Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report"

Transkript

1 Manpowers Q Norge A Manpower Research Report

2

3 Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 11 Internasjonale variasjoner - Nord- og Mellom-Amerika 15 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 17 Om undersøkelsen 19 Om ManpowerGroup 19 1

4 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2011 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 753 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i fjerde kvartal 2011 i forhold til inneværende kvartal? I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet bemanning. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet bemanning. Sammenlignet med foregående kvartal er det en liten økning i netto forventet bemanning på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er det en økning på 5 prosentpoeng. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet bemanning på +13 %. Kvartalsvis er økningen på 5 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 4 prosentpoeng. Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Norske arbeidsgivere ser positivt på bemanningssituasjonen i fjerde kvartal Mens 18 % av dem forventer en økning i bemanningen, er det 4 % som ser for seg en nedgang. 78 % av deltakerne i undersøkelsen forventer ingen endring. Dette gir en netto forventet bemanning på +14 %. 2

5 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i samtlige fem regioner forventer å øke bemanningen i fjerde kvartal Med en netto forventet bemanning på +23 % melder arbeidsgivere i Nord-Norge om et sterkt arbeidsmarked. Arbeidsgivere på Østlandet og i Stor-Oslo forventer en jevn utvikling, og netto forventet bemanning ligger på henholdsvis +17 % og +16 %. Blant arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet hersker det forsiktig optimisme med +8 %, mens man i Midt-Norge ser for seg en mer nøktern utvikling med +2 %. Kvartalsvis forventes det en økning i fire av de fem regionene. For Østlandet er denne økningen på 13 prosentpoeng, og i Nord-Norge er den på 6 prosentpoeng. Arbeidsgivere i Midt-Norge melder imidlertid om en nedgang på 3 prosentpoeng. Sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor ser arbeidsgivere i fire regioner for seg en økning i forventet bemanning. For Østlandet er denne økningen på 10 prosentpoeng, og i Nord-Norge er den på 7 prosentpoeng. I Stor-Oslo og på Sør- og Vestlandet meldes det om en økning på henholdsvis 4 og 3 prosentpoeng. Arbeidsgivere i Midt-Norge melder imidlertid om en nedgang på 10 prosentpoeng på årsbasis. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige fem regioner en økning i bemanningen i fjerde kvartal 2011, med en betydelig vekst i Nord-Norge, Stor-Oslo og på Østlandet. Kvartalsvis forventes det en økning i tre regioner og på årsbasis i fire regioner. Østlandet +18 (+17)% Arbeidsgivere i denne regionen melder om sine beste utsikter til nye ansettelser siden tredje kvartal 2008, med en netto forventet bemanning på +17 %. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en vesentlig økning på henholdsvis 13 og 10 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en jevn utvikling i fjerde kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis er det en markant økning i netto forventet bemanning. 3

6 Manpowers Norge Stor-Oslo +18 (+16)% Med en netto forventet bemanning på +16 % ser arbeidsgiverne lyst på situasjonen kommende kvartal. Sammenlignet med tredje kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er økningen på 4 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser utviklingen lovende ut for fjerde kvartal 2011, og både kvartalsvis og på årsbasis er det en moderat vekst. Midt-Norge +3 (+2)% Arbeidsgivere i denne regionen melder om sine minst optimistiske utsikter siden andre kvartal 2009, med en netto forventet bemanning på beskjedne +2 %. Sammenlignet med inneværende kvartal er det en nedgang på 3 prosentpoeng, og på årsbasis er nedgangen på 10 prosentpoeng. På grunnlag av ujusterte data forventer arbeidsgiverne en liten bemanningsøkning i fjerde kvartal Imidlertid er det en vesentlig nedgang både kvartalsvis og på årsbasis Nord-Norge +19 (23)% Arbeidsgivere i denne regionen melder om sine beste utsikter til nye ansettelser siden første kvartal 2008, med en netto forventet bemanning på +23 %. Sammenlignet med tredje kvartal er det en økning på 6 prosentpoeng, og på årsbasis er økningen på 7 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer et aktivt arbeidsmarked i fjerde kvartal Kvartalsvis er det en moderat nedgang, mens det på årsbasis er en moderat økning. Sør- og Vestlandet +10 (+8)% Med en netto forventet bemanning på +8 % er det tegn på fremgang i fjerde kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis er det en økning på 3 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data er det forsiktig optimisme å spore blant arbeidsgiverne når det gjelder nye ansettelser kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en liten økning i forventet bemanning. 4

7 Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i alle de ni bransjegruppene forventer å øke bemanningen i fjerde kvartal Det ventes en betydelig vekst innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, hvor arbeidsgiverne melder om en netto forventet bemanning på +30 %. I bransjegruppen engros- og detaljhandel/hotell og restaurant er netto forventet bemanning på solide +20 %. Det er også optimisme å spore innen produksjon samt jordbruk, skogbruk, jakt og fiske, med en netto forventet bemanning på henholdsvis +16 % og +12 %. Innen olje og gass ligger netto forventet bemanning på +11 %, mens den er på +10 % i bransjegruppen bygg og anlegg. Kvartalsvis melder arbeidsgivere i fem av de ni bransjegruppene om en økning i netto forventet bemanning. Den mest merkbare økningen på 12 prosentpoeng finner man innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester. I bransjegruppen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske er økningen på 9 prosentpoeng. Engrosog detaljhandel/hotell og restaurant har en økning i netto forventet bemanning på 7 prosentpoeng, og arbeidsgivere innen offentlig tjenesteyting melder om en økning på 6 prosentpoeng. Arbeidsgivere i fire av bransjegruppene ser imidlertid for seg en nedgang, hvor den mest merkbare på 6 prosentpoeng er innen bygg og anlegg. På årsbasis forventer arbeidsgivere i seks av de ni bransjegruppene en økning i nye ansettelser. Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester øker med 13 prosentpoeng, og i bransjegruppene produksjon samt engros- og detaljhandel/hotell og restaurant er økningen på henholdsvis 12 og 11 prosentpoeng. For øvrig er det to bransjegrupper som melder om svakere bemanningsvekst. En av disse er transport, kommunikasjon og lagervirksomhet, med en nedgang på 15 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige ni bransjegrupper en positiv bemanningsvekst kommende kvartal. Den største optimismen finner man innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, samt produksjon. Kvartalsvis er det en økning i fem av bransjegruppene, og på årsbasis i sju av dem. Jord- og skogbruk, jakt og fiske +13 (+12)% Med en netto forventet bemanning på +12 % ser arbeidsgivere i denne bransjegruppen for seg en jevn ansettelsestakt i fjerde kvartal Kvartalsvis er det en økning på 9 prosentpoeng, og på årsbasis er økningen på 2 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer en lovende utvikling kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en liten økning i forventet bemanning. 5

8 Manpowers Norge Bygg og anlegg +10 (+10)% Med en netto forventet bemanning på +10 % ser arbeidsgiverne for seg en viss økning i nye ansettelser kommende kvartal. Imidlertid er det en nedgang på henholdsvis 6 og 4 prosentpoeng sammenlignet med inneværende kvartal og fjerde kvartal i fjor. Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme for kommende kvartal, selv om det har vært en sterk nedgang sammenlignet med tredje kvartal. På årsbasis er det en liten nedgang i netto forventet bemanning. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +13 (+ 9)% Med en netto forventet bemanning på +9 % ser bemanningssituasjonen lovende ut for fjerde kvartal Dette er de mest positive utsiktene i denne bransjegruppen siden fjerde kvartal 2008, og både kvartalsvis og på årsbasis er det en økning på 4 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne et rimelig godt jobbmarked kommende kvartal. Kvartalsvis er det en vesentlig økning i forventet bemanning, og på årsbasis er økningen moderat Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester +31 (+30)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen melder om sine beste utsikter til nye ansettelser siden fjerde kvartal 2007, med en netto forventet bemanning på +30 %. Kvartalsvis er økningen på 12 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 13 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer et solid arbeidsmarked i fjerde kvartal Både kvartalsvis og på årsbasis er det en vesentlig økning i netto forventet bemanning. Produksjon +21 (+16)% Med en netto forventet bemanning på + 16 % bør arbeidssøkere i denne bransjegruppen ha gode muligheter i fjerde kvartal Sammenlignet med foregående kvartal er det en nedgang på 2 prosentpoeng, mens det på årsbasis er en økning på 12 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne et aktivt jobbmarked kommende kvartal. Kvartalsvis er det en liten økning i forventet bemanning, mens økningen på årsbasis er betydelig. 6

9 Olje og gass +12 (+11)% En netto forventet bemanning på +11 % lover godt for fjerde kvartal. Sammenlignet med inneværende kvartal er bemanningssituasjonen stabil, og på årsbasis er det en økning på 3 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en jevn bemanningsutvikling i fjerde kvartal 2011, til tross for en moderat nedgang fra tredje kvartal. På årsbasis er det en moderat økning i forventet bemanning. Offentlig tjenesteyting +8 (+7)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en viss vekst i fjerde kvartal 2011, med en netto forventet bemanning på +7 %. Sammenlignet med inneværende kvartal er det en økning på 6 prosentpoeng, og på årsbasis er situasjonen uendret. Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme for kommende kvartal, og både kvartalsvis og på årsbasis er bemanningssituasjonen relativt stabil. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet +1 (+2)% Med en netto forventet bemanning på beskjedne + 2 % ser arbeidsgiverne for seg en langsom vekst i fjerde kvartal Sammenlignet med inneværende kvartal er det en nedgang på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er nedgangen på hele 15 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer et labert arbeidsmarked kommende kvartal. Kvartalsvis er det en liten nedgang, men på årsbasis er nedgangen betydelig. Engros- og detaljhandel/hotell og restaurant +17 (+20)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen melder om sine beste utsikter til nye ansettelser siden andre kvartal 2008, med en netto forventet bemanning på +20 %. Kvartalsvis er økningen på 7 prosentpoeng, mens den på årsbasis er på 11 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data ser arbeidsgiverne for seg en jevn utvikling i fjerde kvartal Kvartalsvis er bemanningssituasjonen relativt stabil, mens det er en betydelig økning på årsbasis. 7

10 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer ManpowerGroup gjennomfører hvert kvartal en spørreundersøkelse for å vurdere aktuelle trender* på 41 av verdens viktigste arbeidsmarkeder. Mer enn arbeidsgivere i disse 41 landene og landområdene er blitt intervjuet om forventet bemanningsutvikling i perioden oktober til desember I 36 av de 41 landene og landområdene forventer arbeidsgiverne i varierende grad en økning i nye ansettelser kommende kvartal, til tross for usikkerheten i verdensøkonomien. Arbeidsgivere i Israel og Slovakia deltar i undersøkelsen for første gang dette kvartalet. Globalt sett er optimismen størst i Brasil, Taiwan, India og Singapore, mens arbeidsgivere i Hellas, Italia, Slovenia og Spania melder om de svakeste og eneste negative bemanningsutsiktene; en konsekvens av måneder med økonomisk nedgang. Sammenlignet med forrige kvartal forventes ansettelsestakten å gå noe ned eller holde seg stabil i 32 av 39 land og landområder. Selv om de fleste arbeidsgiverne gir uttrykk for at de vil ansette folk i kommende kvartal, skyldes den kalkulerte nedgangen fra tredje kvartal delvis økt bevissthet rundt forvaltning av kompetanse og bedre metoder for å variere bruken av midlertidig ansatte. Ved første tegn på usikkerhet kan de redusere eller øke bemanningen etter behov. I de 36 landene og landområdene hvor sammenlikninger på årsbasis foreligger, forventes bemanningen å øke eller holde seg stabil i 22 av dem. Når det gjelder de ulike regionene, melder arbeidsgivere i Asia/Stillehavsområdet om en positiv netto forventet bemanning. Data tyder på at Taiwan har det gunstigste jobbmarkedet blant de åtte landene og landområdene som er med i undersøkelsen i denne regionen, godt hjulpet av en arbeidsledighet på under fem prosent. Sammenlignet med forrige kvartal har det vært en marginal nedgang i etterspørselen etter arbeidskraft i tre av de åtte landene og landområdene i Asia/Stillehavsområdet som deltar i undersøkelsen. Dette kommer mest tydelig til uttrykk i India, hvor ansettelsestakten forventes å synke betraktelig, delvis som følge av USAs reduserte behov for produkter og tjenesteutsetting (outsourcing). I Amerika melder arbeidsgivere i samtlige ti land om positive bemanningsutsikter for fjerde kvartal. Sammenlignet med tredje kvartal forventes arbeidsmarkedet å holde seg relativt stabilt eller falle litt i sju av de ti landene i denne regionen. På årsbasis ser man imidlertid tegn på en marginal økning eller en stabil tendens i seks av de ti landene. Den beskjedne bemanningsveksten i USA forventes å holde seg uforandret, både sammenliknet med tredje kvartal 2011 og fjerde kvartal I EMEA-regionen er utsiktene noe varierende, og arbeidsgivere i 18 av de 23 landene som er med i undersøkelsen forventer en positiv bemanningsutvikling. I 18 av 21 land er det en nedadgående eller stabil tendens sammenlignet med forrige kvartal, men i 12 av de 18 landene hvor sammenlikninger på årsbasis foreligger, er tendensen økende eller stabil. I denne regionen er optimismen størst blant arbeidsgivere i Tyrkia, Bulgaria, Israel og Norge, mens Hellas og Italia befinner seg i motsatt ende av skalaen. * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2011 omfattet mer enn personal- og utvelgelsesansvarlige fra offentlige og private bedrifter verden over. 45 % av respondentene kom fra ti land i Amerika; 25 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 30 % fra 23 EMEA-land. 8

11 *EMEA Europa, Midt-Østen og Afrika. 1. Tallene i parentes er netto forventet bemanning etter justering for å fjerne effekten av sesongvariasjoner. Vi gjør oppmerksom på at disse dataene ikke er tilgjengelige for alle land, ettersom det kreves data fra minst 17 kvartaler. 9

12 Manpowers Norge Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 39 land og landområder 36 land og landområder** * Ujusterte data ** Ikke mulig å sammenligne kvartalsvis for Bulgaria, Slovenia og Tyrkia, som deltar for første gang i 1. kvartal

13 Internasjonale sammenligninger EMEA Det er gjennomført nesten intervjuer i 23 EMEAland (Europa, Midtøsten og Afrika) om forventet bemanning i fjerde kvartal Undersøkelsen tyder på at arbeidsmarkedet vil følge den samme variable tendensen som har holdt seg gjennom 2011, og hvor arbeidsgivere i 18 av 23 land forventer en positiv bemanningsutvikling. Kvartalsvis er det en nedgang i 13 land, mens det på årsbasis meldes om en økning i netto forventet bemanning i 11 land. Regionalt sett er optimismen størst i Tyrkia, Israel, Bulgaria og Norge, og i den andre enden av skalaen finner man Hellas og Italia, hvor utsiktene til nye ansettelser er på et lavmål. Innen bransjegruppen produksjon er det en kvartalsvis nedgang i 18 av 21 land, men et unntak man bør merke seg er Tyskland, hvor arbeidsgiverne forventer sin største bemanningsøkning på tre år. Dette økende Belgia behovet for arbeidskraft skyldes delvis mangel på kvalifisert personell som f.eks. ingeniører. Imidlertid vil fallet i bruttonasjonalproduktet utvilsomt få arbeidsgiverne til å vurdere eventuelle nye ansettelser nøye. Arbeidsgivere i Sverige og Norge forutser en god avslutning på året, og melder om sine mest optimistiske bemanningsplaner siden I Norge er utsiktene til nye ansettelser innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester de beste på fire år. I Sverige kommer bygg og anlegg best ut, godt hjulpet av investeringene i infrastruktur i den nordlige delen av landet. Optimismen blant tyrkiske arbeidsgivere holder seg, til tross for en kvartalsvis nedgang i forventet bemanning i ni av elleve bransjegrupper. Og selv om arbeidsgivere i Irland ser for seg et noe stillestående jobbmarked i årets siste måneder, markerer fjerde kvartal 2011 slutten på tolv sammenhengende kvartaler med negative utsikter. Bulgaria Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Frankrike Hellas Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

14 Manpowers Norge Irland Israel Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Italia Nederland Norge Polen Romania Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Slovakia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

15 Slovenia Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Storbritannia Sveits Sverige Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Sør-Afrika Tsjekkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Tyrkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal

16 Manpowers Norge Tyskland Ungarn Østerrike Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

17 Internasjonale sammenligninger Amerika ManpowerGroup har gjennomført nesten intervjuer i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika om forventet bemanning i fjerde kvartal Arbeidsgivere fra samtlige land i denne regionen melder om positive utsikter for kommende kvartal. Netto forventet bemanning holder seg relativt stabil eller øker i fem av de ti landene sammenlignet med tredje kvartal På årsbasis ser man denne tendensen i seks av landene. De største forventningene til nye ansettelser finner man blant arbeidsgivere i Brasil, Panama og Colombia. Den sterke etterspørselen i Brasil skyldes i stor grad direkte investeringer fra utlandet i form av internasjonale selskaper som ønsker å dra nytte av dette fremvoksende markedet. Utsiktene til nye ansettelser i Brasil er de mest optimistiske blant samtlige 41 land og landområder som er med i undersøkelsen dette kvartalet. Denne tendensen forsterkes ytterligere av behovet for mer arbeidskraft innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, bygg og anlegg samt service. I disse bransjegruppene regner rundt halvparten av arbeidsgiverne med å øke bemanningen kommende kvartal. Argentina For andre kvartal på rad er arbeidsgivere i USA de minst optimistiske i denne regionen. Til tross for at de forventer en økning i bemanningen i 11 av 13 bransjegrupper, sier arbeidsgivere i USA at de vil senke ansettelsestakten i forhold til foregående kvartal i 12 av de 13 bransjegruppene. De siste måneders hendelser inkludert den fastlåste situasjonen med det føderale gjeldstaket, eurokrisen og nyheten om langsommere BNP-vekst i Tyskland, Europas største økonomi har utvilsomt satt spor. Selv om netto forventet bemanning i USA er positiv med +7 %, er tendensen fortsatt laber, og åpenbart ikke på et nivå som genererer nye arbeidsplasser. Arbeidsgivere i Mexico er på linje med sine kolleger i USA, og forventer en økning i antall nye ansettelser til tross for litt svakere utsikter i forhold til tredje kvartal 2011 og fjerde kvartal Selv om prognosene fra meksikanske arbeidsgivere er optimistiske, kan en fremtidig nedgang i USA virke inn på arbeidsmarkedet i Mexico. Kanadiske arbeidsgivere forventer en jevn bemanningsutvikling kommende kvartal, til tross for en liten nedgang både kvartalsvis og på årsbasis. Brasil Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Canada Colombia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

18 Manpowers Norge Costa Rica Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Mexico Panama Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Peru USA Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

19 Internasjonale sammenligninger Asia og Stillehavsområdet Det er gjennomført over intervjuer i Australia, Kina, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore og Taiwan om forventet bemanning i fjerde kvartal Optimismen råder fortsatt i denne regionen, og i fem av de åtte landene og landområdene som deltar i undersøkelsen forventes bemanningen å øke eller holde seg stabil sammenlignet med foregående kvartal. På årsbasis ser man noe blandede utsikter blant arbeidsgiverne, med en økning i forventet bemanning i fire av de åtte landene og landområdene. Regionalt sett er optimismen fortsatt størst i Taiwan, India og Singapore. Det er fremdeles japanske arbeidsgivere som regner med lavest bemanningsvekst i regionen, selv om forventet bemanning fortsetter å øke jevnt. Utsiktene til nye ansettelser er nå de beste på tre år, ettersom bedrifter i den jordskjelvrammede Tohoku-regionen gjenopptar sin normale produksjon og statlige arbeidsmarkedstiltak for permitterte arbeidere bidrar til fremgangen. Australia En sterk bemanningsøkning innen bransjegruppene bygg og anlegg, gruvedrift, finans, forsikring og eiendomsmegling samt produksjon sørger for at arbeidsmarkedet i Taiwan opprettholder sin solide posisjon. Mangel på fagfolk med relevant kompetanse og lav arbeidsledighet i Taiwan gir rikelige muligheter for de som kan fylle etterspurte stillinger som FOU-eksperter og teknikere. Også i Singapore, hvor en av tre arbeidsgivere indikerer at de vil øke bemanningen kommende kvartal, har jobbsøkerne gode muligheter. Og til tross for en markant nedgang på årsbasis forventer indiske og kinesiske arbeidsgivere et aktivt jobbmarked i årets siste tre måneder. Siden den indiske finanssektoren i stor grad avhenger av det amerikanske markedet USA står for nesten 60 prosent av inntektene i den USD 60 mrd. sterke indiske IT-bransjen gjenspeiler utsiktene for fjerde kvartal lavere etterspørsel fra USAs side. Samtidig indikerer de kinesiske prognosene at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft vil fortsette å påvirke arbeidsgivernes evne til å benytte innleid personell. Til tross for en økning av minstelønnen med 20 % tidligere i år, ønsker kinesiske arbeidere å unngå ufaglærte jobber med lav lønn, noe som vil påvirke arbeidsgivernes produksjonsvolum og marginer. I Japan rapporterer arbeidsgivere i den viktige produksjonssektoren om sine beste bemanningsutsikter siden andre kvartal Hong Kong India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

20 Manpowers Norge Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Singapore Taiwan Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

21 Om ManpowerGroup ManpowerGroup arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. ManpowerGroup er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning ut i fra det enkelte individs potensiale og bedriftens ambisjoner. På denne måten skaper vi Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup hjelper små og store bedrifter i alle bransjer under fem varemerker: ManpowerGroup Solutions, Elan, Manpower, Manpower Professional og Right. Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over oppdrag årlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og medarbeidere knyttet til oss. ManpowerGroup er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og ser alltid etter kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Om undersøkelsen Regioner: Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Manpowers blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede bemanningsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i nesten 50 år. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers : Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi bemanning i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I nesten 50 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av Manpower. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med mer enn offentlige og private arbeidsgivere i 41 land for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i desember 2011 i forhold til forrige kvartal? Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 41 landene og områdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer Manpower Internal Research Team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt lands økonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 753 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Netto forventet bemanning I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet bemanning. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Resultatene sammenlignes både med forrige kvartal, omtalt som kvartalsvis, og med samme kvartal året før, omtalt som på årsbasis. Sesongjusteringer Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina, Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Costa Rica, Frankrike, Tyskland, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan og USA for å gi større innsikt i undersøkelsestallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelsesfluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. Manpower ønsker å foreta disse justeringene for de øvrige landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. 19

22 Historikk 1962: Første versjon av Manpowers arbeidsmarkedsbarometer ble lansert i USA og Canada. 1966: Storbritannia lanserer en undersøkelse tilsvarende den i USA, men kaller den for Manpowers kvartalsvise bemanningsprognose. Denne undersøkelsen benytter den samme fremtidsforskning som den amerikanske undersøkelsen og er den første i sitt slag i Europa. 1976: Andre versjon av Manpowers blir lansert i USA og Canada. Forskningsmetodikken blir oppdatert i henhold til utviklingen av markedsundersøkelser. 2002: Manpower i Storbritannia benytter en forbedret undersøkelsesmetode i sin kvartalsvise arbeidsmarkedsundersøkelse. Manpowers kontorer i Mexico og Irland lanserer undersøkelsen i sine respektive land. 2003: Tredje versjon av Manpowers (MEOS) blir lansert for å utvide programmet til totalt 18 land: Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Storbritannia og USA. 2004: Manpower i New Zealand lanserer Manpowers. 2005: Manpower i Taiwan, Kina, India og Sveits lanserer Manpowers. 2006: Manpower i Costa Rica, Peru og Sør-Afrika lanserer Manpowers. Sesongjusteringer i tredje kvartal er innarbeidet i tallene fra Australia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania og Sverige. 2007: Manpower i Argentina lanserer Manpowers. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra New Zealand. 2008: Manpower i Colombia, Hellas, Tsjekkia, Polen, Romania og Guatemala lanserer Manpowers. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Kina og Taiwan i andre kvartal, og i tredje kvartal i tallene fra Sveits og Taiwan. 2009: Manpower i Ungarn lanserer Manpowers i tredje kvartal og Brasil i fjerde kvartal. 2010: Manpower i Panama lanserer Manpowers i andre kvartal. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Peru og Costa Rica. 2011: Manpowers lanseres i første kvartal i Manpower i Bulgaria, Slovenia og Tyrkia. Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina og Sør-Afrika. Manpowers lanseres i Israel og Slovakia i fjerde kvartal.

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q2 2012 Norge Manpowers Norge 2. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 08 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q4 2012 Norge Manpowers Norge 4. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved.

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpowers Q1 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2012 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q4 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q3 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q2 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge 1. kvartal 2006 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Innhold Arbeidsmarkedsbarometer for Norge 2 Regionale variasjoner 2 Bransjevariasjoner 4 Globalt arbeidsmarkedsbarometer

Detaljer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer Manpower Q2 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner Bransjevariasjoner Globalt arbeidsmarkedsbarometer Internasjonale variasjoner Europa

Detaljer

Q Manpower. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpower. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpower Q3 6 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 6 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner Bransjevariasjoner Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner Europa

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2017

Arbeidsmarkedet nå juni 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå juni 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2015

Arbeidsmarkedet nå - februar 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - februar 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg 8. februar 213 Statsminister Jens Stoltenberg Arbeid Kunnskap Velferd Klima 2 Foto: Oddvar Walle Jensen / NTB Scanpix Den norske modellen virker Vi har høy inntekt og jevn fordeling,5 Ulikhet målt ved

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå februar 2017

Arbeidsmarkedet nå februar 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå februar 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2017

Arbeidsmarkedet nå august 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå august 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Ny tidsalder - nytt arbeidsliv. Maalfrid Brath Konsernsjef ManpowerGroup

Ny tidsalder - nytt arbeidsliv. Maalfrid Brath Konsernsjef ManpowerGroup Ny tidsalder - nytt arbeidsliv Maalfrid Brath Konsernsjef ManpowerGroup ManpowerGroup zz 2 Trendene som endrer arbeidsmarkedet Demografi Individualisering Profesjonalisering Teknologi 3 2050 1 av 3 i Europa

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer