Tema. Arbeidsmarkedskriminalitet Hva kan du gjøre før det er for sent? May Martinsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema. Arbeidsmarkedskriminalitet Hva kan du gjøre før det er for sent? May Martinsen"

Transkript

1 Tema Arbeidsmarkedskriminalitet Hva kan du gjøre før det er fr sent? May Martinsen

2 Tema Dagens samfunnsstatus g utfrdringer fr næringslivet glbalt g i Nrge Hvilke påvirkningsfaktrer har bidratt til Nrge s utfrdringer fr næringslivet Bedriftenes styringssystemer g ansvarsplassering per i dag Nye regler g kvalitetskrav 2014 Hva kan vi gjøre fr å bli bedre g før det er fr sent? Hva bør vi kntrllere iht til de eksisterende g nye kravene? Hva med persnvern? Hvrdan kan vi gjøre dette? Hvrfr? Hvrdan lykkes g veien videre?

3 Hvem er vi? IRMI Grup er et rådgivningsselskap tilsluttet et glbalt internasjnalt nettverk av spesialister g analytikere, med en spisskmpetanse innen innsamling av bakgrunnsinfrmasjn m individer g selskaper. Våre leverandører g analytikere er lkalisert i 150 land g har en ekstensiv erfaring innen GRC (Gvernance, Risk and Cmpliance) løsninger med kmpetansebakgrunn fra pliti, frsvar g gransking/revisjn, sm gjør at vi har tilgang til lkale data g kmpetanse i landene, g kan tilby g frsyne et bredt spekter av infrmasjn g rapprter til din rganisasjn Våre fagflk, analytikere g leverandører er kvalitetssikret g kvalifisert gjennm verdens eldste glbale pliti-& sikkerhetsrganisasjnen WAD sm er en bransjerganisasjn g et kvalitetssikringsrgan. Organisasjnen ble etablert i 1925 g har hvedkntr i Las Vegas, Nevada. IRMI Grup en del av det glbale nettverket Vi er en støttepartner til advkater, revisjn, lederne g investrer

4 IRMI Grup tilbyr løsninger fr redusert risik g økte gevinster Kriminalitetsfrebyggende HMSK Cmpliance + HSEQ) Risikanalyser tilknyttet kildekntrll g krimfrebyggende kvalitetssikring Internasjnalisering g investeringsprgram Market Intelligence Risik-& landanalyser Utvidet Due Diligence Trening/Kurs g rådgivning (HMSK) Risikanalyse kurs fr ledere Bakgrunnssjekk kurs Implementering av kntrll rutiner Utredning/Gransking Bedrageri g vinningskriminalitet Anti-krrupsjn/Anti-hvitvask/Anti-terrr Søk g ppspring av verdier Skip Tracing IPR (Intellectual Prperty Rights) Kriminalitetsfrebyggende HMSK (HSEQ) 1) Internasjnal bakgrunnssjekk (IDD/DD) Manuelt: 150 land i alle kntinenter Web plattfrm 1: 79 land i alle kntinenter Web plattfrm 2: USA g Canada 2) Stikkntrller g revisjn av leverandører, prdusenter etc. (miljø, persnal, kriminalitet etc) 3) Håndtering av funn

5 Dagens utfrdringer g samfunnsstatus - Glbal versikt - 73% av Eurpeiske selskaper ble utsatt fr svindel i Dette er en ytterligere økning fra 63% i 2012 Svindel g tyveri er den største ikke- perasjnelle årsaken til at business går galt i Asia. Sør-Amerika s svindelprblem vkste raskere enn resten av verden de siste 12 månedene. Fra 54% til 74%. Afrika behlder sin psisjn sm den ledende reginen med mest svindel g uetiske prblemer. **Krll Glbal reprt**

6 Dagens utfrdringer g samfunnsstatus - Nrge - Trend hvr Nrske selskaper nå har blitt utsatt fr en høy økning av svindel g kriminalitet utført av mennesker g ansatte med frfalskede identiteter. **Metderapprt Skup av 9 kjenner til krrupsjn i egen industri. Det er gså innrapprtert en økning på 123,1 % alvrlige krrupsjnsfrbrytelser. **NSR Krisin & Strasak Pliti 2012 Tyveri utført av ansatt fr ca 3 mrd**centre fr retail search 2012 Økning av svindelsaker mt Nrge ca 50%++**Strasak Pliti 2012

7 Hvilke påvirkningsfaktrer har bidratt til Nrges utfrdringer fr næringslivet? Mdernisering økende temp innen internasjnalisering g digitalisering. Stre data i høy hastighet dårlig tid. Manglende rutiner Nrsk kultur EU Utvidelsen 2004 Uklare g manglende regelverk g kvalitetskrav

8 Påvirkningsfaktrene Manglende rutiner Det er estimert at bare 5 % av private nrske selskaper har etablert IDD-rutiner, sammenlignet med USA, hvr 95% har etablert rutinene.** NSR Bakgrunnssjekk brukerveiledning. Kun 13% av nrske selskaper med aktiviteter i utlandet gjennmfører dkumenterte risikvurderinger av kriminalitet i eller mt virksmheten ** Surce NSR KRISINO % av private nrske selskaper gjennmfører ikke en Integrity Due Diligence, inkludert rekrutteringsbyråene. Dette til trss fr at mørketall viser at 1 av 5 jukser med CV g sin jbbhistrikk**nsr , NSR Bakgrunnssjekk brukerveiledning & Metderapprt Skup 2010`s

9 Påvirkningsfaktrene Nrsk Kultur Eurpean Scial Survey (ESS) Nrge Eurpas mest naive land. (nr. 1 av 30 land) «Flk flest er til å stle på» Minst naive Øst Eurpa

10 Påvirkningsfaktrene EU utvidelsen ( ) 10 nye land (Plen, Estland, Latvia, Litauen, Slvakia, Slvenia, Tsjekkia, Ungarn, Kyprs g Malta) Human Capital «uten grenser» Kriminalitetseksplsjn mt Nrge Nrge ble advart av Eurpl allerede i 2004, hvr det ble knstatert allerede så tidlig sm 2006.

11 Påvirkningsfaktrene Uklare g manglende eksisterende regelverk g kvalitetskrav

12 Har bedriftene styringssystemer fr å frebygge dette per i dag? Alle større bedrifter har prinsipper fr eierstyring g selskapsledelse (Crprate Gvernance) Grunnleggende er frhldet til ansvarsplassering Styret g ledelsen er ansvarlige fr at selskapet etablerer gd internkntrll g systemer fr risikstyring inkludert selskapets verdigrunnlag g etiske retningslinjer. I tillegg har man bedriftens samfunnsansvar (CSR) sm er integrasjn av ssiale g miljømessige hensyn i daglig drift (menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø g krrupsjnsbekjempelse) Dagens systemer styres i dag gjennm bedriftens sentrale ledd: Styret g ledelsen (sm er ansvarlige) HMS/KS (HMS, Kvalitetssikring g Internrevisjn/internkntrll) Disse t sentrale leddene regulerer de andre fire leddene i bedriften: HR, øknmi/investeringer, salg/prsjekt g innkjøp

13 Har bedriftene styringssystemer fr å frebygge dette per i dag? Styringssystemene mangler ptimale Integrity Due Diligence g Due Diligence rutiner (bakgrunnsundersøkelser g kildekntrll)

14 Sm resultat av negativ trend, innstrammes regler g kvalitetskravene øker 1) Krav til sikringsrisikanalyse NS 5832:2014 «Samfunnssikkerhet beskyttelse mt tilsiktede uønskede handlinger 2) Krav til sikringsrisikstyring NS 5831:2014 «Samfunnsikkerhet beskyttelse mt tilsiktede uønskede handlinger Utfrmingen av dagens HMS/KS-systemer i bedriftene har ikke tatt inn denne type risik. Endringene venfr setter nye krav til bedrifter g rganisasjner fr implementering av rutiner fr beskyttelse g frebygging av rganisert kriminalitet, vandalisme, vinning/øknmisk kriminalitet, terrrisme g sabtasje. Disse standardene gjelder all nrsk næringsliv uavhengig av bransje

15 NS 5831 g NS5832 Ved sårbarhetsvurdering g tiltak kan Sikringstrekløveret anvendes

16 Kmmende krav g reguleringer i EU sm vil ha virkning i Nrge OECD s retningslinjer & EU s nye direktiv fr Samfunnsansvar (CSR) fr ikke-finansiell rapprtering EU s CSR Strategi i tråd med ISO26000 g FN s Glbal Cmpact. Opplysninger relatert til Miljø Ssiale frhld Persnalsaker Menneskerettigheter Anti-krrupsjn/bestikkelser/kriminalitet Hva frventes av en bedrift? Knwing (vite) Risikene fr negative følger internt/egen virksmhet g frretningspartnere/3.parter Shwing (vise) Kmmunisere åpenhet g rapprtering Innlemmelse av direktivet i EØS avtalen vil gjelde Nrge T års frist på å inkrprere direktivet i nasjnal lvgivning (2016/01. januar 2017) Endringer i blant annet regnskapslven g aksjelven.

17 Så hva kan vi gjøre fr å bli bedre g før det er fr sent? Implementer kvalitets - & kntrllrutinene inn i dagens styringssystemer Kjenn dine leverandører Kjenn dine ansatte Kjenn de du inngår samarbeid med ver landegrensene Kjenn dine partnere/agenter Kjenn dine kunder Kjenn de selskapene du skal kjøpe Kjenn dine investeringer

18 HSEQ + Cmpliance + CSR Hva bør vi kntrllere jfr de eksisterende g nye reguleringer g standarder? ID-verifisering ( Individ g selskap) PEP s (Plitically Expsed Persns) Anti- hvitvask, Antikrrupsjn, Antiterrr(AML, FCPA, UKBA, Patrit Act), NS 5832:2014, NS5831:2014, EU`s CSR Direktiv Verifisering av tidligere arbeidsgivere g utdannelse Kriminell histrikk Glbal, nasjnal, lkal g ssial mediasjekk på de lkale språk - versettes Kredittsjekk Anti-ssiale styrker - analyse (rganisert kriminalitet) Interesseknflikter Søksmål g dmmer Kunngjøringer/knkurser Sertifikatverifiseringer Glbal reprt/patrit act-søk (Terrrisme) Svikt i tidligere frretningsetableringer/selskaper Omdømme-Due Diligence Aksjnærsøk Selskapsinfrmasjn/nettverk

19 Hva med persnvern? Kan vi gjøre denne rutinen på individer gså i Nrge uten å bryte persnvernreguleringer? Ja. Persnpplysningsfrskriften 7-13 p g 7-14 Justis g Beredskapsdepartmentet Det er ikke nødvending å søke knsesjn der pplysningene er avgitt uppfrdret, det vil si frivillig g på eget initiativ, jf. persnpplysningslven 33 første ledd annet punktum» Persnvernpplysningslven 33 første ledd Det kreves knsesjn fra Datatilsynet fr å behandle sensitive persnpplysninger. Dette gjelder likevel ikke fr behandling av sensitive persnpplysninger sm er avgitt uppfrdret

20 Hvrdan kan vi gjøre dette? Frenkle g frbedre! Ikke kmplisere Unødvendig å «finne pp kruttet på nytt» Fkusendring: Restarte prsessen første nøkkel er frankringen Bruke prsessen på de reelle prblemstillingene Trening/ Kmpetanseverføring (internt g eksternt) Integrering av kntrllverktøy i styringssystemet (internt g eksternt) Før: Ansvarsfraskrivelse Skyldfrdeling Manglende kunnskap Dårlig frankring i ledelse g rganisasjn Nå: Sikre frankring i ledergruppa på alle ledernivå før resten av rganisasjnen følger med Samspill g samhandling Felles mål Strategivalg Tiltaksvalg

21 Hvrdan kan vi gjøre dette? Målsettingen av endringsprsessen: Frbedre kriminalitetsfrebyggende styringssystem sm er bedriftstilpasset g integrerer både HMS, Kvalitet & Lean Sikre frankring på alle ledernivå Samspill g samhandling på kryss av avdelinger Frbedring av interne kntrllprsesser g kvalitetsrutiner Redusere marbeid Tydelige delmål bedre å begynne å kntrllere ne enn ingenting Kntinuerlig frbedringsprsess g arbeide skaper vinnere

22 Hvrfr gjøre dette? Reduser risik g beskytt bedriften fr å bli utsatt fr tilsiktede uønskede hendelser Sikrer likebehandling eksternt g internt Dkumentert g reell praktisk etterlevelse av økende kvalitetskrav g reguleringer gir økt knkurransefrtrinn g høyere verdiskapning. Unngå mulkter g bøter Reduser kstnader gjennm hele verdikjeden g unngå stre øknmiske tap Reduser risik fr tap av viktige verdier g ressurser i selskapet. Synliggjør fr markedet at man er en seriøs aktør

23 Hvrdan lykkes g veien videre? Tydelig lederskap i frhld til kvalitetsarbeidet g kntrllrutiner Risikanalyse status, finn flaskehalser, valg av strategi g håndtering Utvikle ledere videre sm gde ambassadører Tverrfaglig team - Kmbiner både bunnivå g tppnivå fr å gi en gd frankring Sett prinsipper m kntinuerlige frbedringer Utvikle et gdt frbedringssystem sm mfatter ulike typer avvik (kundeavvik, internavvik, leverandøravvik) Synliggjør kstnadene på interne avvik Etablere gde g realistiske KPI er fr prsessene Synliggjør g tydeliggjør frmålet med kildekntrller både internt g eksternt det er en kvalitetssikring Synliggjør de reelle frbedringer sm blir gjrt, sm følge av endringsprsessen (både internt g eksternt gd mdømmebygging)

24 Takk fr ppmerksmheten

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling Praktisk bruk av sikkerhetsindikatrer relatert til samhandling Utvikling g praktisk test av indikatrsett fr integrerte perasjner i lje- g gassnæringen Jn Sveinung Hant Helse, miljø g sikkerhet Oppgaven

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer