Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge"

Transkript

1 Manpowers Q Norge

2

3 Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 11 Internasjonale variasjoner - Nord- og Mellom-Amerika 15 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 17 Om undersøkelsen 19 Om ManpowerGroup 19 1

4 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2012 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 752 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i tredje kvartal 2012 i forhold til inneværende kvartal? I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet bemanning. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet bemanning. Det er ingen endring fra foregående kvartal, men i forhold til tredje kvartal 2011 er det en liten nedgang på 4 prosentpoeng. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet bemanning på +8 %. Sammenliknet med foregående kvartal er utviklingen relativt stabil, mens det på årsbasis er det en nedgang på 2 prosentpoeng. Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Norske arbeidsgivere ser oppmuntrende tegn for tredje kvartal Mens 13 % av arbeidsgiverne forventer en økning i bemanningen, er det 5 % som ser for seg en nedgang. 76 % av deltakerne i undersøkelsen forventer ingen endring. Dette gir en netto forventet bemanning på +8 %. 2

5 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i samtlige fem regioner forventer å øke bemanningen kommende kvartal. Med en netto forventet bemanning på +14 % er optimismen størst i Stor- Oslo. Arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet ser for seg en beskjeden økning, med en netto forventet bemanning på +5 %. Også i Midt-Norge, hvor dette tallet er +3 %, forventes en liten bemanningsøkning. Sammenliknet med foregående kvartal ser arbeidsgivere i fire av fem regioner for seg en nedgang, hvor den mest merkbare på 7 prosentpoeng er i Midt-Norge. Både for Østlandet og Nord-Norge er det en nedgang på 6 prosentpoeng. Sammenliknet med tredje kvartal 2011 er det en nedgang i forventet bemanning i tre av fem regioner. I Nord-Norge er denne nedgangen på 14 prosentpoeng, mens det meldes om en nedgang på henholdsvis 4 og 2 prosentpoeng blant arbeidsgivere i Midt-Norge og på Østlandet. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige fem regioner en bemanningsøkning kommende kvartal. De sterkeste arbeidsmarkedene ser ut til å bli Stor-Oslo og Nord-Norge. Kvartalsvis er det en nedgang i tre regioner, og på årsbasis er det en nedgang i samtlige fem. Østlandet +6 (+1)% Med en netto forventet bemanning på +1 % ser arbeidsgiverne for seg et rolig arbeidsmarked i tredje kvartal Utsiktene til nye ansettelser er de dårligste siden første kvartal 2010, noe som gjenspeiles i en kvartalsvis nedgang på 6 prosentpoeng. På årsbasis er tilbakegangen på 2 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne oppmuntrende tegn for tredje kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er bemanningsutviklingen relativt stabil, mens det på årsbasis er en liten nedgang. 3

6 Manpowers Norge Stor-Oslo +12 (+14)% En netto forventet bemanning på +14 % gir håp om et aktivt jobbmarked i tredje kvartal Kvartalsvis er utsiktene til nye ansettelser relativt stabile, og på årsbasis er det ingen endring. Ujusterte data tyder på en jevn ansettelsestakt kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis holder bemanningsutsiktene seg relativt stabile. Midt-Norge +7 (+3)% Med en netto forventet bemanning på +3 % står arbeidssøkere i denne regionen trolig overfor det svakeste arbeidsmarkedet siden andre kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er nedgangen på 7 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 4 prosentpoeng. På grunnlag av ujusterte data forventer arbeidsgiverne en viss bemanningsøkning i tredje kvartal Sammenliknet med andre kvartal er utsiktene relativt stabile, mens det på årsbasis er en moderat nedgang. Nord-Norge +10 (2)% Arbeidsgivere i denne regionen ser for seg et tregt arbeidsmarked kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +2 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en nedgang på 6 prosentpoeng, og på årsbasis er nedgangen på 14 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data er det forsiktig optimisme å spore blant arbeidsgiverne når det gjelder nye ansettelser kommende kvartal. Kvartalsvis er det en liten økning i forventet bemanning, men på årsbasis er det en betydelig nedgang. Sør- og Vestlandet +7 (+5)% Arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet ser for seg en beskjeden vekst i tredje kvartal 2012, med en netto forventet bemanning på +5 %. Fra foregående kvartal er det en nedgang på 2 prosentpoeng, men sammenliknet med tilsvarende periode i fjor er det ingen endring. Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme blant arbeidsgiverne når det gjelder nye ansettelser kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis holder bemanningsutsiktene seg relativt stabile. 4

7 Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i åtte av de ni bransjegruppene forventer å øke bemanningen i tredje kvartal Optimismen er størst innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, hvor netto forventet bemanning er +18 %, og innen olje og gass, med +17 %. Deretter følger bygg og anlegg med lovende +15 % og produksjon med respektable +13 %. Offentlig tjenesteyting melder derimot om en netto forventet bemanning på skuffende 3 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en svakere bemanningsvekst i seks av de ni bransjegruppene. Innen engros- og detaljhandel/hotell og restaurant er det en nedgang i forventet bemanning på hele 15 prosentpoeng. Arbeidsgivere innen offentlig tjenesteyting melder om en nedgang på 9 prosentpoeng, og innen bygg og anlegg samt elektrisitets-, gass- og vannforsyning er nedgangen på 4 prosentpoeng. Ellers melder arbeidsgivere i tre av bransjegruppene om en økning i forventet bemanning. Blant disse er produksjon samt finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester. I begge disse bransjegruppene er økningen på 3 prosentpoeng. Sammenliknet med tredje kvartal 2011 er det en økning i seks av de ni bransjegruppene. Den største økningen på 4 prosentpoeng finner man innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske samt olje og gass. Imidlertid er det tre bransjegrupper som melder om en tilbakegang. Denne utviklingen er mest merkbar innen engros- og detaljhandel/hotell og restaurant, med 9 prosentpoeng, mens arbeidsgivere innen offentlig tjenesteyting melder om en nedgang på 6 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige ni bransjegrupper en økning i bemanningen kommende kvartal. Den største optimismen finner man innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, samt produksjon. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en økning i forventet bemanning i seks bransjegrupper. Jord- og skogbruk, jakt og fiske +13 (+7)% Med en netto forventet bemanning på +7 % ser man visse lovende tegn for tredje kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er utsiktene relativt stabile, og arbeidsgiverne melder om en liten økning på 4 prosentpoeng sammenliknet med tredje kvartal Ujusterte data tyder på en jevn ansettelsestakt kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en liten økning i forventet bemanning. 5

8 Manpowers Norge Bygg og anlegg +21 (+15)% En netto forventet bemanning på +15 % lover godt for perioden juli september. Selv om det er en kvartalsvis nedgang på 4 prosentpoeng, er det en økning på 2 prosentpoeng sammenliknet med tilsvarende periode i Ujusterte data tyder på et solid arbeidsmarked kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en liten økning i netto forventet bemanning. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +5 (+7)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en viss økning i nye ansettelser kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +7 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det imidlertid en nedgang på 4 prosentpoeng, men på årsbasis er det en økning på 3 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg et nøkternt jobbmarked kommende kvartal. Fra foregående kvartal er det en moderat nedgang, men sammenliknet med tilsvarende periode i fjor er det en liten økning. Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester +24 (+18)% Med en netto forventet bemanning på +18 % ser arbeidsgiverne lyst på situasjonen i tredje kvartal Kvartalsvis er økningen på 3 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 2 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer en svært lovende utvikling kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er utsiktene til nye ansettelser betydelig bedre, og arbeidsgiverne melder dessuten om en moderat økning fra tredje kvartal Produksjon +14 (+13)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en respektabel vekst i perioden juli september, med en netto forventet bemanning på +13 %. Selv om det er en kvartalsvis økning på 3 prosentpoeng, er det en nedgang på årsbasis på 5 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på en jevn ansettelsestakt kommende kvartal. Netto forventet bemanning ligger noe over foregående kvartal, men på årsbasis er det en moderat nedgang. 6

9 Olje og gass +20 (+17)% Med en netto forventet bemanning på +17 % bør arbeidssøkere i denne bransjegruppen ha gode muligheter i tredje kvartal Sammenliknet med andre kvartal er situasjonen relativt stabil, og på årsbasis er det en økning på 4 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer en positiv utvikling kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en liten økning i netto forventet bemanning. Offentlig tjenesteyting +1 (-3)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen melder om de dårligste utsiktene siden tredje kvartal 2003, med en netto forventet bemanning på skuffende 3 %. Dette er en nedgang på 9 prosentpoeng fra andre kvartal, og sammenliknet med tredje kvartal 2011 er det en nedgang på 6 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data tar arbeidsgiverne forbehold når det gjelder nye ansettelser i tredje kvartal Kvartalsvis er det en liten nedgang i forventet bemanning, og på årsbasis er nedgangen moderat. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet 5 (+5)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en beskjeden økning i nye ansettelser kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +5 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er tendensen relativt stabil. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne noen oppmuntrende tegn for tredje kvartal Sammenliknet med andre kvartal er det en moderat økning, og på årsbasis er det en liten økning. Engros- og detaljhandel/hotell og restaurant +8 (+5)% Med en netto forventet bemanning på +5 % ser arbeidsgiverne for seg en viss økning i nye ansettelser i tredje kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er det imidlertid en nedgang på 15 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 9 prosentpoeng. Dette gir de dårligste utsiktene siden første kvartal Ifølge ujusterte data hersker det forsiktig optimisme blant arbeidsgiverne når det gjelder nye ansettelser kommende kvartal. Imidlertid er det en vesentlig nedgang både kvartalsvis og på årsbasis. 7

10 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer ManpowerGroupen har intervjuet over arbeidsgivere i 41 land og landområder om forventet bemanningsutvikling i perioden juli til september Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i tredje kvartal 2012 i forhold til inneværende kvartal? Ifølge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer, spørreundersøkelsen konsernet gjennomfører hvert kvartal for å vurdere aktuelle trender, forventes bemanningsutviklingen å gå langsommere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor i de fleste landene og landområdene som deltar. Det er få klare tegn på vesentlige drivkrefter i markedet, og arbeidsgiverne inntar åpenbart en sporadisk tilnærming til nye ansettelser som en reaksjon på den økonomiske usikkerheten både hjemme og ute. Men til tross for den generelt svakere tendensen meldes det fortsatt om en positiv bemanningsutvikling i 33 av de 41 landene og landområdene. Arbeidsgivere i 32 land og landområder forventer en relativt stabil eller forbedret bemanningsutvikling sammenliknet med andre kvartal. Imidlertid er det en nedgang sammenliknet med tredje kvartal 2011 i 26 land og landområder. Undersøkelsen avdekker flere bemerkelsesverdige tendenser i tredje kvartal, blant annet indiske arbeidsgiveres solide tillit til markedet. Dette står i sterk kontrast til Tyskland, hvor arbeidsgiverne melder om sine dårligste utsikter på nesten tre år. Når det gjelder USA, ser arbeidssøkere ut til å kunne dra nytte av den økte tilliten til markedet som fortsatt hersker blant arbeidsgiverne i landet. Globalt sett er forventningene til nye ansettelser størst i India, Taiwan og Brasil, hvor en sterkt økende etterspørsel etter ansatte i servicesektoren holder aktiviteten i arbeids- markedet på et høyt nivå. Ikke overraskende fortsetter gjeldskrisen å påvirke markedene verden over, og da spesielt i eurosonen. Arbeidsgivere i Hellas, Irland og Spania melder om de svakeste utsiktene til nye ansettelser når vi ser verden under ett. I Amerika melder arbeidsgiverne om positive bemanningsutsikter i samtlige ti land som deltar i undersøkelsen. Blant disse er det Argentina som ligger lavest, etter fire kvartaler på rad med jevn nedgang. Arbeidsgivere i Brasil er de mest optimistiske i regionen, til tross for at de melder om en moderat nedgang både kvartalsvis og på årsbasis. USA har de beste utsiktene til nye ansettelser siden tredje kvartal 2008, etter tre kvartaler på rad med en gradvis økning. Nok en gang er det indiske arbeidsgivere som er mest optimistiske, globalt sett. Ansettelsestakten forventes å holde seg på et høyt nivå, og utsiktene til fortsatt fremgang oppmuntrer mange indiske statsborgere til å vende tilbake til hjemlandet for å dra nytte av disse mulighetene og en potensielt større trygghet på arbeidsmarkedet. På den andre siden finner man Australia, hvor man ser for seg en nedgang for femte kvartal på rad, selv om arbeidsgiverne forventer visse muligheter for jobbsøkere innen bransjegruppen finans, forsikring og eiendomsmegling. Den avventende holdningen til nye ansettelser ser ut til å holde stand i EMEA-regionen. Dette skyldes usikkerheten rundt gjeldskrisen og den vedvarende høye arbeidsledigheten spesielt blant ungdommen. I tillegg er det liten fremgang i arbeidet med reformer tilknyttet strukturell vekst. Dette, kombinert med at Storbritannia og Nederland nok en gang opplever økonomisk tilbakegang, indikerer at gjeldsspørsmålet fortsatt vil påvirke arbeidsgivernes tillit til markedet i overskuelig fremtid. * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner 8 Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2012 omfattet mer enn personal- og utvelgelsesansvarlige fra offentlige og private bedrifter verden over. 45 % av respondentene kom fra ti land i Amerika; 25 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 30 % fra 23 EMEA-land.

11 Netto bemanningsutsikter Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 3. kvartal kvartal kvartal kv 2012 til 3. kv kv 2011 til 3. kv 2012 % % % Amerika Argentina 18 (21) 1 15 (13) 1 7 (10) 1-8 (-3) 1-11 (-11) 1 Brasil Canada 22 (16) 1 16 (13) 1 18 (12) 1 2 (-1) 1-4 (-4) 1 Colombia Costa Rica 18 (21) 1 14 (16) 1 10 (13) 1-4 (-3) 1-8 (-8) 1 Guatemala 11 (12) 1 13 (14) 1 11 (12) 1-2 (-2) 1 0 (0) 1 Mexico 16 (15) 1 15 (14) 1 16 (15) 1 1 (1) 1 0 (0) 1 Panama Peru 15 (16) 1 23 (26) 1 21 (22) 1-2 (-4) 1 6 (6) 1 USA 12 (8) 1 12 (10) 1 15 (11) 1 3 (1) 1 3 (3) 1 Asia og Stillehavsområdet Australia 17 (18) 1 Kina 19 (23) 1 Hong Kong 21 (20) 1 India 47 (44) 1 Japan 5 (9) 1 New Zealand 17 (18) 1 Singapore 29 (29) 1 Taiwan 39 (36) 1 13 (12) 1 19 (20) 1 8 (9) 1 48 (49) 1 23 (11) 1 18 (17) 1 20 (20) 1 36 (33) 1 9 (10) 1 17 (20) 1 15 (14) 1 53 (50) 1 8 (12) 1 16 (17) 1 23 (23) 1 40 (37) 1-4 (-2) 1-2 (0) 1 7 (5) 1 5 (1) 1-15 (1) 1-2 (0) 1 3 (3) 1 4 (4) 1-8 (-8) 1-2 (-3) 1-6 (-6) 1 6 (6) 1 3 (3) 1-1 (-1) 1-6 (-6) 1 1 (1) 1 EMEA* Østerrike Belgiua 10 (8) 1 8 (8) 1 8 (6) 1 4 (3) 1 9 (7) 1 2 (2) 1 1 (1) 1-2 (-1) 1-1 (-1) 1-6 (-6) 1 Bulgaria Tsjekkia 3 (1) 1-3 (-4) 1 1 (-1) 1 4 (3) 1-2 (-2) 1 Frankrike 6 (5) 1 2 (2) 1 4 (2)1 2 (0) 1-2 (-3)1 Tyskland 14 (12) 1 7 (6) 1 3 (1) 1-4 (-5) 1-11 (-11) 1 Hellas -5 (-9) 1-11 (-12) 1-9 (-13) 1 2 (-1) 1-4 (-4) 1 Ungarn Irland -1 (-4) 1-3 (-3) 1-3 (-6) 1 0 (-3) 1-2 (-2) 1 Israel Italia -4 (-6) 1-1 (-2) 1-1 (-2) 1 0 (0) 1 3 (4) 1 Nederland 4 (4) 1 0 (0) 1-1 (-1) 1-1 (-1) 1-5 (-5) 1 Norge 12 (10) 1 8 (9) 1 8 (8) 1 0 (-1) 1-4 (-2) 1 Polen 14 (10) 1 6 (6) 1 10 (6) 1 4 (0) 1-4 (-4) 1 Romania 20 (11) 1 9 (11) 1 17 (10) 1 8 (-1) 1-3 (-1) 1 Slovakia Slovenia Sør-Afrika -1 (1) 1 0 (-2) 1 4 (6) 1 4 (8) 1 5 (5) 1 Spania -7 (-9) 1-8 (-8) 1-4 (-6) 1 4 (2) 1 3 (3) 1 Sverige 12 (10) 1 11 (9) 1 8 (6) 1-3 (-3) 1-4 (-4) 1 Sveits 4 (7) 1 2 (0) 1-3 (0) 1-5 (0) 1-7 (-7) 1 Tyrkia Storbritannia 4 (3) 1 2 (2) 1 3 (1) 1 1 (-1) 1-1 (-2) 1 *EMEA Europa, Midt-Østen og Afrika. 1. Tallene i parentes er netto forventet bemanning etter justering for å fjerne effekten av sesongvariasjoner. Vi gjør oppmerksom på at disse dataene ikke er tilgjengelige for alle land, ettersom det kreves data fra minst 17 kvartaler. 9

12 Manpowers Norge Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 41 land og landområder 39 land og landområder** * Ujusterte data ** Ikke mulig å sammenligne kvartalsvis for Israel og Slovakia som deltar for første gang i 4. kvartal

13 Internasjonale sammenligninger EMEA Det er gjennomført nesten intervjuer i 23 EMEA-land (Europa, Midtøsten og Afrika) om forventet bemanning i tredje kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er bemanningssituasjonen relativt stabil eller noe bedret i 20 av de 23 landene. På årsbasis melder imidlertid 17 land om en nedgang i netto forventet bemanning. Regionalt sett er optimismen størst i Tyrkia, Israel, Bulgaria, Romania og Norge, og for andre kvartal på rad kommer Hellas dårligst ut. Den spenstige utviklingen i Tyrkia skyldes delvis lyse utsikter innen offentlig tjenesteyting. Arbeidsgivere i denne bransjegruppen har respondert på Arbeidsdepartementets godkjenning av finansieringen av nye statlige stillinger, kombinert med ambisiøse rekrutteringstiltak innen utdanningssektoren. I Tyskland, derimot, ser man tydelige tegn på at optimismen svekkes ettersom mange store selskaper planlegger bemanningskutt i månedene fremover. I samtlige bransjegrupper, med unntak av én, er det nedgang i netto forventet bemanning sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Også i Nederland opplever man en nedgang, og arbeidsgiverne der rapporterer sine første negative bemanningsutsikter siden andre kvartal Fra bransjegruppen produksjon meldes det for fjerde kvartal på rad om tilbakegang, og utsiktene til nye ansettelser er de dårligste siden Nederland ble med i undersøkelsen i I Storbritannia er arbeidsmarkedet lunkent som følge av at landet uventet ble rammet av sin andre offisielle konjunkturnedgang på fire år. Det skjedde etter en nedgang som ble mer alvorlig enn forventet både i finanssektoren og i bransjegruppene olje- og gass samt bygg og anlegg. Imidlertid finnes det fortsatt muligheter for personer med etterspurt kompetanse. Dette gjelder særlig høyt kvalifiserte ingeniører. Arbeidsgivere i nesten halvparten av Storbritannias tekniske bedrifter opplever det som vanskelig å finne ingeniører med ønsket kompetanse, og mer enn en tredjedel av dem klager over at ansatte med mindre erfaring ofte ikke oppfyller kravene som stilles. Til tross for ledighetstall som er blant Europas laveste, er arbeidsmarkedet i Sveits fortsatt stillestående. Imidlertid ser man oppmuntrende tegn på vekst innen bygg og anlegg, noe som kan tilskrives den lave renten. Men denne utviklingen har ennå ikke medført en økning i nye ansettelser, ettersom bemanningsutsiktene i denne bransjegruppen har falt til sitt laveste nivå siden Sveits ble med i undersøkelsen. Gjeldskrisen i Europa fortsetter å legge en demper på viljen til nyansettelser. Alle de sju landene som melder om negative bemanningsutsikter for tredje kvartal 2012, befinner seg i den regionen. Belgia Bulgaria Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal

14 Manpowers Norge Frankrike Hellas Irland Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Israel Italia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Nederland Norge Polen Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

15 Romania Slovakia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Slovenia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Storbritannia Sveits Sverige Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Sør-Afrika Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

16 Manpowers Norge Tsjekkia Tyrkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Tyskland Ungarn Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Østerrike 14

17 Internasjonale sammenligninger Amerika Det er gjennomført nesten intervjuer i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika om forventet bemanning i tredje kvartal Fra samtlige land meldes det om positive utsikter. Netto forventet bemanning ser ut til å øke eller holde seg stabil i fem av de ti landene sammenliknet med foregående kvartal. Når man sammenlikner med tredje kvartal 2011, melder seks av landene om en økning eller en stabil tendens. Optimismen er størst blant arbeidsgivere i Brasil, Panama og Peru. De laveste forventningene til nye ansettelser finner man i Argentina og USA, selv om USA kan vise til sine beste bemanningsutsikter siden tredje kvartal Store forventninger til økt bemanning innen finans, forsikring og eiendomsmegling bidrar til Brasils optimistiske tall. Statlige tiltak som å senke renten og oppmuntre til økt forbruk og vekst begynner åpenbart å virke. Til tross for at de ligger på topp i regionen, er brasilianske arbeidsgivere i likhet med de argentinske merkbart mer forsiktige enn for tre måneder siden. Tallene er de laveste siden første kvartal Den optimistiske holdningen som preger USA skyldes etterspørsel i sektorene fritid, reiseliv og overnatting samt konsulenttjenester. Selv om USA opplever en jevn forbedring, har det ennå ikke gitt seg utslag i vesentlig jobbskapning. Likevel er det merkbare tegn på at det vil bli flere muligheter for jobbsøkere med de rette kvalifikasjonene. Optimismen blant peruanske arbeidsgivere øker moderat sammenliknet med tredje kvartal i fjor, og de ser for seg et aktivt jobbmarked i de fleste bransjegrupper og regioner. Arbeidssøkerne ser ut til å ha de beste mulighetene innen finans, forsikring og eiendomsmegling. Også i bransjegruppene produksjon samt transport og nyttetrafikk melder man om de beste utsiktene på ca. fire år. Som vi har sett i sju av de åtte siste kvartalene, fortsetter kanadiske arbeidsgivere innen gruvedrift, olje og gass å ligge på topp nasjonalt, selv om statlige rapporter indikerer at etterspørselen etter faglært arbeidskraft forventes å overstige tilbudet, og som følge av dette tvinge arbeidsgiverne til å se utover landegrensene for ønsket kompetanse. Argentina Brasil Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Canada Colombia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

18 Manpowers Norge Costa Rica Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Mexico Panama Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Peru USA Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

19 Internasjonale sammenligninger Asia og Stillehavsområdet ManpowerGroupen har gjennomført over intervjuer i Australia, Kina, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore og Taiwan om forventet bemanning i perioden juli september. Over hele regionen meldes det om positive utsikter, og den største optimismen finner man blant arbeidsgivere i India, Taiwan og Singapore. Med unntak av Australia ser man at forventningene til nye ansettelser øker eller holder seg stabile i samtlige arbeidsmarkeder i denne regionen sammenliknet med foregående kvartal. Når man sammenlikner med tredje kvartal 2011, er det imidlertid en nedgang i netto forventet bemanning i fem av åtte land og landområder. Den største nedgangen finner man i Australia, hvor utsiktene til nye ansettelser er dårligere i samtlige bransjegrupper. Nok en gang er det India som tilbyr de beste jobbmulighetene. Netto forventet bemanning tangerer de mest lovende utsiktene som er blitt rapportert fra dette landet. Man bør merke seg at indiske arbeidsgivere for tredje kvartal på rad melder om de mest optimistiske ansettelsesplanene blant samtlige land og landområder som deltar i undersøkelsen. I tillegg tangerer eller overstiger netto forventet bemanning i tre bransjegrupper de sterkeste utsiktene som er noen gang er blitt rapportert. Innen servicesektoren er ansettelsestakten fortsatt høy. En rask økning i bemanningen kjennetegner også bransjegruppen detaljhandel. Årsaken er delvis den lempelige lovgivningen for handel med én merkevare. Veksten i denne sektoren medfører en strukturell mangel på kompetanse som Det indiske handelsforbundet håper å kunne avhjelpe ved å tilby opplæring til fem millioner mennesker i løpet av de neste fem årene. Etterspørselen i servicesektoren gir også næring til optimismen i Taiwan, hvor arbeidsgivere i den fremgangsrike turistindustrien strever for å finne personer med ønskede kvalifikasjoner. I fastlands-kina forventer man sterk bemanningsvekst i regionene Chonqing, Wuhan og Suzhou. Her ser vi hvordan selskaper flytter driften fra de store kystbyene og inn i landet til Sentral- og Vestregionen for å motvirke arbitrasje i arbeidsmarkedet. Når det gjelder Japan, har det vært en jevn vekst i tre år, og bemanningsutsiktene er nå de beste siden tredje kvartal Effektene av gjenoppbyggingen etter tsunamien i fjor og en vekst i forbruket kommer til syne i den jevne økningen i bransjegruppene bygg og anlegg samt detaljhandel. Den tryggheten man ser blant japanske arbeidsgivere, virker også positivt inn på bemanningssituasjonen i bransjegruppen produksjon, som har nådd sitt høyeste nivå på over fire år. Australia Hong Kong 17

20 Manpowers Norge India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Singapore Taiwan Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

21 Om ManpowerGroup ManpowerGroup arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. ManpowerGroup er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning ut i fra det enkelte individs potensiale og bedriftens ambisjoner. På denne måten skaper vi Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup hjelper små og store bedrifter i alle bransjer under fire varemerker: Experis, Manpower, ManpowerGroup Solutions og Right Management. Vi er lokalisert i mer enn 80 land og landområder over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over oppdrag årlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og medarbeidere knyttet til oss. ManpowerGroup er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og ser alltid etter kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Om undersøkelsen Regioner: Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Manpowers arbeidsmarkedsbarometer blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede bemanningsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i 50 år. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers arbeidsmarkedsbarometer: Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi bemanning i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I 50 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av ManpowerGroup. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med over offentlige og private arbeidsgivere i 41 land og landområder for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i september 2012 i forhold til forrige kvartal? Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 41 land og landområdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer ManpowerGroups Internal Research Team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt landsøkonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 751 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Netto forventet bemanning I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet bemanning. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Resultatene sammenlignes både med forrige kvartal, omtalt som kvartalsvis, og med samme kvartal året før, omtalt som på årsbasis. Sesongjusteringer Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina, Australia, Belgia, Canada, Costa Rica, Frankrike, Guatemala, Hellas, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Peru, Polen, Romania, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan, Tsjekkia, Tyskland, USA og Østerrike for å gi større innsikt i undersøkelsestallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelsesfluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. ManpowerGroup ønsker å foreta disse justeringene for de øvrige landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. 19

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q2 2012 Norge Manpowers Norge 2. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q4 2012 Norge Manpowers Norge 4. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 08 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2012 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved.

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpowers Q1 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q3 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q4 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q2 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge 1. kvartal 2006 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Innhold Arbeidsmarkedsbarometer for Norge 2 Regionale variasjoner 2 Bransjevariasjoner 4 Globalt arbeidsmarkedsbarometer

Detaljer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer Manpower Q2 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner Bransjevariasjoner Globalt arbeidsmarkedsbarometer Internasjonale variasjoner Europa

Detaljer

Q Manpower. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpower. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpower Q3 6 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 6 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner Bransjevariasjoner Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner Europa

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2017

Arbeidsmarkedet nå juni 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå juni 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2015

Arbeidsmarkedet nå - februar 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - februar 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2015

Arbeidsmarkedet nå - september 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå februar 2017

Arbeidsmarkedet nå februar 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå februar 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Optimisme på Vestlandet og i eksportrettede næringer, men krisen i eurosonen tynger

Optimisme på Vestlandet og i eksportrettede næringer, men krisen i eurosonen tynger RAPPORT 2 MAI 2012 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimisme på Vestlandet og i eksportrettede næringer, men krisen i eurosonen tynger ØKT ETTERSPØRSEL BEDRET LØNNSOMHET 57 % av

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2017

Arbeidsmarkedet nå august 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå august 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer