Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge"

Transkript

1 Manpowers Q Norge

2

3 Manpowers Norge 4. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen, og Afrika (EMEA) 11 Internasjonale variasjoner - Nord- og Mellom-Amerika 15 Internasjonale variasjoner - Asia og Stillehavsområdet 17 Om undersøkelsen 19 Om ManpowerGroup 19 1

4 Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2012 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 752 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i fjerde kvartal 2012 i forhold til inneværende kvartal? I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet bemanning. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning. Resultatet av denne beregningen er netto forventet bemanning. Det er ingen endring fra forrige kvartal, men sammenliknet med fjerde kvartal 2011 er det en nedgang på 6 prosentpoeng. Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet bemanning på +7 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, men på årsbasis er det en nedgang på 6 prosentpoeng. Herfra og fremover i rapporten refereres det til sesongjusterte tall, med mindre noe annet fremkommer. Norske arbeidsgivere er forsiktig optimistiske når det gjelder nye ansettelser i fjerde kvartal Mens 11% av arbeidsgiverne forventer en økning i antall ansatte, ser 3 % for seg en nedgang. 81 % av deltakerne i undersøkelsen forventer ingen endring. Dette gir en netto forventet bemanning på +8 %, sesongjustert på 7 %. 2

5 Regionale variasjoner Arbeidsgivere i samtlige fem regioner forventer å øke bemanningen kommende kvartal. Med en netto forventet bemanning på +12 % er optimismen størst i Stor- Oslo. Blant arbeidsgivere i Nord-Norge og på Sør- og Vestlandet råder det forsiktig optimisme, med en netto forventet bemanning på henholdsvis +8 % og +7 %. På Østlandet og i Midt-Norge ser man for seg en beskjeden økning, med en netto forventet bemanning på henholdsvis +4 % og +3 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning i fire av fem regioner, hvor den mest merkbare på 4 prosentpoeng er i Nord-Norge. Blant arbeidsgivere på Østlandet og i Midt-Norge meldes det om en liten økning på henholdsvis 3 og 2 prosentpoeng. Sammenliknet med fjerde kvartal 2011 er det en nedgang i forventet bemanning i fire av fem regioner. I Nord-Norge og på Østlandet er nedgangen på 13 prosentpoeng, og i Stor-Oslo er den på 5 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i samtlige fem regioner en bemanningsøkning kommende kvartal. De beste utsiktene til nye ansettelser finner man i Stor-Oslo og på Sør- og Vestlandet. Kvartalsvis er det en nedgang i tre regioner, og på årsbasis er det en nedgang i fire av dem. Østlandet +4* (+5**)% Med en netto forventet bemanning på +4 % ser arbeidsgiverne for seg en viss økning i nye ansettelser. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 3 prosentpoeng. Imidlertid er det en nedgang på hele 13 prosentpoeng sammenliknet med fjerde kvartal Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne en mode-rat bemanningsutvikling kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er situasjonen relativt stabil, men på årsbasis er det en betydelig nedgang. * Sesongjustert ** Netto 3

6 Manpowers Norge Stor-Oslo +12 (+14)% Arbeidsgivere i Stor-Oslo forventer en jevn ansettelsestakt i fjerde kvartal 2012, med en netto forventet bemanning på +12 %. Arbeidsmarkedet holder seg relativt stabilt sammenliknet med foregående kvartal, men på årsbasis er det en nedgang på 5 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på lovende utsikter for kommende kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal er det en liten økning i forventet bemanning, mens det på årsbasis er en liten nedgang. Midt-Norge +3 (+2)% Men en netto forventet bemanning på +3 % ser arbeidsgiverne for seg en liten økning i nye ansettelser i perioden oktober desember. Sammenliknet med tredje kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, og på årsbasis er tendensen relativt stabil. Ifølge ujusterte data blir det kun en beskjeden bemanningsutvikling i perioden oktober desember Fra foregående kvartal er det en moderat nedgang, men sammenliknet med fjerde kvartal 2011 er situasjonen relativt stabil. Nord-Norge +8 (+6)% Med en netto forventet bemanning på +8 % ser arbeidsgiverne oppmuntrende tegn for de kommende tre måneder. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 4 prosentpoeng. Imidlertid er det en nedgang på 13 prosentpoeng fra fjerde kvartal Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i denne regionen en moderat bemanningsutvikling i fjerde kvartal Det er en liten nedgang fra foregående kvartal, men en betydelig nedgang fra fjerde kvartal i fjor. Sør- og Vestlandet +7 (+10)% Arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet forventer en viss økning i nye ansettelser i perioden oktober desember, med en netto forventet bemanning på +7 %. Sammenliknet med forrige kvartal er tendensen relativt stabil, og på årsbasis er det ingen endring. Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme blant arbeidsgiverne når det gjelder nye ansettelser kommende kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal er det en liten økning, og på årsbasis er det ingen endring. 4

7 Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i åtte av de ni bransjegruppene forventer å øke bemanningen i fjerde kvartal Optimismen er størst innen bygg og anlegg, hvor netto forventet bemanning er +17 %, og innen engros- og detaljhandel/ hotell og restaurant, med 16 %. Deretter følger finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester med lovende +15 %, samt olje og gass med +14 %. Ellers forventer man en moderat bemanningsvekst innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske, med +8 %, og innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet, med +6 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning i forventet bemanning i fire av ni bransjegrupper. Arbeidsgivere innen engros- og detaljhandel/hotell og restaurant melder om en vesentlig økning på 12 prosentpoeng, og for offentlig tjenesteyting er det en økning på 3 prosentpoeng. Samtidig meldes det om en nedgang i fire bransjegrupper. Den mest merkbare nedgangen på 7 prosentpoeng finner man i bransjegruppen produksjon. Innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester et det en nedgang på 3 prosentpoeng. Sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor er det en nedgang i forventet bemanning i seks av ni bransjegrupper. Arbeidsgivere innen produksjon melder om en nedgang på hele 12 prosentpoeng, og i offentlig tjenesteyting er den på 8 prosentpoeng. For øvrig er det en nedgang på 7 prosentpoeng i tre bransjegrupper: jordbruk, skogbruk, jakt og fiske; elektrisitets-, gassog vannforsyning samt finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester. Imidlertid ser man en tydelig økning i forventet bemanning i to bransjegrupper. Innen bygg og anlegg er den på 6 prosentpoeng, mens den er på 5 prosent innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet. Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgivere i åtte av de ni bransjegruppene en økning i nye ansettelser kommende kvartal. De sterkeste arbeidsmarkedene ser ut til å være innen finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester; bygg og anlegg samt engros- og detaljhandel/hotell og restaurant. Imidlertid er utsiktene svakere i sju av bransjegruppene, både sammenliknet med forrige kvartal og tilsvarende kvartal i fjor. Jord- og skogbruk, jakt og fiske +8 (6)% Med en netto forventet bemanning på +8 % ser arbeidsgiverne for seg en viss økning i nye ansettelser kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er tendensen relativt stabil, men det er en nedgang på 7 prosent fra fjerde kvartal Ifølge ujusterte data forventer arbeidsgiverne et nøkternt arbeidsmarked kommende kvartal. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en moderat nedgang i forventet bemanning. 5

8 Manpowers Norge Bygg og anlegg +17 (+16)% Arbeidergivere i denne bransjegruppen melder om lovende utsikter for perioden oktober desember, med en netto forventet bemanning på +17 %. Arbeidsmarkedet holder seg relativt stabilt sammenliknet med foregående kvartal, og på årsbasis er det en økning på 6 prosentpoeng. Når man ser på ujusterte data, forventer arbeidsgiverne et aktivt jobbmarked kommende kvartal. Fra foregående kvartal er det en moderat nedgang i netto forventet bemanning, men sammenliknet med fjerde kvartal 2011 er det en viss økning. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning +4 (+4)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en liten økning i nye ansettelser i fjerde kvartal 2012, med en netto forventet bemanning på +4 %. Imidlertid er det en nedgang på 2 prosentpoeng fra foregående kvartal, og på 7 prosentpoeng fra fjerde kvartal Ujusterte data tyder på et nøkternt arbeidsmarked kommende kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal er tendensen relativt stabil, men på årsbasis er det en betydelig nedgang Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester +15 (+21)% Det ser ut til å bli gode muligheter for jobbsøkere kommende kvartal, ifølge arbeidsgivere som melder om en netto forventet bemanning på +15 %. Imidlertid er det en liten nedgang på 3 prosentpoeng fra foregående kvartal. Sammenliknet med fjerde kvartal 2011 er det en nedgang på 7 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data forventes det et aktivt arbeidsmarked i fjerde kvartal 2012, til tross for en liten kvartalsvis nedgang. Sammenliknet med fjerde kvartal i fjor er det imidlertid en betydelig nedgang. Produksjon +4 (+8)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en nøktern utvikling kommende kvartal, med en netto forventet bemanning på +4 %. Både kvartalsvis og på årsbasis er det en nedgang i forventet bemanning på henholdsvis 7 og 12 prosentpoeng. Ujusterte data tyder på forsiktig optimisme for de kommende tre måneder. Imidlertid er det en moderat nedgang sammenliknet med forrige kvartal, og en betydelig nedgang fra fjerde kvartal

9 Olje og gass +14 (+9)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg en jevn utvikling i fjerde kvartal 2012, med en netto forventet bemanning på +14 %. Selv om det er en kvartalsvis nedgang på 2 prosentpoeng, er det ingen endring sammenliknet med fjerde kvartal Ifølge ujusterte data er det gode muligheter for jobbsøkere kommende kvartal, men det er en vesentlig nedgang fra forrige kvartal. På årsbasis er det en liten nedgang i forventet bemanning. Offentlig tjenesteyting 0 (0)% Arbeidsgivere i denne bransjegruppen ser for seg et labert jobbmarked i perioden oktober desember, med en netto forventet bemanning på 0 %. Sammenliknet med foregående kvartal er det en økning på 3 prosentpoeng, men på årsbasis er det en nedgang på 8 prosentpoeng. Ujusterte data indikerer et flatt arbeidsmarked kommende kvartal. Sammenliknet med foregående kvartal er situasjonen relativt stabil, men det er en moderat nedgang fra fjerde kvartal Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet +6 (+7)% Det ligger an til å bli en økning i antall ansatte i denne bransjegruppen i fjerde kvartal 2012, ifølge arbeidsgivere som melder om en netto forventet bemanning på +6 % for andre kvartal på rad. Sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor er det en økning på 5 prosentpoeng. Ifølge ujusterte data er det forsiktig optimisme å spore blant arbeidsgivere for kommende kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal er det en liten økning, og på årsbasis er økningen moderat. Engros- og detaljhandel/hotell og restaurant +16 (+15)% Jobbsøkere i denne bransjegruppen ser ut til å dra nytte av en gunstig utvikling i fjerde kvartal 2012, ifølge arbeidsgivere som melder om en netto forventet bemanning på +16 %. Sammenliknet med tredje kvartal er det en økning på hele 12 prosentpoeng, men på årsbasis er det en nedgang på 3 prosentpoeng. Når man ser på ujusterte data, forventes det en jevn bemanningsvekst de neste tre månedene. Det er en moderat økning fra forrige kvartal, men sammenliknet med fjerde kvartal 2011 er det en liten nedgang. 7

10 Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer Manpower-konsernet har intervjuet nesten arbeidsgivere i 42 land og landområder om forventet bemanningsutvikling i perioden oktober til desember Dette kvartalet deltar arbeidsgivere fra Finland for første gang i undersøkelsen. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer er konsernets kvartalsvise oversikt over arbeidsgivernes bemanningsplaner. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i fjerde kvartal 2012 i forhold til inneværende kvartal? Tallene for fjerde kvartal viser at usikkerheten på de globale markedene spesielt i Europa samt signaler om en nedgangsperiode i India, fastlands-kina og Brasil, bidrar til generelt svakere utsikter. Den totale ansettelsestakten forventes å bli noe langsommere både sammenliknet med foregående kvartal og tilsvarende periode i fjor. Likevel forventes det en positiv bemanningsutvikling i nesten tre firedeler av de landene og landområdene som er med i undersøkelsen. Det er imidlertid lite som tyder på overveldende entusiasme hos arbeidsgiverne, siden det kun er 15 land og landområder som melder om bedre eller relativt stabile bemanningsutsikter sammenliknet med fjerde kvartal Blant resultatene fra fjerde kvartal bør man merke seg en nedgang i optimismen som har preget indiske arbeidsgivere. Bemanningstakten forventes å holde seg på et aktivt nivå, til tross for betydelig dårligere utsikter til nye ansettelser, både kvartalsvis og på årsbasis. Til tross for enkelte unntak har europeiske arbeidsgivere senket ambisjonene om nye ansettelser. Mange av dem er bekymret over at den statlige gjeldskrisen truer med å føre hele eurosonen mot en ny økonomisk nedgangstid. Arbeidsgivere i USA forventer at bemanningstakten holder seg på samme jevne nivå som hittil i år. Fra samtlige bransjegrupper og regioner meldes det om positive utsikter. Globalt sett er forventningene til nye ansettelser størst i Taiwan, India og Panama. I sistnevnte land forbereder man seg til prosjektet knyttet til utvidelsen av Panamakanalen samt ratifiseringen av frihandelsavtalen med USA, som vil finne sted i oktober. Dette medfører økt optimisme blant arbeidsgiverne innen handelsvirksomhet samt transport og kommunikasjon. Derimot ser mulighetene for jobbsøkere ut til å være dårligst i Hellas, Italia, Finland, Irland, Spania, Slovakia, Nederland, Tsjekkia og Polen. Arbeidsgivere i disse landene melder om de minst optimistiske og eneste negative bemanningsplanene globalt sett. I Amerika melder arbeidsgivere i samtlige ti land om positive bemanningsplaner for fjerde kvartal. Øverst på denne listen ligger Panama og Brasil, og nederst ligger Argentina. Meksikanske arbeidsgivere melder om sine beste utsikter på over fire år. Dette skyldes i betydelig grad arbeidsgivere i Mexico City, som kan vise til sine mest optimistiske bemanningsplaner siden undersøkelsen ble innført i Globalt sett er det Taiwan som har de største forventningene til nye ansettelser kommende kvartal. Bemanningsveksten vil holde seg på et solid nivå, men utsiktene til nye jobber blir noe dårligere etter hvert som arbeidsgiverne trapper litt ned som følge av et svakere eksportmarked. I likhet med sine indiske kolleger melder kinesiske arbeidsgivere om en generell nedgang i bemanningsplanene, til tross for at utsiktene totalt sett er positive i samtlige bransjegrupper og regioner. I Australia forsetter nedgangen for sjette kvartal på rad, og utsiktene til nye ansettelser er nå de svakeste siden fjerde kvartal Gjeldskrisen i Europa fortsetter å prege arbeidsgivere over det meste av EMEA-området (Europa, Midtøsten og Afrika). Imidlertid kan det dukke opp visse muligheter for jobbsøkere. Sammenliknet med tilsvarende periode i fjor er utsiktene til nye ansettelser blitt marginalt bedre i Sveits, Romania og Slovenia. Det forventes også en liten bemanningsvekst i Storbritannia, til tross for trusler om at double-dip -krisen (et fenomen hvor kortvarig økonomisk vekst følger etter en resesjon, for deretter å bli avløst av en ny resesjon) vil forsterke seg. I de øvrige landene er situasjonen mindre lovende. De ni negative rapportene dette kvartalet kommer alle fra EMEA-regionen, og arbeidsgivere fra Polen og Slovakia melder om negative bemanningsutsikter for første gang siden undersøkelsen ble innført i disse landene. * Kommentarer i dette avsnittet baserer seg på sesongjusterte tall der disse foreligger. 8 Deltakere i undersøkelsen fordelt på regioner Spørreundersøkelsen i forbindelse med Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2012 omfattet nesten personal- og utvelgelsesansvarlige fra offentlige og private bedrifter verden over. 45 % av respondentene kom fra ti land i Amerika, 24 % fra åtte land og landområder i Asia og Stillehavsområdet, og 31 % fra 24 EMEA-land.

11 *EMEA Europa, Midt-Østen og Afrika. 1. Tallene i parentes er netto forventet bemanning etter justering for å fjerne effekten av sesongvariasjoner. Vi gjør oppmerksom på at disse dataene ikke er tilgjengelige for alle land, ettersom det kreves data fra minst 17 kvartaler. 9

12 Manpowers Norge Kvartalsvis endring Endring på årsbasis 41 land og landområder 41 land og landområder * Ujusterte data 10

13 Internasjonale sammenligninger EMEA Manpower-konsernet har gjennomført over intervjuer i 24 EMEA-land (Europa, Midtøsten og Afrika) om forventet bemanning i fjerde kvartal Finske arbeidsgivere deltar nå for første gang i undersøkelsen. Kun 13 av 24 land melder om positive bemanningsutsikter for fjerde kvartal, og på 13 arbeidsmarkeder har situasjonen bedret seg noe fra tredje kvartal eller holdt seg relativt stabil. Når man sammenlikner med fjerde kvartal 2011, ser man at arbeidsgiverne holder igjen: På 15 arbeidsmarkeder forventes det en nedgang i antall nye ansettelser, og fra ni europeiske land meldes det om negative bemanningsutsikter for kommende kvartal. Regionalt sett kommer Tyrkia, Romania, Israel og Norge best ut, mens Hellas og Italia befinner seg i motsatt ende av skalaen. Til tross for den pågående ustabile situasjonen i eurosonen ser man en viss standhaftighet i Frankrike, Tyskland og Storbritannia. I de landene er bemanningsplanene relativt stabile sammenliknet med foregående kvartal. Imidlertid viser tallene for fjerde kvartal en nedadgående tendens over hele regionen i bransjegruppen produksjon. I 17 av de 24 landene ser man for seg færre nyansettelser. Dette kommer sterkest til uttrykk i Polen, hvor dobbelt så mange arbeidsgivere som i forrige kvartal regner med å måtte iverksette permitteringer. I Tyrkia, derimot, øker optimismen blant arbeidsgiverne som følge av svært positive utsikter for fjerde kvartal innen bransjegruppen legemidler. I Norge er det forsatt stort behov for arbeidskraft innen olje- og gassektoren. Særlig ingeniører er etterspurt, og i denne bransjegruppen samt innen offentlig tjenesteyting (som omfatter helsetjenester) må man rutinemessig rekruttere utenlandsk arbeidskraft for å få dekket behovet for kvalifisert personell. Mulighetene for jobbsøkere i Sveits ser også ut til å bli bedre, både sammenliknet med foregående kvartal og fjerde kvartal i fjor. Dette skyldes delvis tre kvartaler på rad med en jevn økning i bransjegruppen engros- og detaljhandel. Belgia Bulgaria Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal

14 Manpowers Norge Finland Frankrike Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Hellas Irland Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Israel Italia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Nederland Norge 12

15 Polen Romania Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Slovakia Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Slovenia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Spania Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Storbritannia Sveits Sverige Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

16 Manpowers Norge Sør-Afrika Tsjekkia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Tyrkia Tyskland Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Ungarn Østerrike Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

17 Internasjonale sammenligninger Amerika Manpower-konsernet har gjennomført nesten intervjuer i ti land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika om forventet bemanning i fjerde kvartal Fra samtlige land meldes det om positive utsikter. Bemanningssituasjonen forventes å bedre seg eller holde seg stabil i seks av landene, både kvartalsvis og på årsbasis. Utsiktene til nye ansettelser er best i Panama, Brasil og Peru, og dårligst i Argentina. Jobbsøkere i Panama går lyse tider i møte, og dette skyldes store forventninger innen bransjegruppene handelsvirksomhet samt transport og kommunikasjon. I tillegg blir arbeidsmarkedet trolig styrket ved at landet forbedrer sin posisjon som handelspartner med USA, Taiwan og flere europeiske land. Denne prognosen tangerer de beste bemanningsutsiktene som er registrert siden undersøkelsen ble innført i landet. Argentina Selv om USA og Mexico ligger under sitt historiske gjennomsnitt, er bemanningsplanene for fjerde kvartal 2012 likevel de mest optimistiske siden tredje kvartal De lovende utsiktene fra USA er uendret fra tredje kvartal, og skyldes hovedsakelig gode tider innen engros- og detaljhandel; fritid, reiseliv og overnatting samt konsulenttjenester. For andre kvartal på rad forventer arbeidsgivere i samtlige 50 stater en økning i nye ansettelser. I Mexico City kan arbeidssøkere dra nytte av de mest optimistiske ansettelsesplanene som har vært registrert siden undersøkelsen ble innført i Også innen transport og kommunikasjon samt gruvedrift og utvinning er det et stort behov for arbeidskraft. I Peru ser man for fjerde kvartal på rad at optimismen innen finans, forsikring og eiendomsmegling bidrar til landets solide bemanningsvekst. I Brasil opplever man imidlertid en nedgang i nye ansettelser for andre kvartal på rad, og nivået er det laveste på tre år. I et forsøk på å snu denne trenden foreslår myndighetene nok en runde med stimulerende tiltak rettet mot landets transportinfrastruktur. Når det gjelder Argentina, er dette sjette kvartal på rad med nedgang i forventet bemanning. Arbeidsgivere innen gruvedrift, bygg og anlegg som normalt har tro på markedet melder nå om de første negative utsiktene på tre år. I Canada fortsetter nedgangen for tredje kvartal på rad, men det hersker likevel forsiktig optimisme, noe som delvis skyldes gode utsikter for gruvedrift samt transport og nyttetrafikk. Brasil Dette landet kom med i undersøkelsen i 1. kvartal Canada Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal Colombia Dette landet kom med i undersøkelsen i 4. kvartal

18 Manpowers Norge Costa Rica Guatemala Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Mexico Panama Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Peru USA Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

19 Internasjonale sammenligninger Asia og Stillehavsområdet Det er gjennomført nesten intervjuer i Australia, Kina, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore og Taiwan om forventet bemanning i fjerde kvartal Over hele regionen meldes det om positive utsikter. Den største optimismen finner man blant arbeidsgivere i Taiwan, India og New Zealand, mens Australia ligger i den andre enden av skalaen. Samtlige åtte land og landområder melder om positiv netto forventet bemanning. Imidlertid er det en generelt nedadgående tendens, og utsiktene for jobbsøkere forventes å bli noe dårligere eller holde seg relativt stabile, både sammenliknet med foregående kvartal og fjerde kvartal De lovende utsiktene i Taiwan får næring av forventningene om et solid arbeidsmarked innen servicesektoren. Som følge av et kontinuerlig behov for arbeidskraft i undergruppen turisme, har nesten halvparten av arbeidsgiverne i denne bransjegruppen planer om å øke bemanningen i kommende kvartal. Når det gjelder India, er det en merkbar nedgang i netto forventet bemanning i fjerde kvartal. I alle de sju bransjegruppene og i samtlige regioner ser man for seg færre nye ansettelser sammenliknet med foregående kvartal og fjerde kvartal i fjor. Netto forventet bemanning er på sitt laveste siden tredje kvartal Denne prognosen indikerer imidlertid ikke massive permitteringer. I stedet er det tegn på en generell nedgang i nyansettelser, og Australia flere arbeidsgivere innen IT og IKT opplyser at de vil fryse antallet ansatte i kommende kvartal. Selv om andelen arbeidsgivere som ser for seg en bemanningsøkning er redusert med 40 prosent fra forrige kvartal, forventer over halvparten å beholde sin nåværende arbeidsstyrke gjennom fjerde kvartal. Det er kun én prosent som vil redusere bemanningen. Når det gjelder fastlands-kina, synker netto forventet bemanning til sitt laveste nivå på nesten tre år. Men til tross for nedgang i de fleste kvartalsvise sammenlikningene og i alle sammenlikningene på årsbasis, meldes det likevel om positive bemanningsutsikter i samtlige bransjegrupper og regioner. Både i servicesektoren og i transport og nyttetrafikk forventer arbeidsgiverne en fortsatt solid utvikling. Regionalt sett er utsiktene til nye ansettelser best i Beijing og dårligst i Chengdu, til tross for den pågående overføringen av forretningsdrift til de sentrale og vestlige regionene i Kina. Denne overføringen ble igangsatt som en reaksjon på de økende driftskostnadene i kystområdene og lav etterspørsel fra utlandet. I Japan råder det forsiktig optimisme, til tross for en moderat nedgang i netto forventet bemanning både kvartalsvis og på årsbasis i den viktige produksjonssektoren. Og i Australia melder arbeidsgiverne om en nedgang for sjette kvartal på rad. Dermed faller utsiktene til nye ansettelser til sitt laveste nivå siden fjerde kvartal Hong Kong 17

20 Manpowers Norge India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Singapore Taiwan Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

21 Om ManpowerGroup ManpowerGroup arbeider med selskaper og mennesker over hele verden. Dette gir oss forståelse og kunnskap om dagens og fremtidens arbeidsmarked. ManpowerGroup er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning ut i fra det enkelte individs potensiale og bedriftens ambisjoner. På denne måten skaper vi Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup hjelper små og store bedrifter i alle bransjer under fire varemerker: Experis, Manpower, ManpowerGroup Solutions og Right Management. Vi er lokalisert i mer enn 80 land og landområder over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over oppdrag årlig. Vi har kontorer i 33 byer og tettsteder og medarbeidere knyttet til oss. ManpowerGroup er en samfunnsansvarlig bedrift, vi er opptatt av mangfold og ser alltid etter kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Om undersøkelsen Regioner: Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Manpowers arbeidsmarkedsbarometer blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende, pålitelige og framtidsrettede bemanningsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i 50 år. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers arbeidsmarkedsbarometer: Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi bemanning i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I 50 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av ManpowerGroup. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med nesten offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og landområder for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Spørsmålet i undersøkelsen Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i desember 2012 i forhold til forrige kvartal? Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 42 land og landområdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer ManpowerGroups Internal Research Team and Infocorp Ltd. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt landsøkonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 3.9 %. I Norge er 752 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Netto forventet bemanning I denne rapporten benytter vi utrykket netto forventet bemanning. Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Resultatene sammenlignes både med forrige kvartal, omtalt som kvartalsvis, og med samme kvartal året før, omtalt som på årsbasis. Sesongjusteringer Sesongjusteringer er innarbeidet i tallene fra Argentina, Australia, Belgia, Canada, Colombia, Costa Rica, Frankrike, Guatemala, Hellas, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Peru, Polen, Romania, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Taiwan, Tsjekkia, Tyskland, USA og Østerrike for å gi større innsikt i undersøkelsestallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelsesfluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. ManpowerGroup ønsker å foreta disse justeringene for de øvrige landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. 19

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q2 2012 Norge Manpowers Norge 2. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 08 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2012 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q3 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q4 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved.

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpowers Q1 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q2 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge 1. kvartal 2006 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Innhold Arbeidsmarkedsbarometer for Norge 2 Regionale variasjoner 2 Bransjevariasjoner 4 Globalt arbeidsmarkedsbarometer

Detaljer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer Manpower Q2 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner Bransjevariasjoner Globalt arbeidsmarkedsbarometer Internasjonale variasjoner Europa

Detaljer

Q Manpower. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpower. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpower Q3 6 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 6 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner Bransjevariasjoner Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner Europa

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2017

Arbeidsmarkedet nå juni 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå juni 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2015

Arbeidsmarkedet nå - februar 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - februar 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå februar 2017

Arbeidsmarkedet nå februar 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå februar 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2017

Arbeidsmarkedet nå juli 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå i 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2015

Arbeidsmarkedet nå - september 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer