Bemanningsbarometeret 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bemanningsbarometeret 2013"

Transkript

1 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2013 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med

2 Skaffet jobb til personer i krevende år. Ikke uventet ble 2013 et krevende år for norsk bemanningsbransje. Prisøkning på grunn av nye rammevilkår og avkjøling av norsk økonomi har i 2013 ført til nedgang i omsatte timer på 4,6% i forhold til året før. Til tross for dette var det personer som arbeidet i kortere eller lengre tid i bransjen i løpet av året. At det var en viss nedgang i markedet for innleie fra bemanningsbransjen hadde vi regnet med. Samtidig som det har vært en viss prisvekst i forbindelse med nye rammevilkår for bransjen har det skjedd en viss avkjøling i norsk økonomi. Bemanningsbransjen bidrar med fleksibilitet til det norske arbeidslivet og har dermed en utvikling som er tett knyttet til konjunkturutviklingen. Man kan se bemanningsbransjen som et barometer på utviklingen i norsk økonomi. På tross av en viss nedgang i volum og press på marginer ser det ut som prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bransjen holder seg ganske jevnt rundt 1 %. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. I løpet av 2013 har man på landsbasis sett store variasjoner. Særlig krevende har markedet vært på Sørlandet og i Hordaland. Men også viktige fylker som Oslo og Akershus har opplevd til dels betydelig nedgang. Samtidig er det en positiv utvikling i Nord-Norge. I fjoråret økte antall solgte timer innen både helse og omsorg samt oppvekst og utdanning med rundt 20 prosent. Handel hadde den mest negative utviklingen (minus 22 prosent) fulgt av it (minus 7,3 prosent) og bygg & anlegg (minus 4,3 prosent).

3 Vi ser at yrkesområdene med positiv utvikling er de som i minst grad er utsatt for konjunktursvingninger. De områder med størst nedgang er områder som er konjunkturutsatt og hvor prisene har økt mest som følge av det nye regelverket. Bemanningsbransjen merker for eksempel godt at det nå er mindre aktivitet innen bygg. På noen områder merker man at kunder ser hen til andre måter å løse sine fleksibilitetsutfordringer enn å leie inn personell som følge av dert nye regelverket. Et eksempel på dette er IT hvor man ser en økt grad av outsourcing på bekostning av innleie. Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at mer enn personer fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i De utførte nesten årsverk, noe som viser at gjennomsnittlig tid man arbeidet i bransjen var ca. 3 måneder. 53% av de ansatte i bransjen var kvinner. Dette er den høyeste kvinneandelen siden 2003 og er nok en indikasjon på nedgang innen de typiske mannsdominerte bransjene som f.eks. bygg og industri. 59 % av de ansatte var yngre enn 35 år samtidig som 7 % var mer enn 54 år ble, som forutsett, et krevende år for bransjen sett i forhold til året før. Imidlertid er det verdt å merke seg at 2012 var meget godt og at nedgangen bare førte bransjen tilbake på 2011 nivå et nivå som bransjen da opplevde positivt. Når priser stiger og norsk økonomi flater ut er det naturlig at det skjer innstramming i markedet. I lys av utviklingen gjennom året og avkjølingen av norsk økonomi, ikke minst innen bygg, legger vi til grunn at man heller ikke i 2014 vil se vekst i bemanningsbransjen. Oslo, den 22. april 2014 Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Les mer om bemanningsbransjen på

4 Markedet i 2013 Det var mellom 600 og 800 bedrifter som leverte bemanningstjenester i det norske markedet i Ser man på SSB sine tall vil man se at dette er noe større. Imidlertid inngår det der en rekke virksomheter uten ansatte og uten aktivitet. De fleste er svært små aktører, gjerne med kun en ansatt. På enkelte områder er det en uklar grense mellom bemanningsvirksomhet og konsulenttjenester. 16 bedrifter hadde en markedsandel på over 1%. Til sammen er markedsandelen til de 16 største aktørene 78,7%. NHO Service representerte 178 virksomheter som sto for 548 enkeltmedlemmer i NHO Service. Disse utgjorde ca 80% av omsetningen blant norske bemanningsvirksomheter. Her er en oversikt over markedsandelene: ManpowerGroup AS 21 % 23 % Adecco Norge AS Jobzone AS Proffice AS Personalhuset Staffing Group AS Centric AS 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 3 % 20 % Kelly Services Norge AS Top Temp AS Logent Orcus AS Konstali Helsenor AS Rett Bemanning AS Academic Work Norway AS Dedicare AS 4 % Bemanningsbyraaet AS 4 % 6 % 7 % CBA Fagformidling AS People4you AS Andre

5 De 25 største målt etter omsetning Firma Omsetning i 2013 % - andel av total 1 ManpowerGroup AS ,59 2 Adecco Norge AS ,14 3 Jobzone AS ,04 4 Proffice AS ,82 5 Personalhuset Staffing Group AS ,33 6 Centric AS ,90 7 Kelly Services Norge AS ,97 8 Top Temp ,83 9 Logent Orcus AS ,59 10 Konstali Helsenor AS ,49 11 Rett Bemanning AS ,38 12 Academic Work Norway AS ,19 13 Dedicare AS ,16 14 Bemanningsbyraaet AS ,15 15 CBA Fagformidling AS ,12 16 People4you AS ,01 17 Orange Helse AS ,96 18 Student Consulting Norge AS ,86 19 Vacant Helse AS ,71 20 Bjørg Fjell AS ,69 21 Jobz AS ,68 22 BackUp Personell AS ,67 23 Visma Personell AS ,65 24 Ambio Helse AS ,63 25 Din Bemanningspartner AS ,63 Andre ,82 Total sum ,00 De 25 største bedriftene utgjør 85,2% av omsetningen blant NHO Service sine medlemmer. NHO Service dekker ca 80% av markedet av norske bemanningsbedrifter målt etter omsetning

6 Omsetning I 2013 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr ,-. Dette var 7,5% høyere enn i For utleie av personell var veksten 2,1% siden året før. På tross av vekst i omsetning var aktiviteten i bransjen på et lavere nivå enn året før. Veksten er et resultat av økte priser ,0 ÅRSOMSETNING (mill.kr.) , , , , , , , ,0 0,0 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Prosentvis utvikling omsetning

7 Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte timer i Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 4,6 % færre timer enn i Til gjengjeld var det 2,25 % mer enn i Når det gjelder utviklingen i 2013 vises det til egen rapport: Bemanningsbarometeret 4. kvartal Den kan lastes ned på Her er en oversikt over årlig utvikling i utfakturerte timer: Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen fra 2006 til 2013: Annet Oppvekst og utdanning Industri og produksjon HORECA Helse og omsorg Bygg og anlegg Tekniske tjenester Lager, logistikk og transport IT Økonomi/regnskap Kontor/administrasjon Kundesenter/callsenter

8 Kvartalsvis utvikling solgte timer Ved implementeringen av vikarbyrådirektivet og innføring av nye regler for likebehandling av utleide medarbeidere har bemanningsbransjen i 2013 fått nye rammevilkår. Dette innebærer blant annet innføring av likebehandlingsprinsippet som har ført til en gjennomsnittlig prisøkning på 5%. Samtidig har veksten i norsk økonomi stoppet opp. Resultatet av dette er ikke uventet en nedgang for bemanningsbransjen. Nedgangen har økt gjennom året. Antall utfakturerte timer i 4. kvartal var ,0 % Justert for nye respondenter i 2013 innebærer dette en nedgang på 6,8% i forhold til 4. kvartal ,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % ,0 % -30,0 %

9 2004K1 2004K3 2005K1 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 Penetrasjonsgrad - utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis steg fra 1,25% i 3. kvartal 2013 til 1,27% i 4. kvartal 2013, steg penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,4% til 2,6%. Ser man utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid, ser man at den har ligget ganske flatt rundt 1 % siden Dette fordi at utviklingen i bemanningsbransjen er ganske proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen. 1,60% 1,40% % av årsverk 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Fylkesvis penetrasjonsgrad 9

10 Kjønnsfordeling Det har de siste årene vært en ganske jevn fordeling mellom kvinner og menn som har arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Fra 2009 har det vært en liten overvekt kvinner. Av de ansatte i bransjen i 2013 var 53% kvinner. Dette var den høyeste kvinneandelen siden Ca kvinner og menn arbeidet i bransjen i Kvinner Menn I 2013 var det personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Dette var en økning på 1,6% fra året før. Menn Kvinner Antall fysiske personer i arbeid gjennom året

11 Aldersfordeling 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Aldersfordeling < % % % % > 54 7 % 0% < > 54 Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 59 % yngre enn 34 år. Samtidig var nesten 7500 av de ansatte over 54 år < >

12 Statsborgerskap Bemanningsbransjen har vært kjent for å hente arbeidskraft fra utlandet til Norge. Vår statistikk viser at halvparten av dem som jobber gjennom bemanningsbransjen er norske statsborgere. 35 % 12 % 3 % 50 % Norge Skandinavia Andre EU/EØS Andre Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 50% norsk statsborgerskap. 47% kom fra EU/EØS området. De klart fleste av disse, 35%, kom fra Skandinavia og den største gruppen av disse igjen var svensker. Faktisk har det aldri vært flere skandinaver som har arbeidet gjennom norsk bemanningsbransje enn i fjor Norge Skandinavia Andre EU/EØS Andre Norge 50% Skandinavia 35% Andre EU/EØS 12% Andre 3 %

13 Årsverk Det ble i 2013 utført arbeidstimer i Bemanningsbransjen i NHO Service. Dette utgjør årsverk noe som er 1,58 % lavere enn i Justert for nye medlemmer i bransjen er det imidlertid en nedgang på 4,6 %. Gjennomsnittlig går det 4 arbeidstakere per årsverk. Endringene fra år til år på dette felt er moderat og gjennomsnittlig ansettelsestid i bransjen holder seg jevnt på ¼ år Ved siden av dette var det 2428 ansatte i bemanningsbedriftenes administrasjon. Dette var 5,6% flere årsverk enn året før. Etter omorganisering og kutt i antall ansatte i administrasjonen i 2009 og 2010 har vekst i bransjen ført til at det gradvis skjer en styrking av virksomhetenes interne stab ANTALL FAST ANSATTE I ADMIN

14 Yrkesområder 2013 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. I 2013 var forholdet mellom bransjene som følger: Bygg og anlegg: 24,36% Lager/logistikk/transport: 14,1% Kontor/administrasjon: 11,9% Industri/produksjon: 8,5% Helse og omsorg: 7,13% Økonomi/regnskap: 6,41% Kundesenter/callsenter: 5,87% HORECA: 5,09% Oppvekst og utdanning: 4,57% IT: 4,52% Tekniske tjenester: 4,46% Handel: 2,03% Annet 1,07% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

15 Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble meget sterkt preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant bedrifter som driver utleie av personell. Prosentvis utvikling i antall rekrutterte sammenliknet med samme kvartal året før. 150,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % -50,0 % Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q ,0 % Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. Fra 3. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 ble det igjen fart i rekrutteringsmarkedet før man opplevde nedgang vinteren I 4. kvartal 2013 er det nedgang på 0,4% i antall rekrutteringer mens omsetningen økte med 4,3%. - Omsetning 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv

16 Om statistikken Siden 1996 har bemanningsbedriftene fem ganger i året innrapportert bransjestatistikk (4 x kvartalsstatistikk samt 1 x årsstatistikk). I årenes løp er statistikken gradvis utvidet og fra 2006 ble det rapportert utfakturerte timer fordelt på yrkesområder. Fra 2009 har bedriftene også rapportert omsetningstall. Fra 2009 er også tall for utfakturerte timer innen yrkesområder fordelt på fylker tilgjengeliggjort. Dette er tilgjengelig i regneark som er distribuert til medlemsbedriftene i Bemanningsbransjen i NHO Service. Bransjestatistikken skal gi tilgang på kunnskap om bemanningsbransjens utvikling. I denne forbindelse er det et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som har behov for dataene for å definere bransjen. Siden 2009 er det inngått et samarbeid med Prognosesenteret som håndterer innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Om Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service er den 3. største landsforeningen i NHO fellesskapet og representerer servicebransjen, hvor bemanningsbransjen er den største enkeltbransjen. Bemanningsbransjen i NHO Service er bemanningsbedriftenes interesseorganisasjon og representerer mellom 80 og 90 prosent av omsetningen i bransjen. Kontakt Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien. Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Telefon: Mobil: E-post: Web:

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall Hvorfor kommer rapporten nå? Vi blir hørt! Innovasjon i servicenæringen Tariff 2013 et mellomoppgjør Konjunkturutviklingen Utviklingen i

Detaljer

BemanningsNytt. Nr 5-2010

BemanningsNytt. Nr 5-2010 BemanningsNytt Nyhetsbrev for Bemanningsbransjen i Nr 5-2010 Velkommen til dialogseminar: Mangfoldig arbeidskraft et konkurransefortrinn? Den 8. september arrangerer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall 25 års utvikling og vekst for velferdssamfunnet Ansatte i NHO Service Våre praktikanter Ringer i vannet Veteranprosjektet Hvorfor kommer

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse Rapport 9 Mai 2009 PAMA TM Proffice Arbeids Markeds Analyse Norske bedriftsledere om hvordan nedbemanning og nedgangstider påvirker egen psyke, arbeidsmiljø, ansatte og lederstil på godt og vondt. Norske

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen Regionale effekter av finanskrisen Ole Henning Nyhus Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 7500: Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen Prosjektet er finansiert av Fokus Bank SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING

Detaljer

Aktuell kommentar. Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område*

Aktuell kommentar. Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område* Nr. 6 2009 Aktuell kommentar En foreløpig stopp i arbeidsinnvandringen? Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område* *Synspunktene i denne kommentaren

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri

Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri

Detaljer

Innleieboom i byggebransjen

Innleieboom i byggebransjen Notat 6:2011 Roar Eilertsen Innleieboom i byggebransjen Forord Notatet Innleieboom i byggebransjen færre fast ansatte er utarbeidet i De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte i september 2011 på oppdrag

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu Norsk Ledelsesbarometer 2012 Del 1 - Noen vurderinger av lønn Bitten Nordrik og Stein Stugu Om undersøkelsen 2012 er femte året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 214 Illustrasjon: Shutterstock Stemningsskifte blant de største bedriftene For norsk økonomi innebærer overgangen fra 213 til 214 et lite temposkifte, men ingen

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 03.09.2014 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. Om bransjeundersøkelsen 4 1.2. Datainnsamling. 4 1.2.1. Medlemsdelen.... 5 1.2.2. Virksomhetsdelen. 6 1.2.3. Stillingskategorier

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Side 2. Stipendiatundersøkelsen 2009

Side 2. Stipendiatundersøkelsen 2009 Side 2 Stipendiatundersøkelsen 2009 KAPITTEL 1 FORORD... 4 Om rapporten... 4 KAPITTEL 2 SAMMENDRAG... 5 KAPITTEL 3 METODE FOR DATAINNSAMLING... 7 KAPITTEL 4 ANALYSE... 8 Svarprosent... 8 Underlag... 8

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder

Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG

SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG India utdanner 405.000 ingeniører hvert år. Verden står i kø for å rekruttere de største talentene. Vi har sett nærmere på bemanningsbransjens utvikling og muligheter.

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 59 400 husholdningskunder skiftet leverandør i 4. kvartal 2005. Dette er en oppgang fra 3. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer