Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag"

Transkript

1 Fagkde Fagnavn IDR2001 Aktivitetslære 1 IDR2002 Aktivitetslære 2 IDR2003 Aktivitetslære 3 Utdanningsprgram: Idrettsfag Vg1. Felles prgramfag à 140 årstimer. Idrettsfag Vg2. Felles prgramfag à 140 årstimer. Idrettsfag Vg3. Felles prgramfag à 140 årstimer. Aktivitetslære 1,2 g 3 Fellesfag prgramfag Idrettsfag Privatistrdning: Privatistene må pp til én muntlig-praktisk eksamen per fagkde. Muntlig-praktisk eksamen er 45 minutter med inntil 45 minutter frberedelsestid. I frberedelsestiden skal privatisten planlegge aktiviteter sm skal gjennmføres i eksamensdelen. Hjelpemidler til eksamen: I frberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Unntatt er bruk av PC g andre verktøy sm tillater kmmunikasjn. Til muntlig-praktisk eksamener det lv å ta med seg ntater sm er gjrt under frberedelsesdelen. Eksamensavgift: Det betales 1 avgift per fagkde. Generelt lesefrslag: Det er læreplanen i faget sm er utgangspunkt fr eksamen. Derfr må privatisten sette seg gdt inn i alle hvedmrådenes kmpetansemål. Læreplaner finnes på Prgramfag Aktivitetslære 1 består av følgende hvedmråder: Idrettsaktiviteter Basistrening Friluftsliv Prgramfag Aktivitetslære 2 består av følgende hvedmråder: Idrettsaktiviteter Basistrening Friluftsliv Prgramfag Aktivitetslære 3 består av følgende hvedmråder: Idrettsaktiviteter Basistrening Friluftsliv Beskrivelse av nen av kmpetansemålene i de ulike hvedmrådene: IDR2001 Aktivitetslære 1 Idrettsaktiviteter Innenfr hvedmrådet Idrettsaktiviteter skal privatisten vise kmpetansen innenfr ulike aktiviteter Praktisere ulike leikaktiviteter Privatisten skal frklare g ev. vise bevegelsesleker g lekpreget aktivitet sm kan brukes til ppvarming eller gir gd trening (krdinasjn, styrke, stabilisering, uthldenhet) Oppdatert august 2015

2 Vise ferdigheter i minst én idrettsaktivitet fra hver miljøkategri Aktuelle idrettsaktiviteter sm privatisten kan prøves i: Vann: svømming, livredning Barmark: friidrett, ftball, beachvlley, rientering Hall/sal: håndball, basketball, vlleyball, innebandy, badmintn, turn Snø/is: langrenn, skøyter (bandy, ishckey) I disse idrettene skal privatisten kunne: frklare teknikk g taktikk i den enkelte idrettsaktivitet gjøre rede fr regelverk i den enkelte idrettsaktivitet vise evne til frpliktende samarbeid g fair play gjennmføre trening av fysiske, psykiske g krdinative egenskaper Praktisere dans fra ulike kulturer Aktuelle danser sm privatisten kan prøves i: Swing/Rck, Linedance, Reinlender, Plka, Vals Vise ferdigheter i t ulike svømmearter Aktuelle svømmearter sm privatisten kan prøves i: Rygg, bryst, crawl Mestre livberging i vann g livbergende førstehjelp Privatisten skal mestre livredningshpp, svømming, dykk/pphenting, ilandføring g livreddende førstehjelp Basistrening planlegge g gjennmføre basistreningsøkter I planen fr treningsøkten privatisten lager fr eksamen skal privatisten demnstrere generelle g spesifikke basistreningsøvelser knyttet til lagidretten eller den individuelle idretten sm er trukket Friluftsliv praktisere enkle frmer fr friluftsliv i nærmiljøet gjøre rede fr lkale friluftslivstradisjner planlegge, gjennmføre g vurdere tur med vernatting ute i naturen utøve friluftsliv på en måte sm er skånsm mt naturen beskrive pplevelser i naturen Privatisten skal mestre enkle basisferdigheter i friluftsliv, planlegge mat g bekledning fr ulike typer tur, pakke sekk, sette pp telt eller lavv Privatisten skal kunne frmidle hvedtrekk av lkale friluftstradisjner g reflektere rundt sprløs ferdsel samt frtelle m egne pplevelser i naturen 2

3 IDR2002 Aktivitetslære 2 Idrettsaktiviteter Innenfr hvedmrådet Idrettsaktiviteter skal privatisten vise kmpetansen innenfr ulike aktiviteter Vise ferdigheter i aktiviteter i ulike miljøkategrier Aktuelle idrettsaktiviteter privatisten kan prøves i: Vann: svømming, livredning Barmark: friidrett, ftball, beachvlley, rientering, Hall/sal: håndball, basketball, vlleyball, innebandy, badmintn, turn Snø/is: langrenn, skøyter (bandy, ishckey), I disse idrettene skal privatisten kunne: frklare teknikk g taktikk i den enkelte idrettsaktivitet gjøre rede fr regelverk i den enkelte idrettsaktivitet frklare hvrdan frpliktende samarbeid g fair play kmmer til uttrykk i idretten gjennmføre trening av fysiske, psykiske g krdinative egenskaper Planlegge, gjennmføre g vurdere systematisk trening i én eller flere idrettsaktiviteter Privatisten skal kunne redegjøre fr hvrdan systematisk trening skal fregå i en valgt idrett. Privatisten skal kunne freta enkel arbeidskravs- g kapasitetsanalyse g gjøre greie fr peridisering av treningsåret Skape dans g delta i dans sm andre har laget Privatisten skal framføre egenkmpnert dans. Privatisten skal møte frberedt med tilhørende musikk Basistrening: Innenfr hvedmråde Basistrening skal privatisten vise kmpetanse i generell g spesifikk basistrening Planlegge, gjennmføre g vurdere basistrening Gjennmføre trening av fysiske, psykiske g krdinative egenskaper rettet mt én valgt idrettsaktivitet I øktplanen privatisten lager fr eksamensøkta skal privatisten demnstrere generelle g spesifikke basistreningsøvelser knyttet til lagidretten eller den individuelle idretten sm er trukket. Privatisten skal kunne grunngi øvingsutvalget. Friluftsliv Innenfr hvedmrådet Friluftsliv skal privatisten vise kmpetanse i lkale friluftstradisjner til ulike årstider g livredning/ førstehjelp knyttet til denne typen friluftsliv 3

4 Praktisere friluftsliv til ulike årstider med rt i lkale tradisjner Praktisere førstehjelp g livreddende ferdigheter i ulike naturmiljøer til frskjellige årstider Reflektere ver pplevelser i naturen Privatisten skal mestre enkle basisferdigheter i friluftsliv- planlegge mat g bekledning fr ulike typer tur, pakke sekk, sette pp telt eller lav. Privatisten skal kunne frmidle hvedtrekk av lkale friluftstradisjner Privatisten skal kunne greie ut viktige prinsipper fr livredning i vann g i vinterlige mgivelser, samt demnstrere livreddende førstehjelp. Privatisten skal kunne reflektere rundt egne naturpplevelser g verdien av friluftsliv i det mderne samfunn. IDR2003 Aktivitetslære 3 Idrettsaktiviteter Mestre ferdigheter sm er sentrale i en valgt idrettsaktivitet Aktuelle idrettsaktiviteter sm privatisten kan prøves i: Vann: svømming, livredning Barmark: friidrett, ftball, beachvlley, rientering, Hall/sal: håndball, basketball, vlleyball, innebandy, badmintn, turn Snø/is: langrenn, skøyter (bandy, ishckey), I disse idrettene skal privatisten kunne: frklare teknikk g taktikk i den enkelte idrettsaktivitet gjøre rede fr regelverk i den enkelte idrettsaktivitet frklare hvrdan frpliktende samarbeid g fair play kmmer til uttrykk i idretten gjennmføre trening av fysiske, psykiske g krdinative egenskaper gjennmføre teknisk trening vise aktiviteten med gd intensitet Vise ferdigheter i ulike frmer fr idrettsaktiviteter på barmark g snø/is Aktuelle aktiviteter sm privatisten kan prøves i er : Orientering/ løp Skøyter Langrenn privatisten skal selv sørge å ta med nødvendig utstyr til eksamen Gjøre rede fr egenskaper sm er sentrale fr prestasjnsutvikling i en valgt idrettsaktivitet Privatisten skal kunne redegjøre fr hvrdan systematisk trening skal fregå i en valgt idrett. Privatisten skal i den muntlige delen kunne freta en grundig arbeidskravs- g kapasitetsanalyse av den valgte idrettsaktiviteten, samt kunne frklare peridisering av treningsåret 4

5 Vise tekniske ferdigheter i dans fra ulike kulturer Aktuelle danser er: Swing/Rck, Linedance, Reinlender, Plka, Vals. Privatisten skal møte pp frberedt med relevant musikkutvalg. Basistrening: Innenfr hvedmrådet Basistrening skal privatisten vise kmpetanse i generell g spesifikk basistrening Lage g gjennmføre krtsiktige g langsiktige planer fr allsidig g variert trening av basisegenskaper I planen fr basistreningen privatisten lager skal privatisten demnstrere generelle g spesifikke basistreningsøvelser knyttet til den valgte idretten, g vise kmpetanse innen treningsprinsipper med tanke på utvikling av basisegenskaper Anvende rytmiske aktiviteter til musikk fr å utvikle basisegenskaper Privatisten skal demnstrere aktiviteter til musikk, knyttet til krdinasjnstrening, trening av uthldenhet g styrke, samt bevegelighetstrening. Privatisten skal møte frberedt med relevant musikkutvalg Friluftsliv: Innenfr hvedmrådet Friluftsliv skal privatisten vise kmpetanse i lkale g nasjnale frilufts tradisjner til ulike årstider, livredning/førstehjelp knyttet til friluftsliv g kunne: Praktisere friluftsliv med rt i lkale g nasjnale tradisjner Planlegge, gjennmføre g vurdere sikker ferdsel med vernatting ute i ulike naturmiljøer g årstider Gjøre rede fr innhldet i en beredskapsplan i tilknytning til turer med vernatting Privatisten skal mestre basisferdigheter i friluftsliv sm å planlegge mat g bekledning fr ulike typer tur, pakke sekk, sette pp telt eller lav. Privatisten må kunne vise håndtering av strmkjøkken g primus Privatisten skal kunne frmidle hvedtrekk ved lkale g nasjnale friluftstradisjner Privatisten skal kunne greie ut viktige prinsipper fr livredning i vann g i vinterlige mgivelser, samt demnstrere livreddende førstehjelp. Privatisten skal kunne reflektere ver risik ute i naturen g frklare sikkerhetstiltak i ulike typer miljø. Privatisten skal kunne lage beredskapsplan fr øvernating i miljøet ppgitt i ppgaven. 5

6 Frslag til lærebøker: Det er privatistens ansvar å skaffe lærestff sm dekker kmpetansemålene i læreplanen. Lærebøker kan gså ha arbeidsbk i tillegg. Fr frslag til lærebøker: sjekk på hjemmesidene til f.eks Aschehug, Gyldendal g Cappelen. Generell vurderingsveiledning: Nedenfr er det beskrevet krt hva privatisten blir vurdert etter til muntlig-praktisk eksamen: Høy målppnåelse, karakter 5 eller 6 Privatisten klarer i en høy grad å løse de aller fleste (5) eller alle (6) bevegelsesppgavene. Øvingsbildet er meget gdt (5, eller særdeles gdt (6), g bevegelsesløsningene bærer preg av flyt(5) g høy grad av effektivitet (6) i alle bevegelsesppgavene. Øvingsbildet på basistreningsøvelser er gdt krdinert g bevegelsesløsningene effektive. Privatisten viser at han /hun behersker grunnleggende rytme g grunnsteg i alle dansene g kan vise flere (5, eller et mangfld av variasjner. Ved muntlig eksaminasjn klarer privatisten i høy grad (5) eller i særdeles høy grad (6) å frmidle målppnåelse innen de teretiske, idrettsfaglige elementene (regler, metder, prinsipper, beskrivelser nevnt i målsetningene ). Middels målppnåelse, karakter 3 eller 4 Privatisten klarer å løse bevegelsesppgavene i mderat grad. Øvingsbildet kan være gdt i nen g mangelfullt i andre av ppgavene. Øvingsbildet på basistreningsøvelser er gdt krdinert g bevegelsesløsningene fr det meste effektive (3) eller effektive (4). Privatisten viser at han /hun behersker grunnleggende rytme g grunnsteg i nen (3) eller i alle (4) danser sm er trukket. Ved muntlig eksaminasjn klarer privatisten i varierende grad (3) eller i str grad (4) å frmidle målppnåelse innen de teretiske, idrettsfaglige elementene (regler, metder, prinsipper, beskrivelser nevnt i målsetningene). Under middels grad av målppnåelse, karakter 2 eller 1 Privatisten klarer i liten grad å vise ferdigheter i de aktivitetene sm er trukket til eksamen. Privatistens øvingsbilde er gjennmgående mangelfullt (1) eller i vesentlig grad mangelfull (2) g bevegelsesløsningene er lite effektive. Ved muntlig eksaminasjn klarer privatisten i liten grad (1) eller til en viss grad (2) å frmidle målppnåelse innen de teretiske, idrettsfaglige elementene (regler, treningsprinsipper, beskrivelser, nevnt i målsetningene). 6

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3001, IDR3002, IDR3003 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015 Gjelder for alle utdanningsprogram Fagkoder: KRO1005 og KRO1006 Årstrinn: Vg2 yrkesforberedende og Vg3 studieforberedende Fellesfag Forberedelsestid:

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprgram: Studiespesialisering Fagkder: REA3014, REA3016 Prgrammråde: Realfag Valgfrie prgramfag Årstrinn:

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Idrettsfag Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Idrettsfag Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Idrettsfag Vg1 UB-året Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET 2006 FAGPLAN KROPPSØVING UNGDOMSTRINNET

KUNNSKAPSLØFTET 2006 FAGPLAN KROPPSØVING UNGDOMSTRINNET KUNNSKAPSLØFTET 2006 FAGPLAN KROPPSØVING UNGDOMSTRINNET Kompetansemål etter 10. trinn og kjennetegn på måloppnåelse Sjøholmen Skole 2008 Maritim opplæring Kroppsøving skoleidrett Svømmeopplæring Naturfag

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving.

Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving. Trondheim 15. november 2013 Endring av regelverk og læreplan. Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving. Lene Flagestad og Ingrid Nelvik, Trondheim 15. november

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom).

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom). Håndbk fr Ftballgruppa SPORTSPLAN FOR FOTBALLUNGDOM (FU) Frrd Sprtsplan fr Ftballgruppa skal være et viktig dkument fr trenere, lagledere, spillere, fresatt g andre ansvarlige ledere til å arbeide etter

Detaljer

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studieplan Fagskleutdanning i sneterapi Kull 2014 Institutt fr helhetsmedisin Side 1 av 26 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Innhldsfrtegnelse INNLEDNING...

Detaljer

VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I LÆREPLAN I KROPPSØVING

VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I LÆREPLAN I KROPPSØVING VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I LÆREPLAN I KROPPSØVING Føremålet med faget Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede. Rørsle er grunnleggjande

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

VEILEDNING FOR VURDERING MED KARAKTER I KROPPSØVING I KUNNSKAPSLØFTET 8. 10. TRINN

VEILEDNING FOR VURDERING MED KARAKTER I KROPPSØVING I KUNNSKAPSLØFTET 8. 10. TRINN VEILEDNING FOR VURDERING MED KARAKTER I KROPPSØVING I KUNNSKAPSLØFTET 8. 10. TRINN Inger-Åshild By og lærere i Oslo og Akershus. Norges idrettshøgskole Utgave 2, 14.01.2010 Forord Hensikten med dette heftet

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN BREDDEIDRETT FITNESS

LOKAL LÆREPLAN BREDDEIDRETT FITNESS LOKAL LÆREPLAN BREDDEIDRETT FITNESS De kompetansemålene vi ikke går gjennom på Breddeidrett Fitness vil vi se på i et tverrfaglig perspektiv med Aktivitetslære, Treningsledelse og Kroppsøving. Elevene

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Læreplan i kroppsøving

Læreplan i kroppsøving Læreplan i kroppsøving Fastsett som forskrift av Kunnskapsdepartementet 11.05.2015. Gjeld frå 01.08.2015 http://www.udir.no/kl06/kro1-04 Føremål Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere

Detaljer

Studieplan for bachelor i idrett

Studieplan for bachelor i idrett Studieplan for bachelor i idrett Campus Alta 2015-2018 Finnmarksfakultetet, Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2014 Innhold Studieplan for bachelor i idrett Navn Studiets navn er

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag Fagkode og fagnavn: REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Type fag

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapprt til prgramutvalg fr dirigeringsstudier (PUDI) Kandidatstudiet i dirigering Mastergradsstudiet i dirigering Videreutdanningen ensembleledelse I Videreutdanningen

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL Frslag til studieplan VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt g/ eller kritisk syke

Detaljer