Intros språktest, Målet er å bidra til at deltakerne skaffer seg jobb. Deltakelse i jobbklubb skal kvalifisere arbeidssøkere til å kunne orientere seg på arbeidsmarkedet og til å være aktive jobbsøkere.) Arbeidsrettet nors for minoritetsspråklige ( 20 uker teori og praksis, minst 60 poeng på NAV Intros språktest, Minoritetsspråklige brukere av NAV over 19 år som, Praktisk norskopplæring som en grunnleggende forutsetning for å kunne fungere i arbeidsliv og samfunnet for øvrig) Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige (Kurset går over 14 uker, fordelt på 8 uker teori og 6 uker praksis, skal gi deltakerne en plattform for seinere å få en tettere tilknytning til arbeidslivet; en erfaring, en referanse og økt kompetanse om norsk arbeidsliv i aktuelt yrke. Jobbsøkerkunnskap.) Pleie og omsorgsmedarbeider minoritetsspråklige Orkanger (24 uke, minst 60 poeng på Intros språktest, Førerkortklasse D (buss). NAV, Side 11

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet

Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet Diler Parghi og Ingunn Hagen, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Norge Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet Temaer Arbeidsledighet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen 6. juni 2014 2 Innhold 1. Om arbeidet med forstudien... 3 1.1 Intensjonsavtale... 3 1.2 Fasene i programutvikling... 3 1.3

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer