Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge"

Transkript

1 Manpowers Q Norge

2

3 Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 11 Internasjonale variasjoner - Nord- og Mellom-Amerika 15 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 17 Om undersøkelsen 19 Om ManpowerGroup 19 1

4 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2012 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 752 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i tredje kvartal 2012 i forhold til inneværende kvartal? I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet bemanning. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet bemanning. Det er ingen endring fra foregående kvartal, men i forhold til tredje kvartal 2011 er det en liten nedgang på 4 prosentpoeng. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet bemanning på +8 %. Sammenliknet med foregående kvartal er utviklingen relativt stabil, mens det på årsbasis er det en nedgang på 2 prosentpoeng. Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Norske arbeidsgivere ser oppmuntrende tegn for tredje kvartal Mens 13 % av arbeidsgiverne forventer en økning i bemanningen, er det 5 % som ser for seg en nedgang. 76 % av deltakerne i undersøkelsen forventer ingen endring. Dette gir en netto forventet bemanning på +8 %. 2

5 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i samtlige fem regioner forventer å øke bemanningen kommende kvartal. Med en netto forventet bemanning på +14 % er optimismen størst i Stor- Oslo. Arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet ser for seg en beskjeden økning, med en netto forventet bemanning på +5 %. Også i Midt-Norge, hvor dette tallet er +3 %, forventes en liten bemanningsøkning. Sammenliknet med foregående kvartal ser arbeidsgivere i fire av fem regioner for seg en nedgang, hvor den mest merkbare på 7 prosentpoeng er i Midt-Norge. Både for Østlandet og Nord-Norge er det en nedgang på 6 prosentpoeng. Sammenliknet med tredje kvartal 2011 er det en nedgang i forventet bemanning i tre av fem regioner. I Nord-Norge er denne nedgangen på 14 prosentpoeng, mens det meldes om en nedgang på henholdsvis 4 og 2 prosentpoeng blant arbeidsgivere i Midt-Norge og på Østlandet. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige fem regioner en bemanningsøkning kommende kvartal. De sterkeste arbeidsmarkedene ser ut til å bli Stor-Oslo og Nord-Norge. Kvartalsvis er det en nedgang i tre regioner, og på årsbasis er det en nedgang i samtlige fem. Østlandet +6 (+1)% Med en netto forventet bemanning på +1 % ser arbeidsgiverne for seg et rolig arbeidsmarked i tredje kvartal Utsiktene til nye ansettelser er de dårligste siden første kvartal 2010, noe som gjenspeiles i en kvartalsvis nedgang på 6 prosentpoeng. På årsbasis er tilbakegangen på 2 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne oppmuntrende tegn for tredje kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er bemanningsutviklingen relativt stabil, mens det på årsbasis er en liten nedgang. 3

6 Manpowers Norge Stor-Oslo +12 (+14)% En netto forventet bemanning på +14 % gir håp om et aktivt jobbmarked i tredje kvartal Kvartalsvis er utsiktene til nye ansettelser relativt stabile, og på årsbasis er det ingen endring. Ujusterte data tyder på en jevn ansettelsestakt kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis holder bemanningsutsiktene seg relativt stabile. Midt-Norge +7 (+3)% Med en netto forventet bemanning på +3 % står arbeidssøkere i denne regionen trolig overfor det svakeste arbeidsmarkedet siden andre kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er nedgangen på 7 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 4 prosentpoeng. På grunnlag av ujusterte data forventer arbeidsgiverne en viss bemanningsøkning i tredje kvartal Sammenliknet med andre kvartal er utsiktene relativt stabile, mens det på årsbasis er en moderat nedgang. Nord-Norge +10 (2)% Arbeidsgivere i denne regionen ser for seg et tregt arbeidsmarked kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +2 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en nedgang på 6 prosentpoeng, og på årsbasis er nedgangen på 14 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data er det forsiktig optimisme å spore blant arbeidsgiverne når det gjelder nye ansettelser kommende kvartal. Kvartalsvis er det en liten økning i forventet bemanning, men på årsbasis er det en betydelig nedgang. Sør- og Vestlandet +7 (+5)% Arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet ser for seg en beskjeden vekst i tredje kvartal 2012, med en netto forventet bemanning på +5 %. Fra foregående kvartal er det en nedgang på 2 prosentpoeng, men sammenliknet med tilsvarende periode i fjor er det ingen endring. Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme blant arbeidsgiverne når det gjelder nye ansettelser kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis holder bemanningsutsiktene seg relativt stabile. 4

7 Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i åtte av de ni bransjegruppene forventer å øke bemanningen i tredje kvartal Optimismen er størst innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, hvor netto forventet bemanning er +18 %, og innen olje og gass, med +17 %. Deretter følger bygg og anlegg med lovende +15 % og produksjon med respektable +13 %. Offentlig tjenesteyting melder derimot om en netto forventet bemanning på skuffende 3 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en svakere bemanningsvekst i seks av de ni bransjegruppene. Innen engros- og detaljhandel/hotell og restaurant er det en nedgang i forventet bemanning på hele 15 prosentpoeng. Arbeidsgivere innen offentlig tjenesteyting melder om en nedgang på 9 prosentpoeng, og innen bygg og anlegg samt elektrisitets-, gass- og vannforsyning er nedgangen på 4 prosentpoeng. Ellers melder arbeidsgivere i tre av bransjegruppene om en økning i forventet bemanning. Blant disse er produksjon samt finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester. I begge disse bransjegruppene er økningen på 3 prosentpoeng. Sammenliknet med tredje kvartal 2011 er det en økning i seks av de ni bransjegruppene. Den største økningen på 4 prosentpoeng finner man innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske samt olje og gass. Imidlertid er det tre bransjegrupper som melder om en tilbakegang. Denne utviklingen er mest merkbar innen engros- og detaljhandel/hotell og restaurant, med 9 prosentpoeng, mens arbeidsgivere innen offentlig tjenesteyting melder om en nedgang på 6 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige ni bransjegrupper en økning i bemanningen kommende kvartal. Den største optimismen finner man innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, samt produksjon. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en økning i forventet bemanning i seks bransjegrupper. Jord- og skogbruk, jakt og fiske +13 (+7)% Med en netto forventet bemanning på +7 % ser man visse lovende tegn for tredje kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er utsiktene relativt stabile, og arbeidsgiverne melder om en liten økning på 4 prosentpoeng sammenliknet med tredje kvartal Ujusterte data tyder på en jevn ansettelsestakt kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en liten økning i forventet bemanning. 5

8 Manpowers Norge Bygg og anlegg +21 (+15)% En netto forventet bemanning på +15 % lover godt for perioden juli september. Selv om det er en kvartalsvis nedgang på 4 prosentpoeng, er det en økning på 2 prosentpoeng sammenliknet med tilsvarende periode i Ujusterte data tyder på et solid arbeidsmarked kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en liten økning i netto forventet bemanning. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +5 (+7)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en viss økning i nye ansettelser kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +7 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det imidlertid en nedgang på 4 prosentpoeng, men på årsbasis er det en økning på 3 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg et nøkternt jobbmarked kommende kvartal. Fra foregående kvartal er det en moderat nedgang, men sammenliknet med tilsvarende periode i fjor er det en liten økning. Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester +24 (+18)% Med en netto forventet bemanning på +18 % ser arbeidsgiverne lyst på situasjonen i tredje kvartal Kvartalsvis er økningen på 3 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 2 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer en svært lovende utvikling kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er utsiktene til nye ansettelser betydelig bedre, og arbeidsgiverne melder dessuten om en moderat økning fra tredje kvartal Produksjon +14 (+13)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en respektabel vekst i perioden juli september, med en netto forventet bemanning på +13 %. Selv om det er en kvartalsvis økning på 3 prosentpoeng, er det en nedgang på årsbasis på 5 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på en jevn ansettelsestakt kommende kvartal. Netto forventet bemanning ligger noe over foregående kvartal, men på årsbasis er det en moderat nedgang. 6

9 Olje og gass +20 (+17)% Med en netto forventet bemanning på +17 % bør arbeidssøkere i denne bransjegruppen ha gode muligheter i tredje kvartal Sammenliknet med andre kvartal er situasjonen relativt stabil, og på årsbasis er det en økning på 4 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer en positiv utvikling kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en liten økning i netto forventet bemanning. Offentlig tjenesteyting +1 (-3)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen melder om de dårligste utsiktene siden tredje kvartal 2003, med en netto forventet bemanning på skuffende 3 %. Dette er en nedgang på 9 prosentpoeng fra andre kvartal, og sammenliknet med tredje kvartal 2011 er det en nedgang på 6 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data tar arbeidsgiverne forbehold når det gjelder nye ansettelser i tredje kvartal Kvartalsvis er det en liten nedgang i forventet bemanning, og på årsbasis er nedgangen moderat. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet 5 (+5)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en beskjeden økning i nye ansettelser kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +5 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er tendensen relativt stabil. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne noen oppmuntrende tegn for tredje kvartal Sammenliknet med andre kvartal er det en moderat økning, og på årsbasis er det en liten økning. Engros- og detaljhandel/hotell og restaurant +8 (+5)% Med en netto forventet bemanning på +5 % ser arbeidsgiverne for seg en viss økning i nye ansettelser i tredje kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er det imidlertid en nedgang på 15 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 9 prosentpoeng. Dette gir de dårligste utsiktene siden første kvartal Ifølge ujusterte data hersker det forsiktig optimisme blant arbeidsgiverne når det gjelder nye ansettelser kommende kvartal. Imidlertid er det en vesentlig nedgang både kvartalsvis og på årsbasis. 7

10 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer ManpowerGroupen har intervjuet over arbeidsgivere i 41 land og landområder om forventet bemanningsutvikling i perioden juli til september Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i tredje kvartal 2012 i forhold til inneværende kvartal? Ifølge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer, spørreundersøkelsen konsernet gjennomfører hvert kvartal for å vurdere aktuelle trender, forventes bemanningsutviklingen å gå langsommere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor i de fleste landene og landområdene som deltar. Det er få klare tegn på vesentlige drivkrefter i markedet, og arbeidsgiverne inntar åpenbart en sporadisk tilnærming til nye ansettelser som en reaksjon på den økonomiske usikkerheten både hjemme og ute. Men til tross for den generelt svakere tendensen meldes det fortsatt om en positiv bemanningsutvikling i 33 av de 41 landene og landområdene. Arbeidsgivere i 32 land og landområder forventer en relativt stabil eller forbedret bemanningsutvikling sammenliknet med andre kvartal. Imidlertid er det en nedgang sammenliknet med tredje kvartal 2011 i 26 land og landområder. Undersøkelsen avdekker flere bemerkelsesverdige tendenser i tredje kvartal, blant annet indiske arbeidsgiveres solide tillit til markedet. Dette står i sterk kontrast til Tyskland, hvor arbeidsgiverne melder om sine dårligste utsikter på nesten tre år. Når det gjelder USA, ser arbeidssøkere ut til å kunne dra nytte av den økte tilliten til markedet som fortsatt hersker blant arbeidsgiverne i landet. Globalt sett er forventningene til nye ansettelser størst i India, Taiwan og Brasil, hvor en sterkt økende etterspørsel etter ansatte i servicesektoren holder aktiviteten i arbeids- markedet på et høyt nivå. Ikke overraskende fortsetter gjeldskrisen å påvirke markedene verden over, og da spesielt i eurosonen. Arbeidsgivere i Hellas, Irland og Spania melder om de svakeste utsiktene til nye ansettelser når vi ser verden under ett. I Amerika melder arbeidsgiverne om positive bemanningsutsikter i samtlige ti land som deltar i undersøkelsen. Blant disse er det Argentina som ligger lavest, etter fire kvartaler på rad med jevn nedgang. Arbeidsgivere i Brasil er de mest optimistiske i regionen, til tross for at de melder om en moderat nedgang både kvartalsvis og på årsbasis. USA har de beste utsiktene til nye ansettelser siden tredje kvartal 2008, etter tre kvartaler på rad med en gradvis økning. Nok en gang er det indiske arbeidsgivere som er mest optimistiske, globalt sett. Ansettelsestakten forventes å holde seg på et høyt nivå, og utsiktene til fortsatt fremgang oppmuntrer mange indiske statsborgere til å vende tilbake til hjemlandet for å dra nytte av disse mulighetene og en potensielt større trygghet på arbeidsmarkedet. På den andre siden finner man Australia, hvor man ser for seg en nedgang for femte kvartal på rad, selv om arbeidsgiverne forventer visse muligheter for jobbsøkere innen bransjegruppen finans, forsikring og eiendomsmegling. Den avventende holdningen til nye ansettelser ser ut til å holde stand i EMEA-regionen. Dette skyldes usikkerheten rundt gjeldskrisen og den vedvarende høye arbeidsledigheten spesielt blant ungdommen. I tillegg er det liten fremgang i arbeidet med reformer tilknyttet strukturell vekst. Dette, kombinert med at Storbritannia og Nederland nok en gang opplever økonomisk tilbakegang, indikerer at gjeldsspørsmålet fortsatt vil påvirke arbeidsgivernes tillit til markedet i overskuelig fremtid. * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner 8 Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2012 omfattet mer enn personal- og utvelgelsesansvarlige fra offentlige og private bedrifter verden over. 45 % av respondentene kom fra ti land i Amerika; 25 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 30 % fra 23 EMEA-land.

11 Netto bemanningsutsikter Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 3. kvartal kvartal kvartal kv 2012 til 3. kv kv 2011 til 3. kv 2012 % % % Amerika Argentina 18 (21) 1 15 (13) 1 7 (10) 1-8 (-3) 1-11 (-11) 1 Brasil Canada 22 (16) 1 16 (13) 1 18 (12) 1 2 (-1) 1-4 (-4) 1 Colombia Costa Rica 18 (21) 1 14 (16) 1 10 (13) 1-4 (-3) 1-8 (-8) 1 Guatemala 11 (12) 1 13 (14) 1 11 (12) 1-2 (-2) 1 0 (0) 1 Mexico 16 (15) 1 15 (14) 1 16 (15) 1 1 (1) 1 0 (0) 1 Panama Peru 15 (16) 1 23 (26) 1 21 (22) 1-2 (-4) 1 6 (6) 1 USA 12 (8) 1 12 (10) 1 15 (11) 1 3 (1) 1 3 (3) 1 Asia og Stillehavsområdet Australia 17 (18) 1 Kina 19 (23) 1 Hong Kong 21 (20) 1 India 47 (44) 1 Japan 5 (9) 1 New Zealand 17 (18) 1 Singapore 29 (29) 1 Taiwan 39 (36) 1 13 (12) 1 19 (20) 1 8 (9) 1 48 (49) 1 23 (11) 1 18 (17) 1 20 (20) 1 36 (33) 1 9 (10) 1 17 (20) 1 15 (14) 1 53 (50) 1 8 (12) 1 16 (17) 1 23 (23) 1 40 (37) 1-4 (-2) 1-2 (0) 1 7 (5) 1 5 (1) 1-15 (1) 1-2 (0) 1 3 (3) 1 4 (4) 1-8 (-8) 1-2 (-3) 1-6 (-6) 1 6 (6) 1 3 (3) 1-1 (-1) 1-6 (-6) 1 1 (1) 1 EMEA* Østerrike Belgiua 10 (8) 1 8 (8) 1 8 (6) 1 4 (3) 1 9 (7) 1 2 (2) 1 1 (1) 1-2 (-1) 1-1 (-1) 1-6 (-6) 1 Bulgaria Tsjekkia 3 (1) 1-3 (-4) 1 1 (-1) 1 4 (3) 1-2 (-2) 1 Frankrike 6 (5) 1 2 (2) 1 4 (2)1 2 (0) 1-2 (-3)1 Tyskland 14 (12) 1 7 (6) 1 3 (1) 1-4 (-5) 1-11 (-11) 1 Hellas -5 (-9) 1-11 (-12) 1-9 (-13) 1 2 (-1) 1-4 (-4) 1 Ungarn Irland -1 (-4) 1-3 (-3) 1-3 (-6) 1 0 (-3) 1-2 (-2) 1 Israel Italia -4 (-6) 1-1 (-2) 1-1 (-2) 1 0 (0) 1 3 (4) 1 Nederland 4 (4) 1 0 (0) 1-1 (-1) 1-1 (-1) 1-5 (-5) 1 Norge 12 (10) 1 8 (9) 1 8 (8) 1 0 (-1) 1-4 (-2) 1 Polen 14 (10) 1 6 (6) 1 10 (6) 1 4 (0) 1-4 (-4) 1 Romania 20 (11) 1 9 (11) 1 17 (10) 1 8 (-1) 1-3 (-1) 1 Slovakia Slovenia Sør-Afrika -1 (1) 1 0 (-2) 1 4 (6) 1 4 (8) 1 5 (5) 1 Spania -7 (-9) 1-8 (-8) 1-4 (-6) 1 4 (2) 1 3 (3) 1 Sverige 12 (10) 1 11 (9) 1 8 (6) 1-3 (-3) 1-4 (-4) 1 Sveits 4 (7) 1 2 (0) 1-3 (0) 1-5 (0) 1-7 (-7) 1 Tyrkia Storbritannia 4 (3) 1 2 (2) 1 3 (1) 1 1 (-1) 1-1 (-2) 1 *EMEA Europa, Midt-Østen og Afrika. 1. Tallene i parentes er netto forventet bemanning etter justering for å fjerne effekten av sesongvariasjoner. Vi gjør oppmerksom på at disse dataene ikke er tilgjengelige for alle land, ettersom det kreves data fra minst 17 kvartaler. 9

12 Manpowers Norge Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 41 land og landområder 39 land og landområder** * Ujusterte data ** Ikke mulig å sammenligne kvartalsvis for Israel og Slovakia som deltar for første gang i 4. kvartal

13 Internasjonale sammenligninger EMEA Det er gjennomført nesten intervjuer i 23 EMEA-land (Europa, Midtøsten og Afrika) om forventet bemanning i tredje kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er bemanningssituasjonen relativt stabil eller noe bedret i 20 av de 23 landene. På årsbasis melder imidlertid 17 land om en nedgang i netto forventet bemanning. Regionalt sett er optimismen størst i Tyrkia, Israel, Bulgaria, Romania og Norge, og for andre kvartal på rad kommer Hellas dårligst ut. Den spenstige utviklingen i Tyrkia skyldes delvis lyse utsikter innen offentlig tjenesteyting. Arbeidsgivere i denne bransjegruppen har respondert på Arbeidsdepartementets godkjenning av finansieringen av nye statlige stillinger, kombinert med ambisiøse rekrutteringstiltak innen utdanningssektoren. I Tyskland, derimot, ser man tydelige tegn på at optimismen svekkes ettersom mange store selskaper planlegger bemanningskutt i månedene fremover. I samtlige bransjegrupper, med unntak av én, er det nedgang i netto forventet bemanning sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Også i Nederland opplever man en nedgang, og arbeidsgiverne der rapporterer sine første negative bemanningsutsikter siden andre kvartal Fra bransjegruppen produksjon meldes det for fjerde kvartal på rad om tilbakegang, og utsiktene til nye ansettelser er de dårligste siden Nederland ble med i undersøkelsen i I Storbritannia er arbeidsmarkedet lunkent som følge av at landet uventet ble rammet av sin andre offisielle konjunkturnedgang på fire år. Det skjedde etter en nedgang som ble mer alvorlig enn forventet både i finanssektoren og i bransjegruppene olje- og gass samt bygg og anlegg. Imidlertid finnes det fortsatt muligheter for personer med etterspurt kompetanse. Dette gjelder særlig høyt kvalifiserte ingeniører. Arbeidsgivere i nesten halvparten av Storbritannias tekniske bedrifter opplever det som vanskelig å finne ingeniører med ønsket kompetanse, og mer enn en tredjedel av dem klager over at ansatte med mindre erfaring ofte ikke oppfyller kravene som stilles. Til tross for ledighetstall som er blant Europas laveste, er arbeidsmarkedet i Sveits fortsatt stillestående. Imidlertid ser man oppmuntrende tegn på vekst innen bygg og anlegg, noe som kan tilskrives den lave renten. Men denne utviklingen har ennå ikke medført en økning i nye ansettelser, ettersom bemanningsutsiktene i denne bransjegruppen har falt til sitt laveste nivå siden Sveits ble med i undersøkelsen. Gjeldskrisen i Europa fortsetter å legge en demper på viljen til nyansettelser. Alle de sju landene som melder om negative bemanningsutsikter for tredje kvartal 2012, befinner seg i den regionen. Belgia Bulgaria Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal

14 Manpowers Norge Frankrike Hellas Irland Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Israel Italia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Nederland Norge Polen Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

15 Romania Slovakia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Slovenia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Storbritannia Sveits Sverige Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Sør-Afrika Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

16 Manpowers Norge Tsjekkia Tyrkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Tyskland Ungarn Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Østerrike 14

17 Internasjonale sammenligninger Amerika Det er gjennomført nesten intervjuer i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika om forventet bemanning i tredje kvartal Fra samtlige land meldes det om positive utsikter. Netto forventet bemanning ser ut til å øke eller holde seg stabil i fem av de ti landene sammenliknet med foregående kvartal. Når man sammenlikner med tredje kvartal 2011, melder seks av landene om en økning eller en stabil tendens. Optimismen er størst blant arbeidsgivere i Brasil, Panama og Peru. De laveste forventningene til nye ansettelser finner man i Argentina og USA, selv om USA kan vise til sine beste bemanningsutsikter siden tredje kvartal Store forventninger til økt bemanning innen finans, forsikring og eiendomsmegling bidrar til Brasils optimistiske tall. Statlige tiltak som å senke renten og oppmuntre til økt forbruk og vekst begynner åpenbart å virke. Til tross for at de ligger på topp i regionen, er brasilianske arbeidsgivere i likhet med de argentinske merkbart mer forsiktige enn for tre måneder siden. Tallene er de laveste siden første kvartal Den optimistiske holdningen som preger USA skyldes etterspørsel i sektorene fritid, reiseliv og overnatting samt konsulenttjenester. Selv om USA opplever en jevn forbedring, har det ennå ikke gitt seg utslag i vesentlig jobbskapning. Likevel er det merkbare tegn på at det vil bli flere muligheter for jobbsøkere med de rette kvalifikasjonene. Optimismen blant peruanske arbeidsgivere øker moderat sammenliknet med tredje kvartal i fjor, og de ser for seg et aktivt jobbmarked i de fleste bransjegrupper og regioner. Arbeidssøkerne ser ut til å ha de beste mulighetene innen finans, forsikring og eiendomsmegling. Også i bransjegruppene produksjon samt transport og nyttetrafikk melder man om de beste utsiktene på ca. fire år. Som vi har sett i sju av de åtte siste kvartalene, fortsetter kanadiske arbeidsgivere innen gruvedrift, olje og gass å ligge på topp nasjonalt, selv om statlige rapporter indikerer at etterspørselen etter faglært arbeidskraft forventes å overstige tilbudet, og som følge av dette tvinge arbeidsgiverne til å se utover landegrensene for ønsket kompetanse. Argentina Brasil Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Canada Colombia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

18 Manpowers Norge Costa Rica Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Mexico Panama Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Peru USA Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

19 Internasjonale sammenligninger Asia og Stillehavsområdet ManpowerGroupen har gjennomført over intervjuer i Australia, Kina, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore og Taiwan om forventet bemanning i perioden juli september. Over hele regionen meldes det om positive utsikter, og den største optimismen finner man blant arbeidsgivere i India, Taiwan og Singapore. Med unntak av Australia ser man at forventningene til nye ansettelser øker eller holder seg stabile i samtlige arbeidsmarkeder i denne regionen sammenliknet med foregående kvartal. Når man sammenlikner med tredje kvartal 2011, er det imidlertid en nedgang i netto forventet bemanning i fem av åtte land og landområder. Den største nedgangen finner man i Australia, hvor utsiktene til nye ansettelser er dårligere i samtlige bransjegrupper. Nok en gang er det India som tilbyr de beste jobbmulighetene. Netto forventet bemanning tangerer de mest lovende utsiktene som er blitt rapportert fra dette landet. Man bør merke seg at indiske arbeidsgivere for tredje kvartal på rad melder om de mest optimistiske ansettelsesplanene blant samtlige land og landområder som deltar i undersøkelsen. I tillegg tangerer eller overstiger netto forventet bemanning i tre bransjegrupper de sterkeste utsiktene som er noen gang er blitt rapportert. Innen servicesektoren er ansettelsestakten fortsatt høy. En rask økning i bemanningen kjennetegner også bransjegruppen detaljhandel. Årsaken er delvis den lempelige lovgivningen for handel med én merkevare. Veksten i denne sektoren medfører en strukturell mangel på kompetanse som Det indiske handelsforbundet håper å kunne avhjelpe ved å tilby opplæring til fem millioner mennesker i løpet av de neste fem årene. Etterspørselen i servicesektoren gir også næring til optimismen i Taiwan, hvor arbeidsgivere i den fremgangsrike turistindustrien strever for å finne personer med ønskede kvalifikasjoner. I fastlands-kina forventer man sterk bemanningsvekst i regionene Chonqing, Wuhan og Suzhou. Her ser vi hvordan selskaper flytter driften fra de store kystbyene og inn i landet til Sentral- og Vestregionen for å motvirke arbitrasje i arbeidsmarkedet. Når det gjelder Japan, har det vært en jevn vekst i tre år, og bemanningsutsiktene er nå de beste siden tredje kvartal Effektene av gjenoppbyggingen etter tsunamien i fjor og en vekst i forbruket kommer til syne i den jevne økningen i bransjegruppene bygg og anlegg samt detaljhandel. Den tryggheten man ser blant japanske arbeidsgivere, virker også positivt inn på bemanningssituasjonen i bransjegruppen produksjon, som har nådd sitt høyeste nivå på over fire år. Australia Hong Kong 17

20 Manpowers Norge India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Singapore Taiwan Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

21 Om ManpowerGroup ManpowerGroup arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. ManpowerGroup er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning ut i fra det enkelte individs potensiale og bedriftens ambisjoner. På denne måten skaper vi Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup hjelper små og store bedrifter i alle bransjer under fire varemerker: Experis, Manpower, ManpowerGroup Solutions og Right Management. Vi er lokalisert i mer enn 80 land og landområder over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over oppdrag årlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og medarbeidere knyttet til oss. ManpowerGroup er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og ser alltid etter kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Om undersøkelsen Regioner: Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Manpowers arbeidsmarkedsbarometer blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede bemanningsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i 50 år. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers arbeidsmarkedsbarometer: Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi bemanning i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I 50 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av ManpowerGroup. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med over offentlige og private arbeidsgivere i 41 land og landområder for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i september 2012 i forhold til forrige kvartal? Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 41 land og landområdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer ManpowerGroups Internal Research Team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt landsøkonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 751 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Netto forventet bemanning I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet bemanning. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Resultatene sammenlignes både med forrige kvartal, omtalt som kvartalsvis, og med samme kvartal året før, omtalt som på årsbasis. Sesongjusteringer Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina, Australia, Belgia, Canada, Costa Rica, Frankrike, Guatemala, Hellas, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Peru, Polen, Romania, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan, Tsjekkia, Tyskland, USA og Østerrike for å gi større innsikt i undersøkelsestallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelsesfluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. ManpowerGroup ønsker å foreta disse justeringene for de øvrige landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. 19

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer