Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer"

Transkript

1 Manpowers Q3 7 Norge A Manpower Research Report

2 Manpowers Norge 3. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner Europa, Midt-Østen og Afrika (EMEA) 11 Internasjonale variasjoner Nord og Mellom-Amerika 13 Internasjonale variasjoner Asia og Stillehavsområdet 14 Om undersøkelsen 16 Om Manpower Inc. 16

3 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 7 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 753 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i tredje kvartal 7 i forhold til inneværende kvartal? Som det fremkommer av tabellen nedenfor, svarte 28% av deltakerne i undersøkelsen at de forventer en økning i sysselsettingen i tredje kvartal, mens 68% ikke forventer noen endring. 3 prosent av de spurte ser for seg en nedgang i bemanningsnivået. I denne rapporten bruker vi begrepet Netto forventet sysselsetting. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet sysselsetting. Når man ser på rådata, har det vært en økning i netto forventet sysselsetting på 8 prosentpoeng siden forrige kvartal, og den ligger nå på hele +25 %. Dette er de mest optimistiske utsiktene i Norge siden undersøkelsen ble innført i 3. På årsbasis meldes det om en økning i sysselsettingsaktiviteten på hele 9 prosentpoeng. Når man tar sesongjusterte tall med i beregningen, er det en økning på 8 prosentpoeng både kvartalsvis og på årsbasis og netto forventet sysselsetting i Norge holder seg på sterke +22 %

4 Regionale variasjoner Når man ikke tar sesongjusterte tall med i beregningen, forventer arbeidsgivere i samtlige fem regioner fortsatt en økning i sysselsettingen. Det er arbeidsgivere i Nord- Norge som har de største forventningene [+38%]. For fjerde kvartal på rad er arbeidsgivere på Østlandet de minst optimistiske med en netto forventet sysselsetting på +14%. Flertallet av de fem regionene melder om en økning i netto forventet sysselsetting både kvartalsvis og på årsbasis, med unntak av Sør- og Vestlandet. Når man tar høyde for sesongvariasjoner, er det arbeidsgivere i Midt-Norge som er de mest optimistiske med +34 %. Østlandet er fortsatt den regionen som melder om de svakeste utsiktene [+7 %]. Samtlige fem regioner forventer en økning i sysselsettingen sammenlignet med forrige kvartal, mens tre av fem forventer en økning i forhold til tilsvarende kvartal i 6. Østlandet +14 (7)% Før justering for sesongvariasjoner ser arbeidsgivere på Østlandet for seg en moderat økning i sysselsettingen på 8 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal. Netto forventet sysselsetting ligger på +14 %, men er likevel det laveste tallet blant samtlige regioner dette kvartalet. På årsbasis er situasjonen relativt stabil med en økning på 1 prosentpoeng. Etter justering for sesongvariasjoner melder arbeidsgivere på Østlandet om en netto forventet sysselsetting på +7%. Denne beskjedne sysselsettingsaktiviteten gir en relativt stabil kvartalsvis økning [1 prosentpoeng], og en liten nedgang på årsbasis [3 prosentpoeng]. Stor-Oslo +28 (28)% Før sesongjusterte tall tas med i beregningen, forventer arbeidsgivere i Stor-Oslo en liten kvartalsvis økning i netto forventet sysselsetting på 3 prosentpoeng, og en betydelig økning på årsbasis på 12 prosentpoeng. Dette gir en netto forventet sysselsetting på hele +28 %. Når man tar høyde for sesongvariasjoner, holder netto forventet sysselsetting seg fremdeles på +28 %. Det meldes om økning i netto forventet sysselsetting både kvartalsvis og på årsbasis [henholdsvis 5 og 14 prosentpoeng]. 4

5 Manpowers Norge Midt-Norge +29 (34)% Før sesongjusterte tall tas med i beregningen, melder arbeidsgivere i Midt-Norge om en betydelig økning både kvartalsvis [16 prosentpoeng] og på årsbasis [15 prosentpoeng]. Dette gir en netto forventet sysselsetting på optimistiske +29 %, det beste resultatet i denne regionen siden undersøkelsen ble innført i 3. Det utgjør også den største kvartalsvise økningen på landsbasis i tredje kvartal 7. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet sysselsetting på hele +34%, det beste sesongjusterte resultatet i denne regionen siden undersøkelsen ble innført i 3. Dette utgjør betydelige økninger både kvartalsvis og på årsbasis, med henholdsvis 21 og 18 prosentpoeng. Nord-Norge +38 (26)% Før justering for sesongvariasjoner melder arbeidsgivere i Nord-Norge om den største økningen i sysselsettingsaktivitet blant samtlige regioner (sammen med Midt- Norge), både kvartalsvis og på årsbasis [henholdsvis 16 og 26 prosentpoeng]. Netto forventet sysselsetting ligger nå på hele +38 %, det beste resultatet i denne regionen siden undersøkelsen ble innført i 3. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet sysselsetting på +26 %. Dette gir en moderat kvartalsvis økning på 8 prosentpoeng og en betydelig økning på 21 prosentpoeng på årsbasis. Sør- og Vestlandet +19 (16)% Før justering for sesongvariasjoner er Sør- og Vestlandet den eneste regionen som melder om nedgang i netto forventet sysselsetting både på kvartals- og årsbasis [henholdsvis 5 og 7 prosentpoeng]. Netto forventet sysselsetting ligger likevel på optimistiske +19 %. Etter justering for sesongvariasjoner holder netto forventet sysselsetting seg stabilt på +16 %. Det forventes en liten kvartalsvis økning i sysselsettingsaktiviteten [3 prosentpoeng], og en moderat nedgang [6 prosentpoeng] på årsbasis. 5

6 Bransjevariasjoner Før justering for sesongvariasjoner forventer arbeidsgivere i samtlige ni bransjegrupper en økning i sysselsettingen i tredje kvartal. Det er arbeidsgivere innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet som er de mest optimistiske når det gjelder netto forventet sysselsetting [+59 %], mens de minst optimistiske er arbeidsgivere innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske [+14 %]. Som det fremgår, viser en sammenligning med forrige kvartal at tre av de ni bransjegruppene melder om økning i sysselsettingsaktiviteten, fire melder om nedgang, og to forventer ingen endring. På årsbasis melder samtlige bransjegrupper om økning i sysselsettingen. Etter justering for sesongvariasjoner forventer samtlige bransjegrupper en økning i sysselsettingen tredje kvartal 7. Den største optimismen finner man innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet [+54%], mens det er arbeidsgivere innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske som har de laveste forventningene [5 %]. Som det fremgår av nedenstående, forventer fire av de ni bransjegruppene en kvartalsvis økning i sysselsettingen, mens fem av dem ser for seg en nedgang. En sammenligning på årsbasis viser at samtlige ni bransjegrupper forventer en økning i sysselsettingen. Jordbruk, skogbruk, jakt og fiske 14 (5)% Før justering for sesongvariasjoner er arbeidsgivere innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske de minst optimistiske når det gjelder netto forventet sysselsetting blant samtlige bransjegrupper. Netto forventet sysselsetting ligger likevel på +14 %. Det meldes om en betydelig nedgang sammenlignet med andre kvartal 7 [22 prosentpoeng], selv om det på årsbasis forventes en moderat økning på 8 prosentpoeng. Når sesongjusterte tall legges til grunn, blir netto forventet sysselsetting +5 %. Arbeidsgivere i denne bransjegruppen melder om den største kvartalsvise nedgangen i sysselsettingsaktivitet [26 prosentpoeng] blant samtlige grupper tredje kvartal. På årsbasis forventes det imidlertid en liten økning på 4 prosentpoeng. 6

7 Manpowers Norge Bygg og anlegg +17 ()% Før justering for sesongvariasjoner forventes det ingen endring i sysselsettingen sammenlignet med forrige kvartal. Netto forventet sysselsetting holder seg på +17%. På årsbasis meldes det om en moderat økning på 5 prosentpoeng. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet sysselsetting på +%. Dette gir en markant nedgang på 9 prosentpoeng siden forrige kvartal, men en liten økning på årsbasis på 4 prosentpoeng. Elektrisitets-, gass og vannforsyning +25 (25)% Arbeidsgivere innen elektrisitets-, gass- og vannforsyning ser optimistisk på tredje kvartal 7 og melder om en netto forventet sysselsetting på +25 %. Dette utgjør ingen kvartalsvis endring, men derimot en vesentlig økning på årsbasis på prosentpoeng. Etter at sesongjusterte tall er tatt med i beregningen, ligger netto forventet sysselsetting på hele +25%. Dette utgjør en moderat kvartalsvis nedgang på 8 prosentpoeng, og en betydelig økning på årsbasis på 9 prosentpoeng. Finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning +24 (21)% Før justering for sesongvariasjoner melder 24% av arbeidsgivere innen finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning om økning i sysselsettingen. Dette gir en moderat kvartalsvis nedgang på 8 prosentpoeng, og en liten økning på 2 prosentpoeng på årsbasis. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet sysselsetting på +21 %. Dette utgjør en betydelig kvartalsvis nedgang [11 prosentpoeng], mens det på årsbasis praktisk talt ikke meldes om endring [økning på 1 prosentpoeng]. Produksjon +31 (35)% Før justering for sesongvariasjoner melder arbeidsgivere innen produksjonssektoren om en netto forventet sysselsetting på solide +31%. Det forventes en betydelig økning i nye ansettelser, både kvartalsvis og på årsbasis [henholdsvis 13 og 29 prosentpoeng]. Dette er de mest optimistiske utsiktene til netto forventet sysselsetting i denne bransjegruppen siden undersøkelsen ble innført i 3. Når sesongjusterte tall tas med, melder arbeidsgivere i denne bransjegruppen om en betydelig økning i sysselsettingsaktiviteten, både kvartalsvis og på årsbasis [henholdsvis 18 og 3 prosentpoeng]. Det gir en netto forventet sysselsetting på hele +35 % og er de mest optimistiske sesongjusterte utsiktene i denne bransjegruppen siden undersøkelsen ble innført i 3. 7

8 Gruvedrift og steinindustri +25 (19)% Før justering for sesongvariasjoner forventer arbeidsgivere innen gruvedrift og steinindustri en moderat kvartalsvis nedgang i netto forventet sysselsetting på 6 prosentpoeng. På årsbasis er det imidlertid en liten økning på 2 prosentpoeng. Det gir en netto forventet sysselsetting på solide +25%. Etter justering for sesongvariasjoner melder arbeidsgivere innen gruvedrift og steinindustri om en moderat kvartalsvis nedgang i sysselsettingsaktiviteten [5 prosentpoeng], mens det på årsbasis er en liten økning på 3 prosentpoeng. Netto forventet sysselsetting ligger nå på stabile +19%. Offentlig tjenesteyting 19 (19)% Før justering for sesongvariasjoner ser arbeidsgivere innen offentlig tjenesteyting optimistisk på neste kvartal med en netto forventet sysselsetting på +19 %. Dette er det beste resultatet for denne bransjegruppen siden andre kvartal 5. Kvartalsvis forventes det en betydelig økning i nye ansettelser på 12 prosentpoeng, mens det på årsbasis kun er beskjedne endringer [økning på 1 prosentpoeng]. Etter justering for sesongvariasjoner ser arbeidsgivere innen offentlig tjenesteyting optimistisk på utviklingen med en netto forventet sysselsetting på +19 %. Det forventes en betydelig kvartalsvis økning i nye ansettelser [15 prosentpoeng], mens situasjonen på årsbasis ser relativt stabil ut med en økning på 1 prosentpoeng. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet +59 (54)% Før justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet sysselsetting innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet på det høyeste siden målingen startet i 3, på +59 %. Dette utgjør vesentlige forbedringer både kvartalsvis og på årsbasis med henholdsvis 35 og 38 prosentpoeng. Etter justering for sesongvariasjoner holder netto forventet sysselsetting seg på +54 %. En slik betydelig økning både kvartalsvis [31 prosentpoeng] og på årsbasis [35 prosentpoeng] gir det mest positive resultatet etter sesongjusteringer siden undersøkelsen ble innført i Norge i 3. Engros- og detaljhandel / hotell og restaurant + ()% Før sesongjusterte tall er tatt med i beregningen, forventes sysselsettingsaktiviteten innen engros- og detaljhandel/ hotell og restaurant å holde seg relativt stabil, med en kvartalsvis nedgang på 1 prosentpoeng. Netto forventet sysselsetting ligger på + %, en liten økning på 4 prosentpoeng siden tilsvarende periode i 6. Når sesongjusterte tall er tatt med i beregningen, holder netto forventet sysselsetting seg på + %, med en liten kvartalsvis økning på 2 prosentpoeng og en moderat økning på årsbasis på 5 prosentpoeng. 8

9 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer Nesten 52 arbeidsgivere i 27 land og landområder er blitt intervjuet om forventet sysselsettingsutvikling* i perioden juli til september 7. I samtlige land og landområder ser man for seg en økning i nye ansettelser, og arbeidsgivere i Tyskland og Norge melder om sine mest optimistiske utsikter siden undersøkelsen ble innført i disse landene. * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. SA: Netto forventet sysselsetting etter justering for å fjerne innvirkningen av sesongvariasjoner på sysselsettingsaktiviteten. Merk at disse dataene ikke er tilgjengelige for alle land, ettersom det kreves minimum 13 kvartaler med data for å justere for sesongvariasjoner. 9

10 Arbeidsgivere i 15 land og landområder melder om en nedgang i sysselsettingsplanene sammenlignet med andre kvartal, mens det i 14 land/landområder meldes om en økning sammenlignet med samme periode i fjor. I USA forventes det at nivået vil holde seg stabilt i tredje kvartal, men noe svakere sammenlignet med tredje kvartal 6. I Asia og Stillehavsområdet ser man for seg en nedgang i forhold til forrige kvartal. Et unntak verdt å merke seg er India, hvor etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg opp etter et fall i andre kvartal. De mest optimistiske globale utsiktene for tredje kvartal finner vi blant arbeidsgivere i Singapore, Peru, India, Argentina, New Zealand, Australia, Norge, Costa Rica, Japan og Hong Kong. I den andre enden av skalaen finner vi arbeidsgivere i Italia, Belgia og Frankrike, hvor situasjonen ser minst lovende ut. På regional basis fortsetter arbeidsgivere i Amerika å melde om positiv netto forventet sysselsetting, med Peru helt i topp. Det er fortsatt høye forventninger til nye ansettelser i Asia og Stillehavsområdet, og nok en gang er det arbeidsgivere i Singapore som er de mest optimistiske i regionen. I Europa, Midt-Østen og Afrika (EMEAregionen) melder arbeidsgivere i samtlige 13 land som deltok i undersøkelsen om positiv sysselsettingsaktivitet for tredje kvartal 7. I Tyskland har man høye forventninger; en videreføring av den oppadgående tendensen man så i fjerde kvartal 6. Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 7 omfattet nesten 52 personal- og utvelgelsesansvarlige både fra offentlige og private organisasjoner verden over. 44 % av respondentene kom fra seks land i Amerika, 33 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 23 % fra 13 EMEA-land. Nord og Mellom-America 44% Asia og Stillehavsområdet 33% EMEA 23%

11 Manpowers Norge Internasjonale variasjoner Europa, Midt-Østen og Afrika (EMEA) Det er foretatt nesten 12 intervjuer i 13 EMEA-land om forventet sysselsetting i tredje kvartal 7. Arbeidsgivere i regionen melder fremdeles om varierende grad av positiv sysselsettingsaktivitet. Utsiktene er best i Norge, Sør-Afrika, Storbritannia, Tyskland, Sverige og Sveits. Arbeidsgivere i Tyskland og Norge melder om sine mest positive utsikter siden undersøkelsen ble innført i disse landene. Italienske arbeidsgivere melder om de svakeste men likevel positive utsiktene i regionen. Med unntak av nedgang i Irland og økte forventninger i Norge, ser sysselsettingsaktiviteten ut til å holde seg relativt stabil i Europa sammenlignet med andre kvartal. Arbeidsgivere i Irland forventer en betydelig nedgang både sammenlignet med forrige kvartal og tredje kvartal 6. På årsbasis melder arbeidsgivere i åtte europeiske land om en økning i sysselsettingen. Belgia Frankrike Irland Italia Nederland Norge

12 Spania Storbritannia Sveits Sverige Dette Switzerland landet joined kom med the i survey undersøkelsen in Q3 5. i 3. kvartal 5 Ingen No bar stolpe indicates viser Net verken Employment positive eller Outlook negative of zero. sysselsettingsutsikter. Sør-Afrika Tyskland Dette South landet Africa kom joined med the i survey undersøkelsen in Q4 6. i 4. kvartal 6 Ingen stolpe viser verken positive eller negative sysselsettingsutsikter. Østerrike

13 Manpowers Norge Internasjonale variasjoner Nord- og Mellom-Amerika Det er foretatt nesten 23 intervjuer i Argentina, Canada, Costa Rica, Mexico, Peru og USA om forventet sysselsetting i tredje kvartal 7. Dataene viser stabile sysselsettingsutsikter for USA, Canada og Mexico for de kommende tre måneder ettersom disse tre arbeidsmarkedene ser ut til å bevege seg i takt med hverandre. I Argentina og Mexico forventes det en litt lavere sysselsettingsaktivitet enn i andre kvartal 7. Sammenlignet med tredje kvartal 6 er netto forventet sysselsetting stabil i Canada og Mexico, litt lavere i Costa Rica og USA, men betydelig høyere i Peru. Arbeidsgivere i Peru og Argentina er de mest optimistiske når det gjelder nye ansettelser i neste kvartal. Utsiktene for Mexico er blant de mest optimistiske siden undersøkelsen ble innført i landet. Argentina Canada Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal 7 Costa Rica Mexico Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal 6 Peru USA Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal 6 13

14 Internasjonale variasjoner Asia og Stillehavsområdet Det er foretatt mer enn 17 intervjuer i Asia og Stillehavsområdet om forventet sysselsetting i perioden juli til september 7. Netto forventet sysselsetting fremstår som positiv i de åtte landene og landområdene i regionen som deltok i undersøkelsen. Men med unntak av India er utsiktene for sju av de åtte landene svakere i forhold til andre kvartal 7. Australia Sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor melder arbeidsgivere i Australia, Kina, New Zealand og Singapore om økt sysselsetting. Det er arbeidsgivere i Singapore, India, New Zealand og Australia som har de største forventningene, mens Taiwan regner med å tilby færrest antall jobbmuligheter. Hong Kong India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal 5 14

15 Manpowers Norge Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal 5 Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal 4 Singapore Taiwan Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal 5 15

16 Om Manpower Inc. Manpower Inc. (NYSE: MAN) er verdensleder i bemanningsbransjen og tilbyr et bredt spekter av bemanningsløsninger. Selskapet, som omsetter for 18 mrd. dollar, har spesialisert seg innenfor permanente, midlertidige og kontraktsansettelser; testing og opplæring av ansatte, karriereendring og organisasjonsutvikling. Manpowers 4.4 kontorer i 73 land gjør selskapet i stand til å møte behovet til sine 4. kunder pr. år som består av små og mellomstore bedrifter så vel som de store multinasjonale selskapene. Fokus for Manpower er å øke produktiviteten gjennom forbedret kvalitet, effektivitet og kostnadsreduksjon og la kundene få konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Manpower opererer som fire brands: Manpower, Manpower Professional, Elan, Jefferson Wells og Right Management. Mer informasjon om Manpower Inc. ligger på Om Manpower Norge Manpower arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. I Norge er Manpower ledende innen bemanningstjenester. Manpower Professional er størst på rekruttering til faste stillinger samt utleie av konsulenter med spisskompetanse innen engineering og økonomi/finans. Manpower Business Solutions tilbyr outsourcing, Right Management tilbyr HR-tjenester og Elan formidler IT-konsulenter. Gruppen er representert med 45 avdelingskontorer i Norge. Manpower er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Om undersøkelsen Manpowers blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede sysselsettingsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i mer enn 4 år. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers : Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi sysselsetting i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I mer enn 4 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av Manpower. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med nesten 52 offentlige og private arbeidsgivere i 27 land for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 27 landene og områdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer Manpowers Market Intelligence team; the Organization Research & Analysis Division of Right Management Consultants en uavhengig driftsenhet i Manpower Inc; NOP World, Grupo IDM og DATUM Research og SEL Consultores. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt lands økonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 753 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i september 7 i forhold til forrige kvartal? 16

17 Manpowers Norge Netto forventet sysselsetting I denne rapporten benytter vi utrykket Netto forventet sysselsetting. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Sesong justeringer Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Storbritannia og USA for å gi større innsikt i undersøkelses tallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelses fluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. Manpower ønsker å foreta disse justeringene for de andre landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. 6: Manpower i Costa Rica og Peru lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra Australia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania og Sverige i tredje kvartal. Manpower i Sør-Afrika lanserer Manpowers. 7: Manpower i Argentina lanserer Manpowers. Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra New Zealand. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer historikk 1962: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer ble lansert i USA og Canada. 1968: Storbritannia lanserer en undersøkelse tilsvarende den i USA, men kaller den for Manpowers kvartalsvise sysselsettingsprognose. Denne undersøkelsen benytter den samme fremtidsforskning som den amerikanske undersøkelsen og er den første i sitt slag i Europa. 1976: Andre versjon av Manpowers blir lansert i USA og Canada. Forskningsmetodikken blir oppdatert i henhold til utviklingen av markedsundersøkelser. 2: Manpower i Storbritannia benytter en forbedret undersøkelsesmetode i sin kvartalsvise arbeidsmarkedsundersøkelse. Manpowers kontorer i Mexico og Irland lanserer undersøkelsen i sine respektive land. 3: Tredje versjon av Manpowers (MEOS) blir lansert for å utvide programmet til totalt 18 land: Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Storbritannia og USA. 4: Manpower i New Zealand lanserer Manpowers. 5: Manpower i Taiwan, Kina, India og Sveits lanserer Manpowers. 17

18 Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 16 Oslo Tel: (+) , Manpower Inc. All rights reserved.

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge 1. kvartal 2006 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Innhold Arbeidsmarkedsbarometer for Norge 2 Regionale variasjoner 2 Bransjevariasjoner 4 Globalt arbeidsmarkedsbarometer

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q2 2012 Norge Manpowers Norge 2. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss 12 Forord fra forfatterne I 11 leverte en forskergruppe på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, aetat, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer