Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge"

Transkript

1 Manpowers Q Norge

2

3 Manpowers Norge 2. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 11 Internasjonale variasjoner - Nord- og Mellom-Amerika 15 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 17 Om undersøkelsen 19 Om ManpowerGroup 19 1

4 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2012 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 751 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i andre kvartal 2012 i forhold til inneværende kvartal? I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet bemanning. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet bemanning. Sammenliknet med foregående kvartal og første kvartal 2011 er det en økning på henholdsvis 2 og 5 prosentpoeng. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet bemanning på +11 %. Kvartalsvis er dette en økning på 2 prosentpoeng, mens det på årsbasis er en økning på 5 prosentpoeng. Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Norske arbeidsgivere ser oppmuntrende tegn i arbeidsmarkedet for kommende kvartal. Mens 12 % av arbeidsgiverne forventer en økning i bemanningen, ser 4 % for seg en nedgang. 83 % av deltakerne i undersøkelsen forventer ingen endring. Dette gir en netto forventet bemanning på +8 %. 2

5 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i samtlige fem regioner forventer å øke bemanningen i andre kvartal Med en netto forventet bemanning på +14 % er optimismen størst i Stor-Oslo. Også i Midt-Norge, hvor netto forventet bemanning er +11 %, er utviklingen lovende. Blant arbeidsgivere på Østlandet, i Nord-Norge og på Sør- og Vestlandet hersker det forsiktig optimisme, med en netto forventet bemanning på +8 % i disse tre regionene. Sammenliknet med første kvartal ser arbeidsgivere i Nord-Norge for seg en liten økning på 2 prosentpoeng. I Stor-Oslo er det imidlertid en nedgang på 3 prosentpoeng. I de øvrige regionene er utsiktene til nye ansettelser enten uendret eller relativt stabile. Sammenliknet med tilsvarende periode i fjor forventes det en bemanningsøkning i samtlige regioner. Den er mest markant i Stor-Oslo, med 8 prosentpoeng, og i Nord-Norge, med 7 prosentpoeng. I Midt-Norge er det en økning på 5 prosentpoeng på årsbasis. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige fem regioner en bemanningsøkning kommende kvartal. De aller beste utsiktene til nye ansettelser finner man i Stor-Oslo. Kvartalsvis er det en økning i tre regioner, og på årsbasis er det en økning i alle fem. Østlandet Stor-Oslo Midt-Norge Nord-Norge Sør- og Vestlandet Østlandet +7 (+8)% Med en netto forventet bemanning på +8 % ser arbeidsgiverne på Østlandet for seg en viss vekst i andre kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis holder bemanningsutsiktene seg relativt stabile. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en beskjeden bemanningsvekst kommende kvartal. Det er en liten økning fra første kvartal, mens situasjonen holder seg relativt stabil sammenliknet med tilsvarende periode i fjor

6 Manpowers Norge Stor-Oslo +11 (+14)% Arbeidsgivere i Stor-Oslo forventer en jevn utvikling i andre kvartal 2012, med en netto forventet bemanning på +14 %. Kvartalsvis er det en nedgang på 3 prosentpoeng, mens det på årsbasis er en økning på 8 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en respektabel bemanningsutvikling de neste tre månedene. Kvartalsvis er det en moderat nedgang i netto forventet bemanning, mens det på årsbasis er en moderat økning. Midt-Norge +8 (+11)% En netto forventet bemanning på +11 % gir lovende utsikter for andre kvartal Sammenliknet med foregående kvartal er det ingen endring, mens det på årsbasis er en økning på 5 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på en nøktern bemanningsutvikling kommende kvartal. Sammenliknet med første kvartal er situasjonen relativt stabil, og på årsbasis er det en moderat økning Nord-Norge +8 (8)% Arbeidsgivere i denne regionen ser for seg en viss økning i nye ansettelser kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +8 %. Sammenliknet med første kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er økningen på 7 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne oppmuntrende tegn for andre kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis er det en moderat økning i netto forventet bemanning. Sør- og Vestlandet +8 (+8)% Arbeidssøkere i denne regionen bør ha gode muligheter i andre kvartal 2012, ifølge arbeidsgivere som melder om en netto forventet bemanning på +8 %. Både kvartalsvis og på årsbasis holder bemanningsutsiktene seg relativt stabile. Ifølge ujusterte data er det forsiktig optimisme å spore blant arbeidsgiverne når det gjelder nye ansettelser kommende kvartal. Sammenliknet med første kvartal er det en moderat økning i forventet bemanning, og på årsbasis er situasjonen relativt stabil

7 Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i alle de ni bransjegruppene forventer å øke bemanningen i andre kvartal Optimismen er størst innen engros- og detaljhandel/hotell og restaurant, hvor netto forventet bemanning er +20 %, og innen bygg og anlegg, med +19 %. Deretter følger olje og gass med +17 %, etterfulgt av finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, som med sine +15 % også viser lovende tegn. Arbeidsgivere innen elektrisitets-, gass- og vannforsyning ser for seg en jevn utvikling, med en netto forventet bemanning på +13 %, mens det i bransjegruppen produksjon hersker forsiktig optimisme med +10 %. Sammenliknet med første kvartal er det en økning i forventet bemanning i fem av de ni bransjegruppene. Den mest merkbare økningen på 15 prosentpoeng finner man innen bygg og anlegg. I bransjegruppen engros- og detaljhandel/hotell og restaurant er økningen på 9 prosentpoeng. I to av bransjegruppene er det imidlertid en liten nedgang, deriblant innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet, som går tilbake med 3 prosentpoeng. Sammenliknet med andre kvartal 2011 er det en økning i sju av de ni bransjegruppene. Arbeidsgivere innen bygg og anlegg melder om en betydelig økning på 16 prosentpoeng, og for engros- og detaljhandel/hotell og restaurant er det en økning på 11 prosentpoeng. I bransjegruppen olje og gass er det en økning i forventet bemanning på 10 prosentpoeng, mens det innen elektrisitets-, gass- og vannforsyning samt jordbruk, skogbruk, jakt og fiske meldes om en økning på 7 prosentpoeng. For transport, kommunikasjon og lagervirksomhet er situasjonen derimot en annen, med en nedgang på 4 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i åtte av de ni bransjegruppene en økning i bemanningen kommende kvartal. Den største optimismen finner man innen engros- og detaljhandel/hotell og restaurant samt bygg og anlegg. Kvartalsvis er det en økning i forventet bemanning i fem bransjegrupper, mens det på årsbasis er en økning i sju av dem. Jord- og skogbruk, jakt og fiske +11 (+8)% Med en netto forventet bemanning på +8 % ser situasjonen lovende ut for andre kvartal Sammenliknet med første kvartal er utviklingen relativt stabil, og på årsbasis er det en økning på 7 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på et gunstig jobbmarked kommende kvartal. Kvartalsvis er det en betydelig økning i netto forventet bemanning, og på årsbasis er økningen moderat. 5

8 Manpowers Norge Bygg og anlegg +19 (+19)% Med en netto forventet bemanning på +19 % bør arbeidssøkere i denne bransjegruppen ha gode muligheter i kommende kvartal. Ikke siden første kvartal 2007 har arbeidsmarkedet vært så solid som nå. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en vesentlig økning på henholdsvis 15 og 16 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne et aktivt jobbmarked andre kvartal 2012, og både kvartalsvis og på årsbasis er det en betydelig økning. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +13 (+ 13)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en respektabel økning i nye ansettelser kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +13 %. Det er ingen endring fra første kvartal, men sammenliknet med andre kvartal 2011 er det en økning på 7 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på en jevn utvikling kommende kvartal. Kvartalsvis er bemanningssituasjonen relativt stabil, og på årsbasis er det en moderat økning Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester +8 (+15)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en lovende utvikling i perioden april-juni Netto forventet bemanning er +15 %, og holder seg dermed uendret både sammenliknet med foregående kvartal og tilsvarende kvartal i fjor. Ujusterte data indikerer et visst antall nye ansettelser kommende kvartal, selv om det er en moderat nedgang fra første kvartal. Sammenliknet med andre kvartal 2011 er situasjonen relativt stabil. Produksjon +6 (+10)% Med en netto forventet bemanning på +10 % viser arbeidsgivere i denne bransjegruppen tegn på forsiktig optimisme. Kvartalsvis er økningen på 2 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 5 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en nøktern bemanningsutvikling i andre kvartal 2012, og sammenliknet med foregående kvartal er det ingen endring. På årsbasis er det en moderat økning i forventet bemanning

9 Olje og gass +17 (+17)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen melder om sine beste utsikter til nye ansettelser siden første kvartal 2008, med en netto forventet bemanning på +17 % for perioden april-juni Sammenliknet med første kvartal er utviklingen relativt stabil, og på årsbasis er det en økning på 10 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på en positiv utvikling de kommende tre måneder. Kvartalsvis er bemanningssituasjonen relativt stabil, mens det på årsbasis er en betydelig økning. Offentlig tjenesteyting +4 (+7)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en viss økning i nye ansettelser kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +7 %. Sammenliknet med første kvartal er situasjonen relativt stabil, mens det på årsbasis er en økning på 4 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en beskjeden utvikling kommende kvartal. Sammenliknet med første kvartal er bemanningssituasjonen relativt stabil, og på årsbasis er det en liten økning. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet 0 (+3)% Med en netto forventet bemanning på +3 % ser arbeidsgiverne for seg et tregt jobbmarked i andre kvartal Kvartalsvis er det en nedgang på 3 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 4 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg et flatt jobbmarked i andre kvartal Sammenliknet med første kvartal er det en vesentlig nedgang, mens det på årsbasis er en moderat nedgang. Engros- og detaljhandel/hotell og restaurant +19 (+20)% En netto forventet bemanning på +20 % bærer bud om et gunstig arbeidsmarked i perioden april-juni Dette er en økning på 9 prosentpoeng fra foregående kvartal, og sammenliknet med andre kvartal 2011 er økningen på 11 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på en positiv utvikling kommende kvartal. Sammenliknet med første kvartal er det en moderat økning i forventet bemanning, mens det på årsbasis er en vesentlig økning

10 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer ManpowerGroup gjennomfører hvert kvartal en spørreundersøkelse for å vurdere aktuelle trender* på 41 av verdens viktigste arbeidsmarkeder. Mer enn arbeidsgivere i disse 41 land og landområdene er blitt intervjuet om forventet bemanningsutvikling i perioden april til juni Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i andre kvartal 2012 i forhold til inneværende kvartal? Det er åpenbart at mange økonomiske forhold fra første kvartal ennå ikke er avklart, og disse har fortsatt innvirkning på arbeidsgivernes holdninger. Etterspørselen varierer fortsatt, og selv om det enkelte steder er ørsmå tegn til bedring, medfører det ikke bemanningsvekst av betydning. Til tross for den vedvarende usikkerheten forventer arbeidsgivere i 32 av de 41 land og landområdene en varierende grad av bemanningsøkning kommende kvartal. For 23 av land og landområdene er dette en positiv utvikling fra foregående kvartal. Et lyspunkt kan være data som antyder økt stabilitet. I 37 arbeidsmarkeder forventes det en relativt stabil eller økt sysselsetting sammenliknet med første kvartal. Når man sammenlikner med andre kvartal 2011, ser imidlertid 24 land for seg en nedgang i ansettelsestakten. Den globale oversikten inneholder få overraskelser dette kvartalet. Visse enkeltstående jobbmuligheter oppveies av et nedadgående arbeidsmarked blant noen av landene i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA-regionen). Arbeidsgivere i India, Brasil, Taiwan og Peru har de største forventningene til nye ansettelser, mens utsiktene derimot er negative i Hellas, Spania, Tsjekkia og Ungarn. Disse landene har også de svakeste globale tallene for netto forventet bemanning. Servicesektoren fortsetter å være drivkraften bak de solide utsiktene i Brasil og India. Men i store deler av det øvrige Asia og Stillehavsområdet faller etterspørselen etter arbeidskraft i denne bransjegruppen. Sammenliknet med andre kvartal i fjor er den synkende tendensen innen finans svært tydelig, spesielt i Europa. I USA er det imidlertid tegn på en liten bedring, både kvartalsvis og på årsbasis. I Amerika melder arbeidsgivere i samtlige ti land som deltar i undersøkelsen om positive bemanningsutsikter, og det er kun Panama som har merkbart svakere utsikter enn i første kvartal. Arbeidsgivere i Brasil er fortsatt de mest optimistiske i denne regionen. USA har regionens svakeste utsikter til nye ansettelser, selv om netto forventet bemanning er på sitt høyeste siden fjerde kvartal Blant de åtte l land og landområdene i Asia og Stillehavsområdet som er med i undersøkelsen, er det India som har de mest positive bemanningsutsiktene, mens Hong Kong befinner seg i motsatt ende av skalaen. Arbeidsgivere i Japan melder om sine beste utsikter for andre kvartal tradisjonelt sett landets beste rekrutteringsperiode siden Den avventende situasjonen er mest rådende i EMEAregionen, hvor arbeidsgivere i 12 av 23 land melder om relativt stabile bemanningsplaner sammenliknet med årets første kvartal, og hvor arbeidsgivere i ni land forventer en økning. Sammenliknet med tilsvarende periode i fjor er bildet noe sammensatt. I 13 land er det en nedgang i netto forventet bemanning, mens det er en økning i sju land. I denne regionen er optimismen størst blant arbeidsgivere i Tyrkia, Israel, Romania og Norge, mens Hellas og Spania befinner seg i motsatt ende av skalaen. * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. Nord og Mellom-Amerika 46% Asia og Stillehavsområdet 24% EMEA 30% Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2012 omfattet mer enn personal- og utvelgelsesansvarlige fra offentlige og private bedrifter verden over. 46 % av respondentene kom fra ti land i Amerika, 24 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 30 % fra 23 EMEA-land. 8

11 *EMEA Europa, Midt-Østen og Afrika. 1. Tallene i parentes er netto forventet bemanning etter justering for å fjerne effekten av sesongvariasjoner. Vi gjør oppmerksom på at disse dataene ikke er tilgjengelige for alle land, ettersom det kreves data fra minst 17 kvartaler. 9

12 Manpowers Norge Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 41 land og landområder 39 land og landområder** * Ujusterte data ** Ikke mulig å sammenligne kvartalsvis for Israel og Slovakia som deltar for første gang i 4. kvartal

13 Internasjonale sammenligninger EMEA Det er gjennomført over intervjuer i 23 EMEAland (Europa, Midtøsten og Afrika) om forventet bemanning i andre kvartal I 21 av disse landene er situasjonen stabil eller forbedret i forhold til første kvartal, men sammenliknet med andre kvartal 2011 gjelder dette kun 12 av landene. Regionalt sett er optimismen størst i Tyrkia, Israel, Romania og Norge. I den andre enden av skalaen finner man Hellas og Spania. I tillegg til disse to landene meldes det også om negative bemanningsutsikter i Tsjekkia, Ungarn, Irland, Italia og Sør-Afrika. Jobbsøkere i Tyskland vil sannsynligvis dra nytte av en fortsatt lovende bemanningsutvikling spesielt blant faglært arbeidskraft. Arbeidsgiverne trapper opp innsatsen for å tiltrekke seg fagpersoner fra svakere markeder i denne regionen. Likevel er det fortsatt mangel på etterspurt arbeidskraft som helse- og omsorgspersonell, ingeniører og programvareutviklere. Til tross for respektable tall for andre kvartal 2012 er utsiktene innen bransjegruppen finans og konsulenttjenester moderat svakere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Dette setter søkelyset på en nedadgående tendens i hele regionen, der banker og finansinstitusjoner fortsetter å restrukturere virksomheten for dermed å redusere kostnadene. Dette gjelder spesielt for Sveits og Nederland. Bemanningsutsiktene i Sveits er de dårligste siden undersøkelsen ble innført der, mens utsiktene i Nederland matcher bransjegruppens dårligste resultat fra første kvartal I Tyrkia meldes det om en moderat nedgang sammenliknet med andre kvartal Der avventer arbeidsgiverne de potensielle effektene av usikkerheten som hersker i USA og EU, og i tillegg preges regionen av uroen som fulgte i kjølvannet av den arabiske våren. I Norge forventes situasjonen å holde seg stabil: En arbeidsledighet på 2,8 prosent, kombinert med økt personellbehov innen bygg og anlegg samt olje og gass, tvinger mange arbeidsgivere til å rette blikket utover landegrensene for å skaffe seg tiltrengt kompetanse. Samtidig er situasjonen dyster i Hellas. Antallet arbeidsgivere som planlegger å si opp ansatte har imidlertid gått noe ned, men kun tiden vil vise om EUs nylige støtteerklæring vil skape nok stabilitet til at arbeidsgiverne får bedre tro på framtiden. Belgia Bulgaria Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal

14 Manpowers Norge Frankrike Hellas Irland Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Israel Italia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Nederland Norge Polen Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

15 Romania Slovakia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Slovenia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Storbritannia Sveits Sverige Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Sør-Afrika Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

16 Manpowers Norge Tsjekkia Tyrkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Tyskland Ungarn Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Østerrike 14

17 Internasjonale sammenligninger Amerika ManpowerGroup har gjennomført nesten intervjuer i ti land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika om forventet bemanning i andre kvartal Arbeidsgivere fra samtlige land i denne regionen melder om positive utsikter for kommende kvartal. Netto forventet bemanning øker eller holder seg relativt stabil i ni av de ti landene sammenliknet med første kvartal På årsbasis ser man denne tendensen i sju av landene. Optimismen er størst blant arbeidsgivere i Brasil, Peru og Colombia. Mye av styrken i det brasilianske arbeidsmarkedet skyldes de beste utsiktene til dags dato innen bransjegruppen service, hvor nesten seks av ti arbeidsgivere melder om at de vil øke bemanningen i perioden april-juni. Allerede nå ansetter de folk med tanke på fotball-vm i 2014, en begivenhet som forventes å generere arbeidsplasser. Likevel viser det nasjonale arbeidstakerregisteret at målet om å skape 3 millioner nye stillinger innen 2011 ikke ble nådd. Det faktiske tallet er i underkant av to tredeler. Dette er kanskje et tegn på at landets tilgjengelige arbeidskraft ikke kan oppfylle arbeidsgivernes krav. Retter man blikket nordover, har bransjegruppen gruvedrift og utvinning i Canada et sterkt behov for ingeniører, elektrikere og bygningsarbeidere i provinsen Alberta. Årsaken er at oljeselskapene arbeider med å utvikle verdens største oljefelt utenom Midtøsten. Regionalt sett er forventningene til nye ansettelser minst optimistiske i USA. Selv om netto forventet bemanning fortsatt er betraktelig lavere enn før den økonomiske nedgangen satte inn, har den kvartalsvise økningen i samtlige 13 bransjegrupper brakt den til sitt høyeste nivå siden fjerde kvartal Når det gjelder Mexico, forventes den gunstige utviklingen å holde stand i samtlige bransjegrupper og regioner. Både kvartalsvis og på årsbasis er endringene små. I Peru er utsiktene gode, og det skyldes i stor grad optimismen innen bransjegruppen finans, forsikring og eiendomsmegling, i tillegg til en betydelig kvartalsvis økning innen engros- og detaljhandel samt offentlig administrasjon/utdanning. Argentina Brasil Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Canada Colombia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

18 Manpowers Norge Costa Rica Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Mexico Panama Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Peru USA Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

19 Internasjonale sammenligninger Asia og Stillehavsområdet Det er gjennomført nesten intervjuer i Australia, Kina, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore og Taiwan om forventet bemanning i andre kvartal Utsiktene til nye ansettelser er positive i hele regionen. Det er arbeidsgivere i India, Taiwan, Kina og Singapore som er de mest optimistiske. Som i de foregående åtte kvartalene melder indiske arbeidsgivere om de beste bemanningsutsiktene blant samtlige land og landområdene som deltar i undersøkelsen. I den andre enden av skalaen er Hong Kong. Til tross for positive utsikter er det her man finner den svakeste utviklingen i regionen. Tradisjonelt har andre kvartal vært den mest aktive rekrutteringsperioden i Japan. De foreliggende tallene vitner om landets nest beste utsikter siden 2008, og matcher det beste resultatet på nesten fire år. Dette innebærer flere muligheter for jobbsøkerne spesielt innen bransjegruppen gruvedrift/bygg og anlegg. Arbeidsgivere i seks av de åtte land og landområdene forventer færre nyansettelser enn i tilsvarende kvartal i fjor. Dette gjelder særlig Kina og Hong Kong, hvor det Australia er en tilbakegang i samtlige bransjegrupper. På årsbasis går service-sektoren tilbake i samtlige land, med unntak av India og Taiwan. Sammenliknet med første kvartal forventes bemanningen å øke eller holde seg stabil i alle land unntatt Hong Kong. I India melder nesten seks av ti arbeidsgivere i bransjegruppen service at de vil øke antall ansatte i perioden april-juni. Dette gjelder spesielt innen IT, hvor arbeidsgiverne planlegger å dra nytte av de globale nedgangstidene for å tiltrekke seg mer kvalifisert arbeidskraft til lavere kostnader. I fastlands-kina melder myndighetene fortsatt om en reduksjon i arbeidsstyrken, noe som delvis kan tilskrives landets ettbarnspolitikk. Dette tvinger bedrifter til å øke lønningene og forbedre arbeidsforholdene for å tiltrekke seg arbeidskraft. Og når arbeidsstyrken reduseres, gjør bemanningsplanene det samme. For tiden øker ikke arbeidsstyrken i samme sterke grad som tidligere, og sammenliknet med tilsvarende periode i fjor har det vært en sterk nedgang i antall nye ansettelser i samtlige bransjegrupper og i alle regioner, med unntak av to. Hong Kong India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

20 Manpowers Norge Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Singapore Taiwan Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

21 Om ManpowerGroup ManpowerGroup arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. ManpowerGroup er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning ut i fra det enkelte individs potensiale og bedriftens ambisjoner. På denne måten skaper vi Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup hjelper små og store bedrifter i alle bransjer under fem varemerker: ManpowerGroup Solutions, Elan, Manpower, Manpower Professional og Right. I løpet av våren 2012 vil vi i Norge etablere konsulentselskapet Experis, der allerede eksisterende selskaper i Manpower Professional og Elan vil inngå. Vi er lokalisert i mer enn 80 land og landområder over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over oppdrag årlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og medarbeidere knyttet til oss. ManpowerGroup er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og ser alltid etter kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Om undersøkelsen Regioner: Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Manpowers arbeidsmarkedsbarometer blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede bemanningsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i 50 år. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers arbeidsmarkedsbarometer: Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi bemanning i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I 50 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av ManpowerGroup. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med over offentlige og private arbeidsgivere i 41 land og landområder for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i juni 2012 i forhold til forrige kvartal? Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 41 land og landområdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer ManpowerGroups Internal Research Team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt landsøkonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 751 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Netto forventet bemanning I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet bemanning. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Resultatene sammenlignes både med forrige kvartal, omtalt som kvartalsvis, og med samme kvartal året før, omtalt som på årsbasis. Sesongjusteringer Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina, Australia, Belgia, Canada, Costa Rica, Frankrike, Guatemala, Hellas, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Peru, Polen, Romania, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan, Tsjekkia, Tyskland, USA og Østerrike for å gi større innsikt i undersøkelsestallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelsesfluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. ManpowerGroup ønsker å foreta disse justeringene for de øvrige landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. 19

22 Historikk 1962: Første versjon av Manpowers arbeidsmarkedsbarometer ble lansert i USA og Canada. 1966: Storbritannia lanserer en undersøkelse tilsvarende den i USA, men kaller den for ManpowerGroups kvartalsvise bemanningsprognose. Denne undersøkelsen benytter den samme fremtidsforskning som den amerikanske undersøkelsen og er den første i sitt slag i Europa. 1976: Andre versjon av Manpowers arbeidsmarkedsbarometer blir lansert i USA og Canada. Forskningsmetodikken blir oppdatert i henhold til utviklingen av markedsundersøkelser. 2002: ManpowerGroup i Storbritannia benytter en forbedret undersøkelsesmetode i sin kvartalsvise arbeidsmarkedsundersøkelse. ManpowerGroups kontorer i Mexico og Irland lanserer undersøkelsen i sine respektive land. 2003: Tredje versjon av Manpowers arbeidsmarkedsbarometer (MEOS) blir lansert for å utvide programmet til totalt 18 land: Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Storbritannia og USA. 2004: ManpowerGroup i New Zealand lanserer Manpower- Groups arbeidsmarkedsbarometer. 2007: ManpowerGroup i Argentina lanserer Manpower- Groups arbeidsmarkedsbarometer. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra New Zealand. 2008: ManpowerGroup i Colombia, Hellas, Tsjekkia, Polen, Romania og Guatemala lanserer ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Kina og Taiwan i andre kvartal, og i tredje kvartal i tallene fra Sveits og Taiwan. 2009: ManpowerGroup i Ungarn lanserer ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer i tredje kvartal og Brasil i fjerde kvartal. 2010: ManpowerGroup i Panama lanserer Manpower- Groups arbeidsmarkedsbarometer i andre kvartal. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Peru og Costa Rica. 2011: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer lanseres i første kvartal i Manpower i Bulgaria, Slovenia og Tyrkia. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina og Sør-Afrika. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer lanseres i Israel og Slovakia i fjerde kvartal. 2012: ManpowerGroup i Tsjekkia, Hellas, Guatemala, Polen og Romania innarbeider sesongjusteringer i tallene fra andre kvartal. 2005: ManpowerGroup i Taiwan, Kina, India og Sveits lanserer Manpowers arbeidsmarkedsbarometer. 2006: ManpowerGroup i Costa Rica, Peru og Sør-Afrika lanserer ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Sesongjusteringer i tredje kvartal er innarbeidet i tallene fra Australia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania og Sverige.

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Gry Agnete Alsos Tommy Høyvarde Clausen Espen John Isaksen Bjørn Willy Åmo Erlend Bullvåg GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss 12 Forord fra forfatterne I 11 leverte en forskergruppe på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer