Eksamen MFEL1050 HØST 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen MFEL1050 HØST 2012"

Transkript

1 Eksamen MFEL1050 HØST Hva er hypertrofi? a) Flere aktin og troponin proteintråder i parallell b) Flere aktin og myosin proteintråder i parallell c) Flere transkripsjoner av proteinene myoglobin gir flere muskelfibre i parallell d) Økt tykkelse i proteinstrukturer som igjen gir en økt tykkelse i bindevev 2. Ved løp på tredemølle ved bruk av småbanespill (5 mot 5) eller ved bruk av dribleløyper med ball er følgende utsagn støttet av forskningen i fotball; a) Løping på tredemølle gir langt høyere energiomsetning på samme hjertefrekvens. b) Pulsen ligger ca 10 slag/min høyere når man gjennomfører dribleløypa sammenlignet med de andre aktivitetsformene. c) Forholdet mellom hjertefrekvensen og oksygenopptaket er svært likt i de tre aktivitetene. d) VO 2max øker mest hvis man trener i dribleløypa. 3. Effekten av maksimal styrketrening i 90 graders knebøy på utvikling av hurtighet er knyttet til: a) Hvor høy fart det er på vektstangen b) Maksimal mobilisering på vei opp c) Maksimal hastighet på vei ned d) Maksimal hastighet både på vei ned og opp 4. Hva er hovedårsaken til endringer i muskelstyrke som følge av maksimal styrketrening: a) Overgang fra type I til type II muskelfibre ved muskelaktivering b) Økt aktivering som følge av flere sarcomerer c) Økt achetylcholinsensitivitet i reseptorene i motor endeplatene d) Økt fyringsfrekvens og økt rekruttering av motorenheter 5. Effektiv maksimal styrketrening bedrer: a) Anaerob terskel i % av VO 2max b) Arbeidsøkonomi c) Maksimalt oksygenopptak d) Ingen av delene 6. Basert på vårt studie av maksimal styrketrening på langdistanseløpere (Støren et al 2008) er følgende utsagn riktig; a) 1RM og RFD uendret. b) 1RM økte 33% men løpsøkonomien var uendret. c) Løpsøkonomien ble forbedret med 5%. d) RFD økte 5%. 7. Myelin har følgende funksjon: a) Beskytte nerveaxonet. b) Muliggjøre kalsium/natriumpumping over axonet. c) Muliggjøre depolarisering av nerven d) Øke nerveledningshastigheten

2 8. Høyere intensitet på treningen over laktatterskel (melkesyreterskel) gir proporsjonalt større bidrag av: a) Aerob energiproduksjon b) Fettoksidering c) Proteinoksidering d) Anaerob energiproduksjon 9. Hvis man gjennomfører trening med moderat og lav intensitet i denne gruppen med eldre i 25 uker hva kan man da forvente av endringer VO 2max i gjennomsnitt? a) Ingen endring. b) 14% økning. c) 10% reduksjon. d) 45% økning. 10. Ett av følgende utsagn er korrekt for PAD pasienter: a) Trening av leggmuskulatur er ikke tilstrekkelig for å belaste det kardiovaskulære systemet maksimalt b) Nedsatt blodsirkulasjon gir høyere blodtrykk i leggene c) Hjertet er ikke et problem, for PAD er lokalisert i leggene d) Den nedsatte blodstrømmen til beina er permanent 11. Intervalltrening på 85-95% av HR peak utført av CAD pasienter bedrer hjertets slagvolum signifikant med : a) ~0% b) ~5% c) ~20% d) ~100% 12. For CAD pasienter som trente styrke ble det vist at a) RFD bedret seg ca dobbelt så mye som 1RM b) RFD og 1RM bedret seg omtrent like mye c) 1RM bedret seg ca dobbelt så mye som RFD d) Verken 1RM eller RFD ble forbedret 13. Hvilke parameter hos eldre og pasienter med sykdom i hjerte-kretsløpet kan med størst nøyaktighet si noe om sannsynlighet for å dø? a) Røyking b) Aerob kapasitet c) Overvekt d) En kombinasjon av alle 3 ovenfor 14. Maksimal styrketrening fører til følgende endring i kroppsvekt: a) Lite eller ingen endring b) Øke 10% b) Øke 15 % c) Øke mye, opp til 20%, men dette kompenseres det for ved økt styrke 15. KOLS (COPD) pasienter har nedsatt a) FLT 1 og CLV b) REG 1 og HLT

3 c) FVC og FEV 1 d) KKL og RPT Maksimalt oksygenopptak målt som ml min -1 kg -1 : a) Overvurderer den som har lav kroppsvekt b) Undervurderer den som har lav kroppsvekt c) Hverken over eller undervurderer den som har lav kroppsvekt d) Har mindre betydning om du er overvektig 17. Hvor langt løper en elite fotballspiller i løpet av en kamp? a) 3-5 km b) 8-12 km c) km d) km 18. Langkjøring som treningsform, utført med en intensitet på 70 % av maksimal hjertefrekvens vil for friske studenter: a) Øke hjertets slagvolum mens den maksimale hjertefrekvensen forblir uforandret b) Øke hjertets slagvolum og øke den maksimale hjertefrekvensen c) Ikke påvirke hjertets slagvolum, men øke den maksimale hjertefrekvensen d) Ikke påvirke hjertets slagvolum eller den maksimale hjertefrekvensen % av HR max tilsvarer omtrent a) 80% av VO 2max b) 85% av VO 2max c) 90% av VO 2max d) Er individuelt hva det tilsvarer i % av VO 2max 20. Anaerob terskel ligger før en treningsperiode på 85% av VO 2max. Etter 8 uker med 4x4 min intervalltrening 3 ganger i uken, Hvor vil anaerob terskel være? a) Litt lavere, ca 80% av VO 2max. b) Omtrent det samme, ca 85% av VO 2max. c) Litt høyere, ca 90% av VO 2max. d) Høyere, ca 95% av VO 2max. 21. Hvis du trener en gruppe med 70 åringer med høy aerob intensitet (85-95% av maksimal hjertefrekvens) 3 ganger pr uke i 10 uker, hva kan du forvente av endring på HR max? a) Lite eller ingen endring. b) 13% høyere maksimal puls. c) 10% lavere maksimal puls. d) 17% lavere maksimal puls. 22. Hvilke gjennomsnittelige endringer på VO 2max vil du forvente blant de eldre som følge av treningen beskrevet over? a) 47% økning. b) 13% økning. c) 5% reduksjon. d) Uendret.

4 23. PAD pasienter bør først begynne med trening a) På tredemølle b) Av leggene c) Sykling d) Utendørs i motbakke 24. For KOLS (COPD) pasienter er intervalltrening av ett og ett bein på sykkel mer effektivt enn trening av begge beina samtidig fordi: a) Styrken (1RM) blir forbedret mer ved ettbeinssykling b) Treningsintensiteten på muskel blir høyere c) Lungeventilasjonen blir lavere d) Pasientene greier ikke å utføre belastning med høy aerob intensitet 25. Etter 8 ukers trening av PAD pasienter med plantarfleksjon ved høy aerob intensitet 3 ganger pr uke fulgt av 8 uker med høy aerob intensitets-trening på tredemølle kan man forvente følgende endring av VO 2max ; a) 50%. b) 32%. c)17%. d) 2%. 26. Hvor mange repetisjoner bør kroppsbyggere bruke i sin styrketrening for å øke tverrsnittet? a) 1-3 b) 4 c) 6-8 d) Hvis du trener maksimal styrketrening i form av beinpress 3 ganger pr uke i 8 uker på en gruppe KOLS-pasienter kan du forvente følgende endring i 1RM; a) 25% økning. b) 100% økning. c) Liten eller ingen endring. d) 10% reduksjon. 28. Hvor stor økning i maksimalt oksygenopptak pr treningsøkt er det dokumenter for hjertepasienter etter 10 uker med trening tre ganger pr uke? a) 0.6 % b) 3.8 % c) 7.2 % d) 9.7 % 29. Bedre nytteefffekt betyr i hverdagen; a) Muligheten til å kunne utføre mer arbeid eller utføre det samme arbeidet med mindre anstrengelse. b) Kan utføre mer arbeid pga økt maksimalt oksygenopptak. c) Kan utføre mer arbeid fordi man har evnen til å presse seg mer. d) Kan utføre mindre arbeid og blir fortere sliten. 30. Den viktigste begrensende faktor for maksimalt oksygenopptak hos trente er

5 a) Kapillarisering i arbeidende muskler b) Størrelse og antall mitokondrier i arbeidende muskler c) Hjertets pumpekapasitet d) Lungevolum 31. Hvilken komponent i de røde blodcellene binder oksygen? a) EPO b) Hemoglobin c) Hematokrit d) Myoglobin 32. Hvor mye fortere kan du løpe på 3000 m når det maksimale oksygenopptaket øker med 10%, og laktat terskel og løpsøkonomi er uendret? a) 5% b) 10% c) 15% d) 20% 33. Basert på resultater fra vårt studie fra 2007 (Helgerud et al) hvor vi sammenligner trening med forskjellig treningsintensitet er følgende utsagn korrekt; a) Trening med lav og moderat intensitet (<85% HR max ) kan erstatte trening med høyere intensitet hvis man holder på i lengre tid når det gjelder å forbedre VO 2max. b) Ingen forskjell mellom treningsgruppene som trente med lav (70% HR max ) og høy aerob treningsintensitet (90-95% HR max ) mht endringer i blodvolumet og hemoglobinkonsentrasjonen. c) Hjertets slagvolumet økte mest i gruppen som trente 15/15. d) Alle treningsgruppene forbedret sin løpsøkonomi med ca 30%. 34. Hva kan respiratorisk utvekslingskvotient (R) si noe om? a) Hvor stor lungeventilasjonen er b) Hvor stor andel fett som forbrennes c) Hvor høy melkesyren er i blodet d) Hvor mange gram proteiner som er forbrent 35. Johnston et al (1997) viste at en 29% økt 1RM i knebøy for kvinnelige langdistanseløpere gav følgende endring i deres løpsøkonomi; a) Ingen endring. b) 3.8% forbedring. c) 38% forbedring. d) 5% dårligere løpsøkonomi. 36. Økt aerob kapasitet hos fotballspillere er vist å resultere i: a) Flere mål b) Hurtigere sprinter c) Flere sprinter d) Flere skudd på mål 37. PAD pasienter er før trening mest begrenset av a) Lunge b) Hjerte

6 c) Radius på blodårer d) Muskel 38. Hva er det viktigste organ for eliminasjon av melkesyre? a) Lever b) Nyrer c) Hjertet d) Tverrstripet skjelettmuskel 39. At enbeinssykling gir den beste framgangen på tobeins VO 2max hos KOLS-pasienter indikerer at deres oksygenopptak i første rekke er; a) begrenset av hjertets slagvolum. b) begrenset av muskelens evne til å ta opp oksygenet. c) begrenset av HR max. d) begrenset av tidevolumet. 40. Hvordan kan man måle løpsøkonomi? a) Ved å måle hjertefrekvens på en submaksimal belastning b) Ved å måle oksygenopptaket på en submaksimal belastning c) Ved å måle melkesyre i blodet på en submaksimal belastning d) Ved å måle lungeventilasjon på en submaksimal belastning

Marita Varhaug. Effekten av smålagsspill på maksimalt oksygenopptak og prestasjon i dribleløype hos kvinnelige fotballspillere

Marita Varhaug. Effekten av smålagsspill på maksimalt oksygenopptak og prestasjon i dribleløype hos kvinnelige fotballspillere dfklklfdkfkfkfj Mastergradsavhandling i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag 2014 Marita Varhaug Effekten av smålagsspill på maksimalt oksygenopptak og prestasjon i dribleløype hos kvinnelige fotballspillere

Detaljer

Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem?

Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem? Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem? I den senere tid har enkelte forskningsmiljøer i Norge hevdet at trening med lav intensitet ikke har effekt, og at trening med

Detaljer

Instruktøren. Kort innføring i grunnleggende fysiologi... 35

Instruktøren. Kort innføring i grunnleggende fysiologi... 35 Instruktøren Kort innføring i grunnleggende fysiologi.............. 35 Muskel- og nervesystemet............................... 35 En motorisk enhet.................................... 36 Musklene...........................................

Detaljer

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet 8 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 1. Generelle effekter av fysisk aktivitet Forfattere Jan Henriksson, professor, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska

Detaljer

Intensitetssoner (Olympiatoppen)

Intensitetssoner (Olympiatoppen) Intensitetssoner (Olympiatoppen) Her er en oversikt basert på treningserfaringer og teori utarbeidet av olympiatoppen Innformasjonen her er hentet fra boken "Utholdenhet, trening som gir resultater" og

Detaljer

Treningsanbefalinger for å bedre sentrale fysiologiske faktorer i sykkelprestasjon

Treningsanbefalinger for å bedre sentrale fysiologiske faktorer i sykkelprestasjon Treningsanbefalinger for å bedre sentrale fysiologiske faktorer i sykkelprestasjon Teori og praksis Forfattere: Bent R. Rønnestad 1,2, Eddy Knutsen 3, Kai Lexberg 3, Stig Kristiansen 3 og Hans Falk 3 1

Detaljer

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,-

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- HK Reklamebyrå. Foto: Kim Ramberghaug Norsk sportsernæring YOUR POTENTIAL FRES gir deg rå energi når du trener eller trenger en ekstra boost. Brusetabletten

Detaljer

Instruktøren. Kort innføring i generell treningslære... 65

Instruktøren. Kort innføring i generell treningslære... 65 Instruktøren Kort innføring i generell treningslære................ 65 Hva, hvordan, hvorfor................................... 65 Belastning, hvile og resultat.............................. 66 Varighet,

Detaljer

Utholdenhet Trening som virker

Utholdenhet Trening som virker Utholdenhet Trening som virker Artikkelen er et sammendrag av boken som Olympiatoppen har utgitt om utholdenhetstrening. I artikkelen er det beskrevet hvilke fysiske faktorer som er prestasjonsbestemmende

Detaljer

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping Det beste forebyggende tiltaket mot dopingbruk er å informere om hvordan klare å oppnå omtrent tilsvarende utseende uten å bruke noe som helst. Det er fullt

Detaljer

UEFA A-LISENS STIAN THETING

UEFA A-LISENS STIAN THETING 2014/2015 «Fotballspillets egenart i forhold til belastning, tretthet og restitusjon» & «Treningsuke-syklus i toppklubb i Norge og Europa i kampsesongen» UEFA A-LISENS STIAN THETING NORGES FOTBALLFORBUND

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

Fagnytt nr. 1 2014. Beatrice Llano under JR-VM i Oregon For andre år på rad var hun nær medalje i konkurranse mot eldre konkurrenter

Fagnytt nr. 1 2014. Beatrice Llano under JR-VM i Oregon For andre år på rad var hun nær medalje i konkurranse mot eldre konkurrenter Fagnytt nr. 1 2014 Beatrice Llano under JR-VM i Oregon For andre år på rad var hun nær medalje i konkurranse mot eldre konkurrenter MEDLEMSBLAD FOR FRIIDRETTENS TRENERFORENING Fagnytt nr. 1-2014 1 Fridrettens

Detaljer

Intervalltrening Intervalltrening blir gjerne delt inn i lang intervalltrening og kort intervalltrening.

Intervalltrening Intervalltrening blir gjerne delt inn i lang intervalltrening og kort intervalltrening. Leif Inge Tjelta Treningsintensitet i utholdenhetstreningen sett i sammenheng med hjertefrekvens, laktatverdier og konkurransefart Innledning Hjertefrekvensmålere blir i dag brukt av mange utøvere i utholdenhetsidretter

Detaljer

Kondisjon og styrke blant ambulansepersonell hvilke krav bør stilles? Stephen Seiler PhD

Kondisjon og styrke blant ambulansepersonell hvilke krav bør stilles? Stephen Seiler PhD Kondisjon og styrke blant ambulansepersonell hvilke krav bør stilles? Stephen Seiler PhD Stephen.Seiler@agderforskning.no Tlf: 38142208 Serviceboks 415 N-4604 Kristiansand Rapportens tittel: FoU-informasjon

Detaljer

SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR?

SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR? RAPPORT SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR? Et prosjekt i Alstahaug kommune i regi av Frisklivssentralen 2012-2014 Forfattere: Fysioterapeut Solveig Espeset og Spesialfysioterapeut Kari Mentzoni

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

It s time to get rough! Restitusjon tren hardere og få bedre resultater. RECOVERY restitusjonsdrikk. Nyhet! INSPIRASJON: VÅRE BESTE RYP HISTORIER

It s time to get rough! Restitusjon tren hardere og få bedre resultater. RECOVERY restitusjonsdrikk. Nyhet! INSPIRASJON: VÅRE BESTE RYP HISTORIER SJEKK UT TN OG RYP APP PÅ MOBIL M.TN.NO! NR.1 2012 TRENINGS-, KOSTHOLDS- OG NYHETSMAGASIN FRA TECH NUTRITION Nyhet! RECOVERY restitusjonsdrikk Funksjonell trening It s time to get rough! Restitusjon tren

Detaljer

INNHOLD 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 2. Kravene som stilles til morgendagens topputøvere

INNHOLD 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 2. Kravene som stilles til morgendagens topputøvere 1 INNHOLD Forord 4 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 5 Hvilke forutsetninger har de som lykkes? 7 2. Kravene som stilles til morgendagens topputøvere 9 Aerob og anaerob utholdenhet

Detaljer

Fagnytt nr. 1 2004 MEDLEMSBLAD FOR FRIIDRETTENS TRENERFORENING

Fagnytt nr. 1 2004 MEDLEMSBLAD FOR FRIIDRETTENS TRENERFORENING Fagnytt nr. 1 2004 MEDLEMSBLAD FOR FRIIDRETTENS TRENERFORENING Fridrettens Trenerforenings styre 2004 Formann: Lars Ola Sundt idksundt@online.no Øvelsesansvarlige: Kast: Trond Ulleberg janne.engebretsen@nssr.no

Detaljer

Riktig kosthold. Knebøy. nøkkelen til resultater. du bare må ta det! Slik gjør du det! Forskningsnytt kreatin: Motvirker nedbrytning ved skadeavbrekk

Riktig kosthold. Knebøy. nøkkelen til resultater. du bare må ta det! Slik gjør du det! Forskningsnytt kreatin: Motvirker nedbrytning ved skadeavbrekk Release YOUR Potential start treningen i dag! NR.2 2009 Trenings-, kostholds- og nyhetsmagasin fra Tech Nutrition Knebøy du bare må ta det! Slik gjør du det! Riktig kosthold nøkkelen til resultater Forskningsnytt

Detaljer

Forskning og utviklingsoppgave NIH, vår 2002. Innholdsfortegnelse

Forskning og utviklingsoppgave NIH, vår 2002. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...2 1. Innledning...3 2. Teori...5 2.1 Romaskinen...5 2.2 Indre og ytre arbeid...5 2.3 Energikrav...6 2.4 Energiforbruk...7 2.4.1 Aerob energiomsetning...7 2.4.2 Anaerob energiomsetning...7

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Beskriv årets hovedmålsetninger: 1. 2. 3. Beskriv tiltakene du må gjennomføre for å oppnå dette. Beskriv kapasiteten du må ha for å nå dine mål (10)

Beskriv årets hovedmålsetninger: 1. 2. 3. Beskriv tiltakene du må gjennomføre for å oppnå dette. Beskriv kapasiteten du må ha for å nå dine mål (10) I kapasitetsanalysen skal utøveren skal beskrive målsetningen, tallfeste kapasiteten han eller hun har i dag, og beskrive nødvendig kapasitet for å oppnå sesongens mål og hvilke tiltak som kreves. Beskriv

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen OPPVARMING NÅR DU HAR LEST DETTE KAPITLET, SKAL DU KUNNE forklare hva oppvarming er forklare hva som er forskjellen mellom generell og spesiell oppvarming begrunne hvorfor du bør varme opp gjøre rede for

Detaljer

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Hovedfagsoppgave Norges idrettshøgskole Oslo 2002 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over

Detaljer

b) Gjør rede for hvordan du lager en helhetlig treningsplan. Ta utgangspunkt i begreper som arbeidskravsanalyse og kapasitetsanalyse.

b) Gjør rede for hvordan du lager en helhetlig treningsplan. Ta utgangspunkt i begreper som arbeidskravsanalyse og kapasitetsanalyse. Oppgave 1: a) Gjør rede for grunnleggende prinsipper for trening. b) Gjør rede for hvordan du lager en helhetlig treningsplan. Ta utgangspunkt i begreper som arbeidskravsanalyse og kapasitetsanalyse. Oppgave

Detaljer

Fysisk aktivitet under kjemoterapi og stråleterapi behandling.

Fysisk aktivitet under kjemoterapi og stråleterapi behandling. Fysisk aktivitet under kjemoterapi og stråleterapi behandling. Bachelorprosjekt Ida Kathrine Fagervold Desember 2010 Hold 07D Dette prosjekt er udarbejdet af studerende på Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg

Detaljer

Feit! Er min bok om min personlige prosess. Virket for meg, kan virke for deg! Bjørn Engebretsen Hosle 2015. Feit 1

Feit! Er min bok om min personlige prosess. Virket for meg, kan virke for deg! Bjørn Engebretsen Hosle 2015. Feit 1 Feit! Er min bok om min personlige prosess. Virket for meg, kan virke for deg! Bjørn Engebretsen Hosle 2015 Feit 1 Om forfatteren. Dette er et notat jeg har skrevet basert på personlige erfaringer og diverse

Detaljer