Bemanningsbarometeret 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael"

Transkript

1 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med

2 Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten av året. Det er verdt å merke seg at antall solgte timer i forhold til samme kvartal året før nå har vist nedgang åtte kvartaler på rad. Etter et vanskelig 2013 fortsatte nedturen i Dette er krevende, men en ikke uventet utvikling. Bakgrunnen er avkjøling av norsk økonomi og endrede rammevilkår. Nedgangstakten falt i løpet av 2014, og det er tendens til stabilisering. 4. Kvartal endte opp 0.8% svakere enn samme kvartal året før. I 2013 kom et nytt regelverk som medførte høyere kostnader og høyere priser i bemanningsbransjen. Dette preget markedet også i Det har vært usikkerhet rundt tolkningen av nye regler for bemanningsbransjen. Bedriftene, som har inngått tariffavtale, har hatt store utfordringer med en situasjon hvor man må forholde seg til to regelsett både tariffavtale og likebehandlingsprinsippet. Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet er innført uten å åpne for unntak fra likebehandlingsprinsippet for bemanningsbedrifter med tariffavtale. Bemanningsbedrifter holdes utenfor det tariffsystemet som resten av arbeidslivet tar for gitt. Bransjen trenger en avklaring. Vi setter vår lit til at regjeringen snart vil få på plass en forskrift som, i likhet med andre nordiske land, gir bemanningsbedrifter med tariffavtale unntak fra likebehandlingsprinsippet. Slik kan man avslutter dagens diskriminering av bransjen, sier Hagelien. Antall solgte timer sank med 0,8%, mens omsetningen sank med 0,4% i fjor. Justerer man for inflasjon, betyr dette at prisene, i motsetning til i 2013, gikk ned i Små marginer Dette er utfordrende i en situasjon hvor marginene allerede er hardt presset. Det hjelper lite med stor omsetning når lite blir igjen på bunnlinjen.

3 Lavere oljepriser og innskrenkninger i oljerelatert virksomhet gir noen steder langt større ringvirkninger enn i oljeindustrien. At dette påvirker bemanningsbransjen tydeliggjøres ved at området tekniske tjenester som innbefatter utleie av ingeniører, er det som i 4. Kvartal hadde størst nedgang i forhold til året før (13%). Aktiviteten i bemanningsbransjen er tett knyttet til konjunkturutviklingen og det kan se ut som prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bransjen holder seg ganske jevnt rundt 1 % på tross av svingningene i solgte timer og omsetning. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. 9 av 19 fylker falt I løpet av 2013 har man på landsbasis sett store variasjoner. Av landets 19 fylker var det nedgang i 9. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i Telemark (26%) og også negativ utvikling i store markeder som Oslo (9%), samt Rogaland og SørTrøndelag som begge hadde en nedgang på 7%. Samtidig er det en positiv utvikling Hordaland (+6%) og i Nord Norge. Den mest positive utviklingen i fjerde kvartal var innen oppvekst og utdanning med pluss 15%. Industri og produksjon økte med 8%. På negativ side er det verdt å merke seg nedgang i tekniske tjenester på 13% og i IT på 12%, sier Hagelien. For året som helhet økte antall solgte timer innen oppvekst og utdanning med 11%. Hospitality og handel hadde den svakeste utviklingen. Begge områder hadde nedgang på 16%. Oslo, februar 2015 Even Hagelien fagsjef bemanningsbransjen Utvikling per fylke Østfold 11,0 % Akershus 9,2 % Oslo 8,6 % Hedmark 0,4 % Oppland 40,3 % Buskerud 3,9 % Vestfold 4,2 % Telemark 26,4 % AustAgder 3,4 % VestAgder 1,3 % Rogaland 7,4 % Hordaland 6,3 % Sogn og Fjordane 20,2 % Møre og Romsdal 4,2 % SørTrøndelag 7,2 % NordTrøndelag 38,7 % Nordland 45,4 % Troms 15,8 % Finnmark 8,6 % Totalt 2,1 % 3

4 Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte timer i Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 2,1 % færre timer enn i Til gjengjeld er det fortsatt mer enn i Alle totaltall for 2013 vil framkomme av egen rapport: Bemanningsbarometeret Her er en oversikt over årlig utvikling i utfakturerte timer: UTFAKTURERTE TIMER Forholdet mellom de enkelte yrkesområdene presenteres fra side 8. Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen i solgte timer fra 2006 til 2014: Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet

5 Kvartalsvis utvikling solgte timer Ved implementeringen av vikarbyrådirektivet og innføring av nye regler for likebehandling av utleide medarbeidere fikk bemanningsbransjen i 2013 nye rammevilkår. Dette innebar blant annet innføring av likebehandlingsprinsippet som førte til en gjennomsnittlig prisøkning på 5%. Samtidig stoppet veksten i norsk økonomi. Resultatet av dette var nedgang i I 2014 er det ikke lenger de nye rammevilkårene som preger bransjens utvikling men tegn på avkjøling i norsk økonomi. 3. og 4. kvartal har utviklet seg som forventet med marginal nedgang i forhold til året før. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 4. kvartal NHO Service var Av dette sto nye medlemmer for 4,46% Justert for nye respondenter innebærer dette en nedgang på 0,8% i forhold til i

6 Regionvis utvikling solgte timer Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for bemanningsbransjen. Her er en oversikt over utviklingen blant medlemmene i Bemanningsbransjen Øst Vest Sør Nord Midt % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% Det er stor variasjon i veksttakten blant landsdelene. Mens det er nedgang i flere landsdeler er det fortsatt solid oppgang i NordNorge (+22,13%). På Vestlandet er det også solid oppgang (+17,28%). Denne veksten kan imidlertid tilskrives medlemsvekst. Justert for nye respondenter er veksten på 7,67%. I MidtNorge er det en liten vekst på 1,83%. I Øst er det en marginal nedgang på 0,72% og på Sørlandet er nedgangen på 4,46%. Utviklingen er noe svakere hvis man justerer for at det har kommet til noen nye respondenter som ikke tidligere har inngitt rapport Midt Nord Sør Vest Øst

7 2004K1 2004K3 2005K1 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Penetrasjonsgrad utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis sank fra 1,27% i 3. kvartal 2014 til 1,22% i 4. kvartal 2014, holdt penetrasjonsgraden i Oslo seg jevnt på 2,3%. Ser man utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid, ser man at den har ligget ganske flatt rundt 1 % siden Dette fordi at utviklingen i bemanningsbransjen er ganske proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen. % av årsverk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Fylkesmessig penetrasjonsgrad 7

8 Yrkesområder 2014 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning. I 2014 var forholdet mellom bransjene som følger: Bygg og anlegg: 27,32% Lager/logistikk/transport: 13,45% Kontor/administrasjon: 10,86% Industri/produksjon: 9,59% Helse og omsorg: 6,64% Økonomi/regnskap: 6,43% Kundesenter/callsenter: 5,41% Oppvekst og utdanning: 5,04% HORECA: 4,26% IT: 3,96% Tekniske tjenester: 3,87% Handel: 1,70% Annet 1,47% Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet

9 Yrkesområder 2014 Utfakturerte timer utvikling fra året før. 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 1 15,0 % 2 Justert for nye respondenter er det en nedgang fra 2013 til 2014 i bransjens utfakturerte timer på 2,1%. På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 8 av 12 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdene "HORECA" (hospitality), Handel og IT. Samtidig er utviklingen positiv innen Oppvekst og utdanning, Industri og produksjon og Bygg og anlegg. Her er en oversikt over prosentvis endring fra totalt antall timer foregående år (alle aktører medregnet), til periodens justerte tall (2013 og 2014): Fylke Handel 22,0 % 15,5 % Kundesenter/callsenter 5,7 % 6,9 % Kontor/administrasjon 5,3 % 8,0 % Økonomi/regnskap 0,5 % 1,1 % IT 11,6 % 11,7 % Lager, logistikk og transport 7,0 % 4,3 % Tekniske tjenester 7,6 % 8,1 % Bygg og anlegg 8,2 % 4,4 % Helse og omsorg 2,5 % 7,7 % HORECA 1,2 % 15,8 % Industri og produksjon 4,9 % 4,8 % Oppvekst og utdanning 15,0 % 11,1 % Annet 30,7 % 30,5 % Totalt 4,9 % 2,1 % 9

10 2 Yrkesområder 4. kvartal 2014 Utfakturerte timer utvikling fra året før. 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 1 15,0 % Justert for nye respondenter er det en nedgang i bransjens utfakturerte timer på 0,8%. På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 9 av 13 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdene Tekniske tjenester, IT og "HORECA" (hospitality). Samtidig er utviklingen positiv innen Oppvekst og utdanning, Industri og produksjon og Bygg og anlegg Yrkesområde fakturerte timer 4. kvartal Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Totalt Justert utvikling fra 4Q2013 til 4Q2014 Handel 5,5 % Kundesenter/callsenter 2,6 % Kontor/administrasjon 9,0 % Økonomi/regnskap 9,4 % IT 12,1 % Lager, logistikk og transport 1,8 % Tekniske tjenester 12,8 % Bygg og anlegg 5,2 % Helse og omsorg 4,5 % HORECA 11,9 % Industri og produksjon 8,3 % Oppvekst og utdanning 15,2 % Annet 5,5 % 10

11 Yrkesområder 4. kvartal 2014 Omsetning 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 4kv Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi /regnskap I 4. kvartal 2014 ble det innen personalutleie omsatt for kr ,. Av dette sto nye medlemmer for 4,46%. Justert for nye respondenter var utviklingen fra året før en nedgang på 0,4%. IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet TOTAL OMSETNING 4,5E+09 4E+09 3,5E+09 3E+09 2,5E+09 2E+09 1,5E+09 1E kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv

12 Justerte tall for omsetning 2014 Her er en oversikt over justert prosentvis omsetningsutvikling i fra henholdsvis og : Fylke Handel 22,4 % 4,6 % Kundesenter/callsenter 2,2 % 4,2 % Kontor/administrasjon 1,6 % 5,9 % Økonomi/regnskap 9,8 % 8,8 % IT 7,3 % 5,0 % Lager, logistikk og transport 0,1 % 1,9 % Tekniske tjenester 15,6 % 13,4 % Bygg og anlegg 4,3 % 5,1 % Helse og omsorg 20,3 % 0,7 % HORECA 4,7 % 20,3 % Industri og produksjon 0,7 % 8,0 % Oppvekst og utdanning 19,8 % 15,6 % Annet 14,7 % 26,2 % Totalt 2,1 % 0,1 % 3 Omsetningsutvikling

13 Kostnadsutvikling I forbindelse med innføring av nye regler for likebehandling av innleid personell var det en viss interesse for i hvilken grad dette hadde innvirket på kostnadsbildet ved innleie fra bemanningsbransjen. Justert for konsumprisindeksen var det vår beregning at de nye reglene om innleie i 2013 påførte bedriftene en gjennomsnittlig kostnadsøkning på ca. 5%. Dette var i overenstemmelse med prognosene og viste at det nye regelverket ikke nødvendigvis innebar store endringer fra den praksis norske bemanningsbedrifter fulgte tidligere. Avstanden mellom kurvene indikerer kostnadsutviklingen. Så lenge omsetningskurven er øverst vil det være økning fra året før. I 4. kvartal sank omsetningen med 0,4% mens antall timer sank med 0,8%. Avstanden i utvikling er dermed nå så lav at det ikke er tale om reell prisvekst fra 4. kvartal i 2013 til 4. kvartal i år. På flere områder er det nå prisnedgang. Prosentvis utvikling timer og omsetning Timer Omsetning 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 5,00% Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q ,00%

14 Yrkesområder utvikling Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet I 4. kvartal 2014 er det området Bygg og anlegg som er det største yrkesområdet med 27,7% av markedet. Lager/logistikk/transport og industri/produksjon er også store med henholdsvis 13,2 og 11,8% av markedet. For første gang er det tradisjonelt store området i bemanningsbransjen, kontor og administrasjon ikke blant de tre største. Her er yrkesområdenes prosentvise utvikling i forhold til tilsvarende kvartal året før, justert for nye respondenter. Dette er ikke lett å lese, så det er individuelle diagrammer per bransje på de følgende sider. Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA 14

15 Yrkesområder utvikling Bygg og anlegg Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q I 2014 utgjorde yrkesområdet bygg og anlegg mer enn 27% av alle solgte timer. I 1. kvartal 2014 var det, justert for nye respondenter til statistikken, en nedgang på 7,2%. Utviklingen snudde til en vekst på 6,7% i 2. kvartal og 10,9% i 3. kvartal. Omsetningen steg samtidig med 10,8%. Vekst i omsetning er dermed lavere enn vekst i solgte timer, noe som indikerer kraftig press på marginene. Denne utviklingen fortsetter i 4. kvartal med en vekst i timer på 5,2% og vekst i omsetning på 3,4%. Press på allerede pressede marginer indikerer en lavere inntjening per time. I fjor utgjorde yrkesområdet ca heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis utvikling i utfakturerte timer sett i forhold til samme kvartal året før, justert for nye respondenter til ordningen:

16 Yrkesområder utvikling Lager logistikk transport I 2014 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 13,45% av bransjens solgte timer, noe som innebærer at det var bransjens nest største område. Yrkesområdet kjennetegnes med store sesongsvingninger. I 2013 var det nedgang, noe som man regner med at skyldes usikkerhet i forbindelse med nye rammevilkår for bransjen samt noe usikkerhet i norsk økonomi. I 2014 fortsetter nedgangen. I 3. kvartal ble det omsatt 1% færre timer enn året før, noe som innebærer at markedet ser ut til å stabilisere seg noe som tydeliggjøres gjennom en 1,8% vekst i 4. kvartal. Samtidig økte omsetningen med 2,1%, noe som, når man tar hensyn til inflasjon, indikerer at prisene synker noe fra året før. I 2013 utgjorde yrkesområdet ca heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis årlig utvikling, justert for nye respondenter til ordningen: Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q

17 Yrkesområder utvikling Kontor og administrasjon Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q I 2014 var området kontor og administrasjon det tredje største med ca 11% av de solgte timene i bransjen. Gjennom 2012, 2013 og 2014 har det vært en gradvis nedgang. I 4. kvartal 2014 var nedgangen i solgte timer på hele 9%. Samtidig var nedgangen i omsetning på 8,7%, noe som indikerer prisnedgang. I 2014 utgjorde yrkesområdet ca 2700 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram over prosentvis utvikling sammenliknet med året før, justert for nye respondenter til ordningen:

18 Yrkesområder utvikling Industri og produksjon Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q Ved siden av bygg og anlegg var det industri og produksjon som ble kraftigst preget av næringslivskrisen i 2009, og på tross av at det har gått godt med Norge sett i forhold til resten av Europa tok det tid før andel innleie fra norske bemanningsbedrifter kom opp på nivået fra Nå er man imidlertid tilbake. At nivået i 4. kvartal var det høyeste vi har målt må imidlertid begrunnes med økt organisasjonsgrad blant bedrifter som leverer personell til industrien. Justerte tall viser en vekst på 8,3%. Samtidig steg omsetningen med bare 4,8%. Her er det et tydelig press på marginene. I 2014 utgjorde yrkesområdet ca 2400 heltidsstillinger. Nedenfor er et diagram som viser justert prosentvis utvikling i timer sammenlignet med tilsvarende kvartal året før

19 Yrkesområder utvikling Helse og omsorg Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. 80% arbeidstakerne innen dette feltet kommer fra Sverige. I 2011 ble denne delen av bemanningsbransjens virksomhet utsatt for stor turbulens, noe som førte til kraftig nedgang. I 2012 og 2013 var det igjen vekst i solgte timer. I 2014 er det imidlertid nedgang. 4. kvartal 2014 var 4,5% svakere enn året før. Samtidig steg omsetningen med 2,9%. Dette indikerer prisvekst. For året som helhet ble det omsatt 7,7% færre timer enn året før. Her er et diagram som viser justert prosentvis utvikling sammenliknet med tilsvarende kvartal året før:

20 Yrkesområder utvikling Økonomi & regnskap Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q Innen økonomi har utviklingen vært ganske stabil etter en kraftig nedtur i forbindelse med finanskrisen i I første halvår 2014 har det igjen vært vekst innen yrkesområdet. I 3. kvartal 2014 har det imidlertid, justert for nye medlemmer, vært en nedgang på 1,8% siden i fjor. Nedgangen fortsatte i 4. kvartal (9,4). Samtidig har omsetningen bare sunket med 3,5%, noe som indikerer prisvekst innen dette yrkesområdet. Ser vi hele året samlet var det en vekst på 1,1% i solgte timer. I 2013 utgjorde økonomi ca 1600 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling:

21 Yrkesområder utvikling IT Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Innen IT har det siden midten av 2012 vært nedgang. I 2014 har nedgangen vært på mer enn 10% i alle kvartalene. I 4. kvartal var utfakturerte timer 12,1% lavere enn året før. Samtidig sank omsetningen med 2,7%. Her skjer altså en prisvekst. Året sett under ett var det en nedgang på 11,7%. Dette er et av feltene hvor vi etter de nye reglene trådte i kraft, har sett økt bruk av outsourcing og offshoring på bekostning av innleie. I 2014 utgjorde IT ca 1000 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling:

22 Yrkesområder utvikling HORECA/Hospitality Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q I 2013 var det, som en av de få yrkesområdene, vekst innen HORECA/hospitality. Dette endret seg i I 4. kvartal sank antall solgte timer med 11,9% sammenliknet med året. Samtidig sank omsetningen innen yrkesområdet med hele 18.1%. Her er altså både kraftig nedgang og prisfall. Mye tyder på at HORECA er et område hvor det nå skjer økning i outsourcing på bekostning av innleie. Her er diagram over justert prosentvis årlig utvikling:

23 Yrkesområder utvikling Handel Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Etter en topp i 2007 har omsatte timer innen handel sunket til dels kraftig. I 2013 og 2014 har det skjedd en nedgang i omsatte timer kraftig. I 4. kvartal sank antall utfakturerte timer med 5,5% i forhold til samme kvartal året før. Samtidig steg omsetningen i forhold til i fjor med hele 44%. Dette indikerer prisvekst som kan ha sammenheng med at fokuset på høyere kvalifisert personell innen handel har økt. Dette er et lite yrkesområde innen bemanningsbransjen og det er konjunkturutsatt. Her er diagram over justert prosentvis årlig utvikling:

24 Yrkesområder utvikling Kundesenter / Callsenter Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Det har vært jevnt behov for personell siden I siste halvår av 2012 var det en moderat nedgang i yrkesområdet sammenliknet med tilsvarende kvartal året før. Nedgangen fortsatte gjennom 2013 og I 4. kvartal 2014 var nedgangen på 2,6%. Samtidig sank omsetningen med 2,8%. Dette indikerer prisnedgang. Ca1350 årsverk ble i 2014 levert gjennom bemanningsbransjen. Her er et diagram som viser årlig prosentvis utvikling i solgte timer sammenliknet med samme kvartal året før. 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % ,0 % 1 15,0 % 2 25,0 %

25 Yrkesområder utvikling Tekniske tjenester Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell, og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft. Det var i forbindelse med krisen i 2009 en tydelig nedgang. Etter dette stabiliserte markedet seg på et lavere nivå. Det var hele tiden etterspørsel etter personell i Norge, men det var ikke så lett å finne kandidater i utlandet. Fra siste halvår av 2011 har det vært en positiv utvikling i tilknytning til at det er stor mangel på ingeniører i Norge og flere ledige ingeniører i utlandet i tilknytning til Eurokrisen. Veksten i 2012 og 2013, noe som viser at yrkesområdet i liten grad ble preget av de nye rammevilkårene for bemanningsbransjen. I 2014 har bransjen fått føle konsekvensene av innstramminger i oljeindustrien og det ble i 4. kvartal en nedgang i solgte timer på 12,8%. Samtidig sank omsetningen med 17,1%. Her er oversikt over justert årlig prosentvis utvikling i forhold til året før:

26 Oppvekst og utdanning Oppvekst og utdanning er et område som innbefatter personell til barnehager og skoler. Både barnehager og skoler har et stort behov for kompetente vikarer. Etterspørselen er tett knyttet til skoleåret, og aktiviteten om sommeren er lav. Siden 2012 har det vært vekst i utleie til oppvekst og utdanning og det 4. kvartalet 2014 var det beste hittil. I forhold til samme kvartal året før var det en vekst på hele 15,2%. Samtidig økte omsetningen med 19,4%. Dette betyr at prisutviklingen er stabil. I 2014 utgjorde oppvekst og utdanning 1250 årsverk

27 Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant bedrifter som driver utleie av personell. Prosentvis utvikling i antall rekrutterte sammenliknet med samme kvartal året før Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. Fra 3. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 ble det igjen fart i rekrutteringsmarkedet før man opplevde nedgang fra vinteren I 4. kvartal 2014 er det nedgang på hele 18,5% i antall rekrutteringer mens omsetningen sank med 8,2% Omsetning 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv

28 Om statistikken Siden 1996 har bemanningsbedriftene fem ganger i året innrapportert bransjestatistikk (4 x kvartalsstatistikk samt 1 x årsstatistikk). I årenes løp er statistikken gradvis utvidet og fra 2006 ble det rapportert utfakturerte timer fordelt på yrkesområder. Fra 2009 har bedriftene også rapportert omsetningstall. Fra 2009 er også tall for utfakturerte timer innen yrkesområder fordelt på fylker tilgjengeliggjort. Dette er tilgjengelig i regneark som er distribuert til medlemsbedriftene i Bemanningsbransjen i NHO Service. Bransjestatistikken skal gi tilgang på kunnskap om bemanningsbransjens utvikling. I denne forbindelse er det et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som har behov for dataene for å definere bransjen. Siden 2009 er det inngått et samarbeid med Prognosesenteret som håndterer innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Om Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service er den 3. største landsforeningen i NHO fellesskapet og representerer servicebransjen, hvor bemanningsbransjen er en viktig enkeltbransje. Bemanningsbransjen i NHO Service er bemanningsbedriftenes interesseorganisasjon og representerer ca 80 prosent av omsetningen i bransjen. Kontakt Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien. Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Telefon: Mobil: Epost: Web:

Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2015

Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2015 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2015 Bemanningsbransjens utvikling Nedturen fortsetter Bemanningsbransjen er kraftig preget av nedgangen i norsk økonomi. Både innenfor bygg og merkantile

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2013

Bemanningsbarometeret 2013 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2013 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med Skaffet jobb til 100 000 personer i krevende år. Ikke uventet ble 2013 et krevende år for norsk bemanningsbransje.

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Optimisme i et vanskelig marked Utviklingen i arbeidslivet er fortsatt utfordrende, men det er noen

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2014

Bemanningsbarometeret 2014 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 214 Bemanningsbransjens årsstatistikk 8 personer i jobb Selv om 214 ble nok et krevende år for bemanningsbransjen var det 8 personer som fikk jobb i bransjen. Disse

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2011

Bemanningsbarometeret 2011 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 211 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med Et krevende år men ingen krise På tross av mye uro knyttet til vikarbyrådirektivet og enkeltvirksomheters brudd

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2015

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2015 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2015 Bemanningsbransjens utvikling Et vanskeligere arbeidsmarked preger bemanningsbransjen Bemanningsbransjen ble i 1. kvartal preget av avkjølingen av

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Bemanningsbransjen - 2009

Bemanningsbransjen - 2009 Bemanningsbransjen - 2009 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering. Andre typiske virksomhetsområder for

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2014 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2013 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2012 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

BemanningsNytt. Nr 8-2010

BemanningsNytt. Nr 8-2010 BemanningsNytt Nyhetsbrev for Bemanningsbransjen i Nr 8-20 Positiv utvikling i bemanningsbransjen I 3. kvartal var det en vekst i solgte timer på 16,5% i forhold til samme kvartal i fjor. Norsk utvikling

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling Samlet omsetningsvekst på 4,1 prosent 1) Proff 5,00 % Privat 2,80 % Samlet 4,10 % Alle tall er basert på innrapporterte

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Som arbeidsgiverforening er det blant annet Arkitektbedriftene i Norge sin oppgave å følge med på lønnsutviklingen i vår bransje. Mange av medlemmene

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. november 1 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er tilmeldt Oppfølgingstjenesten (OT) per

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 214 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 12.3.215. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012 Renhold Bransjestatistikk 20112012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Fakta om Hytte-Norge Kommunale utfordringer a. Pleie og omsorg b. Demokrati Et blikk i fremtiden

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer