Bemanningsbarometeret 2. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael"

Transkript

1 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med

2 Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel arbeidskraft. Når det igjen vekst. Etter et svært vanskelig år ser vi nå at trenden har snudd. Tallene som nå legges fram viser en 5% vekst i solgte timer siden samme tid i fjor. Dette er første gang på sju kvartaler at vi ser vekst i bemanningsbransjen. Det er verdt å legge til at veksten kommer i et kvartal hvor omsetningen i bemanningsbransjen har vært hemmet av flere streiker og askeproblematikk i luftfarten. Uten dette ville nok veksten vært større. At etterspørselen etter fleksibel arbeidskraft har begynt å stige igjen er gode nyheter. Det er en kjent sak at økt etterspørsel etter tjenester fra bemanningsbransjen er nært knyttet til vekst i næringslivet og lavere arbeidsledighet. Det er på Østlandet vi ser den mest positive utviklingen. Der er veksten på hele 17%. På Sørlandet er det derimot fortsatt nedgang for sjuende kvartal på rad. Statistikken viser at det gjennom krisen har vært satset på nye områder. Særlig innen oppvekst og utdanning har det vært stor vekst med 47% flere solgte timer enn samme tid i fjor. Innen lager- logistikk og transport er også markedet igjen voksende. For første gang siden 2007 var det vekst i to kvartaler på rad. Fra 2. Kvartal i fjor til i år var det en vekst på hele 24% Bygg og anlegg ser ut til å være gjennom krisen. For første gang siden 2008 var det vekst sammenliknet med året før (+10%) Også innen industri og produksjon er utviklingen snudd til det positive (+9%). Innen dette området har vi ikke sett vekst siden 2007.

3 På tross av mange positive signaler er det viktig å understreke at det fortsatt er langt tilbake til nivået i 2007 og Det statistikken viser er at bunnen er nådd og at det igjen er vekst, sier han. Innen enkelte yrkesområder er det fortsatt utfordringer. Dette gjelder særlig Økonomi/regnskap med minus 15% og tekniske tjenester med nesten like stor nedgang. Når det gjelder rekruttering til faste stillinger ser det ut som vi er tilbake til normalen etter et fryktelig år. I forhold til 2. Kvartal i fjor var det en vekst i antall rekrutterte til faste stillinger på nesten 115%. Oslo i august 2010 Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Bemanningsbarometeret 2009 presenterer bemanningsbransjens årsstatistikk. Denne kan lastes ned fra

4 Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte timer i Årsomsetningen var kr ,-. Dette var 18,3% lavere enn i , , , , , , , ,0 ÅRSOMSETNING (mill.kr.) 0, Markedsandeler i bransjen: Adecco Norge AS 18 % Manpower AS 1 % 28 % Proffice AS 2 % Jobzone AS 2 % ISS Personalhuset AS 4 % Kelly Services Norge AS 4 % 5 % Xtra Personell AS Top Temp AS Helsenor AS 5 % 6 % 25 % Bjørg Fjell AS Andre

5 Kvartalsvis utvikling solgte timer Utviklingen i 2. kvartal 2010 indikerer at krisen er over. På tross av både streiker og askeproblematikk er det vekst. Fra 1. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 er det en oppgang på 17,6%. I 2. kvartal ble det utfakturert timer Sett i forhold til tilsvarende kvartal i fjor er det en vekst på 5%

6 Regionvis utvikling solgte timer Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for bemanningsbransjen Midt Nord Sør Vest Øst 0 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv Utviklingen i bransjen varierer fra landsdel til landsdel. I Øst er det en vekst på mer enn 17% i forhold til 2. kvartal i Det er også vekst i Midt-Norge (+8%) og Nord (+6). Også i Vest har nedgangen sluttet. Her er det en ørliten vekst på 0,1%. I Sør fortsetter nedgangen (-25%) Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q Midt Nord Sør Vest Øst Norge

7 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 May 08 Jun 08 Jul 08 Aug 08 Sep 08 Oct 08 Nov 08 Dec 08 Jan 09 Feb 09 Mar 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Oct 09 Nov 09 Dec 09 Jan 10 Feb 10 Mar 10 Apr 10 Mai 10 Jun 10 40,0% Internasjonal utvikling 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0% Frankrike Belgia Nederland Spania Italia Tyskland Norge Sverige Det er ikke bare i Norge at krisen har preget bemanningsbransjen. Diagrammet ovenfor viser den prosentvise utviklingen sammenliknet med året før for et utvalg europeiske land har vært svært vanskelig. Nå kan man imidlertid se en positiv utvikling. Det er nå vekst i alle de ovennevnte land sammenliknet med 2. kvartal i fjor. Men informasjon om det europeiske markedet kan lastes ned fra Svensk statistikk kan lastes ned fra

8 2004K1 2004K2 2004K3 2004K4 2005K1 2005K3 2005K4 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % Penetrasjonsgrad - utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis økte fra 0,9% til 1,1% fra 1. kvartal til 2. kvartal 2010, økte andelen i Oslo fra 2,1- til 2,3%. Penetrasjonsgraden er nå tilbake på samme nivå som 4 kvartal Det er med andre ord fremdeles stort potensiale for vekst i bemanningsbransjen. % av årsverk 2,5 % Penetrasjonsgrad 2010K2 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 %

9 Penetrasjonsgrad Regional variasjon Det er stor regional variasjon. Nedenfor vises penetrasjonsutvikling i de forskjellige landsdelene. Øst (Gjennomsnitt for Norge i rødt): 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland Totalt 2,5 % Sør (Gjennomsnitt for Norge i rødt) 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder Totalt

10 Penetrasjonsgrad Regional variasjon 1,8 % Vest (Gjennomsnitt for Norge i rødt): 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane Totalt 0,4 % 0,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % Midt- og Nord-Norge (Gjennomsnitt for Norge i rødt) 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Totalt 0,2 %

11 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Yrkesområder 2. kvartal 2010 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning Yrkesområde fakturerte timer Q2 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Totalt I 2009 var forholdet mellom bransjene som følger: Kontor/administrasjon: 15,5% Bygg og anlegg: 13,9% Lager/logistikk/transport: 12,5% Helse og omsorg: 9,3% Industri/produksjon: 8,6% Økonomi/regnskap: 8,4% Kundesenter/callsenter: 6,9% HORECA: 6,6% IT: 5,4 % Tekniske tjenester: 4,6 % Handel: 3,1% Oppvekst og utdanning: 2,7% Annet 2,3%

12 Yrkesområder 2. kvartal 2010 Utfakturerte timer 2009 K K2 Fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 var det vekst på de fleste områder. Særlig positiv utvikling har det vært innen oppvekst- og utdanning (+46,7%) og lager/logistikk/transport (+24%). Men det er også verdt å merke seg solid vekst i både industri og byggebransjen. Innen økonomi og regnskap og tekniske tjenester har det imidlertid vært kraftig nedgang. Yrkesområde utvikling fra 2Q2009 til 2Q2010 Handel 8,5 % Kundesenter/callsenter 1,4 % Kontor/administrasjon -5,0 % Økonomi/regnskap -15,2 % IT 0,6 % Lager, logistikk og transport 24,0 % Tekniske tjenester -14,6 % Bygg og anlegg 10,1 % Helse og omsorg 8,1 % HORECA 9,7 % Industri og produksjon 9,0 % Oppvekst og utdanning 46,7 % Annet -1,2 %

13 Yrkesområder 2. kvartal 2010 Omsetning Kvartalsvis innsamling av omsetningsdata fordelt på yrkesområder ble innført fra 1. kvartal Vi kan derfor ikke vise sammenliknbar statistikk lenger tilbake i tid kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi /regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 2,8E+09 2,7E+09 2,6E+09 2,5E+09 2,4E+09 2,3E+09 2,2E+09 2,1E+09 2E+09 I 2. kvartal ble det innen personalutleie omsatt for kr Dette var nesten 10% høyere enn i 2. kvartal i Fra forrige kvartal er det en oppgang på 18%. Total omsetning 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv

14 Yrkesområder - utvikling Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 14 I 2. kvartal 2010 er det områdene kontor og administrasjon og bygg og anleggsom er de største yrkesområdene. Yrkesområdene er jevnstore. På tredje plass ligger lager, logistikk og transport, som er det av de store yrkesområdene som har opplevd størst vekst siden samme tid i fjor Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon

15 Yrkesområder utvikling Kontor og administrasjon Kontor/administrasjon I 2009 var området kontor og administrasjon som er det største med 15,5% av de solgte timene i bransjen. Yrkesområdet er preget av krisen og kan fra 2 kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 vise til en nedgang på 5%. I 2009 utgjorde yrkesområdet 3155 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca har arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Kontor/administrasjon

16 Yrkesområder utvikling Bygg og anlegg I 2008 var yrkesområdet Bygg og anlegg det største området innen bemanningsbransjen med 18% av markedet. I 2009 preget krisen i næringslivet dette yrkesområdet sterkere enn andre, og solgte timer ble halvert. I 4. kvartal var det en viss forbedring på dette området. Dette hadde sammenheng med regjeringens krisetiltak. 1. kvartal var imidlertid skuffende. Resultatene i 2. kvartal er oppløftende og kan tyde på at man er kommet gjennom krisen. Fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 var det en vekst på 10%. Fra 1.- til 2. kvartal var veksten på 33%. I 2009 utgjorde yrkesområdet 2810 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca personer har arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid Bygg og anlegg

17 Yrkesområder utvikling Lager logistikk transport Lager, logistikk og transport I 2009 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 12,5% av bransjens solgte timer. Yrkesområdet kjennetegnes med store sesongsvingninger og ble preget av krisen i næringslivet. Fra 1 kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 ble det imidlertid en oppgang på 2%. Man må tilbake til 2007 for å finne sist gang dette yrkesområdet opplevde oppgang sammenlignet med året før. I 2. kvartal fortsatte oppgangen. Fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 var det en vekst på hele 24%. Fra kvartal var veksten på 27%. I 2009 utgjorde yrkesområdet 2530 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca personer har arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. 4 3 Lager, logistikk og transport

18 Yrkesområder utvikling Helse og omsorg Helse og omsorg Helse og omsorg er ett av de yrkesområder som ikke er preget av næringslivskrisen. Dette har sammenheng med at kunder i stor grad er offentlig helsevesen samt at det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Den største delen av arbeidstakerne innen dette feltet kommer fra Sverige. Fra 2 kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 var det en vekst på 8%. I 2009 utgjorde yrkesområdet 1880 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca 7500 personer har arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. 8 Helse og omsorg

19 Yrkesområder utvikling Industri og produksjon Industri og produksjon Ved siden av bygg og anlegg er det industri og produksjon som har vært kraftigst preget av næringslivskrisen. Særlig utsatt er skipsbyggingsindustrien som nå har levert det som ble bestilt før krisen og opplever ordretørke. Fra 1 kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 var det en nedgang på 6,5%. Det ser ut til at man nå har nådd bunnen. Det var fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 vekst på 9%. Dette var første kvartal med vekst siden I 2009 utgjorde yrkesområdet 1740 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca 6900 personer har arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. 6 4 Industri og produksjon

20 Yrkesområder utvikling Økonomi & regnskap og IT Økonomi/regnskap IT Yrkesområdene økonomi/regnskap og IT har hatt en nærmest parallell utvikling i de siste kvartalene. Begge områdene har vært preget av nedgangen i norsk økonomi. Fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 har imidlertid Økonomi hatt en nedgang på 15% mens IT har en ørliten oppgang på 0,6%. I 2009 utgjorde yrkesområdene henholdsvis 1700 og 1080 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca personer har arbeidet innenfor yrkesområdene i kortere eller lengre tid Økonomi/regnskap IT

21 Yrkesområder utvikling HORECA og Handel Handel HORECA 10 HORECA (Hotell, resturant og kantine) er kanskje det området ved siden av helse- og omsorg som er minst preget av krisen. Dette kan mye tilskrives at bransjen er tungt inne i kantiner som ikke er et veldig konjunkturutsatt område. Når det gjelder handel er bildet et annet. Man ble tidlig sterkt preget av krisen, men har, sett i forhold til samme tidspunkt i 2009 opplevd fremgang. Her kan nok mye ha sammenheng med at bedriftene, i en vanskelig tid, har utvidet tilbudet til handelsnæringen. HORECA hadde i 2. kvartal en vekst på 9,7% fra samme tidspunkt i 2009, mens handel hadde vekst på 8,5%. Antall heltidsstillinger i HORECA var i mens antallet innen handel var Handel HORECA

22 Yrkesområder utvikling Kundesenter / Callsenter Kundesenter/callsenter ,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Området har ikke vært veldig preget av næringslivskrisen. Det har vært et jevnt behov for personell siden 2006 unntatt i 2. halvår i 2008 hvor etterspørselen var særlig høy. Utviklingen fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 viser en liten oppgang på 1,4%. I 2009 ble 1390 årsverk levert gjennom bemanningsbransjen. Ca 5500 personer var i kortere eller lenger tid i arbeid innenfor dette området. Kundesenter/callsenter -5,0 % ,0 % -2-25,0 %

23 Yrkesområder utvikling Tekniske tjenester Tekniske tjenester Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell, og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft. Det har i forbindelse med krisen vært en tydelig nedgang. Markedet har ikke samme mangel på kvalifisert arbeidskraft som i Området er noe preget av utfordringene innen industri. Nedgangen fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 var på 14,6%. I 2009 leverte bransjen ca 930 årsverk innen tekniske tjenester Tekniske tjenester

24 Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble meget sterkt preget av krisen. Bunnen er nå nådd og det er igjen vekst. 0 Antall faste ansettelser Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q En oversikt over utvikling sammenliknet med året før viser at det nå skjer en kraftig forbedring i markedet for rekruttering. Vekst siden 2. kvartal 2009 er hele 115%. I forhold til forrige kvartal er veksten 32,6% Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q

25 Rekruttering - omsetning Etter et meget vanskelig år er det nå igjen vekst innen rekruttering til faste stillinger Lederrekruttering Annen rekruttering Totalt ble det i 2. kvartal 2010 omsatt for i nesten 81 millioner kroner innen rekruttering blant medlemmer i NHO Service. Dette var en vekst på 98% fra 2. kvartal i fjor. I forhold til forrige kvartal er det en vekst på 26%. Dette betyr at man igjen er på vei tilbake til normal virksomhet innen rekruttering Totalomsetning rekruttering 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv

26 Om statistikken Siden 1996 har bemanningsbedriftene fem ganger i året innrapportert bransjestatistikk (4 x kvartalsstatistikk samt 1 x årsstatistikk). I årenes løp er statistikken gradvis utvidet og fra 2006 ble det rapportert utfakturerte timer fordelt på yrkesområder. Fra 2009 har bedriftene også rapportert omsetningstall. Siden det ikke er historiske sammenlignbare data fremgår ikke disse tallene i denne framstillingen. Fra 2009 er også tall for utfakturerte timer innen yrkesområder fordelt på fylker tilgjengeliggjort. Dette er tilgjengelig i regneark som er distribuert til medlemsbedriftene i Bemanningsbransjen i NHO Service. Bransjestatistikken skal gi tilgang på kunnskap om bemanningsbransjens utvikling. I denne forbindelse er det et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som har behov for dataene for å definere bransjen. Siden 2009 er det inngått et samarbeid med Prognosesenteret som håndterer innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Om Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service er den 3. største landsforeningen i NHO fellesskapet og representerer servicebransjen, hvor bemanningsbransjen er den største enkeltbransjen. Bemanningsbransjen i NHO Service er bemanningsbedriftenes interesseorganisasjon og representerer mellom 80 og 90 prosent av omsetningen i bransjen. Kontakt Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien. Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Telefon: Mobil: E-post: Web:

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall Hvorfor kommer rapporten nå? Vi blir hørt! Innovasjon i servicenæringen Tariff 2013 et mellomoppgjør Konjunkturutviklingen Utviklingen i

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q2 2012 Norge Manpowers Norge 2. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge 1. kvartal 2006 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Innhold Arbeidsmarkedsbarometer for Norge 2 Regionale variasjoner 2 Bransjevariasjoner 4 Globalt arbeidsmarkedsbarometer

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer