Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhetsarbeid i skolen"

Transkript

1 Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk

2 Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon og læringsprinsipper Skolekartlegginger 2009 og 2013 Trafikalt grunnkurs i skolen Trafikk valgfag i Kunnskapsløftet

3 Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres Trafikantene tar riktige valg Nullvisjonen Trygg Trafikk for alle

4 Kunnskapsløftet 2006 Generell del - møte livets oppgaver - sosialt ansvar - utvikle personlige egenskaper Kompetansemål - trafikkregler for fotgjengere og syklister - praktisere trygg bruk av sykkel - riktig bruk av sikkerhetsutstyr Valgfag

5 Tematisk progresjon 1. klasse: Trafikktrening i skolens nærområde 2. klasse : Enkle trafikkregler på skoleveien 3. klasse : Undersøkelse av egen skolevei, tellinger og registreringer 4. klasse : Trafikkregler. Sykkelopplæring; enkel teori og trening på trygge steder 5. klasse : Teori og trening på sykkel i trafikk 6. klasse : Teori og trening på sykkel i mer komplisert trafikk 7. klasse : Selvstendig sykling i trafikken 8. klasse : Sikkerhetsutstyr, hjelm og refleks 9. klasse : Rusmidler i trafikken, lys, syn og farger 10. klasse : Bilbelte, hjelm, fart og akselerasjon Valgfaget : Mennesket i trafikken Risiko og sikkerhet Kan legge til rette for Trafikalt grunnkurs

6 Læringsprinsipper Voksne er forbilder Barnehage, skole, hjem - felles ansvar Gjennomgående og tematisk rutiner og fag Kontinuitet og progresjon Lære, huske og forstå Læring gjennom samarbeid Risikoforståelse og vurderingsevne ta egne valg Ungdom til ungdom relevant innhold Gjøre, ikke bare høre aktivitetsbasert Fokusgruppetester: humor, følelser, ekte historier

7 Skolekartlegging 2009 Utdanningsdirektoratets årlige spørringer 2009 et eget kapittel om trafikkopplæring Mål i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg : Andel av grunnskoler som har trafikkopplæring i sine lokale planer: 80 prosent (opp fra 70 prosent). Andelen ungdomsskoler som stiller krav til bruk av sykkelhjelm på turer i skoletiden: 80 prosent (opp fra 63 prosent)

8 Tiltak Veiledninger, støttemateriell med Utdanningsdirektoratet Trygg Trafikk-ambassadører Læringsressurser Kontakt med skoler Utviklingsarbeid, evaluering Kompetanseheving og kurs

9 Resultater 2013 Begge hovedmålene er delvis eller helt nådd Andel av skoler som har trafikkopplæring i sine lokale planer: 78 prosent. Andelen ungdomsskoler som stiller krav til bruk av sykkelhjelm på turer i skoletiden: 81 prosent (reelt sett 87 prosent). Barneskolene følger i størst grad opp temaet trafikk i sine planverk involverer foreldrene mer gjennomfører i større grad tiltak for å få elvene til å gå eller sykle.

10 Flere resultater 2013 De største skolene (mer enn 300 elever) har i større grad utarbeidet retningslinjer for å ivareta sikkerheten på turer involvert foreldrene i trafikkopplæringen rutiner for at foreldre kan følge barna på sykkel oppnevnt trafikkansvarlig. Andelen skoler med trafikkansvarlig lærer har gått opp med 9 prosentpoeng, fra 21 til 30 prosent størst fremgang på skoler m alle trinn og ungdomsskoler.

11 Nye mål innen 2017 Øke andelen grunnskoler som har trafikkopplæring i sine lokale planer til 95 prosent. Legge til rette for at minst 25 prosent av alle ungdomsskoler skal tilby trafikk som valgfag innen utgangen av perioden.

12 Trafikalt grunnkurs i skolen 2003 TG i føreropplæringen 2005 åpnet for TG i skolen 2009 trafikkopplæringsforskriften NTP tekst om samarbeid tiltaksplanen følger opp NTP prosjektsamarbeid SVV TT Stortingsmelding om ungdomstrinnet

13 Valgfag på ungdomstrinnet Meld. St. 22 ( ) Motivasjon Mestring Muligheter praktisk rettet skal føre til motivasjon og læring tverrfaglig, innhold fra minst to fag basert på eksisterende kompetansemål i Kunnskapsløftet 57 timer pr trinn, gjennomsnittlig 1,5 timer pr uke valgfagene skal ha karakter innføres gradvis fra 2012 (8.trinn) til 2014 (10.trinn) åtte valgfag i pulje 1 syv valgfag i pulje 2 13

14 Læreplanens oppbygging Formål samfunnsperspektiv elevens perspektiv skolens perspektiv Struktur og hovedområder mennesket i trafikken risiko og sikkerhet Kompetansemål Vurdering 14

15 Fra læreplanen i valgfag trafikk Formål Samfunnsperspektiv nullvisjonen ungdom overrepresentert på ulykkesstatistikken opplæring et viktig virkemiddel kunnskap og praktiske erfaringer, langsiktig perspektiv Elevens perspektiv - forstå regler, være hensynsfull, oppmerksom og forsiktig - motiveres til kommunikasjon og samhandling, unngå ulykker - kunnskap om sikre kjøretøy, rutiner ved ulykker, førstehjelp - lære av egne erfaringer og være gode rollemodeller Skolens perspektiv - flere læringsarenaer, være ute i trafikken og gi praktisk trening - samarbeide med andre etater og organisasjoner - utgangspunkt i elevenes erfaringer fotgjengere, syklister, passasjerer

16 Fra læreplanen i valgfag trafikk Kompetansemål i valgfaget Hovedområde 1: Mennesket i trafikken Mål for opplæringen er at eleven skal kunne følge trafikkregler og demonstrere hva hensynsfull, oppmerksom og forsiktig atferd er gi praktiske eksempler på og reflektere over hvordan sansing og reaksjoner, kommunikasjon og samhandling påvirker trafikkavvikling og trafikksikkerhet diskutere hvordan oppmerksomhet og rusmidler kan påvirke sanser og reaksjonsevne i trafikken foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen mellom erfaring og ulykkesrisiko demonstrere hvilke plikter og hvilket ansvar de har ved en trafikkulykke, og utføre livreddende førstehjelp gjennom praktiske øvelser 16

17 Fra læreplanen i valgfag trafikk Kompetansemål valgfaget Hovedområde 2: Risiko og sikkerhet Mål for opplæringen er at eleven skal kunne vurdere fart, krefter og risiko i forskjellige trafikksituasjoner og drøfte resultatene vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere skader og hvorfor det er viktig å bruke utstyret riktig presentere eksempler på trafikksikkerhetstiltak som reduserer faren for ulykker ved trafikk i mørke og under forskjellige vær- og føreforhold demonstrere at et kjøretøy er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og utføre sikkerhetskontroll og vedlikehold 17

18 Trafikkopplæringsforskriften Tema 1: Trafikkopplæring Tema 2: Grunnleggende forståelse for trafikk Tema 3: Mennesket i trafikken Tema 4: Øvingskjøring og kjøreerfaring Tema 5: Førstehjelp Tema 6: Tiltak ved trafikkulykke Tema 7: Mørkekjøringsdemonstrasjoner 18

19 19

20 Nytt fra Trafikalt grunnkurs i offentlig skoleverk fra januar 2014 Trafikalt grunnkurs kan gjennomføres som en integrert del av valgfag trafikk forutsatt at: a) eleven går i niende eller høyere klassetrinn, b) eleven har vært til stede i minst 80 prosent av valgfagets 57 timer herunder hele førstehjelpsopplæringen, c) undervisningen ikke gjennomføres med flere enn18 elever. Kjøring i mørket inngår ikke som en del av valgfag trafikk og må gjennomføres som beskrevet i 8-1.

21 A. «Rent» trafikalt grunnkurs 8-1. Generelt om trafikalt grunnkurs (fra Alder: 15 år (kan gjennomføres på 10. årstrinn) Antall elever: undervisningstimer (45 min) 4 timer førstehjelp 3 timer kjøring i mørket (1 time med 6 elever, 1 time med 2 elever) Øvrig undervisning skal være 10 timer og fordeles over minst 3 dager. Anbefaling Som tillegg til annen ordinær undervisning i skolen Følge gratisprinsippet (er det mulig med mørkekjøringsdelen?)

22 B. Trafikalt grunnkurs integrert 8-5 Trafikalt grunnkurs kan gjennomføres som en integrert del av valgfag trafikk forutsatt at: a) eleven går i niende eller høyere klassetrinn, b) eleven har vært til stede i minst 80 prosent av valgfagets 57 timer herunder hele førstehjelpsopplæringen, c) undervisningen ikke gjennomføres med flere enn 18 elever. Kjøring i mørket inngår ikke som en del av valgfag trafikk og må gjennomføres som beskrevet i 8-1. Anbefaling Mørkekjøringsdelen? Tydelige premisser til eleven (f. eks. bevis først i juni)

23 Anbefalinger Gå og sykle til skolen Foreldresamarbeid Lokale planer og rutiner trafikksikker skole Støtte til kurs og kompetanseheving Lærernettverk og støtte, faglig og praktisk Se valgfaget og trafikalt grunnkurs som en helhet

24

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE 1 Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 19.01.2013 2 Om å veilede.at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD TRYGG TRAFIKK 04 Dette var 2012 06 Askeland vil redde liv 09 Ambassadørar i skulen 10 Godt samarbeid 11 Trafikksikker kommune 12

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring Læreplan Kompetansebevis for utrykningskjøring Fastsatt av Vegdirektoratet 1. juli 2009 1 Innhold: Kapittel I - GENERELL DEL... 3 Utvikling av trafikal kompetanse... 3 Gjennomgående temaer i trafikkopplæringen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

Førerkortklasse D1 og D1E

Førerkortklasse D1 og D1E Håndbok D1 Håndbok 256 Læreplan Førekortklasse D1 og D1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E 256 12.04 Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

Førerkortklasse C1 og C1E

Førerkortklasse C1 og C1E Håndbok C1 Håndbok 255 Læreplan Førekortklasse C1 og C1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse C1 og C1E 255 12.04 Læreplan Førerkortklasse C1 og C1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Førerkortklasse C og CE

Førerkortklasse C og CE Håndbok C Håndbok 257 Læreplan Førekortklasse C og CE Veiledning Læreplan Førerkortklasse C og CE 257 12.04 Læreplan Førerkortklasse C og CE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer av 20.04.2005.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 Valgfag På bakgrunn av Stortingsmelding 22 Motivasjon Mestring Muligheter innførte Malvik kommune valgfag som tilbud for elever som

Detaljer

Skolereglement og priser

Skolereglement og priser Trafikalt Grunnkurs Trafikalt Grunnkurs gjelder for de som er yngre enn 25 år, og som skal ta førerkort for første gang. Du må være fylt 15 år for å kunne delta på Trafikalt Grunnkurs. Det er 4 obligatoriske

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer