Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling"

Transkript

1 N Uvl u Møtilli Ss: Utvl: Kustyt Møtst: Kustysl, Røb Dt: Tisput: 11:00 Ss ut li til jsy på stæs t. Evtult ffll å ls sst på tlf , v/ui Wtls. As t ihbil i s, å t ls f tt. Utvlt vil t stput til ihbilittsspøsålt, jf fvltislv. Vpstt øt tt æ li. N Uvl u , Ui Wtls plitis stæ

2 Sst: Utvls Sstittl Ss: PS 64/14 Vl v lttiv f byi v y Uvl bh PS 65/14 Ovføi v bvili f 2014 til 2015 PS 66/14 Bliplitis hlispl f N Uvl u PS 67/14 Sisi v Råt f sjlpu (RNF) Ns sjlplsby (NPL) PS 68/14 Høi - Fsl å pphv ssjslv bplit PS 69/14 Høisuttlls. Rvisj v vilå f Uvlsvsst. PS 70/14 Kii v vttt lhlplitis tislij i pi PS 71/14 Høisuttlls. Fsl til Ril pl f vfvlti ilt tiltsp f vi Vst-Vi, vå Nulslå f pi PS 72/14 Avtl Busu fylsu vø utt v ssjsft PS 73/14 Høi - fsl å utvi til å pål hjlptilt hjl i lv bvtjst PS 74/14 Åsbusjtt 2015, hlisp øipl Lut/åpt

3 N Uvl u Røb : Aiv : 614 Sspp : 2013/51 Av. : Sl, bh ultu Ssbhl : Lif E. Ås Vl v lttiv f byi v y Uvl bh MØTEBEHANDLING: Utvl Møtt Utvlss Fsp /14 Kustyt /14 S jl: S jl i v ttå f byi v y Uvl bh. På bu v t itt i -s 2/13 h plupp f byi v y bh tili vut fl lttiv f ttvl. Løsi s plupp h vut bl flt ustyt s vt t y bhtt sull lliss til t ttå lt Gøflåt. Rulispl bl ui vut lult v t stt fi. Høy st til ifstutu i sæ tfil fhl j t ustyt b plit å sø løsi på sist tt ll i tilyti til Uvl sl. Ft: Dt bl ft y s f fspt (s 40/14) ustyt (s 48/14) fi uli løsi v bsvt stsbt. Rås istilli i s v sli: 1. Ny bh i Uvl bys på sist tt. 2. Plit bi vi sisst lttiv 2B 2C, s ibæ t å iv l v sist by ppfø ytt tilby, ll å iv hl byisss fø pp plt ytt bhby. 3. I t psjtt i fullfisit, så ls s vlt løsi lyl f f ustyt f sluttbhli. Dtt fhlsvis st ivsti løsi fhlsvis plist t vil h svs f bå ift v sl bh; utfi f å iøt uivsll v; tfil løsi s å væ usti f bå sl bh; ttjøp v pivt i stsivåt på uli lttiv. Kustyt bhlt s jt s i øt j slit vt: 1. Ny bh i Uvl bys på sist å (v/uvl sl/bh). 2. D uli lttiv bsivs utfyll.

4 3. I t psjtt i fullfisit, så ls s vlt løsi lyl f f ustyt f sluttbhli Ssbhls vui: Si vtt i ustyt h iistsj bit vi 5 lttiv i sæ h fttt ui j v stslyl st vut iftsssi fl ulp f bå sl bh v fistillls. Ett t fhl s plupp så h stt æ på, løsi f ift v bh i bypi. Dt st æli løsi i sli situsj å li tilpss bi, i sli løsi h så i stssi s å vi tut f hvil løsi l på. Kst vil vh v hv stt l li f hv l pi å li vs. byti. Ssylivis vil sli st på ll illi. Dt vttt å v l v Uvl sl st by på y iistsjs pslvli if i på 8 illi. I tt tiltt li så ppussi v SFO-vli v sl. Plit h vut lttivt 4 Tilby til sls østsi- stt pp t 8 illi s blt t sl bus til å l y pslvli v Uvl sl. H t i sæ t fhl s jø t h jt t h ått bt f lttiv 4: - I bypi vil t væ vsli å fi llitt til pslvli v sl ut t å li bi til fålt. - Dt ytt s st usiht, bå tis stsssi, til i hv st l å få i tjli løsi f bå sl bh h. Gvist v sbu i tilstli vi pp t ulp. - E vil løsi l bsl på bå pis ll s i i bu. E vis føvi til føl vl til s: - Rvit st Uvl bh il. li v bi - Byi v y bh: vui v lttiv llisi ujøp utvils v ll i i lyl - Siss til løsi f bh i sl i bypi (Siss fløpi h å h ui j fø lu på løsi) Plit h flt å føl løsi til ift i bypi fsl til ttvl by: - Dl v 8 illi s stt v til ppussi / vi v Uvl sl, hu ppussi v sfushusvli il. jø jføs føst. Ft så i vi tilpsi i 1.tsj i sfushust så t bli i sptbl iltii løsi f bh. M tt vil sl få list l v si bhv fhlsvis st, vil u bu btit 3 illi på byisss i stt f å li v vtull bi. D psss istts li på yåt, s f s fistillls fø slstt Astt i bh h så væt i vui i l v psss, hlt l på t lttiv 2C sit bst løsi. D ibæ å iv sist byisss by ytt. Dtt lttivt h i sts på vl 23 illi. - M bu i ltivt st fsjll i st, så øs plupp t så lttiv 2 B vus. D lult til st 17.2 illi.

5 Rås fsl til vt: 1. Ny bh i Uvl bys på sist tt. 2. Plit bi vi sisst lttiv 2B 2C, s ibæ t å iv l v sist by ppfø ytt tilby, ll å iv hl lbyi ppfø plt ytt bhby. 3. I t psjtt i fullfisit, så ls s vlt løsi lyl f f ustyt f sluttbhli. Bhli Fsp : Eli Hv Pstå (Sp) ft føl fsl, put 2: «Dt jbbs vi t sisst lttivt 2B.» Fslt bl sti vttt. Fslt, ytt put 2 bl sti vttt. Istilli Fsp : 4. Ny bh i Uvl bys på sist tt. 5. Plit bi vi t sisst lttivt 2B. 6. I t psjtt i fullfisit, så ls s vlt løsi lyl f f ustyt f sluttbhli.

6 N Uvl u Røb : Aiv : 145 Sspp : 2013/815 Av. : Øi Ssbhl : A Rui Ovføi v bvili f 2014 til 2015 MØTEBEHANDLING: Utvl Møtt Utvlss Fsp /14 Kustyt /14 S jl: Ovføi v bvili f 2014 til 2015 Ft: Jf jl spsfsift sl ll bvili jøs i busjttt t åt psjtt bli list. Vi å f vfø st il til t åt tiltt bli fistilt. Ssbhls vui: Ivsti Fl v psjt i us ivstisbusjtt f 2014 bli v fsjlli ås i fistilt i Dt bs f t st bvili på psjt s i fistills vføs til 2015 ppili fisii. Ovsit vis bløp t på tull psjt: (ll bløp il v ut v psjt fsbttit v) Rvit busjtt 2014 Rsp Rst Ovføs til 2015 Kt vføi til 2015 Sl, bh ultu: Uvl bh Ny llisi i vlt. Bvili vføs til Utå Røb sl/bh, fpsj Plupp i i v FAU i plli Ruslbuss Asl på buss s i v 4 å li på Dt søs f å få

7 utvit Bvilt bløp å vføs i t t i bli vlt fø i sb få utvit Lyl, y tc Ijøp lvis jføt, st ijøp jføs i St/sylp Fitisp Utlyst på bu tt iått. Gjføi utstt. Mil bs vføt. Dt tttt til psjtt f. Kultuvstyt: 0 Abi å sø st fisii 8560 Hvpsjt Itill ultuv påbyt. Dt bis vi psjtt i Mil vføs. Hls, ssil bv Røtppt lt Ihti v y tll tt bfi i Hllil vis t bhv f øt til 1,2 illi i till til ssus til pplæi ppføli. Ijøp i jføt. Dt i fslått yttli bvili i ås fsl til busjtt Dt fslås f i vføi v bvili. Næi, iljø ulti: Kjøp v u Gjl ujøp lt il K-s 36/2014 Guvv bliflt N Ifiltsjsl i Øv 8618 Uvl Abi påå. Sluttføs st å. Mttsl f ttt Psjtisbu futstts lyst ut i Utføls ss i sh bvili 8629 t st å sluttføs i løpt v Vfsyi Øv Uvl - Dlifjll Vbhlisutsty/h b. Li Gjføistilt Røbpl Tfisihtspl - tilt Avvt lusj i bit v vløpspl f Dlifjll/øv Uvl. Pl fsit. Psjtisbu futstts lyst ut i K ispt i 2014 til psjt Sl bvils på ytt i 2015, jf. K-s 10/14. Utføls ss i sh bvili st å sluttføs i løpt v Tiltt å utføs tt v f Mttilsyt. E utlyst på bu. Abi påbys i 2014 sluttføs i Gjføs tt vttt hlispl. Tfisiht v piits. Utføs i Pllt utvils/utsifti tlys i Uvl stu utføt. Vi tilt føl vttt tfisihtspl. Ovføs. Vttt jføt i løpt v Utvilispsjt i Tuhv Sii sl 8710 bhå Abi påå. Sluttføs i Gv Btu - øv Ovføs. Bhv f yttli il 8711 tybli fslått i Ovføs ss i sh il 8712 Offtli ssi f Bliflt Hvl (N) Abi påå. Sluttføs st å. Sl ss i sh bliplitis pl. Dtt t stbløp v l bvili, tiltt bl ttt ut v 8842 Avlstisbli øipl. Bløpt vføs i 8843 Rtilt ul by Måli v vi fttt i flst tull by. Dtt vis i bhv f tilt føst ttt. Busjtt uss til Abi utføs i Rbhv uhus + iv uhus N bi på iv utføt. Bhv f yttli fisii fslått i Rulispl æiså Db Sluttføi påå. Sluttbhli på yåt Ovføi st å - sli Dl isps til Ruslbuss, jf psjt 8250 SUM

8 Dt iløst 9 fsttt i us t bs t bløpt, vstts til ubu ivstisf i tå tili ustyvt. Dt vstt til «uslbuss» i V fspøsl til ll lvø vis t s t sli buss vil st c å vi l til u t i sl væ v 4 å l. Rå fslå tillsbvili på f t tiltt jføs. Fisis v il til ispsisj på psjt 8996 Ovføi til st å sli. Ku h til å i å låt ut i sttlå. Dt fslås t busjttt is tilsv fisii v ll jføt låppt til tt fålt. Rås fsl til vt: 1. Bvilt il til ivstispsjt s i but i 2014 vføs til ,3 illi. Bvili vføs s fisii s i Ntt itt v iløsi v fsttt, , vstts til ubu ivstisf 3. R til jøp v «uslbuss» stys s fisis v uispt pst i ivstisspt (psjt 8996) 4. Utlå sttlå på fisis v ubut låil til tt fålt. Bhli Fsp : Rttls f iistsj: 5. Ntt itt v iløsi v fsttt, , vstts til ubu ivstisf Es til: 1. Ntt itt v iløsi v fsttt, , vstts til ubu ivstisf Ou Dibll (H) ft fsl: «V. put 3. Mil s bl bvilt i 2014, bvils i, put 3 stys.» VOTERING: Fslt f Dibll bl vttt 4 t 1 st. D st 3 put bl sti vttt. Istilli Fsp : 1. Bvilt il til ivstispsjt s i but i 2014 vføs til ,7 illi. Bvili vføs s fisii s i Ntt itt v iløsi v fsttt, , vstts til ubu ivstisf 3. Utlå sttlå på fisis v ubut låil til tt fålt.

9

10 N Uvl u Røb : Aiv : 143 Sspp : 2014/1039 Av. : Rå Ssbhl : Alx Yttb Bliplitis hlispl f N Uvl u MØTEBEHANDLING: Utvl Møtt Utvlss Fsp /14 Kustyt /14 S jl: Bliplitis hlispl f N Uvl u Ft: Kustyt vt i s 90/13, Åsbusjtt 2014, t sull utbis bliplitis hlispl s sull fistills i ut v Ku h tili utbit pl i sbi t Nulsu s vttt i Plbit jføt tt PLP t (PsjtL psss) s u bu s vtøy i si plpsss. Pl ihl t blissil sptt, t f s bli til vslistilt på t i till til s h bhv øs f bli i vå u. Pl ihl til slutt hlisl ål, stti tilt f plpi fslås i hhl til ustyts bstilli. Pl h væt på høi til ustyts l i pi 20.tb til 10. vb Dt jt tilføyls i pl på bu v høisispillt. Ssbhls vui: Bliplitis hlispl t plitis styissp f us blipliti i t hlhtli lsiti psptiv.

11 Pl si sbi blibyi ivtls v vslistilt på blit. Pl bi til stø fftivitt sjøt blipliti v å ljø shlisuti ll uli vli i u. Pl vis i till us bhv, å t bhv f sbi sylijø pivt blitøs uliht. Rås fsl til vt: Bliplitis hlispl f N uvl u f vts. Bhli - : Rås fsl til istilli bl sti vttt. Istilli - : Bliplitis hlispl f N Uvl u f vts. Vl 1 Rvit utv - Bliplitis hlispl i N Uvl u

12 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR NORE OG UVDAL KOMMUNE Si 1

13 INNHOLD Oisi v bit 3 KAPITTEL 1 3 Ili 3 Ov ål f blipliti i N Uvl u 4 Fift bisf 5 Hv bliplitis hlispl 5 Pls f ihl 5 Øvi pl i u 5 Gjl lvv 6 Rulli v pl 6 KAPITTEL 2: STATUSBESKRIVELSE 7 T v blit i N Uvl 7 Ostis v i 7 Blibhv i å fv 8 Gj v bhv 9 Vslistilt 9 Bstsløs 9 Flyti 9 Utvilish 10 Rus psyiti 10 Hls s 11 Rutti v bisft 12 U i tblisfs 12 Oisi bist 13 Tilli v bli 13 Oisi 13 Bsivls v bliss 18 Bli u fli 18 Hybl f sllv 18 Vlihl v bli 19 Blitt 20 Bhv f blitt 20 Kul blitt 20 Pivt blitt 20 KAPITTEL 3: HANDLINGSDEL 21 Nsjl ålsti f blipliti 21 N Uvl us ålsti f blipliti 21 Mål, stti tilt 21 Kil 26 ORGANISERING AV ARBEIDET 2

14 Psjti: Psjtsvli: Styisupp: Psjtl: N Uvl u Rå Alx Yttb Lupp Rhil K. Hu Psjtupp: Tis pts/fdv Eisfvlt Blissilt/us psyiti Ossbli/tybli Blissilt/NAV Sti Bu/Thj As Ott Husby Viis S. Lib Til Fjøsli Iis Lyy Psjtpts - Gt Bløst, upll - Tj Hll, æissult - G I Svs, li l N Uvl Næisslsp - Rfsupp i «Vl til ss»-psjtt: tpø Ol Gå, tpø Ry As, psjtl N By AS Kå Gu Bstøl, isfvlt Ott Husby l v blit/ssbhl Husbs viil Rhil K. Hu Dlt i psjtptsupp h bistått psjtupp v bhv. KAPITTEL1 Ili 3

15 N Uvl u på u v bliht ifstutu, sitt t b- bis. Ku h ltivt st isss i fhl til støls på u tll iby. Dt h i å væt t vi sbi pivt tø, t få sbis s tiv p i. Ku øs å væ tilttl, i, lit påiv til å ø blibyi i u. I sbit ll Nulsu å l blissil hlispl. Pl bl vttt i N Uvl u, bl i vttt i b sbi u. Kustyt b i s 115/12 Åsbusjtt Hlisp øipl , : «NMK utbi bliplitis pl, hv fis, hv bhvt, hv sbi pivt tø?», i s 90/13 Åsbusjtt Hlisp øipl , : «BOLIGPOLITISK PLAN: NMK utbi bliplitis pl, hv fis, hv bhvt, hv sbi pivt tø?» Dt bl ivilt på ,- til bit, ustyt sl h pl til bhli i løpt v Ov ålsti f blipliti i N Uvl u N Uvl u sl fø pliti på bliåt s jø t u ustt til å øt ftis utfi. F å ppå tt ls føl hvål til u f us blipliti i pi N Uvl u sl isp bliss tilpsst ftii bhv, bå å t jl st, utfi, bliht tll ht. 2. N Uvl u sl tilby bli til ps s vslistilt i t iæ blit 3. N Uvl u vil sts på psjt f li til i f s li ul bli 4. N Uvl u vil tilby bli til u i tblisfs s øs å «pøvb» i u 5. N Uvl us blipliti sl bi til t vlfu bli 6. N Uvl u sl h fus på bvlitt til ll s h tilttlt bli Fift bisf Plbit bl sttt pp pil 2014 ålstti plitis bhli i fsp usty vb Plbit ist s t psjt u psjti. Rå psjtsvli, ssbhl Husbs viil psjtl. 4

16 Psjtupp ptsupp h bistått psjtl fpts jsp til sttus, bhv utfi på t lt å. Hv bliplitis hlispl? E bliplitis hlispl t plitis styissp s i ål, tilt piiti i us blipliti. Pl sl bi til stø fftivitt sjøt blipliti v å ljø shlisuti ll uli vli i u. Stii ihl pl j v us bhv bu v bliplitis viil i jl pi. Pls f ihl Pl lt i i t hvl; lysl hlisl. Alysl bstå v situsjsbsivls, utvilist, st vui v viil bhv. I hlisl pst us ålstti f plpi, st fsl til tilt f ppføli v iss. Øvi pl N Uvl us plstti f t stlt styisut s bå it iit bø fl stl spøsål i bliplitis hlispl. Nf føl vsit v vitist bøisput ll bliplitis hlispl øvi plut i N Uvl u: I N Uvl us upl sfusl t ål t «ppvst- lvvilå i N Uvl sl væ så t sp øt blyst f iby ptsill iflytt i ll l». Stti f tt å «l til tt f blyst tivsl blt us iby sli t us tttivitt øs», «l til tt f blyst tivsl blt us iby sli t us tttivitt øs» «viutvili v Røb, Tuhv, Uvl N s tttiv bst ppvstiljø» Pl fhv iss stsiså: Bstti Blyst Flhls Næisutvili St blitt til såbu så tlt i pl, ttspøsl tt sli tt h i væt så st. N Uvl us v stpl f hls s vis hv ftt hlstilbut bli i lstt u. L isti ll pivt bli s h tjst, ul ssbli i lstu h btyi f hv stsfftiv tjst u pus. Ku h vlt å piit vit typ bf f s h bhv f tjst f pli s, bu s b hj ft øs å b hj lst uli. 5

17 I N Uvl us sttis æispl si i pt Sts å utvili, stsisåt å utvil bli fitiså tilhø ifstutu flls, f å jø u tttiv s b- bisu så s tilflyttisu. Ku h viil llt usp sttli viil, l ii i bit st fiftspl f ll ivlvt i stsisåt. Gjl lvv Lv ssil tjst i NAV ul us plit til å bistå vslistilt på blit. Lvs fål sl f øis ssil tyht, b livsvilå f vslistilt, bi til øt liv listilli fby ssil pbl. Lv sl så bi til t lt få uliht til å lv b slvsti til å h tiv isfull tilvæls i fllssp. Kt ibæ tt t u sl «vi til å sff bli til vslistilt ps s i slv ivt si itss på blit.» Pl- byislv still fll v til byssbhli, st t uivsll utfi sl ivts i plli jføi v t lt bytilt. I till l pl- byislv føi på u s utvilistø, blt t v å still fll v til plli f å si t u l til tt f «utvili st ppvløsi». Bliplitis hlispl ftts v pl- byislvs v til plpsss. Pl tpl ss på høi til ppsiv i 3 u. Rulli v pl Bliplitis hlispl jl f pi Hlisl ulls hvt å i fbils busjttbhli, pl s hlht ulls v bhv. 6

18 KAPITTEL2:STATUSBESKRIVELSE T v blit i u Dt h i å væt lv blibyi i u fltllt h væt sy itil t i 2012 su. På bu v fsiti vst i fltllt ut fsjlli ft, s i fsivi v flvst i å fv t fltllt vil væ s stbilt. Ku h i l ti htt st bliss t u slt få ht i s å. Bliss i t f å tilpss s bhv, f utisssi f fl upp lit. E pblstilli ft t f f t i h tt bli til sø v ul bli, fi løsi s i ptil f å løs blipblt. Dtt væ l s t tilttli plsss i l lit fusjll tybli ll u s t vlsti i sli bli tiljli. Gj sist å så t væt t stø bhv f så bht til sli flyti hybl f sllv v Nul viå sl. Til tss f t vi h hyblhust Mss, så h t væt vsli å pp ll fspøsl s t. Ds u sl få tilpsst bliss ut f bhv, st psitt, å j psss f å tilpss tt. 7

19 Osti v i Osti v bli, tsbli blii Atll Atll Atll Atll Atll Atll Atll Atll Atll Atll Atll Atll Atll 0633 N Uvl Tll htt f SSB vis t sti v tll i i u h vit f å til å ut st øi ll. Dt iilti jsp til t tll tiljli bli lit t t vsli å tbl s i u på u v tt. Dt jt t t fl jøp i t t bli s f sl i u. D s i å pp i buu ft u i tblisfs, bli s li stlt å v tst på u v lit til v bli i t. Blibhv i å fv Bflisfsivi vis t t i å 2013 til 2030 fsivs vst f N Uvl på 1,7 pst, ll 42 ps. (Kil SSB) (I fiu u ftis utvili f 2000 til 2013 viføt SSBs fsivi f , fiu htt f ås fsl til hlispl busjtt f 2014) 8

20 E vtull vst vh v t u ftis l til tt f tilflytti. Ds t i fis tiljli bli ll blitt til s øs å bstt s i u, isi vi t ptsill vst i bli s fvtt. D vitist ålupp f ul bli i N Uvl u : Vslistilt på blit, hu flyti, utvilish ps utfi yttt til us ll psyiti U i tblisfs El ps sæsilt bhv Tilflytt bisiv Kult stt Ps s øs å «pøvb» i u. U føl j v bhvt f ul bli if uli ålupp. Dt h væt jføt tli (i/jui -14) i lt fvli tt s ppstt s tili vttt blipl. Dt så jt t usøls v å t puls på blibhvt i u, j vtøyt Qustbc s Næisslspt h. Målt usøls å få iisj v: Hvil typ bli t støst ttspøsl tt Hvil å i u s st tttiv Hvil iti s viti f uli ålupp i vl v bli Ispill til ytti viil i blipliti Oppsui v tli usøls lt i i f stå put. Vslistilt på blit: ps lvitt D s s s vslistilt på blit ls i i t hvupp: 1. Ps lvitt, s t b i ut bli ll h høy butiftsblsti 2. Bstsløs. I utsputt t fhl yttt til itt bsitusj s jø t s s vslistilt i blit. Dt usts t tt svæt ht upp, t ps f ll l v sfut væ vslistilt i blit. Ps i lt upp vil iilti ft fll i u fiisj, j h bst øi. Dtt f spl jl flyti s b h itusjsstø å lv v, ll ps utfi yttt til us ll psyiti. 9

21 P. tb 2014 isp N Uvl u 38 bht i 22 bli til vli ul utli, få bli fit til bu s vslistilt. Bhvt f tll bli til upp ø. V å stiul til bli til fsjlli fål, vil ilu ll i sitt iljø ut å l sli v buupp. Bstsløs S bstsløs Husb: «Ps s i isp i ll li bli hvist til tilfli blttiv, st ps s i h t pphlsst f tt. Dt ftt så ps s pphl s i istitusj, hspits ll li, s i h t bst v vtull utsivls utsivls vil fi st i t å ll i.» (Husb.fl. 2005) N Uvl u tilby iltii bli f bstsløs, t f 0-3 s p å. Ku jøp hus i hytt ll på htll f t pi. D flst i vå u h bli, t vs fl tilfll ps b i åli u bli så i vå u. Flyti N Uvl u h sist å ttt it ut 6-8 flyti åli. IMDI (Itsj flsittt) øs t ytt vt på t u vil t it t tll flyti åli v 3-5 å, s ibæ øt bhv f bli hvt å fv. Vs flyti fplitt til å bli i u s vlifis s f bi ll uti u itusjsi. D i h viht på f å. (S vsitt u) Ds ppå vlifisj f vi bi ll vi uti, pt vslutts tili, lt flytt it h/hu øs. Dtt bty t ll flst flyti s bstt j vtl IMDi, bli b i u i ist t å. L vi t ås bti til u f ll flyti, å flytitjst i psis til hv ti h til på 2-3 bli f åli. Diss bli vil lt ått tilpsss bisj v bfllsp f sli vs filibli. Ovvt på s vt på bstti sli vs flyti. I till til åli bstti til t filijfi f s bstt h fått ivilt tt. Itusjsi jl f 5 å; u tt il f IMDi i 5 å flyti i fitt flytt til u, i h slv lt å sff s bi, slplss husvæ. I t itispsptiv bø så t hsy til hv uli llsfu bi v bstti, hvil ptsill fl s li i spt bstti, st ptis fhl yttt til bh, uvisi bispsis. D flst flyti flytt f u tt t itusjsp, t vsli å fi bi ll uti ut v tilbu s v Nul viå sl. M bfili utty iilti t øs å ftstt å b h fi u tilby ppvst vilå f b, slit å sff t bi f å fsø fili. 10

22 Utvilish Ku h i t stt jt bhv f bli til vlsti f b, bli til u ppfølisbhv.. P i bus t bht s tiltt ålupp til tt fålt. Dt jt t t bhv f 4-6 bli til vlstisbli u vs fusjsh i t ti, t bfls t t pp ij plli v bht til tt fålt. Bli til ålupp iå s l v «sstpp» ut lt bu. Fl i upp h tli øi til å i bli vus f ltls i «f-li-til-i-psjt». Rus psyiti N Uvl u h i bli fit til upp us- psyitipblti. Bhvt f bli s tilpsst buupp jt. Ku få tilbli t sist livtl i ul bli væ uhli. Bb lv bv påfø bli st slitsj vlihlsbhvt bli stt bli i byt f t fålt bus til. Dt tyt t bhv på 2-4 bht æ stu, tjstbhv bli viti å s i sh f ålupp. E vui på sist bliss li l tybli bus til tt fålt bfls. I Rusilplitis hlispl f øs u å sty btilbut til upp å sts på fbyi v bstsløsht. Tilttlt bli f ålupp viti bi i fbyi, tilttli hbiliti v upp. Dt jt t i ålupp b vli åli i, h stt bhv f b bli. Dt så i upp jt t fl øs å i si bli. F lt bu ts t t tt h psitiv fft, bå ut f øi livssitusj. Dt f vus å ilu f upp i t li til i psjt. Dt øvi å jå ists t iss upp f å ifi plsttis føi. Tilt f å ø jstøi i ul bli, piiti v tilli, b ifsj Husbs viil, vtult sæsilt støtti, væ uli tilt. Oså bhvt f tll bli til upp ø. Hls s Shlisf sty ppvfli i hlsst. Dtt ibæ t stø l v l v hlstjst å yts v u. N Uvl u stå vf ftii situsj hv t vstli å tbl sstjst t iti isjt tilbu på ll ivå. I fhl til tt tll bht iti tll bht til iti buupp stlt. N Uvl us v st pl f hls- s f : «N Uvl u h i t tjsttilbu s t utby på flst ivå. Et tilbu ll t hj syhj t utby. Et slit llivå uli svictilbu vil jø t ltt å bli b i t hj ll i tilttlt bli å hls svit. Syhjt bli såls føst tult å bhvt f øtiuli pli høy v isis pli it.» 11

23 Vit bf å vus t t i st stsfftiv tjst. I vt stpl f pli s viss t til SSBs tll hv tll ps i u ll å vil å s fti f til c Alsupp v 90 vil hl s ltivt stbil i s tis. Dtt å ss i sh t tll bli tjst t. Ku h p tb istitusjsplss. E h så 16 l tybli stlt på Røb. Diss bli bæ p v å i væ tilpsst buupp s i b i bli. Tybli t t til buupp s t tilttlt bli, s f.s us psyiti tjsts bhv. Ku h p. tb 2014 så 29 ssbli flt på Røb, Uvl N. Bhvt f ssbli væ i ttt ut f psptivt iti bli til iti ps. Dtt v t t iffsit blitilbu tiljli. El ps fusjssttls øs ft å b hj i bli så l s uli. Stii fø shlisf tli til t fl s hls- ssbhv fvts å u tt øvi tjst i t hj.3 Dt f viti å u bistå bå fli vili øis ssus vf ps s h bhv f tilpsi v bli. Bhvt f tilpsi v bli væ stt, t vil u bi til t ps s øs t, b l i bli I tt Nv hjlpilstl ist j fysitput hjtjst. Hjlpilstl bistå ps å søspsss t uliht f tilpsi v bli. Tvfliht i bit ll fysitput, hjtjst ssbhl på Husbs viil viti f å yttijø s ll viil. Dt tys t t bhv f v typ tvfli sbi f å få til sultt, NAV hjlpilstl ust bhvt f tvfliht i tt bit. Rutti v bisft til u pivt æisliv Ku h j fl å jbbt psjt f tilflytti, sst psjtt «lys i ll ls». Ku h i pbl utti v pts på fl få. Gjsittsl i ul st høy, vil i å fv by på utfi i fhl til å utt pts på pl. Kpts bisft på ltå vil ått hts utf u, t bhv f fl libli f ystt i pi fø vl sl tbl s pt i u. I lys v us uttisbhv æst å, vil t væ bhv f bli f å u utt y ustt. Dt øvi æisliv i u l til isvli t h f lit til på bli til y stt. Vi h i tlt s bhv, få jt tilbli t tt utfi i u. Ku h i fl å filt tt t t pivt lit f sø v ul bli. Dtt h væt t supplt f å u till bli til ll typ lit. Bli stl ft f å utt y bisft bø piits i us vi uttisbi. 12

24 U i tblisfs N Uvl u stti å «u tilby bli til u i tblisfs». Ku h t stt bhv f fpts i å fv, jt u ibys utisløp øs å flytt tilb til u. Dt p i i blitilbu ut vli ul bli til tt fålt. Ku h t t tilt f u u 35 å i tblisfs, sitt tilsu på ,- til u s tbl s i bli. Usøls vis t u øs å tilb tbl s i u, t stl ti s bi s t v hii f tt. Sbi pivt blitø i u Sbi pivt blitø futsti f jføi v blipliti. Ku tilttl j vtl ul sbi pivt utby. Dt h i N Uvl u væt lv blibyi blt pivt utby. E v ås t spis li u bypis. Dtt jø t få pivt utbyistø itsst i å ivstt blipsjt v øis ås. Dt billi å jøp l bli å by slv. Dt f viti t u stiul til øt byi v pivt bli. Dtt blt t jøs v å l sbispsjt pivt utby. Elt ps ivst i y lttstlt liliht sl l hus s t stui vlihl. Dtt fijø tblt bliss f sls. Bli- æisutvili Ku h t stt fus på tilflytti æisutvili. Tilflytti æisutvili t ft s stt yttt pp t hv. Byi v fl utliht i pivt i, ul i, ll i t sbi ll pivt u, v ttt sbi itt i u ll s jbb bli æi. Blit h fi i sbi pivt utli vø blifsffls til ul lit, h i t påty f pivt blitø sbi. Ttt sbi ll blit æisvli itt vil i sjøt hlhtli tjst f å øt pivt tø på b å. Dtt viti f å få hlhtli psss i øt pivt tø s psjt i t plssi utvilisssi psptiv. 13

25 Oisi bist 14

26 Tilli v bli Tilli v ul bli vlivis t ltvt i hhl til fvltislv. Tilli v ul bli ult ispt bli sj på t åt: - bli s tills j sst (ssbli, tybli, istitusj) - bli s tills j blit (vslistilt, flyti, ult stt øvi sø) Tilli v bli sj i t fvltisvt. Oisi Ku h t tvfli blit f shli ll vli NMK (Næi, iljø ulti), HSB (Hls, ssil bvstjst), Øitjst PRO (Pli, hbiliti sstjst) ft på ås- fsjfsivå. NAV lt v bhv. Blit sl utbi tislij t flt t f t tvfli sbit. Bti i ul bli Dt ul ppv å bi til å sff bli til ps s i slv ivt si itss på blit (NOU 2011:15). Dtt bty iilti i t å tilby ult i libli. M så bistå vslistilt å tbl s i t iæ blit. Oft vil ul libli væ iltii løsi i påvt v pt i. F l v s pplv å væ vslistilt i t iæ blit, tt væ på u v utfi s v v l ti. Dt vil væ tuli t u så bi ssists v l tispi. NOU 2011:15, R f ll, psis føl: «Kul bli sl væ iltii løsi f ll flst. Dt å livl spts t tt i llti tilfll.» Dt usts t t sl ts sæli hsy til t t sl væ t t tilbu f b. Vi bfls t t ft vui å t jl lits uliht f å tbl s i t pivt t, t u tbl viil f å bistå i tt. Dt så viti å uå «ilåsisfft», hv f spl usti husli i ul bli stå i vi f tbli i t iæ blit. I N Uvl u iå 3 ås tt jf Huslilv, fyls på itil 3 å. Ett tt å lit ut på t pivt lit, ll tbl s i bli. Dt jøs ut f s h pbl å tbl s i t pivt lit. Ku å h vsit v iått litt, så i å ut ut t fys. Sj tt bli huslitt tisubstt, lit b i bli til h slv øs å flytt ut. V bu på litt s tisubstt, lit sis pp. N v bliutfi vi h i N Uvl u tli så løss v å ø jstøi. It flytt ut, t li til å puss pp bli stii just husli til «iti» ivå tt tblt tislij. Dt i så uliht f å bistå y lit i blit, bå vslistilt, u i tblisfs y iby. V å ø jstøi, vil tli bhvt f y bli i ul st uss. Fststti v husli 15

27 Ds psis Husli f ul bli fststts v ustyt. Kustyt h i vt v PS 56/2011 vttt føl: «Huslipis is sli t ll utliht bs tt li pis if s tilstslss pis p. 2 s vist i tbll 1. Ruli tå i ft uilbt v iåls v y tt. D lit btl f y i fhl til it pis p. 2, uls husli i hhl til tbll. Dt iføs pisiffsit husli, sli t pis p. 2 f iæ utliht på Røb tills 10% s vist i tbll 1 Tbll 1. St Klss 1 Klss 2 Klss 3 Ty- ssht v Btu, p Ossht v Btu fløy C, p Ty- ssht Nfj Uvl, p Oiæ utliht uttt Røb, p Oiæ utliht på Røb, p Hyblhust Mss, p 2 99 Dt sl i bs li f l utv Lit i ssht på Btu ftus i f stø fyi v fllsl, jf. istilli i fspt i F-s 33/11. Lit i ssht på Btu ftus f slått fbu v stø fyisutift s vist i tbll 2. Bløp slås hvt å ul i spstll få å. Tbll 2 Ossht i by Stø p Fyisutift p C-by 100,- 154,- (1 it) 100,- 154,- (1 it) D-by 308,- (2 308,- ( 2 it) 3. Rå f i fsl til øi i husli utv t s sylijt i put 1 i istilli. Kustyt fststt på fitt ul vtull øi i husli bu i lits uliht til bstøtt j Husbs bstøtti. E viti ft i fststti v husli å t hsy til hv bli vlihlt. Dt h sj t lit i ul bli h tstt s øi i li på u v lv st l vlihl. «Gjs li» I hhl til huslilv v 1999, hv v pt i t lifhl tt 3 å v li justt til sålt js li v utli v li hus på li vtlvilå. Dt iilti væ vsli å fi hv s s s «js li». Lipissttisti f 16

28 u usi, vi vli tt st, bliht bhts støls. Alttiv t f fststti v li I tli v hv s u fststt husli, sill NOVA (2007) ll f hvt/-iti: Ksts husli Utifts husli Husli bst på vui v btlisv l. Histis bti husli Husli bst på spisipp Usøls vist t t v fhlsvis vli t fl v iss t bl vt i s u. Dtt jl så i N Uvl u. Husb bfl å t utsput i pisippt sts husli. Dtt bty t li bs på bu v «ifts- vlihlsst vsti blipitl u h fått v vls» (NOU 2011:15, 84). Utifts husli t i hsy til lttiv vsti v blipitl. Nå bli lfisis j tilsu, vil bå utifts- sts husli uss tilsv. Kustyt i N Uvl u h vttt f fststti v husli. Husli iilti ust sli t bb fll utf bstøtti. Dtt jl sæli ssbli/tybli. På u v vlihlsttslp, t øvi å stt lt husli på u v ust st. Ut tilpsi i husli, vil bb i bli lv st ått btl ufhlsssi høy li. Bu v Husbs viil 17

29 N Uvl u h bst bu v Husbs viil. Dt t stt ptsil f å ø bu v viil til pivt sø, så til us t bu v fisii v psjt. Sttlå Ku tilby sttlå til fisii fisii v pivt bli t tpåsl på 0,10%. Rtpåslt f å iistsjsst vttt i psjt «Flls 1. lijtjst Husb f Nulsu» i D flst sø jl jøp v but bli, så byi v y bli. Dt så sø fisii f å pptthl bli f fili. Ku h il ll b b i istitt. Husbs lålult bus s SIFOs sts til livspphl. Bstøtt All s h bli få bstøtt s h lv itt i fhl til utift. E istpsjist h btlt blilåt, så vil så u få bstøtt s h lv itt. Ku h i jsitt htt 40 sø s fi bstøtt p å i 2013, flt på bå ul pivt lit. Ku h tt vt i ustyt i 2012 vlt å just husli ut å t hsy til bstøtt s t viil. Husb h vf u ppft til å i bu justi v husli s ssilplitis viil. Dtt i lt tilfll bi til å us bstøtt, å u lipp v liitt. Ivstistilsu til ssbli syhj Hsit Husbs ivstistilsu å stiul u til å fy ø tll plss i syhj ssbli f ps bhv f hløs hls- ssiltjst. Dtt t viti tilsu f N Uvl us ftii tilbu f upp. I hls- sspl pts t t bhv f tilpsi v sist bliss f å øt s bhv. Bsivls v bliss u isp 18

30 P i h N Uvl u v 90 bht 9 bht ul tillistt. Rut 40 v bli vli ult ispt bli til utli. D øvi bli ispt v PRO. Atll ult ispt bli N Uvl Dt st visj på vlitt på bli u isp. Dtt jl bå utfi, støls, st tiljliht M v bli v l t h t stt vlihlsttslp. Ku h y bli, s «u b» på Røb y bli på Tuhv. Ku h i lusult bli ut v istitusj ssbli. Bli PRO isp v st bliht. Bli u fli N Uvl u h i 9 bht vi li v pivt blitø s flis vi til lit s hv s til u. Blis st vi f yppuss til l bli s fl vs. Dtt ltivt y åt å jbb på i u, u h sfft s pts j tt bit. N Uvl u h i sv f vlihl f bli ili j fli. Hybl f sllv Ku h i fl å i hyblhust Mss lt til tt f s sllv u 18 å h ftistt på hybl. Tilbut i sist å utvit f 8-11 hybl, ttspøsl stø tll tiljli hybl. Hybl h i så sists å, så blitt li ut til svi. Li fststts på s åt s ul utlibli, t till f st bb h fst sø s tp. Hyblhust v l t h t stt vlihlsttslp. Dt tt vt i ustyt bstt t sl vu hyblhust Mss pp t byi v ytt hyblhus i Vlihl v bli N Uvl u i i v 90 bliht, hvv 38 bht til vli ul utli. 19

31 Vi li i i 6 bli 9 bht til fli f pivt utli. Kst ut v lits fplitls u i svli f. Ku h i iss bli i vlihlsutift, tt påhvil husi. Kus bht h t t vlihlsttslp. Elt bli i lis ut på u v åli st. Dt tili vut fl bli til sl, u slt. Sl v ul bli stt vlihlsttslp vil fii ul bliss us vlihlsbusjttt. M u h istllt tsyst f FDV vli us vlihlsbi, s fø t b fftivt vlihlsbi. Dtt ibæ t tis vli få b vsit v iftsppv, husli vlihlsbhv. 20

32 Blitt Bhv f blitt Ivsti i y bli ltisivsti i N Uvl u. Dtt v ft til t t h væt lv tll på ppføi v y bli i u j fl å. All v upl I ll i N Uvl t j ll v upl å s vstt s «lbu-, tu- fiå t tilltt spt fitisbbyls». F byi v 1 ll 2 bli vs t i ulispl. Sl t bys 3 ll fl bli å t utbis ulispl fø tt bbys. Kul blitt N Uvl u h i føl li tt: Oå S Vst (Røb) Myb (Røb) Bhu l ll (Uvl) Hvl l (Nfj) Hvl ll (Nfj) Slli bliflt (Tuhv) Øys B Atll li tt ttlt Atll li tt 7 st 2 st 17 st 2 st 11 st 4 st 1 st 2 st 43 st Ku l i sptb 2014 ut 11 y tt i blifltt på Hvl II på Nfj. Tt sls tt jl fststt pisipp f sl v tt i u. Dt viti f u å silis t øs å tilttl f blibyi, i b i tttst så s spt bbyls utf ult å. Pivt blitt Dt fli i fullsti vsit v pivt blitt s fi i u. Sbi pivt Dt h i psjt «Vl til ss» blitt ppttt ssusupp ålstti å ppf til sbi pivt utby. Psjtt vt pivt utvil s Husbs viil i sh psjtt. 21

33 KAPITTEL3:HANDLINGSDEL Målsti f blipliti Nsjl ålsti f blipliti Dt t vt ål i s blipliti t ll sl u b tyt t. Dtt så v bæbjl i s vlfspliti. I Sttisli , bli sttli ål f blipliti fit på føl åt: 1. Bli f ll i biljø 2. Ty tbli i i li bli 3. Bfhl s f vlf ltls 4. Gt utf, si, ifftiv su by 5. B fftiv bypsss 22

34 Byis vlitt, utfi fusjlitt s s futsti f vlitt i us tjsttilbu (NOU 2004:22). Bliss få ivii på us ls, t påvi vlitt i bit bstti v flyti, t h st btyi f lv v Nul viå sl, t h st ivii på hv u v å utt y bist. Blis vlitt så h btyi i t flhlspsptiv, sli Sttisli. 17 (s. 41) påp: «Hls bli spt fl lv bu. Dt bty t syt til bust, builjøt, æiljøt llsfut å ilust i bit f flhls. Å h i ty bust i s sjølv b f hls. Bust å så v utf sli t i føbyj sju s, sli t i utj i f hlsfj føbyj bi.» I NOU 2011:15 R f ll, usts us btyi sv f jføi v blipliti. Dt å lys t bliplitis bit futsti f å lys å løs vlfspp. Utvlt itifis f susssiti f t u sl lys: Si Fi isp Ovt stti f t blissil bit Blissil pts Øis ssus Diss itis ft å søs ppå på åt s tilpsst lt us futsti, bå å t jl utfi, plitis ålsti btils. N Uvl us ålsti f blipliti Kus lvpålt sv f å sff til vi bli, i s i føst vslistilt i t iæ blit. Dt vil i hvs ps lv itt, st ps s h bhv f ppføli i bli. Ku sl væ tiv sfusutvil. Dt t u li i ft på bliåt få psitiv ivii i tjstå. Blt t jl tt us v til å tilt s y iby, bi til tivsl ty biljø, si bisplss, st å sp utvili j ivsti i bli, i fftli så vl s i pivt i. N Uvl u sl fø pliti på bliåt s jø u ustt til å øt ftis utfi. Nf psts N Uvl us ål, stti tilt på bliåt f pi

35 Mål Stti Tilt 1 Ku sl isp bliss tilpsst ftii bhv, bå å t jl st, utfi, bliht tll ht. 1.1 Tilpssi isji v bliss v plssi styi Etbl hsitsssi isi jå tislij uti 1.3 Fisii v vlihlsttslp Pls hlisl ulls åli i fbils øipl Dt tbls uti f åli vui v bliss ut f bhv, st, utfi, bliht tll ht Viutvil tis blitts t, tt h sæsilt sv f å føl pp li ift, tilli, viil, us bliplitis ppv, st plitis vt Dt iføs t syst f FDV (fvlti, ift vlihl) v bli Dt føs sp s sstill utift til FDV itt vi husli Pisipp vibv vlihl iføs s jl tts f fvlti v us bli Dt iføs sts husli f ll ul bli f å s s t husliivå hs pivt blitø Dt tbls it tislij s fi hvil ht s sl uli st i FDV Dt tbls sbisøt ll blit æisvli f å fstå s hlhtli sbispt t pivt utvil Busjtt/øipl 1.4 Vui v ftii bu ispi v s isss Vui v us bliptfølj, hu tll bli sl v ul bli E s til plitis bhli. 24

36 Mål Stti Tilt Vui v us øvi ul by, hu ispi til t fål. E s til plitis bhli. 1.5 Fus på itult sbi Vu sbi æli u i blifvlti. 2 Ku sl tilby bli til ps s vslistilt i t iæ blit. 2.1 Systtisi j v uti f blitilli. 2.2 Fus på bti i ul utlibli 2.3 H sæsilt fus på b us blisitusj 2.4 Kul bli f vslistilt Kptsutvili Gj si v uti f sø (t søssj f ll typ bli) tilli v bli Tvfli blit vu ll i sø, ilusiv sø ssbli tybli Håhv bti i ul bli, sli t bli fijøs f støst bhv Opptt sbis t s jbb b u Vu ispi v bht til ps ppfølisbhv - Rus/psyiti Fsff bli til flyti jf. vt i ustyt 2.5 Kul ili v pivt bli til fli Sbi pivt utlitø li v bli til spsill fål 3 Stti «f li til i» - Lit s jøps ul bli 3.1. Bi til å sp ifsj Husbs viil Utbi ifsjsp s lvs v iflytti i ul bli ifsj husbs viil, li blitt ul tilsusi v blitbli 25

37 Mål Stti Tilt Utbi ifsjsp Husbs viil s ss ll s jøp tt i u 3.2 Sbi ll u, lit/ptsill i Dt ihts ifsj uli ll f «f li til i» t itifiss hv s lt i t slit psjt i u 4 Ku sl u tilby bli til u i tblisfs s øs å «pøvb» i u 5 Kus blipliti sl bi til t vlfu bli 4.1 Piit u tbl s øs å «pøvb» i tilli, st ifsj ll støtti 5.1. Stiul t iæ blit j tilsu, ii tilttli Utbi ifsjsp ttt t u tbl uliht tilsusi i u Nyttijø s i stø v tiljli viil f tbli i bli Utvil/viutvil sbi pivt utby f utbyi v utlibli bu v Husbs viil Etbl pfil ifsjssi f bli tt til blifål f å sylijø hv s tiljli ( bil) 6 H fus på bvlitt til ll s h tilttlt bli 5.2 Tilby tttiv blitt f pivt s øs å by bli 6.1 Tilt it vføt f N Uvl us Vu sbispsjt pivt på liliht i u Pfil øvi ul tt på us ttsi ( bil) Stt pp ij plbit l tilbusul f byi v vlstisbli til b u. Plssi v bli å vus spsilt t på iti. Utbit vspsifisj s lyss ut på Dffi Opptt tvfli t f vui v tilttli v pivt bli i sbi NAV Hjlpilstl, 26

38 (bb bhv f hløstjst) v stpl f hls s Husbs viil fysitput/hjlpilsvli Mål Stti Tilt 7 Ettbu /ispi /sl v ul by 7.1. Ettbu N sl Nstt bisupp, jf ustyvt 63/13, s Åsbusjtt 2014, s tt i sh bliplitis hlispl 7.2 Iustibyt på Røb Vu byts vi fti, vi ll sl. Vui sl ss i sh us bsluti istutu f æisby æisl, jf. K-s 44/ Tuhv sl Vu byts vi fti, vi ll sl 7.4. Tuhv biblit Vu byts vi fti. Rivi, vi ll sl KILDER Al, Kisti (2012). Eitbli blt hushl lv itt. Osl: NOVA. Husb.fl. (2005). «Eli hj utfi v bli f vslistilt Ml.St. 17 ( ): Byj, Bu, Lv Ei bustpliti f isil, sfut ftii sj. NOU 2004:22. Vlhlt byi i til ll. O isfvlti i ust. NOU 2011:15. R f ll. VEDLEGG Vl 1: Livssylus ll i i Vl 2: Oppsui usøls Vl 3: Ntt: f li til i Vl 4: Ovsit v husbs viil Vl 5: Fsl til tiltspl f lt ul bli 27

39 N Uvl u Røb : Aiv : U00 Sspp : 2007/12 Av. : Kupll Ssbhl : Gt Bløst Sisi v Råt f sjlpu (RNF) Ns sjlplsby (NPL) MØTEBEHANDLING: Utvl Møtt Utvlss Fsp /14 Kustyt /14 S jl: Bhli v lsp i y issj bstå sslåi v Råt f sjlpu Ns sjlplsby. Ft: I stiæt åsøt f Ns sjlpu (RFN) bl t fttt vt t t stifts y issj s l i Ns sjlplsby (NPL). Dt bl tilå t RFN bl ppløst v st iæ åsøt. I till bl t bt t åstit i btls til RFN i 2015, til y issj. Vi tilås t t l jø pitlisu i y issj tilsv pitl l få utbtlt v ppløsi v RFN. Miljøittt bi vstti bsøsfvlti. E y issj øs å bi til t ittt ppå si ålsti f sill sjlpstsi, hu stiul til b vispi. Oissj sl væ tø s s ssusbu ll u, sjlpsty, æi. Vi sl vlihl viutvil istt tilt, st iiti y i ssv jl stti hlispl. Øis svs: Ktit f 2015 å til y issj istf RFN. Kpitlisut i y issj tilsv pitl u få tilbbtlt v ppløsi v RFN. Ml fplit s til å h ssus bæ st svt f å ppfyll us ppv s føl v sttus NPK NPL. Rssus sylijøs i sbisvtl.

40 Ssbhls vui: Rå bfl sisi v Ns sjlpu Ns sjlplsby i ssv vt i stiæt åsøt, Rås fsl til vt: 1. N Uvl u lt i stifti ili i y issj vii f , v sisi v Ns sjlpu Ns sjlplsby. Futsti t 10 u bslutt t s. 2. Ofø få lt yiht til å utp ps s sl ut f N Uvl u på stiftlssut f y issj. 3. N Uvl u btl i tit til Råt f sjlpu i 2015, btls til y issj. Dt jøs pitlisu i y issj tilsv pitl u få utbtlt v ppløsi v Råt f sjlpu. Vl 1 Vtt

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 N Uvl u Røb : Aiv : V60 Sspp : 2014/951 Av. : Næi, iljø ulti Ssbhl : Silj Ljøtu B Uttlls til høi: Fsl å pphv ssjslv bplit MØTEBEHANDLING: Utvl Møtt Utvlss Hvutvl æi, iljø ulti /14 Kustyt /14 S jl: Lbus- tpttt h st ut høistt fsl til pphvi v lv 28. vb ssj v vv v fst i (ssjslv) v., st i v lt bstls i lv 28. jui lstt åststt (lslv). Ku blt høisists, fist f sv stt til 15. ju Ft: Kssjsplit bplit fslås pphvt ut å bli stttt v l. Opphvi v ssjslv ibæ t l bplit i lslv så fslås pphvt. Fslt ibæ t vv v fst i i l vil væ btit v tilltls (ssj) f t fftli. Fslt ibæ så t t i l vil væ bplit på lbusi s stø s iiuss f bplit. Dt vil, hvis fslt vts, ltså i væ v bplit på lbusi. Rji h tili fslått å pphv pistll i ssjslv 9 føst l. 1. Næisit h bsluttt t Sttit føst sl bhl s i fbils fslt å pphv ssjslv bplit. Bu f høisfslt: Rji bu fslt pphvi v ssjslv bplit ppføli v ål i jis plitis plttf, i s t v hsy s lv sl ivt tilstli tutvi til å pptthl tll sti s ssjslv ibæ.

55 Rji h i høisttt utypt tt i føl put: - D lt ui sl is stø ått v i. Pivt istt ul tt. Kssjslvs bstls l bsi på is tt til å isp v i i tå vl piiti, f.s. hv h/hu sl til til hvil pis. Ei v i bplit hll i fitt vl sitt bst fø bplitspi v. - Kssjslv ppftts å bs sls vilj til å l i ut på sl i t åpt, sli t lv til hi f t fftivt f sti v ssjspliti i. Dtt fø til svt utti til æi t t bli vsli f æisutøv å få jøpt tillsj. - Gjl bstls p ivstislyst hs s i fi i vt få ij si utl v sl, v sv iftsult på l i. - Bplit i tilstli bvist å vi tt si hsit. Dt tsti ppt bplit fø til øt bstti. Dt væ vsli å ppfyll bplit på u v l på bi ll fhl. Bplit vi pisp fø til t fæ i bli lyst ut f sl, st t fæ i bli vvt. - Øs å jfø fli i t fftli å us lbusbyåtit, tts bhli v læi ssjsfiht, sø ssj ppføli v bplit v l ti ssus til ssbhli i u stt. Kt bplit: Dt t typ bplit s hjlt i ssjslv: - 6: Lvfstt bplit på lbusi s h bbli våishus, v 25 fully/vflty (slbtls y) j ll v 500 putiv s. D typ bplit jl i 5 å f tilflytti psli plit. I till å t væ våishus s t s hlås bli, vi, v vløp, if ili påsti. Ds lbusi h i 25 y j, u 100 ttll t hlåsbli fttt v ll fsift stt ssjss (ullssj). - 11: Bplit s vilå i ssjss, u fi t bsttishsyt sl vtls. V sli bplit t vlivis v 5 å psli bplit, ll v upsli bplit. - 7: Bplit tt ll fsift stt ssjss (ullssj). Diss ll fsift vttt v usty i sptiv u, f å hi t blihus f fst bstti i ult uult å bli byttt s fitisbli, ibæ t t bplit v vv v hlåsbli s h væt/ yttt s hlåsbli, st f blitt i ult bliå.

56 - D typ bplit jl så l v i blihust, ppfylls v upsli bplit, f.s. utli. Dt ut f vv i fili/æ slt t ytt i s fitisbli. Dtt pphvs t v u i Hllil h pphvt sltspsutt. Ds vv v i bplit i /vil ppfyll bplit i utt f ssjsplit ppfylt, v å sø ssj. Kssjslv h bstls ppføli s ssj i ivils ll vilå i vhls. Olslv ihl så l bplit s vis til l i ssjslv. H blt t bplit t istvilå f å ytt piitt til s f s h vttt ll vil vt i. Bu på bplit h fø til lsløsi ( «åli l») sø i løst på l på bu v bu på bplit. Ssbhls vui: Ktll sti, pisutvili utti: I høisttt ls t blt t vt på t ssjsplit vil u bs sti v lbusi. Dt vs så t t væ fl ås til t sli i i ls ut f sl. Efi f blt t bsttispsjtt «Lys i ll ls» s bl jføt i Nul Hllil i pi , vis t t følls yttt til ås f t åsbu i bli slt. M føl t fvlt i på v v fili, t sltstilyti vitist ås til t i i ls ut f sl. Rppt 3/2011 «t hl følls» f byfsi, ft så t sltstilyti til i lt vitist u til t ubb i i ls ut f sl. Fhl yttt til lv lvt (bplit, fftli pisuli) v ut il btyi utif sultt i vt ppt. Kssjslv h i iit vii på sti v lbusi. Dtt fi l sist, tø itt s tt piss s li i lv v vls v ssjspliti i (f. Lbus- tpttt). E v vii pisp fft, s ij vil fø t ps s slv øs å bb/iv lbusi ltt få jøpt iss. D fft i tå t v fål i jl ssjslv s å si t ps s øs å vv lbusi t på lbusift sl h uliht til t, til pis s fsvs ut f vsti på i s jø t uli å ivst i ift iftsil så tt t i jøpt. Opphvs ssjslv vil sli jøp tli få h us f jøp s i h lbusift s fål jøpt, i vil bb/iv i slv. D s jøp lbusi lbusift s fål vil isi å sitt ij stø jl åli til til pitl f yivsti. Dtt vil jl bå s t v åsbu f fili s øs å jøp iv lbusi.

57 Kssjslv så viti i fhl til jlv 12 sjtt l. H t t fål å hl ssus til lbusi slt t t vs tilltls til li v iftsht i lbut (i s på s ihå). Dt så ssjsplit v stiftls vls v bustt/åihtsisi, f.s. utli v j, byi utsssus s bli btli f 10 å, s så v bhli tilltls tt jlv. Ut tll tt ssjslv j læissj ll sø ssj t i uli å tll t ll /b føl i isvls. Fji v ssjslv på åt fø svls v jlv 12 ppli v lbusi, s i itsj fslt. Ds ssjslv h så i st tvi t lbusi bli i i si v sjslsp, v t sli ifhl u i hlt spsill tilfll sl is ssj. F å iøt øs i lij bl 12 i jlv t i 2013 f å jø t l å jøp tillsj til lbusi. I utsputt t f i ssjslv jlv s hi sti v tillsj. F å ppå stø sti v tillsj ust bsti v itt v sl væ t lttivt viil. Bplit bsttishsy: Bsttishsyt sl tills sæli vt i ssjs vui. M bstti bstti bå på lbusi i åt f øvi. Fålt l bplit «bi til å pptthl sty bstti, ivt hsyt til hlhtli ssusfvlti ultulspshsy». Føl f llsfut sl vus. Uli fsissultt vis t t vsli å isl vii v bplit på lbusi, vsli å si sit bplit vi. M så h t iit vii t bplit t v i lv t itt s tt t ll fø iåls v jøptt. Dt fl fhl s påvi bplit bli vhlt, f.s. til til bi psli fhl. Ett sø is t i utsttls v bplit i l tilfll, s håhvs å t våishus i tis st ll st j- sbusssus. Kusty i N Uvl u h vttt tislij f bplit. Ds bplit sl ppfyll ssjslvs lbusplitis ål f bstti, bø bstls psis isjps. Isjpi v bplit vil u i fl issti, tiv bu s øs å b på i, uliht f jøp v lbusi. Fjs bplit på lbusi åp t f t s vt lbusi li ut våishus slv b på t st, sli t f.s. st i utlt. Fl i sli løsi få t pssivt fhl til lbusi i. Dtt fø til t t bli fæ fstb i istit/lbusby føl f æi/hl, sl tivitt. Glt stt t b vlihl ift v lbusi i bstt på i. Lbusi st utsl jøps t på jt fisttiht ll uliht f utvili v bli/fitistt, ivtls v iæ lbusift på i bli v fi ft piitt.

58 N Uvl u s v l pi pplv bflisusj, i pi 1980 til 2009 pplv på ut 12 %, i pi v t ij psitiv vst på 0,4 % hvt å. Dt f vli viti å sty pptthl bstti i u. Efi vis t i s i uls j ssjslvivi i å v til fitisi. Lvi vil få tiv svs f fltllsutvili i u. V lbuts pusjsl: Jvt sis i i ll hvs j l i pl- byislv bstls ispi, li ivplit i jlv. Gj upls ll viil s følbstls sø ispi tt jlv 9 sty u s plyiht lbu hv utbyi sl sj. Dt hvs t ssjslv i h bst ll f styi v jvt, t tt hsyt i s slv f i tilstli u f å pptthl lv. Kssjslv iilti ftstt h btyi, f.s. fi u stt vilå ll vslå sø ssj i situsj y i øs å bu lbusi til utbyi. D u vslå sø ll still ssjsvilå jvitss st. M så j ssjsvui bi til å si t vv h futsti pts til å iv lbusi. D ll flst vls sj v bu v læissj ssjsfiht. Bu v tt sjt futstt ut bu v i. Kssjspliti i i byæ å st i tttiv bliht st utsssus vil, ut pistll bplit tt ll ssyliht/fisul, bli jøpt v høystby. O jøp ut vi h fståls f lbusitss i tlls ut ssjslv. S svs lbusift i åt bli vsli. Fjs ssjslv utbyispsst flit ll lbusitss øvi itss til å ø. Hlhtli ssusfvlti ultulsp Dtt t v hsy s t i sl ls sæli vt på v vui v ssjssø. M hlhtli ssusfvlti s t å s på hvil vii t isift h f ll ssus på i. E sl i støst uli ivt ftii sjs bhv, isp ssus på i sli t pusjsv utyttlssv ivts, sli t i så i fti l ul f ift bstti. D vui sl s hsyt til bstti, vui v vvt iftsssi løsi tills sæli vt v ssjsbhli. Rl ivplit jl ll i v jbusl. Ett jlv 8 h i v lbusi jbusl ivplit i hl iti. Ei ppfyll ivplit v å iv j slv ll li bt. Divplit hjlt i jlv, i fslått t høi. M fji v ssjslv bplit vil fø til t fæ lbusi bbs v i, i s i b på i vil i flst tilfll hll i iv jbusl slv. Eisfslt vil u fø til øi v l ivplit bli ppfylt v btli.

59 Lij bli ft vt åli i j t vil ft i ivsts li y i tilt s ivt js pusjsv utyttls v t. øfti, jbii jøsli på t l i isp s sitt t, s så ft t sli l i v ti bli ust i l. Dtt sti i t ål øt tpusj/tsiht, js pusjssp vil u uss høy l lij. Sjøtsl v ultulspt vil så i flst tilfll bli b ivttt v s slv b på i, i fhl til vv s bytt stt s fi i ll li bt j. Klusj: Utsputt f sti v fst i i N t pivt istt viti t ui sl h ått v i, så lt t i i sti lvv vttt v Sttit. Spøsålt pphvi v ssjslv bplit å f vis pp t bl.. hsyt til uis ått ssusbu i fbils ssjslvs tll sti v fst i. Kssjslv h si 1974 htt tllfusj v sti v lbusi. D sæli i fhl til bsttishsy, hsyt til sfusssi fsvli pisutvili hlhtli ssusfvlti/v lbuts pusjsl. Opphvi v ssjslv fji v bplit f lbusi vil i væ fli fststt ål f lbuspliti, hv utti til lbut øt tpusj/tsiht viti. Ett hlhtli vui ulp usiht v å fj ssjslv bplit stø fl. Ku f bst tjt å bhl ssjslv s i. F å pptthl t lv lbu i istit tpusj, ultulsp fli/ssilt iljø vil fst bstti v lbusi ftstt væ vli viti. Lv by så viti f islivt i u. F fl hl t st t usi v bsti v sl v lbusi tli vil h stø fft på sti lvi. Rås fsl til uttlls: N Uvl u h vut fslt f ji pphvi v ssjslv bplit, t ssjslv bplit bø pptthls s i. Vui jt ul i t ssjslv bi til å si t lbusi is v ps s øs å iv lbu, st t t si fst bstti på lbusi. Dt viss til t t i ut f ssjsplit/bplit s si sti v lbusi. Ei v bsti vil h stø vii på sti. Fsl å fj bplit vil fø til t fæ i v lbusi vil b i u, s vil sv us stti, lbusiljøt f s h sitt vi i æi.

60 Bhli Hvutvl æi, iljø ulti : M B Fp ft føl fsl: «Kssjslv bplit pphvs. I s situsj ffll bu, t bli lt i, t bli i ivstt t vsli å få tilb t s ivsts». VOTERING: V lttiv vti ll ås fsl B sitt isfsl fi b 3 st. B sitt fsl bl vttt ls bbltst. Istilli Hvutvl æi, iljø ulti : Kssjslv bplit pphvs. I s situsj ffll bu, t bli lt i, t bli i ivstt t vsli å få tilb t s ivsts. Vl 1 HØRING - Fsl å pphv ssjslv bplit 2 Høistt 3 Vl til s

61 S list Ds f Vå f Dt 14/ Høi Fsl å pphv ssjslv bplit Lbus- tpttt fslå å pphv lv 28. vb ssj v vv v fst i (ssjslv) v., st å pphv lt bstls i lv 28. jui lstt åststt (lslv) s hl bplit. Fslt ibæ t vv v fst i i l vil væ btit v tilltls (ssj) f t fftli. Fslt ibæ vi t t i vil væ bplit v vv v lbusi, t t hll i fststts fsift stt ssjss (sålt ulls) i u. Fslt sty pivt istt, jø t l å få stt i ll pivt. Høisfist stts til 15. ju Høisuttlls ss i fist, j ltis til Høisut lt ut på pttts hjsi: M hils Pål Vi Slli (.f.) spisjssjf I Gtt vlisitø Pstss Bsøsss Tlf* Avli f s- Ssbhl Pstbs 8007 Dp Ttt ssuspliti I Gtt 0030 Osl O

62 Asst: Dptt Fyls Fylsu Ku Byvilt Byuslt D Ns Avtfi D s Dfi Fis N Kus itss- bisivissj Ns Bl Ns islfbu Ns Sifbu Ns TsisFbu Ns B- Såbul NORSKOG Næislivts Hvissj Stit Lbusittt Stts SF Husis Lsfbu Sttbtlfi Si 2

63 Lbus- tpttt 15. tb 2014 Høistt Opphvi v ssjslv bplit Fsl pphvi v lv ssj v vv v fst i (ssjslv) i i lv lstt åsttt (lslv) 1

64 Ihl 1. Ili Ihlt i høisfslt Bu f høisfslt Histi Gjl tt Ili Kssjslvs fål viå Kssjsplit Ili Kssjsplits f Sæsilt v v vjøls v ssjssø s jl lbusi Kssjsvilå Bplit Bu Lvbstt bplit Bplit s ssjsvilå Kul fsift stt ssjss (ulls) Ktll ppføli Elæi tilysi Avsl på ssj Ovtls v ssjsvilå Næ bu på bplit Sttisti, fsi usøls Sttisti Lbusi ut ssjsplit Ostistll f lbusi Sh ll bstti vlihl Avjøls v ssjssø s jl lbusi i Fsi usøls Bhvt f å pphv ssjslv O bhvt f i Avvii ll bhvt f i hsy s bu jl lv Ktll sti V lbuts pusjsl Bplit på lbusi Fsift stt ssjss (ull-s) Dpttts fsl Spøsål yttt til ifttls Aiisttiv øis svs Lvfsl

65 1. INNLEDNING 1.1 Ihlt i høisfslt Dtt høisttt ihl fsl til pphvi v lv 28. vb ssj v vv v fst i (ssjslv) v., st i v lt bstls i lv 28. jui lstt åststt (lslv). Kssjsplit bplit fslås pphvt ut å bli stttt v l. Opphvi v ssjslv ibæ t l bplit i lslv så fslås pphvt, fi l å ss i sh. Fslt ibæ t vv v fst i i l vil væ btit v tilltls (ssj) f t fftli. Fslt sty pivt istt, jø t l å få stt i ll pivt. Dpttt jø f s syl pps på t ji i Pp. 124 L ( ) h fslått å pphv ssjslv 9 føst l. 1. Fslt ibæ t t v ssjsvui i l sl ls vt på vtlt pis tils sfusssi fsvli pisutvili v vv v lbusi ( pistll ). 1.2 Bu f høisfslt Rji h i Suvl-plttf lt pp til vstli i å t jl l fst i. D lt b sl is stø ått v i, blt t v t ssjslv bplit pphvs. Dt stii t ål å jfø fli å us lbusbyåtit. Kssjslvs bstls bs sls vilj til å l i ut på sl i t åpt. Rl f væ til hi f t fftivt f sti v ssjspliti lbusi. Dtt blt t få s føl t utti til æi svs. Vi sbsi jø t vsli f tiv æisutøv å få jøpt tillsj, s ij på sit sv uliht f fftiv sjll lbusift. Gjl bstls så p ivstislyst v sv iftsult på l i. Bhvt f å pphv ssjslvs bstls, st lslvs bplitbstls, æ tlt i pittl 5. Fslt i tt høisttt by pp ål i jis plitis plttf. 2. HISTORIKK Gjl ssjslv bl vttt i 28. vb 2003, tåt i ft 1. ju Lv stttt ssjslv v Kssjslv v 1974 stttt fi 3

66 l ssjslv; sssjslv f 1909, yssjslv f 1913, fjllssjslv f 1915 jssjslv f Kssjslv v 1974 viføt v l f tili ssjslv, f l fjøpstt i jlv v 1955 f lt lv. D tili lv jlt i hvs filufts-, lbus- utbyisl. Målt 1974-lv v å ppå sli i- busfhl s st li f sfut lv byt på t l v pphtsssus s t v viti å bu fl på sfusssi fsvli åt. Rl sttli fjøpstt bl pphvt 4. i 2001, jf. Ot.pp.. 33 ( ). Gjl ssjslv vifø i st ihlt i 1974-lv. D vstlist i i 2003 v justi v fålsbstls, utvils v ut f ssjsplit på vv v ubby i, i v ls f ssjsplit, lvfsti v iti f sjøsutøvls v vjøls v s s jl lbusi, st utvils v l hvil vv s fll i u fsift stt ssjss. Ei æ tlt i Ot. pp.. 79 ( ). Lv bl sist t i 2009, jf. Ot.pp.. 44 ( ). Fålt i v blt t å fl tylijø l b- ivplit. Bstls lvbstt bplit bl vst til å jl bby i s fyll v til lisj, hv i ll h væt but s hlåsbli. E føl v lvi v blt t t uliht f å sø fit f bplit pphøt, t i s i ll vil ppfyll bplit, å sø ssj. D ssjslv v 1974 tåt i ft, lå vjølssyiht i ssjss til pttt. I å s fult h yiht vis blitt vføt til il tt til ll yiht. I 2004 bl ll ssjsvjøls ll vjøls bplit lt til u s føst ists. 3. GJELDENDE RETT 3.1 Ili Kssjslvs l ssjsplit but t fftlis bhv f å h tll isvls s h btyi f sjl itss. Ip i pivt istt bs is til fi utyttls v si i, h j ti væt t isutt t. Kssjsplit h f så ilis si. Pfss. juis Ti Austå h i si b Kssjsl f fst i f 1978 bsvt tt på føl åt: Dt stl ålt f ssjsl ut få fli sy å få tll juiis ispsisjstt v fst i. D i i v hjtøt v spøsålt v istt v psisj ll fusj sl h i våt sfu. 4

67 Fiht til slv å bst v i stl vi i våt sfu, ji h i si plitis plttf ustt t istt ul tt s bø stys. S tl v bhvt f i i pittl Kssjslvs fål viå Gjl ssjslv h til fål..å ul tll sti v fst i f å ppå t fftivt v lbuts pusjsl sli i busfhl s st li f sfut.., jf. ssjslv 1. Bstls i vi f hvil hsy s ts i. Lvs fålsbstls l pp til t hsy sl tilss. Dtt jl blt t hsyt til ftii sjs bhv, lbusæi, bhvt f utbyisu, iljøt, ll tuvitss filuftsitss, st hsyt til bstti. Kssjslv i spsifi lbuslv s sii sl tils lbusæis itss, lv h støst btyi v vv v lbusi, u h iføt ll fsift stt ssjss. Kssjslv jl tt 2 vv v fst i. Bpt vv ftt i utsputt ll f f isv, hu jøp, v, sift, v, sift, tvssl, sppisj.. Evv s ssjspliti i hhl til lt lv fll utf. Kssjslv 2 sist l åp f t t v ltvt ll fsift jøs ut f ssjsplit ut v ut s fststt it i lv. Stiftls ll vls v viss ttiht listilt vv, utløs ssjsplit tt ssjslv 3. Kssjsplit ppstå bå v stiftls vls v litt li bustt, ttiht s t sit på å hi is uliht til å utytt i, st f utbyistt. Futsti t bustt stiftt f ti å. Hvis bustt vtlt f t ti, bu itt til å v ttsti flt ut v ti å, ppstå så ssjsplit. Utbyistt v hv t fø ssjsplit ut hsy til viht. 3.3 Kssjsplit Ili Kssjslv but ut f t lt vv væ i sti sfuts bhv f utyttls v i. Lv åp f t fvlti sl ft t vvii hv bå bu v stå stlt. Kssjsplit ibæ t t vv v ji f ssjsyiht. Ku vjø s i føst ists. Sø ssj ivils, vslås ll ivils på sli vilå s påv f å f lvs fål. Vii v t ssj i is, t vv t å sø f t 5

68 vls bli jt, ll t i bli vtt til s få ssj ll s i t ssj, jf. 18. S pittl Kssjsplits f Kssjslv 2 ppstill s hvl t fst i i vvs ut ssj. Dt iilti viti ut f hvl. Ds vvt ftts v tt v ut, t i øvi å sø ssj. Lv ftt tt 2 l i vv s ssjspliti tt lt lv. I till t ut f ssjsplit s føl v fsift fststt tt ssjslv 2 tj l, s fsift v 8. sb ssjsfiht f viss vv v fst i, læi v ssjsfiht fullyt j (ssjsfsift). Dt vi jt ut f ssjsplit på ul v is t ( 4) ut på ul v vvs stilli ( 5). K iilti i fsift s stt lt v iss ut ut v ft ( 7), s æ i pittl 3.5. Lvs ut ibæ t ssjsplit i ll hvs jl vls v lbusi v viss støls, vls v fst i u h iføt ll fsift stt ssjss (s pittl 3.5), st lt vls v ubby tt ll l Ut s føl v is t - ssjslv 4 Kssjslv 4 føst l ihl pplisti v tilfll t ut f is t i øvi å sø ssj. Ut ls pp i t hvupp: Ut f ubby lttt (føst l. 1 2), ubby l (føst l. 3) ut f bby l u viss støls (føst l. 4). Ett ssjslv 4 føst l. 1 ubby lttt til bli ll fitishus vvs ssjsfitt s tt i stø 2, jt flt tt jlv pl- byislv. Ett føst l. 2 ubby lttt til bli ll fitishus så vvs ssjsfitt s tt li i å s i upls ll ll ulispl tt pl- byislv utlt til bbyls l hv ttili fttt ll jt v byisyiht. Kssjsfiht v vv v tt s vt v, btit v t tt bli bbyt i f å. Ett 4 føst l. 3 så ubby l s vt i vvs ssjsfitt s lt li i å s t i ulispl ult til t lbus-, tu- filuftsfål st iift, ll s i upls ll lt ut til bbyls l. Espl på sli l l s stø ubby lttt. Kssjsfiht i iss tilfll btit v t vv i ft busi i sti pl. 6

69 Kssjslv 4 føst l. 4 fststt t bby i vvs ut ssj s is ttll i v 100, hll i 25 v lt fully ll vflty j. Dt å f v ssjsfsift 5 hv s sl s s fully vflty j. Kssjsfsift 1 ut i till vv v bå bby ubby i f ssjsplit. Ut jl blt t vv v slvililiht, sjliliht, blisjsliliht, l i blibyl, l i bttsl sipt i bby i s i ulispl lt ut til t lbuså Ut s føl v vvs stilli - ssjslv 5 Kssjslv 5 føst l fststt ut f ssjsplit yttt til vvs stilli. Ett føst l. 1 plit i is tfll, ll s i æ fili i ll is tfll å sø ssj. Kssjsfiht btit v t v h sitt ssjsfhl i. H v i sitt ssjsfhl i, å vv sø ssj. Ett ssjslv 5 føst l. 2 t hll i s h lstt til i å sø ssj. Ds i h bbyls s ll h væt but s hlåsbli, i bstå v 25 fully ll vflty j, ll 500 putiv s, ssjsfiht tt 5 føst l. 1 (æ fili) 2 (lsbttit) btit v t vv bstt s på i i tt å slv bb i ist f å, jf. 5 t l. S æ bplit i pittl 3.4. Bstls i ssjslv 5 føst l. 3 4 ihl yttli ut f ssjsplit. Stt bhøv i å sø ssj. Dt s jl på viss vilå lt vv s jøs v u, fylsu ll ult ttslsp. Ett ssjslv 5 føst l. 5 i ssj øvi å b ll istitusj s K h jt, vv i j tvssl. Kssjsfsift 6 tl æ hv s jt tt 5 føst l Sæsilt v v vjøls v ssjssø s jl lbusi Kssjslv 9 jl vjøls v sø ssj f vv v i 7

70 s sl ytts til lbusfål. Uttyt lbusfål ftt i ssjslv j-, s- hbu, iift tillsæi, hu tuis, sl v åsput, utlivisht i fbils jt.. 9 ihl t s sl vtls, fststt utsputt f hvil vt sl tills. Dt sl tt bstlss føst l ls sæli vt på: 1. vtlt pis ivt hsyt til sfusssi fsvli pisutvili 1, 2. vvs fål ivt hsyt til bstti i åt, 3. vvt ibæ iftsssi løsi, 4. vv ss sit til å iv i, 5. vvt ivt hsyt til hlhtli ssusfvlti ultulspt. Uttyt sæli vt vis t t så ts i hsy s it vt i bstls, hu blt t hsy s støtts i lvivi, isplitis tislij ll hsy s i flist. Lvs fål i f hsy s lvt. I 9 l t fststt t ssj i liliht i sl is s t v vvt ppstå si i i ll s tllt si øs. Dt å f v tj l t ssj is til slsp bst sv. I sli tilfll sl t ls vt på hsyt til s h yt sitt i lbut. Sø æ slti ll lsbttit ssj, fi lvbstt bplit i sl ppfylls, t i 9 fj l t putu itt tillst s t sl ls vt på, s i h sæli vt (is støls, vsti husfhl). I 9 fj l tj putu t ssut st t søs tilyti til i søs livssitusj tills vt s i t Kssjsvilå Kssjslv 11 føst l bst t t fststts sli vilå s i hvt lt tilfll fis påv v hsy til fål lv sl f. O t vilå påv å vus i lys v hsyt til bstti, hlhtli ssusfvlti ultulspt. Kssjsyihts til å stt vilå bss v t t i fststts viil s å l t s øvi f å ivt sfusitss s ssjslv t å ivt. Dt tt sø lps på fststt ssjsvilå. 1 Rji h i Pp. 124 L ( ) fslått å pphv ssjslvs 9 føst l. 1. 8

71 3.4 Bplit Bu D t i 1974 bl iføt bplit s btils f ssjsfiht f æ slti lsbtti, bl t vist til t t fts spl på t ps ut vvi tilyti til lbut h ftt i v lbusi på uhli åt. D bplit bl vttt, v sh ll bstti ift stl. V i v l i 2001 bl bsttishsyt tut st i sli t t sull ls sæli vt på tt hsyt v vjøls v t sull is fit f bplit. Bu f i v å sty hsyt til bstti, øst å l til tt f t byisssus på lbusi u bus til bsttisfål. Rl b- ivplit bl i t y ssjslv bl vttt i Kssjss f bby i bl iilti hvt sli t t bl ssjsplit på i v 100, ll hv 20 v lt v fullyt. Evv v j- sbusi v iss s v ssjsfitt f æ slt lsbtti på btils v t b- ivplit bl ppfylt. Hvi v ls føt til t fæ i bl fttt v bstls b- ivplit f lbusi. Bplit tt lslv by på hsy bsttishsyt. I fbi til lslv 2 t vist til t t i ft v lstt bl vvt jbusi f tiv jbu ut hsy til så iss h htt lstt til i ut t vv h tilflyttt i ttt pp ift v. Dtt bl stt f å væ uhli utvili s t b- ivplit u bi til å hi. M så f bplit s t istvilå f å u ytt lstt til s f s h vttt i f å h s hj lvvi. Dt å f v fbi til lslv t i si ti t t vt bplit føst fst sull hl ut lsløs s i h tull tilyti til jbusæi s v løsi hll i h i sit å få t. V lvi i 2009 bl l bplit i lslv ttt ut f lv slått s bplitl i ssjslv. Bplit ls i i t ti; lvbstt bplit (pittl 3.4.2), bplit s vilå f å få ssj (pittl ) bplit i u stt ssjss (pittl 3.5) Lvbstt bplit Næ slt lsbtti tt ssjslv 5 uttt f ssjsplit. Gjl vvt lbusi vs. i 25 2 Ot.pp.. 6 ( ) si 37 føst splt. 9

72 fully vflty j, ll 500 s, i bby bbyls s ll bus til hlåsbli, ssjsfiht btit v t vv bstt s på i i tt å slv b på i i ist 5 å (psli bplit). Dtt jl uvhi v s vt h lstt til i ll i. Ds æ slt ll lsbttit i sl bstt s på i, å t søs ssj. Ei h tt ssjslv 6 plit til å t i s si ll bli. Plit jl i is fili. E i ttt s ll bli å i istt s bstt på i. Eis i i si, å ll si væ bstt på i. Mislihl f lt sis si iilti b v slv, i si. V t islihl v si følli lt si påls å sø ssj. D øvi si s h ppfylt vilåt å b, bøs i v pålt. Olslv ihl l bplit s vis til l i ssjslv. Åstsbtti tt lslv 51 tj l h lvbstt bplit s vilå f å vt tt l åststt. Oså jlv tfll ut lstt tt lslv 39 å bstt s på i s t vilå f v t lsløsi. Bplit t istvilå f å ytt piitt til s f s h vttt ll vil vt i. Bplit f s vt i ft v bst l h f tillsbuls i fhl til lsbtti. V bu på bplit lsbtti hjl i lslv sø i løst på l. Dtt æ tlt i pittl Bplit s ssjsvilå Kssj s vt is på vilå, f spl vilå t vv bstt s på i. Vilåt fststts s t påv v hsy til fål lv sl f, jf. ssjslv 11 føst l. 11 t l fststt t yiht h plit til å vu spøsål yttt til bplit. Dt sl i fbils ts stilli til bplit sl væ psli plit f i. Dt vli å stt vilå bplit v vv v lbusi, sli t y i sl bstt s på i i tt å, tt slv b på i i f å. 3.5 Kul fsift stt ssjss (ulls) Kssjslv 7 åp f t u, j ul fsift, stt ssjsfiht tt 4 føst l føst l. 1 ut v ft. Kssjsfiht jl v vv v ubby lttt til bli ll fitishus, bby i, ll v vv f æ slt. Iføi v ul fsift ibæ f t sli vv ssjspliti. 10

73 Utvils v ssjsplit sj hv u t øvi å hi t hus s h væt yttt til hlåsbli bli yttt til fitishus. Utvils så sj v vv v i bbyls s i ttt i bu s hlåsbli, hu i bbyls u ppføi i å s i ulispl tt pl- byislv ult til blifål. Kssjsplit så utvis til å jl v vv v ubby tt s ult til blifål, ssjsplit utvis til å jl ts v æ slt s uttt f ssjsplit tt 5 (sltspsutt). Kssjsfiht stts ut v ft f hl u, ll t æ fit å v u. Ku i vl ls, å vl ll lvs ls på 100 ll i ls (ulls). Ny vv slipp iilti å sø ssj v å bft t i sl bus s hlåsbli. E ullsfsift vil i psis bty t t vil væ bplit på så i, ft fitisi, s lt u ls bå f ssjsplit lvbstt bplit. Bplit upsli, ppfylt så l bstt på i iht. flistt. Kssjsplit ppstå blt t hvis i tili but s hlåsbli. Dtt vitist hvupp. Dt t h væt istt s bstt på i t stlt t i ssjsyihts hlhtsvui f å fstslå i ll h væt but s hlåsbli. V vui v ssj sl is, u b t i hsy s h væt bst f iføi v fsift, vs. bsttishsyt. 3 Kssjsplit jl i hvis vv fplit s til t i sl bus til hlåsbli. Dt bty t vv fplit s til t i sl bus til hlåsbli t v h ll hu slv, ll v i ti h ll hu i i. Ett 7 ft l fist f bstti tt å t f vvt. Evv å i fist sø f t å bli istt bstt på i slv, ll ut t t istt bstt ps på i. Kssjslv 10 ihl æ l f us bhli v ssjssø tt ul fsift. Føst l si t u sl i ssj å t i øvi å hi t i bli but til fitisfål. Vi ihl bstls t u l vt på i si vjøls. Føl t tills vt; is bliht, bbylss t st, hv l ti t ått si i but s hlåsbli, hv l ti bl but s hlåsbli, t påli t vil jøp f å bu til hlåsbli. Opplisti i uttø. 3 Høysttt h uttlt t ssjslv 7 (væ 5 tj l) sæbstls s it t sit på å v bstti i viss å v lt, s Rt 1997 s

74 Dt å f v 10 t l t ssj sl is s u fi t tjt t i b vhs s hlåsbli til pis s vstli lv pisivåt f tilsv hlåsbli i åt. P 1. sptb 2014 h 60 u iføt ll fsift. Atllt u fsift h vit v å f 1974 til i. 12 u h fått fststt fsift sli t så æ slt å sø ssj. 3.6 Ktll ppføli Elæi tilysi Kssjsplit v vv v fst i jø t øvi å t stilli til hvil vv s utløs ssjsplit s sl bhls. Lv ftt ll vv, t fststt ut bå i lv i fsift til lv. Ut uts s hvl v hjlp v t læissyst blt til t lt vv. Dtt systt ij blt til tilysi, jf. ssjslv 15 s si t Evv s v ssj tt lv, i tilyss ll tilføs i ssj itt. F hvty v vv s i utløs ssjsplit, sl vv fyll ut t sj f læi. Opplysi på sjt bfts v u, sl føl sjøtt v isi til tilysi. Tilysi, s fts v Ktvt, sl i sj fø t t fli utsj ssjsfiht ll utsj f t ssj itt Avsl på ssj Ds sø ssj i ivils, føl t v ssjslv 18 t u sl stt fist f vv til å sø f jøi v vls ll vls til s få ssj ll i t ssj. Ds ssj vslått fi vv i sl ppfyll vilåt bplit tt 5 t l, vv livl vl å ppfyll bplit. Ds fist vsitts, u l i sl j syiht (tvssl), jf Ovtls v ssjsvilå Dt føl v ssjslv 17 føst l føst putu t u Fyls sl fø tll t vilå s stt f ssj bli vhlt. Ett 16 føst l, u fststt tvsult s påløp f til ssjsvilåt ttlvs. Kssj ts tilb s t fli bu på vilå v vstli btyi. Dtt føl v 16 l. Ds ssj ts tilb, vil l i s vt v t i. 12

75 3.6.4 Næ bu på bplit Ku Fyls sl fø tll t bplit vhls. Ku sl føst t stilli til t fli t bu på bplit. Bplit f spl butt s vv i t i s si ll bli i fist. Bplit så butt s i flytt f i fø fststt fist. Ku å tt t stilli til hv t vtult bu sl føls pp. Dt lt til u i psis t bu på bplit i føls pp pål å sø ssj i but tiss s vstli. Futsti t but sl væ vstli å i f v lvtst, v fst lvi psis. Hvvit but vstli by på t vui. Ds t ss vstli, u tt ssjslv 13 tj l. 4 pål i å sø ssj. Ds i i sø ssj i fist, u v t i i fststt fist bli vtt til s få ssj ll s i t ssj, jf. tl i pittl Ds lsbttit byt l bplit, lsbtti hjl i lslv sø i løst på l ut hi v i h b lstt. H i fått i v lsløsi, så ssøt i løsiss v i tilb s bplit i ppfylt. Dt s jl i fø tisfist f bplit ut vh ll fpt bt i til s i h lstt. Rtt til lsløsi tt 28 å i tilfll jøs jl fø tisfist f is bplit ut, t vil si tt ås tilflytisfist f ås bplit s slt bli fist på ss å. Nå lsløsi fullføt, fll lstt f tili i bt, s lslv 28. E lsløsi ll tilbsøi fullføt v s i hø til tili is lij, fll lstt så bt f lij. 4. STATISTIKK, FORSKNING OG UNDERSØKELSER 4.1 Sttisti Lbusi ut ssjsplit Lbusistt ihl pplysi lbusi. Ristt ftt i s bstå v ist 5 jbusl, /ll ist 25 putiv s. I lt v t istt c lbusi i Av iss v c (92 %) bby. Ds l pptissyst i i øyti vsit v hv i s vil u utløs ssjsplit v sti. Kssjsplit ftt lt fæ lbusi s istt i lbusistt. Evv i æ fili ll v s lsbttit til 13

76 i, uttt f ssj slv i v ls, s pittl Tbll 3.1 vis bby lbusi flt på ls 4 v u s ivå f ssjsplit. Tbll 3.1 Fli v bby lbusi tt ssjss. Å Lbusi ttlt Bby lbusi i lt Bby lbusi ls (> 100 ttll /ll > 25 fully vflty j). Bby lbusi ls (< 100 ttll /ll < 25 fully vflty j) Kil: SSB Lbusi. O l (76 %) v c bby lbusi v s ls f ssjsplit, s c (24 %) u s. Av c lbusi v c lbusi påstå blihus ut fst bstti. Utt f æ fili lsbtti jø t tbll i vis t tll f hvil i s t ftis utløs ssjsplit v sti. S pittl 4.1.2, s vis t 59 % v i bl stt i æ lsj (filivls). Atll lbusi lstøls vi f fyl til fyl, s fiu 3.1. Tll f lbusisttt vis t Nl, H Oppl h flst lbusi ttlt. Diss fyl, s Mø Rsl Hl, h så flst bby lbusi v ls f ssjsfiht. Fi Vstfl h bå fæst i ttlt fæst i v ls. 4 Jf. ssjslv 4 føst l. 4 14

77 Ei bbyls ls > 100 ttll /ll > 25 fully vflty j Ei bbyls ls < 100 ttll /ll < 25 fully vflty j. Fiu 3.1 Bby lbusi v u ls f ssjsplit tt ssjslv 4 føst l. 4. Å Kil: SSB Lbusi. Evv v ubby l så utløs ssj. Tll f lbusisttt vis t t istt c ubby i i Ostistll f lbusi Mtilt f Sttistis stlbyå vis t c lbusi siftt i i 2012, vs. æ 5 % v lts lbusi. Av stt i v l 5300 (59 %) vls i æ lsj (filivls 5 ) ut ssjsplit. C vls sj utf æ fili. D 9000 vls i sttistish så uppt tt iti s t utsput i stistyp. I vt v (31 %) v i bl stt i fitt sl 6. D st c vls fl s på ti v, vtls f vø i, tvsusj t 7. C vls i fitt sl jlt bby lbusi. 81 % v vls i upp fitt sl v sti utf æ lsj(filivls). 5 E vls jøp i fili sl. S fili s tfll, b, fl, søs, bstfl, tt l, jf. SSBs ili. 6 Fitt sl tt SSBs ili i s stt til pis s sv til svi. Dt i v t i utlyst f sl på t åp. 7 Oft lfullt utfylt sjøtsj. 15

78 D vls v bby i i fitt sl fls tt ls v u ssjsplit tt ssjslv 4 føst l. 4. Tll f 2012 vis t t bl stt i ut v bby lbusi i fitt sl v ls f ssjsplit, vs. i s h 100 ttll, ll 25 v lt fully ll vflty j. Av iss sti pp y i i c tilfll v vyssi på sjøtt t fålt vvt v å bu i t til lbusfål ll til blifål. I vt v 730 i v u ls f ssj. Fiu 3.2 vis tllt stt bby lbusi v u ls f ssj i å 2006, Fiu vis øi i stt i v ls f ssj, lit i sti u ls Bby lbusi > 100 ttll /ll > 25 fully vflty j Bby lbusi < 100 ttll /ll < 25 fully vflty j Fiu 3.2 Tilyst sti v lbusi i fitt sl busfål lbu ll bli ppitt på sjøt. Å 2006, Oftt lbusi ist 5 i jbusl /ll ist 25 putivt sl. Kil: SSB Lbusi. Av ttlt c i v ls f ssjsplit ( busfål lbu bli) s bl stt i 2012, vis sttisti t t bl stt flst i i Oppl, Nl H (hhv. 8 %, 10 % 12 %). Dt bl stt fæst sli i i Fi (2 %) Vstfl (2 %). V fli på BA-stlitt 8 vis sttisti f 2012 t t i såbyi bl stt flst lbusi 30 %, s l i llst byi i såsti v hhlsvis 25 % 23 %. Stbyi sptby 8 Jf. Gus Juv (2013): Ili i ststutu, stlitt BA-i (B- bissi). NIBR-ppt 2013:1 KRD-ppt Ril utvilist 2013, f yttli bsivls v fiili. 16

79 å h lvst l hhlsvis 12 % 10 %. Tilsv fli f bby i u ls f ssjsplit vis t t bl stt flst lbusi i byi fæst i sptby å Sh ll bstti vlihl Sttisti f SSB vis t s lbusi h ftt byisss. I lt t istt btit 1 illi byi på lbusi. Av iss v i vt v blihus. I 2012 v c. 80 % v lbusi blihus s v istt i lbusistt bb, litt v 8 % v bfli b på lbusi. Ls tll f SSB v istt bytivitt sist 30 å, vis s t væ u til å fvt, t tivitt støst på lbusi i bstt på i. Tll jl byi tilby på blihus Avjøls v ssjssø s jl lbusi i KOSTRA (KOu-STt-RAppti) t sjlt ifsjssyst s i ifsj ul fylsul visht. Rppti vis blt t tllt s s u h bhlt. Opplysi tll s i KOSTRA flt på t upp; vli ssjss, s hv t søs ssj fi y i i sl b på lbusi, s s jl stt ssjss. KOSTRA-tll vis t u i 2012 vj i lt vli sø ssj. Av iss sø bl ivilt. Ku 63 sø (3 %) bl vslått. Dt bl stt vilå f ssj i 51 % v ivil s. Dt bl stt vilå psli bplit i 28 % v s, s t i 4,4 % v s bl stt vilå t sull bstt s på i ( upsli bplit). 17

80 Å Ivilt Avsl Avslspst Atll Ivilt Ivilt Ttlt ut på vilå ivilt vilå sø i lt Tbll 3.2 Atll ssjss v vv v i s h væt jst f ssjsbhli. Å Tll ftt i ssjss tt ssjslv 5 l 7 (ulls). Kil: Stts lbusfvlti KOSTRA I till til s s å f v tbll 3.2 vj u 515 ssjss i t upp s tlt ilisvis. Kus vjøls f iss t upp tlt f. Slt vj u 2998 ssjss. I utsputt vv f æ slt ll lsbttit i ssjspliti. Ds vls jl lbusi v viss støls s bby blihus, y i i vil ll bstt s på i, bl t vii f 1. juli 2009 jt i i ssjslv sli t v livl å sø ssj. I 2012 bl t vjt 352 sli ssjss. 93 % v iss s bl ivilt. I c. 63 % v s s bl ivilt bl t stt vilå t i sull flytt til i på t s tisput. I c. 12 % v s bl t stt vilå upsli bplit. I 2012 vj u 163 ssjss tt ll fsift stt ssjss, s æ tl v iss s i p C. 26 % v sø bl vslått. Sli fsift v iføt i 65 9 u p 30. sb v iss u h vjt sø tt fsift i v u h iføt fsift s stt sltspsutt ut v ft. S tl v sltspsutt i pittl 3.5. I 2012 bl t vjt 16 sli s. T v sø bl vslått, øvi bl ivilt. 4.2 Fsi usøls Dt fli l usøls fsi s jl bå bplit på lbusi l ul fsift utvit ssjsplit. Til ls fv tt tilt så b, sli t ssjslv pistll 9 Kil: Lbusittt sptb 2014 v tllt u sli fsift 60, s tl i pittl

81 ftts. I vl 1 psts l øfti lusj f uli usøls fsisppt. Ovsit i vl 1 vis t t jt usøls hvil vii lbuslvivi h. Usøls jt v ffl uli is bu, by på uli t. D sylijø f så uli føl v lvivi. E fllsv f usøls iilti t illust t t vsli å isl bstt l lu sit ll vii v. Lvivi utjø i st t slt v. Usøls illust ssut t fhl h btyi f hv s sj i på isi, f spl øi i lbut føllssssi bå i fili h f i. Usøls i i lit l sv på iss fhl bty lvivi. 5. BEHOVET FOR Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN 5.1 O bhvt f i Rji h i si plitis plttf ustt t istt ul tt s bø stys. S t l i tt bit vil ji sty bs tt til å isp v i i tå vl piiti. A viti ål f ji l l, i byåti fftiv fvlti. Fiht til å bst v i stl vi i våt sfu. Eistt j fl hu å bttt s ul ttiht. D blt t itt bsyttls i D upis sttihtsvsj føst tillsptll til 1 føst l, s ly sli i s vsttls: At 1. V i Ehv fysis ll juiis ps h tt til å få yt si i i f. I sl bli fttt si i uttt i t fftlis itss på btils s hjlt v lv v fltts lili pisipp. Rl s jl fst i, bø i stø i t utsput i ttihtst jspil på b åt. Dtt jl sæli på lbusåt. Lbusæi vil øt st utfi i å s. I t lblt psptiv t bhv f å pus t. Dt så bhv f å ø vvii v s til fsjlli tbus- ifål. Dtt jø t viti å stiul til ivsti yttt til ift tilt s b ift på lbusi. F å å iss ål å t ls til tt f t lbusl ssus yttt til l bus på sjll fftiv åt. 19

82 Dpttt t i å is stø hlis i sli t h få stø fiht til slv å å v si i. Eislvivi i lbut l btyli bsi f is ispsisj v i. Kssjslvs l ibæ f spl t i v stå fitt til å v i til h ll hu vil ll til pis s ppås i t fitt. Ei hll i vl sitt t bst fø bplitspi v. Rl i ssjslv jl v sti v lbusi, påvi sti. Gjsittsl f i v lbusi høy, sttisti vis t få lbusi stts i fitt sl. F å få t stø utbu v lbusi tillsj i t ut æ fili lsbtti, å t ls til tt f t vlfu f sti v lbusi. Dtt jø t ltt å i i æi f s vil sts på lbu, l til tt f t s t tillsj få jøpt l f å sty but sitt. Dpttt l til u t l ssjsplit bs sls vilj til å l i ut på sl. Bplit i till fø til t jøp v s f å jøp lbusi. Dtt jl sæli i s li lt f tttst uliht f å sff s bisitt utf lbut. Bplit så fø til t l i vt å sl, fi i t få pis sys i vt. Dt ibæ t l bplit å ts å h pisp fft i å t lit tttivt å b. Diss pblstilli tlt i fl fsisppt s ft i vl 1. D pisp fft fø til t ivsti i lbut i lit vspils i pis v t s sl v i. Bplit p ivstislyst hs sist i. Føl s bsvt v jø s tli i jl i å t tttivt å b. Håhvi v l bi så pp ssus bå f pivt fftli tø. Rssusbu i hvs yttt til s syst læi us fylss bhli v ssjss. Oså tll t l vhls, v ssus. KOSTRA-tll, s pittl 4.1.4, vis t u vj sø 11 ssj i 2012, t spøsålt bplit i s å v tult i 1000 v iss s 12. Oså pivt pt bu ssus på sø. I tilfll bstls fø til usiht bå f jøp sl fivilli vtl vil u jføs. Hvis s bhls i ists, føst få si løsi i ttspptt, ssusbu usiht f lt bli ftt. 11 Tllt ftt 2483 vli ssjsvjøls, 352 ssjss hv y i i vil ll b på lbusi si, 163 vjøls tt ll fsift stt ssjss (ulls). 12 C. 700 ssjss vilå psli ll upsli bplit, 352 sø ssj fi y i lstt ll s v æ slt i øst ll u bstt s på i. 20

83 I Pp. 124 L ( ) h ji fslått å pphv ssjslv 9 føst l. 1. Fslt ibæ t t v ssjsvui i l sl ls vt på vtlt pis tils sfusssi fsvli pisutvili v vv v lbusi ( pistll ). Dpttt l iilti til u t fslt pphvi v pistll i i i v lbusi tilstli hlis f å øt utfi s æi stå vf. Slv pistll pphvs, ibæ l i ssjslv t i v stå fitt til å v i til h ll hu vil, ll til å vl sitt t bst. 5.2 Avvii ll bhvt f i hsy s bu jl lv Ktll sti Kssjsplit ibæ t s vt i å iht tilltls f t fftli f å væ i. Kssjslv i hjl f tll sti v fst i. Ktll sl ivt t fftivt v lbuts pusjsl sli i- busfhl s st li f sfut. O t bø væ tll sti å tt pttts sy, ss i lys v hvil vi itss s t ut f sfusutvili bhv f å ivt. Lvuli bø i å l tt bhvt tilsi. I Ot.pp.. 79 ( ) s li til u f jl lv, uttls føl tt: Ds t iht t tllbhvt ust f lt lupp, stå vf t vl ll hlt å ut sli vv f ssjsplit ll t bø tbls ll llf hv tll lvis i bhl. Dpttt t ul f å utvi ssjsfiht. Hvty v vv s ssjsbhls jl lbusi. Rl i lv h støst btyi f sli sti. S vt sl ssjslv ivt hsy yttt til bu, v fli v fst i. Oså l i pl- byislv i jlv jl bu v v fst i. Ett pttts vui ivt iss lv tull sfushsy på åt, sli t hsy itss s bu ssjslv i ll hvs ivts j tt lvt. Dt ppstå sjl ssjsplit v vv v i, f spl ubby tt. Slv viil i ssjslv tull v lt vv, h lit ivii på sti v sli i lt. Kssjsl fu h s jføisviil f pl- byislv. Dtt ibæ t bhvt f tll sti i bu ssjsplit v sli vv. 21

84 Ut f ssjsplit så t t i s slv t ut f å pphv lv. Bhvt f tll sti å tt pttts sy, så vus i lys v hv psis tt ssjslvs l ftis h føt til. I till å ssusbu ulp v l, jf. tl i pittl 5.1, stå i fhl til t s ppås v å pptthl. Fålt ssjslv å ul tll sti f å ppå sli i- busfhl s st li f sfut. Otl i pittl v psis vis t t få vsl på ssj. Dtt ty på t u i t bhv f å ip i i fivilli vtl bu v viil i ssjslv. Kus psis t i ti v t bhvt f tll sti v lbusi lit. E på si i s bt f t ssjslv h vii f sti fi l fis. Rl l piss s l tø itt s tt v vls v ssjspliti i. Stt i lys v vstå bhvt f i s bsvt i pittl 5.1, pttt t bhvt f tll sti v lbusi i l tilstli tutvi s ut f å pptthl s ssjslv V lbuts pusjsl Rji h i si plitis plttf psist t vil t v på tj. Kssjsplit h islt stt bst btyi f å ppå t fftivt v lbuts pusjsl. Vui v ssjsl bi til å ppå t fftivt v lbuts pusjsl hl hvil uliht ssjsl åp f s i løss j t lv. Dtt tili lt til u v vtls v jl ssjslv, jf. Ot.pp..79 ( ) t sis: Bhvt f l s ul i- busfhl å ss i lys v i s sj i sfut å t jl styi v lbu tt lvl, f spl j l tt pl- byislv. V lbuts pusjsl sis i i ll hvs j l i pl- byislv bstls ispi li i jlv. Oså l ivplit i jlv bi til å pptthl lbuts pusjsl. I fhl til ssjssystt s i si ppili f bl vttt tili på 1900-tllt, pl- byislv l i jlv blitt til i y ti. Utvili v plsystt jlvs bstls f til i t bsivs sli: - Byislv 13 f 1924 jlt fysis plli, jlt f til Lv ihlt b pltyp, li tljt bypl f by tttst. Få 13 Opplysi utvili v plsystt htt f NOU 1977:1 Ny pllislv. 22

85 u vlt å utbi sli pl. Byislv v i tilpsst bhv s fult v øt pss på bsttisøstt på bu v tussus. - Fbut t ispi v y yb j i i jl jlv i 1955, l ispi v s bl fststt i jl sbuslv i Fbut t li v j- sbusi i i jl jlv i Byislv s i 1965 iføt vsitsplli i lvvt, fl pltyp, bl.. uutyttisfål s lbuså. Lv u y viil f å hl styi uutyttls byøst. - Pllvivi s utvilt vi v y pl- byislv s bl fststt i 1985, sst y lv i Fbut t ispi bhlt i s jlv. Rl ispi v s bl pphvt v iføi v y sbuslv i Fbut t li bl pphvt i Dt ftstt plit tt jlv til å sø us sty til li. D histis utvili vis t l i jl i pl- byislv i jlv styt s sp f å ppå t fftivt v lbuts pusjsl. Kssjslv iilti ftstt h viss iit btyi. Hv y i øs å bu lbusi til utbyi, u vslå sø, ll still ssjsvilå s jvitss jø s jl i st. V sti v ubby byl tt l l i ssjslv til tt f t tt bli bby. I b tilfll uss psst på å by ut lbuså. Kssjslvs btyi f å si jvt i sli sh iilti svæt lit. Bhvt f i v ssjsl sisst i pittl 5.1. M bs btyi ssjslv h f jvt, pttt t hsyt til v lbuts pusjsl i tilstli u til å pptthl lv. Dpttt ssut t viil på b åt vil u bi til å sty jvt. Ku plyiht, h så hjl i pl- byislv til blt t å fststt følbstls sli t å s tilltt ispt til t lbu bys ut fø u l ut y lbuså til utbyi. Dpttt vi t bit f å v pusjsl viti, sl f utbi sjl jvstti Bplit på lbusi Fålt l bplit å bi til å pptthl sty bstti, ivt hsyt til hlhtli ssusfvlti ultulspshsy, jf. pittl 3.2. Dpttt l til u t fhl bplit 23

86 ptisi v h ivii på hv lt vl å bstt s. Et spl på sli fhl uliht f å sff s bi. Et t spl t i v lbusi h st ultull føllssssi bå til lbusi. Diss fhl vil tli i tilfll væ utslsiv f lts vl v bst bplit. Fsissultt vis slt stt t t t så åpt spøsål l bplit på lbusi vi, ll i vi tt sitt fål, s vl 1. D uli fsissultt vis t t vsli å isl vii v bplit vsli å si sit bplit ivi på bstti, hsyt til hlhtli ssusfvlti ultulspt. I ppt Bplit i lbut blyst ll btv? 14 uttls blt t tt: Dt uuli å i sv t st u på spøsålt bplit vi ll i vi. D bå vi i vi, v pblt ut tt spøsålt åpbt yttt til pbl å ål fft. Vi i flytt ft bplit i i t lbtiu jø tllt spit f å s vi ll i. Dpttt t t ut f bhvt f i v ssjslv s sisst i pittl 5.1, uhli å pptthl l bplit på lbusi. Dt hll i ut vi ls til u t l t ftis ivt hsyt til bstti, hlhtli ssusfvlti ll ultulspt. Til tss f l bplit, stå ssut c lbusi ubb. Rl i jlv ppfyllls v ivplit v btli jø t uli f y i å vt ut å iv å slv. Ds bplit på lbusi fjs, åp t f t så s øs å li ut bli på å vt. Fl i sli løsi få t pssivt fhl til lbusi i. Dpttt h iilti i u til å t t sli utvili påli f t stt tll lbusi. Usøls s ft i vl 1 vis t is følls f i i tilfll bst f hv i bli but, sli t lvivi v ut btyi. Ds føllssssi bå til lbusi ftstt st, t lit tli t vtull pphvi v l bplit på sli i vil få uilb føl. Rl bplit is is åiht v i si, bplit væ pisp, h btyi f sti v lbusi, f ivsti i i håhvi v v bå fftli pivt ssus. Nå fsi vis t t usit l vi tt si hsit, pttt t hsy s bu bplit i tilstli f å pptthl s l bplit. 14 Stst, Fb Alås (2009) 24

87 5.2.4 Fsift stt ssjss (ull-s) Fålt l bplit ut lbuså å hi t hus s h væt but til hlåsbli bli yttt til fitishus. E utvili hlåsbli bli but til fitishus sj hlåsbli, f spl på u v bliht, tttiv s fitisi s blii. Avhi v ft, sli utvili få svs f bstisøstt, lliljøt blipis, ulis så f us sttitt. Gjl l by på t u slv ut f ll fhl, t stilli til t øvi å utvi ssjsplit ll i. Ku å bå vu t bhv f ll fsift, fl fsift fø til stå i t ili fhl til vtull ulp v l. Bplit jl i iss tilfll f hl iti vi på åt stt is på is åiht v i. Rl h pisp fft v sti v fst i. Vi v l tlluti f å føls pp, f lt u i tttiv å h håhvi v l vist s å væ ssusv. På s åt s f l bplit på lbusi, vis fsi t t usit l vi tt si hsit. Ut f slt vui pttt tt tt t så l stt ssjss bø pphvs. 5.3 Dpttts fsl Dpttt fslå t ssjslv pphvs i si hlht. Dpttt i s t v hsy s lv sl ivt s bsvt i pittl 5.2 tilstli tutvi til å pptthl tll sti s ssjslv ibæ. Dpttts fsl å pphv ssjslv ibæ blt t t l bplit v vv v lbusi pphvs. Dpttt ut f hsyt til t htli lv t så bplit f ls- åstsbtti å pphvs. Dt s jl l bplit i lslv. S tl v jl l i pittl Dt å f v pittl 3.2 t t ppstå ssjsplit v stiftls vls v bustt lt typ åihtsisi. Bu f t sli ttsstiftls utløs ssjsplit lvivs øs å hi åls v ssjsplit. V pphvls v ssjsplit, t hll i slvsti bhv f ssjsplit v stiftls vls v sli ttiht. Fslt ibæ fli, uli t vil sty pivt istt. S tl v bhvt f i i pittl

88 6. SPØRSMÅL KNYTTET TIL IKRAFTTREDELSE E ssjssø s i li vjt å pphvi v ssjslv t i ft, vil fll bt. Nå t jl vilå yttt til ssj s ivilt tt s l, t øvi å sill ll vilå s it tils tjpt, s i jø t. Vilå s i it tils tjpt vil fll bt å ssjslv pphvs. Typis vil tt jl vilå bplit. Vilå yttt til ssj s i fl til bstt ps, å ftstt jl. Dtt vil typis i s vilå sl v tillsj til vitt ps. E t i lt hv s vil få fl v vilåt, t i fbils ifttls så fststts t sli vilå fll bt v pphvi v ssjslv. Et spl vilå sl v tillsj til bbu. 7. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER Nå vv v fst i i l sl ssjsbhls, vil t fftli i l bu ssus på iss s, s pittl Dt vil i væ ssjss til bhli, t vil hll i væ tult å føl pp bu på ssjslv ll vtull ssjsvilå. All tll i fbils læi fll så bt. Opphvi vil vi ibæ t t i l vts fsift stt ssjss (ulls), sist fsift vil ått pphvs. Oppv å tll ttlvls v sli fsift btfll. Kssjslv fslås pphvt ut å bli stttt v l. Fslt ibæ f i y ppv f t fftli. Dpttt l til u t fslt vil fii ssus i fftli fvlti sæli i u hs fyls. I Asl Hls ppt f , s tlt i vl 1, psts usøls v ssusbu yttt til fftli uli v t f lbusi. I ppt t blt t fhvt t uli påfø bå t fftli pivt iistsjsst (vs. tssjsst yttt til issti). Sli st t tp f sfut s uå v fi sti. Usøls vst til å ftt bhli v sø ssj på vv v lbusi, s bu v stts fjøpstt, b- ivplitss bi yttt til lbusi i 15 Asl Hl 2000: Offtli uli v t f lbusi - vii f vispi bstti 26

89 fvltt v stt. Usøls vis t u i 1997 but c. 10 ti på bhli v hv s. Fyl but til s tt li ti p. s. Ett 1997 t i jføt tilsv usøls. I ti tt usøls t så jt i i lv isi, sli t tllstøls i vføb på s fhl. 8. LOVFORSLAG 1. Kssjslv, lv 28. vb pphvs. 2. Dt jøs føl i i lslv, lv 28. jui : 27.Utstji v s lsløysi ll fftl sift v sø ssj ll fit få ivplit s sli: Nå t i sb lsløysi ll fftl sift bli søt fit få ivplit, sl tt utstj l vj i s til fitsspøsålt vjt. 28.Olsløysi tilbsøji v bt på bu- ivplit føst t l s sli: Ds i lttshv ij ppfyll ivplit tt jlv 8, lsttshv i f å tt t vti f st, søj i løyst på l ut hi v i ått h bt lstt. H i fått i v lsløysi, så ssøt i løysiss søj i tilb å ivplit ij bli ppfylt. Dt s jl i, fø tisfist tt føst styt ut, vh i til s ij h lstt. S vhi bli så fpti ll li ttl bustt. Kv tilbsøji tt tt styt stå tilb f lsttshv si løysistt tt føst styt. 39.Bu- ivplit f ttlv s sli: F t ttlv sl h v s t i 34 til 36, å h sist få itt å tt t h bli i, iv i i ssv jlv 8. D styst s i fit få ivplit tt jlv 8, i ispssj få ivplit. Bustt fll bt i ij bli iv på fsvl åt. 51.Kv åststt tj l s sli: Rl ivplit i jlv 8 føst styt jl tilsv å i åstsvi t v j. 27

90 Ovsit v fsisppt usøls Vl I Asl Hl (1999) Vii v bplit på bstti ivsti. I usøls bl t jføt itvju vii v bplit f lbusi. Fhl i H hv t psli bplit f lbusi, slis fhl i Väl hv t i bplit. Itvju vist t 20 % v i i H i b på i si, s 13 % v i i Väl i b på si i. Asl Hl (2000) Offtli uli v t f lbusi - vii f vispi bstti Rppt hl bl.. usøls v ssusbu yttt til fftli uli v t f lbusi, t spsilt fus på fvlti v sssus. I ppt fhvs t bl.. t uli påfø bå t fftli pivt iistsjsst (vs. tssjsst yttt til issti). Sli st t tp f sfut s uå v fi sti. Usøls v vst til å ftt bhli v sø ssj på vv v lbusi, s bu v stts fjøpstt, b- ivplitss bi yttt til lbusi i fvltt v stt. Kst fvlti v lvvt bl i pittl 8 tlt på u-, fyls- pttsivå (Lbuspttt). Dt bl jt t utvl v u, fyl s. Kst ssjss bl bt til c 12,3 ill.. Usøls fttt så ttspptts Sivilbuss bhli v s ult ssjslv lslv. Dt jsittli tisfbut p. ssjss v 9,9 ti på uivå, 9,8 ti hs fyls. Asl Hl (2002): Bplit ø viliht. B hl ul fsift stt ssjsplit. Asl Hl l til u t t v å ifø fsift stt ssjsplit ppstå t, t f fitisbli t f hlåsbli, t pis v sti på s bli uli i t. Mt f fitisbli i i t f hlåsbli vhi v ll fhl. Pisls f fitisbli iilti yttt til spsill tuitt fhl fis bliht. Asl Hl hv t bplit i å fsift stt ssjsplit h utilsit vii. D vis til t hlåsbli i st stts til æ slt, t ult å ppfyll bplit sli t t fftli å bu ssus på tll, t s t pss på å bu f hlåsbli til fitisbli, t stts fæ hlåsbli, fæ ivst i yby i få fijt i pitl v sl v bli. Asl Hl (Pl 6/2004): Bplit f hlåsbli sv sulttt til fvti? Gj i til vist t t pstvis v fl ubb hlåsbli i slib u fsift stt ssjsplit i u s i h iføt sli l. 28

91 Flsæth (2007): Th D f Sll-hli. Tt i ppt ålt å få fl i på sl v å hv ls f ssjsplit v. i 2001 ftis føt til stø sti. I ppt t vist til t lvt pp h vvi btyi f vilj til å sl i ut v fili. Dt ås, i hvs i filis tilyti følls yttt til i, s sys å væ bst f iss så i stts ll i. Stst, Fb Blsu (2007): Bplit i lbut. E lys v ul psis. Rppt jl psis i u v bhli v sø fit f bplit i Rppt vis t j i lbut i u st fl sø tt u. Atllt sø fit vit i lit fhl yttt til us bis, utvili i ibytllt sist å, ll i hvil u hyttu. Ssyliht f t ssjssø ivils ut bplit v stø i u hv lbut h i t ll i lbusu. As Møs (2008): Bplit, lys v fi i H. I usøls å t f t t jå så ssus s but på ppusti v våishus blt s i slv b fst på i. Usøls vis så t i s h vttt tt t bplit bl iføt i 1975 i jsitt h ivstt i vlihl v våishust i sist 5 å i s vt ut bplit i å fø. Fb Stst (2008): Kssjsplit på blii i fitisu: Si t hlåsbstti? E slii v u stt ssjss u ut sli l vis t l bstt bli så åsbu li st i b t typ fitisu. I ppt ls til u t bplit h fft på t lv fis ivå, f spl i Røs stu hv ttspøsl tt fitisbli stø itss ( jøpft) f å bu i s hlåsbli. Dt å f v ppt t å s svt på itvju v sstt t bplit v t viti viil f bstti, v å bhl. D flst u tllt t i ttlv bplit, but pp y t åsv åli på sli tll. Få t t bplit føt til t blii i bli slt bl stå ubb. Fb Stst (2008): Ptisi v l bplit på lbusi. Usøls jlt 137 s i 15 u f åt Dt bl vist til t u ptist l bplit i tå lvvt. J stø ll ssusst lbusi v j vsli v t å få fit. Uttlt t:..sl h håp å si bstti i istit, å så lystbst viil ptiv tilæi bus. Stst, Fb Alås (2009): Bplit i lbut blyst ll btv? Rppt by på spøusøls blt i v lbusi. I 29

92 ppt ps t på t t vsli å isl fft v bplit fi vi s lvuli. I till vi if ultull s sist if lbut. D stst sys å væ t i sl fbli i slts i. Dt å f v ppt t s b på lbusi b v lyst, i t t øs, t bplit h slt fft å t jl hv s vt lbusi. Ei v lbusi t føst fst t bplit h føt til llt isp til lbusi hit t lbusi blitt fitisbli. I ppt uttls bl..: Dt uuli å i sv t st u på spøsålt bplit vi ll i vi. D bå vi i vi, v pblt ut tt spøsålt åpbt yttt til pbl å ål fft..vi i flytt ft bplit i i t lbtiu jø tllt spit f å s vi ll i. Flsæth, Stst K (2011): Dt hl følls. Rppt jlt c lbusi s v bby blihus, lt fst hlås bstti. Av iss v 55 % v i byttt s fitisbli. 21 % v i st ubut hl åt. Av ubb i h hv fj i stått ut fst bstti i 30 å. På 61 % v i v jbuslt li ut til bø i llsfut. Hl ll l v jbuslt lå b på 35 % v i. D flst i pp t st på blihus v t ll, s st på iftsbyi bl vut s lt åli. Ei v ubb lbusi v t vs, ift b, j høy uti, bstt i ul å i s t vst f lbusi h i, tilyti til bå i stt j ppvst. Få h pl å bstt s på i. 45 % v i pp t t v hlt utult å sl i uvhi v hvil pis vill få v vtult sl. D s slv byttt i til fitisfål v i i villi til å sl i. I ppt t vist til t fhl yttt til lv lvt, s bplit, pisuli ul ulispl v ut btyi f t ubb i i ls ut f sl. Rppt lu t t føllssssi u til t i fbli i is i. Eicss, Sjl, As Ovvå (2011): Sc Hs i N. I sstilli å t f t 28 % v sl fitisblibst i lt lå i 65 u s p h iføt stt ssjss. Dt vi vist til t t sæli i tttst by ls yst hlåsbli s ts i bu til fitisfål. I lt vist isti f GAB/til t v vl istt fitisbli bl c hlåsbli ut våishus byttt s fitisbli p ju Dt bl påpt t t tli st øtll i ti. Dt i fjllå vst i fitisbliutbyi h væt støst sist å. V yst t ppht på l, stø flit ll fstb fitisbu. V yst ls Oslfj på sølsyst h vst i fitisbliutbyi stt. 30

93 Vl 1 Sttisti Ls sttisti Ds l pptissyst i i øyti vsit v hv i s vil u utløs ssjsplit v sti. Kssjsplit ftt lt fæ i s istt i lbusistt. Evv if fili utløs bl.. i ssjsplit slv v ls å y i if fili sl bstt s på i. Kt til tbll u: O l (76 %) v bby lbusi v s ls f ssjsplit, s c (24 %) u s. Av c lbusi v c lbusi påstå blihus ut fst bstti. Av iss v c bby ssjspliti, ubb. Fiu 1: Fli v bby lbusi tt ssjss. Å 2012.

94 Fiu 2 vis bby i v u ls f ssjsplit tt ssjslv 4 føst l. 4: «bby i, i v 100 fully vflty j i 25.» Kil SSB Lbusi. Ostistll f lbusi: Mtil f sttistis stlbyå vis t c 9000 lbusi siftt i i 2012, vs. æ 5 % v lts lbusi. Av iss vls v 59 % filivls ut ssjsplit. Av 9000 isvls bl i vt v 2750 (31 %) v i stt i fitt sl vs. pis tilsv svi v iss vls jlt bby lbusi 81 % v iss vt stt utf æst fili. Dt ppts til Kst jf. vjøls v ssjssø s jl lbusi i. Df fis t sttisti v ft. Dt bl i 2012 bhlt 2483 sø ssj i u. Tllt ihl «vli» ssjss, s hv t søs f t y i i sl b på i s s jl 0-ssj ivilt 63 (3 %) vslått. Dt bl stt vilå v ssj i 51 % v ivil s. Psli bplit i 28 % v s, s t i 4,4 % bl stt vilå t sull bstt s på i (upsli bplit).

95 Fiu 3: Atll ssjss v vv v lbusi s h væt jst f ssjsbhli. Å Tll ftt i ssjss tt ssjslv 5 l 7 (ulls). Kil: Stts lbusfvlti KOSTRA Ku bhlt så 515 ssjss. Ttlt 2998 s. Dt bl bhlt 352 sli s, 93 % v s bl ivilt, t bl i 63 % v s stt v t i sull flytt til i på t s tisput. 12 % fi vilå upsli bplit. Ku bhlt så 163 s tt fsift 0-ssj. 26 % v iss sø bl vslått. 0-ssj v iføt i 65 u p 30. s 2012, 59 v iss u h vjt sø tt fsift i u h iføt fji v sltspsutt, i 2012 bl t vjt 16 sli s. T v sø bl vslått, øvi bl ivilt.

96 Sttisti sttus i Hllil Øv Nul I Øv Busu ttlt 3504 lbusi flt på 8 u. Lbusi i ist 5 jbusl /ll ist 25 putivt sl. S fiu 1 s vis tllt lbusi i uli u Atll lbusi, uvis i Øv Busu Atll lbusi ist 5 jbusl /ll ist 25 putiv sl Fiu 1: Atll lbusi p. u i Øv Busu. Lbusi ist 5 jbusl /ll ist 25 putivt sl. Kil: Lbusistt Kssjslv 4 føst l. 4 i ut f ssj v vv v bby i, i v 100 ttlt, fully vflty j i 25. Fiu 2 vis tllt bby lbusi v u ssjss i hv lt u i Øv Busu. Fiu 2: Vis vsit v bby lbusi i Øv Busu v u ssjss tt ssjslv 4 føst l. 4. Å: 2013 Kil: SSB lbusi Sttisti i fiu 2 vis t vv v 79 % v i ssjspliti 21 % uttt ssjsplit tt vt lvhjl.

97 I føl tll f SSB f 2013 så t ttlt 2404 v lbusi i Øv Busu s h våishus (i vi tis tilst), v iss 1975 bb v t ist ps jt flistt på i, s 429 v i ubb. Fiu 3: Vis vsit v lbusi blihus, ut bstti i Kil SSB lbusi M bb s t h t t i flistt istt ist ps bstt på lbusi. Ubb lbusi blihus i istt fst ss. Ut f KOSTRA ppti f N Uvl u

98

99 N Uvl u Røb : Aiv : S11 Sspp : 2009/143 Av. : Kupll Ssbhl : Gt Bløst Høisuttlls. Rvisj v vilå f Uvlsvsst. MØTEBEHANDLING: Utvl Møtt Utvlss Fsp /14 Kustyt /14 S jl: NVE h i bv tt st «Rvisj v vilå f Uvlsvsst i N Uvl u Høi v visjsut». Høisfist v stt til N Uvl u h fått utstt høisfist til NVE h i bv tt vttt t vilå f føl ssj sl vis: Kl.s v Sttsuli v Uvlsvsst. Kp.s Yttli vføi v. i Uvlsvsst. NVE`s vui lusj i bvt t t tt NVE`s sy sl ls vt på iljøfb tilt v vilåsvisj. D t iljøssi vii s ul f fl v v påvi ll itss s li if t s ivts j ssjsvilå. Bhvt f sli vilå vus bst j visjspsss. Ft: Uvlsvsst bl ult v Kl. s v 12. i 1961, tillsuli v Kp. s v 13. vb I uli iå vføi v Otj til Tøølvt. Vt bli vi vføt i tul til iløp Vivt ut i Søstvtsit. Oppili v t t vt (Sjuutj, Mvt Søstvt) s bl ult til t stt si ulishø 31,1. Ett uli øt vlt f 3.1 til (> 400 %). Oså v f Dtj føt i tul til i b vi i Søstvtsit. F Søstvt vt i tul vi Uvl 1 i Uvlslv vi i Føbøfj. Df bli vt føt til i tul til Uvl 2 ut i Nfj. Ruli ftt så it v v f Kutj, Lttj lt bit. Dt i pålt istvføi i vsst. Ruli h f føt til ust

100 vføi i Uvlslv f Tøølvt til utløpt v Uvl 1. Elt i lv s Ølåsåi Tvåi, st Uvlslv støs Føbøfj til Røb h fått vstli ust vføi. Rstfltt si viss vføi i Uvlslv. N Uvl u h s ppv å si bøt llsfusitss. Dt jl bå v t u få bhl ttssi l v vi s bu v vå tussus sp, v å bsytt tuiljøt t ip v å l til tt f æisutvili llt. Ovsit v visjspsss 1. Kv visj Rpstt f ll itss påp bu bhv f i/v vf NVE (vsssyiht), ll NVE påby visjss bhv ll tilstli utt. 2. Kti v i v NVE b ssjæ t v stii vu t fis uliht f O/U psjt s ss i sh vtull visj. 3. Åp visjss NVE vjø visjss åps. D vjøls påls til Olj- ipttt. 4. Utbils v visjsut Kssjæ utbi visjsut tt l 5. Rvisjsut på høi NVE s visjsutt på høi til bøt pt. Psss yttt til vtult O/U psjt søs st tt. 6. Kti v i høisuttlls NVE s høisuttlls til ssjæ f uttlls v fli tillsusøls ll t fli lvt utsjsbhv. 7. Istilli til OED NVE vs istilli til OED vtull i v vilå, fsl til y vilå. 8. K i Sttså vt visj v ulisssj v li slusj. 9. Kssjæs uliht tt visj til å si f s ssj. 10. Ifttls v y ssjsvilå Psss å i i put 5 (t øt). I NVEs Miljøittts ppt 49/2013 «Vftssj s vis i Nsjl j fsl til piiti» t jt sl v iljøvist pp t fttp i v 400 ssj. D 400 ssj flt på 187 vss. Ditt bfl i fllssp istvføi ll sistisj i 103 v 187 vut vss. Slt fttp hvis t iføs istvføi i ll 103 piitt vss slått i stølss 2,3 3,6 TWh. Uvlsvsst vut å h høy piitt, ti 1.1. Vui v vi påvii Uvlsvsst: T VP/VPS Vi Påvii Dtvl. Stl sti Fis/ fis VP3 M S 1 Søstv Uvlså Øvi tufl VP1 M M 2

101 Lsp/ filuftsliv (il. isliv) Slt VP4 S S 2 Søstv VPS4 Mist tt t i VP4 VP- Vi Påvii VPS- Slt Vi Påvii Atull tilt: Mistvføi f Tøølsvt v hsy til fis fitisfis i Uvlså. Msistisj i Søstvt f å si tilstli vst v hsy til lsp filuftsliv. Aslått fttp.v.: Aslått fttp v Q95 istvføi: KT1 (< 5 GWh/å, < 5 % v slt pusj). Flåssi: Ni. Flutstt å: J (Ksbåt). Ovsit v visjsutt Rvisjsutt utbit v S Ei på bu v us v føi f NVE. 1. Ovsit v itt ssj i vsst 2. Of viå f ssj s sl vis 3. Ovsit v ulisl, si, bøt lvsti ftl 4. Hylis ulst; vst stvføi 5. Bsivls v øvislt øvispsis 6. Kftpusj btyi v uli lt 7. Ovsit v vtull uti, sjø vbøt tilt s jt i fbils 8. Eft s ulp s føl v uli, sæli vt på fis, filuftsliv, sj, lsp, tus fl, ultui iljøfhl 9. Sttus i fhl til vfsift. 10. Kssjæs vui v sist vilå vui v i v. Kv yttt til øvisltt b. Kv yttt til stvilå c. A v 11. Kssjæs fsl til i i vilå, tull vbøt tilt uliht f O/U psjt Kssjæs s v visjsutt «Glt h ult i pplv s ulp v utbyi s i futså på ssjstisputt. Ett SKs ppfti h ssjsyiht t t iti bslutisul ssj bl itt. Kssjsiv h futstt vtull s ulp s uli føt, hått iss j sist vilå vhlt ttsli sjø. På ssjstisputt vut t s påli t uli vill h vii f sæli fis, filuftsliv lsp. F å ut tilst i Søstvt t S Kft AS iititiv til å få utføt fisbilis usøls høst 2011 (vl 7). Fålt usøls v å ppt bstssttus f øtbst tilå tull pssjstilt f fis, hu å vu t jl utsttispål. Dt

102 lus h t Søstvtsit h slvpus bst v øt. Dt bfls på tt ul å pptthl stpp i utsttispåbu. D lspsssi svs h væt s fvtt. Dt tt vå i i sjspbl i vsst v vvi btyi, utv t s v fvtt. Dt tt vå i i ul f pål istvføi bu i fisppvi ll l ytfhl på sti if ulisåt (jf. Tiltslys i Nulslå 2008, vl 13). Vui hu bhls så i il tiltslys, s u bi. Et vtult pål vil i t btyli pusjstp ut å i fisltt ll vvi iljøssi fl. Vsst tist v st jvæ vføi i Uvlslv. Rulisåt uult bøsflt bsvt i pitl 4. Evtull v yttt til sistisj fyllistisput vil us pusjsult. Dtt vil ssut us uliht f flpi i btyli. Kv yttt til fis ll i st ivttt v jl psis. Kssjæ t t i fis fli ul ll utsj f t ssjsvilå bø s.» M f å i hvs yttt til put 9, i visjsutt. Vfvltispl bfli f vsssvisj (s. 56 i l 1 - plbsivls fsl til Ril pl f vfvlti f vi Vst- Vi ) D il vfvltispl utløst v fplitls tt EØS-vtl Ns ills v EUs vitiv j vfsift. Pl fststt iljøål f lt v, bå lv/ b, isjø, ystv uv. Pl stvip sl bi til å sty s vfvlti lbu på tvs v u- fylss. Ku, il sttli tt j pl fplitt til å l iljøål til u f si plli visht. D ll tiltslys vis t t t stt bhv f iljøfb tilt i ult vss. Bhv f iljøfb tilt vut ut f t psptiv f l- ssusfvlti, iljøfbi ulp f sfut. Ølis pt i hhl til vfsift iå i vui. I till vtls så ll sfusssi bhv sli t futstt i t ilt plbi jf. pl- byislv. Ll sfusssi bhv s ts f i ll tiltslys fhl v btyi f vispi, ttsjsft/ blyst (tufl, filuftsliv, lsp) flhlspsptiv (filuftsliv, hyi). Ll sfusssi bhv i sfusssi øis vist sli s øt bu v vssstu, øt tuis itt til æisiv ui. D ll tiltslys f ult vss utbit i sbi ll u, NVE, fyls fylsu. Vi t vsss sipitpsitt å piits svæt høyt v ssjsyiht v vui v visj v vilå ll s ul f jøi ll illi tt vssuslv I fl v vss i vi l på istvføi itis f vssts sipitpsitt. Dtt spsilt itis f us uliht f vst utvili utbyi v bli- æiså his/ fsis v t v til si v vløpsv i ås s stli ll fsvs ut f st f slt.

103 Vi Vst-Vi b ssjsyiht å sty vui v fft v uli i lys v liis btyi i vss f ystvt v fststti v istvføi øvislt. Mistvføi ts f i fsl til tiltslys. Tiltsvsit - Utsitt N Uvl - plfsl Ril pl f vfvlti f vi Vst-Vi (l 3,vl 2) Vf stv Tøøl Tøøl Påvii Tiltsv Tiltst styp ypv Ut istv sføi Ut istv sføi Vilåsvi sj Uvlsvs st Mistv føi Uvlsvs st Vilås visj Stbil istv føi Tiltts piitt Piltfs Fby Avbøt Avbøt D Avbøt plpi Kt fby Avbøt F å få jføt fslått øs tilt yttt til Uvlsvsst å få åpt f vilåsvisj s viil f jføi v tilt Mistvføi f Tøølvt fslått s tilt i vilåsvisj v Uvlsvsst i sj j piiti v vftssj s vis i 2022; ppt Søs j t l. Ku h i sitt v visj v vilå vslipp f å si Dbfss. Of v vslipp, istvføi vs i visjspsss Hv iljø fft St St K t tiv tills fft Tilt ts j føi sstt us Vii l Sttt Vsss ulisl v Fslå tt Kssjs vilå Styih t Ns vsss- iit t Ns vsss- iit t,olj- ipt tt Tøøl Jølså Jølså Ut istv sføi Ut istv sføi Ut istv sføi Etbli clltsl, utbi v tsl Vilåsvi sj Uvlsvs st Mistv føi Uvlsvs st Tsl D Avbøt plpi Vilås visj Stbil istv føi Piltfs Avbøt D Avbøt plpi l clltsl på utvlt st f å i t vit ihbitt f fis buy. Of vls i vsjspsss. I u v vijs v vilå føl ispill yttt til tsl:ali v tsl vf Dbfss f å få vspil F å få jføt fslått øs tilt yttt til Uvlsvsst å få åpt f vilåsvisj s viil f jføi v tilt Mistvføi f Tøølvt fslått s tilt i vilåsvisj v Uvlsvsst i sj j piiti v vftssj s vis i 2022; ppt Søs j t l. Ku h i sitt v visj v vilå vslipp f å si Dbfss. Of v vslipp, istvføi vs i visjspsss Mi ls/st St St Fslå tt Kssjs Ns vilå,fivill vsss- i iit t,miljøit tt,fivilli,fyl s Sttt Vsss ulisl v Fslå tt Kssjs vilå Ns vsss- iit t Ns vsss- iit t,olj- ipt tt

104 Vf Påvii Tiltsv Tiltst stv styp ypv Jølså Uvlslv f Nøstbø til Føbøfj Uvlslv f Nøstbø til Føbøfj Ut istv sføi Ut istv sføi Ut istv sføi Etbli clltsl, utbi v tsl Vilåsvi sj Uvlsvs st Mistv føi Uvlsvs st Tiltts piitt Fby Avbøt Tsl D Avbøt plpi Vilås visj Stbil istv føi Piltfs Avbøt D Avbøt plpi Kt fby Avbøt l clltsl på utvlt st f å i t vit ihbitt f fis buy. Of vls i vsjspsss. I u v vijs v vilå føl ispill yttt til tsl:ali v tsl vf Dbfss f å få vspil F å få jføt fslått øs tilt yttt til Uvlsvsst å få åpt f vilåsvisj s viil f jføi v tilt Hv iljø fft Mi ls/st St Mistvføi f Tøølvt St fslått s tilt i vilåsvisj v Uvlsvsst i sjl j piiti v vftssj s vis i 2022; ppt Søs j t l. Ku h i sitt v visj v vilå vslipp f å si Dbfss. Of v vslipp, istvføi vs i visjspsss K t tiv tills fft Tilt ts j føi sstt us Fslå tt Vii l Styih t Kssjs Ns vilå,fivill vsss- i iit t,miljøit tt,fivilli,fyl s Sttt Vsss ulisl v Fslå tt Kssjs vilå Ns vsss- iit t Ns vsss- iit t,olj- ipt tt Uvlslv f Nøstbø til Føbøfj Tvåi f it Uvlslv f Føbøfj til Røb Uvlslv f Føbøfj til Røb Ut istv sføi Ut istv sføi Ut istv sføi Ut istv sføi Etbli clltsl, utbi v tsl Vilåsvi sj Uvlsvs st Vilåsvi sj Uvlsvs st Mistv føi Uvlsvs st Tsl D Avbøt plpi Vilås visj Vilås visj Stbil istv føi Piltfs Piltfs Avbøt Avbøt D Avbøt plpi Al clltsl på utvlt st f å i t vit ihbitt f fis buy. Of vls i vsjspsss. I u v vijs v vilå føl ispill yttt til tsl:ali v tsl vf Dbfss f å få vspil F å få jføt fslått øs tilt yttt til Uvlsvsst å få åpt f vilåsvisj s viil f jføi v tilt F å få jføt fslått øs tilt yttt til Uvlsvsst å få åpt f vilåsvisj s viil f jføi v tilt Mi ls/st St St Mistvføi f Tøølvt St fslått s tilt i vilåsvisj v Uvlsvsst i sj j piiti v vftssj s vis i 2022; ppt Søs j t l. Ku h i sitt v visj v vilå vslipp f å si Dbfss. Of v vslipp, istvføi vs i visjspsss Fslå tt Kssjs Ns vilå,fivill vsss- i iit t,miljøit tt,fivilli,fyl s Sttt Vsss ulisl v Sttt Vsss ulisl v Fslå tt Kssjs vilå Ns vsss- iit t Ns vsss- iit t Ns vsss- iit t,olj- ipt tt

105 Vf Påvii Tiltsv Tiltst stv styp ypv Uvlslv f Føbøfj til Røb Løi åi f it Ut istv sføi Ut istv sføi Etbli clltsl, utbi v tsl Vilåsvi sj Uvlsvs st Dtjø V Fisutst fts ti Dtjø Iifjll Tiltts piitt Fby Avbøt Tsl D Avbøt plpi Vilås visj Utstti v fis i uli sti Piltfs D plpi Avbøt Vi l Kt fby Avbøt Al clltsl på utvlt st f å i t vit ihbitt f fis buy. Of vls i vsjspsss. I u v vijs v vilå føl ispill yttt til tsl:ali v tsl vf Dbfss f å få vspil F å få jføt fslått øs tilt yttt til Uvlsvsst å få åpt f vilåsvisj s viil f jføi v tilt Rult j ssjsvilå pålt å stt ut øt. tt sl ps f tiv fft på tuli utti s uli h føt. Åli stts t ut åi øt (Hlst) i Dtjø Hv iljø fft Mi ls/st St Mi ls/st K t tiv tills fft Tilt ts j føi sstt us Fslå tt Vii l Styih t Kssjs Ns vilå,fivill vsss- i iit t,miljøit tt,fivilli,fyl s Sttt Vsss ulisl v Sttt Kssjs vilå Ns vsss- iit t Ns vsss- iit t,fyls Ssbhls vui: Mistvføi Dbfss Dt i v istvføi f Føbøfj vi til Dbfss Røb. I øv l fstå lv i lvis s i stiu. Sli tø lvpti ss i å væ i pt itsj i vfsift. Dt bø f fststts istvføi på sti i shlvåt, bit tbli v vspil s pssj f tiv ulisfft. Dtt vil så i psitiv lspspplvls sli t h htt f sti ll Sp bu til Nfj. S sultt v pål istvføi bit byi v tsl, fstå l v Nulslå i s psitiv vbitp, bå f viljøt i fhl til lspspplvls. Uvlslv I Uvlslv t i fststt istvføi. Rstfltt si i ilti viss lvvføi vhi v bøspi. Dt tblt l tsl bå i i v ult v Uvlslv Fisfi. Fyls påp fhl yttt til bilis fhl ppvstplss bitp f øt, fslå på bu istvføi f Uvlsvsst ålt v f.s M. Fststtls v istvføi så h til hsit å fb lsps- vssslt, s ul f utøvls v filuftsliv, hu fis f tupplvls, så f å b sipitfhl. Dtt vil s flpi si øt lt viljøt, sptbl fhl i lv, så i tø pi. Mistvføi vil så væ psitivt f utøvls v fis, ut f t lspsssi spt. H bø t uts svs v uli istvføi ålt i Jøøl ll Tøøl, vtult Jøøl Tøøl å s til Uvlslv.

106 I visjsutt t itt ftutsj v vføi på fl stsj på fi t (pil, juli, tb sb), tt si i hv s sptbl vføi yttt til bilis fhl, ppvstplss bitp f øt tilstli vspil. Dt bø stts v usøls/ ihti v usp viljø i Uvlsvsst s ul f fststti v istvføi i Uvlsvsst. Dtt jl Uvlslv på hl sti ll Db Slhistul/Tøølvt. I till til sptbl istvføi, bø t utbis tslpl bå hsy på utbi/ vlihl v s tsl, f vtull lls v y tsl. Tsl bit istvføi ft t billi stsfftivt lttiv til stø istvføi Msifylli i Søstvtsit Iifjll åt ut Søstv li i utt v Hvi sjlp, viti f filuftsliv bå f llbfli f tilis. Oåt utsput f stuis f l tu iv Hvi. Søstvt ulishøy på 31,1 t li på østli l v Hvipltåt på v 1000 h. li v Uvl, h btyli lspsvi. E så st ulishø tøl st stl vil u i tiv fft på lspspplvls å vst lv. I till til å væ t viti t f lspspplvls fis viljø, vil tt så væ viti f fis viljø s Fyls siv i si uttlls. Dt bø f fststts t ivå f sifylli i Søstvtsit. Dt bø stts v usøls/ bi v svs v uli v fylli i Søstvssit, så i fhl til flbi s ul f v til sifylli. Allht Rtislij f Olj- ipttt (OED) f visj v ssjsvilå f vsssuli (2012) bsiv t t v visj uliht til å stt y vilå f å tt pp s ulp f ll itss s h ppstått s føl v uli. Dtt sæli tult v s ulp s i v futstt på ssjstisputt ll s i vus ls s føl v sfusfhl vstti v iljøvlitt. I visjsutt ts fstt v u put t flst v ss å væ v pivtttsli t ll t ssjæ i h utt i åt. Kssjæ t fstt v såls fll utf visjs. Rå tt i iti ppfttt. F Uvlsvsst vil tt jl påpt fhl v: Dbåt sti, utisput Db/Ml bplss tsl Elpp - bplss Pståshøl Fisplss Søstv båtutsttisp t t s jføt? Bjflåt v Fis tsl Flpi F Uvlsvsst vil tt jl påpt fhl v:

107 Ml s utvi lvløpt Esj tili Hvfålt visj v vilå vil væ uliht f å b iljøfhl i ult vss. Stvilå ftt blt t sjssii. F Uvlsvsst vil tt jl påpt fhl v: Føbøfj vbøtistilt Pså Klssb yttli stistti Lui/ Øv B flls stistti N l v Tvåi yttli sjssii Muliht f OU-psjt Rvisjsutt l til tt f vføi v Blttjøb Bjøy ut t t påvi ll itss tivt. Ett t å j til, li t sø hs NVE såft-utbyi i Bjøb ftv v/uvl fsspi AS i Jølså v/jølså ft AS. B slsp h llt isp. Bjøb ftv futstt tilføsl f Bjøy. I pl f Bjøb ft t så tt uttsput f v til søl i Uvl lpist. Kult sl li tt støs Uvl lpist. Dtt plls utvit s føl v stsi på Øv Uvl s islivså øt hyttbyi. Dt vil væ v st btyi t vt i Bjøy i vføs til Søstvt, t t utytts sli t vføi i Uvlslv i uss yttli. Si ll Vfvltispl vilåsvisj Rå vil p på l på si ll Vfvltispl s sl vis hvt 6. å vilåsvisj s vis tt 50 å (30å). Utfi h t t uli tissylus, uli yiht uli v til psss. I till bhli v visj é é (slv t s vss) s vfvltispl t lt i tt. Juiis fli bist Rå t ili t N Uvl få t utift til juiis fli bist i s hjl i vsssulislv 6. Dut li på NVE`s hjsi: Rås fsl til uttlls: N Uvl u h s ppv å si bøt llsfusitss. Dt jl bå v t u få bhl ttssi l v vi s bu v vå tussus sp, v å bsytt tuiljøt t ip v å l til tt f æisutvili llt. N Uvl u vu t sli t t øis tpt yttt til v istvføi slt stt bty i psitiv vii istvføi vil i f bilis fhl, tu lsp. Oså i t islivspsptiv vi istvføi h psitiv fft f islivsæi.

108 N Uvl u vis til lusj i NVEs Miljøittts ppt 49/2013 «Vftssj s vis i Nsjl j fsl til piiti» Uvlsvsst vut å h høy piitt, ti 1.1 b t vui h bli lt til u f fststti v vilå. Atull fslått tilt istvføi f Tøølvtt v hsy til fis fitisfis i Uvlslv sistisj i Søstv f å si tilstli vst v hsy til lsp filuftsliv. N Uvl u vis til fsl til «Ril pl f vfvlti f vi Vst-Vi » b t vui i put «Vss vftpusj» (s. 56 i l 1 plbsivls) fsl til tilt (jitt i ssuti) bli lt til u f fststti v vilå. Ll sfusssi bhv i sfusssi øis vist sli s øt bu v vssstu, øt tuis itt til æisiv ui. Vi t vsss sipitpsitt å piits svæt høyt v ssjsyiht v vui v visj v vilå ll s ul f jøi ll illi tt vssuslv N Uvl u vil så påp bhvt f b si ll utbils v vfvltispl s ulls hvt 6. å vilåsvisj v vss s ulls 50/ 30 ås itvll. N Uvl u b NVE t føl put u fststti v y vilå f ftstt uli v Uvlsvsst: Dt stts v usøls/ ihti v usp viljø i Uvlsvsst s ul f fststti v istvføi i Uvlsvsst. Dtt jl Uvlslv på hl sti ll Db Slhistul/Tøølvt. Dt stts v istvføi ålt i Tøøl ll Jøøl, lttivt Tøøl Jøøl å s Uvlslv. Dt stts lttivt v bisj v istvføi tslbyi, vtult byi v sist tsl. Vi vis h til fft v tsl s by i Nulslå ll Sp bu Nfj. Dt stts v usøls/ bi v svs v uli v fylli i Søstvssit, så i fhl til flbi s ul f v til sifylli. Dt fststts sistisj f Søstvt j fststti v t ivå f fylli v sit. På bu v sfusfhl stt vilå tilttli f llht. Dt fststts stvilå f vsssuli f Uvlsvsst. Kt tilt N Uvl u ft s v i 2011 s vi ftstt sl stts s vilå f ftstt uli v Uvlsvsst:

109 Tilttli f llht: Dbåt sti, utisput Db/Ml bplss tsl Elpp - bplss Pståshøl Fisplss Søstv båtutsttisp t t s jføt? Bjflåt v Fis tsl Flp tilt: Ml s utvi lvløpt Tilt f å hi sj: Føbøfj vbøtistilt Pså Klssb yttli stistti Lui/ Øv B flls stistti N l v Tvåi yttli sjssii N Uvl u vil i bfl t t stts i O/U psss f vføi v Blttjøb Bjøy til Søstvt. Dt li ll sø hs NVE såft-utbyi i Bjøb ftv v/uvl fsspi AS i Jølså v/jølså ft AS. N Uvl u vil v å få t utift til juiis fli bist i s hjl i vsssulislv 6. Vl 1 Kv f N Uvl u Rvisjsut

110 ujd/\l OU i Til Ns vsss- iitt F N Uvl u s/pil 2011 VEDR. REGULERINGER OG OVERFØRINGER I UVDALVASSDRAGET KRAV OM REVISJON AV KONSESJONSVILKÅRENE Dt viss til vsssulslv N Uvl u, s pstt f ll itss, b tt utt t NVE stt visjss. Dtt bvt h slit ihl: 1. Ili, l. s Hv visj 3. Ss v visj 4. Di v utift 5. Eiutvlts bi 6. D lt v 7. Bil 1. INNLEDNING V Kli slusj v 12. i 1961 fi As Bæu ftslsp tilltls til å ft uli vføi i Uvlvsst. Kssj bl itt på ubst ti, bstls t ssjsvilå ts pp til lili visj tt 50 å. Dt bl itt ssj f tillsuli v p.s Kssj s vttt v S ft AS 5. fbu 2009 h NVE t itisøt f us pstt. Dt bl jt f bi.. ss f visj. Dt fi t visjspsss istts v t pstt f ll itss påp bu bhv f i/v vf NyE, s tt b ssjæ t v fø NVE vjø visjss sl stts. Ett tt h ut på v v u jt t hvls til NVE. Dt v v bv v Dt b på v v ll itss stilt v t visjspsss istts. NyE h v bv v svt t u å tis bu vt visj. S ulp s å vbøts å påps. Dt sist hsit tt utt. Bil 1: NVE sitt bv v Bil 2: NVE sitt bv v

111 2. HVA ER REVISJON LVK h itt ut LVK-if 1/20 10: Misi v vilå i l vfll. H få ytti ll ifsj. N jis h: Lvult Iustissjslv (Ii) 5 Vsssulislv (Vl) Sitålt isi v ssjsvilå til s iljøst. Ku h bt yiht sø f t vilå iss sli t vil tilsv vilå s vill bli stt v y ssj. LVK sitt sy t ll ssjsvilå å u vis, st tull : Pål istvsføi Kv til sifylli Ei i øvisltt Tslbyi/vspil Esjssii Fisutstti Ryi tilsåi Fbyi i lvlit Bitpjust sttis tilt Dt vilå s jst f visj, i slv ssj. Lvst høyst ult vst s s l v ssj i s. Ruli sl ftt ll itss. Næisitss fll utf ss ivttt v sttisl. 3. SAKSGANG VED REVISJON På t vt øt ll u NyE NyE sli vsit v ss f visj: 1. Rpstt f ll itss påp bu bhv f i/v vf NVE 2. NVE b ssjæ t v vu uliht f O/U psjt 3. NVE vjø tt sjøsssi vui visjss stts 4. NVE vjø hvil uti s øvi å utfø f å jfø visj 5. Kssjæ utbi visjsut 6. NVE s visjsutt på høi 7. NyE s høisuttlls til ssjæ f uttl 8. NVE siv istilli til OED 2

112 9. OED, vt. Rji vjø visj. Dt få t t ftt ss t t put i vi å bhl i u. E bø så væ l v t t c 350 ssj s vs vit f t å DEKNING AV UTGIFTER I sitt bv v uttl NVE t t vil væ utift påløpt tt t NVE h bsluttt å stt i visjss s vil u hvs fut v ssjæ. Utift i fbils bit us v istti v visjss, jf put i i j øls f ss, å u f bæ slv. Dt u til t u h væt tilbhl å sj yttli juiis hylis syi på tt stiu v ss. 5. ARBEIDET I ENERGIUTVALGET Rå h bt vt I Htl bistå Eiutvlt, s h bhlt s v fl øt. Ssbhl f tilsv s i Hl u, Kjll Myitvt, h væt ivitt til t v iutvlts øt utvlt h lt vt på fi f Hl, s fi tilbli f NVE t u h but f ssus på utbii v sitt v visj v Fllsuli. Dt h væt t fllsøt Uvlslvi uil. Møtt v t st åpt f ll itsst. 31. uust 2010 h Eiutvlt hls bfi v vsst. Utvlt h t s t NVE i si bv til u h bt å få yttli buls f tisi v bhvt f vilåsvisj. Dt ht i bvt v : Et v visj vil væ tilstli but l bsivls v hvil s ulp s å vbøts, hv s utifsstill/ifu hvf hvil typ tilt/i t vtult væ bhvf. Dt vilf spl i væ øvi å tlfst t øs istvføi. Eiutvlt h lt vt på t hvt sl ihl l bsivls v s ulp t sti på tt stit i vil bli fut. Eli h utvlt lt til u t v vilåsvisj i fls. Dt fstts å s hlst tt t ssj h vt i 50 å. E hvt i t but, t utvlt t NVE vil ftstt si psis å b yttli buls. NVE si Rtislijf visj v ssjsvilåf vftv (NVE 2009) lt til u å tt vt utbit., 3

113 6. DE ENKELTE KRAV Dt vs jføt usøls, tis fbi i i øvi fylli. Dt fstts så fisill v. Usøls. Dt vs fisibilis usøls i hl vsst. Bil 3: Bv v f Fyls i Busu Dt få t t vil væ bhv f fisibilis usøls f bl.. å bi på t hvil fft uli h på tufli vi i slsfltt på viljøt lt. Dt å så lls t bhv f fisutstti hv s sl h ppv, s uilt h i. Viss utstti syls usj v tuli utti s føl v vføisi, bø tt u hjls i ssjsvilå, jf bil 3. b. Dt vs ljs usøls/ultuiusøls i hl vsst. Buls f tt t uli sj fø t bl blitis å utfø ultuiusøls. Dt viss til Lv ultui v 9. jui c. Dt vs hylis usøls. siuli flbi Dt viss til pbl sj tøii s vt u put tis fbi i i vi. S påpt i vt Hlsuli, vil vslippi væ øvi f å hl vtull tsl ppfylt, f å b utst ls lv, f å tbl pusj v fis, vy vplt, f å us vii v fus utslipp hv t i lit vføi. Vføi å væ så st t uå s ji i tsl. Et vtult v væ t bå vii v istvføi v til sivst bø uts æ j siulisll/ptis vslippi. Dt å så utføs flbi s ljø vtull f f sfi. NVE bs å pål ssjæ å ft sli siuli flbi s vt. Tis fbi! t tiljliht f llht Nu bsivs t s s å vbøts tilt s b llhts tiljliht. Dtt jl så tiljliht f fusjsh. 4

114 Dbåt Dtt åt tt vst f Røb, v t,lsvi 40 tupl v l vf.øi. Iilti åt i st l v åt st hlt tøit. Bil f illust tt. Bilt vis fss stt f v llst vføi. 1. Bilt vis fss stt vf, sli li st l v åt å vføi lit. 5

115 Bilt vis b v fss. Bilt vis lv tt vf fss v lit vføi 6

116 Bilt vis tili tt vf fss. Bilt vis lv tt vf fss v lit vføi. 1 7 i

117 F Dbåt vs t t fss jøs tiljli v utbi v tilføslsti l v utisput. B å utbs fsts sli t bæ tøibil. Alttivt å vlt- suplss utvis bttli. Ovf fss v l v tslf t fltt vspil v isvi, hv stplss vs lt. F øvi å istvføi si fss. Vtsivi Vi v st btyi f llhts til til vsst f iljøssi bu v s- utssus. Dt vs stthvi vli v svt f ift vlihl v vi tilstøt b. Mlss Mll Db Føbfj t v utbi v tsl v øvi tilttli bli til til bplss/bulp. Føbøfi V fl utløpt f Føbøtj f tt. Dtt fø til uøvi st vsvøls på st å på Uvlsøy. Dt vs t fhlt usøs 2 1Æ. 1 i Bilt vis tili i Føbøfj. 8

118 Bilt vis sb s vstts i Føblj. F åt Føbøtj vs t vbøtistilt f sjss tili i fj. Dt vs vi t itt til Uvl Iii v fj usøs sit på stø psitt f å hi fl på Uvlsøy l pp. 9

119 Pså V Pså Cpi t st sjss. St støi fø til t y vbb s v lv. Bplss stts ft u v. Dtt bilt ttt tt tt t stø bi h væt jføt f å jpptt tt s tivis hlt vsvøt F Pså ppv vsst f ft fstøy. Dt fø til ll tåli s fys på b. På vi væ fli f fsl. StiR f Pså til Klssb På sti f Pså til Klssb t st sjss. Dlvis h lvløpt t s s føl v uli. H vs vui t øvi yttli stistti ls b pptti v lvlit. Elpp H li t til tt f ll tiljli bplss. Pståshø1 H utløp f Glåi. Dt li til tt f l v fisplss f llht. Luit/øv B H vs t flls v sist stifylli ls b. Hjtlsåt utstt f fl, s å u his v stifylli. 10

120 Rult h vitt f tilsy st ls lv. I tt åt tt blitt st f l v vi. Si v tt h føt sty så. Utløp f Uvl I Dt lt vspil i Uvlslv. Vspilt st s i i tul. Tulåpi i sit. H vs sii sli t i uv t s i i tul. Ov vspilt, i æht v tulåpi t byt b. Ett b t i lt vi vi. Dt vs t ssjsvilå lls f så vit jl vi i tilyti til b. Tvåi sitt utløp iuvlslv Fø Tvåi løp ut i Uvlslv jø føst svi søv tt svi på v 90 østv ut i Uvlslv. V tt utløpt t st sjss, sæli på i til Sis. Dtt lvis vbøtt, t vs yttli sii i åt. Als V løpt f Søstv t tivis f lit v. Elvlit ij. V tilttli t bli fisplss. li

121 Søstv Bilt vis l v Søstv v lv vst. Bilt vis Søstv v v lv vst. 12

122 Bilt ttt li v Søstvs vis bhv f pptsplss f såbåt. Bilt ttt tt f vis bhv f ppyi. 13

123 Bilt vis fylsvi v, Dt bhv f ivs utbi. Søstv utstt f btyli tppi s bå sj t uptis f llht ttihtshv. H vs Al v båtpp Utbi v v utvt v På u v stt ssutt bl lt, h ttltt s t stt så i tt ft t hyttfltt på lifjll. H vs tilt. Ku l v t tilt bli ivstt uvhi v tt v i fbils t i å sl fsts. Biflåt Alpistt H vs t tilttli f fis v bi. l v tsi. Oåt i ttsput i stø på u v blt t st utbyi v fitisbli ifstutu s lpil. 14

124 LL Avt I Htl Nul vtt P1, i 3631 RØDBERG Våt: 17 APR2009 Vå f.: NVE v/b Aiv: 315 /015.Z Ssbhl Ds t: EilifBtb Ds f.: Vø bjæi visj v ssjsvilå f Uvlsvsst pv N Uvl u Vi vis til Ds bv v 24/3-09 vø v visj v ssjsvilå f Uvlsvsst. Dt fø itiht t ssj itt v l.s ts pp til visj i F å u vu t sl åps f vilåsvisj vil t væ bhv f yttli buls f vt. Et v visj vil væ tilstli but l bsivls v hvil s ulp s å vbøts, hv s utilfsstill/ilc fu, hvf hvil typ tilt/i t vtult væ bhv f. Dt vil f spl i væ øvi å tllfst t øs istvføi. Et spl på t bsivls t på sti ( t stfstt sti) bø t væ v til t t bli tilfsstill vspil f å ppå t b lspsbil, si ytplss ll li. Et t spl vil væ t tsl på t itt st vil si vspil i fi bplss. Kv t t å slipps istvføi tilsv lili lvvsføi fi t vli å, f lt. Dt i t t but v følli ilc ul f i v øvislt. Vi iøts yttli ifsj vø vt vilåsvisj. M hils ssjssjf siiiø

125 ! vs.s-..(i.tt Avt I Htl Pb RØDBERG MOTTATT 01OKT2009 Avt I Htl Vå t: 24 SEPT 2009 Våf:NVE v/b Mv 315/0152 Ssbhl Ds t: EilifBtb Dsf.: Yttli ifsj - Kv vilåsvisj Ruli vføi - Uvlsvsst - I våt bv v b vi l bsivls v hvil t s ulp s å vbøts, hv s utilfstill/i fu, hvf hvil typ tilt/i t vtult væ bhv f. Vi i s t s bv v ilut vl f Fyls i Tl i sv på vå i å tis bhvt f vilåsvisj. I bvt f Fyls ls t pp til å ft usøls f å fi ut hv s v. pblt. Dt bli i lit pt på t pbl i vsst. Vi vvut yttli tisi v v fø vi å vi s. Muliht f å f t utift til juiis/tis bist v visj v ulisssj, vil i l v æ bstls b på tli v vsssulslv 6. D bstls i utsputt t å utift i fbils sø ssj til y utbyi. Bstls h iilti væt but utv si ly tili i fbils fyt ssj v hjfu. I bv v til L ss 4ts v Vssftix (LVK) uttl f væ Næis- iptt t t i pisipill hsy s tilsi t bstls fusj i sl u bus så v vilåvisj. Dt iilti i utti i t sli utift bli t. Rl si t utift s påløpt tt t li ls ut, fus. I visjss ls t i ut li. Vi t tisputt f å NVE h bsluttt å stt i visjss å væ pllll. Dt vil f føst væ utift påløpt tt tt tisput s vtult vs fuit Dt bfls å vtl tt ssjæ på fhå. V vtull uiht v hv s iliht s vjøs tt v NVE.

126 2 / Si 2 Dt futstts t t i bhv f ftt juiis bist i iss s, visj i ftt pblstilhi v pivtttsli t. Abit å påvis bhv f visj vil væ v bsjt f bø by på llpts fi. Dt vil lt i væ bhv f spsill juiis pts. M hils 1?: J Abl EiJ(Btb ssjssjf siiw 2Q

127 , Fyls Vå t: Vå fs: 2009/1756 i usu Aiv.; Ds fs: ,iv : ti\t sà cafi4 SIçsbh.: Ssbhl Ei Gås Uvlslv uil v / Hlv Bjøsu lvlstlf: UVDAL Rlvt pblstilli v visj v uli v Uvlslv i N Uvl Uvlsuli sl pp til visjö i sh bt fuss på tilt s b vuiljøt. Espl på tt tilpss istvfi, fl tsi, utstti v fis sv. I fut v visj b t fts fisfli usøls s bsiv sttus i lv tt 50 å uli. Vi vis til hvls. As Bæu Kftslsp (å S Kft) fi tilltls til å ul Søstvt, Mvt Sjuutjø vføi v Tøøl Jøøl. Ruli v Tøøl Jøøl fi vstli ivii på vføi i Uvlslv. S vt i bvt f vt Htl ssj f tjvlsuli ts pp hsy på vilå å ssj utløp i F Uvlslv Guil vil t væ viti å fus på å hv uli i slsfltt vi på tufli vils i Uvlslv. Dtt jl bl.. hvil fft t vføi h på viljøt lt, spsilt i fhl til fis fis. Mistvfi Nå t jl istvføi bø t vus hv s istvføi li i fhl til å pptthl t visst bilis liv i lv, spsilt hsy på fis. Dtt jl bå støls på istvføi, hv t s til fsjlli ti v åt. Dt bø så vus hv istvføi i fhl til utøvls v fist. Tsi Tsi så t t s t tuli å i på. Uvlslv uil h bstt fl tsi i till til s by v ult. Dt f væ tult å vu ll tsi hsy på vtull utbi sv. Dt vil så væ tuli å vu t vtult bø tbls fl tsl ut f fi s uilt h f tsi s ll tblt. Utstti vfis Vi jt t uilt stt ut fis åli i lv. Spøsålt tt øvi på u v fft f uli, ll tt f å sp blst fis. Viss utstti syls usj v tuli,utti s føl v. vføisi, bø tt u hjls i ssjsvilå. Tlf stlb: Pstss; Pstbs 1604, 3007 D Ittt: fx: Bsøsss: Stts Hus. Gøl 32, D Oissjs.: E-pst:

128 3 Si 2 v 2 Fisfli uti I fbils vtull visj bø t så jføs fisfli usøls f å s hv s vilå (tsi, istvføi) fu ut f hsyt til viljøt. Dtt jl bl. utti vlvls v fis ösv. s Ei Gjpt N Uvl u Dittt f tufvlti

129 [Siv i tst] UVDALVASSDRAGET - REVISJONSDOKUMENT Ihl 0. Ili s Kt pstsj v ssjæ S v visjsutt 4 1. Ovsit v itt ssj 5 2. Of viå f ssj s sl vis 5 3. Ovsit v ulisl, si, bøt lvsti ftl Glt Tis l 7 4. Hylis ulst; vst stvføi Glt ihti v t Msi bøflt Vføi fø tt uli Vføi i Slhistul i tuli ult flt Vføi i Hu fø tt uli Vføi i M fø tt uli Vføi i iløp Føbøfj fø tt uli Vføispt Bfivi Ftutsj f vsst Bsivls v øvislt øvispsis Tjøø Tøølsvt Dtj ø Lttj Søstvt Føbøfj Kftpusj btyi v uli lt Glt Kftvst Pusj Ovsit v uti, sjø vbøt tilt s jt i fbils uli Uti Sjø 27

130 7.3 Avbøt tilt Ili Fis Oppyi Vibyi, bu Efi s ulp v uli, sæli vt på fis, filuftsliv, sj, lsp, bilis fl øvi iljø Ili Fis Lsp Bilis fl t iljø Filuftsliv Sttus ltt til vfsift Kssjæs vui v vilå vui v i v Vui v vilå Vui v i v Mistvføi Msistisj fyllistisput A v Stvilå Kssjæs fsl til i i vilå, tull vbøt tilt uliht f O/U-psjt Fsl til i i vilå Atull vbøt tilt Muliht f O/U-psjt 40 V l Vl 1 Uti siflt Vl 2 Gj v vst f pi Vl 3 Ftutsj Vl 4 Kssjsvilå øvislt Vl 5 Kssj - tillsuli. Vl 6 Bv ftstt sts i fisutstti Søstvt Vl 7 Rppt - Fisibilis usøls Søstvt Vl 8 Rppt - Kultuiisti 2011 Vl 9 Rppt - Kultuiisti 1962 REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 2 AV 41

131 50. å. 0. Ili s Uvlslv sjsfhl i Uvlslv. Ncsult 1994 Vføisfhl 0.0 Bu Vl 10 Rppt - Lvvls V visj v vsssulislv bl t bstt t visj u I vsssulislv iustissjslv v 1959 bl t itt tt til visj v ulisbstls hvt 50. å. jføs hvt 30. å. Dtt føt t f ssj utstt ll visjsitvllt 50 å, f ssj itt tt visj v lv tilsv 30 å. Dtt få v vsssulislvs Vl 14 Ksvs v fslått stisj. Nå t jl tisubs ssj itt fø 1959 iss så vs vit hvt Vl 11 Rppt - Vl 12 Kt uli OU-psjt Vl 13 Tiltslys Nulslå itt ssj f tillsuli v p.s Rulisssj f Uvlsvsst bl itt i Kl. s. v Dt bl så Rvisjsv filufts- tuvissj. Kvt fs til NyE. Dt NVE s bst Rtt til å v visj tilli u ll pstt f ll itss s visj sl åps. v v st NVE I bv v 31.uust 2012 bst NVE t t sl REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 3 AV 41 Nå t jl ssj f Uvlsvsst h N Uvl u v visj jføs vilåsvisj tt vsssulislv

132 0.1 Kt pstsj v ssjæ S Kft AS iv pusj ssti v ltis ft, il S Kft AS (SK) t hli ttslsp v S Ei AS. S Ei AS ftpusj på c. 5,2 TWhIå f 45 ftv i Sy-N. V slspts 25 hli ftv, hvsli i Tl, puss t åli c. 3 TWh. is 66,62 % v Sttft Iustil Hli AS, s 33,38 % is v Dt viss så til Ss hjsi wwwsqq. Glsu Si, Psu Bbi. Slspt bl t j 0.2 S v visjsutt j ppjøp v Eislspt As Bæu Ei AS. fusj ll Sisfjs ul ftslsp AS Vsifl Kft AS. Glt h ult i pplv s ulp v utbyi s i futså på ssjstisputt. Ett SKs ppfti h ssjsyiht t t Hvtt li i Psu. SK vt vvt ulisssj iti bslutisul ssj bl itt. Kssjsiv h futstt vtull s ulp s uli føt, hått iss j sist vilå vhlt ttsli sjø. f sæli fis, filuftsliv lsp. F å ut tilst i Søstvt t S På ssjstisputt vut t s påli t uli vill h vii Kft AS iititiv til å få ufføt fisbilis usøls høst 2011 (vl 7). Fålt usøls v å ppt bstssttus f øtbst tilå tull pssjstilt f fis, hu å vu t jl utsttispål. Dt lus h t Søstvtsit h slvpus bst v øt. Dt bfls på tt ul å pptthl stpp i utsttispåbu. sjspbl i vsst v vvi btyi, utv t s v fvtt. D lspsssi svs h væt s fvtt. Dt tt vå i i PEVISJONSDOKUMENT UvAL SIDE 4 AV 41 fisppvi ll l ytfhl på sti if ulisåt Dt tt vå i i ul f pål istvføi bu i

133 ll utsj f t ssjsvilå bø s. uult bøsflt bsvt i pitl 4. Evtull v yttt til 1. Ovsit v itt ssj Rulisssj f Uvlsvsst bl itt i Kl. s. v pusjstp ut å i fisltt ll vvi iljøssi fl. il tiltslys, s u bi. Et vtult pål vil i t btyli (jf. Tiltslys i Nulslå 2008, vl 13). Vui hu bhls så i Dt bl så itt ssj f tillsuli v p.s Of viå f ssj s sl vis. Vsst tist v st jvæ vføi i Uvlslv. Rulisåt Uvlsvsst li i N Uvl u i Busu fyl. Vsst bl by ut på 585 ll Søstvt lbu i Uvl. Uvl 2 utytt t fll på 196 ll ivttt v jl psis. Kssjæ t t i fis fli ul 1960-tllt ftv Uvl I Uvl 2 bl stt i ift i Uvl I utytt fllt på us uliht f flpi i btyli. Kv yttt til fis ll i st sistisj fyllistisput vil us pusjsult. Dtt vil ssut pp til høy på 1060 h ulishøy på 31,1. Uvl I h istllt Føbøfj i Uvl Nfj f Røb. Søstvt i Iil t fft på 90 MW Uvl 2 h istllt fft på 40 MW. Mil åspusj f b ftv på c. 442 GWh. Kft f Uvl I vføs på 132-V ivå til Uvl 2. Kft f b stsj tsfs så pp til 300 V i Uvl 2, føs vi lij i på stlttt v N. REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 5 AV 41

134 1 1 / i - / 31 Glt ftl / OG ;. T l Dt: 28. juli Ovsit v ulisl, si, bøt lvsti Uvl 2 ftv 1ENT UVDAL SID6 AV 41 REVISJQNSDOKU I I1V t4ry1 OG?5 Ovsitssiss v ulisl, si, bøt lvsti ftl: til 1041: 101 Uvl I ftv I:] G-Ol Dt: 4. uust 2008 Gt.CIOGIU,OGI I,.. O,

135 3.2 Tis l vi l litt ppstøs Føbøfj. Føbøfj itssi til Uvl li. på iftstull. Utløpstull f Uvl I s 5,2 ilt l, u ut i Uvlslv I till vføs v f Tvål vi v ø Løysåi vi bit/sjt Uvl II utytt fllt på 196 t f Føbøtj/Dbt til Nfj. tull l til Tøølsvt. Svsvtt Tøølsvt vføs til Vivt/Søstvt pusj 290 GWh. Oppstøs Søstvt vføs fl v. Tjøø vføs vi Føbøfj h ulishøy på 0,9 t. Istllt fft på 40 MW il pusj på 160 GWh. Søstvt uls ll 1028, h. Istllt fft 90 MW il Uvl I utytt fllt på 585 t f Søstvt til Uvlslv. Dt 2 ftv i vsst, Uvl I (585 fll 90 MW) Uvl 2 (196 fll 40 MW). S Kft AS i 90% E-CO Vft AS st 10%. Søstvt vi tull b i. Lttj ut i Søstvt vi v ø. vi vføistul. I på tull vføs Kub. Dtj vføs til REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 7 AV 41

136 ll ttl 2012 jitt i vl Glt ihti v t 4. Hylis ulst; vst stvføi [N St Hyppiht Typ li Tbll 1: Ovsit v tiljli åli. I Uvl t uttis isli v vst s vist i Tbll 1: Vst i Føbøfj Søstvt åls i uttis tisppløsi Søstvt Ti Vst i SøflStfl Mull åli t utt i uppt f 1966 f til i. F c iss bs f c f til i tippløsi ut f lståli i MWh h S Kft uttis isli v tiålt vst ålt i t v hvt Føbøfj Ti Vst i Føbøfj (..h). Auttis vlst t vføs til NyE. Obsvt vst f pi F iftsvføi i Uvll Uvl2 h S Kft histis t s uvi, il ivivlt. 4.2 Msi bøflt ç1p V V - - I,iII, (.0.11.) (.0.11.) (..h.) svløp* åsvløp* st éblt 1ù Su M. NtuHi HRV LRV Tbll 2: Ovsit v si bøflt i Uvl I 2 ftv ll. ll il il Vlu v Msi bøflt t but i bi vist i Tbll 2. Søstvt Uvl I ftv Føbøfj Uvl 2 ll REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 8 AV 41 Abit utføt v D. i i hyli T Ri, Ncsult. *Avissi f utbit ppt Tilsissi Uvl f S Kft Uvl2 ftv

137 ,-- ---$_ D I - / Q D > I I C4 G G uj D > G) - D 0 0 0) i z 0 G, : 0 G) E i! E! ç : > D > C (I) G) > - i 0 C) I. > L , w G 02

138 0 4.3 Vføi fø tt uli Uvl 2 ftv ttl Uvl2 ll ( 2) ttlt (M 3) Avist f tilløpsåt Uvll Uvl2 ftv itt i Tbll 3: Dt bt vføi f fi uli st i Uvlslv. D fi st Slhistul, Hu, M iløp til Føbøfj, s Fiu 3. Hsit bi å ut i i vfisfhl f fø til tt t uli v vsst bl jføt. Tbll 4 vis fltl ilvføi f slsflt bt f NVE-tls. Milvføi f til pi h usiht på +1-20%. REVISJONSDOKUMENT UVDAL Tbll 3: Avist f bfltt til Uvll q Uvl2 ftv. Uvl 1 ftv ) (3Is) (lis Nbøflt Qil NVE Qil NVE M. Vlu SIDE 1OAV41

139 2 2 2 i, ) ( uli (3fs) fltl ( 2) tls (3Is) tt NVE-tls Iløp Føbøfj M NVEs vss stls. Tbll 4: Fltl ilvføi f tuli flt stflt tt uli. Bst på Si vistll f NVE-tls i ji vis fli v åt å Flt Nfùlli Avi NVE- Rstl Rétvføi Uvl 2 ttlflt vi bs f ålt vføissi. F å bsiv tilsi stvføi i f bsivls v tilsit til ftvsflt i Uvl utbit v T Ri, tb Slhistul, Hu, M iløp til Føbøfj t ttt utsput i ppt ppt t utføt lys v uult tilsi f ftvsflt, s i b øsi f flt. Diss bt på ul v tissi sjslys på si f stsj vist i Tbll 5. Stsisu Elv Si 1980 til 2010 Tbll 5: Stsj but i sjslvs f bici v tilsiqssi f llflt i Uvl. bisj v iss s st litt høyfli s sultt. t v ftvsflt s v st litt ht. høyfli, ll f spsifi vi bl htt f NVEs vist. Hvt lflt fi sitt tilsi bt f fltl spsifi vi ll ftvsflt t lt lflt. Fsjll i fi itt st i Uvlslv stut. Dtt bl jt v å sl vi f fsjll i ut i f b tilsissi til Uvl 1, Uvl 2 ttl llflt bl tilsissi f Åustbyåi Hlllsvt l/s Båi l/s Buhu /s Vitj I/s ii.iii Hu Slhistu l REVISJONSODKUMENT UVDAL SIDE 11 AV41

140 _J )/ 0 E4 6 i Fiu 4. Diss pt listt i Tbll 6 til slutt. Q95%, Q95%vit, Q95%s lili lvvføi f stfltt til Slhistul. vføi listt i Vl 1. På ul v iss si t bt ilvføi til stflt ppili flt, Vføi i Slhistul i tuli ult flt Kuv v ilvføi lvvføi i Slhistul f tuli flt stflt vist vføi s vsis 95% v ti). Fiu 4: Vføi i Slhistul tuli flt stflt. (Q5% i it tilsv f slt f tilsisi s bl bt f Uvl i ftv. Dtljt bi v høyfli tilsisfltt til Uvl I ftv. Tilsisi f b iss flt bl Bå t tuli fltt til Slhistul stfltt tt uli h tilæt itis Vføi i Hu fø tt uli Høyfli til t tuli tilsisfltt til Hu li ll til ftvsfltt f Uvl I til fltt f Uvl 2 ttlflt, æ Uvl I. Tilsissi f REVISJONSDOKUME.NT UVDAL SIDE 12Av41 stø vt på Uvl I si (0.6) på Uvl 2 ttlflt si (0.4). Hu tuli flt bl f bt ut f s til Uvl I Uvl 2 ttlflt, ll flt Uvl 1, Uvl 2 ttlflt Uvl 2 llflt (Føbøfj llflt). Tilsissi F sifltt til Hu bl høyfli bst jitt v å t ilt v fli f Ez Z Vføi Slhistul tuli flt stflt ( ) Qi_t Q5%t Qist Q5%st À Dt i åt

141 SIDE 13 AV 41 Dt låt I 15 E Z pt listt i Tbll 6 til slutt. s vsis 95% v ti) hv. Dtljt bi v vføi listt i Vl 1. f stfltt til Hu bl f bt ut f ll iss tilsissi, vtt ft Fiu 5: Vføi i Hu tuli flt stflt. (Q5% i it tilsv vføi Vføi i M fø tt uli Høyfli til t tuli fltt til M li tt it ll Q95%, Q95%vit, Q95%s lili lvvføi f sifltt til Hu. Diss På ul v iss si t bt ilvføi til stflt ppili flt, høyfli til Uvll Uvl 2 ftv. Tilsit til M tuli flt bl f Kuv v ilvføi lwføi i Hu f tuli flt stflt vist i Fiu bt f si f iss t flt vtt 0.5 hv. Høyfli ti) stfltt bl bst jitt v å bi fli f Uvl I ftvsflt vti 0.2 fli f Uvl 2 llflt vti 0.8. Dtljt bi v vføi listt i Vl 1. Q95%, Q95%vit, Q95%s lili lvvføi f stfltt til M. Diss På ul v iss si t bt ilvføi til siflt ppili flt, pt listt i Tbll 6 til slutt. REVISJONSDOKUMENT UVDAL Qici_t --- Q5%..t -Qi_st - Q6%_st , t c 10 Vføi Hu tuli flt stflt ( )

142 c Vføi M tuli flt stflt ( ) Kuv f ilvføi lwføi i M f tuli flt stflt vist i Fiu 6. s vsis 95% v ti). Fiu 6 Vføi i M tù icji 1 tiiivé vføi Vføi i iløp Føbøfj fø tt uli Tilsissi f iløp til Føbøfj bs f f tilsi til Uvl 2 ttlflt, Dt tuli fltt til Føbøfj h tilsv høyfli s Uvl 2 ttlflt. slt f fsjll i fltl spsifi vi ll iløpt utløpt v fj. Rstfltt til Føbøfj h li høyfli f Føbøfj llflt. Tilsit til stfltt bl bt f tilsissi til Føbøfj llflt, sli f fsjll i l spsifi vi. Dtljt bi v vføi listt i Vl 1. flt, Q95%, Q95%vit, Q95%s lili lwføi f stfltt til iløpt i På ul v iss si t bt ilvføi til ult flt ppili Føbøfj. Diss pt listt i Tbll 6 til slutt. Kuv v ilvføi lvvføi i Føbøfj f tuli flt siflt vist i fiu 7. REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 14AV Qi_t -- Q5%_t Qi_st Q5%_st Dt låt

143 [ Dt låt ) L. LJ 30 E _ Vføi iløp Føbø flt. ult flt ( ) tilsv vføi s vsis 95% v ti). Fiu 7: Vføi i iløp Føbøfj tuli flt éult flt. (Q5% i it 4.4 Vføispt På ul v b tilsissi f Uvl psts h vføispt f tuli ult flt, s Tbll 6. Dt fli i t f lili lwføi. Diss bt tt itt fiisj v NVE v t tll stt f hvt å, f stt ås-si bli vføi i ø. 350 ttt ut. tjl fjt, lili lwføi lvst jvæ vi. Diss vføi y si s ij sts. Av si bli lvst Tbll 6: Vføisis f tuli flt stflt. Q5%V i vføi s Hu t i8 Hu ô I ti s (i-st. Flt Fltàl Qi Q ALV Q5% å Q5%V Q5% S vsis 95% v ti vit (t-p), Q5%S i vføi s vsis 95% v Slhistul t Slhistul M flt Åä M Iløp Føbø t. Iløp Føbø b2 REVISJONSDOKUMENT UVDAL 0 -*-? $._:: , Qi_t 05%_flt ---Qi_ - 05%_ 2l [3IsJ [/s] L3/s] [3/s] [3/s] SJDE 15Av4l

144 (21.21) 4.5 B flvi bsiv støls på fl fø tt uli. s t. [bitilå FIävéi(iJs) 30.Ô ) F si s but i bi v vføi f flt t ttt ut vi s (16.65) (15.51) Slhistul h føl b flstøls tt uli, s Tbll 7: (14.49) Tbll 7: Flvi f Slhistul tt uli. Tll i pts flvi f tuli Tbll 8: Flvi f Hu tt uli. Tll i pts flvi f tuli flt Dt la Flvi ( ls) flt s t. Hu h føl b flstøls tt uli, s Tbll 8: (75.58) (59.58) (56.22) (55.50) (47.25) REVLSJQNSDOKUMENT UVDAL SIDE 16Av41

145 flt. s t (109.96) (128.99) t:å FIivifiIs) [Dt IÅ (73.87) Tbll 9: Flvi f M tt uli. Tll i pts flvi f tuli flt M h føl b flstøls tt uli, s Tbll 9: (97.76) Tbll 10: Flvi f iløpt til Føbøfj tt uli. Tll i pts flvi f tuli flt s t ( ) Iløpt til Føbøfj h føl b flstøls tt uli, Tbll 10: (215.12) (122.99) (154.43) (142.44) (147.28) Tbll 7- Tbll 10 vis t flstøls uss btyli f ult flt. F Slhistul M usj i flstøls tt 70% f ult flt, s f Hu iløpt til Føbøfj usj i flstøls tt 50% f ult REVISJONSDOKUMENT UVDAL SiDE 17Av41 Tbll 11 u vis siusvi i pi, Q95% ilfi f tuli ult flt. Q95% i vføi s vsis 5% v ti, vt. usis 95% v ti.

146 50 Q LSlhistul flt (3Is) (3!s) Q. 1 -ls f tuli ult flt i Uvl. M Iløp Føbø flt Iløp Føbø Tbll 12 u vis ås flstøls (Q Hu Tbll 12: ås flstøls f tui M flt siflt. Slhistul. Hu flt Hu M flt M Iløp Føbø flt REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 18Av41 Iløp Føbø histul flt Slhistul Hu t ultfiti Uvl. ) f tuli flt til f

147 Vføi tuli ult flt i Uvl i vått, tøt lt å vist i Fiu 8 - Fiu VfØiii Slhistul i lt, vått tøt å, ,12. D I åt N-2006 t Vått-2011 flt Tt-1991 flt N&-2006 Vått-2Oll Tt-1991 Fiu 8: Vføi i Slhistul tuli ult flt i l, vått tøt å. 5.0 Vføi i Slhistul i lt tøt å E , å,t Nl-2006 Tt-1991 t Tøt-1991 Fiu 9: Vføi i Slhistul tuli ult flt i lt tøt å. REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 19Av41

148 t - Tøt c c 25 1s 30 Vføi i Hu i lt, vått tøt å Fiu 10: Vføi i Hu tuli ult flt i l, vått tøt å. Fiu 11: Vføi i Hu tuli ult flt i lt tøt à. REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 2QAv41 E , , Vføi i Hu i lt tøt å Ni-2006 t N&-2006 Ncl-2006 fl I åt Nl-2006 flt Tøt-1991 Vtt-2011 flt Vtt-2011 Tt flt - D i åt - Tøt-1991

149 Nl s E 50 v, _60 ZZfZZEZZJ I 25 vi 0 zz.ily fl i VfØi i M i lt, vått tøt å Fiu 12: Vføi i M tuli ult flt i l, vått tøt å. Fiu 13: Vføi i M tuli ult flt i lt tøt å. E 40 - REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 21 AV4I.E , Vføi i M i lt tøt å Nl-2006 lt Nl-2006 Tt-1991 t Tøt-1991 /l LI! H Vått-2Ollit - Vått-2Oll I! TtTU1t Tt-1991 t Tøt-1991 D I åt il)11 i I iil( ;

150 _-1_--_ -- N[ Vføi i iløp Føbøfj i lt, vått tøt å - : \ Gjsittli tll i åt vføi i ppili lili t, Fiu 14: Vføi i iløp Føbøfj tuli ult flt i l, vått tøt å D i åt flt Vått-2011 t Tøt flt Ni-2006 Vt-2011 Tøt ,;;. 35 Il I j 1-. c il , Tøt-1991 flt Tøt-1991 REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 22Av41 lili lwføi fø tt uli. iløpt til Føbøfj. Tbll 13 vis tll vføi i ppili (wføi h øt 130 f Slhistul, 74 f Hu, 117 f M 87 v Fiu 15: Vføililp Føbøfj f tuli ult flt i lt tøt å. Nl-2006 j i åt Nl-2006 _ (I 4 X.j Ji Vføi i iløp Føbøfj i lt tøt å 80

151 I Føbø 5 Tøøl bu lpist 2 Livu bu 3 Røis [tput Nv på st Attt Attt Attt Attt vssføi Tbll 13: Atll vføi u ppili lili lvvføi M fø. M tt. Hu fø. Hu tt. Slhistul fø. Slhistul tt. ppili lili lvvføi [Flt GjsittlijtIlj v iiçj iii (Gj uvs) 6 Jøl B v Uvl I 0.3 I Tbll 14: Estit vføi f ftput f vsst. ftput v Føbø Livu si t f tull t jøt vli ulit f s li støs utløpt til Uvll (Føbø Livu bu) t lt til iftvføi Dt fsøt å sti vføi på tull put bil bl ttt. Estii jt v å sl Uvl2 llflt til llfltt til fsjlli st. F st f Uvll ( 1-2 tis tisfsils). Dt st usiht i vføi v I ftpp i vl 3 t ittt bil f psttiv st i vsst v uli REVISJDNSDOKUMENT UVDAL SIDE 23 AV 41 L [3Is] [3Is] [3Is] vføi vfi vføi vføi 4.6 Ftutsj f vsst ti til ti i Uvl 1. Ii. Føbøfj. tt. llføbøfj. fø.

152 flisi/fltp Glt: 5. Bsivls v øvi slt øvi spsis Tjøø t øvst ppt vt i Uvlsuli. Vt h fst vløp på 5.1 Tjøø F øvislt viss til vl 4 5. t 1140 til Tøølsvt. 5.2 Tøølsvt Tøølsvt t st øvst ppt vt i Uvlsuli. Vt h fst sluv på ftv isjt f å ptilis pusj iilis vløp til tul på t Msipsitt i Søstvt stø slt åstilsi. Msipsitt 5.3 Dtjø Dtjø t ppt v i Uvlsuli. Vt h fst vløp til tul på t 5.4 Lttj Lttj t lit ppt v tt f Søstvt i Uvlsuli. Vt h fst vløp til tul på t Søstvt Søstvt t t ult si ulis på 1,3. Tppi f Søstvt bss i vå- høstfl v tilsit til Føbøfj. I iss pi pus ft u i Uvl 2. Ells i åt h st fiht til å isp tppi f Søstvt. 5.6 Føbøfj Føbøfj itssit til Uvl 2. Dtt sit h svæt lit ulis t øulissi. Uvl 2 h t slsflt på v REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 24 AV 41 vi pusj ll Uvl I Uvl 2. uls pi på c. 0,9 t. E hl tll på vst v å

153 6.2 Kftvst 6.1 Glt 6. Kftpusj btyi v uli lt Histis ftpusj i GWh Diftstt Kftv Uvl I Uvl 2 sluv i tilstli f å hl u f våfl. I Uvl I sj stpt v pusj i vithlvåt. Uvl 2 h stt tilsisflt Ntt. fllhøy Butt flihøy Istllt fft (MVA) 2 x 50 2 x 25 Sluv (s.) 18,5 24 Istllt fft (MW) 2 x 46 2 x 20,5 Busti jsitt REVISJQNSDOKUMENT UVDAL SIDE 25 Av 41 Pusj Uvl I Uvl Pi Vit S Å Vit S Å Miil 154, ,3 65,5 33,2 117,9 Msil 370, ,6 124,5 244,4 Mil 241,9 48, ,7 168,7

154 0 Os 001.1UIA 0sz OOE 0 OOt OO wus 00V Tp u!spjsj ufspj 0O 0 OqMD s qm9.jav9 ]VQAfl INVfl)OGSNQCSIA3 IOZ LOOZ OOZ L66t 66t L861 86I LL6I U61 L961 LO -.i LI (U I- LO J LI W I- LO -J LI LJ I- LO -J LIl W LO -.J C LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO J.4 - O t.j FJ t.3 F-) N 1.J I- I I- I- I- I- Z IP fl u[spjsjv Ju!AD Jwws

155 - Ryi ( Ftisi i Iil v Uivsittts lsssli 1962, Vl 9) Dt bl så fttt uti i vsst i fbils ssjstilli. t pl f byi i i flit ultui. fylsu utføt ultuiisti (vl 8). D ppt lu I ft v påå byi v Søstvt i 2012/2013 bl t v Busu 7.1 Uti REVISJONSDOKUMENT UVDAL i vsst - Fisusøls utstti v fis. Glt t jføt føl vbøt tilt i Uvlsvsst: Ili 7.3 Avbøt tilt I v i v i fbils visj hls i vvt sjø. Usjø v 2. pil 1963 (Fjllåt) Ovsjø v 15. jui 1965 (Fjllåt) Usjø v 30. tb 1965 (Dlåt) Ovsjø v 10. i 1968 (Dlåt) Usjø v 3. fbu 1981 (Fstøy) Ovsjø v 23. sptb 1987 (Fstøy) Dt vhlt føl sjø i fbils utbyi v vsst: 7.2 Sjø ppfyll iljøål s stt f vfst i vsst. Evtull y fhl Målstti tiltslys v å ut hvil tilt s øvi f å Ihlt i vil ssylivis i st ssv tiltslys v s f h vil u bli ittt i utt. G Dt jbbs y il fvltispl f vå Nulslå høisfist Søstvt, Mvt Sjuustjø fø i. Dt bl utv tlt yv, stilbplss hustuft ls st v uli 7. Ovsit v uti, sjø vbøt tilt s jt i fbils SIDE 27Av41

156 llsfu u. - Byt/utbt - Byt/utbt - Byi v tsl i Uvtslv st s vlihl v vi. st s vlihl v b. ts æ. I t føl vil lt vbøt tilt v btyi f llht iljøt Fis I Søstvtsiit i N Uvl S Kft AS pålt å stt ut øt tt bhv. vui v fissttus bl pålt stilt i b v Fyls f Ny usøls i Utstti sl ps f tpt utti v øt s føl v uli. Ett 2011 (vl 7) vis t tuli utti v øt i sit tilstli f å fyls i Busu (vl 6) pål sts i utstti itil 2020 y Uli sspi/stitipp h i ll å tt lspi væt tiljli f pptthl sptbl øtbst i fhl til pusj bsti. Bv f fisusøls i 2018/2019. Båtutstt f llht i Søstvtsit v ll vst byt. Bplss v Pså cpi h blitt sjssit ppt. I y ti t sjssit i Uvlslv ppstøs Føbøfj. Dt så tili utføt fisibilis usøls i Søstvt, Dtjø Vivt. (Rppt utføt v Fyls i Busu.) Oppyi Glt bøt lså iststt vlihlt ll jl tislij. Dt spsilt vs t hl t l stibut f Søstvtssit blitt vstt j i si ti, ui N Uvl u. t. I fbils hbiliti v Søstvt i 2012/2013 l tipp støs I tipp v tvsl Nyst påå t utt v ss iht. jt pl tt bli vtt tt vsluttt utt. REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 28 AV 41

157 f å hsyt vti v bøt å. v 30 y vi Vibyi, bu. Dt væ uli ppfti v vi psitiv ll tiv f filuftslivt. Vi s i Vstsiv bl føst pllt s ssbilv, bl v vsjø j til tiltsv. hvs åp ( t btli v bvift), h iilti bitt til å jø å I å s bl bøt v uli bl t i hl v vilå tiltssjø byt tiljli bå f hyttbyi llhts filuftstivitt, st f islivsæi s s vit. Vi utbt sist vi byt fl bu. 8. Efi s ulp v uli, sæli vt på fis, 8.1 Ili Søstvs pps i hhl til y sihtsfsift. I fbils futstt v ssjstispu tt. Ett SKs ppfti h ssjsyi ht t sjs lsspsitt f Ncsult uivsittt f iljø- bivitsp (UMB) Glt h ult i pplv s ulp v utbyi s i h t iti bslutisul ssj bl itt. M h futstt s vstli l f pstt f ll itss u iftspi. ulp s h vist s, hått iss j vilå. SK h hll i tttt 8.2 Fis Tili pbl fis v t sultt v su bø i s føl v vsssuli. S ulp f fis fis v bsvt på fisutstti. ssjstisput, blt t v hsy til fststtls v stti v 8.3 Lsp REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 29 AV 41 tt tppt, st lvløp ust vføi. SK s t t i D st ft lspsssi ulp tølt st ls Søstvt å filuftsliv, sj, lsp, bilis fl øvi iljø

158 ID s ui. 8.4 Bilis fl t iljø lt få sjss ll bi s føl v uli. sjspbl v vvi btyi i vsst, utv t s v fvtt. Dt Sli fhl h hll i væt pbltist f us si. Rult h i ft s ll ulp yttt til bilis fl ll iljø f øvi. 8.5 Filuftsliv Stibut i Glpphø s så tyli lspsssi ip u Oåt v Søstvt Jøl tttivt f tuis filuftsliv, utby fl cpiplss ls Uvlslv t sls fist. bslutisul hsy til lspsssi vii. 8K i s t t h væt l v ssjsyihts pivthytt tuisthytt. I l v Uvlslv tivitt i hvs yttt til fis bi. Dt tblt 9. Sttus ltt til vfsift tiltslys s sl fistills i 1. juli Ett høisu vi I løpt v føst hlvå 2014 sl t utbis tiltslys f ll vå i N. Rult i i styisupp ll bisutvl j såls lit til ihlt i lt fslått tilt. bbii v tiltslys vil vi h t b ul f å u vu lys Vi. F bisutstt til vå Nulslå sys stå pplist vfst å væ tull å vu i fbils vilåsvisj. Vui Uvlsvsst tilhø vå Nulslå s li u vi Vst f ft u bit fvltispl i øvivis REVISJONSDOKUMENT UVDAL SH)E 30 AV 41 ults sy. V Nv ølis tilst MiljØål fst Elvvfst i isi st iljøål i 2021

159 t Dtj 0 ID ID bflt Føibøfj Uvl itil V Nv Bu)s f utpi v SMVF Optivt iljøl Stt ifist vfst R Uvlslv f utløp Mt GØT fst- (tisi v GØP) fst R Jplså Ovføi v bflt til Spstv i GØP V Nv Øtis tilst Miljøål Isjøvfst i isi st iljøål i plpi R Uvlslv f Fføt v i fbils GØP R Iib Vfst ut GØP R Uvlslv f Ut istvføi f GØP O] L I FØbØfj j Mt I GØT REVISJQNSDOKUMENT UVDAL SIDE 31 AV R GØP L SØstvt Rult 31,1. I GØP I V Nv Buls f utpi v SMVF Optivt iljøåt fst- (tisl v GØP) * Stt ifist vfst Føbpfj til Fbøfj, istvføi i Rpb Såøl. Nøstbø til Uvlsuli (Xl,s. v Føbøfj Kp.s. v ). Tøøl V f Tølvt Otjø GØP Løiåi f Fføt v til iftstul Uvl it ftv. hl v Kl.s. v Kp.s. v , I vilå slipp v istvføi. istvføi. D på utløpt v vføt til Søstvtsit i hl v KLs. v Kp,s. v I vilå slipp v istvføi.

160 Tilt [ R (Kl.s. v slipp v Ølåsåi L!P fst- iljøfbi V- Nv Buls Miljøi Ksvs/ulp v l Mi st iljøål ( 10)1 plpi Nstå ut f tiltslys v 2008: 11 Vui ut t ølis ptsil ( GØP) i bhv f utstti v fis h iltii stst utsttispålt. Vå vui Søstvt: Fist i vt pplvs i s ltivt t. Fyls h vut t t t t i fis vstli vbøt tilt s i ll jføt. Miljøålt å f ihht SMVF-vil tt bsivs s s iljøtilst. Fsl til iljøåi GØP Msit sl h bst v øt v 25 c. øtbst bø væ sivutt, støttutstti v øt sj ft bhvsvui. Kjis btilis vvlitt sl iiu tilfsstill vt til tilst ihht t y lssifisissystt. Målppåls Miljøålt ss s å Dt bl i fivltispl v 2010 fslått å jfø pøvfis i 2011 f å sj t bst i t støttutstti v øt. Vi bl t bflt visj v ssjsvilå f tljt vui/ppti v iljøtilt. RVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 32Åv41 ølsål: Ds ølis tilst fst v påvstl buy, i fis btstt f vtull ltiivi i l t Uvlslv. Dt i i istvføi ut v, t lit lsj s sj i lit i sut Utl vilå MØP f SØsvt istvføi it iftstul Uvl ftv R Tvåi f Fføt v ti) MØP

161 få btyli st yttt til å hv t ølis ivåt pp til t l v lv bli fisfø. I su vus tiltt i-listis, sæli å s lv i sh lv s bøt v uli. Vå vui t t vil sist 700 t t Uvlslv bli flt h i fll. Vføi pplvs s i føst l v b. B tt l 300 t v i t s btt t. D å stt i sus f å få l v Ølsåi fisfø. Vå lusj bli t l v lv. Dtt løft t ølis ivåt sli t l v lv ølis fbi påslipp v v i bisj bitpfb tilt i lit i l t lit tilføsl v v f stfltt. Avbøt tilt s i væ b å l ssus i Uvlslv. Dtt i stø slt ølis fbi s iljøtilst å bsivs s t ølis ptsil. fu s yt- ppvstl f øt. D bitpjust tilt (tsi Fsl til iljøål GØP sti v vstø) vil i ilti ått bli btyli. Stii å t tli s fis i lv. Elv sl fu s lvå f øt så lt s l ytt v til f å ppå t y ølis ivåt fis. Et t spt t v til tilst iht t y!ssifisissystt. t i tppi i s jø t ltt å tilfø litt v. M Tiltspibit hu i v føisi tillt. Kjis btilisvvlitt sl iiu tilfsstill ølsål sl h pusj v buy påvstl yttt til stvføi Målppåls Miljøålt ss s å. 10. Kssjæs vui v vilå vui v i v SK s lt t s vilå fu tilfsstill. Utbyi h hll i føt til 10.1 Vui v vilå s /ll ulp s i vstli i ivttt j vilå. Dt h i ppstått y, ufutstt iljøssi svii tt t ssj bl itt. Uvlsvsst h ssut væt ult i l ti, uli blitt tilvt situsj f tu, iljø buitss. Ett SK5 ppfti t så få flit ll ult, ui buitss/ttihtshv. REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 33 AV 41

162 / Ku v vui v istvføi v Db Mistvføi 10.2 Vui v i v vsitt tppt f istvføi. Vi h f t på istvføi f Dt bl fttt fisusøls i 2011 s fslått i bit fvltispl, s Tjøøflt s tpps ut i tvsl Kub. Ett SKs ppfti t f i u til å jø i i jl vilå. F i l v ulisåt v Tjøø t svæt vsli å Dt viss til vl 14 hv fvt øis svs v fsltt istvføi bt. V Db å vtull istvføi tbls v såls t tuli flt lvli v. ølsåi i vut s it f slipp v hjlp v pupi f Føbøfj. D ult u 0,9 si utløpt istvføi i tå hv s lut i t påå vplbit. Rult h i ll å fhlt s til ll bstls i ssj. Uvlsvsst h t stt jvæ uult siflt s si åviss stbil vføi i hvvsst. I till vi f siflt. Utløpt v Føbøtj t sissi å vtull istvføi løss v hjlp v pupi. Vl 2 vis t t i vå høstfl st vføi ut v Føbufj v Db. Fiu Db t tuli lvli lv bttsl f å fi vst. M 90 c til Uvlslv sult tt i viss vføi v Db. Gu til tt 23, i vl 2 vis iilti t v flst bøsitusj i t uult fltt ftis sluv i ftvt i fhl til t bs sivlut i Føbøfj. Obsvt sil flstøls vist i fiu 32 i vl 2. Fiu 23, i vl 2 vis så vløpt i 3/s s å i Db. pusjsv f Uvl 1) flt v åt. S t få h h Uvlslv p v Fiu 3 i vl 2 vis stvføi i Uvlslv v iløp Føbøfj (ut REVISJONSDDKUMENT UVDL SIDE 34Av41 uult vss. SK såls t stvføi tilstli f å ivt iljøhsy s v istvføi but i.

163 bst. F bsivls v lt øvispsis viss til pittl 5. v Msistisj fyllistisput. Kus v yttt til sifylli s vil i psis bs SKs Ku v ll vui v sifylli s ut å tis utyttlssuliht v ulishøy. Msivst i Søstvt bst f tyhøy til Uvl I bil v fsjlli vst vil ttss. Dt viss til vl 14 hv fvt øis svs v fslått itp sv, ip i i hv. SK vl f å t u tt. Diss v bø hylis fhl, øvi, siispi, flisi, psis fu t b. Kssj itt på t iti hylis ul, vis øvi s ivt vsst på åt. ssj f i s v it ll iit. Ilisvis påp SK pisipilt t uliss (HRV/LRV) l v slv sistisj bt. Glt s vi SK t s øvislt fytlisstisj i Uvlsvsst. Rstisj ssti vil bs ults f fl s ått på shøst, pisuliht vil væ t På bu v øt flulp vil SK stt v t t t iføs y tpp- uliht til å øv f å bytt sis flpi. Dt s vil væ tilfll fhl b til tt f bu v vsssuli til flpi. Dtt Kus v å ssut tstt vi v v yihts vilj til å l bl.. til utty i St. l.. 42 ( ) tt fl på Østlt i SK vis så til å øv tivt if ltt u flsitusj f å bs fls. Dt NVEs bv v 23. i 2005, vsssyiht l til u ults sv si s slv t isi i øvisltt vil us uliht til å bs fis. E btli bli tt stt i lys v t t lisci hyppi its fl. vs SK t f vfbu i ftvt (3Is) s øil. På ltis f Nå t jl fsffls v jøt f ftv Uvl I Uvl 2, ist REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 35 AV 41

164 SIDE 36 AV A v vstsvisj i vl 2. utisput. h SK i sli t f å Dt f Øvi itt pplysi vst åt. Tilt hll i t til å vbøt iljøpbl s syls utbyi. Hl åt i pivt i S h i hjl f å ivstt tilt i t tull Vstsiv: Sth vi vli v vlihlsplit. Fsti v b, Kvt fll utf visjs. Kt bst på t hvfålt visj å b iljøfhl i Nf ts v s ft i NVE s visjsbv v lttivt stø suplss f tøbil. vsst t S vsli påls å ivstt tilt på s u. Ss fplitls yttt til Vstiv fststt v ttsli sjø. Dbåt: Fss jøs tiljli v utbi v sti, lls v vhjlt 10. i 1968 sits: F Ovsjøt f Ruli v Uvlvsst vhlt v Nul Hstt ls vstsi (sysi) v Uvl pp til t pss st vf Flåt S. Dt bli å by b v øls æ utløpt i Uvlslv v Uvlslv v Flåt S. Vi fbis isvi 40 vf Føbøfj øvi b v Gllv Flåt S. All b bys f 13 t slty ttl b 4,5 t. Vi stills (Dvåi) v Uvlslv Livu b stå i, fbis Jølsvi v til fi vbyttls f llht. Sli S s t li t utf ssjsyihts visjs å ll fststt f å vbøt tpt isvi v lv vitti, s i vå vill h væt utull vl fplitls fststt v ttsli sjø. Ei h å jøs v vtl ll v y ttsvjøls. D sjøspålt tilt yttt til Vstsiv bl j lls i si ti busåt så ut ftutbyi. Dt følli hll i sli u til å pål REVISJONSDOKUMENT UVDAL.påls ult å by vlihl sh bilv f Db b

165 utf ults svså. Føbøfj. visjs. 0 f vit 2008/2009. uli. ssjæ yttli fplitls f vbøt sfslsvs s føl v vitvlihlt. S 2007 s S Kft AS pp tt sbit vii utløpt v i 0-åspi v t t sbi ftvsi u S Kft AS h lls vhlt si fplitls i fhl til sjøsvt i ll å. Vi Vi f v ppfti t t i øvi yttli sthvi vi h, i sbi u, væt på å hv st på lt sti. Dtt våt vlihl tilfsstill i hhl til sjøsvt. jl spsilt sti f Kyllsl til Tvåi. H vi fstt sfltt. fis S h f øvi i hjl f å ivstt tilt på s u. Tiltt Tsl tilpsst si sjøsfststt vst. D i t vishi f Til ti suplss v Dbt byttt til pi, lå tc, sli fhl Db/Ml: Til til bplss utbi v tsl. Nå t jl vitvlihl v tt i sjøt itt tisbsi på 10 å. Ett h i sh iljøulp s føl v utbyi fll utf Tis lsløsi f it vi byt i hhl til tilltls fu tili, usøls v itsfhl til Uvl 2. Føbøfj: Kv usøls v støt vløpspsitt, vbøtistilt f sj tilfsstill. Nå t jl sj tili vis vi til ppt 29/1 994 (vl 11). S t få v vlt hylis- vføist situsj tt utbyi til vlt ppt f Ncsult (vl 10), s vis t vføisvisj t, sli t sj tt ll ssyliht i å fø uli. Vi vis så fl v stø fø uli så sj ppøyi v ss i REVISJQNSDOKUMENT UVDAL SIDE 37 AV 41 Pså- Klssb: Yttli stistti ls b. Oåt ut vtull sj tu i bby å ll ifstutu. S Kft AS h i utt i åt.

166 Føvi ss vt pivtttsli fll såls utf visjs. Elpp: Allhts til til bplss. S Kft AS h i utt i åt. F øvi ss vt pivtttsli fll såls utf visjs. Pståshøl: Alls v fisplss f lht. Fisttiht tilhø ui S Kft AS h i utt i Kvt ss pivtttsli fll såls utf visjs. åt. Fji sb i utløpt i Føbøfj. V utløpt v ll lv s sb. Uvlsuli h føt ust fl/sfl, i till t vi vst i Føbøfj. Diss fhl tilsi i ppøyi v sb å fø uli. Luitløv B: Flls v sist stifylli/fbyi. Oåt ut vtull sj tu i bby å ll ifstutu. S Kft AS h i utt i åt. Føvi ss vt ss pivtttsli fll såls utf visjs. Utløpt f vløpstul sis sli t i svølt s iv. Utløpt siltt fbut ijt. Tul lttiv istsv f ispsll v vtull tstf v ftvt yttli tilt ss f uøvi. Utløpt v vløpstul. Fl b/vi f ll fsl v vløpt, vl ttiht. Utløpsåt l i sh å btt s pivt u. Dt i lt vib/vi v utløpsl, t byt tsjb f stti v lu i tilfll vløpstul sl vsts f Uvlslv v visjsbi i tul. Kv til f llht til tt åt vil vi i tilå. Yttli sii v sissii i l v Tvål. S Kft AS h i utt i åt. Nst l v Tvåi sjssit fø sløpt Uvlslv. REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 38 AV 41

167 Tilttlqqiq f fisplss støs Sstvt. S Kft AS h i utt i åt i hjl f å tilttl f fisplss. Tiltt i t til å vbøt pbl spt v utbyi fll utf visjs. I till vis vi til Tiltslys f Nulslås slsflt v utbit v D ø l. Søstvt: By båtutsttisp. I fbils byisbi v 201 3/1 014 bl t byt ytt båtutstt i bt. D åp f llht til hv ti. Søstvt støs: Bhv f ll ppiyi. Bsspslt v ststi s lt støs fjt i fbils byisbi v. Gl tipp v ppili tvsl støs st stv it ustt pp/t. Luhusåt åt på si v så ppt. Søstvt: Utbi v v v I fbils byisbi på tt ufføt. Søstvt: Utbi v utvt v. I fbils byisbi v tsii ufføt. Søstvt: Glt stibu is v u. Dt vs iljøtilt ppiyi i but. Dispsisjstt til stibut tilli ui ult h li itt tilltls til pi i but. Rult h tili sit l but iji på tpp i ft v sjæi. Bjflåt v: Tilttli f fis v li v y tsl. Rulis påvii på l v Uvlslv få v vlt vføist. S Kft AS h i utt i åt, ult t åt lit tttivt f llht. REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 39 AV 41

168 Fisibilis usøls Vilt ll fsl fiså. Dt vil bli ufføt y fisusøls i 2018/ Stvilå Glt Vii på fis h blitt i futstt, hl åt stt s t t Rulisåt utyttt til hytt- filuftsfål. såls h uli jt åt tiljli. Al tilt i ulisåt I fhl til vilt vi i s flitå i fhl til sist ssjsvilå. SK t t stvilå f tufvlti bli jt jl i fbils visj. sit iht. Ft siistilt v l i vss utitt v NyE. I fhl til ll fsl hl ulisåt åpt. All lsvi åp 11. Kssjæs fsl til i i vilå, tull vbøt tilt SK fslå ppti v thøy i øvisltt tt Stts tvs 11.1 Fsl til i i vilå ul NN2000, å l i løpt v høst Atull vbøt tilt SK fslå i tilt utv t sist. Ovføi Blttiøb 11.3 Muliht f OIU-psjt Ovføi v Blttjøb jøs lt v it sjt it i REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 40 AV 41 sist vføistull. Pusjsøi c. 2,8 GWh. Dt viss til vlt t (vl 12). uliht f OIU-psjt

169 itss tivt uli vv ttiht, ut å ulisit, ll påvi ll 10,5 GWh. Ett S sitt sy tt DU-psjt, ytt tblt Ovføi ftt sp, it l vføistull. Pusjsøi c. Ovføi Bjøy REVISJONSDOKUMENT UVDAL SIDE 41 AV41

170 N Uvl u Røb : Aiv : F60 Sspp : 2014/322 Av. : Hls, ssil bv Ssbhl : Chisti Stp Kii v vttt lhlplitis tislij i pi MØTEBEHANDLING: Utvl Møtt Utvlss Kustyt /14 S jl: Kii v ihlt i lhlplitis tislij, s bl vttt i ustyt , s 42/14 Ft: Kustyt vt fsl til vit lhlplitis pl t i: Esist sjti i ll tilyti til lpil pptthls I pt 2.6 tilføys: søsfist 14 fø tt. V ppti v pl tt tt vtt bl ssbhl l v t t ssv h st s i fil i vttt pl. Ssbhls vui: Sjti: I vttt pl fststts sjti til l , vs t svisst sj hlt f til st. Dt h i væt itsj å utvi sist sjti f til sti. Dt fslås å pl i hhl til itsj. Ti f sji i svisst (jf 4-4): sji v i i upp 1 2 sj ll: Kl

171 sji v i i upp 3 sj ll: Kl sji v i i upp 1,2 3 i slutt slsp, sj f til: Kl S st til ls i N Uvl u til uttlls. H ust vitiht v å pptthl sist sj- åpisti. Rås fsl til vt: N Uvl u vt it lhlplitis tislij f pi Vl 1: it lhlplitis tislij f N Uvl u f pi Vl 1 Alhlplitis tislij

172 * NORE OG UVDAL KOMMUNE Alhlplitis tislij 1. Glt Rtislij bypå usilplitis hlispl f D lt sø sls- sjbvillif lhlvbhls i vsstls lhlplitis tislij. Alhllvv i v tilhø fsift ul f tislij.alhllvjl f ll å i sl sji v lhlhli iv Ku h s ålstti å bs sfusssi iiviull hlss j tllt bu v lhlhli iv. V ptisiv tislijslt ts hsy til t t b- ppvstiljø.dt bø så ts hsy til t u l v tuisti. Bvillisplitisl væ futsib tislij s i æi t iftsul usvilå.ktll v tillt bvilli sl si t sl sji sj i tå lv tislij Bvillispi 4 å. F bvillispi pphø bvilli ,jf lhllvs 1-6. EltsØs bhls i bvillispi is bvillif pi sv f til y bvillispiby V tilli fyls v bvilli sl t ls vt på sø ss ttil å h sls-ll sjbvilli. Fhl yttt til vl sl tills vt, jf. Alhllvs 1-7 b c. Dt ts hsytil tili fi søs utøvlsv bvilli i f v: bu på vilå s stt f bvilli bu på sj- ll lsbstls i v iftsspt ut ji lvisfhl v svisstt bu på lbstls 2. Sjbvilli 2.1. Vtilli v bvillisl sjlltsbliht,støls t st ålupp f vishttills vt. Ntiv fi tili iftsf, llts tht støls,tfil sssi fhl sl u tillsvt.

173 2.2. Dt tills i sjbvilli på føl st i føl situsj: Dt is i lili sjbvilli f visht i tilyti til sl bh. Dt is s hvl i sjbvilli v ittst t s bt spsilt på b u. Dt is i sjbvillitil tjø, bsistsj, is.l 2.3. Utøs svisl: Visht h bvilli f s iv ut s i. Oåt f sji sl væ sæsilt itt/vst jt v u. Utsvi sl u få ut sjs f ivls ut f f t t sj uhll. Dt å futstts t plitivtt bli vhlt t vishtsi t tisiv støyvi vhls i fhl til ilibbyls Slutt slsp: F slutt slsp t tt søis utvils v sistbvilli s fst i ll v spsill ltli Abul bvilli: Ku till itil 5 bul bvillijf. Alhllvs 4-5. Abul bvilli is tt søttt til u Bvilli f bstt li: Ku i bvillif lt bstt li ut v t s bt spsilt f b u. V utt is s hvl b bvilli til lhlhli i upp 1 upp 2. Søsfist 14 fø tt Bvillishv h sv f å søf tilstli vthl. 3. Tisbsi f sji v lhl N Uvl u h iføt ll fsift til lhllvs s hl sls sjti i N Uvl. Ll fsift pphvs vii f M hvisitil lhllvs 4-4 fststts sjti f lhlhlii i bvillispi til: Sji v lhlhli i f 22 til 60 vlupst lhl(upp 3) sj f l til Sji v lhlhlii (upp i upp 2) sj f l til F htll vttisbift sjbvilli t is utvit sjtitil l v t f lt i sluttt slsp.

174 F svisst/stut i ll i tilyti til lpil jl føl: Sji sj f l til l Åpisti f svisst: Svisst hl åpt ll (jf. Svislv 15). 4. Slsbvilli 4.1. Oiæ livfti tt søfå ivilt bvilli til slv lhlhli i høyst 4,7 vlupst lhl (upp 1), jf. lhllv Tisbsi f sl utlvi v lhlhli i upp 1. N Uvl u h iføt ll fsift til lhllvs s hl sls sjti i N Uvl. Ll fsift pphvs vii f M hvisi til lhllvs 3-7 fststts slsti f lhlhli i upp i i t s ij v bvillispi til: Sl utlvi v lhlhli i høyst 4,7 vlupst lhl (upp i) sj f l til l På fø sø- hlli slslt pphø l Dtt jl i fø Kisti Hilfts. Sl utlvi v i s vt i føst l fbut tt l på hv, tt l på fø sø- hlli uttt fø Kisti Hilfts. Sl utlvi v i s vt i føst l sl i sj på sø- hlli, i. 17. i, på st f sttisvl, fylstisvl, ustyvl flvsti vttt v lv. F slsst i ll i tilyti til lpil vil t i is bvilli f sl utlvi v lhlhli i høyst 4,7 vlupst lhlfø l Asv yiht Kustytvt lhlplitis tislij i ft v y bvillispi. Tilli v bvilli bhls i ssv us vttt lsjslt. Ku h sv f tll utøvlsv ul bvilli. 6. A fhl 6.1. Sls- sjtll: Ku sl h tlli s ivt lvs v utøvlsv tll. Ktllisl piits høyt.

175 Ktll sl sæli ftt sls- sjti, lssbstls, t t i sls ll sjs til ps s åpbt påvit v usil. All sls- sjstsl tllsiiu p å, t ttl tllt sl væ iiu t så s tllt bvilli. Diffsii f øvi sj tt stts støls tllbhv. Ktll sl i støst uli fts i pi på øt å t flst bsø/u Rppti v sti: Bvillishv pliti til å ppt til u stt lhlf hvt å i 1. s påføl å. Ostistll ul f utiv by s til hv ti føl sil sts s fststt i fsift. Gby f bul bvilli f ltli føl så sil sts i fsift, f stø t by bs s f lili bvilli. Sls- sjvift sl us utift til tlli. Ovsyt itt til sls- sjvift vstts til f f bl.. pplysis- hlissptilt å jfø svli vtspsus (s put 6.3) 6.3. lttll: Bvillishv sl h ittll f si visht, s l v sl bift jfø pplæi i lhllv si stt. Ku i ifsj tilby sbi ptshv tilt Asvli vtsp. I hv bvillispi u, s t fsil til t (sput 6.1 vsyt itt f sls- sjvift), tilby us i <(svli vtsp» til li l, sty, stft s h sl ll sji v lhlhli i s sitt bisfltv sls- sjsti u. Ku iist tilbut i æt sbi æisslsp, pliti vtult fi t fålstjli sbi. Fålt i å sp b il/fståls ll bvillisyiht æi st høy pts hs lt visht At i ul i. V t i ul i slt s hvl i svslhlhli i. Ofø ll å jø ut f bstls. 7. Rtislij f sj v vtls v lhllv, fsift vilå. Bu på lvt f sl ll sji v lhlhli i, ll t lvs h sh lhllvs fål lhlsti bli ttt pp bu i ppt

176 f sls- sjtllø, lsll siftli l f. I sistvttilfll sl påstusøsv tllø fø tilt bli ivstt. Nå t vt bu påvilå lhlsti,sl iistsj uilbt l s f f tult fsl til sj.if f øvi bhlisli lhllv fvltislv. V fststti v sjsf sl vus: Typ bu Hv vt but i fhl til lvt I hvil bvillishv ls Gjtls Hv s jt f å tt på fhlt Føl sjsl ubytts: V bu på lv /ll fsift /ll vilå yttt til bvilli ssiæt siftli vsl hvisi til tlippt. V jttt bu, vus bvilli itt f pi på i - 4 u. Hvist tt iii v bvilli pps y vtlspå ll futsti, is bvillif itil 3 å. V yttli vtlsis bvilli f st v bvillispi. V v vtlssf. s: sl/sji til iåi sl/sjitil åpbt busps si/sjitt sls-/sjti slutt sti ftt bu v ti li v bvilli vil i iss tilfll u sj f t tis på i - siftli vsl. 4 u ut futå Hvis t tt ii v bvilli sj tilsvv vtls tt tt put is bvillif pi på 3 å. V yttli vtlsisbvillif st v bvillispi. V l isi v stisppvf bi v bvillisby ll v l ibtli vbyt v ffll tt iæ pui, bvilli is itil stisppv tttt /ll by btlt. Bvillishv sl issiftli vslfø bvilli is, jf fvltislvsbstls. Vlsvt i lhllvbø t lt sjsts bvillishv stl ps. M hvisi til lhllvs 1-8, 1. l, bvilli is svilå i 1-7b i ppfylt. Bvillivil u is f pi f i u til t tis s ftt hl bvillispi,vhi v typ vtls vtlssvht. Bvillishv sl is siftli vslfø bvilli is, jf fvltislvsbstls.

177 Spøsål ii v bvilli vjøs v ustyt ll t uh lt vjølstil.

178 N Uvl u Røb : Aiv : K54 Sspp : 2013/1129 Av. : Kupll Ssbhl : Gt Bløst Høisuttlls. Fsl til Ril pl f vfvlti ilt tiltsp f vi Vst-Vi, vå Nulslå f pi MØTEBEHANDLING: Utvl Møtt Utvlss Fsp /14 Kustyt /14 S jl: Fylsutvl i Tl, Vstfl, Busu, Oppl, Aust-A, Hl Ashus fylsu, st fylså i S Fj fylsu, h vttt å l fsl til Ril pl f vfvlti i vi Vst-Vi ut til høi fftli ttsy. Høisfist Eli fsl til pl bli utbit v viyiht fylsu i sbi viutvlt. Sluttbhli v pl sj i bøt fylsu vå Vttt il pl vss til stl ji v K i sttså i 1. juli Pl i il sttli føi til u, il sttli sl bi til å s i tislij f lbu på tvs v u- fylss. Ds tislij fvis, i tt ul f å f isils tt pl- byislv. D il pl fststt iljøvlitts f lv, isjø, uv ystv. Miljøål fststts ihht. vfsift 4-6 ut fststts ihht D il pl l føi f å iljøål sl ås, hhlsvis if plpi ll utstts til s plpi ( ll ). Tilt sl væ ptiv i t å tt t tiltspt vttt t uli styiht s svli f ppføli v tilt. Høisut bstå v fi l: 1. Ril pl

179 2. Rilt tiltsp 3. Rilt vvåisp 4. Hlisp Dut li tiljli på: Ft: I 2007 vt Sttit Fsift f vfvlti (vfsift), s iplt EUs itiv f v i s tt. Fålt vfsift å i f fststtls v iljøål s sl si st uli hlhtli bsyttls bæfti bu v vå vssus. Fsift sl si t t utbis vts il fvltispl tiltsp f hv vi, sit på å ppfyll iljøål. Stii sl vfsift sø f t t fsffs øvi uspsul f å u jfø tt bit. All vfst sl tiss fø by på usøls vvåi s i ul f tiltspl. Vvlitt stit f lt bi, ålt å ppå iiu ølis jis tilst - i utsputt i ll vfst. Abit ll tiltslys i Nulslå h påått i t pi. D føst pi h Lif Sis svt f å l tiltslys bst på væ usp. Dt bl i pi svæt lit ti til ll fi. I 2013, sttt bit pp ij tisi lssifisi v Nulslå. Fi v bit h væt b i pi, uvis øt hv h sittt t svt ll påvii (tisi) i hvt bøsflt. Dt bl i fbu 2014 t t åpt øt f Nul, vft s hvt. Fiu 1. Miljøålt f lt v tilst. Fiu 2. Plhjult f jføi tt vfsift. Vvlitt i Nulslå Vvlitt i Nulslå ppstøs Ksb ltivt hp. fysis- jis pt. F buy l så tilst ltivt. I flsitusj vvlitt væ åli. I pi tø, svæt lv vføi vil lit

180 fusi h st svs f vlv is. Fl isjø lv/ b påvit v su bø på fjllt, t så væ lt tilfll v ft øyt, spsilt på Hvi. F fissfut t stø utfi ps. Ksb. Fl v sti ij s føl v ftpusj, s ij us vlitt på lv ppvstå f fis. I t El- fis jføt høst 2014 it Gj på sti i Rll Lpl. Dt bl fut svæt lit øt på stli pøvfis sti f... Lpl t... Ksj i Rll. Fissfu ps. Vli så pt v ftpusj. V å t v på vvlitt hi/ us ji vil u utytt sptsfis i Nulslå i stø, æislivt u vil tj på. Vvlitt støs Ksb utf ø bfli, spt vløp itsiv jbusift. Nulslå tilfsstill v til vfsift i tilst, y v tt syls vvlut. Fl v sivss h stø utfi ut f påvii, så usøt sivss vis. Ovvåi v sivss h til i i væt ptil, fust h væt på lå. Dt f viti t tt fust f vvvåi så til sivss, sli t vi utfø tt tilt f hv b/ lv. 3. Oisi v bit tt vfsift Alt bi ppføli v vfsift i N lt i i vi. Vå u i vi Vst Vi vå Nulslå. Oisi v vå Nulslå. Abit tt vfsift vil ftstt å v t stt sjt f u stt, så tt t vfvltis- tiltspl vttt. Våutvlt sl si ius vii fplitls, st fli fi tiuitt i bit t jis ølis vvlitt. Våutvlt sl så i t vi tiltsbit væ f ptsihti, fisihti shli. Våt Nulslå ist j D Gø l, s stys f Nulsutvili IKS. D Gø l t sbi ll 8 u 2 fyl, tilhø styisupp, bisupp, fupp fsupp. Stitt tt ij si istus f viyiht Busu fylsu. Hv på hvil å pl vil påvi u S yiht, f spl f pål yttt til spt vløp (i tå fusislv). Dtt v llplitis psss ut vt jføi, i ist fi tt i hvs pivt l s i byfisit. S tjstpust, f spl if VA, lbu, ftpust ll hvi. Dtt å s h ivii på hvvit å iljøål, s få sv f jføi v tilt. E utfi t l uspsul (hu så ftis fft v tilt) vil u fø pål v stsv tilt ut si fft. S sfusutvil, f spl i fbils vvii ll iljøål btils f æi (fisi, iusti). Mål bisj å vvis i fhl til st fft. Fi v pl i u

181 Vttt fvltispl tiltsp å ibis i lt us pl; upl, ulpl hlispl/stpl. M ifsj bit tt vfsift bit å l fvltispl f ll vå fi på Vptl: Ifsj yttt til vå Nulslå fi u vi Vst Vi si si: Tbll f vis vsit v fslått tilt f ul st flt på u i Nul. Ku Hv Tilt Sttus Flsb, Ksb Jlslvs bflt Pbltli Piltfs, uspsihti Flsb Svtt Kli/ Fslått silitbhli Flsb, Rll Nulslås bflt vst f Vli t.. Flsb Optilist jøsli, ut vlistp Sttt (Vstfl u i piltfs) Rll Nulslå f Kj til Ksj Bitpfb Rll Fisløys Kli/ silitbhli Rll Søjvt Kli/ silitbhli Rll Tihyvt Kli/ silitbhli Pllt, bø føls pp v u Fslått Fslått Fslått D flst tilt fslått i lltiltslys til Nulslå ps. Ksb, ttt t st s Ns vss- iitt (NVE), Olj- ipttt (OED), Miljøittt (MD), Fyls (FM). Dtt tilt ift. vsssuli, su bø ft øyt på Hvi. Dt i till fslått fivilli tilt, spsilt ift. li v lv- isjøfst. Fivilli listilt i ttt i tbll v. Kst fisii Dt st yttt til bit i hvt lt vå. Så lt h u ttt st l v st yttt til t å utbi ll tiltslys. Sbit på tvs v u fyl i f v D Gø Dl (DGD) h itt u t t sbi på tvs v s stsfftiv bist f å håt vfsiftsbit. Ovvåi v fysis- jis pt ts y v u, s DGD sø f å sstill sultt jfø bilis usøls (il f fyls). Kst i fbils tilt V utsifti v spt vløpsl, pis på ll / l. F stsfftivitt i jbut s til bi jt i Gsjø f jbbii, s så tvsj v ll tiltslys (Rulli v tiltslys f Nulslå). Di f vis t tilt i å høy sjsisi (sf) st stsfftivt.

182 Vtsjss (Gst vvi, ts vtsj) f hytis tilt (øfti..) bt til stsfftivitt på / P. F Nuls u stssvt tilt sjøvt v på st. St l v bfli ls lå b spt, vløp ss i på s vi pbl f Nul. Dt iilti u til å t t lt sivss væ påvit v f høy æisstff (fsf it). F å få vsit v tt, stts t i vvåi v lt sivss i sbi Fyls. I u støs Ksb, vil tilt i stø tts t ust. Fsl til fvltispl vil h, piæt h fit tilt, s fll i u us stsv. Dt l ifsj tiltsfsl f st. Dt f væ fist å ip ftt i tilt s ll fslått hv u h svt f lt flst. Dt f væ fist å ip ftt i tilt s ll fslått hv u h svt f flst. Dt fis isi f t li tiltspl i piitt tt t st-ytt-pisipp, t tilt st psis stsvui vls. Dt isi f t u vløpsst få i, fi t h t fis t tilt stit yihtsppføli. M tø ivlvt, svæt y v tiltsppføli vil sj vi u. Hvis i stitss s lbu, fis, v, jb ipusj bli s fullbyi påvi i fvltispl /tiltsp tilt piits ut f st/ytt-bi bli t i hlhtli vfvlti. Miljøål vil bli ifi på stsv åt, t vil i væ uli å ifi ll ål. Ssbhls vui: Nulslå sl å ull lltiltslys utbit i Dvæ fus på sivss i st pi flyttt f slv lå til sivss lbøsflt. Ifsj tiltslys til Nulslå li vlt i t ut. I ilpl f vfvlti ls t vt på t tilt s stts i v f å b tilst i vss sl h st/yttfft, t tilt s h bst st/yttfft bø piits. Dt ibæ splvis t u i øvivis å i s pål si v pututslipp til vss til ll fus, piit pål til s bi til støst tiv fft på vsst føst. Vi usts t t fl ulp å vis pp t hv t llti vil væ yss hsy ll splvis høy lbuspusj usi v æistilføsl til vss f lbusift. Vfsift futstt t ll vss sl bis pp til sptbl vvlitt stt i fhl til t s listis å ppå i fhl til st/yttfft, t uliht f å sø ispssj f t istvt EU h stt, hvis sfusst ufhlsssi høy f å ppå tt.

183 Gj isti s fttt i våt våt t sttt t vvlitt i fl v slsflt så åli t t å stts i stilt f å få pp vvlitt i hhl til EU vitiv. F s øs å stt s i i isti s fttt f våt tt å ls i Rilpl f vfvlti l t f si 151 til 163. Dt t svæt ftt bi s å utføt i vi lt vå f å ut s tilst i vss, f å sff s vsit v fusisil. Nå ti i f å pll tilt utbi hlispl f jføi v tilt. Hvis u å slutt s til pl s å ls f f t vi bit i vi, så ibæ t vi få vt ii v jføi v EU s vitiv i hl i i våt Nullå, s Lvi u ivlvt i. Dt si ss ptt hjlp f v yiht, t t ls pp til t u if lt vå i støst uli jfø øvi stilt stii, t t i bli fsjllsbhli if vsst vhi v hvil u fus tilhø. Utfi i Nuls u Msts fhl til v fli ft tt fø til buflit i uli vfst. All u i Nul bøt v stø i ftpusj. D støst utfi yttt til ftpusj lvå f bl. fis. Fist utjø æisitt f bift i l f æi, t tttivt fis st fi fis vjø f å t til s tuist. På si b vi ls st lv slft v fl. Vft på å us isi f st ølls v stø fl i ss tyht i hv, stii s utjø isi f bi ls lå. Kftv i sivss fø til lvis tøli v sti t f yti ppvst v øtyl. Dt viti t ftpusj stys j st ssj, stii s pusj i bisplss ftitt til l u. Tilt yttt til ftpusj sjlt v bø pt. F u t viti å føl på t s æiljø bli ivttt t ølis bls i lv/ b isjø ivts. Kftv s sl pp til vilåsvisj i pi i tilyti til Uvlslv i N Uvl, Gjuv/ Vj i Flsb. Rll u h bt åpi v vilåsvisj f Mystufss i piltfs (føst plfs). Ril pl f vfvlti vil få svs f ul plli, fusi ttsy/ tilsy. E vil i stø h fus på v v ssbhli i fti. I tiltspl t fslått fivilli tilt, s væ psitivt f u, t så fø til piiti/ ust jføisv v tilt. Rås fsl til vt: 1. N Uvl u slutt s til fslt til il pl f vfvlti i Vst Vi vå. 2. N Uvl u slutt s til fsl til ilt tiltsp i vi Vst Vi

184 3. N Uvl u slutt s til fsl til hlisp f vi Vst Vi 4. N Uvl u slutt s til fsl til ilt vvåisp f vå Vst Vi N Uvl u s psitivt på bit å si flls, bæfti bu v vssus på tvs v styiht, øs å væ tiv bisyt til t ål i vfsift ås. Stii vil u fhv bhvt f øt ssus f sttli hl f å si øis f å u jfø tull tilt if uli å, s f spl: lbu, vløp fus busit. N Uvl u futstt t isi v vbit f Nulslå ftstt tt s l s i. N Uvl u vil påp bhvt f si ll psss yttt til ulli v il pl f vfvlti visj v vftssj. Vl 1 Fsl til tiltslys f Nulslå

185 Rulli v tilts lys f Nul slå Bil 1 Ft: Lif Sis, Lås Fti Gu - H Lu Stitt D Gø Dl v/ Gu - H Lu

186 Ihl 1. Ili Bu Utfi i vsst Avlstisbhv Tilt i Nulslå Tiltslys ppstøs Ksb Tiltslys støs Ksb Gsjøvsst Åsuvsst Miljøål Mål f fsf Mål f Bti Li... 10

187 1. Ili Fsl til il pl f vfvlti i Vi Vst-Vi ut til høi fftli ttsy f juli t sb Pl pst hv vi ålt bæfti fvlti ppfylls f Vst-Vis 18 vå. Vås ll tiltslys ulsut f il pl. Dtt utt i tfttt j v ftul fsl til tilt f Nulslå vå. 2. Bu Nulslå v t v t v piltvå i bit EU s vitiv i N. EUs itiv flt i s lv j vfsift. Føst plpi v f t lt y bi i bå jføi v tilt, tisi, lssifisi, plbi f plli fi v tilt. Vbit æ s å plfs 2, tiltslys til Nulslå sl ulls. Ny plpi f 2016 Fiu 1 Kt v våt Nulslå til 2021 i hvs viføi v tiltså, Nulslå ppstøs Ksb (i s), Nulslå støs Ksb (i s) Gsjøvsst. Nytt i pi tiltsåt Åsuvsst, st t fust på tiltsjføi flyttt f hvlv til sivss. D ll tiltslys bsiv hvil vfst s v tilt, hv tiltt bstå v hv s sl føl pp, sli t vfsifts v ølis tilst i ll vfst ppfylls. Dt p i st l svæt tilst på vfst hhlsvis 64,9% v isjøfst 60,4% v lv- bfst if vfsifts v, h ll å ålt i Jbb iss vfst i st tiltspi bli å bsytt t fils. 3. Utfi i vsst Oppstøs Ksb vfst, s i if iljøålt i t tilst ut påvii f f t, su bø ll hyflis i (vfts, sti ut istvføi). Nstøs Ksb i Gsjøvsst vfst i t åli tilst. Hvås påvii f bfli, tttbby stø (ult- sptvløp) lbu. Svæt v vfst i Nulslå ts h/ h ølis tilst. Dt viti t fby bsytt iss vfst t fils. Nå t jl fis, h vi plit til å ivt Nulslå s t fisit vss bv sti støs Hvittifss, s t sjlt lsvss. Sivss spill så vstli ll s yt ppvståt f ls sjøøt.

188 4. Avlstisbhv Oppstøs Ksb t p i i vlstisbhv i slv Nulslå. Svæt få sivss vvåt, s jø t ult f å si vlstisbhv vsli. Dt it u til å tu t fl sivss h ltivt iljøtilst i fhl til fysisjis pt. I sivss støs Ksb situsj hlt, f viss vlstisbhvt f lt sivss. Tbll 1 vis vlstisbhv ålt tilføsl v lt sivss i Nulslå Gsjø h t bt vlsisbhv på 1,9 t P/ å 5. Tilt i Nulslå D ll tiltslys til Nulslå lt i i fi å. Oppstøs Ksb, støs Ksb, Gsjø Åsuvsst. 5.1 Tiltslys ppstøs Ksb Øyt fit s f t i vfst ps. Ksb, f bjpls v øyt på Hvi øvst i Nul h Vi ssus i sbi SNO utbit tiltspl, s ibæ bå fysis jis tilt f å bjp t. Fsui bjps li i flst bøsflt, spsilt i fjllv. E sl iilti s t fsui så tuli i fl bøsflt p. su bt. Bil 2 Søstvt i N Uvl. Ft: Gu- H Lu lvvilå f fis vilå istvføi bitptilt. Stt ifist vss (SMVF) vss s så påvit v sfusytti fysis ip t iljøålt ølis tilst i iliht ppås. SMVF i t ut, ti tilpss ølis iljøål. F SMVF i Nulslå, t fus på tilt yttt til åpt vilåsvisj v Uvlslv Gjuv- Vj. Tilt yttt til sti Kj- Ksj i Vli, hv Rll u h st v jøi v vilå jf. Vssuslv, bl.. f å få bt ppvst-

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74 vl tljll f IB 3/161,162, 4/16,43,62 74 ji 2011, it vij 22.05.2012 G itt f l l lj t i i vl tljll f, jæhl G 3/161, 3/162, 4/16, 4/43, 4/62, 4/74 låt liht i t v jæhl. t Gl i I B f lit 03 l 03 ifhl 03 vt ltt

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Li Pliis si INNKALLING Pll TIL MØTE I Tis 13.11.2012Kl 18:00på Hs Bfi: Kl. 15:30 Kb 44 (s 95) Kl. 16:00 Bchsi 55 (s 96) Bspisil 16:30påHs.Vlisi bsjs i sl spis. Gppøf l 17:00. Elffll lsil Sic,lf32220100

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

HELGELAND PLAST SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFYLLING I SJØ ppaiv Hlla i Bå appttyp øka 2--2 HLL L ØK ILLL IL FYLLI I JØ HLL L ØK ILLL IL FYLLI I JØ ppa: 35 ppaav: Hlla lat kut : Filav: -ap--35 vij at 2--2 Utabit av Li tøv Ktllt av u hu Uå kjt av Li tøv Bkivl øka

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

gjennomført for Hvaler Hytteforening

gjennomført for Hvaler Hytteforening Foftt(): Rppot.: ISBN: ISBN: Syøv Rubch, Østfoldfosig og Mo Nils, Miljøom AS OR.32.12 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør Ny på, b, i l i i l u vi, f l il ph y i ihilø bl i l b h lu f h. ø v. O h j ø å ø i i å j å bu j, ø i l D ll vil hi h i-b p l l bj, l E b F, ilf f j ip j lv æ c fl bj l b ii 1 h v, bli M lii i ll i v L

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra.

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra. Støst på bilutsty N 1 jaua 2013 sal g a u ja t vi m g d f s k b tak 1999,- Pacific 500 Vlum: 330 lit THU 631550 4 LITER Vil: 469,- 199,GTX 10W40 CAS GTX10404L Fa: 999,- 599,7 amp BATTERILADER STARTHJELP

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

Boligsosialtarbeid - et mangehodetroll?

Boligsosialtarbeid - et mangehodetroll? Blissilti - t ntll? itil H ill Kunnsttøksinliplitiskkptnsjnnå lkunnskp fin. Allskl t tyt itil H ill.-.kt i ti lh ill.. kt Bkunn I N-N t sålnt ått kun s innått, ll i f å innå, ptnskpsvtl Husnkn.t l i kunnskpsppyinnf

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya pvi Si Ri i Ob 2 pvi () f f i f vii v vi f 24. Rpp f v S vv, i i pp f Sfp. i f Rji j vi pi. pvi vii i i v Sfp ip v (S). pvi b pp i hh i v f ip (Rv) i hv (). hv 2. Sipi. Ov v 4. Mihi. Aiv. i f fpjf piii

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Dokument 4. Sivilombudsmannen

Dokument 4. Sivilombudsmannen Dkumt 4 (2013-2014) Mli fr årt 2013 fr Sivilmbusm Avitt til Strtit i mrs 2014 2 Dkumt 4 2013 2014 Til Strtit I smsvr m lv 22. jui 1962 r. 8 m Strtits mbusm fr frvlti 12, jf. Strtits istruks fr mbusm 19.

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Si 1 av 6 Vrnrun sjlist g ppfølging Ml virgån sl Gjnt av: AMU Dat: Vrnmrå:Ml vg sl Dltar : Hvvrnmbu Arn Brvi, vatmstr Olav Mrstøl, Pr Arnt Harns ATV Elvråslr Juli Riis g Fungrn HMS-ansvarlig: Kirsti M

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

a) Hva er sannsynligheten for å trekke ut en rød kule? Det er til sammen 10 kuler, og 2 av disse er røde. Det betyr at P (Rød kule) =

a) Hva er sannsynligheten for å trekke ut en rød kule? Det er til sammen 10 kuler, og 2 av disse er røde. Det betyr at P (Rød kule) = Oppgaver sannsynlighetsregning Oppgave 1. a) Hva er sannsynligheten for at et terningkast gir 3 eller 4 som resultat? Et terningkast har 6 mulige utfall. 2 av utfallene gir 3 eller 4 som resultat. Det

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj109 RENDALEN KOMMUNE Fat sko Åspa NATURFAG fo 10. t 2014/2015 TID T E M A 34-35 7 E KOMPETANSEMÅL Ev s k.. Fo hvoda v podus ktsk fa foyba kkfoyba kd. Obsv ARBEIDSMETODER Fs jås ytt Dabast dvs. Fasata.

Detaljer

SØKNAD OM SPILLEMIDLER

SØKNAD OM SPILLEMIDLER SØKNAD OM SPILLEMIDLER 4. SØKER: LAKSELVDAL SKYTTERLAG Lsivdl Syt thus d fi libb A su : 933 4 - Bid - Øt - Gi - Fobd BEHOVSANALYSE/BEHOVSOPPGAVE NYTT SKYTTERHUS MED FIN KALIBERBANE. Bhovslys jot d bu i

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua Å 56,T B VæG D,, - D D V, 5;ANERKJENNE "A, BB, "(5-8) I IA:DOKUMENTASJONELLERDEKORASJON? G Dæ ITI, EIV, VI, VH V D,æ 5D æ Å56 Å34- I I 3 V 4 P 4 : V 5 V 5 M 5 K 5 G 6 G: 6 G: 6 T: 6 H: 7 D: 7 S 7 P 8 V

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016! J fø i ibu i ffii pubj f vi 0! J i i b i fii ubfi f f 0 på på 0 v, u i på iv.c i i i! iø ø b v j pp i å ji iu u i f f uí fici ió v iv.c 0 vi 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f ffii ui f vi iv.c h v i 05

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Si 1 av 5 Vrnmrå:Ml vg sl Dltar : Hvvrnmbu Arn Brvi, vatmstr Olav Mrstøl, Sjur Spurlan ATV, BHT v/ Tv Martinsn g HMS-rinatr: Ov Opsta I møtt: Elvråslr Håvar Bjørnrm Vrnrun gjnnmført at:12.01.15 Fatr Fysis

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf: 55 31 95 00 FORSLAGSTILLERSI PLANSKILDRINGAV 08.11.2012

Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf: 55 31 95 00 FORSLAGSTILLERSI PLANSKILDRINGAV 08.11.2012 Ad ll s Dmi 3 5017 B Tlf: 55 31 95 00 FORLAGTILLERI PLANILDRINGAV 08.11.2012 Dljulisl f TRENGEREIDPOLLENMÅBÅTHAMN DELAV GNR1/BNR 3 PLANID:20120005 OMMUNALTANR:12/1025 FJELL OMMUNE Plsildi - Tidll småbåhm

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE F UUØKL Walsth&Øya idmsutvikli åv 5 - uudsøkls ppda : 5686 appt at: 424 J & MLJØ, Ø Ø Fylk kshus Kmmu s td Ås UM: (uf 89, s 2) 64 6666 Byh ppdasiv Walsth&Øya idmsutvikli v/ds Walsth ppda fmidlt av ppdasfas

Detaljer

Prisliste Januar 2015

Prisliste Januar 2015 Prisliste Januar 2015 Side 1 Prisliste Interfil AS Januar 2015 Prisgruppe A Side SuperFlow Eco Posefilter med miljøramme i tre M5-F9 3 SuperFlow Alu Posefilter med markedets mest stabile ramme M5-F9 17

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

ROM PORT STYRKETRENING F036 APP.ROM HC WC DUSJ F034 EKSIST. F037 EKSIST. EKSIST. EKSIST. EKSIST. ROM F025 EKSIST. EKSIST. EKSIST.

ROM PORT STYRKETRENING F036 APP.ROM HC WC DUSJ F034 EKSIST. F037 EKSIST. EKSIST. EKSIST. EKSIST. ROM F025 EKSIST. EKSIST. EKSIST. . VRST SPRNRSNTR ON. 8 S 0 R. 008 US 05 VRST 007 005 SPRNRSNTR 2 m2 00 02 03a 03 037 023 024. 025 R. 02 R. 027 OPPVS 028 OPPVS 029 03 ØN 38,2m2 035. OPPVS NTTT SVT V YTTRV. ØN NNRNN Å ÅTS PÅ STT. 9 034

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 5. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 5. Bokmål Fsit Grunnbok Kpittel Bokmål Kpittel Enkle snnsynligheter. For eksempel: Hvordn blir været? Kommer vi til å vinne kmpen? Får jeg lt rett på prøven? osv... b Meteorolog, ksjemegler, geolog, politiker osv...

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Det Går Et Festtog Gjennom Landet! Jubileumssang for Grunnlovsjubileet 2014

Det Går Et Festtog Gjennom Landet! Jubileumssang for Grunnlovsjubileet 2014 Egsunds Mandssangnng 1.01.013 TENOR 1 TENOR BASS 1 BASS D D D m st t ma. t t l l e t t!. n! n r sj sk n d, ks A la marca q = 105 D D D m t st ma. t t l m l t e t! n n!. r sk sj n d, ks D D D m t st ma.

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fultet fo teologi, ust og desig Teologise fg Esme i: Diset mtemti Målfom: omål Dto: 8005 Tid: 5 time / l 9-4 tll side il foside: 0 tll ogve: 0 Tilltte hjelemidle: Fohådsgodjet odo Hådholdt lulto som ie

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {.

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {. Osl Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvrsen Libakkfaret BB, 1184 Osl +47 95100991 / sipalki@sipalki.n / www.sipalki.n OSLO SIPALKI KLUBB www.sipalki.n HI {.i(b_ -tr [lff'*t*,.u,, PROTOKOLL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer