Utviklingen i importen av fottøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013"

Transkript

1 Utviklingen i importen av fottøy Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i I 2013 var det igjen ny vekst i importen, denne gang økte den med 7,4 prosent. Totalt ble det i 2013 importert fottøy og deler til fottøy for millioner kroner. Dette er 90 millioner kroner mer enn i 2011 og det høyeste beløpet som noen gang er brukt på innkjøp av fottøy fra utlandet. I volum økte importen med 0,7 prosent i Totalt ble det i fjor importert i overkant av 23,4 millioner par fottøy mot 25,9 millioner i toppåret Fra 1987 til 2013 har importen av fottøy i verdi økt med 162 prosent, fra millioner kroner i 1987 til millioner kroner i Økningen i importen av fottøy var relativt beskjeden fra 1986 til 1996 da importen av fottøy bare økte med 20 prosent i verdi. Fra 1996 og frem til og med 2008 har importen av fottøy økt med hele 86 prosent i verdi. Sterkest økning var det fra 2002 til 2008 da importen i verdi økte med om lag 57 prosent. I denne perioden økte også antall importerte par fottøy kraftig samtidig som det var en betydelig endring i importmønsteret. De siste fem årene har importen i verdi økt med snaue 21 prosent etter fall i importen i 2009 og 2012 og vekst i 2010, 2011 og Landssammensetningen av importen har endret seg betydelig fra 1987 til Importørene har lagt en stadig større andel av sine innkjøp til landene i Asia, og i 2012 utgjorde importen fra Asia i verdi 60,7 prosent av totalimporten. I 2013 falt imidlertid andelen til 60,5 prosent, hovedsakelig som følge av svak vekst i importen fra Kina. I antall par fottøy utgjorde importen fra Asia 76,8 prosent i 2013 mot 76,6 prosent i : Mest fra Italia Etter at importen av fottøy falt med henholdsvis 9 og 3 prosent i 1988 og 1989 tok den seg kraftig opp igjen i 1990 og i 1991 var den nesten nådd samme nivå som i I denne femårsperioden falt importen fra EF-landene fra 973 til 910 millioner kroner, mens importen fra EFTA gikk ned med 113 millioner til 158 millioner kroner. Importen fra utviklingslandene gikk derimot opp fra 275 til 475 millioner kroner. Importen fra de 12 EF-landene utgjorde nærmere 61 prosent av totalimporten av fottøy i 1987, mens importen fra EFTA-landene 1

2 utgjorde 17,5 prosent, om lag et halvt prosentpoeng høyere enn importen fra utviklingslandene. Av EF-landene var det Italia det ble importert mest fra i Importen fra Italia falt fra 394 millioner i 1987 til 288 millioner i I verdi kom om lag en fjerdedel av fottøyimporten fra Italia i 1987, i 1991 var andelen falt til om lag 18 prosent. Mens Italia var vår viktigste leverandør av fottøy i perioden var Portugal vår nest viktigste leverandør i denne femårsperioden. Men mens importen fra Italia falt med om lag 27 prosent i verdi, økte importen fra Portugal med 25 prosent og i 1991 var importen fra Portugal nesten like høy som importen fra Italia. Også fra andre EF-land svinget importen kraftig i denne femårsperioden. Mens importen fra Danmark og Frankrike falt med rundt 30 prosent, økte importen fra Spania og Storbritannia med henholdsvis 52 og 33 prosent. Nedgangen i importen fra EFTA skyldes redusert import fra alle EFTA-landene. Nedgangen var størst fra Finland og Østerrike, men også fra Sverige og Sveits falt importen betydelig. I 1987 ble det importert fottøy for 274 millioner kroner fra utviklingslandene hvorav for nærmere 155 millioner fra Sør-Korea. Fra Malaysia ble det importert fottøy for 44 millioner, mens det ble kjøpt inn fottøy for 30 millioner fra Brasil og for om lag 20 fra Kina/Hong Kong. I perioden økte importen fra utviklingslandene med hele 200 millioner kroner, noe som ikke minst skyldes betydelig økning i importen fra de asiatiske landene Kina/Hong Kong, Thailand, Taiwan og Indonesia. Importen fra Kina/Hong Kong gikk opp med om lag 68 millioner kroner, mens den gikk opp med henholdsvis 48, 45 og 20 millioner kroner fra Taiwan, Thailand og Indonesia. Samtidig som importen fra flere land i Asia økte falt importen fra Sør-Korea med 30 millioner kroner. Importen bra Brasil gikk i denne perioden opp med om lag 27 millioner kroner. Import av fottøy fra utvalgte land Endring Opprinnelsesland prosent Italia 393,5 287,7-26,9 Portugal 223,3 278,5 24,7 Sør-Korea 154,5 124,2-19,6 Finland 121,9 66,1-45,8 Danmark 100,1 71,3-28,8 Østerrike 96,0 52,0-45,8 Frankrike 78,4 53,7-31,5 Tyskland 75,1 82,5 9,9 Spania 53,0 80,6 52,1 Sverige 44,4 33,6-24,3 Malaysia 40,9 36,5-10,8 Storbritannia 34,1 45,3 32,8 Brasil 30,4 57,6 89,5 Kina/Hong Kong 19,8 87,7 342,9 Thailand 2,9 46,3 1496,6 Taiwan 1,6 49,4 2987,5 Øvrige land 136,1 133,0-2,3 Alle land 1606,0 1586,0-1,2 2

3 : Portugal på topp Fra 1992 til 1996 økte importen av fottøy med 18 prosent i verdi. Størst prosentvis vekst i denne perioden var det i importen fra Comecon-landene der importen godt og vel doblet seg, fra 27 til 55 millioner kroner. Importen fra EF gikk opp med 39 prosent, hovedsakelig som følge av at Finland, Sverige og Østerrike ble EF-medlemmer i Av samme grunn falt importen fra EFTA med over 98 prosent i denne perioden. Importen fra utviklingslandene økte med 8 prosent i denne perioden, mens importen fra de øvrige nordiske landene gikk opp med 14 prosent. I denne perioden var det Portugal vi importerte mest fottøy fra. Portugal var vår viktigste leverandør av fottøy fra 1992 til Importen fra Portugal var på sitt høyeste nivå i 1994 da vi importerte portugisiskprodusert fottøy for 407 millioner kroner. Ikke siden 1986, da vi importerte fottøy for 410 millioner kroner fra Italia, hadde vi importert for så mange kroner fra et enkelt land. I 1996 var Italia igjen vår viktigste skoleverandør. Dette året importerte vi fottøy for 375 millioner kroner fra Italia mot 342 millioner fra Portugal. Kina/Hong Kong var i 1996 vårt tredje viktigste leverandørland av fottøy. Importen fra Kina/Hong Kong doblet seg i perioden , fra 115 millioner kroner i 1992 til 232 millioner i Importen fra Indonesia, Tyskland og Finland økte også betydelig i disse årene, mens importen fra Sør- Korea, Taiwan, Malaysia og Brasil falt kraftig. Den kraftige økningen i importen fra Comecon-landene skyldes hovedsakelig økt import fra Polen, Romania og Slovenia : Kraftig reduksjon i EU-importen I perioden økte importen av fottøy med beskjedne 6 prosent i verdi, fra 2017 millioner i 1992 til 2136 millioner i Importen fra EU-landene falt med nærmere 11 prosent, fra 1300 millioner til 1162 millioner kroner. I denne perioden rettet importørene i stadig økende grad blikket mot fjerne Østen og en økende andel av fottøyet vi handlet inn kom nå fra dette området. Fra 1997 til 2001 økte importen fra Kina/Hong Kong fra 282 til 371 millioner kroner, mens importen fra Vietnam gikk opp fra 85 millioner i 1997 til 179 millioner i På starten av denne perioden, i 1997, var verdien på importen av fottøy fra Portugal høyest. I 1998 og 1999 var det Italia som vi importerte mest fra før Kina/Hong Kong overtok tetplassen i

4 Importnedgangen fra EU skyldes først og fremst redusert import fra Portugal, Storbritannia, Finland og Frankrike. Importen fra Tyskland var om lag den samme ved inngangen og utgangen av perioden. Det samme var importen fra Spania, Danmark og Nederland, mens importen fra Sverige og Østerrike gikk opp med henholdsvis 40 og 14 prosent. Fra Asia importerte vi betydelig mer i 2001 enn i 1997 fra Kina/Hong Kong, Vietnam og India, mens importen fra Indonesia, Thailand. Sør-Korea, Malaysia og Taiwan gikk ned. Import av fottøy Import i millioner kroner. Endring Opprinnelsesland i prosent Kina/Hong Kong 281,5 370,5 31,6 Italia 349,7 323,3-7,5 Portugal 352,4 283,5-19,6 Vietnam 85,2 178,6 109,6 Tyskland 102,9 101,7-1,2 Spania 83,2 85,7 3,0 Danmark 67,2 68,3 1,6 Finland 85,7 66,4-22,5 Sverige 42,1 59,0 40,1 Storbritannia 86,0 55,2-35,8 Øvrige land 480,9 543,8 13,1 Alle land 2016, , : Kina, Vietnam og Indonesia sto for 86 prosent av importøkningen Fra 2002 til 2013 økte importen av fottøy kraftig, både i verdi og i volum. Importverdien økte med om lag 90 prosent, fra millioner kroner i 2002 til millioner i Antall importerte par fottøy økte i samme periode med nærmere 46 prosent, fra 16,1 millioner par i 2002 til 23,4 millioner par i Økt import fra Kina/Hong Kong, Vietnam og Indonesia, tre av de fem landene som vi importerer mest fottøy fra, ligger bak 86 prosent av importveksten fra 2002 til I alt ble det i 2013 handlet inn fottøy for millioner kroner fra Kina, millioner kroner eller 332 prosent mer enn det vi importerte for i Fra Vietnam økte importen fra 203 millioner kroner i 2002 til 534 millioner kroner i 2013, en økning på 164 prosent. Importen fra Indonesia har økt med 359 prosent, fra 49 millioner kroner i 2002 til 226 millioner kroner i Av de 20 landene vi importerte mest fottøy fra i 2013 har den prosentvise veksten vært høyest fra Marokko, Kambodsja og India. Importen fra Marokko har økt med 644 prosent, fra 4 millioner kroner i 2002 til omtrent 30 millioner i Importen fra Kambodsja har økt med 493 prosent eller med 29 millioner kroner til 35 millioner kroner. Importen fra India har økt fra snaue 16 millioner kroner i 2002 til 74 millioner i 2013, en vekst på 371 prosent. Importen fra Nederland nær doblet seg i denne perioden, fra snaue 26 millioner kroner i 2002 til 51 millioner kroner i Importen fra Sverige økte med 86 prosent til 123 millioner kroner, mens importen fra Slovakia og Romania økte med 53 og 37 prosent til henholdsvis 75 og 93 millioner kroner. Fra våre nordiske naboer, Danmark og Finland, har importen av fottøy i denne perioden økt med henholdsvis 34 og 11 prosent. Fra Danmark 4

5 importerte vi i 2013 fottøy og deler til fottøy for 105 millioner kroner og fra Finland for 83 millioner kroner. I denne periode falt importen fra Italia med 2 prosent, fra 354 millioner kroner i 2002 til 347 millioner kroner i Fra Portugal ble det i 2013 importert fottøy for 251 millioner kroner. Dette er 5,5 prosent mindre enn i Importen fra Tyskland har i denne perioden gått ned med 9 prosent i verdi, fra 136 millioner kroner i 2002 til snaue 124 millioner i Importen fra Spania har gått ned med 3,3 prosent fra 2002 til 2013, mens importen fra Storbritannia og Slovenia har gått ned med henholdsvis 11,4 og 9,4 prosent. 1)inkl. Hong Kong I diagrammet på side 7 vises de fem landene vi til enhver tid har importert mest fottøy fra i perioden Som det fremgår av figuren har Italia og Portugal fram til 2000 vekslet på om å være det landet vi har importert mest fottøy fra. Målt i importverdi har Italia helt fram til 2008 alltid vært vårt viktigste eller nest viktigste leverandørland av fottøy. Importen fra Italia har i mesteparten av disse årene ligget mellom 300 og 400 millioner kroner. Portugal har fra 1987 til 1999 vært enten vår viktigste eller nest viktigste skoleverandørland. Importen økte med få unntak jevnt og trutt fra 1987 til Fra 1995 og frem til og med 2008 har importen fra Portugal falt og i 2008 importerte vi mer fottøy fra Kina, Italia, Vietnam og Tyskland enn vi gjorde fra Portugal. I 2009 byttet Portugal og Tyskland plass da importen fra Portugal økte med 17 prosent, mens den falt med 24 prosent fra Tyskland. I 2010 ble også Tyskland forbigått av Indonesia på oversikten over de landene Norge importerer mest fottøy fra. En plass de tok tilbake i 2011 for så på nytt å miste den i Går vi tilbake til 1987 utgjorde importen fra Kina/Hong Kong bare snaue 20 millioner. Fra 1988 og frem til og med 1994 var den årlige veksten i importen fra Kina/Hong Kong på 30 prosent eller mer. I 1995 gikk importen svakt tilbake for så å øke med rundt 20 prosent de 5

6 to påfølgende årene. I 1998 var det igjen en liten nedgang i importen fra Kina/Hong Kong. Også denne nedgangen ble etterfulgt av to år med stor vekst i importen. Deretter fikk vi to år med beskjeden vekst og tilbakegang før veksttakten i importen virkelig skjøt fart igjen i Fra 2002 til 2011 har importen fra Kina/Hong Kong økt med 340 prosent. Kina har definitivt befestet sin posisjon som dominerende produsentlandet av fottøy til det norske markedet. Aldri tidligere har vi handlet inn så mye fottøy fra ett enkelt land som i I 2012 falt importen fra Kina/Hong Kong med 3,1 prosent. Nedgangen i 2012 er den første siden I 2013 økte importen med 1,4 prosent. Også fra Vietnam har importen av fottøy økt betraktelig. Først på starten av 1990-tallet begynte vi å importere fottøy fra Vietnam og så sent som i 1994 importerte vi fottøy for bare 8 millioner kroner fra Vietnam. Fra da av og frem til og med 2004 har importen økt kraftig år for år. I 2004 importerte vi fottøy fra Vietnam for 323 millioner kroner. I 2005 gikk importen ned med 20 millioner for så å øke med 9 millioner igjen i Importen i 2007 var bare et par millioner høyere enn i Fra 2008 har økningen i importen fra Vietnam igjen tatt seg opp med henholdsvis 12 prosent i 2008, 5 prosent i 2009, 8 prosent i 2010 og med 12 prosent i I 2012 falt importen med 0,9 prosent. Forrige gang det var nedgang i importen fra Vietnam var i I 2013 økte importen fra Vietnam med hele 21,1 prosent. Danske skoprodusenter har også alltid levert mye fottøy til det norske markedet og Danmark har i flere av årene i perioden vært blant de fem viktigste produsentlandene av fottøy til det norske markedet. I perioden falt importen imidlertid med hele 55 prosent og Danmark gikk fra å være vårt 4. viktigste leverandørland i 2006 til å være nummer elleve i Importen har i perioden 1987 til 2002 variert mellom 55 og 100 millioner kroner. Fra 2003 til 2006 økte importen fra Danmark kraftig og utgjorde i 2006 tett oppunder 200 millioner kroner. Etter det falt importen fen år på rad og var i 2011 på 88 millioner kroner. I 2012 økte importen fra Danmark med hele 30,9 prosent. Importen i 2012 er i verdi den høyeste siden Den sterke veksten i 2012 ble etterfulgt av en nedgang på 7,4 prosent i Fra Sør-Korea, som helt fram til og med 1993 var blant de fem viktigste leverandørlandene av fottøy til det norske markedet, har importen gradvis avtatt og utgjorde i 2004 snaue 11 millioner kroner. I 2008 var importen fra Sør-Korea på vel 32 millioner kroner, for så å falle til 11 millioner i 2010 og ytterligere til 6,9 millioner kroner i I 2012 ble det importert fottøy og deler til fottøy for 9,8 millioner kroner fra Sør-Korea. I 2013 økte importen med 34,1 prosent til 13,2 millioner kroner. På det meste, i 1988, importerte vi fottøy for nærmere 184 millioner kroner fra Sør-Korea. 6

7 1)inkl. Hong Kong Kraftig volumvekst i perioden fra 2002 Antall importerte par fottøy har på 1990-tallet holdt seg relativt stabilt rundt millioner par. Toppårene på 1990-tallet var 1991 og 1994 da vi importerte om lag 17,5 millioner par fottøy. I 2001 falt importen til om lag 15 ¼ millioner par, men fra og med 2002 og fram til 2007 har det vært en kraftig økning. I 2003 passerte importen av fottøy 18 millioner par og den har senere økt jevnt og trutt til hele 25,6 millioner par i I 2008 falt importen med om lag par. I 2009 falt den med nærmere 2,9 millioner par for så å øke med vel par i I 2011 økte importvolumet med hele 11,9 prosent til om lag 25,9 millioner par. Det har aldri tidligere vært importert så mye fottøy som i I 2012 falt importen med 10,2 prosent til 23 ¼ million par, mens det ble importert i overkant av 23,4 millioner par i 2013, en økning på 0,7 prosent fra Importen fra Kina har utgjort en stadig økende andel av totalimporten fram til I 1992 importerte vi i overkant av 3,6 millioner par fottøy fra Kina/Hong Kong, noe som tilsvarte 21,5 prosent av totalimporten. I 2008 kom vel 55 prosent av totalimporten eller hele 14 millioner par fottøy fra Kina/Hong Kong. I 2009 falt antall importerte par til om lag 12,6 millioner, mens det ble importert om lag 13,3 millioner par i I 2011 ble det importert 15 millioner par fottøy fra Kina/HongKong, 12,8 prosent mer enn i I 2012 ble det importert vel 13,4 millioner par, 10,8 prosent færre enn i Importen av fottøy fra Kina/HongKong utgjorde i 2012 i volum 57,8 prosent av totalimporten. I 2013 ble det importert snaue 13 millioner par fottøy fra Kina/Hong Kong, en nedgang på 3,3 prosent fra året før. Importandelen fra Kina/HongKong var i 2013 på 55,5 prosent. Det er imidlertid ikke bare Kina/Hong Kong i Asia vi importerer fottøy fra. Fra Vietnam ble det i 2008 importert om lag 3,0 millioner par fottøy. Både i 2009 og 2010 ble det importert om lag 2,5 millioner par fottøy fra Vietnam, mens importen tok seg opp igjen i Totalt ble det i 2011 importert 2,65 millioner par fottøy fra Vietnam, en økning på 7,1 prosent fra I 2012 ble det importert snaue 2,39 millioner par fottøy fra Vietnam, 10,1 prosent mindre enn i I 2013 økte antall importerte par fottøy fra Vietnam med 12,5 prosent til nærmere 2,7 millioner par. Fra Indonesia ble det i 2008 importert par 7

8 fottøy. I 2009 økte importen til par og i 2010 ytterligere til par. Importen i 2011 økte med 3,5 prosent til par og med ytterligere 6,6 prosent til nærmere par i I 2013 ble det importert vel 1,1 millioner par fottøy fra Indonesia, en økning på vel 22 prosent fra Fra Thailand ble det i 2008 importert par fottøy. I 2009 gikk importen ned med nesten par. I 2010 ble det importert par fottøy fra Thailand, flere enn i I 2011 falt importen med 2 prosent til par. I 2012 ble det bare importert snaue par fottøy fra Thailand, en nedgang på 67 prosent fra I 2013 økte importen fra Thailand med 107 prosent til par. Importen fra India økte betydelig fram til 2010, etter det har antallet holdt seg relativt stabilt. I 2008 ble det importert par fra India. Antallet økte til i 2009 og ytterligere til par i I 2011 ble det importert par fottøy fra India. Importen i 2012 økte til par for så å gå ned til par i 2013 Fra Europa er det Italia vi importerer flest par fottøy fra. I 2008 importerte vi par fottøy fra Italia, noe som er under halvparten av hva vi importerte ti år tidligere. Importen fra Italia falt kraftig i 2009 da det bare ble importert par. Nedgangen fortsatte i 2010 da det ble importert par fottøy fra Italia. I 2011 økte importen fra Italia med 5 prosent til par. I 2012 falt importen på nytt, denne gang med 5,7 prosent til par. I 2013 økte importen med 6 prosent og passerte igjen en million par. Antall importerte par fottøy fra Italia var det samme i 2013 som i I Europa er det Portugal vi importerer mest fottøy fra etter Italia. Fra Portugal innførte vi par i Dette er bare om lag en fjerdedel av hva vi importerte fra Portugal på 1990-tallet. I 2009 var antallet økt til par og i 2010 til par. I 2011 økte importen fra Portugal med 30 prosent til par. I 2012 ble det importert par fottøy fra Portugal, 14,5 prosent færre enn i I 2013 ble det importert nærmere par fottøy fra Portugal, 3 prosent mer enn i Importen fra Tyskland falt kraftig i 2009 og 2010 for så å ta seg betydelig opp igjen i Etter at det ble importert par i 2008 ble det bare importert henholdsvis og par i 2009 og I 2011 økte importen med snaue 22 prosent til par. I 2012 og 2013 falt importen igjen betydelig. Fra 2011 til 2012 med 26 prosent til par og i 2013 med ytterligere 19 prosent til par. Også fra Danmark falt importen betydelig i 2009 og 2010, fra par i 2008 til par i 2009 og ytterligere ned til par i I 2011 økte importen med 10,4 prosent i volum til par. Importen tok seg ytterligere opp i Totalt ble det importert par fottøy fra Danmark i 2012, 31,9 prosent mer enn i I 2013 falt importen med hele 16,1 prosent til par. Importen fra Romania gikk betydelig ned fra 2008 til 2010, fra par i 2008 til par i 2009 og par i I 2011 økte den kraftig, med vel 25 prosent til par. I 2012 ble importen redusert med en fjerdedel til par. I 2013 ble det importert par fottøy fra Romania, 12,9 prosent mer enn i Importen fra Sverige falt fra par i 2008 til par i 2009 for så å øke til par i 2010 og ytterligere til par i I 2012 gikk importen ned med 1,6 prosent til par. Importen fra Sverige økte igjen i 2013, med 12,7 prosent til nærmere par. Fra Spania ble det i 2008 importert par fottøy, flere enn i 2009 og flere enn i I 2011 økte importen med 20 prosent til par. I 2012 ble det importert par fottøy fra Spania, mens antallet falt med 11,2 prosent til par i

9 Økning i 2013 Etter nedgang i importen av fottøy i 2012 steg importen i verdi til nye høyder i Totalt ble det i 2013 importert fottøy og deler til fottøy for millioner kroner, 7,4 prosent mer enn i I verdi utgjør importen fra Asia 60,5 prosent, mens importen av fottøy fra Europa utgjør 37,1 prosent. Totalt ble det i 2013 importert fottøy og deler til fottøy for millioner fra Asia og for millioner kroner fra Europa, mens importen fra Amerika, Afrika og Oseania utgjorde henholdsvis 54, 43 og 4 millioner kroner. Fra Asia og Europa er det Kina og Italia vi importerer mest fottøy fra, mens USA, Marokko og Australia er de landene det ble importert mest fottøy fra i 2013 fra henholdsvis Amerika, Afrika og Oseania. Kilde: Statistisk sentralbyrå 9

10 Tegn til vridning i Asiaimporten i 2013 De to siste årene har Kinas andel av importen av fottøy fra Kina gått noe ned, både i volum og verdi. I verdi har andelen falt fra 65,3 prosent i 2011 til 61,4 prosent i 2013, mens målt i antall par har andelen gått ned fra 76,3 prosent til 72,3 prosent i samme periode. Mest falt andelen i I verdi økte importen av fottøy fra Asia i 2013 med 7,3 prosent. I volum var det en økning på 0,9 prosent. Totalt ble det i fjor importert nesten 18 millioner par fottøy fra Asia til en importverdi av millioner kroner. Importen fra Kina/HongKong økte i 2013 i verdi med 1,4 prosent til omtrent millioner kroner. I volum falt importen med 3,3 prosent, fra vel 13,4 millioner par fottøy i 2012 til snaue 13 millioner i Fra 2011 til 2013 har importen fra Kina/HongKong blitt redusert med 1,3 prosent i verdi og 13,7 prosent i volum. Også fra India falt importen fra 2012 til I verdi gikk importen ned med 8,3 prosent til 70,3 millioner kroner, mens den gikk ned med 0,5 prosent eller med ca par til vel par. Fra Vietnam ble det i 2013 importert ca. 2,683 millioner par fottøy, nesten flere par enn i Mens importen i volum økte med 12,5 prosent, økte den i verdi med 21,2 prosent til vel 533 millioner kroner. Importen fra Indonesia økte med vel 22 prosent både i verdi og volum. Totalt ble det i 2013 importert 1,12 millioner par fottøy til 226 millioner kroner. Antall importerte par fottøy fra Vietnam og Indonesia i 2013 er høyere enn noen gang tidligere. Importen fra Thailand tok seg godt opp igjen etter kraftig nedgang i I 2013 økte importen med 28,5 prosent i verdi, mens antall importerte fottøy ble mer en doblet, fra ca par i 2012 til par i Importen fra Kambodsja økte i 2013 i verdi med 81,1 prosent til 33,8 millioner kroner, mens den i volum gikk opp med 76,8 prosent, fra ca par fottøy i 2012 til vel par i Kilde: Statistisk sentralbyrå Av de ti landene det i 2013 ble importert mest fottøy fra, var økningen i importverdien høyest fra Sverige. Importen fra Sverige økte med 32 prosent fra 2012 til 2013 til 123,4 millioner kroner. Den kraftige økningen førte til at vi i 2013 importerte mer fottøy fra Sverige enn fra Danmark. Importen fra Indonesia og Vietnam økte med henholdsvis 22,1 og 21,1 prosent fra 2012 til 2013, mens importen fra Italia var 13,9 prosent høyere i 2013 enn i Italia befestet sin posisjon som tredje største produsentland av fottøy til det norske markedet. Også fra Romania og Portugal var importøkningen litt høyere enn samlet importvekst på 7,4 prosent. Importen fra Kina økte med beskjedne 1,3 prosent, mens det var nedgang i importen av fottøy fra Tyskland, Spania og Danmark i

11 Import av fottøy 2013 Import av fottøy i mill. kr Endring LAND i prosent Kina 1) 1568,4 1548,6 1,3 Vietnam 534,3 441,2 21,1 Italia 346,5 304,3 13,9 Portugal 251,3 232,5 8,1 Indonesia 226,3 185,4 22,1 Tyskland 123,7 129,4-4,4 Sverige 123,4 93,5 32,0 Danmark 105,1 113,5-7,4 Romania 93,2 85,3 9,3 Spania 85,2 91,2-6,6 Øvrige land 753,3 695,1 8,4 Alle land 4210, ,4 1)inkl.Hong Kong Kilde: Statistisk sentralbyrå 11

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

En datter fra Kina. Trude Jakobsen

En datter fra Kina. Trude Jakobsen En datter fra Kina Familien Pedersen har en datter. Hun er tre år og ble adoptert fra Kina i 1999. I alt var det 1 familier som gjorde som familien Pedersen, mens det totalt var litt i overkant av 5 familier

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Inntekt og forbruk. Laila Kleven og Eiliv Mørk

Inntekt og forbruk. Laila Kleven og Eiliv Mørk Inntekt og forbruk Norske husholdninger tar opp stadig mer lån, gjeldsveksten er på 7 prosent bare fra 2001 til 2002. I gjennomsnitt har husholdningene nesten en halv million kroner i gjeld. Husholdninger

Detaljer

En ny type arbeidsmarked

En ny type arbeidsmarked LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/14 En ny type arbeidsmarked 1. Fortsatt krevende å telle, men lettere enn i andre land 2. På innvandringstoppen 3. Flest fra EU

Detaljer

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Kapittel 1 1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Hovedpunkter....................................... 12 Innledning.......................................... 13 1.1 Internasjonale hovedtrender.........................

Detaljer

Steen & Strøm Norge Markedsrapport 2010 - Sverige, Danmark og Norge

Steen & Strøm Norge Markedsrapport 2010 - Sverige, Danmark og Norge Steen & Strøm Norge Markedsrapport 2010 - Sverige, Danmark og Norge Dansk, norsk og svensk økonomi har hentet seg inn igjen etter finanskrisen. Størst framgang er det i Sverige. Husholdningene konsum øker

Detaljer

10. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

10. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/8 1. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge 1.1. Utenriksøkonomi i 7 Norge hadde et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 391 milliarder kroner

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Inn- og utvandring blant innvandrere hvor mange vil flytte i årene framover?

Inn- og utvandring blant innvandrere hvor mange vil flytte i årene framover? Økonomiske analyser 6/25 hvor mange vil flytte i årene framover? Vebjørn Aalandslid Den langsiktige trenden for -24 er at det har vært en økning både i innvandring og i utvandring. I denne perioden har

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

April 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

April 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne April 2015 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 3-6-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Økonomiske analyser 1/27 Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Utenriksøkonomi i 26 Norge hadde et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 366 milliarder kroner i 26 viser foreløpige

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

Best for arbeidsgiver - om fagorganisering og fradrag for kontingent

Best for arbeidsgiver - om fagorganisering og fradrag for kontingent LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/15 Best for arbeidsgiver - om fagorganisering og fradrag for kontingent 1. Utvikling i fradrag for fagforeningskontingent 2. Ubalansen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q2 2012 Norge Manpowers Norge 2. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 N o t a t 001 / 2012 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer