b) Gjør rede for hvordan du lager en helhetlig treningsplan. Ta utgangspunkt i begreper som arbeidskravsanalyse og kapasitetsanalyse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "b) Gjør rede for hvordan du lager en helhetlig treningsplan. Ta utgangspunkt i begreper som arbeidskravsanalyse og kapasitetsanalyse."

Transkript

1 Oppgave 1: a) Gjør rede for grunnleggende prinsipper for trening. b) Gjør rede for hvordan du lager en helhetlig treningsplan. Ta utgangspunkt i begreper som arbeidskravsanalyse og kapasitetsanalyse. Oppgave 2: a) Hvilke organsystem er med på å frakte oksygen fra luften rundt oss til cellene i kroppen? Hvordan er disse bygd opp? Tegn og forklar. b) Gjør rede for begrepene aerob og anaerob energiomsetning. c) Gjør rede for begrepet anaerob terskel. Oppgave 3: a) Gjør rede for forskjellige typer koordinative egenskaper. b) Diskuter forskjellene mellom prestasjonsbestemmende faktorer i langrenn og fotball. Oppgave 4: a) Tegn en nervecelle og sett navn på de ulike delene. b) Forklar hvordan en nerveimpuls forplanter seg til en muskelcelle og hvilke mekanismer som sørger for at muskelcellen kontraherer (trekker seg sammen). Oppgave 5: a) Gjør rede for PETTLEP modellen for visualiseringsteknikk innen mental trening. b) Hva menes med begrepene affirmasjon og attribusjon? Diskuter hvordan de kan påvirke prestasjonen.

2 Oppgave 1: a) Gjør rede for tre (3) grunnleggende prinsipper for trening. b) Gjør rede for hvordan du lager en helhetlig treningsplan. Ta utgangspunkt i begreper som arbeidskravsanalyse og kapasitetsanalyse. Oppgave 2: a) Hvordan er en skjelettmuskel bygd opp? Tegne og forklar. b) Gjør rede for hva som skjer i kroppen fra et motornevron sender en nerveimpuls til en muskelcelle kontraherer. Oppgave 3: a) Gjør rede for forskjellige typer av styrketrening. b) Gjør rede for følgende begreper; anaerob terskel, Vo2 maks og arbeidsøkonomi. Oppgave 4: a) Beskriv luftveienes oppbygning. Tegne og forklar. b) Gjør rede for hvordan blodet og cellene i kroppen forsynes med oksygen. Oppgave 5: a) Gjør rede for generelle målsetningsstrategier og beskriv tenkte mål for en utøver innenfor en valgt idrett. b) Diskuter hvordan en utøvers attribusjon av et resultat kan påvirke motivasjonen til vedkommende.

3 Oppgave 1 a) Beskriv hvordan en muskelcelle er bygd opp, og hvordan den trekker seg sammen. b) Gjør rede for hvordan vi får oksygen fra luften og inn til muskelcellene. Beskriv organsystemene som bidrar i denne prosessen. c) Gjør rede for de forskjellige energiomsetningsprosessene kroppen bruker og gi et eksempel på en idrett for hver av de. Oppgave 2 a) Sammenheng mellom kraft og forkortningshastighet er spesielt interessant i eksplosive idretter. Tegn en kurve og forklar denne sammenhengen, og beskriv hvilken effekt vi ønsker å oppnå ved systematisk spenst/hurtighetstrening. b) Gjør rede for hvordan vi bør trene styrketrening for å oppnå størst mulig økning i muskelvolumet (hypertrofi). c) Redegjør for forskjellige typer hurtighet som spiller inn på en 100 meter sprint, og hvordan man bør trene for å forbedre disse. Oppgave 3 a) Hva er arbeidsøkonomi, og hvordan bør man legge opp treningen for å forbedre denne? b) Om man har forbedret tiden man bruker på en testløype så kan det være forskjellige fysiologiske årsaker til framgangen. Nevn og forklar hvilke fysiologiske egenskaper vi kan ha forbedret. Oppgave 4 a) Lag en øktplan for en langrennsløper på landslagsnivå, hvor hovedhensikten med økta er å øke varigheten ved anaerob terskel. b) Lag en periodeplan på 4 uker for en langrennsutøver på landslagsnivå, hvor utøveren vil oppnå en formtopp i slutten av perioden. Oppgave 5 Gjør rede for de forskjellige former for oppmerksomhet man kan ha innen idretten, og nevn eksempler på disse.

4 Oppgave 1 I utholdenhetsidretter er oksygentransport en viktig faktor for prestasjon. a) Hvilke organsystem er med på å frakte oksygen fra luften rundt oss til cellene i kroppen? Hvordan er disse bygd opp? b) Beskriv hvilke endringer som kan skje i de organsystemene som bidrar til oksygentransport, etter flere års systematisk utholdenhetstrening. c) Gjør rede for de forskjellige energiomsetningsprosessene kroppen bruker og gi et eksempel på en idrett for hver av de. Oppgave 2 Styrke, spenst og hurtighet er i dag viktige egenskaper i mange idretter. a) Forklar de forskjellige styrketreningsmetodene vi har, og beskriv anbefalt intensitet, antall repetisjoner, antall serier og pauselengde på hver av de. b) Sammenheng mellom kraft og forkortningshastighet er spesielt interessant i eksplosive idretter. Tegn en kurve og forklar denne sammenhengen, og beskriv hvilken effekt vi ønsker å oppnå ved systematisk spenst/hurtighetstrening. c) Gjør rede for de forskjellige faktorene i muskel-skjelettsystemet og i sentralnervesystemet, som bestemmer vår eksplosive styrke. Oppgave 3 I utholdenhetstrening er det forskjellige måter å styre intensiteten. Olympiatoppens intensitetsskala er mye brukt både blant idrettsutøvere og mosjonister. a) Forklar hvordan Olympiatoppens intensitetsskala er delt inn, og hva som er hovedhensikten med treningen for hver av de forskjellige sonene. b) Hva er arbeidsøkonomi, og hvordan bør man legge opp treningen for å forbedre denne? c) Drøft hvilke prinsipper man bør ha med når man legger opp en utholdenhetsøkt for barn og unge? Oppgave 4 a) Lag en treningsøkt for en langrennsløper på landslagsnivå, hvor hovedhensikten med økta er å heve anaerob terskel. b) Lag en årsplan for en idrettsutøver på høyt internasjonalt nivå (landslag). Velg selv alder, kjønn og idrett. Ha med målsetting for årsplanen.

5 Oppgave 1: Nils er 22 år gammel og konkurrerer aktivt i 100m sprint. a) Hurtighet er et produkt av steglengde og stegfrekvens. Forklar de to begrepene, og gjør rede for hvordan man kan trene for å bedre disse egenskapene. b) Lag en øktplan for styrketrening for Nils, hvor målet for økten er å trene den eksplosive styrken i beina. c) Gjør rede for de fysiologiske faktorene som har betydning for eksplosivitet/hurtighet. d) Gjør rede for sammenhengen mellom spenning og prestasjon, og nevn og forklar noen metoder for å regulere spenning. Oppgave 2: a) Forklar hvordan en muskelkontraksjon skjer. b) Gjør rede for de fysiologiske prosessene som skaffer energi til slike muskelkontraksjoner. Oppgave 3: a) Gjør rede for de sentrale og perifere/lokale faktorene for utholdenhet, og forklar kort hvilke intensitetssoner som brukes for å prioritere de enkelte faktorene. b) Lag en årsplan for en utøver på høyt internasjonalt nivå (landslag). Velg selv idrett og målsetting for perioden.

6 Oppgåve 1 a) Forklar kva fysiologiske endringar vi vil kunne få ved systematisk trening av maksimal dynamisk styrke over lengre tid. b) Gjer greie for ein muskelbuks strukturelle oppbyggjing, og dei fysiologiske prosessar som foregår i muskelcellen ved ein muskelkontraksjon. c) Lag ein øktplan for trening av strekkapparatet i beina, for ein godt trent utøvar som ynskjer å auke sin maksimale muskelstyrke. Oppgåve 2 a) Din prestasjon på ein 10 km løype har betra seg med nesten 2 minutt det siste året. Forklar kva fysiologiske endringar som kan ha forårsaka denne forbetringa. b) Gjer greie for aerob energifrigjering c) Lag ein periodeplan på 4 veker for ein langrennsløpar på internasjonalt nivå, som ynskjer å få ein formtopp på slutten av perioden. Oppgåve 3 a) Nemn og forklar dei mentale ferdigheitane som pensumlitteraturen beskriv, og kva basisteknikkar vi kan bruke for å betre desse. b) Gjer greie for heilmetoden og delmetoden innan teknikktrening, og i kva tilfelle du ville valgt å bruke kvar av dei. c) God teknikk er avhengig av styring frå nervesystemet. Gjer greie for korleis eit nervesignal oppstår og bevegar seg.

Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem?

Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem? Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem? I den senere tid har enkelte forskningsmiljøer i Norge hevdet at trening med lav intensitet ikke har effekt, og at trening med

Detaljer

Utholdenhet Trening som virker

Utholdenhet Trening som virker Utholdenhet Trening som virker Artikkelen er et sammendrag av boken som Olympiatoppen har utgitt om utholdenhetstrening. I artikkelen er det beskrevet hvilke fysiske faktorer som er prestasjonsbestemmende

Detaljer

Spesialisert eller allsidig barne- og ungdomstrening?

Spesialisert eller allsidig barne- og ungdomstrening? Spesialisert eller allsidig barne- og ungdomstrening? Artikkelen er rettet mot trenere som har ansvaret for barne- og ungdomstreningen i ulike idrettslag. Hensikten er å gi råd om hvordan den fysiske treningen

Detaljer

Intensitetssoner (Olympiatoppen)

Intensitetssoner (Olympiatoppen) Intensitetssoner (Olympiatoppen) Her er en oversikt basert på treningserfaringer og teori utarbeidet av olympiatoppen Innformasjonen her er hentet fra boken "Utholdenhet, trening som gir resultater" og

Detaljer

Når du trener deg i senk

Når du trener deg i senk Når du trener deg i senk Hva er overtrening og hvordan kan det unngås? Vi hører ofte om en idrettsutøver at vedkommende er overtrent. Vi har da gjerne en formening om at dette skyldes at vedkommende har

Detaljer

Trening før og etter fødsel

Trening før og etter fødsel Trening før og etter fødsel Vi hører ekstremhistorier om hun som trener den dagen hun føder, og om hun som løper konkurranse to dager etter fødselen. Men hva med «alle» andre? Hvordan bør kvinner forholde

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger.

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. Kondisjonstrening eller styrketrening? Når forbrenner du mer fett? Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. 1) PULSSONER: SONE % av PULS MAKSIMUM 5 90-100%

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

1. Hva er fotballferdighet?

1. Hva er fotballferdighet? 1. Hva er fotballferdighet? Hva er fotballferdighet? Fotballferdighet defineres som: Hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger (utførelse) for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over det ganske land.

Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over det ganske land. Andreas Morisbak Utviklingssjef NFF August 2005 EN GOD FOTBALLØKT OG FOTBALL SKAL SPILLES! Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over

Detaljer

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A En liten norsk bedrift har utviklet et helt nytt gjødselsprodukt. Produktet gjør at plantevekster kan ta opp vann direkte fra lufta. Dette vil kunne revolusjonere

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 11-12 år (Les også Sportsplan for 9-10 år) Innhold: Hva vet vi om 11-12 åringen? Hva skal 11-12 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt!

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! PT Ned kan gjennomføres individuelt, eller i gruppe på opptil fire personer. All trening foregår sammen med personlig trener. PTNed hjelper deg

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Barn og fysisk aktivitet

Barn og fysisk aktivitet program for foreldreveiledning BUF00072 Barn og fysisk aktivitet med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Desember 2008 Per Egil Mjaavatn og Ingunn Fjørtoft

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer