Bemanningsbarometeret 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael"

Transkript

1 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med

2 Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten av året. Det er verdt å merke seg at antall solgte timer i forhold til samme kvartal året før nå har vist nedgang åtte kvartaler på rad. Etter et vanskelig 2013 fortsatte nedturen i Dette er krevende, men en ikke uventet utvikling. Bakgrunnen er avkjøling av norsk økonomi og endrede rammevilkår. Nedgangstakten falt i løpet av 2014, og det er tendens til stabilisering. 4. Kvartal endte opp 0.8% svakere enn samme kvartal året før. I 2013 kom et nytt regelverk som medførte høyere kostnader og høyere priser i bemanningsbransjen. Dette preget markedet også i Det har vært usikkerhet rundt tolkningen av nye regler for bemanningsbransjen. Bedriftene, som har inngått tariffavtale, har hatt store utfordringer med en situasjon hvor man må forholde seg til to regelsett både tariffavtale og likebehandlingsprinsippet. Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet er innført uten å åpne for unntak fra likebehandlingsprinsippet for bemanningsbedrifter med tariffavtale. Bemanningsbedrifter holdes utenfor det tariffsystemet som resten av arbeidslivet tar for gitt. Bransjen trenger en avklaring. Vi setter vår lit til at regjeringen snart vil få på plass en forskrift som, i likhet med andre nordiske land, gir bemanningsbedrifter med tariffavtale unntak fra likebehandlingsprinsippet. Slik kan man avslutter dagens diskriminering av bransjen, sier Hagelien. Antall solgte timer sank med 0,8%, mens omsetningen sank med 0,4% i fjor. Justerer man for inflasjon, betyr dette at prisene, i motsetning til i 2013, gikk ned i Små marginer Dette er utfordrende i en situasjon hvor marginene allerede er hardt presset. Det hjelper lite med stor omsetning når lite blir igjen på bunnlinjen.

3 Lavere oljepriser og innskrenkninger i oljerelatert virksomhet gir noen steder langt større ringvirkninger enn i oljeindustrien. At dette påvirker bemanningsbransjen tydeliggjøres ved at området tekniske tjenester som innbefatter utleie av ingeniører, er det som i 4. Kvartal hadde størst nedgang i forhold til året før (13%). Aktiviteten i bemanningsbransjen er tett knyttet til konjunkturutviklingen og det kan se ut som prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bransjen holder seg ganske jevnt rundt 1 % på tross av svingningene i solgte timer og omsetning. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. 9 av 19 fylker falt I løpet av 2013 har man på landsbasis sett store variasjoner. Av landets 19 fylker var det nedgang i 9. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i Telemark (26%) og også negativ utvikling i store markeder som Oslo (9%), samt Rogaland og SørTrøndelag som begge hadde en nedgang på 7%. Samtidig er det en positiv utvikling Hordaland (+6%) og i Nord Norge. Den mest positive utviklingen i fjerde kvartal var innen oppvekst og utdanning med pluss 15%. Industri og produksjon økte med 8%. På negativ side er det verdt å merke seg nedgang i tekniske tjenester på 13% og i IT på 12%, sier Hagelien. For året som helhet økte antall solgte timer innen oppvekst og utdanning med 11%. Hospitality og handel hadde den svakeste utviklingen. Begge områder hadde nedgang på 16%. Oslo, februar 2015 Even Hagelien fagsjef bemanningsbransjen Utvikling per fylke Østfold 11,0 % Akershus 9,2 % Oslo 8,6 % Hedmark 0,4 % Oppland 40,3 % Buskerud 3,9 % Vestfold 4,2 % Telemark 26,4 % AustAgder 3,4 % VestAgder 1,3 % Rogaland 7,4 % Hordaland 6,3 % Sogn og Fjordane 20,2 % Møre og Romsdal 4,2 % SørTrøndelag 7,2 % NordTrøndelag 38,7 % Nordland 45,4 % Troms 15,8 % Finnmark 8,6 % Totalt 2,1 % 3

4 Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte timer i Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 2,1 % færre timer enn i Til gjengjeld er det fortsatt mer enn i Alle totaltall for 2013 vil framkomme av egen rapport: Bemanningsbarometeret Her er en oversikt over årlig utvikling i utfakturerte timer: UTFAKTURERTE TIMER Forholdet mellom de enkelte yrkesområdene presenteres fra side 8. Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen i solgte timer fra 2006 til 2014: Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet

5 Kvartalsvis utvikling solgte timer Ved implementeringen av vikarbyrådirektivet og innføring av nye regler for likebehandling av utleide medarbeidere fikk bemanningsbransjen i 2013 nye rammevilkår. Dette innebar blant annet innføring av likebehandlingsprinsippet som førte til en gjennomsnittlig prisøkning på 5%. Samtidig stoppet veksten i norsk økonomi. Resultatet av dette var nedgang i I 2014 er det ikke lenger de nye rammevilkårene som preger bransjens utvikling men tegn på avkjøling i norsk økonomi. 3. og 4. kvartal har utviklet seg som forventet med marginal nedgang i forhold til året før. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 4. kvartal NHO Service var Av dette sto nye medlemmer for 4,46% Justert for nye respondenter innebærer dette en nedgang på 0,8% i forhold til i

6 Regionvis utvikling solgte timer Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for bemanningsbransjen. Her er en oversikt over utviklingen blant medlemmene i Bemanningsbransjen Øst Vest Sør Nord Midt % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% Det er stor variasjon i veksttakten blant landsdelene. Mens det er nedgang i flere landsdeler er det fortsatt solid oppgang i NordNorge (+22,13%). På Vestlandet er det også solid oppgang (+17,28%). Denne veksten kan imidlertid tilskrives medlemsvekst. Justert for nye respondenter er veksten på 7,67%. I MidtNorge er det en liten vekst på 1,83%. I Øst er det en marginal nedgang på 0,72% og på Sørlandet er nedgangen på 4,46%. Utviklingen er noe svakere hvis man justerer for at det har kommet til noen nye respondenter som ikke tidligere har inngitt rapport Midt Nord Sør Vest Øst

7 2004K1 2004K3 2005K1 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Penetrasjonsgrad utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis sank fra 1,27% i 3. kvartal 2014 til 1,22% i 4. kvartal 2014, holdt penetrasjonsgraden i Oslo seg jevnt på 2,3%. Ser man utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid, ser man at den har ligget ganske flatt rundt 1 % siden Dette fordi at utviklingen i bemanningsbransjen er ganske proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen. % av årsverk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Fylkesmessig penetrasjonsgrad 7

8 Yrkesområder 2014 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning. I 2014 var forholdet mellom bransjene som følger: Bygg og anlegg: 27,32% Lager/logistikk/transport: 13,45% Kontor/administrasjon: 10,86% Industri/produksjon: 9,59% Helse og omsorg: 6,64% Økonomi/regnskap: 6,43% Kundesenter/callsenter: 5,41% Oppvekst og utdanning: 5,04% HORECA: 4,26% IT: 3,96% Tekniske tjenester: 3,87% Handel: 1,70% Annet 1,47% Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet

9 Yrkesområder 2014 Utfakturerte timer utvikling fra året før. 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 1 15,0 % 2 Justert for nye respondenter er det en nedgang fra 2013 til 2014 i bransjens utfakturerte timer på 2,1%. På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 8 av 12 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdene "HORECA" (hospitality), Handel og IT. Samtidig er utviklingen positiv innen Oppvekst og utdanning, Industri og produksjon og Bygg og anlegg. Her er en oversikt over prosentvis endring fra totalt antall timer foregående år (alle aktører medregnet), til periodens justerte tall (2013 og 2014): Fylke Handel 22,0 % 15,5 % Kundesenter/callsenter 5,7 % 6,9 % Kontor/administrasjon 5,3 % 8,0 % Økonomi/regnskap 0,5 % 1,1 % IT 11,6 % 11,7 % Lager, logistikk og transport 7,0 % 4,3 % Tekniske tjenester 7,6 % 8,1 % Bygg og anlegg 8,2 % 4,4 % Helse og omsorg 2,5 % 7,7 % HORECA 1,2 % 15,8 % Industri og produksjon 4,9 % 4,8 % Oppvekst og utdanning 15,0 % 11,1 % Annet 30,7 % 30,5 % Totalt 4,9 % 2,1 % 9

10 2 Yrkesområder 4. kvartal 2014 Utfakturerte timer utvikling fra året før. 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 1 15,0 % Justert for nye respondenter er det en nedgang i bransjens utfakturerte timer på 0,8%. På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 9 av 13 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdene Tekniske tjenester, IT og "HORECA" (hospitality). Samtidig er utviklingen positiv innen Oppvekst og utdanning, Industri og produksjon og Bygg og anlegg Yrkesområde fakturerte timer 4. kvartal Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Totalt Justert utvikling fra 4Q2013 til 4Q2014 Handel 5,5 % Kundesenter/callsenter 2,6 % Kontor/administrasjon 9,0 % Økonomi/regnskap 9,4 % IT 12,1 % Lager, logistikk og transport 1,8 % Tekniske tjenester 12,8 % Bygg og anlegg 5,2 % Helse og omsorg 4,5 % HORECA 11,9 % Industri og produksjon 8,3 % Oppvekst og utdanning 15,2 % Annet 5,5 % 10

11 Yrkesområder 4. kvartal 2014 Omsetning 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 4kv Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi /regnskap I 4. kvartal 2014 ble det innen personalutleie omsatt for kr ,. Av dette sto nye medlemmer for 4,46%. Justert for nye respondenter var utviklingen fra året før en nedgang på 0,4%. IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet TOTAL OMSETNING 4,5E+09 4E+09 3,5E+09 3E+09 2,5E+09 2E+09 1,5E+09 1E kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv

12 Justerte tall for omsetning 2014 Her er en oversikt over justert prosentvis omsetningsutvikling i fra henholdsvis og : Fylke Handel 22,4 % 4,6 % Kundesenter/callsenter 2,2 % 4,2 % Kontor/administrasjon 1,6 % 5,9 % Økonomi/regnskap 9,8 % 8,8 % IT 7,3 % 5,0 % Lager, logistikk og transport 0,1 % 1,9 % Tekniske tjenester 15,6 % 13,4 % Bygg og anlegg 4,3 % 5,1 % Helse og omsorg 20,3 % 0,7 % HORECA 4,7 % 20,3 % Industri og produksjon 0,7 % 8,0 % Oppvekst og utdanning 19,8 % 15,6 % Annet 14,7 % 26,2 % Totalt 2,1 % 0,1 % 3 Omsetningsutvikling

13 Kostnadsutvikling I forbindelse med innføring av nye regler for likebehandling av innleid personell var det en viss interesse for i hvilken grad dette hadde innvirket på kostnadsbildet ved innleie fra bemanningsbransjen. Justert for konsumprisindeksen var det vår beregning at de nye reglene om innleie i 2013 påførte bedriftene en gjennomsnittlig kostnadsøkning på ca. 5%. Dette var i overenstemmelse med prognosene og viste at det nye regelverket ikke nødvendigvis innebar store endringer fra den praksis norske bemanningsbedrifter fulgte tidligere. Avstanden mellom kurvene indikerer kostnadsutviklingen. Så lenge omsetningskurven er øverst vil det være økning fra året før. I 4. kvartal sank omsetningen med 0,4% mens antall timer sank med 0,8%. Avstanden i utvikling er dermed nå så lav at det ikke er tale om reell prisvekst fra 4. kvartal i 2013 til 4. kvartal i år. På flere områder er det nå prisnedgang. Prosentvis utvikling timer og omsetning Timer Omsetning 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 5,00% Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q ,00%

14 Yrkesområder utvikling Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet I 4. kvartal 2014 er det området Bygg og anlegg som er det største yrkesområdet med 27,7% av markedet. Lager/logistikk/transport og industri/produksjon er også store med henholdsvis 13,2 og 11,8% av markedet. For første gang er det tradisjonelt store området i bemanningsbransjen, kontor og administrasjon ikke blant de tre største. Her er yrkesområdenes prosentvise utvikling i forhold til tilsvarende kvartal året før, justert for nye respondenter. Dette er ikke lett å lese, så det er individuelle diagrammer per bransje på de følgende sider. Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA 14

15 Yrkesområder utvikling Bygg og anlegg Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q I 2014 utgjorde yrkesområdet bygg og anlegg mer enn 27% av alle solgte timer. I 1. kvartal 2014 var det, justert for nye respondenter til statistikken, en nedgang på 7,2%. Utviklingen snudde til en vekst på 6,7% i 2. kvartal og 10,9% i 3. kvartal. Omsetningen steg samtidig med 10,8%. Vekst i omsetning er dermed lavere enn vekst i solgte timer, noe som indikerer kraftig press på marginene. Denne utviklingen fortsetter i 4. kvartal med en vekst i timer på 5,2% og vekst i omsetning på 3,4%. Press på allerede pressede marginer indikerer en lavere inntjening per time. I fjor utgjorde yrkesområdet ca heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis utvikling i utfakturerte timer sett i forhold til samme kvartal året før, justert for nye respondenter til ordningen:

16 Yrkesområder utvikling Lager logistikk transport I 2014 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 13,45% av bransjens solgte timer, noe som innebærer at det var bransjens nest største område. Yrkesområdet kjennetegnes med store sesongsvingninger. I 2013 var det nedgang, noe som man regner med at skyldes usikkerhet i forbindelse med nye rammevilkår for bransjen samt noe usikkerhet i norsk økonomi. I 2014 fortsetter nedgangen. I 3. kvartal ble det omsatt 1% færre timer enn året før, noe som innebærer at markedet ser ut til å stabilisere seg noe som tydeliggjøres gjennom en 1,8% vekst i 4. kvartal. Samtidig økte omsetningen med 2,1%, noe som, når man tar hensyn til inflasjon, indikerer at prisene synker noe fra året før. I 2013 utgjorde yrkesområdet ca heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis årlig utvikling, justert for nye respondenter til ordningen: Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q

17 Yrkesområder utvikling Kontor og administrasjon Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q I 2014 var området kontor og administrasjon det tredje største med ca 11% av de solgte timene i bransjen. Gjennom 2012, 2013 og 2014 har det vært en gradvis nedgang. I 4. kvartal 2014 var nedgangen i solgte timer på hele 9%. Samtidig var nedgangen i omsetning på 8,7%, noe som indikerer prisnedgang. I 2014 utgjorde yrkesområdet ca 2700 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram over prosentvis utvikling sammenliknet med året før, justert for nye respondenter til ordningen:

18 Yrkesområder utvikling Industri og produksjon Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q Ved siden av bygg og anlegg var det industri og produksjon som ble kraftigst preget av næringslivskrisen i 2009, og på tross av at det har gått godt med Norge sett i forhold til resten av Europa tok det tid før andel innleie fra norske bemanningsbedrifter kom opp på nivået fra Nå er man imidlertid tilbake. At nivået i 4. kvartal var det høyeste vi har målt må imidlertid begrunnes med økt organisasjonsgrad blant bedrifter som leverer personell til industrien. Justerte tall viser en vekst på 8,3%. Samtidig steg omsetningen med bare 4,8%. Her er det et tydelig press på marginene. I 2014 utgjorde yrkesområdet ca 2400 heltidsstillinger. Nedenfor er et diagram som viser justert prosentvis utvikling i timer sammenlignet med tilsvarende kvartal året før

19 Yrkesområder utvikling Helse og omsorg Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. 80% arbeidstakerne innen dette feltet kommer fra Sverige. I 2011 ble denne delen av bemanningsbransjens virksomhet utsatt for stor turbulens, noe som førte til kraftig nedgang. I 2012 og 2013 var det igjen vekst i solgte timer. I 2014 er det imidlertid nedgang. 4. kvartal 2014 var 4,5% svakere enn året før. Samtidig steg omsetningen med 2,9%. Dette indikerer prisvekst. For året som helhet ble det omsatt 7,7% færre timer enn året før. Her er et diagram som viser justert prosentvis utvikling sammenliknet med tilsvarende kvartal året før:

20 Yrkesområder utvikling Økonomi & regnskap Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q Innen økonomi har utviklingen vært ganske stabil etter en kraftig nedtur i forbindelse med finanskrisen i I første halvår 2014 har det igjen vært vekst innen yrkesområdet. I 3. kvartal 2014 har det imidlertid, justert for nye medlemmer, vært en nedgang på 1,8% siden i fjor. Nedgangen fortsatte i 4. kvartal (9,4). Samtidig har omsetningen bare sunket med 3,5%, noe som indikerer prisvekst innen dette yrkesområdet. Ser vi hele året samlet var det en vekst på 1,1% i solgte timer. I 2013 utgjorde økonomi ca 1600 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling:

21 Yrkesområder utvikling IT Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Innen IT har det siden midten av 2012 vært nedgang. I 2014 har nedgangen vært på mer enn 10% i alle kvartalene. I 4. kvartal var utfakturerte timer 12,1% lavere enn året før. Samtidig sank omsetningen med 2,7%. Her skjer altså en prisvekst. Året sett under ett var det en nedgang på 11,7%. Dette er et av feltene hvor vi etter de nye reglene trådte i kraft, har sett økt bruk av outsourcing og offshoring på bekostning av innleie. I 2014 utgjorde IT ca 1000 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling:

22 Yrkesområder utvikling HORECA/Hospitality Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q I 2013 var det, som en av de få yrkesområdene, vekst innen HORECA/hospitality. Dette endret seg i I 4. kvartal sank antall solgte timer med 11,9% sammenliknet med året. Samtidig sank omsetningen innen yrkesområdet med hele 18.1%. Her er altså både kraftig nedgang og prisfall. Mye tyder på at HORECA er et område hvor det nå skjer økning i outsourcing på bekostning av innleie. Her er diagram over justert prosentvis årlig utvikling:

23 Yrkesområder utvikling Handel Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Etter en topp i 2007 har omsatte timer innen handel sunket til dels kraftig. I 2013 og 2014 har det skjedd en nedgang i omsatte timer kraftig. I 4. kvartal sank antall utfakturerte timer med 5,5% i forhold til samme kvartal året før. Samtidig steg omsetningen i forhold til i fjor med hele 44%. Dette indikerer prisvekst som kan ha sammenheng med at fokuset på høyere kvalifisert personell innen handel har økt. Dette er et lite yrkesområde innen bemanningsbransjen og det er konjunkturutsatt. Her er diagram over justert prosentvis årlig utvikling:

24 Yrkesområder utvikling Kundesenter / Callsenter Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Det har vært jevnt behov for personell siden I siste halvår av 2012 var det en moderat nedgang i yrkesområdet sammenliknet med tilsvarende kvartal året før. Nedgangen fortsatte gjennom 2013 og I 4. kvartal 2014 var nedgangen på 2,6%. Samtidig sank omsetningen med 2,8%. Dette indikerer prisnedgang. Ca1350 årsverk ble i 2014 levert gjennom bemanningsbransjen. Her er et diagram som viser årlig prosentvis utvikling i solgte timer sammenliknet med samme kvartal året før. 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % ,0 % 1 15,0 % 2 25,0 %

25 Yrkesområder utvikling Tekniske tjenester Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell, og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft. Det var i forbindelse med krisen i 2009 en tydelig nedgang. Etter dette stabiliserte markedet seg på et lavere nivå. Det var hele tiden etterspørsel etter personell i Norge, men det var ikke så lett å finne kandidater i utlandet. Fra siste halvår av 2011 har det vært en positiv utvikling i tilknytning til at det er stor mangel på ingeniører i Norge og flere ledige ingeniører i utlandet i tilknytning til Eurokrisen. Veksten i 2012 og 2013, noe som viser at yrkesområdet i liten grad ble preget av de nye rammevilkårene for bemanningsbransjen. I 2014 har bransjen fått føle konsekvensene av innstramminger i oljeindustrien og det ble i 4. kvartal en nedgang i solgte timer på 12,8%. Samtidig sank omsetningen med 17,1%. Her er oversikt over justert årlig prosentvis utvikling i forhold til året før:

26 Oppvekst og utdanning Oppvekst og utdanning er et område som innbefatter personell til barnehager og skoler. Både barnehager og skoler har et stort behov for kompetente vikarer. Etterspørselen er tett knyttet til skoleåret, og aktiviteten om sommeren er lav. Siden 2012 har det vært vekst i utleie til oppvekst og utdanning og det 4. kvartalet 2014 var det beste hittil. I forhold til samme kvartal året før var det en vekst på hele 15,2%. Samtidig økte omsetningen med 19,4%. Dette betyr at prisutviklingen er stabil. I 2014 utgjorde oppvekst og utdanning 1250 årsverk

27 Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant bedrifter som driver utleie av personell. Prosentvis utvikling i antall rekrutterte sammenliknet med samme kvartal året før Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. Fra 3. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 ble det igjen fart i rekrutteringsmarkedet før man opplevde nedgang fra vinteren I 4. kvartal 2014 er det nedgang på hele 18,5% i antall rekrutteringer mens omsetningen sank med 8,2% Omsetning 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv

28 Om statistikken Siden 1996 har bemanningsbedriftene fem ganger i året innrapportert bransjestatistikk (4 x kvartalsstatistikk samt 1 x årsstatistikk). I årenes løp er statistikken gradvis utvidet og fra 2006 ble det rapportert utfakturerte timer fordelt på yrkesområder. Fra 2009 har bedriftene også rapportert omsetningstall. Fra 2009 er også tall for utfakturerte timer innen yrkesområder fordelt på fylker tilgjengeliggjort. Dette er tilgjengelig i regneark som er distribuert til medlemsbedriftene i Bemanningsbransjen i NHO Service. Bransjestatistikken skal gi tilgang på kunnskap om bemanningsbransjens utvikling. I denne forbindelse er det et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som har behov for dataene for å definere bransjen. Siden 2009 er det inngått et samarbeid med Prognosesenteret som håndterer innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Om Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service er den 3. største landsforeningen i NHO fellesskapet og representerer servicebransjen, hvor bemanningsbransjen er en viktig enkeltbransje. Bemanningsbransjen i NHO Service er bemanningsbedriftenes interesseorganisasjon og representerer ca 80 prosent av omsetningen i bransjen. Kontakt Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien. Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Telefon: Mobil: Epost: Web:

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2015

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2015 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2015 Bemanningsbransjens utvikling Et krevende år 2015 ble vanskeligere enn forventet på grunn av en kraftig nedtur i oljesektoren. Samtidig er det ikke

Detaljer

Bemanningsbarometeret

Bemanningsbarometeret 4. Kvartal 2016 Bemanningsbarometeret Bemanningsbransjens utvikling Positive signaler For første gang siden 2012 var det i 4. kvartal 2016 vekst i bemanningsbransjens marked. Hovedgrunnen til dette er

Detaljer

Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2015

Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2015 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2015 Bemanningsbransjens utvikling Nedturen fortsetter Bemanningsbransjen er kraftig preget av nedgangen i norsk økonomi. Både innenfor bygg og merkantile

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2015

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2015 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2015 Bemanningsbransjens utvikling Tøffere arbeidsmarked trekker bemanningsbransjen ned. Statistikken for 2. kvartal 2015 viser en nedgang på 8,8 prosent

Detaljer

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling Foto: Jo Michael 4. kvartal 2009 Bemanningsbransjens utvikling Er krisen over? 2009 ble et svært vanskelig år for bemanningsbransjen. Da finanskrisen slo innover landet ble bemanningsbransjen truffet hardt.

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Fortsatt nedgang i bemanningsbransjen Tilsvarende trend som man så i begynnelsen av året har fortsatt

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2013

Bemanningsbarometeret 2013 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2013 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med Skaffet jobb til 100 000 personer i krevende år. Ikke uventet ble 2013 et krevende år for norsk bemanningsbransje.

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2016

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2016 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2016 Bemanningsbransjens utvikling Nedgangen fortsetter For 13. kvartal på rad har det vært nedgang i bemanningsbransjen. Men det kan skimtes lys i enden

Detaljer

Bemanningsbarometeret 3. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 3. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Er bunnen nådd for denne gang? For 7. kvartal på rad er det nedgang i forhold til året før. Nedgangen

Detaljer

Bemanningsbarometeret 3. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 3. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2013 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Fortsatt nedgangstrend I tredje kvartal fortsetter nedgangstrenden. I forhold til 3. kvartal i fjor

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

Bemanningsbarometeret

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2017 Bemanningsbarometeret Bemanningsbransjens utvikling Arbeidsmarkedet i bedring Etter en krevende tid med nedskjæringer innen oljerelaterte virksomheter har vi fra 4. kvartal i fjor sett

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Et krevende år I 1. kvartal omsatte bemanningsbransjen 4,8% færre timer enn samme kvartal i fjor. Det

Detaljer

Bemanningsbarometeret 3. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 3. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2012 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Høy aktivitet i usikkert marked Bransjestatistikken for 3. kvartal viser at uttalelser i den politiske

Detaljer

Bemanningsbarometeret

Bemanningsbarometeret 2. Kvartal 2016 Bemanningsbarometeret Bemanningsbransjens utvikling Lysere tider? Etter mer enn tre år med kontinuerlig nedgang i bemanningsbransjen gir utviklingen i 2. kvartal grunn til forsiktig optimisme.

Detaljer

Bemanningsbarometeret

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2017 Bemanningsbarometeret Bemanningsbransjens utvikling Mot bedre tider? I 1. kvartal 2017 økte antall solgte timer i bemanningsbransjen med 2,2%. At bransjen igjen har vekst er et bevis på

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Optimisme i et vanskelig marked Utviklingen i arbeidslivet er fortsatt utfordrende, men det er noen

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2012 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Positiv utvikling i bemanningsbransjen I 2. kvartal har bransjen på flere områder hatt en bedre utvikling

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2014

Bemanningsbarometeret 2014 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 214 Bemanningsbransjens årsstatistikk 8 personer i jobb Selv om 214 ble nok et krevende år for bemanningsbransjen var det 8 personer som fikk jobb i bransjen. Disse

Detaljer

Bemanningsbarometeret. Bemanningsbransjens årsstatistikk

Bemanningsbarometeret. Bemanningsbransjens årsstatistikk 216 Bemanningsbarometeret Bemanningsbransjens årsstatistikk Stabilisering og forsiktig optimisme I løpet av 216 gikk oljenæringen og bemanningsbransjen på Sør- Vestlandet fra krise til forsiktig optimisme.

Detaljer

Bemanningsbarometeret 3. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 3. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med - Bedre enn forventet i 3. kvartal Det ble i 3. Kvartal solgt mer enn 10 millioner timer i bemanningsbransjen.

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2015

Bemanningsbarometeret 2015 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 215 Bemanningsbransjens årsstatistikk Et krevende år for mange 215 ble et krevende år for norsk økonomi. Lave oljepriser og kraftige nedbemanninger har ført til økt

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Optimisme i et vanskelig marked Utviklingen i arbeidslivet er fortsatt utfordrende, men det er noen

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2011 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Moderat vekst I 4. kvartal har markedet for bemanningstjenester vært svært varierende. Innenfor flere

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2011

Bemanningsbarometeret 2011 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 211 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med Et krevende år men ingen krise På tross av mye uro knyttet til vikarbyrådirektivet og enkeltvirksomheters brudd

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2011 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Positiv utvikling med noen mørke skyer i horisonten. Statistikken for 2. kvartal indikerer en positiv

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2015

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2015 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2015 Bemanningsbransjens utvikling Et vanskeligere arbeidsmarked preger bemanningsbransjen Bemanningsbransjen ble i 1. kvartal preget av avkjølingen av

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2010

Bemanningsbarometeret 2010 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2010 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med Konsolideringsåret 2010 Markedet for bemanningstjenester styrket seg i økende grad og bransjen kom konsolidert

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2010 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Bemanningsbransjen - 2009

Bemanningsbransjen - 2009 Bemanningsbransjen - 2009 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering. Andre typiske virksomhetsområder for

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2014 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2013 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2012 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Kort om bemanningsbransjen

Kort om bemanningsbransjen Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering. Andre typiske virksomhetsområder for en slik bedrift kan være outsourcing og omstillingstjenester.

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

BemanningsNytt. Nr 8-2010

BemanningsNytt. Nr 8-2010 BemanningsNytt Nyhetsbrev for Bemanningsbransjen i Nr 8-20 Positiv utvikling i bemanningsbransjen I 3. kvartal var det en vekst i solgte timer på 16,5% i forhold til samme kvartal i fjor. Norsk utvikling

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2016 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-6 OMSETNING SIDE 7-8 OPPDRAGSMENGDE SIDE 9-10 PRISER SIDE 11-13 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer