Bemanningsbarometeret 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael"

Transkript

1 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med

2 Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten av året. Det er verdt å merke seg at antall solgte timer i forhold til samme kvartal året før nå har vist nedgang åtte kvartaler på rad. Etter et vanskelig 2013 fortsatte nedturen i Dette er krevende, men en ikke uventet utvikling. Bakgrunnen er avkjøling av norsk økonomi og endrede rammevilkår. Nedgangstakten falt i løpet av 2014, og det er tendens til stabilisering. 4. Kvartal endte opp 0.8% svakere enn samme kvartal året før. I 2013 kom et nytt regelverk som medførte høyere kostnader og høyere priser i bemanningsbransjen. Dette preget markedet også i Det har vært usikkerhet rundt tolkningen av nye regler for bemanningsbransjen. Bedriftene, som har inngått tariffavtale, har hatt store utfordringer med en situasjon hvor man må forholde seg til to regelsett både tariffavtale og likebehandlingsprinsippet. Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet er innført uten å åpne for unntak fra likebehandlingsprinsippet for bemanningsbedrifter med tariffavtale. Bemanningsbedrifter holdes utenfor det tariffsystemet som resten av arbeidslivet tar for gitt. Bransjen trenger en avklaring. Vi setter vår lit til at regjeringen snart vil få på plass en forskrift som, i likhet med andre nordiske land, gir bemanningsbedrifter med tariffavtale unntak fra likebehandlingsprinsippet. Slik kan man avslutter dagens diskriminering av bransjen, sier Hagelien. Antall solgte timer sank med 0,8%, mens omsetningen sank med 0,4% i fjor. Justerer man for inflasjon, betyr dette at prisene, i motsetning til i 2013, gikk ned i Små marginer Dette er utfordrende i en situasjon hvor marginene allerede er hardt presset. Det hjelper lite med stor omsetning når lite blir igjen på bunnlinjen.

3 Lavere oljepriser og innskrenkninger i oljerelatert virksomhet gir noen steder langt større ringvirkninger enn i oljeindustrien. At dette påvirker bemanningsbransjen tydeliggjøres ved at området tekniske tjenester som innbefatter utleie av ingeniører, er det som i 4. Kvartal hadde størst nedgang i forhold til året før (13%). Aktiviteten i bemanningsbransjen er tett knyttet til konjunkturutviklingen og det kan se ut som prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bransjen holder seg ganske jevnt rundt 1 % på tross av svingningene i solgte timer og omsetning. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. 9 av 19 fylker falt I løpet av 2013 har man på landsbasis sett store variasjoner. Av landets 19 fylker var det nedgang i 9. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i Telemark (26%) og også negativ utvikling i store markeder som Oslo (9%), samt Rogaland og SørTrøndelag som begge hadde en nedgang på 7%. Samtidig er det en positiv utvikling Hordaland (+6%) og i Nord Norge. Den mest positive utviklingen i fjerde kvartal var innen oppvekst og utdanning med pluss 15%. Industri og produksjon økte med 8%. På negativ side er det verdt å merke seg nedgang i tekniske tjenester på 13% og i IT på 12%, sier Hagelien. For året som helhet økte antall solgte timer innen oppvekst og utdanning med 11%. Hospitality og handel hadde den svakeste utviklingen. Begge områder hadde nedgang på 16%. Oslo, februar 2015 Even Hagelien fagsjef bemanningsbransjen Utvikling per fylke Østfold 11,0 % Akershus 9,2 % Oslo 8,6 % Hedmark 0,4 % Oppland 40,3 % Buskerud 3,9 % Vestfold 4,2 % Telemark 26,4 % AustAgder 3,4 % VestAgder 1,3 % Rogaland 7,4 % Hordaland 6,3 % Sogn og Fjordane 20,2 % Møre og Romsdal 4,2 % SørTrøndelag 7,2 % NordTrøndelag 38,7 % Nordland 45,4 % Troms 15,8 % Finnmark 8,6 % Totalt 2,1 % 3

4 Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte timer i Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 2,1 % færre timer enn i Til gjengjeld er det fortsatt mer enn i Alle totaltall for 2013 vil framkomme av egen rapport: Bemanningsbarometeret Her er en oversikt over årlig utvikling i utfakturerte timer: UTFAKTURERTE TIMER Forholdet mellom de enkelte yrkesområdene presenteres fra side 8. Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen i solgte timer fra 2006 til 2014: Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet

5 Kvartalsvis utvikling solgte timer Ved implementeringen av vikarbyrådirektivet og innføring av nye regler for likebehandling av utleide medarbeidere fikk bemanningsbransjen i 2013 nye rammevilkår. Dette innebar blant annet innføring av likebehandlingsprinsippet som førte til en gjennomsnittlig prisøkning på 5%. Samtidig stoppet veksten i norsk økonomi. Resultatet av dette var nedgang i I 2014 er det ikke lenger de nye rammevilkårene som preger bransjens utvikling men tegn på avkjøling i norsk økonomi. 3. og 4. kvartal har utviklet seg som forventet med marginal nedgang i forhold til året før. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 4. kvartal NHO Service var Av dette sto nye medlemmer for 4,46% Justert for nye respondenter innebærer dette en nedgang på 0,8% i forhold til i

6 Regionvis utvikling solgte timer Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for bemanningsbransjen. Her er en oversikt over utviklingen blant medlemmene i Bemanningsbransjen Øst Vest Sør Nord Midt % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% Det er stor variasjon i veksttakten blant landsdelene. Mens det er nedgang i flere landsdeler er det fortsatt solid oppgang i NordNorge (+22,13%). På Vestlandet er det også solid oppgang (+17,28%). Denne veksten kan imidlertid tilskrives medlemsvekst. Justert for nye respondenter er veksten på 7,67%. I MidtNorge er det en liten vekst på 1,83%. I Øst er det en marginal nedgang på 0,72% og på Sørlandet er nedgangen på 4,46%. Utviklingen er noe svakere hvis man justerer for at det har kommet til noen nye respondenter som ikke tidligere har inngitt rapport Midt Nord Sør Vest Øst

7 2004K1 2004K3 2005K1 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Penetrasjonsgrad utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis sank fra 1,27% i 3. kvartal 2014 til 1,22% i 4. kvartal 2014, holdt penetrasjonsgraden i Oslo seg jevnt på 2,3%. Ser man utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid, ser man at den har ligget ganske flatt rundt 1 % siden Dette fordi at utviklingen i bemanningsbransjen er ganske proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen. % av årsverk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Fylkesmessig penetrasjonsgrad 7

8 Yrkesområder 2014 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning. I 2014 var forholdet mellom bransjene som følger: Bygg og anlegg: 27,32% Lager/logistikk/transport: 13,45% Kontor/administrasjon: 10,86% Industri/produksjon: 9,59% Helse og omsorg: 6,64% Økonomi/regnskap: 6,43% Kundesenter/callsenter: 5,41% Oppvekst og utdanning: 5,04% HORECA: 4,26% IT: 3,96% Tekniske tjenester: 3,87% Handel: 1,70% Annet 1,47% Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet

9 Yrkesområder 2014 Utfakturerte timer utvikling fra året før. 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 1 15,0 % 2 Justert for nye respondenter er det en nedgang fra 2013 til 2014 i bransjens utfakturerte timer på 2,1%. På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 8 av 12 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdene "HORECA" (hospitality), Handel og IT. Samtidig er utviklingen positiv innen Oppvekst og utdanning, Industri og produksjon og Bygg og anlegg. Her er en oversikt over prosentvis endring fra totalt antall timer foregående år (alle aktører medregnet), til periodens justerte tall (2013 og 2014): Fylke Handel 22,0 % 15,5 % Kundesenter/callsenter 5,7 % 6,9 % Kontor/administrasjon 5,3 % 8,0 % Økonomi/regnskap 0,5 % 1,1 % IT 11,6 % 11,7 % Lager, logistikk og transport 7,0 % 4,3 % Tekniske tjenester 7,6 % 8,1 % Bygg og anlegg 8,2 % 4,4 % Helse og omsorg 2,5 % 7,7 % HORECA 1,2 % 15,8 % Industri og produksjon 4,9 % 4,8 % Oppvekst og utdanning 15,0 % 11,1 % Annet 30,7 % 30,5 % Totalt 4,9 % 2,1 % 9

10 2 Yrkesområder 4. kvartal 2014 Utfakturerte timer utvikling fra året før. 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 1 15,0 % Justert for nye respondenter er det en nedgang i bransjens utfakturerte timer på 0,8%. På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 9 av 13 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdene Tekniske tjenester, IT og "HORECA" (hospitality). Samtidig er utviklingen positiv innen Oppvekst og utdanning, Industri og produksjon og Bygg og anlegg Yrkesområde fakturerte timer 4. kvartal Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Totalt Justert utvikling fra 4Q2013 til 4Q2014 Handel 5,5 % Kundesenter/callsenter 2,6 % Kontor/administrasjon 9,0 % Økonomi/regnskap 9,4 % IT 12,1 % Lager, logistikk og transport 1,8 % Tekniske tjenester 12,8 % Bygg og anlegg 5,2 % Helse og omsorg 4,5 % HORECA 11,9 % Industri og produksjon 8,3 % Oppvekst og utdanning 15,2 % Annet 5,5 % 10

11 Yrkesområder 4. kvartal 2014 Omsetning 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 4kv Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi /regnskap I 4. kvartal 2014 ble det innen personalutleie omsatt for kr ,. Av dette sto nye medlemmer for 4,46%. Justert for nye respondenter var utviklingen fra året før en nedgang på 0,4%. IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet TOTAL OMSETNING 4,5E+09 4E+09 3,5E+09 3E+09 2,5E+09 2E+09 1,5E+09 1E kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv

12 Justerte tall for omsetning 2014 Her er en oversikt over justert prosentvis omsetningsutvikling i fra henholdsvis og : Fylke Handel 22,4 % 4,6 % Kundesenter/callsenter 2,2 % 4,2 % Kontor/administrasjon 1,6 % 5,9 % Økonomi/regnskap 9,8 % 8,8 % IT 7,3 % 5,0 % Lager, logistikk og transport 0,1 % 1,9 % Tekniske tjenester 15,6 % 13,4 % Bygg og anlegg 4,3 % 5,1 % Helse og omsorg 20,3 % 0,7 % HORECA 4,7 % 20,3 % Industri og produksjon 0,7 % 8,0 % Oppvekst og utdanning 19,8 % 15,6 % Annet 14,7 % 26,2 % Totalt 2,1 % 0,1 % 3 Omsetningsutvikling

13 Kostnadsutvikling I forbindelse med innføring av nye regler for likebehandling av innleid personell var det en viss interesse for i hvilken grad dette hadde innvirket på kostnadsbildet ved innleie fra bemanningsbransjen. Justert for konsumprisindeksen var det vår beregning at de nye reglene om innleie i 2013 påførte bedriftene en gjennomsnittlig kostnadsøkning på ca. 5%. Dette var i overenstemmelse med prognosene og viste at det nye regelverket ikke nødvendigvis innebar store endringer fra den praksis norske bemanningsbedrifter fulgte tidligere. Avstanden mellom kurvene indikerer kostnadsutviklingen. Så lenge omsetningskurven er øverst vil det være økning fra året før. I 4. kvartal sank omsetningen med 0,4% mens antall timer sank med 0,8%. Avstanden i utvikling er dermed nå så lav at det ikke er tale om reell prisvekst fra 4. kvartal i 2013 til 4. kvartal i år. På flere områder er det nå prisnedgang. Prosentvis utvikling timer og omsetning Timer Omsetning 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 5,00% Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q ,00%

14 Yrkesområder utvikling Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet I 4. kvartal 2014 er det området Bygg og anlegg som er det største yrkesområdet med 27,7% av markedet. Lager/logistikk/transport og industri/produksjon er også store med henholdsvis 13,2 og 11,8% av markedet. For første gang er det tradisjonelt store området i bemanningsbransjen, kontor og administrasjon ikke blant de tre største. Her er yrkesområdenes prosentvise utvikling i forhold til tilsvarende kvartal året før, justert for nye respondenter. Dette er ikke lett å lese, så det er individuelle diagrammer per bransje på de følgende sider. Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA 14

15 Yrkesområder utvikling Bygg og anlegg Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q I 2014 utgjorde yrkesområdet bygg og anlegg mer enn 27% av alle solgte timer. I 1. kvartal 2014 var det, justert for nye respondenter til statistikken, en nedgang på 7,2%. Utviklingen snudde til en vekst på 6,7% i 2. kvartal og 10,9% i 3. kvartal. Omsetningen steg samtidig med 10,8%. Vekst i omsetning er dermed lavere enn vekst i solgte timer, noe som indikerer kraftig press på marginene. Denne utviklingen fortsetter i 4. kvartal med en vekst i timer på 5,2% og vekst i omsetning på 3,4%. Press på allerede pressede marginer indikerer en lavere inntjening per time. I fjor utgjorde yrkesområdet ca heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis utvikling i utfakturerte timer sett i forhold til samme kvartal året før, justert for nye respondenter til ordningen:

16 Yrkesområder utvikling Lager logistikk transport I 2014 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 13,45% av bransjens solgte timer, noe som innebærer at det var bransjens nest største område. Yrkesområdet kjennetegnes med store sesongsvingninger. I 2013 var det nedgang, noe som man regner med at skyldes usikkerhet i forbindelse med nye rammevilkår for bransjen samt noe usikkerhet i norsk økonomi. I 2014 fortsetter nedgangen. I 3. kvartal ble det omsatt 1% færre timer enn året før, noe som innebærer at markedet ser ut til å stabilisere seg noe som tydeliggjøres gjennom en 1,8% vekst i 4. kvartal. Samtidig økte omsetningen med 2,1%, noe som, når man tar hensyn til inflasjon, indikerer at prisene synker noe fra året før. I 2013 utgjorde yrkesområdet ca heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis årlig utvikling, justert for nye respondenter til ordningen: Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q

17 Yrkesområder utvikling Kontor og administrasjon Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q I 2014 var området kontor og administrasjon det tredje største med ca 11% av de solgte timene i bransjen. Gjennom 2012, 2013 og 2014 har det vært en gradvis nedgang. I 4. kvartal 2014 var nedgangen i solgte timer på hele 9%. Samtidig var nedgangen i omsetning på 8,7%, noe som indikerer prisnedgang. I 2014 utgjorde yrkesområdet ca 2700 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram over prosentvis utvikling sammenliknet med året før, justert for nye respondenter til ordningen:

18 Yrkesområder utvikling Industri og produksjon Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q Ved siden av bygg og anlegg var det industri og produksjon som ble kraftigst preget av næringslivskrisen i 2009, og på tross av at det har gått godt med Norge sett i forhold til resten av Europa tok det tid før andel innleie fra norske bemanningsbedrifter kom opp på nivået fra Nå er man imidlertid tilbake. At nivået i 4. kvartal var det høyeste vi har målt må imidlertid begrunnes med økt organisasjonsgrad blant bedrifter som leverer personell til industrien. Justerte tall viser en vekst på 8,3%. Samtidig steg omsetningen med bare 4,8%. Her er det et tydelig press på marginene. I 2014 utgjorde yrkesområdet ca 2400 heltidsstillinger. Nedenfor er et diagram som viser justert prosentvis utvikling i timer sammenlignet med tilsvarende kvartal året før

19 Yrkesområder utvikling Helse og omsorg Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. 80% arbeidstakerne innen dette feltet kommer fra Sverige. I 2011 ble denne delen av bemanningsbransjens virksomhet utsatt for stor turbulens, noe som førte til kraftig nedgang. I 2012 og 2013 var det igjen vekst i solgte timer. I 2014 er det imidlertid nedgang. 4. kvartal 2014 var 4,5% svakere enn året før. Samtidig steg omsetningen med 2,9%. Dette indikerer prisvekst. For året som helhet ble det omsatt 7,7% færre timer enn året før. Her er et diagram som viser justert prosentvis utvikling sammenliknet med tilsvarende kvartal året før:

20 Yrkesområder utvikling Økonomi & regnskap Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q Innen økonomi har utviklingen vært ganske stabil etter en kraftig nedtur i forbindelse med finanskrisen i I første halvår 2014 har det igjen vært vekst innen yrkesområdet. I 3. kvartal 2014 har det imidlertid, justert for nye medlemmer, vært en nedgang på 1,8% siden i fjor. Nedgangen fortsatte i 4. kvartal (9,4). Samtidig har omsetningen bare sunket med 3,5%, noe som indikerer prisvekst innen dette yrkesområdet. Ser vi hele året samlet var det en vekst på 1,1% i solgte timer. I 2013 utgjorde økonomi ca 1600 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling:

21 Yrkesområder utvikling IT Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Innen IT har det siden midten av 2012 vært nedgang. I 2014 har nedgangen vært på mer enn 10% i alle kvartalene. I 4. kvartal var utfakturerte timer 12,1% lavere enn året før. Samtidig sank omsetningen med 2,7%. Her skjer altså en prisvekst. Året sett under ett var det en nedgang på 11,7%. Dette er et av feltene hvor vi etter de nye reglene trådte i kraft, har sett økt bruk av outsourcing og offshoring på bekostning av innleie. I 2014 utgjorde IT ca 1000 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling:

22 Yrkesområder utvikling HORECA/Hospitality Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q I 2013 var det, som en av de få yrkesområdene, vekst innen HORECA/hospitality. Dette endret seg i I 4. kvartal sank antall solgte timer med 11,9% sammenliknet med året. Samtidig sank omsetningen innen yrkesområdet med hele 18.1%. Her er altså både kraftig nedgang og prisfall. Mye tyder på at HORECA er et område hvor det nå skjer økning i outsourcing på bekostning av innleie. Her er diagram over justert prosentvis årlig utvikling:

23 Yrkesområder utvikling Handel Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Etter en topp i 2007 har omsatte timer innen handel sunket til dels kraftig. I 2013 og 2014 har det skjedd en nedgang i omsatte timer kraftig. I 4. kvartal sank antall utfakturerte timer med 5,5% i forhold til samme kvartal året før. Samtidig steg omsetningen i forhold til i fjor med hele 44%. Dette indikerer prisvekst som kan ha sammenheng med at fokuset på høyere kvalifisert personell innen handel har økt. Dette er et lite yrkesområde innen bemanningsbransjen og det er konjunkturutsatt. Her er diagram over justert prosentvis årlig utvikling:

24 Yrkesområder utvikling Kundesenter / Callsenter Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Det har vært jevnt behov for personell siden I siste halvår av 2012 var det en moderat nedgang i yrkesområdet sammenliknet med tilsvarende kvartal året før. Nedgangen fortsatte gjennom 2013 og I 4. kvartal 2014 var nedgangen på 2,6%. Samtidig sank omsetningen med 2,8%. Dette indikerer prisnedgang. Ca1350 årsverk ble i 2014 levert gjennom bemanningsbransjen. Her er et diagram som viser årlig prosentvis utvikling i solgte timer sammenliknet med samme kvartal året før. 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % ,0 % 1 15,0 % 2 25,0 %

25 Yrkesområder utvikling Tekniske tjenester Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell, og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft. Det var i forbindelse med krisen i 2009 en tydelig nedgang. Etter dette stabiliserte markedet seg på et lavere nivå. Det var hele tiden etterspørsel etter personell i Norge, men det var ikke så lett å finne kandidater i utlandet. Fra siste halvår av 2011 har det vært en positiv utvikling i tilknytning til at det er stor mangel på ingeniører i Norge og flere ledige ingeniører i utlandet i tilknytning til Eurokrisen. Veksten i 2012 og 2013, noe som viser at yrkesområdet i liten grad ble preget av de nye rammevilkårene for bemanningsbransjen. I 2014 har bransjen fått føle konsekvensene av innstramminger i oljeindustrien og det ble i 4. kvartal en nedgang i solgte timer på 12,8%. Samtidig sank omsetningen med 17,1%. Her er oversikt over justert årlig prosentvis utvikling i forhold til året før:

26 Oppvekst og utdanning Oppvekst og utdanning er et område som innbefatter personell til barnehager og skoler. Både barnehager og skoler har et stort behov for kompetente vikarer. Etterspørselen er tett knyttet til skoleåret, og aktiviteten om sommeren er lav. Siden 2012 har det vært vekst i utleie til oppvekst og utdanning og det 4. kvartalet 2014 var det beste hittil. I forhold til samme kvartal året før var det en vekst på hele 15,2%. Samtidig økte omsetningen med 19,4%. Dette betyr at prisutviklingen er stabil. I 2014 utgjorde oppvekst og utdanning 1250 årsverk

27 Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant bedrifter som driver utleie av personell. Prosentvis utvikling i antall rekrutterte sammenliknet med samme kvartal året før Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. Fra 3. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 ble det igjen fart i rekrutteringsmarkedet før man opplevde nedgang fra vinteren I 4. kvartal 2014 er det nedgang på hele 18,5% i antall rekrutteringer mens omsetningen sank med 8,2% Omsetning 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv

28 Om statistikken Siden 1996 har bemanningsbedriftene fem ganger i året innrapportert bransjestatistikk (4 x kvartalsstatistikk samt 1 x årsstatistikk). I årenes løp er statistikken gradvis utvidet og fra 2006 ble det rapportert utfakturerte timer fordelt på yrkesområder. Fra 2009 har bedriftene også rapportert omsetningstall. Fra 2009 er også tall for utfakturerte timer innen yrkesområder fordelt på fylker tilgjengeliggjort. Dette er tilgjengelig i regneark som er distribuert til medlemsbedriftene i Bemanningsbransjen i NHO Service. Bransjestatistikken skal gi tilgang på kunnskap om bemanningsbransjens utvikling. I denne forbindelse er det et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som har behov for dataene for å definere bransjen. Siden 2009 er det inngått et samarbeid med Prognosesenteret som håndterer innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Om Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service er den 3. største landsforeningen i NHO fellesskapet og representerer servicebransjen, hvor bemanningsbransjen er en viktig enkeltbransje. Bemanningsbransjen i NHO Service er bemanningsbedriftenes interesseorganisasjon og representerer ca 80 prosent av omsetningen i bransjen. Kontakt Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien. Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Telefon: Mobil: Epost: Web:

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer