Sarsia Seed. November web. Sarsia Seed Management AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sarsia Seed. November 2012 - web. Sarsia Seed Management AS"

Transkript

1 Sarsia Seed Nvember web Sarsia Seed Management AS

2 Et såkrn/investeringsfnd SKAL investere mens det er teknisk risik - ikke gjøre sikre ting, det gjør andre SKAL: Velge, investere, utvikle g realisere - passer ikke fr alle selskaper ER første kmmersielle aktør - kmmer med rbust avtaleverk MÅ sikre seg å kunne realisere - fndet tar slutt g kapitalen skal tilbake MÅ måles på finansiell avkastning - deretter er andre hensyn viktig MÅ finne k-investrer til selskapene - bidrar med seleksjn, lead g kapital Sarsia Seed Management - Cnfidential 2

3 Sarsia Seed Fakta

4 Sarsia Seed Ett av fire nasjnale såkrnfnd i Nrge Hva vi skal gjøre Investere i ca 25 teknlgiselskaper i tidlig fase Utvikle selskaper ved aktivt styrearbeid Realisere investeringene typisk ved salg eller børsntering Hva det investeres i Energi/Olje/Gass Biteknlgi/Farma/Medtek/Marin Kun investere i nrske selskaper Oppsett Fndet er på 333,5 mnok g varer i pp til 15 år (2018 til 2021) 50% ffentlig kapital med ffentlig tapsfnd på 42 mnok Avkastningskrav på 7%, ambisjn m 9% Team Rådgis/frvaltes av et team på fem persner Omfattende leder g styreerfaring fra Nrge, Eurpa g USA Dr.grader, MBA, siv.ing., siv.øk g finansanalytiker Sarsia Seed Management 4

5 Sarsia Seed Management Sveinung Hle Managing Partner MBA Erlend Skagseth Partner BiLife Sciences & Financial Cntrl MBA Jn Trygve Berg Partner Energi/Cleantech / Investments M.Phil. MBA, CEFA Øivind Enger Partner PhD Micrbilgy Farzaad Abdi-Dezfuli Partner PhD Pharmaclgy Sarsia Seed Management - Cnfidential 5

6 Sarsia Seed AS Investrer Statil ASA BKK Sarsia Innvatin AS Sparebanken Vest DnB NOR ASA L. Meltzers Høysklefnd Stiftelsen Unifb Viken Shipping AS GC Rieber AS Bergens Tidende AS Bergens Frskningsstiftelse Bergens Medisinske Frskningsstiftelse EGD Hlding AS Mwinckel Management AS J. E. Greve AS B. Friele & Sønner AS Sarsia Seed Management AS Innvasjn Nrge Styret Sigurd Me Paulsen, Investeringsdirektør, Statil New Technlgy AS Lise Reinertsen, Knserndirektør frretningsutvikling, BKK Bjørg Marit Eknes, Banksjef, Sparebanken Vest Elisabeth Teigland Gjesdahl, Banksjef, DnBNOR Kåre Rmmetveit, Direktør, Bergen Medisinske Frskningsstiftelse Wenche Rlfsen, Rlfsen Cnsulting Valgkmité Einar Greve, Høyesterettsadvkat, styreleder til juni Nå leder av valgkmité. Sarsia Seed Management 6

7 Investeringskriterier førstegangsinvestering Førstegangsinvestering er nrmalt på mellm 1 g 5 mnok ppdelt etter milepæler FORRETNINGSMODELL Skalerbar PRODUKT / TJENESTE Unik teknlgi / ide MILEPÆLER OG EXIT Synliggjrt 10 m inv x 10 verdi MARKED Attraktivt / vekst TEAM Frretningsrientert Mttagelig fr råd Faser Kntakt Analyse Beslutning Duediligence Investering ~2-5 dager ~4-8 uker ~3-6 uker ~3-12 uker ~ 3-> år Hensikt Avklare m det er tilstrekkelig match Verifisere investering/ frretningsplan Betingelser g frmalisering av investering Kvalitetssikre frutsetninger Utvikle selskapet gjennm kmpetanse g kapital Sarsia Seed Management 7

8 Nøkkeltall Pr. nvember 2012

9 Sarsia Seed har stått bak tilførsel av 700 mnok til 22 teknlgiselskaper i tidlig fase fra hele Nrge 162 mnok investert av Sarsia Seed i 22 selskaper 250 mnok investert i selskapene fra >40 investrer fra seks land 288 mnok i tilsagte FU tilskudd til 20 av selskapene Team i Sarsia Seed Management på 5 persner, 100% kntinuitet i teamet Mer enn dblet patentprteføljen i selskapene Ttalt er selskapene tilført 4,3 ganger mer kapital enn samlet kapital investert fra fndet 109 styremedlemmer, 16 internasjnale g 33 eksperter innen selskapenes felt Analysert 372 mulige investeringer siste seks år ca 15 nye saker pr kvartal, 50% fra Bergen Sarsia Seed Management - Cnfidential 9

10 Prteføljen Selskapene det er investert i

11 Prtefølje Energi/Olje/Gass Utfrming av vindmølleparker Internasjnalt markedsledende simuleringsverktøy fr estimering av kraftprduksjn fra vindmølleparker. Vannrenseteknlgi Vannrenseteknlgier fr å fjerne partikler g ljedråper fra vann; slppvannsrensing ffshre, prdusert vann ffshre med mer. Bietanl fra trevirke Teknlgi fr fremstilling av industrielt sukker fra cellulse g strskala pilt anlegg fr kntinuerlig prduksjn. Vindkraftprediksjn Prediksjn av vindkraftprduksjn fr å minimere ubalansekstnader mellm innmeldt g levert kraft. Radarteknlgi En ny radarteknlgi sm yter meget gdt i dårlig vær g røff sjø; fr seismikk, ljesøl, terrrberedskap, mann ver brd, med mer. Rensing av ballastvann Utviklet en teknlgi fr inaktivering av uønskede marine rganismer i ballastvann; spesielt egnet fr mikrrganismer. Sarsia Seed Management - Cnfidential 11

12 Prtefølje Marin Fôrteknlgi Unikt fôrknsept rettet inn mt tidligfase fôr til fisk-, skalldyr- g rekelarver; ptensiale til å erstatte levende fôr (f eks artemia). Fôrteknlgi Teknlgi fr å tilsette bla. ferskvann til tørrfôr på mærkanten ved hjelp av et vakuum-system; reduserer dødelighet g bedrer vekst. Omega3 sm bruspulver Mikrinkapsulert mega-3 i pulver g tablettfrmat; smakstilsatt bruspulver sm gir en stabil g hldbar emulsjn når blandet i vann. Sarsia Seed Management - Cnfidential 12

13 Prtefølje Biteknlgi/Farma Medisin mt psriasis g inflammasjn Avexxin utvikler ny medisin mt inflammatriske sykdmmer; med psriasis sm første indikasjn. Ny antibitika Utvikler nye antibitiske legemidler til bruk mt bakterielle infeksjner frårsaket av antibitikaresistente bakterier. Ny vaksineteknlgi Utvikler både frebyggende g behandlende vaksine mt kreft g alvrlig smittsmme sykdmmer (fugleinfluensa). Medisin mt kreft Utvikler legemidler sm i gjør at kreftceller sm utsettes fr cellegift ikke klarer å unnslippe medisinen; øker effektiviteten av cellegift. Frenkler medisinutvikling g utvikler medisin mt kreft Utvikler bla. legemiddel sm trlig kan frhindre spredning g tilbakekmst av kreft etter lang tid uten symptmer. Medisin mt blødersykdm Utvikler behandling sm frebygger at et nytt barn får en blødersykdm sm ftest gir dødfødsel eller hjerneblødning. Medisin fra marint råstff Utvikler heparin-prdukt fra marint råstff g/eller prsess fr å dramatisk frbedre prduksjn av eksisterende heparin Sarsia Seed Management - Cnfidential 13

14 Prtefølje Medtek/Diagnse Smertemåling Instrument fr å måle smerte på en bjektiv måte sm utnytter endringer i hudens ledningsevne (løgndetektrteknlgi). Måling av respirasjn Måling av lungefunksjn primært hs nyfødte g barn, uten bruk av narkse eller maske; ppdage bstruktive lungetilstander. Identifisering av bakterier Prgramvare sm muliggjør raskere g sikrere diagnstikk av bakterielle blandingsinfeksjner basert på DNA-sekvenser; nettbasert. Gensekvensering Teknlgi fr avlesning av DNA-sekvenserbasert på bruk av billige ft chips lik de sm finnes i de fleste kameratelefner. Kreftscreening Tester fr relevante kreftfrmer kmbinert med tett pasientppfølging; selges via aptek g bedriftshelsetjenester. Sarsia Seed Management - Cnfidential 14

15 Hva vi gjør Og bidrar med til selskapene

16 Aktivt eierskap gjennm styrearbeid Utvikling av frretningsknsept g frretningsplan Rekruttering av ledere g nøkkelpersner Finansiering g søknader m ffentlig støtte Etablering av rutiner g prsesser fr gjennmføring av planer Etablere best mulig styre fr de ulike fasene Søk etter industrielle partnere g kinvestrer Assistere ved frhandlinger g avtaleinngåelser Identifisere, utvikle g frhandle muligheter fr å realisere selskapet, f eks. salg til industri T dedikerte persner fra teamet følger hvert selskap (lead/c) Hs ss: ukentlig status/prblemløsning g kvartalsvis rangering Sarsia Seed Management - Cnfidential 1 6

17 Sarsia Seed Management (SSM) team Utdannelse Erfaring (utvalg) Sveinung Hle Erlend Skagseth Jn T. Berg INSEAD, Tp Management Prgram, utvalgte kurs Telenr Siv.øk, HH BI, 1991 Befalsskle Militærpliti, HTKSØ, beste elev, 1986 Sivøk NHH, 1981 Studfag BHG, 1975 Militærtjeneste U-båt Realartium, Os Gymnas 1974 Siv.Ing, Offshre Eng, 1987 M.Phil, Plar St. Cantab 1992 MBA NHH,MASTRA, 2000 AFA NHH, 2006 Autrisert Finansanalytiker 2006-, Managing Partner SSM, 6 styreverv i prteføljeselskaper 2010-, Styremedlem i NVCA Nrsk Venturekapitalfrening Klinikksjef Haukeland Universitetssykehus, KSK (anestesi g SOP) , Telenr, adm. direktør Nextra N, strategidirektør Telenr BS Eurpa, markeds-/strategidirektør fr all nrsk virksmhet , adm dir Berlitz Nrdic regin (NYSE), Berlitz GLbalNet, VP Americas/medlem i Executive Cmmittee 2006-, Partner SSM, CFO, 6 styreverv i prteføljeselskaper Prsjektdirektør Sarsia Innvatin AS CEO Frinnva AS, prsjektutvikling, finansiering tidligfase teknlgiselskap CFO Chr. Michelsen Research AS 2006-, Partner SSM, 22 investeringer, styrearbeid , adm.direktør PE&C Bre g brønn rådgivning, rådgiver breteknlgi, feltutvikling g brekstnader teknlgidirektør NST ansvarlig fr 120 persn teknlgiutvikling i 3 land, ansvarlig big partners, IBM, AT&T , adm direktør GexCn- technlgy spinff startup, CMR Øivind Enger Farzad Abdi-Dezfuli Dr. Scient i mikrbilgi, UiB Cand. Scient i mikrbilgi UiB Grunnfag rganisasjns-vitenskap. ODH Financing Entrepreneurial Business: Lndn Business Schl 2008 Pstdc HUS PhD University f Edinburgh Ekspert-/vurderingspanel, medlem i jury Venture Cup 2006-, Partner SSM, hvedansvar fr nye bi-prsjekter , Prsjektleder frretningsutvikler, Frinnva/Sarsia Innvatin , frsker, UNIFOB/førsteamanuensis UiB 2009, Ekspert-/vurderingspanel Nrges Frskningsråd 2006-, Partner SSM, hvedansvarlig bi/farma , Frinnva/Sarsia I. Investment Advisr Bitech , Eli Lilly- Team Leader, part f Lilly Medical Nrdic Strategy Grup/admin and man respn /Nrdic Pint Persn & Eurpean Clinical Trial Management Trainer

18 Oppsummering

19 Utvilsmt viktig fr kmpetansebasert næringsutvikling Både lkalt g nasjnalt 700 mnok tilført ttalt til 22 teknlgibaserte selskaper i tidlig fase i hele Nrge 1 privat/ffentlig krne til Sarsia Seed har gitt 8,6 krner til selskapene Mer enn 370 mulige investeringer er vurdert siste seks år Knstant høy tilgang på teknlgibaserte selskaper sm ønsker kmpetent kapital Sarsia Seed Management 19

20 Sarsia Seed Management AS Sarsia Seed AS Pstal address: Thrmøhlensgate 51 N-5006 Bergen Nrway Fax: Visitr s address: Vitensenteret (VilVite) Marinehlmen, secnd flr Thrmøhlensgate 51 N-5006 Bergen Nrway Phnes and s: Sveinung Hle Erlend Skagseth Øivind Enger Farzad Abdi-Dezfuli Jn Trygve Berg Sarsia Seed Management 20

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd Rapprt 13 2011 Veterinærinstituttets rapprtserie Nrwegian Veterinary Institute Reprt Series Utvikling av fremtidens brønnbåtteknlgi smittehygiene g fiskevelferd Arve Nilsen Stine Gismervik Eirik Biering

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen FINANSBYENBERGEN ET NYHETSBREV FRA RESSURSGRUPPE FINANS I BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.1. 2013 // 13. ÅRGANG Anders Skjævestad er leder for Ressursgruppe Finans, og til daglig administrerende direktør i DNB

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Agenda 1. Introduksjon til Springfondet 2. Hva er venture-kapital? 3. Hva ser investor etter? 4. Hvordan finner jeg en investor? About

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Prosjektoversikt - Steinar Haugen - steinar@haugenconsulting.no Side 1 av 10

Prosjektoversikt - Steinar Haugen - steinar@haugenconsulting.no Side 1 av 10 Prsjektversikt - Steinar Haugen - steinar@haugencnsulting.n Side 1 av 10 2010-?: Technebies, JCAT (pågår) JCAT er en applikasjn fr autmatisert vurdering av ferdighetstester fr prgrammerere. En prttype

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer