1. kvartal Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge"

Transkript

1 1. kvartal 2006 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge

2 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge

3 Innhold Arbeidsmarkedsbarometer for Norge 2 Regionale variasjoner 2 Bransjevariasjoner 4 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 6 Internasjonale variasjoner Nord- og Mellom Amerika 7 Internasjonale variasjoner Øst-Asia og Oseania 8 Internasjonale variasjoner Europa 10 Om undersøkelsen 12 Om Manpower Inc. 13 MANPOWER NORGE Manpower-gruppen er Norges ledende bemanningsvirksomhet. Vi tilbyr rekruttering til faste og midlertidige stillinger, rådgivning, kompetansekartlegging og outsourcing. Disse tjenestene tilbys via Manpower Bemanning samt Manpower-selskapene Raadhuset, Right Management Consultants, Techpower, Elan IT-ReSource, og Framnæs Installasjon. Manpower-gruppen er representert med 40 avdelingskontorer i Norge og 100 i Norden. På manpower.no kan du gratis legge ut stillingsannonser og søke ledige jobber. 1

4 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Arbeidsmarkedsbarometer for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2006 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 770 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i første kvartal 2006 i forhold til inneværende kvartal? Av de norske arbeidsgiverne som ble intervjuet svarte i underkant av en av seks [15 %] at de forventet en økning i sysselsettingen i det kommende kvartalet, mens i overkant av fire av fem [81 %] av de spurte ikke forventet noen endring. Bare 4 % av de spurte forventet en nedgang i sysselsettingen, noe som betyr at Netto forventet sysselsetting i Norge har gått litt ned fra forrige kvartal, til +11 %. Selv om Netto forventet sysselsetting viser en nedgang for tredje kvartal på rad siden toppresultatet i andre kvartal 2005, regner man kun med en nedgang på 1 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode i I denne rapporten bruker vi begrepet Netto forventet sysselsetting. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning i antall ansatte. Resultatet av denne beregningen er Netto forventet sysselsetting. Regionale variasjoner Arbeidsgivere i alle fem regioner forventer en økning i sysselsettingen i første kvartal. Arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet har de høyeste forventningene når det gjelder nye ansettelser [+24 %]. Arbeidsgivere i Nord-Norge er de minst optimistiske [+1 %]. På årsbasis har arbeidsgivere i tre av regionene økte forventninger til sysselsettingen, men kvartalsmessig er det kun én region som har økte forventninger. 2

5 Østlandet Stor-Oslo Arbeidsgivere på Østlandet ser for seg en nedgang i Netto forventet sysselsetting på 15 prosentpoeng neste kvartal. Dette er den største kvartalsmessige nedgangen blant samtlige regioner i Norge. Netto forventet sysselsetting for regionen er 5 prosentpoeng lavere enn på samme tid i 2005 [ +7 % mot +12 % i 2005]. Midt-Norge De gunstige tallene for forventede nye ansettelser i Stor- Oslo opprettholdes for fjerde kvartal på rad. Det er ingen kvartalsvise endringer av betydning i Netto forventet sysselsetting, som ligger på +15 % [ned 1 prosentpoeng]. På årsbasis har det imidlertid vært en økning i Netto forventet sysselsetting på 3 prosentpoeng. Nord-Norge Arbeidsgivere i Midt-Norge ser for seg en litt lavere sysselsettingsaktivitet neste kvartal. En nedgang på 4 prosentpoeng gir en Netto forventet sysselsetting på konservative +7 %. På årsbasis ser vi imidlertid en nedgang på 20 prosentpoeng. Dette er den største nedgangen i Netto forventet sysselsetting i samtlige regioner dette kvartalet. Arbeidsgivere i Nord-Norge ser med usikkerhet på sysselsettingsaktiviteten i første kvartal. En nedgang på 5 prosentpoeng gir en Netto forventet sysselsetting på +1 %. På årsbasis kan regionen imidlertid melde om en økning i Netto forventet sysselsetting på 9 prosentpoeng. Sør- og Vestlandet Denne regionen står for den største forventede økningen i første kvartal blant samtlige regioner, både kvartalsvis og på årsbasis. Det forventes en kvartalsvis økning på 20 prosentpoeng på Sør- og Vestlandet, hvor arbeidsgiverne har store planer om nye ansettelser med en Netto forventet sysselsetting på +24 %. På årsbasis ser man også en respektabel økning i Netto forventet sysselsetting med 11 prosentpoeng. Sør- og Vestlandet 3

6 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i åtte av de ni norske bransjegruppene forventer en økning i sysselsettingen i første kvartal. Det er arbeidsgivere innen finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning som spår størst oppgang i Netto forventet sysselsetting [+23 %], mens arbeidsgivere innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske igjen forventer en nedgang [-4 %]. Som det fremgår av nedenstående, ser man for seg en kvartalsvis nedgang i sju av de ni bransjegruppene, mens det forventes en økning i to. Seks bransjegrupper har også meldt om nedgang på årsbasis i Netto forventet sysselsetting. Jordbruk, skogbruk, jakt og fiske Bygg og anlegg Arbeidsgivere innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske er de minst optimistiske med hensyn til sysselsetting i neste kvartal, med en Netto forventet sysselsetting på -4 %. Det er en kvartalsmessig nedgang på 1 prosentpoeng og en nedgang på 4 prosentpoeng på årsbasis. Elektrisitets-, gass- og vannforsyning En nedgang på 3 prosentpoeng fra forrige kvartal gir en Netto forventet sysselsetting på beskjedne +7 %. Sammenlignet med samme periode i 2005, ser man for seg en nedgang i Netto forventet sysselsetting på 5 prosentpoeng. Produksjon Arbeidsgivere innen elektrisitets-, gass og vannforsyning forventer et stabilt første kvartal i Netto forventet sysselsetting er redusert med 7 prosentpoeng på årsbasis, og det er en liten kvartalsmessig nedgang på 2 prosentpoeng. Netto forventet sysselsetting blant arbeidsgiverne i produksjonssektoren holder seg på et høyt nivå [+16 %], til tross for en kvartalsvis nedgang på 4 prosentpoeng. Denne positive trenden i Netto forventet sysselsetting utgjør en økning på 16 prosentpoeng på årsbasis. 4

7 Finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning Gruvedrift og steinindustri Den kvartalsvise økningen i Netto forventet sysselsetting på 6 prosentpoeng er den største blant samtlige bransjegrupper i Norge for neste kvartal. Arbeidsgivere innen denne sektoren spår en positiv utvikling med en Netto forventet sysselsetting på +23 %. Dette gir en økning på 10 prosentpoeng på årsbasis, og den forventede sysselsettingen er dermed på sitt høyeste nivå siden undersøkelsen ble innført i Norge. Offentlig tjenesteyting Arbeidsgivernes intensjoner om nye ansettelser innen gruvedrift og steinindustri har gått betraktelig ned [10 prosentpoeng] sammenlignet med tallene for fjerde kvartal Forventningene til nye ansettelser er redusert på årsbasis [6 prosentpoeng], noe som gir en Netto forventet sysselsetting på beskjedne +3 %. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet Arbeidsgivernes positive forventninger til nye ansettelser innen offentlig tjenesteyting er nesten uforandret [ned 1 prosentpoeng] sammenlignet med fjerde kvartal i Netto forventet sysselsetting ligger på stabile +10 %, hvilket tilsvarer en nedgang på 6 prosentpoeng på årsbasis. Engros- og detaljhandel/hotell og restaurant Arbeidsgivere innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet forventer å ligge på omtrent samme nivå som fjerde kvartal 2005 når det gjelder nye ansettelser, med en Netto forventet sysselsetting på +12 %. Det er en liten økning på årsbasis med beskjedne 2 prosentpoeng. Engros- og detaljhandel/hotell og restaurant Arbeidsgivere innen engros- og detaljhandel / hotell og restaurant ser for seg en liten nedgang på 5 prosentpoeng fra fjerde kvartal Netto forventet sysselsetting ligger på moderate +5 %. Nedgangen på 13 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode i 2005, er den største nedgangen på årsbasis for samtlige bransjegrupper i Norge dette kvartalet. 5

8 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer Mer enn arbeidsgivere i 23 land og landområder er blitt intervjuet om forventet sysselsettingsutvikling i perioden januar til mars Arbeidsgivere i 19 av de 23 landene ser for seg flere nyansettelser i løpet av første kvartal 2006, selv om 11 av de 23 landene er mindre optimistiske enn i fjor på denne tiden. Arbeidsgivere i 14 land, hovedsakelig i Europa, er mindre optimistiske enn for tre måneder siden. Arbeidsgivere i India, New Zealand, Taiwan, USA og Australia har de høyeste forventningene når det gjelder nye ansettelser, mens arbeidsgivere i Tyskland, Østerrike og Italia er de minst optimistiske. Østerrikske arbeidsgivere så for seg en nedgang i Netto forventet sysselsetting for første gang siden første kvartal 2004, mens arbeidsgivere i Italia presenterte sine mest pessimistiske tall siden landet begynte å delta i undersøkelsen i tredje kvartal Selv om tyske arbeidsgivere har til hensikt å redusere antall ansatte de første tre månedene i 2006, viser prognosen en liten fremgang på årsbasis. Sesongjusterte tall for USA og Canada viser fortsatt en stigende ansettelsesaktivitet. I Storbritannia viser sesongjusterte tall at Netto forventet sysselsetting er høyere enn for fjerde kvartal 2005, men lavere enn for et år siden. 6

9 Internasjonale variasjoner Nord- og Mellom-Amerika Det er foretatt mer enn intervjuer i USA, Canada og Mexico om forventet sysselsettings-utvikling i første kvartal De samlede regionale utsiktene viser at arbeidsgivere i alle tre land forventer en positiv ansettelsesutvikling de første tre månedene av Arbeidsgivere i USA er de mest optimistiske med hensyn til nye ansettelser, og melder om samme Netto forventet sysselsetting som for tre måneder siden. Dette er som på samme tid i fjor. I Canada er forventningene til sysselsetting litt lavere enn i fjor, men fortsatt gunstige. Meksikanske arbeidsgivere ser for seg en lovende start på det nye året, og melder om en Netto forventet sysselsetting for første kvartal som tilsvarer den mest positive siden landet ble med i undersøkelsen i tredje kvartal Canada Mexico Linjen viser data etter at sesongbaserte justeringer er tatt med. USA Linjen viser data etter at sesongbaserte justeringer er tatt med. 7

10 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Internasjonale variasjoner Asia og Stillehavsområdet Det er foretatt nærmere intervjuer i Asia og Stillehavsområdet om forventet sysselsettingsutvikling i perioden januar til mars Utsiktene er positive i alle landene som deltok i Manpowers spørreundersøkelse i Asia og Stillehavsområdet, og arbeidsgivere i Australia, Kina, Hong Kong, Japan, New Zealand og Taiwan melder om en økning i Netto forventet sysselsetting sammenlignet med fjerde kvartal Indiske arbeidsgivere var nok en gang de mest optimistiske i regionen, og lå også på topp blant de andre 22 landene og landområdene som var med i den internasjonale spørreundersøkelsen. Arbeidsgivere i Singapore var de minst optimistiske i regionen med en betydelig forventet nedgang i første kvartal. Det er verdt å merke seg at arbeidsgivere i Australia og Japan kunne melde om de mest positive utsiktene for første kvartal siden undersøkelsen for første gang ble gjennomført i regionen i tredje kvartal Australia Kina Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Hong Kong India Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal

11 Japan New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal Singapore Taiwan Ingen stolpe viser verken positive eller negative sysselsettingsutsikter Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal

12 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Internasjonale variasjoner Europa Det er foretatt mer enn intervjuer på 12 europeiske arbeidsmarkeder om forventet sysselsettingsutvikling i første kvartal Ansettelsesplanene til de europeiske arbeidsgiverne, med unntak av Storbritannia, Norge og Irland, er forholdsvis beskjedne. På årsbasis har det vært en nedgang i Netto forventet sysselsetting i sju av de tolv landene som er med i undersøkelsen. Sammenlignet med fjerde kvartal 2005, har det vært en nedgang i forventet sysselsetting i 10 land. De største forventningene finner man hos arbeidsgivere i Storbritannia, Norge og Irland. De minst optimistiske og eneste negative utsiktene ble registrert blant arbeidsgiverne i Tyskland, Østerrike og Italia. Selv om sysselsettingsutsiktene i Tyskland viser en kvartalsvis nedgang, er det en viss forbedring sammenlignet med situasjonen for ett år siden. Østerrikske arbeidsgivere regner med en større reduksjon enn økning i arbeidsstyrken, og har ikke vært så lite optimistiske siden landet ble med i undersøkelsen i tredje kvartal Likeledes er den forventede sysselsettingsutviklingen i Frankrike den mest konservative siden undersøkelsen ble iverksatt. Antallet franske arbeidsgivere som planlegger nye ansettelser i første kvartal, er det samme som de som ser for seg nedskjæringer. Når man ser på sesongjusterte data, forventer man en økning i sysselsettingen i Storbritannia sammenlignet med fjerde kvartal 2005, men ikke så sterk økning som på samme tid for ett år siden. Østerrike Belgia Ingen stolpe viser verken positive eller negative sysselsettingsutsikter Frankrike Tyskland Ingen stolpe viser verken positive eller negative sysselsettingsutsikter 10

13 Irland Italia Nederland Ingen stolpe viser verken positive eller negative sysselsettingsutsikter Norge Spania Sverige Sveits Storbritannia Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal Ingen stolpe viser verken positive eller negative sysselsettingsutsikter Linjen viser data etter at sesongbaserte justeringer er tatt med. 11

14 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Om undersøkelsen Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse er den mest omfattende og framtidsrettede sysselsettingsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i mer enn 40 år og er en av de mest pålitelige arbeidsmarkedsundersøkelser i verden. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer: Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi sysselsetting i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I mer enn 40 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av Manpower. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med mer enn offentlige og private arbeidsgivere i 23 land for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 23 landene og områdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer Manpowers Market Intelligence team; the Organization Reasearch & Analysis Division of Right Management Consultants en uavhengig driftsenhet i Manpower Inc; NOP World and Grupo IDM. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt lands økonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 4.0 %. I Norge er 750 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Undersøkelsesspørsmålet Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i mars 2006 i forhold til forrige kvartal? Net Employment Outlook I denne rapporten benytter vi utrykket Net Employment Outlook (Netto ansettelses forventning). Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Sesong justeringer Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra USA, Canada og Storbritannia for å gi større innsikt i undersøkelses tallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelses fluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. Manpower ønsker å foreta disse justeringene for de andre landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. Manpower arbeidsmarkedsbarometer historikk 1962: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer ble lansert i USA og Canada. 1968: Storbritannia lanserer en undersøkelse tilsvarende den i USA, men kaller den for Manpowers kvartalsvise sysselsettingsprognose. Denne undersøkelsen benytter den samme fremtidsforskning som den amerikanske undersøkelsen og er den første i sitt slag i Europa. 1976: Andre versjon av Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer blir lansert i USA og Canada. Forskningsmetodikken blir oppdatert i henhold til utviklingen av markedsundersøkelser. 2002: Manpower i Storbritannia benytter en forbedret undersøkelsesmetode i sin kvartalsvise arbeidsmarkedsundersøkelse. Manpowers kontorer i Mexico og Irland lanserer undersøkelsen i sine respektive land. 2003: Tredje versjon av Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer (MEOS) blir lansert for å utvide programmet til totalt 18 land: Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Storbritannia og USA. 2004: Manpower i New Zealand lanserer Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. 2005: Manpower i Taiwan, Kina, India og Sveits lanserer Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. 12

15 Om Manpower Inc. Manpower Inc. (NYSE: MAN) er verdensleder i bemanningsbransjen og tilbyr et bredt spekter av bemanningsløsninger. Selskapet har spesialisert seg innenfor permanente, midlertidige og kontraktsansettelser; testing og opplæring av ansatte, karriereendring og organisasjonsutvikling. Manpowers kontorer i 72 land gjør selskapet i stand til å møte behovet til sine kunder pr. år som består av små og mellomstore bedrifter så vel som de store multinasjonale selskapene. Fokus for Manpower er å øke produktiviteten gjennom forbedret kvalitet, effektivitet og kostnadsreduksjon og la kundene få konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. I tillegg til Manpower opererer gruppen under merkenavnene Right Management Consultants, Jefferson Wells og Elan. Mer informasjon om Manpower Inc. ligger på firmaets web-side Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark 13

16 05_1448 Manpower AS, Dr. Maudsg. 10, 0202 Oslo Tel: (+) , Manpower Inc. All rights reserved.

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss 12 Forord fra forfatterne I 11 leverte en forskergruppe på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer