Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge"

Transkript

1 Manpowers Q Norge

2

3 Manpowers Norge 4. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 11 Internasjonale variasjoner - Nord- og Mellom-Amerika 15 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 17 Om undersøkelsen 19 Om ManpowerGroup 19 1

4 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2012 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 752 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i fjerde kvartal 2012 i forhold til inneværende kvartal? I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet bemanning. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet bemanning. Det er ingen endring fra forrige kvartal, men sammenliknet med fjerde kvartal 2011 er det en nedgang på 6 prosentpoeng. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet bemanning på +7 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, men på årsbasis er det en nedgang på 6 prosentpoeng. Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Norske arbeidsgivere er forsiktig optimistiske når det gjelder nye ansettelser i fjerde kvartal Mens 11% av arbeidsgiverne forventer en økning i antall ansatte, ser 3 % for seg en nedgang. 81 % av deltakerne i undersøkelsen forventer ingen endring. Dette gir en netto forventet bemanning på +8 %, sesongjustert på 7 %. 2

5 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i samtlige fem regioner forventer å øke bemanningen kommende kvartal. Med en netto forventet bemanning på +12 % er optimismen størst i Stor- Oslo. Blant arbeidsgivere i Nord-Norge og på Sør- og Vestlandet råder det forsiktig optimisme, med en netto forventet bemanning på henholdsvis +8 % og +7 %. På Østlandet og i Midt-Norge ser man for seg en beskjeden økning, med en netto forventet bemanning på henholdsvis +4 % og +3 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning i fire av fem regioner, hvor den mest merkbare på 4 prosentpoeng er i Nord-Norge. Blant arbeidsgivere på Østlandet og i Midt-Norge meldes det om en liten økning på henholdsvis 3 og 2 prosentpoeng. Sammenliknet med fjerde kvartal 2011 er det en nedgang i forventet bemanning i fire av fem regioner. I Nord-Norge og på Østlandet er nedgangen på 13 prosentpoeng, og i Stor-Oslo er den på 5 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige fem regioner en bemanningsøkning kommende kvartal. De beste utsiktene til nye ansettelser finner man i Stor-Oslo og på Sør- og Vestlandet. Kvartalsvis er det en nedgang i tre regioner, og på årsbasis er det en nedgang i fire av dem. Østlandet +4* (+5**)% Med en netto forventet bemanning på +4 % ser arbeidsgiverne for seg en viss økning i nye ansettelser. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 3 prosentpoeng. Imidlertid er det en nedgang på hele 13 prosentpoeng sammenliknet med fjerde kvartal Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en mode-rat bemanningsutvikling kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er situasjonen relativt stabil, men på årsbasis er det en betydelig nedgang. * Sesongjustert ** Netto 3

6 Manpowers Norge Stor-Oslo +12 (+14)% Arbeidsgivere i Stor-Oslo forventer en jevn ansettelsestakt i fjerde kvartal 2012, med en netto forventet bemanning på +12 %. Arbeidsmarkedet holder seg relativt stabilt sammenliknet med foregående kvartal, men på årsbasis er det en nedgang på 5 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på lovende utsikter for kommende kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal er det en liten økning i forventet bemanning, mens det på årsbasis er en liten nedgang. Midt-Norge +3 (+2)% Men en netto forventet bemanning på +3 % ser arbeidsgiverne for seg en liten økning i nye ansettelser i perioden oktober desember. Sammenliknet med tredje kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er tendensen relativt stabil. Ifølge ujusterte data blir det kun en beskjeden bemanningsutvikling i perioden oktober desember Fra foregående kvartal er det en moderat nedgang, men sammenliknet med fjerde kvartal 2011 er situasjonen relativt stabil. Nord-Norge +8 (+6)% Med en netto forventet bemanning på +8 % ser arbeidsgiverne oppmuntrende tegn for de kommende tre måneder. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 4 prosentpoeng. Imidlertid er det en nedgang på 13 prosentpoeng fra fjerde kvartal Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i denne regionen en moderat bemanningsutvikling i fjerde kvartal Det er en liten nedgang fra foregående kvartal, men en betydelig nedgang fra fjerde kvartal i fjor. Sør- og Vestlandet +7 (+10)% Arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet forventer en viss økning i nye ansettelser i perioden oktober desember, med en netto forventet bemanning på +7 %. Sammenliknet med forrige kvartal er tendensen relativt stabil, og på årsbasis er det ingen endring. Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme blant arbeidsgiverne når det gjelder nye ansettelser kommende kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal er det en liten økning, og på årsbasis er det ingen endring. 4

7 Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i åtte av de ni bransjegruppene forventer å øke bemanningen i fjerde kvartal Optimismen er størst innen bygg og anlegg, hvor netto forventet bemanning er +17 %, og innen engros- og detaljhandel/ hotell og restaurant, med 16 %. Deretter følger finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester med lovende +15 %, samt olje og gass med +14 %. Ellers forventer man en moderat bemanningsvekst innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske, med +8 %, og innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet, med +6 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning i forventet bemanning i fire av ni bransjegrupper. Arbeidsgivere innen engros- og detaljhandel/hotell og restaurant melder om en vesentlig økning på 12 prosentpoeng, og for offentlig tjenesteyting er det en økning på 3 prosentpoeng. Samtidig meldes det om en nedgang i fire bransjegrupper. Den mest merkbare nedgangen på 7 prosentpoeng finner man i bransjegruppen produksjon. Innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester et det en nedgang på 3 prosentpoeng. Sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor er det en nedgang i forventet bemanning i seks av ni bransjegrupper. Arbeidsgivere innen produksjon melder om en nedgang på hele 12 prosentpoeng, og i offentlig tjenesteyting er den på 8 prosentpoeng. For øvrig er det en nedgang på 7 prosentpoeng i tre bransjegrupper: jordbruk, skogbruk, jakt og fiske; elektrisitets-, gassog vannforsyning samt finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester. Imidlertid ser man en tydelig økning i forventet bemanning i to bransjegrupper. Innen bygg og anlegg er den på 6 prosentpoeng, mens den er på 5 prosent innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i åtte av de ni bransjegruppene en økning i nye ansettelser kommende kvartal. De sterkeste arbeidsmarkedene ser ut til å være innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester; bygg og anlegg samt engros- og detaljhandel/hotell og restaurant. Imidlertid er utsiktene svakere i sju av bransjegruppene, både sammenliknet med forrige kvartal og tilsvarende kvartal i fjor. Jord- og skogbruk, jakt og fiske +8 (6)% Med en netto forventet bemanning på +8 % ser arbeidsgiverne for seg en viss økning i nye ansettelser kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er tendensen relativt stabil, men det er en nedgang på 7 prosent fra fjerde kvartal Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne et nøkternt arbeidsmarked kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en moderat nedgang i forventet bemanning. 5

8 Manpowers Norge Bygg og anlegg +17 (+16)% Arbeidergivere i denne bransjegruppen melder om lovende utsikter for perioden oktober desember, med en netto forventet bemanning på +17 %. Arbeidsmarkedet holder seg relativt stabilt sammenliknet med foregående kvartal, og på årsbasis er det en økning på 6 prosentpoeng. Når man ser på ujusterte data, forventer arbeidsgiverne et aktivt jobbmarked kommende kvartal. Fra foregående kvartal er det en moderat nedgang i netto forventet bemanning, men sammenliknet med fjerde kvartal 2011 er det en viss økning. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +4 (+4)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en liten økning i nye ansettelser i fjerde kvartal 2012, med en netto forventet bemanning på +4 %. Imidlertid er det en nedgang på 2 prosentpoeng fra foregående kvartal, og på 7 prosentpoeng fra fjerde kvartal Ujusterte data tyder på et nøkternt arbeidsmarked kommende kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal er tendensen relativt stabil, men på årsbasis er det en betydelig nedgang Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester +15 (+21)% Det ser ut til å bli gode muligheter for jobbsøkere kommende kvartal, ifølge arbeidsgivere som melder om en netto forventet bemanning på +15 %. Imidlertid er det en liten nedgang på 3 prosentpoeng fra foregående kvartal. Sammenliknet med fjerde kvartal 2011 er det en nedgang på 7 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventes det et aktivt arbeidsmarked i fjerde kvartal 2012, til tross for en liten kvartalsvis nedgang. Sammenliknet med fjerde kvartal i fjor er det imidlertid en betydelig nedgang. Produksjon +4 (+8)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en nøktern utvikling kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +4 %. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en nedgang i forventet bemanning på henholdsvis 7 og 12 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme for de kommende tre måneder. Imidlertid er det en moderat nedgang sammenliknet med forrige kvartal, og en betydelig nedgang fra fjerde kvartal

9 Olje og gass +14 (+9)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en jevn utvikling i fjerde kvartal 2012, med en netto forventet bemanning på +14 %. Selv om det er en kvartalsvis nedgang på 2 prosentpoeng, er det ingen endring sammenliknet med fjerde kvartal Ifølge ujusterte data er det gode muligheter for jobbsøkere kommende kvartal, men det er en vesentlig nedgang fra forrige kvartal. På årsbasis er det en liten nedgang i forventet bemanning. Offentlig tjenesteyting 0 (0)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg et labert jobbmarked i perioden oktober desember, med en netto forventet bemanning på 0 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 3 prosentpoeng, men på årsbasis er det en nedgang på 8 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer et flatt arbeidsmarked kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er situasjonen relativt stabil, men det er en moderat nedgang fra fjerde kvartal Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet +6 (+7)% Det ligger an til å bli en økning i antall ansatte i denne bransjegruppen i fjerde kvartal 2012, ifølge arbeidsgivere som melder om en netto forventet bemanning på +6 % for andre kvartal på rad. Sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor er det en økning på 5 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data er det forsiktig optimisme å spore blant arbeidsgivere for kommende kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal er det en liten økning, og på årsbasis er økningen moderat. Engros- og detaljhandel/hotell og restaurant +16 (+15)% Jobbsøkere i denne bransjegruppen ser ut til å dra nytte av en gunstig utvikling i fjerde kvartal 2012, ifølge arbeidsgivere som melder om en netto forventet bemanning på +16 %. Sammenliknet med tredje kvartal er det en økning på hele 12 prosentpoeng, men på årsbasis er det en nedgang på 3 prosentpoeng. Når man ser på ujusterte data, forventes det en jevn bemanningsvekst de neste tre månedene. Det er en moderat økning fra forrige kvartal, men sammenliknet med fjerde kvartal 2011 er det en liten nedgang. 7

10 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer Manpower-konsernet har intervjuet nesten arbeidsgivere i 42 land og landområder om forventet bemanningsutvikling i perioden oktober til desember Dette kvartalet deltar arbeidsgivere fra Finland for første gang i undersøkelsen. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer er konsernets kvartalsvise oversikt over arbeidsgivernes bemanningsplaner. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i fjerde kvartal 2012 i forhold til inneværende kvartal? Tallene for fjerde kvartal viser at usikkerheten på de globale markedene spesielt i Europa samt signaler om en nedgangsperiode i India, fastlands-kina og Brasil, bidrar til generelt svakere utsikter. Den totale ansettelsestakten forventes å bli noe langsommere både sammenliknet med foregående kvartal og tilsvarende periode i fjor. Likevel forventes det en positiv bemanningsutvikling i nesten tre firedeler av de landene og landområdene som er med i undersøkelsen. Det er imidlertid lite som tyder på overveldende entusiasme hos arbeidsgiverne, siden det kun er 15 land og landområder som melder om bedre eller relativt stabile bemanningsutsikter sammenliknet med fjerde kvartal Blant resultatene fra fjerde kvartal bør man merke seg en nedgang i optimismen som har preget indiske arbeidsgivere. Bemanningstakten forventes å holde seg på et aktivt nivå, til tross for betydelig dårligere utsikter til nye ansettelser, både kvartalsvis og på årsbasis. Til tross for enkelte unntak har europeiske arbeidsgivere senket ambisjonene om nye ansettelser. Mange av dem er bekymret over at den statlige gjeldskrisen truer med å føre hele eurosonen mot en ny økonomisk nedgangstid. Arbeidsgivere i USA forventer at bemanningstakten holder seg på samme jevne nivå som hittil i år. Fra samtlige bransjegrupper og regioner meldes det om positive utsikter. Globalt sett er forventningene til nye ansettelser størst i Taiwan, India og Panama. I sistnevnte land forbereder man seg til prosjektet knyttet til utvidelsen av Panamakanalen samt ratifiseringen av frihandelsavtalen med USA, som vil finne sted i oktober. Dette medfører økt optimisme blant arbeidsgiverne innen handelsvirksomhet samt transport og kommunikasjon. Derimot ser mulighetene for jobbsøkere ut til å være dårligst i Hellas, Italia, Finland, Irland, Spania, Slovakia, Nederland, Tsjekkia og Polen. Arbeidsgivere i disse landene melder om de minst optimistiske og eneste negative bemanningsplanene globalt sett. I Amerika melder arbeidsgivere i samtlige ti land om positive bemanningsplaner for fjerde kvartal. Øverst på denne listen ligger Panama og Brasil, og nederst ligger Argentina. Meksikanske arbeidsgivere melder om sine beste utsikter på over fire år. Dette skyldes i betydelig grad arbeidsgivere i Mexico City, som kan vise til sine mest optimistiske bemanningsplaner siden undersøkelsen ble innført i Globalt sett er det Taiwan som har de største forventningene til nye ansettelser kommende kvartal. Bemanningsveksten vil holde seg på et solid nivå, men utsiktene til nye jobber blir noe dårligere etter hvert som arbeidsgiverne trapper litt ned som følge av et svakere eksportmarked. I likhet med sine indiske kolleger melder kinesiske arbeidsgivere om en generell nedgang i bemanningsplanene, til tross for at utsiktene totalt sett er positive i samtlige bransjegrupper og regioner. I Australia forsetter nedgangen for sjette kvartal på rad, og utsiktene til nye ansettelser er nå de svakeste siden fjerde kvartal Gjeldskrisen i Europa fortsetter å prege arbeidsgivere over det meste av EMEA-området (Europa, Midtøsten og Afrika). Imidlertid kan det dukke opp visse muligheter for jobbsøkere. Sammenliknet med tilsvarende periode i fjor er utsiktene til nye ansettelser blitt marginalt bedre i Sveits, Romania og Slovenia. Det forventes også en liten bemanningsvekst i Storbritannia, til tross for trusler om at double-dip -krisen (et fenomen hvor kortvarig økonomisk vekst følger etter en resesjon, for deretter å bli avløst av en ny resesjon) vil forsterke seg. I de øvrige landene er situasjonen mindre lovende. De ni negative rapportene dette kvartalet kommer alle fra EMEA-regionen, og arbeidsgivere fra Polen og Slovakia melder om negative bemanningsutsikter for første gang siden undersøkelsen ble innført i disse landene. * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. 8 Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2012 omfattet nesten personal- og utvelgelsesansvarlige fra offentlige og private bedrifter verden over. 45 % av respondentene kom fra ti land i Amerika, 24 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 31 % fra 24 EMEA-land.

11 *EMEA Europa, Midt-Østen og Afrika. 1. Tallene i parentes er netto forventet bemanning etter justering for å fjerne effekten av sesongvariasjoner. Vi gjør oppmerksom på at disse dataene ikke er tilgjengelige for alle land, ettersom det kreves data fra minst 17 kvartaler. 9

12 Manpowers Norge Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 41 land og landområder 41 land og landområder * Ujusterte data 10

13 Internasjonale sammenligninger EMEA Manpower-konsernet har gjennomført over intervjuer i 24 EMEA-land (Europa, Midtøsten og Afrika) om forventet bemanning i fjerde kvartal Finske arbeidsgivere deltar nå for første gang i undersøkelsen. Kun 13 av 24 land melder om positive bemanningsutsikter for fjerde kvartal, og på 13 arbeidsmarkeder har situasjonen bedret seg noe fra tredje kvartal eller holdt seg relativt stabil. Når man sammenlikner med fjerde kvartal 2011, ser man at arbeidsgiverne holder igjen: På 15 arbeidsmarkeder forventes det en nedgang i antall nye ansettelser, og fra ni europeiske land meldes det om negative bemanningsutsikter for kommende kvartal. Regionalt sett kommer Tyrkia, Romania, Israel og Norge best ut, mens Hellas og Italia befinner seg i motsatt ende av skalaen. Til tross for den pågående ustabile situasjonen i eurosonen ser man en viss standhaftighet i Frankrike, Tyskland og Storbritannia. I de landene er bemanningsplanene relativt stabile sammenliknet med foregående kvartal. Imidlertid viser tallene for fjerde kvartal en nedadgående tendens over hele regionen i bransjegruppen produksjon. I 17 av de 24 landene ser man for seg færre nyansettelser. Dette kommer sterkest til uttrykk i Polen, hvor dobbelt så mange arbeidsgivere som i forrige kvartal regner med å måtte iverksette permitteringer. I Tyrkia, derimot, øker optimismen blant arbeidsgiverne som følge av svært positive utsikter for fjerde kvartal innen bransjegruppen legemidler. I Norge er det forsatt stort behov for arbeidskraft innen olje- og gassektoren. Særlig ingeniører er etterspurt, og i denne bransjegruppen samt innen offentlig tjenesteyting (som omfatter helsetjenester) må man rutinemessig rekruttere utenlandsk arbeidskraft for å få dekket behovet for kvalifisert personell. Mulighetene for jobbsøkere i Sveits ser også ut til å bli bedre, både sammenliknet med foregående kvartal og fjerde kvartal i fjor. Dette skyldes delvis tre kvartaler på rad med en jevn økning i bransjegruppen engros- og detaljhandel. Belgia Bulgaria Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal

14 Manpowers Norge Finland Frankrike Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Hellas Irland Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Israel Italia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Nederland Norge 12

15 Polen Romania Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Slovakia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Slovenia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Storbritannia Sveits Sverige Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

16 Manpowers Norge Sør-Afrika Tsjekkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Tyrkia Tyskland Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Ungarn Østerrike Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

17 Internasjonale sammenligninger Amerika Manpower-konsernet har gjennomført nesten intervjuer i ti land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika om forventet bemanning i fjerde kvartal Fra samtlige land meldes det om positive utsikter. Bemanningssituasjonen forventes å bedre seg eller holde seg stabil i seks av landene, både kvartalsvis og på årsbasis. Utsiktene til nye ansettelser er best i Panama, Brasil og Peru, og dårligst i Argentina. Jobbsøkere i Panama går lyse tider i møte, og dette skyldes store forventninger innen bransjegruppene handelsvirksomhet samt transport og kommunikasjon. I tillegg blir arbeidsmarkedet trolig styrket ved at landet forbedrer sin posisjon som handelspartner med USA, Taiwan og flere europeiske land. Denne prognosen tangerer de beste bemanningsutsiktene som er registrert siden undersøkelsen ble innført i landet. Argentina Selv om USA og Mexico ligger under sitt historiske gjennomsnitt, er bemanningsplanene for fjerde kvartal 2012 likevel de mest optimistiske siden tredje kvartal De lovende utsiktene fra USA er uendret fra tredje kvartal, og skyldes hovedsakelig gode tider innen engros- og detaljhandel; fritid, reiseliv og overnatting samt konsulenttjenester. For andre kvartal på rad forventer arbeidsgivere i samtlige 50 stater en økning i nye ansettelser. I Mexico City kan arbeidssøkere dra nytte av de mest optimistiske ansettelsesplanene som har vært registrert siden undersøkelsen ble innført i Også innen transport og kommunikasjon samt gruvedrift og utvinning er det et stort behov for arbeidskraft. I Peru ser man for fjerde kvartal på rad at optimismen innen finans, forsikring og eiendomsmegling bidrar til landets solide bemanningsvekst. I Brasil opplever man imidlertid en nedgang i nye ansettelser for andre kvartal på rad, og nivået er det laveste på tre år. I et forsøk på å snu denne trenden foreslår myndighetene nok en runde med stimulerende tiltak rettet mot landets transportinfrastruktur. Når det gjelder Argentina, er dette sjette kvartal på rad med nedgang i forventet bemanning. Arbeidsgivere innen gruvedrift, bygg og anlegg som normalt har tro på markedet melder nå om de første negative utsiktene på tre år. I Canada fortsetter nedgangen for tredje kvartal på rad, men det hersker likevel forsiktig optimisme, noe som delvis skyldes gode utsikter for gruvedrift samt transport og nyttetrafikk. Brasil Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Canada Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Colombia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

18 Manpowers Norge Costa Rica Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Mexico Panama Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Peru USA Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

19 Internasjonale sammenligninger Asia og Stillehavsområdet Det er gjennomført nesten intervjuer i Australia, Kina, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore og Taiwan om forventet bemanning i fjerde kvartal Over hele regionen meldes det om positive utsikter. Den største optimismen finner man blant arbeidsgivere i Taiwan, India og New Zealand, mens Australia ligger i den andre enden av skalaen. Samtlige åtte land og landområder melder om positiv netto forventet bemanning. Imidlertid er det en generelt nedadgående tendens, og utsiktene for jobbsøkere forventes å bli noe dårligere eller holde seg relativt stabile, både sammenliknet med foregående kvartal og fjerde kvartal De lovende utsiktene i Taiwan får næring av forventningene om et solid arbeidsmarked innen servicesektoren. Som følge av et kontinuerlig behov for arbeidskraft i undergruppen turisme, har nesten halvparten av arbeidsgiverne i denne bransjegruppen planer om å øke bemanningen i kommende kvartal. Når det gjelder India, er det en merkbar nedgang i netto forventet bemanning i fjerde kvartal. I alle de sju bransjegruppene og i samtlige regioner ser man for seg færre nye ansettelser sammenliknet med foregående kvartal og fjerde kvartal i fjor. Netto forventet bemanning er på sitt laveste siden tredje kvartal Denne prognosen indikerer imidlertid ikke massive permitteringer. I stedet er det tegn på en generell nedgang i nyansettelser, og Australia flere arbeidsgivere innen IT og IKT opplyser at de vil fryse antallet ansatte i kommende kvartal. Selv om andelen arbeidsgivere som ser for seg en bemanningsøkning er redusert med 40 prosent fra forrige kvartal, forventer over halvparten å beholde sin nåværende arbeidsstyrke gjennom fjerde kvartal. Det er kun én prosent som vil redusere bemanningen. Når det gjelder fastlands-kina, synker netto forventet bemanning til sitt laveste nivå på nesten tre år. Men til tross for nedgang i de fleste kvartalsvise sammenlikningene og i alle sammenlikningene på årsbasis, meldes det likevel om positive bemanningsutsikter i samtlige bransjegrupper og regioner. Både i servicesektoren og i transport og nyttetrafikk forventer arbeidsgiverne en fortsatt solid utvikling. Regionalt sett er utsiktene til nye ansettelser best i Beijing og dårligst i Chengdu, til tross for den pågående overføringen av forretningsdrift til de sentrale og vestlige regionene i Kina. Denne overføringen ble igangsatt som en reaksjon på de økende driftskostnadene i kystområdene og lav etterspørsel fra utlandet. I Japan råder det forsiktig optimisme, til tross for en moderat nedgang i netto forventet bemanning både kvartalsvis og på årsbasis i den viktige produksjonssektoren. Og i Australia melder arbeidsgiverne om en nedgang for sjette kvartal på rad. Dermed faller utsiktene til nye ansettelser til sitt laveste nivå siden fjerde kvartal Hong Kong 17

20 Manpowers Norge India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Singapore Taiwan Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

21 Om ManpowerGroup ManpowerGroup arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. ManpowerGroup er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning ut i fra det enkelte individs potensiale og bedriftens ambisjoner. På denne måten skaper vi Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup hjelper små og store bedrifter i alle bransjer under fire varemerker: Experis, Manpower, ManpowerGroup Solutions og Right Management. Vi er lokalisert i mer enn 80 land og landområder over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over oppdrag årlig. Vi har kontorer i 33 byer og tettsteder og medarbeidere knyttet til oss. ManpowerGroup er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og ser alltid etter kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Om undersøkelsen Regioner: Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Manpowers arbeidsmarkedsbarometer blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede bemanningsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i 50 år. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers arbeidsmarkedsbarometer: Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi bemanning i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I 50 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av ManpowerGroup. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med nesten offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og landområder for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i desember 2012 i forhold til forrige kvartal? Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 42 land og landområdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer ManpowerGroups Internal Research Team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt landsøkonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 752 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Netto forventet bemanning I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet bemanning. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Resultatene sammenlignes både med forrige kvartal, omtalt som kvartalsvis, og med samme kvartal året før, omtalt som på årsbasis. Sesongjusteringer Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina, Australia, Belgia, Canada, Colombia, Costa Rica, Frankrike, Guatemala, Hellas, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Peru, Polen, Romania, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan, Tsjekkia, Tyskland, USA og Østerrike for å gi større innsikt i undersøkelsestallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelsesfluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. ManpowerGroup ønsker å foreta disse justeringene for de øvrige landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. 19

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q2 2012 Norge Manpowers Norge 2. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge 1. kvartal 2006 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Innhold Arbeidsmarkedsbarometer for Norge 2 Regionale variasjoner 2 Bransjevariasjoner 4 Globalt arbeidsmarkedsbarometer

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, aetat, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan ANALYSE og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Gry Agnete Alsos Tommy Høyvarde Clausen Espen John Isaksen Bjørn Willy Åmo Erlend Bullvåg GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I

Detaljer

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss 12 Forord fra forfatterne I 11 leverte en forskergruppe på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer