Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge"

Transkript

1 Manpowers Q Norge

2

3 Manpowers Norge 2. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 11 Internasjonale variasjoner - Nord- og Mellom-Amerika 15 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 17 Om undersøkelsen 19 Om ManpowerGroup 19 1

4 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2012 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 751 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i andre kvartal 2012 i forhold til inneværende kvartal? I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet bemanning. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet bemanning. Sammenliknet med foregående kvartal og første kvartal 2011 er det en økning på henholdsvis 2 og 5 prosentpoeng. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet bemanning på +11 %. Kvartalsvis er dette en økning på 2 prosentpoeng, mens det på årsbasis er en økning på 5 prosentpoeng. Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Norske arbeidsgivere ser oppmuntrende tegn i arbeidsmarkedet for kommende kvartal. Mens 12 % av arbeidsgiverne forventer en økning i bemanningen, ser 4 % for seg en nedgang. 83 % av deltakerne i undersøkelsen forventer ingen endring. Dette gir en netto forventet bemanning på +8 %. 2

5 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i samtlige fem regioner forventer å øke bemanningen i andre kvartal Med en netto forventet bemanning på +14 % er optimismen størst i Stor-Oslo. Også i Midt-Norge, hvor netto forventet bemanning er +11 %, er utviklingen lovende. Blant arbeidsgivere på Østlandet, i Nord-Norge og på Sør- og Vestlandet hersker det forsiktig optimisme, med en netto forventet bemanning på +8 % i disse tre regionene. Sammenliknet med første kvartal ser arbeidsgivere i Nord-Norge for seg en liten økning på 2 prosentpoeng. I Stor-Oslo er det imidlertid en nedgang på 3 prosentpoeng. I de øvrige regionene er utsiktene til nye ansettelser enten uendret eller relativt stabile. Sammenliknet med tilsvarende periode i fjor forventes det en bemanningsøkning i samtlige regioner. Den er mest markant i Stor-Oslo, med 8 prosentpoeng, og i Nord-Norge, med 7 prosentpoeng. I Midt-Norge er det en økning på 5 prosentpoeng på årsbasis. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige fem regioner en bemanningsøkning kommende kvartal. De aller beste utsiktene til nye ansettelser finner man i Stor-Oslo. Kvartalsvis er det en økning i tre regioner, og på årsbasis er det en økning i alle fem. Østlandet Stor-Oslo Midt-Norge Nord-Norge Sør- og Vestlandet Østlandet +7 (+8)% Med en netto forventet bemanning på +8 % ser arbeidsgiverne på Østlandet for seg en viss vekst i andre kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis holder bemanningsutsiktene seg relativt stabile. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en beskjeden bemanningsvekst kommende kvartal. Det er en liten økning fra første kvartal, mens situasjonen holder seg relativt stabil sammenliknet med tilsvarende periode i fjor

6 Manpowers Norge Stor-Oslo +11 (+14)% Arbeidsgivere i Stor-Oslo forventer en jevn utvikling i andre kvartal 2012, med en netto forventet bemanning på +14 %. Kvartalsvis er det en nedgang på 3 prosentpoeng, mens det på årsbasis er en økning på 8 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en respektabel bemanningsutvikling de neste tre månedene. Kvartalsvis er det en moderat nedgang i netto forventet bemanning, mens det på årsbasis er en moderat økning. Midt-Norge +8 (+11)% En netto forventet bemanning på +11 % gir lovende utsikter for andre kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er det ingen endring, mens det på årsbasis er en økning på 5 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på en nøktern bemanningsutvikling kommende kvartal. Sammenliknet med første kvartal er situasjonen relativt stabil, og på årsbasis er det en moderat økning Nord-Norge +8 (8)% Arbeidsgivere i denne regionen ser for seg en viss økning i nye ansettelser kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +8 %. Sammenliknet med første kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er økningen på 7 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne oppmuntrende tegn for andre kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis er det en moderat økning i netto forventet bemanning. Sør- og Vestlandet +8 (+8)% Arbeidssøkere i denne regionen bør ha gode muligheter i andre kvartal 2012, ifølge arbeidsgivere som melder om en netto forventet bemanning på +8 %. Både kvartalsvis og på årsbasis holder bemanningsutsiktene seg relativt stabile. Ifølge ujusterte data er det forsiktig optimisme å spore blant arbeidsgiverne når det gjelder nye ansettelser kommende kvartal. Sammenliknet med første kvartal er det en moderat økning i forventet bemanning, og på årsbasis er situasjonen relativt stabil

7 Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i alle de ni bransjegruppene forventer å øke bemanningen i andre kvartal Optimismen er størst innen engros- og detaljhandel/hotell og restaurant, hvor netto forventet bemanning er +20 %, og innen bygg og anlegg, med +19 %. Deretter følger olje og gass med +17 %, etterfulgt av finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, som med sine +15 % også viser lovende tegn. Arbeidsgivere innen elektrisitets-, gass- og vannforsyning ser for seg en jevn utvikling, med en netto forventet bemanning på +13 %, mens det i bransjegruppen produksjon hersker forsiktig optimisme med +10 %. Sammenliknet med første kvartal er det en økning i forventet bemanning i fem av de ni bransjegruppene. Den mest merkbare økningen på 15 prosentpoeng finner man innen bygg og anlegg. I bransjegruppen engros- og detaljhandel/hotell og restaurant er økningen på 9 prosentpoeng. I to av bransjegruppene er det imidlertid en liten nedgang, deriblant innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet, som går tilbake med 3 prosentpoeng. Sammenliknet med andre kvartal 2011 er det en økning i sju av de ni bransjegruppene. Arbeidsgivere innen bygg og anlegg melder om en betydelig økning på 16 prosentpoeng, og for engros- og detaljhandel/hotell og restaurant er det en økning på 11 prosentpoeng. I bransjegruppen olje og gass er det en økning i forventet bemanning på 10 prosentpoeng, mens det innen elektrisitets-, gass- og vannforsyning samt jordbruk, skogbruk, jakt og fiske meldes om en økning på 7 prosentpoeng. For transport, kommunikasjon og lagervirksomhet er situasjonen derimot en annen, med en nedgang på 4 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i åtte av de ni bransjegruppene en økning i bemanningen kommende kvartal. Den største optimismen finner man innen engros- og detaljhandel/hotell og restaurant samt bygg og anlegg. Kvartalsvis er det en økning i forventet bemanning i fem bransjegrupper, mens det på årsbasis er en økning i sju av dem. Jord- og skogbruk, jakt og fiske +11 (+8)% Med en netto forventet bemanning på +8 % ser situasjonen lovende ut for andre kvartal Sammenliknet med første kvartal er utviklingen relativt stabil, og på årsbasis er det en økning på 7 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på et gunstig jobbmarked kommende kvartal. Kvartalsvis er det en betydelig økning i netto forventet bemanning, og på årsbasis er økningen moderat. 5

8 Manpowers Norge Bygg og anlegg +19 (+19)% Med en netto forventet bemanning på +19 % bør arbeidssøkere i denne bransjegruppen ha gode muligheter i kommende kvartal. Ikke siden første kvartal 2007 har arbeidsmarkedet vært så solid som nå. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en vesentlig økning på henholdsvis 15 og 16 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne et aktivt jobbmarked andre kvartal 2012, og både kvartalsvis og på årsbasis er det en betydelig økning. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +13 (+ 13)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en respektabel økning i nye ansettelser kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +13 %. Det er ingen endring fra første kvartal, men sammenliknet med andre kvartal 2011 er det en økning på 7 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på en jevn utvikling kommende kvartal. Kvartalsvis er bemanningssituasjonen relativt stabil, og på årsbasis er det en moderat økning Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester +8 (+15)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en lovende utvikling i perioden april-juni Netto forventet bemanning er +15 %, og holder seg dermed uendret både sammenliknet med foregående kvartal og tilsvarende kvartal i fjor. Ujusterte data indikerer et visst antall nye ansettelser kommende kvartal, selv om det er en moderat nedgang fra første kvartal. Sammenliknet med andre kvartal 2011 er situasjonen relativt stabil. Produksjon +6 (+10)% Med en netto forventet bemanning på +10 % viser arbeidsgivere i denne bransjegruppen tegn på forsiktig optimisme. Kvartalsvis er økningen på 2 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 5 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en nøktern bemanningsutvikling i andre kvartal 2012, og sammenliknet med foregående kvartal er det ingen endring. På årsbasis er det en moderat økning i forventet bemanning

9 Olje og gass +17 (+17)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen melder om sine beste utsikter til nye ansettelser siden første kvartal 2008, med en netto forventet bemanning på +17 % for perioden april-juni Sammenliknet med første kvartal er utviklingen relativt stabil, og på årsbasis er det en økning på 10 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på en positiv utvikling de kommende tre måneder. Kvartalsvis er bemanningssituasjonen relativt stabil, mens det på årsbasis er en betydelig økning. Offentlig tjenesteyting +4 (+7)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en viss økning i nye ansettelser kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +7 %. Sammenliknet med første kvartal er situasjonen relativt stabil, mens det på årsbasis er en økning på 4 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en beskjeden utvikling kommende kvartal. Sammenliknet med første kvartal er bemanningssituasjonen relativt stabil, og på årsbasis er det en liten økning. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet 0 (+3)% Med en netto forventet bemanning på +3 % ser arbeidsgiverne for seg et tregt jobbmarked i andre kvartal Kvartalsvis er det en nedgang på 3 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 4 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg et flatt jobbmarked i andre kvartal Sammenliknet med første kvartal er det en vesentlig nedgang, mens det på årsbasis er en moderat nedgang. Engros- og detaljhandel/hotell og restaurant +19 (+20)% En netto forventet bemanning på +20 % bærer bud om et gunstig arbeidsmarked i perioden april-juni Dette er en økning på 9 prosentpoeng fra foregående kvartal, og sammenliknet med andre kvartal 2011 er økningen på 11 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på en positiv utvikling kommende kvartal. Sammenliknet med første kvartal er det en moderat økning i forventet bemanning, mens det på årsbasis er en vesentlig økning

10 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer ManpowerGroup gjennomfører hvert kvartal en spørreundersøkelse for å vurdere aktuelle trender* på 41 av verdens viktigste arbeidsmarkeder. Mer enn arbeidsgivere i disse 41 land og landområdene er blitt intervjuet om forventet bemanningsutvikling i perioden april til juni Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i andre kvartal 2012 i forhold til inneværende kvartal? Det er åpenbart at mange økonomiske forhold fra første kvartal ennå ikke er avklart, og disse har fortsatt innvirkning på arbeidsgivernes holdninger. Etterspørselen varierer fortsatt, og selv om det enkelte steder er ørsmå tegn til bedring, medfører det ikke bemanningsvekst av betydning. Til tross for den vedvarende usikkerheten forventer arbeidsgivere i 32 av de 41 land og landområdene en varierende grad av bemanningsøkning kommende kvartal. For 23 av land og landområdene er dette en positiv utvikling fra foregående kvartal. Et lyspunkt kan være data som antyder økt stabilitet. I 37 arbeidsmarkeder forventes det en relativt stabil eller økt sysselsetting sammenliknet med første kvartal. Når man sammenlikner med andre kvartal 2011, ser imidlertid 24 land for seg en nedgang i ansettelsestakten. Den globale oversikten inneholder få overraskelser dette kvartalet. Visse enkeltstående jobbmuligheter oppveies av et nedadgående arbeidsmarked blant noen av landene i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA-regionen). Arbeidsgivere i India, Brasil, Taiwan og Peru har de største forventningene til nye ansettelser, mens utsiktene derimot er negative i Hellas, Spania, Tsjekkia og Ungarn. Disse landene har også de svakeste globale tallene for netto forventet bemanning. Servicesektoren fortsetter å være drivkraften bak de solide utsiktene i Brasil og India. Men i store deler av det øvrige Asia og Stillehavsområdet faller etterspørselen etter arbeidskraft i denne bransjegruppen. Sammenliknet med andre kvartal i fjor er den synkende tendensen innen finans svært tydelig, spesielt i Europa. I USA er det imidlertid tegn på en liten bedring, både kvartalsvis og på årsbasis. I Amerika melder arbeidsgivere i samtlige ti land som deltar i undersøkelsen om positive bemanningsutsikter, og det er kun Panama som har merkbart svakere utsikter enn i første kvartal. Arbeidsgivere i Brasil er fortsatt de mest optimistiske i denne regionen. USA har regionens svakeste utsikter til nye ansettelser, selv om netto forventet bemanning er på sitt høyeste siden fjerde kvartal Blant de åtte l land og landområdene i Asia og Stillehavsområdet som er med i undersøkelsen, er det India som har de mest positive bemanningsutsiktene, mens Hong Kong befinner seg i motsatt ende av skalaen. Arbeidsgivere i Japan melder om sine beste utsikter for andre kvartal tradisjonelt sett landets beste rekrutteringsperiode siden Den avventende situasjonen er mest rådende i EMEAregionen, hvor arbeidsgivere i 12 av 23 land melder om relativt stabile bemanningsplaner sammenliknet med årets første kvartal, og hvor arbeidsgivere i ni land forventer en økning. Sammenliknet med tilsvarende periode i fjor er bildet noe sammensatt. I 13 land er det en nedgang i netto forventet bemanning, mens det er en økning i sju land. I denne regionen er optimismen størst blant arbeidsgivere i Tyrkia, Israel, Romania og Norge, mens Hellas og Spania befinner seg i motsatt ende av skalaen. * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. Nord og Mellom-Amerika 46% Asia og Stillehavsområdet 24% EMEA 30% Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2012 omfattet mer enn personal- og utvelgelsesansvarlige fra offentlige og private bedrifter verden over. 46 % av respondentene kom fra ti land i Amerika, 24 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 30 % fra 23 EMEA-land. 8

11 *EMEA Europa, Midt-Østen og Afrika. 1. Tallene i parentes er netto forventet bemanning etter justering for å fjerne effekten av sesongvariasjoner. Vi gjør oppmerksom på at disse dataene ikke er tilgjengelige for alle land, ettersom det kreves data fra minst 17 kvartaler. 9

12 Manpowers Norge Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 41 land og landområder 39 land og landområder** * Ujusterte data ** Ikke mulig å sammenligne kvartalsvis for Israel og Slovakia som deltar for første gang i 4. kvartal

13 Internasjonale sammenligninger EMEA Det er gjennomført over intervjuer i 23 EMEAland (Europa, Midtøsten og Afrika) om forventet bemanning i andre kvartal I 21 av disse landene er situasjonen stabil eller forbedret i forhold til første kvartal, men sammenliknet med andre kvartal 2011 gjelder dette kun 12 av landene. Regionalt sett er optimismen størst i Tyrkia, Israel, Romania og Norge. I den andre enden av skalaen finner man Hellas og Spania. I tillegg til disse to landene meldes det også om negative bemanningsutsikter i Tsjekkia, Ungarn, Irland, Italia og Sør-Afrika. Jobbsøkere i Tyskland vil sannsynligvis dra nytte av en fortsatt lovende bemanningsutvikling spesielt blant faglært arbeidskraft. Arbeidsgiverne trapper opp innsatsen for å tiltrekke seg fagpersoner fra svakere markeder i denne regionen. Likevel er det fortsatt mangel på etterspurt arbeidskraft som helse- og omsorgspersonell, ingeniører og programvareutviklere. Til tross for respektable tall for andre kvartal 2012 er utsiktene innen bransjegruppen finans og konsulenttjenester moderat svakere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Dette setter søkelyset på en nedadgående tendens i hele regionen, der banker og finansinstitusjoner fortsetter å restrukturere virksomheten for dermed å redusere kostnadene. Dette gjelder spesielt for Sveits og Nederland. Bemanningsutsiktene i Sveits er de dårligste siden undersøkelsen ble innført der, mens utsiktene i Nederland matcher bransjegruppens dårligste resultat fra første kvartal I Tyrkia meldes det om en moderat nedgang sammenliknet med andre kvartal Der avventer arbeidsgiverne de potensielle effektene av usikkerheten som hersker i USA og EU, og i tillegg preges regionen av uroen som fulgte i kjølvannet av den arabiske våren. I Norge forventes situasjonen å holde seg stabil: En arbeidsledighet på 2,8 prosent, kombinert med økt personellbehov innen bygg og anlegg samt olje og gass, tvinger mange arbeidsgivere til å rette blikket utover landegrensene for å skaffe seg tiltrengt kompetanse. Samtidig er situasjonen dyster i Hellas. Antallet arbeidsgivere som planlegger å si opp ansatte har imidlertid gått noe ned, men kun tiden vil vise om EUs nylige støtteerklæring vil skape nok stabilitet til at arbeidsgiverne får bedre tro på framtiden. Belgia Bulgaria Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal

14 Manpowers Norge Frankrike Hellas Irland Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Israel Italia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Nederland Norge Polen Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

15 Romania Slovakia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Slovenia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Storbritannia Sveits Sverige Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Sør-Afrika Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

16 Manpowers Norge Tsjekkia Tyrkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Tyskland Ungarn Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Østerrike 14

17 Internasjonale sammenligninger Amerika ManpowerGroup har gjennomført nesten intervjuer i ti land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika om forventet bemanning i andre kvartal Arbeidsgivere fra samtlige land i denne regionen melder om positive utsikter for kommende kvartal. Netto forventet bemanning øker eller holder seg relativt stabil i ni av de ti landene sammenliknet med første kvartal På årsbasis ser man denne tendensen i sju av landene. Optimismen er størst blant arbeidsgivere i Brasil, Peru og Colombia. Mye av styrken i det brasilianske arbeidsmarkedet skyldes de beste utsiktene til dags dato innen bransjegruppen service, hvor nesten seks av ti arbeidsgivere melder om at de vil øke bemanningen i perioden april-juni. Allerede nå ansetter de folk med tanke på fotball-vm i 2014, en begivenhet som forventes å generere arbeidsplasser. Likevel viser det nasjonale arbeidstakerregisteret at målet om å skape 3 millioner nye stillinger innen 2011 ikke ble nådd. Det faktiske tallet er i underkant av to tredeler. Dette er kanskje et tegn på at landets tilgjengelige arbeidskraft ikke kan oppfylle arbeidsgivernes krav. Retter man blikket nordover, har bransjegruppen gruvedrift og utvinning i Canada et sterkt behov for ingeniører, elektrikere og bygningsarbeidere i provinsen Alberta. Årsaken er at oljeselskapene arbeider med å utvikle verdens største oljefelt utenom Midtøsten. Regionalt sett er forventningene til nye ansettelser minst optimistiske i USA. Selv om netto forventet bemanning fortsatt er betraktelig lavere enn før den økonomiske nedgangen satte inn, har den kvartalsvise økningen i samtlige 13 bransjegrupper brakt den til sitt høyeste nivå siden fjerde kvartal Når det gjelder Mexico, forventes den gunstige utviklingen å holde stand i samtlige bransjegrupper og regioner. Både kvartalsvis og på årsbasis er endringene små. I Peru er utsiktene gode, og det skyldes i stor grad optimismen innen bransjegruppen finans, forsikring og eiendomsmegling, i tillegg til en betydelig kvartalsvis økning innen engros- og detaljhandel samt offentlig administrasjon/utdanning. Argentina Brasil Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Canada Colombia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

18 Manpowers Norge Costa Rica Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Mexico Panama Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Peru USA Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

19 Internasjonale sammenligninger Asia og Stillehavsområdet Det er gjennomført nesten intervjuer i Australia, Kina, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore og Taiwan om forventet bemanning i andre kvartal Utsiktene til nye ansettelser er positive i hele regionen. Det er arbeidsgivere i India, Taiwan, Kina og Singapore som er de mest optimistiske. Som i de foregående åtte kvartalene melder indiske arbeidsgivere om de beste bemanningsutsiktene blant samtlige land og landområdene som deltar i undersøkelsen. I den andre enden av skalaen er Hong Kong. Til tross for positive utsikter er det her man finner den svakeste utviklingen i regionen. Tradisjonelt har andre kvartal vært den mest aktive rekrutteringsperioden i Japan. De foreliggende tallene vitner om landets nest beste utsikter siden 2008, og matcher det beste resultatet på nesten fire år. Dette innebærer flere muligheter for jobbsøkerne spesielt innen bransjegruppen gruvedrift/bygg og anlegg. Arbeidsgivere i seks av de åtte land og landområdene forventer færre nyansettelser enn i tilsvarende kvartal i fjor. Dette gjelder særlig Kina og Hong Kong, hvor det Australia er en tilbakegang i samtlige bransjegrupper. På årsbasis går service-sektoren tilbake i samtlige land, med unntak av India og Taiwan. Sammenliknet med første kvartal forventes bemanningen å øke eller holde seg stabil i alle land unntatt Hong Kong. I India melder nesten seks av ti arbeidsgivere i bransjegruppen service at de vil øke antall ansatte i perioden april-juni. Dette gjelder spesielt innen IT, hvor arbeidsgiverne planlegger å dra nytte av de globale nedgangstidene for å tiltrekke seg mer kvalifisert arbeidskraft til lavere kostnader. I fastlands-kina melder myndighetene fortsatt om en reduksjon i arbeidsstyrken, noe som delvis kan tilskrives landets ettbarnspolitikk. Dette tvinger bedrifter til å øke lønningene og forbedre arbeidsforholdene for å tiltrekke seg arbeidskraft. Og når arbeidsstyrken reduseres, gjør bemanningsplanene det samme. For tiden øker ikke arbeidsstyrken i samme sterke grad som tidligere, og sammenliknet med tilsvarende periode i fjor har det vært en sterk nedgang i antall nye ansettelser i samtlige bransjegrupper og i alle regioner, med unntak av to. Hong Kong India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

20 Manpowers Norge Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Singapore Taiwan Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

21 Om ManpowerGroup ManpowerGroup arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. ManpowerGroup er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning ut i fra det enkelte individs potensiale og bedriftens ambisjoner. På denne måten skaper vi Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup hjelper små og store bedrifter i alle bransjer under fem varemerker: ManpowerGroup Solutions, Elan, Manpower, Manpower Professional og Right. I løpet av våren 2012 vil vi i Norge etablere konsulentselskapet Experis, der allerede eksisterende selskaper i Manpower Professional og Elan vil inngå. Vi er lokalisert i mer enn 80 land og landområder over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over oppdrag årlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og medarbeidere knyttet til oss. ManpowerGroup er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og ser alltid etter kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Om undersøkelsen Regioner: Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Manpowers arbeidsmarkedsbarometer blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede bemanningsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i 50 år. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers arbeidsmarkedsbarometer: Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi bemanning i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I 50 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av ManpowerGroup. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med over offentlige og private arbeidsgivere i 41 land og landområder for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i juni 2012 i forhold til forrige kvartal? Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 41 land og landområdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer ManpowerGroups Internal Research Team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt landsøkonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 751 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Netto forventet bemanning I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet bemanning. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Resultatene sammenlignes både med forrige kvartal, omtalt som kvartalsvis, og med samme kvartal året før, omtalt som på årsbasis. Sesongjusteringer Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina, Australia, Belgia, Canada, Costa Rica, Frankrike, Guatemala, Hellas, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Peru, Polen, Romania, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan, Tsjekkia, Tyskland, USA og Østerrike for å gi større innsikt i undersøkelsestallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelsesfluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. ManpowerGroup ønsker å foreta disse justeringene for de øvrige landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. 19

22 Historikk 1962: Første versjon av Manpowers arbeidsmarkedsbarometer ble lansert i USA og Canada. 1966: Storbritannia lanserer en undersøkelse tilsvarende den i USA, men kaller den for ManpowerGroups kvartalsvise bemanningsprognose. Denne undersøkelsen benytter den samme fremtidsforskning som den amerikanske undersøkelsen og er den første i sitt slag i Europa. 1976: Andre versjon av Manpowers arbeidsmarkedsbarometer blir lansert i USA og Canada. Forskningsmetodikken blir oppdatert i henhold til utviklingen av markedsundersøkelser. 2002: ManpowerGroup i Storbritannia benytter en forbedret undersøkelsesmetode i sin kvartalsvise arbeidsmarkedsundersøkelse. ManpowerGroups kontorer i Mexico og Irland lanserer undersøkelsen i sine respektive land. 2003: Tredje versjon av Manpowers arbeidsmarkedsbarometer (MEOS) blir lansert for å utvide programmet til totalt 18 land: Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Storbritannia og USA. 2004: ManpowerGroup i New Zealand lanserer Manpower- Groups arbeidsmarkedsbarometer. 2007: ManpowerGroup i Argentina lanserer Manpower- Groups arbeidsmarkedsbarometer. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra New Zealand. 2008: ManpowerGroup i Colombia, Hellas, Tsjekkia, Polen, Romania og Guatemala lanserer ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Kina og Taiwan i andre kvartal, og i tredje kvartal i tallene fra Sveits og Taiwan. 2009: ManpowerGroup i Ungarn lanserer ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer i tredje kvartal og Brasil i fjerde kvartal. 2010: ManpowerGroup i Panama lanserer Manpower- Groups arbeidsmarkedsbarometer i andre kvartal. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Peru og Costa Rica. 2011: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer lanseres i første kvartal i Manpower i Bulgaria, Slovenia og Tyrkia. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina og Sør-Afrika. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer lanseres i Israel og Slovakia i fjerde kvartal. 2012: ManpowerGroup i Tsjekkia, Hellas, Guatemala, Polen og Romania innarbeider sesongjusteringer i tallene fra andre kvartal. 2005: ManpowerGroup i Taiwan, Kina, India og Sveits lanserer Manpowers arbeidsmarkedsbarometer. 2006: ManpowerGroup i Costa Rica, Peru og Sør-Afrika lanserer ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Sesongjusteringer i tredje kvartal er innarbeidet i tallene fra Australia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania og Sverige.

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q4 2012 Norge Manpowers Norge 4. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 08 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2012 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q3 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q4 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved.

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpowers Q1 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal

Detaljer

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q2 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge 1. kvartal 2006 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Innhold Arbeidsmarkedsbarometer for Norge 2 Regionale variasjoner 2 Bransjevariasjoner 4 Globalt arbeidsmarkedsbarometer

Detaljer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer Manpower Q2 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner Bransjevariasjoner Globalt arbeidsmarkedsbarometer Internasjonale variasjoner Europa

Detaljer

Q Manpower. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpower. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpower Q3 6 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 6 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner Bransjevariasjoner Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner Europa

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2017

Arbeidsmarkedet nå juni 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå juni 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Ny tidsalder - nytt arbeidsliv. Maalfrid Brath Konsernsjef ManpowerGroup

Ny tidsalder - nytt arbeidsliv. Maalfrid Brath Konsernsjef ManpowerGroup Ny tidsalder - nytt arbeidsliv Maalfrid Brath Konsernsjef ManpowerGroup ManpowerGroup zz 2 Trendene som endrer arbeidsmarkedet Demografi Individualisering Profesjonalisering Teknologi 3 2050 1 av 3 i Europa

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2017

Arbeidsmarkedet nå august 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå august 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2015

Arbeidsmarkedet nå - september 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer