Trafikkopplæring Ved Bodøsjøen skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikkopplæring Ved Bodøsjøen skole"

Transkript

1 Versjn 2014 Trafikkpplæring Ved Bdøsjøen skle Bdøsjøen skle har siden ppstarten i 2004 hatt fkus på trafikk. Vi er en skle sm er mye på farten, både sm gående g syklist i trafikkert mråde. Trn Espen Enger g Tm Schultz Bdøsjøen skle Versjn 2014

2 Bdøsjøen skle i trafikken 1 Innhldsfrtegnelse Bdøsjøen skle i trafikken... 2 Allmenne regler... 2 Hvrdan frhlder Bdøsjøen skle seg når vi?... 2 Bruker buss:... 2 Sykler i trafikken:... 2 Går i trafikken Bruker privatbiler, kjøres av freldre g lignende Bruker refleksvester Målppnåelse:... 3 Regler g knsekvenser ved brudd:... 3 Plan fr trafikkpplæring trinn... 5 Barnetrinn: trinn... 5 Mellmtrinn: trinn... 9 Ungdmstrinn: trinn Tema fr samarbeidsmøter med freldre Sykkelpplæring...12 Gjennmføring sykkelpplæring fr 4. trinn...12 Gjennmføring sykkelpplæring - ppfølging fr 6. trinn...12 Sykkelrutene Valgfaget trafikk...21 Årsplanen fr valgfaget Trafikk:...21 Plan fr Trafikalt Grunnkurs ved Bdøsjøen skle Teri ttalt 10 timer Trafikkpplæringen, Øvingskjøring g kjøreerfaring Tema 1.1 g Gjennmføringen: Grunnleggende frståelse fr trafikk Tema Gjennmføringen: Mennesket i trafikken Tema Gjennmføringen: Førstehjelp 6 timer Gjennmføringsplan versikt Mørkekjøringsdemnstrasjn 3 timer Hvedmmenter sm skal belyses i pplæringen: Demnstrasjnsøvelser i mørkekjøring

3 Bdøsjøen skle i trafikken 2 Bdøsjøen skle i trafikken Bdøsjøen skle har siden ppstarten i 2004 hatt fkus på trafikk. Vi er en skle sm er mye på farten, både sm gående g syklist i trafikkert mråde. Vi har hatt et tett samarbeid med Trygg Trafikk helt siden planleggingen av sklen, g valg av trafikale løsninger i sklemrådet. Denne planen tar fr seg alle elementer m hvrdan vi jbber med trafikk ved sklen. Planen er ikke helt ferdig utviklet, g vil nk årlig få nye ppføringer. Dette er gjeldende versjn Allmenne regler Ifølge pplæringslven 9a-2 skal det tas hensyn til tryggheten til elevene. Da er sklen nødt til å ha nen regler sm gjelder når de skal ferdes ute i trafikken. Hvrdan frhlder Bdøsjøen skle seg når vi? Bruker buss: Det er ikke fastsatt ne eksakt elevtall pr. vksen når vi ferdes med buss. Dette er situasjnsavhengig g stedsbasert. Det har gså betydning m det er leiebuss eller rutebuss. Elevene må på frhånd ha fått tilstrekkelig pplæring i hvrdan man pptrer i bussen g på busshldeplassen. Aktuelle drøftingsspørsmål før gjennmføring av tur: Hvrdan fungerer busshldeplassen? Er det spesielt trafikkfarlig mellm sklen g hldeplassen, hva kan i så fall gjøres fr å trygge frhldene? Alle elever skal bruke beltet sm er mntert i bussen. Sykler i trafikken: Det er ikke fastsatt ne eksakt elevtall pr. vksen når vi sykler. Dette er situasjnsavhengig g stedsbasert. Når vi sykler skal de vksne ha på seg egne refleksvester. Ved stre elevmengder skal det være en vksen først g en bak alle elevene. Disse skal gså være utstyrt med walkietalkie, mbiltelefn eller mulighet fr annen kmmunikasjn. Aktuelle drøftingsspørsmål før gjennmføring av tur: Hva må gjennmgås med elevene på frhånd? Hva slags sikkerhetsutstyr er nødvendig? Hvilke rutiner skal følges dersm en skade ppstår? Går i trafikken. Det er ikke fastsatt ne eksakt elevtall pr. vksen når vi er ute g går. Det er situasjnsavhengig g stedsbasert. De vksne skal ha på seg refleksvest. Aktuelle drøftingsspørsmål før gjennmføring av tur: Hva må gjennmgås med elevene på frhånd? Hvilke rutiner skal følges dersm en skade ppstår? 2

4 Bdøsjøen skle i trafikken 3 Bruker privatbiler, kjøres av freldre g lignende. Vksne ved sklen bruker privatbilene minimalt. Det er bare ved helt spesielle tilfeller at dette skal gjøres. Hldningen til Bdøsjøen skle er at vi ikke bruker freldre/fresatte til å skysse elevgruppen i private biler. Vi kan ikke kvalitetsikre slik transprt gjennmføres på en frsvarlig måte. Aktuelle drøftingsspørsmål før gjennmføring av tur: Hvrdan kan vi frsikre ss m at transprten er frskriftsmessig g sikker? Hvrdan håndterer vi at elever ikke får lv til å delta på turer hvis privattransprt benyttes? Bruker refleksvester. Alle vksne bruker refleksvester når vi er sammen med elevene, uansett situasjn. 1. g 2. trinn bruker egne refleksvester når de er ute. 4. trinnselever sm sykler er under pplæring, g bruker egne refleksvester. Vi har egne pplæringsvester sm brukes i frbindelse med pplæring på sykkel. Målppnåelse: Kmpetansemålene sm ligger innenfr de ulike fagene er lagt inn i årsplanen til sklen. Dette sikrer en kntinuitet i pplæringen uavhengig av hvilke pedagger sm er invlvert. Trafikkskissen deles gså ut til de pedaggene sm er ansvarlige fr de ulike trinnene. Aktivitetene sm skal gjennmføres på de ulike trinnene blir gså lagt inn i sklens årshjul. Regler g knsekvenser ved brudd: Siden Bdøsjøen skle er en skle sm hele tiden ferdes ute i trafikkbildet, er vi avhengige av å tenke sikkerhet g mulige faremmenter ved de ulike veivalgene man tar. Fr å få dette til må vi fkusere på en pplæring sm viser elevene hvrdan man skal pptre i trafikken. Det er derfr utarbeidet nen regler sm må følges g disse reglene fremgår ved hver beskrivelse av de ulike veivalgene man tar. Det sm er viktig er at alle er knsekvente i frhld til disse reglene. Det er utarbeidet ulike regler i frhld til m elevene sykler eller går eller tar buss. Ved sykling til sklen uten hjelm: Elevene blir krrigert av de vksne. Sykkelen må parkeres inntil eleven har fått hentet/lånt seg hjelm. Det medfører gså melding til hjemmet. Her er det viktig å ppfrdre freldrene til å ta hjelmbruk alvrlig. Det er gså prtkllført gjennm FAU at både vksne g barn ved Bdøsjøen Skle skal bruke hjelm. Dette skal gså være prtkllført i sklens rdensreglement. Ved sykling der sykkelen ikke er i frskriftsmessig stand: Elevene blir krrigert av de vksne. Sykkelen må parkeres. Eleven kan få låne sykkel ved sklen dersm det finnes. Hvis det ikke er utlånssykler tilgjengelig blir eleven frhindret fra aktiviteten. Eleven må dermed sitte på sklen g arbeide med tilrettelagte ppgaver eller delta ved aktiviteter der elevene går. Ved regelbrudd på sykkel: Elevene blir krrigert av de vksne sm er med på turen. Eleven får sykle ferdig den turen han/hun er på. Ved neste tur vil eleven måtte gå. 3

5 Bdøsjøen skle i trafikken 4 Ved regelbrudd sm gående: Elevene blir krrigert av de vksne sm er med på turen. Ved regelbrudd på buss: Elevene blir krrigert av de vksne sm er med på turen. 4

6 Plan fr trafikkpplæring trinn 5 Plan fr trafikkpplæring trinn Barnetrinn: trinn 1. trinn Aktivitet Nødvendig materiell g utstyr. Når? Tur i nærmiljøet Aug - sept Sklevei, kartlegging Hvr går man fysisk Den enkeltes sklevei Undergang De sm kjøres Hvr kjører de Sette av elevene i lmme Gå undergang Fkusere på trafikk i g rundt sklegården Ball ver vei Klatring på brøytekanter Biler på sklens mråde i skletiden Hele året Refleks Oktber Veivalg Bdøsjø-fjæra T alternative ruter Lille Frøbel Lyskryss/undergang Hldninger til kryssing av vei Regler i frhld til transprt Hvrdan ppfører vi ss på busshldeplass ved på- g avstigning. Skilt Gangfelt Gangvei Hldeplass fr buss Frbudt fr gående Frbudt fr gående g syklende Ved turer Situasjnsbetinget Hele året 5

7 Plan fr trafikkpplæring trinn 6 2. trinn Aktivitet Nødvendig materiell g utstyr. Når? Trafikkbka: Syn g hørsel, refleks g skilt «Trafikkbka» - Klassesett. Hentes fra Høst Kap 3, 4 g 7 bibliteket Regler i frhld til transprt Hvrdan ppfører vi ss på busshlderplass ved på- g avstigning Situasjnsbetinget Gåregler i trafikken Gå langs vei/på frtau Kryssing av vei Med/uten gangfelt Enkle regler fr sykling Påbudt utstyr på sykkel Hldninger Hjelm Respekt Myk trafikkant Skilt Repetisjn av skilt på 1. trinn Refleks Veivalg Bdøsjø-fjæra T alternative ruter Lille Frøbel Lyskryss/undergang Hldninger til kryssing av vei Hele året April Hele året Oktber Ved turer 6

8 Plan fr trafikkpplæring trinn 7 3. trinn Aktivitet Nødvendig materiell g utstyr. Når? Trafikkbka: Vinter, buss g skilt «Trafikkbka» - Klassesett. Hentes fra Høst Kap 5, 6 g 7 bibliteket Telling Antall biler, hvr mange i hver bil, bilbelte, g lignende. Refleksjakten Hvr mange reflekser finner du hjemme? Like reflekser/reklamereflekser Skilt Påbudt kjøreretning Sykkelvei Sykkelfelt Gang g sykkelvei sykkelruteskilt Veivalg Bdøsjø-fjæra T alternative ruter Lille Frøbel Lyskryss/undergang Hldninger til kryssing av vei Telling skjer på høsten. Trygg Trafikk s landsdekkende telling. Telling skjer på høsten. Trygg Trafikk s landsdekkende refleksjakt. Hele året 7

9 Plan fr trafikkpplæring trinn 8 4. trinn Aktivitet Nødvendig materiell g utstyr. Når? Sykkelpplæring Arbeid med Elevhefte 1 fra Trygg Trafikk. Gjennmgang med DVD Trå til. Sykkel g vedlikehld Hjelm Skilt Repetisjn av andre skilt innkjøring frbudt trafikkfrbud frbudt fr syklende frbudt fr gående g syklende vikeplikt farlig veikryss frkjørsvei Bestill materiell fra Trygg Trafikk. Må gjøres ved sklestart. Elevhefte 1 Sykkelprøve 1 Gdkjent sykkel-merker Gjennm vinteren Teretisk prøve Praktisk sykkeltrening. Ferdighetsløype. Gjennmføres gruppevis. Egne sykler kan brukes. Tren på å sykle til Spektrum. Ansvarliggjør freldre sånn at de kan trene med barna etter ppsatt reiserute. Gjennmgang med DVD Trå til. Ferdighetsløype. Sykling i trafikken. Praktisk sykkelprøve Ferdighetsløype Sykkeltur til Spektrum. Vedlikehld av sykkel. FAU- arrangert mekkekveld Veivalg Spektrum/Badeland Maskinisten Bruke Sykkelprøve 1 fra Trygg Trafikk Utarbeid diplm ved bestått teri. Utarbeid diplm fr bestått praktisk test. Utarbeid skjema m hva sm må taes hensyn til. Svarslipp Utarbeid sertifikat fr bestått praktisk g teretisk test. Opprette kntakt med FAU. Kan pliti eller andre bistå? Februar - mars April (Når frhldene tillater det) April- mai (Når frhldene tillater det) April- mai (Når frhldene tillater det) Etter bestått sykkelprøve, både teretisk g praktisk. 8

10 Plan fr trafikkpplæring trinn 9 Mellmtrinn: trinn 5. trinn Aktivitet Nødvendig materiell g utstyr. Når? Trene på elementer fra de frskjellige veivalgene. Spektrum Maskinisten Alstad B. Mørkvedlia (Idrettsdag) Ulike langturer. (Sløyvannet rundt) April Hele året 6. trinn Aktivitet Nødvendig materiell g utstyr. Når? Kartlegging Sklestart Hvr langt går, sykler elevene i løpet av skleåret. Hvilken distanse tilsvarer det. Hvem blir kjørt til sklen? Lag trinnvis statistikk. Knkurranse Sykkelpplæring Arbeid med Elevhefte 2 fra Trygg Trafikk Trafikkregler Praktisk trening i trafikken. Elementer fra arbeid med Elevhefte 2. Veivalg Spektrum Maskinisten Mørkvedlia Ulike langturer. (Sløyvannet rundt.) Bestill materiell fra Trygg Trafikk. Må gjøres ved sklestart. Elevhefte 2 Sykkelprøve 2 Høst evt. vår Høst Hele året 7. trinn Aktivitet Nødvendig materiell g utstyr. Når? Fartskntrll Sept Området rundt Bdøsjøen Skle. Bearbeiding av tallmaterialet. Videreføre resultater til pliti g media. Walkie-Talkie Stppeklkke Avstandsmerker Omregnings-tabell. 9

11 10 Ungdmstrinn: trinn 8. trinn Aktivitet Nødvendig materiell g utstyr. Når? Viktighet av sikkerhetsutstyr Sykkelhjelm, bilbelte, refleks. Egghjelmer, refleks Film Oktber 9. trinn Aktivitet Nødvendig materiell g utstyr. Når? Refleks Innkjøp av refleksmaterialer, lenker, låser ++ Oktbernv Refleksdem Lage egne reflekser 10. trinn Aktivitet Nødvendig materiell g utstyr. Når? Refleks: Gjennmføre Oppdrag: Refleks fra Trygg Trafikk. 6-8 timer settes av. Undervisnings-pplegg fra Trygg Trafikk Høst: 6-8 timer Kunne det vært deg? Gjennmføre pplegget med utgangspunkt i Trygg Trafikks pplegg. Undervisnings-pplegg fra Trygg Trafikk. Nyåret: 6-12 timer. 10

12 11 Tema fr samarbeidsmøter med freldre 1. g 2. trinn - høst: Intrdusere sklens trafikkplan Fkus på trafikkfrhldene rundt sklen Bringing g henting. Kjøring i/på sklens mråde. Bruk av refleks 3. g 4. trinn - høst: Vise til sklens trafikkplan. Fkus på trafikkfrhldene rundt sklen Bruk av refleks Bringing g henting. Kjøring i/på sklens mråde. Hvr skal elever settes av? Sykkelpplæringen på 4. trinn: Gjennmføringen. Teri, øving g praksis Få trinnet/fau til å gjennmføre «sykkelverksted» til våren trinn - høst: Vise til sklens trafikkplan. Fkus på trafikkfrhldene rundt sklen Bruk av refleks Bringing g henting. Kjøring i/på sklens mråde. Hvr skal elever settes av? Gjennmgå sklens reglement i frhld til sykkel Krav m hjelm Sykkel i frskriftsmessig stand Knsekvenser ved brudd på reglene trinn - høst: Vise til sklens trafikkplan. Fkus på trafikkfrhldene rundt sklen Kjøring i/på sklens mråde. Hvr skal elever settes av? Gjennmgå sklens reglement i frhld til sykkel Krav m hjelm Sykkel i frskriftsmessig stand Knsekvenser ved brudd på reglene. Intrduksjn av «Trafikk» sm valgfag. Hva sm ligger i faget, g hvrdan det gjennmføres. 11

13 Sykkelpplæring 12 Sykkelpplæring Bdøsjøen skle har en grundig sykkelpplæring på 4. trinnet, slik at disse elevene kan sykle til å fra sklen når våren er kmmet. Gjennm vinteren gjennmfører vi den teretiske biten ver tid, g når frhldene tillater det, så går vi i gang med praktisk øving g prøve. Bestått prøve ender så pp med Sykkelsertifikatet, med navn g bilde. Gjennmføring sykkelpplæring fr 4. trinn Her kmmer et skissert pplegg på hvrdan vi gjennmfører sykkelpplæringen på 4. trinnet. Gjennmføring sykkelpplæring - ppfølging fr 6. trinn Her kmmer en plan på hvrdan vi følger pp sykkelpplæringen på 6. trinnet. 12

14 Sykkelpplæring 13 Sykkelrutene Alle ansatte ved Bdøsjøen skle skal ha kjennskap til hvilke ruter vi velger når vi beveger ss i trafikken. Vi har nen fast definerte ruter sm vi skal frhlde ss til, slik at elevens ppførsel i trafikken er mest mulig frutsigbar. Rutene er lagt ut fra det mest trafikksikre alternativet, g skal følges sm utgangspunktet fr all ferdsel i nærmrådet, sm gående g sm syklende. Bdø Spektrum/Nrdlandsbadet Rute Spektrum Samle elevene utenfr sklen. Frtell dem hvr vi skal Hvrdan vi frventer de skal være i trafikkbildet. Det sykler en lærer først, g gjerne en bakerst. Vær ppmerksmme på all annen trafikk på frtau g gang- g sykkelvei. Sm syklister har vi vikeplikt g må ta ekstra hensyn til andre myke trafikanter. Vis hensyn g ppmerksmhet. Frtau: Vi sykler på venstre side, fr å kmme lengst unna trafikken. Vi sykler på rekke, 1 g 1. Hld gd avstand til den fran. Det er ikke ftgjengerfelt før vi kmmer ned til avkjøringen til Bdøsjøen camping. Det er lengden på frtauet. Vær ppmerksmme på veiene sm kmmer inn på frtauet, Tppseilveien, Fembøringsveien, Kvernhusveien. Vi sm syklister har vikeplikt fr annen trafikk. Brems ned før hver vei, sikre ss at det ikke kmmer bilister før vi sykler videre. Kmmer det biler, går vi av sykkelen g triller den ver veien. Vær ppmerksm på at vi må ha øyekntakt med bilføreren fr å sikre ss at han stpper. Gang- g sykkelvei Ved innkjøringen til Bdøsjøen camping blir det en vergang fra frtau til gang- g sykkelvei. Det er ftgjengerfelt ver veien så her går vi av sykkelen g triller den ver gangfeltet. Vi sykler på høyre side, på rekke, 1 g 1. Hld gd avstand til syklisten fran. Vi følger gang- g sykkelveien til ca 50 meter før rundkjøringen. Her stpper vi g venter til alle sammen er samlet. Vi går i samlet trpp fram til rundkjøringen fr å gå ver ftgjengerfeltet. Her er det viktig at man får øyekntakt med bilførere fra venstre, fr å sikre ss at vi er sett g at de stpper. Når vi kmmer til trafikkøya midt i rundkjøringen sikrer vi ss øyekntakt med bilførerne fra høyre. Etter vergangen triller vi sykkelen litt frbi utgangen slik at alle sammen kmmer seg trygt ver. Olav V gate gang- g sykkelvei. Naturlig rute fr ss er gang- g sykkelveien langs Olav V gate. Her sykler vi på høyre side, på rekke 1 g 1. Hld gd avstand til syklisten fran. Vi svinger av gang- g sykkelveien ved bmmen før Flymuseet. Her sykler vi gså på høyre side, på rekke 1 g 1. Krysning Flymuseet Bdø Spektrum Vi går av sykkelen g triller den ver veien når det er klart. Det er ikke gangfelt her, så vi må sikre ss at bilistene ser ss g stpper. 13

15 Sykkelpplæring 14 Kart til Spektrum: 14

16 Sykkelpplæring 15 Mørkvedlia Rute Mørkvedlia Samle elevene utenfr sklen. Frtell dem hvr vi skal Hvrdan vi frventer de skal være i trafikkbildet. Det sykler en lærer først, g gjerne en bakerst. Vær ppmerksmme på all annen trafikk på frtau g gang- g sykkelvei. Sm syklister har vi vikeplikt g må ta ekstra hensyn til andre myke trafikanter. Vis hensyn g ppmerksmhet. Gang- g sykkelvei Vi sykler fra sklen g følger gang- g sykkelveien fram til ICA. Vi sykler på høyre side, på rekke 1 g 1. Hld gd avstand til syklisten fran. Vær ekstra ppmerksm på myke trafikanter. Brems ned g følg gdt med m det kmmer bilister ved innkjøringen til blkkene i Bdøsjøen. Her er det gangfelt så bilistene har vikeplikt hvis vi triller sykkelen. Hvis det ikke kmmer biler kan vi sykle ver her g frtsette på høyre side. Brems ned ved innkjøringen til Gilde g de andre småveiene sm krysser sykkelveien. Her er det ikke gangfelt så sørg fr blikkntakt med bilførere. Stpp g trill sykkelen ver hvis det kmmer biler. Det er gangfelt på veien inn til Alstadenga. Her stpper vi g triller sykkelen ver. Sørg igjen fr blikkntakt med bilførere. Frtau Ved ICA sykler vi på frtau inn til Alstad. Her sykler vi på venstre side fr å kmme lengst mulig unna trafikken. Vær ppmerksmme ved kryssing av småveier, trill sykkelen hvis det kmmer biler. Vær gså ppmerksmme på andre trafikanter. Vi sykler på rekke, 1 g 1. Kryss på Alstad Vi stpper 50 meter før krysset g sikrer ss at alle triller sykkelen ver gangfeltet i samlet trpp. Her er det lysregulert så bilistene har vikeplikt. Stl aldri blindt på en bilfører så sørg fr blikkntakt. Gang- g sykkelvei. Sykle på høyre side, på rekke 1 g 1. Vis hensyn til andre trafikanter. Hld gd avstand g vær ppmerksm. Kryss på Hunstad Vi stpper 50 meter før krysset g sikrer ss at alle triller sykkelen ver gangfeltet i samlet trpp. Her er det lysregulert så bilistene har vikeplikt. Stl aldri blindt på en bilfører så sørg fr blikkntakt. Gang- g sykkelvei. Sykle på høyre side, på rekke 1 g 1. Vis hensyn til andre trafikanter. Hld gd avstand g vær ppmerksm. 15

17 Sykkelpplæring 16 Kryss på Mørkved Vi stpper ved begge lysregulerte kryssene på Mørkved. Vi triller syklene ver g er ekstra ppmerksmme på blikkntakt. Gangbrua Vi sykler ver gangbrua på Mørkved g hlder til høyre, på rekke 1 g 1. Vi er ekstra ppmerksmme på ftgjengere da det er begrenset med plass. Når vi har krysset gangbrua er det en liten gangvei før vi må krysse Mørkvedveien. Her samles vi før kryssing g går ver i samlet trpp. Det er gangfelt her så vi triller sykkelen ver. Vær igjen ppmerksmme på bilførere g sørg fr blikkntakt både til høyre g venstre. Gang- g sykkelvei. Sykle på høyre side, på rekke 1 g 1. Vis hensyn til andre trafikanter. Hld gd avstand g vær ppmerksm. Ved kryssing av veiene ved Bdin Vg skle g Høgsklen er det gangfelt. Hvis det ikke kmmer biler kan vi sykle ver men vi utøver ekstra ppmerksmhet her. Kmmer det biler går vi av sykkelen g triller ver. Her er det gså viktig med blikkntakt. Ved avkjøring til Mørkvedlia idrettspark stpper vi 50 meter før ftgjengerfeltet g sikrer ss av vi krysser veien i samlet trpp. Vær ppmerksmme g få blikkntakt med bilførere både til høyre g venstre. Kart til Mørkvedlia: 16

18 Sykkelpplæring 17 Maskinisten Rute Maskinisten Samle elevene utenfr sklen. Frtell dem hvr vi skal Hvrdan vi frventer de skal være i trafikkbildet. Det sykler en lærer først, g gjerne en bakerst. Vær ppmerksmme på all annen trafikk på frtau g gang- g sykkelvei. Sm syklister har vi vikeplikt g må ta ekstra hensyn til andre myke trafikanter. Vis hensyn g ppmerksmhet. Frtau: Vi sykler på venstre side, fr å kmme lengst unna trafikken. Vi sykler på rekke, 1 g 1. Hld gd avstand til den fran. Det er ikke ftgjengerfelt før vi kmmer ned til avkjøringen til Bdøsjøen camping. Det er lengden på frtauet. Vær ppmerksmme på veiene sm kmmer inn på frtauet, Tppseilveien, Fembøringsveien, ølksdhføh. Vi sm syklister har vikeplikt fr annen trafikk. Brems ned før hver vei, sikre ss at det ikke kmmer bilister før vi sykler videre. Kmmer det biler, går vi av sykkelen g triller den ver veien. Vær ppmerksm på at vi må ha øyekntakt med bilføreren fr å sikre ss at han stpper. Gang- g sykkelvei Ved innkjøringen til Bdøsjøen camping blir det en vergang fra frtau til gang- g sykkelvei. Det er ftgjengerfelt ver veien så her går vi av sykkelen g triller den ver gangfeltet. Vi sykler på høyre side, på rekke, 1 g 1. Hld gd avstand til syklisten fran. Rundkjøring Vi følger gang- g sykkelveien til ca 50 meter før rundkjøringen. Her stpper vi g venter til alle sammen er samlet. Vi går i samlet trpp fram til rundkjøringen fr å gå ver ftgjengerfeltet. Her er det viktig at man får øyekntakt med bilførere fra venstre, fr å sikre ss at vi er sett g at de stpper. Når vi kmmer til trafikkøya midt i rundkjøringen sikrer vi ss øyekntakt med bilførerne fra høyre. Etter vergangen triller vi sykkelen litt frbi utgangen slik at alle sammen kmmer seg trygt ver. Vi går ver neste ftgjengerfelt i samlet trpp. Her er vi gså ppmerksmme fr bilister fra venstre sm er på tur inn i rundkjøringen. Opprett øyekntakt fr å sikre ss at bilistene har sett ss g stpper. Når vi kmmer til trafikkøya må vi ppnå blikkntakt med bilførere sm kmmer fra høyre. Så lenge vi triller sykkelen ver et ftgjengerfelt er vi en myk trafikant g bilistene har vikeplikt fr ss, men vi må bestandig sikre ss at vi er sett. Aldri stl blindt på at bilisten stpper. Gang- g sykkelvei Vi sykler på høyre side, på rekke 1 g 1. Vær ppmerksm på syklisten fran g på andre trafikanter. Rundt 50 meter før lyskrysset stpper vi g samler trppene, før vi felles går ver ved grønt lys. Vær ppmerksmme på andre trafikanter. 17

19 Sykkelpplæring 18 Elveparken. Vi sykler på høyre side, på rekke 1 g 1 g hlder gd avstand. Vis hensyn verfr andre trafikanter. Dette er ikke en bilvei, men vi må ta hensyn til de gående. Kart til Maskinisten: 18

20 Sykkelpplæring 19 Bdøsjøfjæra Rute 1: Samle elevene utenfr sklen. Frtell dem hvr vi skal Hvrdan vi frventer de skal være i trafikkbildet. Følg frtauet på venstre side fra sklen ned til lyskrysset. Elevene skal gå på rekke, kan gå 2 g 2 hvis det ikke er til hinder fr andre trafikanter. Vær bs på at det kan kmme biler ut av Tppseilveien, vis aktsmhet g få blikkntakt med bilfører, sånn at vi er sikre på at han stpper. Her er det ikke skiltet gangfelt, så det må vi ta hensyn til. Frtsett på frtauet til vi kmmer til Fembøringsveien. Der skal vi ta av, g følge den til avkjøringen ned til fjæra. Her er det ikke frtau, så vi må vise hensyn venfr alle trafikanter. Gå på rekke på venstre side av veien. Rute 2: Det er ikke lv å kjøre den siste biten ned til fjæra. Men vi må fremdeles vise hensyn til andre sm ferdes der. Samle elevene utenfr sklen. Frtell dem hvr vi skal. Hvrdan vi frventer at de skal være i trafikkbildet. Følg frtauet fra sklen g ver frhøyningen ned til gang- g sykkelstien. Her må vi være aktsmme hvis det kmmer en bil. Få blikkntakt med bilfører, fr å sikre deg at han stpper. Hld til venstre g gå på rekke. Vi følger gang g sykkelstien fram til avkjøringen til parkeringsplass/bdøsjøen barnehage. Vi går på venstre side g er ppmerksmme sånn at vi ikke er til hinder fr andre trafikanter. Vi følger grusveien fra gang- g sykkelstien ned til barnehagen. Her er det ikke frtau g til dels uversiktlig, så elevene må gå på venstre side av veien. De må gå på rekke 1 g 1. 19

21 Sykkelpplæring 20 Kart til Bdøsjøfjæra: 20

22 Valgfaget trafikk 21 Valgfaget trafikk Valgfag trafikk skal bidra til å utvikle kunnskap m trafikk g gi praktisk erfaring med frsvarlig atferd i trafikken. Faget er inndelt i t hvedmråder: mennesket i trafikken g risik g sikkerhet. Hvedmrådene må ses i sammenheng. Dere kan velge å arbeide med et g et kmpetansemål eller lage større temaer der flere mål er med. Faget åpner gså fr at elevene kan frdype seg innen nen mråder. Opplæringen skal ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer sm ftgjengere, syklister g passasjerer. Trafikkpplæring er fte knyttet til kunnskaper g ferdigheter. Hldninger, mtivasjn g selvinnsikt regnes gså sm sentralt i utviklingen av trafikal kmpetanse. Det er særlig viktig å ivareta den hldningsskapende delen av faget i denne periden av ungdmstiden, da gruppepresset kan ppleves sm strt. Trafikk er en arena fr samhandling der vi må lære å ta hensyn til hverandre. Sm trafikanter må vi dele plassen med andre, ta andres perspektiv, følge regler, beherske følelser, vente på tur g inngå kmprmisser. Årsplanen fr valgfaget Trafikk: Her kmmer årsplanen fr valgfaget når den freligger. 21

23 Plan fr Trafikalt Grunnkurs ved Bdøsjøen skle 22 Plan fr Trafikalt Grunnkurs ved Bdøsjøen skle Kurset er tenkt sm en del av valgfaget «Trafikk» i ungdmssklen, g har en ramme på 17 timer. Det er bligatrisk ppmøte til alle timer fr å få gdkjent. «Trafikalt grunnkurs i ffentlig skleverk. Trafikalt grunnkurs i det ffentlige skleverket kan gjennmføres etter vilkårene i 8-1 til 8-4. Kurset kan gså gjennmføres av elever på tiende klassetrinn selv m eleven ikke har fylt 15 år. Trafikalt grunnkurs kan gså gjennmføres sm en integrert del av valgfag trafikk frutsatt at: a) eleven går i niende eller høyere klassetrinn, b) eleven har vært til stede i minst 80 prsent av valgfagets 57 timer herunder hele førstehjelpspplæringen, c) undervisningen ikke gjennmføres med flere enn 18 elever. Kjøring i mørket inngår ikke sm en del av valgfag trafikk g må gjennmføres sm beskrevet i 8-1» (Frskrift m trafikkpplæring g førerprøve mm. - Lvdata.n) Kurset er tredelt etter følgende mdell: 10 timer teri, der elevene skal få grunnleggende frståelse fr trafikk g samfunn. 4 timer førstehjelp 3 timer mørkekjøringsdemnstrasjn. Trafikalt grunnkurs blir gjennmført i skletiden, g gruppestørrelsen skal være på maks 16 elever. Siden dette kurset er en del av et større valgfag, legges det til grunn at det er mulig fr elevene å jbbe med aktiviteter sm har relevans fr kurset, i frkant av det sm gjennmføre i selve kurset. Teri ttalt 10 timer Trafikkpplæringen, Øvingskjøring g kjøreerfaring Tema 1.1 g 1.4 Læreplan førerkrtklasse B g BE m trafikkpplæringen: «Eleven skal kjenne til frmelle begrunnelser fr at i har trafikkpplæring, vilkår fr å få førerkrt g at det finnes læreplaner fr trafikkpplæring» Læreplan førerkrtklasse B g BE m øvingskjøring g kjøreerfaring: «Eleven skal ha kunnskap m øvingskjøring g kjøreerfaring ved å: a) kjenne til reglene fr øvingskjøring b) vite at det er sammenheng mellm kjøreerfaring g ulykkesrisik c) frstå betydningen av autmatisering av grunnleggende handlinger g handlingsmønster» Gjennmføringen: Første time: Vilkår fr førerkrt Vilkår fr å få førerkrt. Hvem kan få førerkrt? Gruppearbeid hvr elevene skal finne ut hvilke frskjellige førerkrtklasser sm finnes. (Mped, bil, scter, traktr etc.). Vi har det trafikale grunnkurset sm en del av valgfaget trafikk, så man frutsetter at lærer kjenner elevene, g har satt sammen grupper sm vil kunne fungere sammen. Ender pp i samtale m førerkrtklassene. Orientere m læreplaner g hvedmål fr trafikkpplæring i de lette klassene. Andre time: 22

24 Plan fr Trafikalt Grunnkurs ved Bdøsjøen skle 23 Øvingskjøring Samtale/dialg m følgende i frhld til øvingskjøring: Hvilke regler gjelder? Krav til elev Krav til ledsager Krav til kjøretøyet Hvr kan man øvingskjøre? Ledsageransvaret. Tredje time: Kjøreerfaring g ulykkesrisik Grunnleggende handlinger g handlingsmønster Presentere fersk statistikk på hvr sårbar unge er i trafikken, g diskutere årsaker. Samtale m nødvendigheten av autmatisering av grunnleggende handlinger g handlingsmønster. Trekke paralleller til det kjente sykkelen. Samtale m sammenhengen mellm autmatisering av kjøreferdighet g infrmasjnsbearbeiding. Trekke paralleller til det kjente sykkelen. Bruke bilder/vide fr visualisering av temaet. Vide kan innehlde sykkeløvelser sm viser prblemstillinger i henhld til temaet. Dette har på frhånd vært jbbet med i valgfaget trafikk. Grunnleggende frståelse fr trafikk Tema 1.2 Læreplan førerkrtklasse B g BE m grunnleggende frståelse fr trafikk: «Eleven skal ha grunnleggende frståelse fr trafikk ved å bli bevisst hvrdan regler m plassering, fart, vikeplikt, skilt g vegppmerking bidrar til sikrere g mer effektiv trafikkavvikling.» - Læreplan førerkrtklasse B g BE m grunnleggende frståelse fr trafikk. Gjennmføringen: Første time: Observasjn: Kjøretøyets plassering, fart g veimerking Innledning m hvrdan regler m plassering, fart, vikeplikt, skilt g vegppmerking bidrar til sikrere g mer effektiv trafikkavvikling. Observasjn i sklekretsens mest trafikkerte veikryss, med fkus på plassering, fart, skilting g merking. Ta bilder, vide av situasjner. Instruktør har evt. bilder, vide av sentrale trafikksituasjner i bakhånd. Andre time: Kjøretøyets plassering, fart g veimerking Oppsummere elementer sm km frem fra bservasjnsøkten Samtale g visualisering m kjøretøyets plassering. Sikkerhetssner 23

25 Plan fr Trafikalt Grunnkurs ved Bdøsjøen skle 24 Blindsner Plassering i veibanen i frhld til ppmerking, skilting, sikt ++ Betydningen skilt g veimerking har fr sikker g effektiv trafikkavvikling. Tredje time: Kjøretøyets plassering, fart g veimerking Samtale g visualisering m kjøretøyets fart Begrunnelser fr fartsgrenser Betydningen skilt g veimerking har fr sikker g effektiv trafikkavvikling. Reaksjnstid, bremselengde g stpptid. Bildebruk: gjette fartsgrenser på ulike steder/situasjner, g begrunne hvrfr fartsgrensen er satt slik. Mennesket i trafikken Tema 1.3 Læreplan førerkrtklasse B g BE m mennesket i trafikken: «Eleven skal ha grunnleggende kunnskap m mennesket i trafikken ved å a) beskrive vesentlige elementer i kjøreprsessen g bli bevisst betydningen av mtivasjn g følelser b) frstå betydningen av kmmunikasjn g samhandling c) bli bevisst hvilken betydning ansvarsfølelse, selvinnsikt g vilje har fr hvrdan vi handler i trafikken.» Gjennmføringen: Første time: Ansvarsfrståelse, selvinnsikt g vilje: Se film m knsekvenser ved en dødsulykke «Kunne det vært deg?», fra Trygg Trafikk. Diskutere i gruppe elementer fra filmen Årsaker til ulykker (menneskelig svikt) Førerens feilvurdering Risikterskel Eget frhld til risik Selvinnsikt Bruke elevenes egne erfaringer g argumenter til å få frem økt ansvarsfrståelse, selvinnsikt g vilje til å verhlde regler i trafikken. Andre time: Begrepene aktpågivende, varsmt g hensynsfullt: 24

26 Plan fr Trafikalt Grunnkurs ved Bdøsjøen skle 25 Presentere begrepene, g bruke spørsmål g dialg fr å la elevene ta del i hva de legger i disse begrepene. Jbb frem mt en endelig felle knklusjn på begrepene. Oppsummere begrepene, etter å frsikret seg at elevene er nære den rette definisjnen. Bruke bilder fra nærmiljøet, helst egen sklekrets, hvr man kan belyse trafikksituasjner hvr begrepene er vesentlige. Diskutere g samtale m trafikkfarlige situasjner sm kan ppstå. Tredje time: Kjøreprsessen: Ta fr seg vesentlige elementer i kjøreprsessen. Bruke digital tavle, film g bilder fr å la eleven frtelle hva de ser g hva sm eventuelt kan kmme til å skje i gitte situasjner. Tema: risikvurdering. Betydningen av mtivasjn (følelser) fr hvrdan vi handler i trafikken. Fjerde time: Kmmunikasjn g samhandling: Bruke relevante Illustrasjner, bilder eller film fr å beskrive situasjner i trafikken. Veikryss, rundkjøringer.l. i nærmrådet kan gså brukes i arbeidet. Diskutere g reflektere i gruppen m frskjellige trafikksituasjner Kmmunikasjn ved signalbruk, plassering i veibanen Tlkning av trafikksituasjner Å kunne leve seg inn i andres situasjn i trafikken 25

27 Plan fr Trafikalt Grunnkurs ved Bdøsjøen skle 26 Førstehjelp 6 timer Trafikalt grunnkurs førstehjelp (TGF) representerer det grunnkurset sm alle i Nrge må gjennmgå sm en del av den bligatriske førerpplæringen. Gjennmføringsplanen er skissert slik sm den står i kursbeskrivelsen fra Nrsk Flkehjelpsråd. Denne delen av det trafikale grunnkurset er på fire skletimer, g det skal vektlegges praktiske øvelser i pplæringen. Målsetningen med førstehjelpsdelen er at eleven skal ha en del grunnleggende ferdigheter i førstehjelp i frbindelse med trafikkulykker, g ha kunnskap m plikter ved trafikkuhell. Eleven skal gså kjenne til rutiner fr sikring av g pptreden på et skadested, kunne vurdere skademfang g øve førstehjelp ( Læreplanen fr førerkrtklasse B g BE, tema 1.5) Førstehjelpskursets mål er at eleven skal kunne: Mtivere deltakerne til å tørre å ta et initiativ ved ulykker Sikre et ulykkessted mt at flere blir invlvert i ulykken, frebygge brann Varsle g kjenne funksjnene ved medisinsk nødtelefn Freta en rask g verfladisk vurdering av en skadet eller akutt syk persn ved å se på snakke med ta på pasienten Sikre luftveier pririteres hs både liggende g sittende med løft av kjeve, fjerning av fremmedlegemer g plassering i sideleie Frstå risik fr indre blødninger sirkulasjnsvikt Stanse ytre blødninger Stabilisere hde g nakke ved mistanke m skader i nakke g rygg Frstå risik g finne tiltak mt nedkjøling Kjenne til nrmale psykiske reaksjner hs den skadde g hs hjelpere Kvalitetskrav til kurset: Fr at kurset skal kunne gdkjennes sm «Trafikalt grunnkurs i førstehjelp» må følgende krav være innfridd: Kurset må være på minimum fire skletimer (á 45 minutter) Kurset skal ikke ha mer enn maksimum 16 deltakere pr. instruktør Kurset skal være lagt pp praktisk g med hvedvekt på øvelser. Kursplanens innhld g metde skal følges. 26

28 Plan fr Trafikalt Grunnkurs ved Bdøsjøen skle 27 Gjennmføringsplan versikt Her er det valgt en mdell hvr førstehjelpskurset utvides til 6 timer ttalt, frdelt ver t økter av tre timer. Første økt, 3 undervisningstimer Time Tema Metde 1 Tør du? Varsling Den første vurdering av skadet pasient - se på - ta på - snakk med 2 Pasienten puster ikke Sikring av luftveier Fri luftvei hs sittende persn Dialg m det å tørre å stå frem fr å yte hjelp. Kjenne på egen frykt fr det ukjente. Hente erfaringer fra deltakerne. Se vide: Dialg m hva 113 kan tilby hvrdan de fungerer. Litt m terskelen til å tørre å varsle, g m sentralens muligheter til veiledning underveis. Frklar hvrfr det kan være viktig å la pasientene bli sittende hvis hjelpen er på vei. 113 sentralen vil i alle fall veilede deg gjennm hendelsen. Hva vi ser etter hs en skadet persn? Demnstrer en enkel undersøkelse av en våken persn. Elever følger leksjner angitt i kursplanen etter instruktørs demnstrasjn av enkeltelementer fr deretter å øve på hverandre. Demnstrer en undersøkelse g pririterte tiltak hs bevisstløse eller persner med ufrie luftveier. Øvelse 1: Deltakerne undersøker deretter hverandre. Demnstrasjn av sideleie. Øvelse 2: Deltakere plasserer hverandre i sideleie et par ganger veiledet av instruktør. Demnstrer hvrdan sittende persn skaffes fri luftvei med hde i nøytral hdepsisjn. Øvelse 3: Deltakere øver sikring av luftvei hs sittende persn. Gjenta demnstrasjn på bevisstløs sittende persn på bilbjektet. Fri luftvei hs hjelmkledde persner Demnstrer hvrdan du g en hjelper kan trekke av hjelm hs en bevisstløs pasient sm ikke puster alene ved å trekke underkjeven frem. Begrunnelse er at bld g mageinnhld blkkerer g hjelm må av. Øvelse 4: La frivillige deltakere prøve teknikkene, legg i sideleie med medhjelper sm støtter hde/nakke under leiringen. 3 Hva har hendt energi Gå igjennm hvrdan energi masse/hastighet påvirker først på bilen g deretter på krppens rganer. Hva skal man se etter? 27

29 Plan fr Trafikalt Grunnkurs ved Bdøsjøen skle 28 Risik fr nedkjøling Frklar krt hvrfr nedkjøling kan virke frverrende på en skadet persn, frdi muskulatur g stress blir ekstra ksygenkrevende. Hvilke hjelpemidler er hensiktsmessige? Blødninger/ sirkulasjnssvikt Kmmenter hvrdan blødninger kan utvikle seg, g hvrdan dette påvirker pasienter (tegn g symptmer). Øvelse 5: Demnstrer g la deltakere øve kmprimerende frbinding. Andre økt, 3 undervisningstimer: Time Tema Metde 1 Opptreden på skadested - Sikring av skadested - Varsling - Sikring av luftveiene - Stans av blødninger - Nedkjøling - Stabilisering av nakke g rygg Rapprt til den første ambulanse på stedet 2 Repeterende øvelse Gjennmført mest mulig realistisk øvelse Gjennmgang av typer skader man kan møte på i ei bilulykke. Samtale/repetisjn av første vurdering av skadet pasient, g frie luftveier i diverse situasjner. Øvelse 6: Organiseres sm tre-fire øvelsesseksjner med gjennmgang i mellm. Instruktør utfører aktiv veiledning underveis. Hvis utendørsklima tillater dette, bør øvelsen fregå i en bil. Alternativt kan man arrangere en innendørs situasjn. Instruktør gir en ppgave, g lar en gruppe av deltakerne være i innsats, den andre sm markører g den tredje sm bservatører. Deretter rteres dette slik at alle får prøvd. Underveis viser g kmmenteres de enkelte tiltak på ulykkesstedet. Instruktør påtar seg ppgaven med å spille 113, g første ambulanse på stedet. Vanskelighetsgraden utvides ved øvelsene, ved at de frskjellige skader plasseres ulikt i kjøretøyet, eventuelt utenfr. Det varieres med hvilke dører sm lar seg åpne. Pasientppgaver: 1. bevisstløs snrkende pust lent mt ratt 2. vndt i et lår, mage g hfte, fryser, blek g klam hud 3. vanskelig å puste vndt i brystet puster litt frt 4. brukket begge underarmer, ellers k Elevgruppe kmmer til et arrangert ulykkessted med markører, hvrav en er bevisstløs. Elev tar kmmand g sørger fr sikring av skadestedet, varsling av 113 ved å ringe til egen trafikklærer sm agerer 113 sentralen. Deretter sikre skadested vurdere pasientene g utføre enkle tiltak. Etter sekvensen drøftes m elevene selv ville gjrt ne annerledes fra de «reddede» g egen instruktør. Øvelsen gjentas til sjekkliste er tilfredsstilt 28

30 Plan fr Trafikalt Grunnkurs ved Bdøsjøen skle 29 3 Alle sm er invlvert lar seg påvirke av en innsats på et ulykkessted. Generell spørsmålsrunde evaluering Generell ppsummering fra øvelsene Ta en samtale m hvrdan man kan kmme til å reagere under g etter en slik pplevelse. Betydningen av å snakke sammen med nen etterpå, eventuelt ta kntakt med de sm rykket ut til stedet, g utveksle telefnnumre til andre invlverte hjelpere. 29

31 Plan fr Trafikalt Grunnkurs ved Bdøsjøen skle 30 Mørkekjøringsdemnstrasjn 3 timer (NB! Tilbys ikke ved sklen g må tas på en gdkjent trafikkskle) Opplæringsfrskriften til trafikalt grunnkurs sier i 8-1. Generelt m trafikalt grunnkurs at det skal være minimum 3 timer m kjøring i mørket, hvr minst 1 av timene skal være demnstrasjn på et utemråde med liten eller ingen trafikk, der både gående g kjørendes perspektiv kan erfares. Denne delen kan gjennmføres med inntil 6 elever per lærer. Minst 1 av de 3 timene skal være demnstrasjn i bil på veg i reelle trafikksituasjner med elevene sm passasjerer. Denne delen kan gjennmføres med inntil 2 elever i bilen. Læreplan førerkrtklasse B g BE m mørkekjøring: «Eleven skal gjennm demnstrasjn ute g i bil frstå hvrdan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å a) Oppleve g erfare årsaksfrhld ved typiske ulykker sm skjer i mørke g ha grunnlag fr å vurdere risik ved kjøring i mørket. b) Bli bevisst hva sm er riktig lysbruk g atferd ellers ved kjøring, parkering g nødstpp i mørket.» Hvedmmenter sm skal belyses i pplæringen: Ulykker g risik ved kjøring i mørket Gåendes g bilførerens frståelse av siktretning Strekning fart g tid Siktretning på fjern- g nærlys Klær g refleksutstyr Lysbruk g atferd ellers i mørket: Riktig bruk av lys g tilpasning av fart g plassering ved møting, innhenting g frbikjøring Riktig bruk av lys, tilpasning av fart g plassering g bruk av refleksutstyr ved nødstpp Riktig bruk av lys, tilpasning av fart g plassering ved parkering. Risikfaktrer 30

32 Plan fr Trafikalt Grunnkurs ved Bdøsjøen skle 31 Demnstrasjnsøvelser i mørkekjøring Følgende øvelser skal demnstreres under mørkekjøringen Demnstrasjn på vei Nærlys g fjernlys. Risikfrståelse Demnstrasjn på øvingsmråde Nødstpp i mørket Virkelig g innbilt siktsretning Sikt til gående med g uten refleks Møte andre kjøretøy Frbikjøring Parkering 31

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole Kartlagte veivalg Samle elevene utenfor skolen. Fortell dem hvor vi skal Hvordan vi forventer de skal være i trafikkbildet. Det sykler en lærer først, og gjerne

Detaljer

ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole. Praktisk gjennomføring. Tim er 1 og 2. Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1.

ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole. Praktisk gjennomføring. Tim er 1 og 2. Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1. ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole Tim er 1 og 2 3 og 4 Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1.1 Trafikkopplæring 1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk Eleven skal 1. kjenne til formelle

Detaljer

Trafikkplan 1.-7. trinn Bodøsjøen skole 1. trinn

Trafikkplan 1.-7. trinn Bodøsjøen skole 1. trinn Trafikkplan 1.-7. trinn Bodøsjøen skole 1. trinn Materiel l Aktivitet Fag Tid Gå i nærmiljøet Skolevei, kartlegging o Hvor går man fysisk o Den enkeltes skolevei o Undergang o De som kjøres Hvor kjører

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ikke ulykker skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksamarbeid.

Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ikke ulykker skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksamarbeid. Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ikke ulykker skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksamarbeid. Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet fra kriterier

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Veke Kompetansemål Elevane skal kunne: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: 34-35 Introduksjon av faget- samla gruppe 36 og 38-40 Foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag

Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag Fagkde Fagnavn IDR2001 Aktivitetslære 1 IDR2002 Aktivitetslære 2 IDR2003 Aktivitetslære 3 Utdanningsprgram: Idrettsfag Vg1. Felles prgramfag à 140 årstimer. Idrettsfag Vg2. Felles prgramfag à 140 årstimer.

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Barnetråkkregistrering i sentrum

Barnetråkkregistrering i sentrum Barnetråkkregistrering i sentrum Rapprt Fra Barnetråkkregistrering ved Berge barneskle 3. g 4. september 2013 Hva er barnetråkk? Barnetråkk er en metde fr medvirkning g bedre planlegging fr barn g unge.

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Ekstern vurdering i Nearegionen

Ekstern vurdering i Nearegionen Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke 4 2017

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Når voksne krenker barn

Når voksne krenker barn Når vksne krenker barn Vrådal ktber 2017 Senirrådgiver: Helga Lilleland Illustrasjner fra «Kidza har rett», Barnas skyggerapprt til Fn`s barnekmite Siste elevundersøkelse: 1,8 prsent av elevene i grunnsklen

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering

Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Veke Farnes skule 2016-2017 Trafikk 10. klasse Anette Svori, Øystein Wangen og Marianne Haug Moen Kompetansemål Elevane skal kunne: 33 Introduksjon av faget- samla gruppe 34-35, Sjå eigen plan under! Trafikalt

Detaljer

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune Saltdal kommune Enhet - Kultur Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato Raymond stolpen, tlf.: 756 82 299 24.08.2016 Godkjent av Trygg trafikk perioden 24.10.16 24.10.19 Reisepolicy for lag og foreninger

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn

Årsplan: Naturfag 5 trinn Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Veiledning faglig leder

Veiledning faglig leder Veiledning faglig leder Innhld: 1. Infrmasjn m lærefrhldet 2. Opplæringsplattfrm OLKWEB Dkumentasjn 3. Vurdering 4. Bedriftens plikter sm gdkjent lærebedrift Side 1 1.Infrmasjn m lærefrhldet Lærekntrakten

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet

Plan for trafikksikkerhet Plan for trafikksikkerhet Roa barnehage Lunner kommune 1 Barnehagens retningslinjer for turer med bil og buss Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s.

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s. TANKEKORS: Det er ikke krisen, ulykken eller srgen sm er prblemet. Det er mestringen sm vil være avgjørende fr m pplevelsen vil skape helsemessige prblemer på sikt. INNHOLD: Frrd s. 2 Målsetting s. 3 Beredskapsgruppe

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mt mbbing Stavanger Kristne Grunnskle 1 Hva er mbbing? Definisjn: Mbbing er når en persn gjentatte ganger blir utsatt fr fysisk eller psykisk mishandling. Mbbing er gjentatt negativ eller

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Veiledende årsplan for valgfaget trafikk

Veiledende årsplan for valgfaget trafikk Veiledende årsplan for valgfaget trafikk Valgfag trafikk skal bidra til å utvikle kunnskap om trafikk og gi praktisk erfaring med forsvarlig atferd i trafikken. Årsplanen er utarbeidet av Trygg Trafikk

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole Handlingsplan mt mbbing Byfjrd skle Side 1 Frrd Dette dkumentet mhandler Byfjrd skles handlingsplan mt mbbing. Sammen med elevene g fresatte må sklens persnale ta ansvar fr å stppe g frebygge mbbing. Vi

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Viktig informasjon om Fotosyntesen

Viktig informasjon om Fotosyntesen Lærerveiledning Ftsyntesen, 8.-10. trinn Viktig infrmasjn m Ftsyntesen Fr at elever g lærere skal få best mulig faglig utbytte av undervisningen ved VilVite, ønsker vi klassen er frbredt på dagens tema.

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer