God jul! Benthe ønsker at alle blir med. LES: Lovende sesongstart for skihopperne. MEDLEMSBLAD FOR STEINKJER SKIKLUBB Nr. 2 Desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God jul! Benthe ønsker at alle blir med. LES: Lovende sesongstart for skihopperne. MEDLEMSBLAD FOR STEINKJER SKIKLUBB Nr. 2 Desember 2013 39."

Transkript

1 1 MEDLEMSBLAD FOR STEINKJER SKIKLUBB Nr. 2 Desember årgang Benthe ønsker at alle blir med Det var str glede da Benthe Asp i mai ble valgt til ny leder i skiklubben. Flk står ikke i kø fr å lede en str rganisasjn på grunnplanet, g få har så slid bakgrunn fr et slikt verv sm nettpp henne. Hennes første budskap skjer nå i Skituppen i et intervju med Sigrid Skgan: Jeg vil gjøre Steinkjer Skiklubb til enda bedre utgave av seg selv! Gd jul! LES: Lvende sesngstart fr skihpperne

2 2 Innhld Lederen har rdet Hvedstyret Ny rulleskiløype et strt løft Minnerd m Jn Eirik Saksvll Lvende sesngstart fr hpperne Skiskytterne har lys framtid i Steinkjer Langrenn klar fr ne utfrdringer - Vi må se ptensialet i ungdmmene våre Skistua smmeren 2013 Han hppet i Kllen i 1947 Byafjellet får stadig nye skilt Inf fra Steinkjer Skidrift AS Støtt Steinkjer Skiklubb gjennm grasrtandelen Desember 2013 I redaksjnen: Sigrid Skgan Tlf Tips ss m ssiale g Knut Nrdmeland Tlf sprtslige aktiviteter i klubben! Merknad [k1]:

3 3 Benthe Asp Lederen har rdet Takk fr tilliten! Tusen takk! Jeg håper å kunne innfri frventningene, sm tydelig er satt på dagsrden! Steinkjer Skiklubb er en klubb rik på tradisjner, g disse er det viktig å ivareta. Vi må likevel utvikle ss, være på jakt etter frbedringer, g det krever endring. Endring tar tid, det må frankres, g ambisjner g mål må være tydelig definert. Vi må ha en felles retning på det vi gjør. Det skal være klart g tydelig hva Steinkjer Skiklubb står fr. Det er kraft i felles mål g felles retning! Det er i klubbene det viktigste arbeidet gjøres. Her legges det til rette fr,- g skapes aktivitet, her kan man trene, knkurrere g utvikle seg. Skiklubben har et bredt spekter av aktivitet å tilby, gjennm sin allsidighet/ sine grupper (skiskyting, langrenn, hpp/kmbinert g alpint). Alle klubbens medlemmer skal føle tilhørlighet, være ivaretatt g kunne ha mulighet til å bidra. Sm klubb er det mange mråder å ta tak i, g frivillighet er alfa- mega fr å lykkes. Steinkjer Skiklubb har mye g gde anlegg sm må driftes g vedlikehldes, fr nettpp å kunne tilby varierte g allsidige aktiviteter, fr alle. Her legges det ned utallige dugnadstimer, g jeg er ydmyk g stlt ver å kunne være en del av dette laget! Skiklubben har mange aktive medlemmer med høye mål, mange sm er med fr at det er mrsmt g utviklende, mange sm går gradene fra å få tilrettelagt,- fr senere å legge til rette fr; vi leverer løpere, trenere, smørere, ledere/støtteapparat til et høyere nivå. Det er mange rller sm skal frdeles slik at laget, Steinkjer Skiklubb, fungerer ptimalt g ikke minst leverer i frhld til frventningene. Lagarbeidet er, g skal være tuftet på respekt fr hverandre, aksept fr at vi er frskjellige, g vi skal ønske hverandre alt vel! Samhandling, kmmunikasjn g humr, er et gdt utgangspunkt. Klubbene er med g vedtar strategiplan på nivåene ver seg (krets g frbund), g slik er de verrdnede mål g tiltak kjent. Det gjelder i neste mgang å gjøre disse til våre egne. Hvr skal vi? Hvrdan kmme dit? Hva skal til? Dette arbeidet er vi i gang med, g har sm mål å legge fram klubbens virksmhetsplan på årsmøtet i mai. Jeg er privilegert sm får gleden av å være sammen med så mange dyktige mennesker, med det sm felles å: Sette spr etter ss! Jeg heier på dere alle! Jeg ønsker hver g en av dere lykke til på de ulike arenaer g med de frskjellige ppgavene dere har, g får. Et klapp på skulderen ligger bare nen få ryggvirvler fra et spark i baken, men gir likevel meget bedre resultater! Gd jul g et riktig gdt nytt skiår! Benthe Asp, leder Steinkjer Skiklubb

4 4 Hvedstyret Valgt av ekstrardinært årsmøte i Steinkjer Skiklubb september 2013 Funksjn Tlf. E-pstadresse Daglig leder: Edvin Dahl Leder: Benthe Asp Nestleder: Harald Overrein Sekretær: Anne Peggy Schiefle Møller Kasserer: Anlegg: Helge Blengsli Ski: Paul Harald Pedersen Skiskyting: Trbjørn Wekre Hpp: Bente Rygh Styremedlem: Terje Pynten Redaksjn Skituppen: Sigrid Skgan sigrid.skgan ntebb.n Knut Nrdmeland

5 5 - Vi må se ptensialet i ungdmmene våre Steinkjer Skiklubb gleder seg ver at ny leder er på plass: Benthe Asp har sagt ja til å verta rret! Hun har en str g viktig ppgave fran seg, g den energiske dama ser fram til ppgaven med str frventning. Vi vil gjerne bli bedre kjent med nyleder Benthe g møter henne til en prat i klubbhuset på Steinkjer Skistadin. Benthe vkste pp på tidlig 60-tall like nedenfr stadin g tråkket barneski innver Byafjellet. Urganisert lek g allsidig idrettaktivitet preget ppveksten. Benthe har vært aktiv både innenfr handball, ftball, friidrett, rientering g ski. Aktivitetene førte henne inn i Egge IL s handballgruppe g skigruppe, der hun var aktiv i flere år, både sm utøver g frivillig/tillitsvalgt. Etter hvert vertk freldrene farsgården, g familien flyttet like nrd fr Asphaugen. Det innebar mye hardt arbeid, ubekvem arbeidstid, mye rganisering, men ikke minst gleden ver å prdusere, være i prsessen g se resultatet. Familien drev med grønnsaksprduksjn, krn, skg g jrdbær. Her var det bare å stå på, g Benthe utrykker en str glede g ære ver å jbbe, planlegge g lære av bestefreldre g freldre. Gde verdier ble slid frankret; det er ingenting sm kmmer av seg selv, gdt samarbeid, psitive hldninger, respekt g arbeidsinnsats gir gevinst. Et gdt grunnlag fr frivillig arbeid, påstår vi! Benthe er utdannet,- g jbber sm lærer g spesialpedagg, med videre- g etterutdanning innen idrett, ledelse, g kmmunikasjn. Hun jbber i dag et steinkast unna skistadin, på Egge barneskle.

6 6 Benthes 3 barn har vært aktive innenfr ski, skiskyting, handball g ftball. Steinkjer Skiklubb ble det naturlige klubbvalget innenfr ski. Veien var krt til verv i Barne- g ungdmsutvalget, g hun var kjapt på plass sm skileikaktivitør g trener. Etterhvert fikk hun større ppgaver sm arrangementsansvarlig fr karusellrennene g fr Steinkjer Skifestival, rennleder fr Byafjellet Rundt, Hvedlandsrennet, Nrges Cup senir g ikke minst fr langrenn under NM på ski, nrdiske grener i Nå i januar 2013 år var hun leder fr rganisasjnskmiteen fr Nrgescup i langrenn fr junir, der Steinkjer Skiklubb var arrangør. Men Benthe har bred erfaring sm tillitsvalgt utver klubbnivå. Hun har vært kmitemedlem, nestleder,-g leder i Nrd-Trøndelag Skikrets. Hun har vært hvedleder fr Nrd Trøndelag Skikrets på ulike renn-g mesterskap g har reist rundt med ungdmmer g junirer. Hun har gså vært nestleder i langrennskmiteen i Nrges Skifrbund, samt vært med i ulike prsjekter g utvalg i Skifrbundet. Benthe har vært med i støtteapparatet til Skifrbundet, g i den frbindelse gså vært med i trppen til Tur de Ski, reist Eurpa ned fra arena til arena. Hun beskriver det sm en pplevelse, men det innebar gså lange dager, grundig g nøyaktig arbeid. All denne erfaringen har gitt Benthe mer lærdm, større nettverk, samt økt respekt fr utøverne, trenerne, smørerne, lederne g det øvrige støtteapparat. Hun uttrykker str ydmykhet fr å hatt muligheten til å vært med på dette. Sm sentral tillitsvalgt i Nrges Skifrbund har hun rekruttert nrdtrønderske ungdmmer til ulike verv, g det gleder hun seg strt ver. Vi må være dyktigere til å se ptensialet i ungdmmene våre, de har så mye erfaring g besitter høy kmpetanse, sier Benthe. Benthe har bevisst trappet ned på tillitsvervene g takket nei til gjenvalg. I dag sitter hun i Tppidrettskmiteen i Nrd Trøndelag Idrettskrets g er kurshlder g fredragshlder på Idrettshøysklen, innenfr Nrges Idrettsfrbund g i Skifrbundet.

7 7 Benthe Asp mttar lederklubba av tidligere leder Kari Trøan Aune under det ekstrardinære årsmøtet i september.. Sm nyvalgt leder i Skiklubben, understreker Benthe viktigheten av å trekke alle medlemmer med i klubbens aktivitet. Alle har vi ferdigheter g kmpetanse sm kan benyttes. Klubben frplikter seg på tingvedtak både fra Nrd-Trøndelag Skikrets g Nrd-Trøndelag Skiskytterkrets, der det satses på bl.a Ungdmsløftet (13-19 år), rekruttering g tilrettelegging fr bredde g tpp. Vi må ha ambisjner m å ivareta alle medlemmene. Den nye lederen tar med seg histrikken g erfaringene fra tidligere ledere g tillitsvalgte. Hun er stlt, glad g har str respekt fr alle de frivillige sm legger ned en betydelig innsats g arbeidstimer i- g utenfr skistadin. Det praktiske arbeidet sm gså Silver Club utfører, betyr svært mye fr klubbdrifta, sier hun. Det er frtsatt ingenting sm kmmer av seg selv! Benthe håper å kunne være en bidragsyter til å gjøre Steinkjer Skiklubb til en enda bedre utgave av seg selv! Vi ønsker henne lykke til! Sigrid

8 8 Jn Eirik Saksvll Også sterke Jn Eirik måtte gi tapt fr kreften 19. september, etter en frhldsvis krt sykdmstid. Han møtte vennene i Silver Club på tirsdagskafeen fr siste gang 27. august. Han var da sterkt preget av sykdmmen, men var mest pptatt av dugnadsting sm skulle gjøres. Nå får vi aldri mer høre hans smittende latter g gamle Steinkjerhistrier fra hans faste plass i sfaen på klubbhuset. Vi har mistet en kjær venn g klubben et dyktig medlem g dugnadsarbeider. Jn Eirik hadde et langt medlemskap i skiklubben. Han startet sm gd skihpper etter krigen g deltk utver i ungdmmen. I 1960-åra satt han en lengre peride i klubbens styre, g sm urmaker var han sikker tidtaker på skirenn. De siste tiårene har han vært aktiv i arbeidet fr vedlikehld av skianleggene g byggene. Et av de siste ppdragene var å bygge ny trapp til gamle klubbhus. Slid g i vater. Men det blir vel fra revyscenen han blir husket mest, i vertfall blant Steinkjer-bygger flest. Da klubben igjen bestemte seg fr å sette pp revy med NM-kabaret i 1979, var Jn Eirik selvskreven sm revyskuespiller. Dette var heller ikke nytt fr han, da han tidligere har vært med i Mannssangrevyene g andre ppsettinger. Jn Eirik hørte med til grunnstammen av skuespillere i Steinkjer-Revy n fra starten g fram til 1993, g hans sterkeste side sm sceneartist var musikalitet g ren stemme. Vi husker spesielt Jn Eirik, i Svein Tvedts vise Fr ung g fr gammel, i klubbenes jubileumsrevy i Da sammen med Siw Line Green. Det var et av Jn Eiriks glansnummer sm han senere sang sammen med Magnhild Hagen Gaundal i mange pptredener. Det var veldig, veldig sterkt da Magnhild g Kjell-Rar Skard, sang den ved bisettelsen i kapellet. Klubben er meget takknemlig fr den stre pengegaven vi fikk etter bisettelsen. Den skal brukes til innkjøp av hjertestarter på skistadin. Våre tanker går til Unni med familie. Guttrm

9 9 Lvende sesngstart av hpperne Våre elitehppere anført av Anders Bardal g med Ole Marius Ingvaldsen g Jhan Martin Brandt har startet meget gdt. Anders befestet sin psisjn i den desiderte verdenstppen med 4. g 2. plass under WCrennene på Lillehammer 7. g 8. desember Ole Marius viser helt nye takter med å ta seg til finalen i begge disse rennene. Jhan Martin ligger like bak. Er det nen annen skiklubb sm kan skilte med en slik tri? Skituppen har gd grunn til å stille spørsmålet uten at vi har mistet bakkekntakten. Så langt ser sesngstarten meget lvende ut. Å ha disse gde ambassadørene betyr uhyre mye fr skiklubben, ikke minst i frm av gd PR fr hppsprten g rekrutteringen av unge sm blir inspirert til å satse i dbbel frstand. Det viser sesnfrberedelsene sm har vært ganske mfattende i hele smmer. I juni dr hele Nrges hpprekrutter på samling til Midtstulia i Osl. Ca. 300 hpputøvere fra hele Nrge var der. Steinkjer Skiklubb stilte med 5 utøvere, en gjeng med hppere- g kmbinertløpere, sm kste seg i det nye anlegget til Kllenhpp. Glade skihppere fra Nrd-Trøndelag på samling i Ørnskjøldsvik i Sverige: Fran fra venstre Kristian Frseth Karlsen, Odin Kristffrsen, Lenard Taubert, bak fra venstre

10 10 Petter Øyen, trener Olav Rsset, Hanna Taubert, Tr Olav Bjerkan, trener Erik Grinde, Edvin Madsen Kirknes g Peder Isaksen Fssum. Örnsöldsvik I ktber dr trønderne på en ny samling. Denne gangen til Sverige. Örnsköldsvik er en plass der hpperne g freldre fra Nrd-Trøndelag bestandig har følt seg velkmmen g trivdes veldig gdt. Hpperne deltk på VM (Vidar Minnes hppknkurranse) sammen med svenske skihppere. Det ble hppet g trent i K-35, K-52 g K-90. Samtidig hadde det svenske landslaget treningssamling der, med sin nrske trener Trnd Jøran Pedersen. Dugnad i hppbakkene i Yrken. Freldre til de aktive guttene g jentene i hppmiljøet, har i høst hgd tømmer til ny adkmstveg fr den nye tråkkemaskinen ved siden av K-44. Vantene i K-20 er flyttet fr å gi plass til den nye tråkkemaskina, sm er ne bredere enn den gamle. I klubbhuset på sletta er veggene malt innvendig. Det er gså lagt nye gulv, slik at det blir litt triveligere fr utøverne, når de er i bakkene fr å trene. Det nye klubbhuset er en gammel brakkerigg g trengte sårt litt ppussing. Hpperne g freldrene synes det er viktig å ha en plass der vi kan ta imt nye rekrutter, varme ss, steke vaffel g ta en kpp kaffe g kaka. Alle hppbakkene er klargjrt fr vinteren med snønett, g smmervannet fr plasthpping er tappet ned. Utpå senhøsten km det en del vind inn i bakkene g en gd del trær blåste verende, g falt inn i bakkene. Trærne er nå ryddet pp. Snøprduksjn. Det er viktig at det blir laget et gdt grunnlag av kunstsnø i bakkene fr å kunne tåle trøndersk vintervær, sm kan være både på pluss g minussiden på gradestkken. 2. helga i desember var det døgnvakt hele helgen, fr å prdusere snø til vintersesngen. 7 freldre delt på vaktene g det ble prdusert mye snø. Heidal videregående skle, linje fr hpp- g kmbinert.i høst begynte Martin Whlen g Jnas Viken på hpplinja på Heimdal. Mats Jakb Kvernm g Sivert Grande er i år 2.klassinger. Heimdal er den nærmeste sklen de kan gå på hvis de ønsker en videregående skle med et tilbud m trening innenfr hpp- g kmbinert.

11 11 Anders Bardal har uvurderlig betydning sm inspiratr g frbilde i hppmiljøet. Her i Yrken sammen med Peder Isaksen Fssum. Bak trener Olav Rsset. Ingvaldsen, Bardal g Brandt Anders Bardal er på Wrld Cup-laget, g fikk en 2. g en 4. plass på Lillehammer 7. g 8. desember. Ole Marius Ingvaldsen g Jhan Martin Brandt er gså t idrettsutøvere vi nk får se mere av i verdenstppen. Disse utøverne er fltte frbilder fr rekruttene våre! Vi ønsker Ingvaldsen Bardal g Brandt lykke til videre i sesngen. RC-renn på Steinkjer. Steinkjer Skiklubb arranger RC- renn fr hele Nrge 18. g 19. januar Og i den frbindelse blir det en gd del dugnad på klubben fr at K-44 g K-74 skal være perfekte g arrangementet skal gå bra. Hpp/kmbinertutvalget ønsker alle en riktig Gd Jul g et Gdt Nytt År! Fr hpp/kmbinertutvalget Marit Isaksen

12 12 SKISKYTTERSPORTENS FREMTID I STEINKJER SER LYS UT Hele 23 nye skiskytterrekrutter har gjennmført skiskyttersklen i regi av Steinkjer Skiklubb skiskyttergruppa i løpet av ktber g nvember. Dette gjør at det pr. dat er ca. 70 aktive skiskyttere i klubben, g gjør Steinkjer Skiklubb til en av de største skiskytterklubbene i landet. Skiskyttersklen en suksess. De nye rekruttene er i hvedsak født i 2003 g 2004, g kmmer fra hele kmmunen. De har gjennmført 4 kurskvelder med innføring i våpensikkerhet, litt teri m skiskyting, skyting g diverse fysiske øvelser. Tilbakemeldingene fra ungene g fresatte tyder på at de har hatt psitive pplevelser under skiskyttersklen, g at de har fått en gd innføring i en spennende idrett. På siste kurskveld i slutten av nvember ble det delt ut premier g kursbevis, g det ble servert kveldsmat. Str takk til våre eldre utøvere, trenere g ledere sm bidr med gd tilrettelegging g veiledning under skiskyttersklen. Vi håper at flest mulig blir med videre i klubbmiljøet, g mange er allerede gdt i gang med treninger i den yngste treningsgruppen, g deltar i tillegg på skitreningene i klubben. Det lver gdt.

13 13 Nye rekrutter fra skiskyttersklen 2013 Gde frberedelser til ny sesng Våre aktive medlemmer har lagt ned mye trening i løpet av smmeren g høsten, g de aller fleste er gdt frberedt fr vinterens knkurranser. Det har vært arrangert en rekke treningssamlinger både i klubb-, krets- g skleregi. Tradisjnen tr ble det gså i høst arrangert klubbsamlinger felles fr klubbens langrenns- g skiskytterutøvere både i Østersund i september g ktbersamlingen på hjemmebane. Slike samlinger er viktige i treningssammenheng, men kanskje enda viktigere sm en gd ssial arena på tvers av utøvere, trenere g freldre/fresatte. I tillegg til treninger g samlinger i klubbregi, har vi gså hatt utøvere med på de 3 nasjnale Yungstar-samlingene i smmer g høst. Marit Ishl Skgan, Kjersti Dengrud g Sigrid Flatås Aune var alle kvalifisert, blant 12 andre jenter til å delta her. Steinkjer Skiklubb g skiskyttergruppa har gså stått sm arrangør av kretssamlinger fr junirene, g reginsamling fr 15- g 16-åringene.

14 14 Full standplass under reginal Yungstar-samling i september 2013 Sprtslige frventninger Nen av våre løpere har allerede sesngdebutert med deltakelse på Nrgescupåpningen på Lygna 7. g 8. desember. 30 utøvere fra klubben er påmeldt i knkurransene i Trndheim lørdag 14. desember g i Meråker søndag 15. desember. Nen vil sikkert gjøre det veldig bra, mens nen vil ppleve at det blir både 1, 2 g 3 bmmer fr mye, g at frmen i spret ikke er helt tpp. Da er det gdt å vite at vinteren er lang, g at det kmmer mange anledninger de nærmeste t-tre månedene til å rette pp både skytingen g skifrmen. Om man ikke lykkes både på skytebanen g i spret i alle renn, vil det nesten alltid være ne man kan ta med seg av psitive pplevelser fra alle knkurranser. Det kan være en gd serie, bra fart i spret inn til 1. skyting, sv. Slik er skiskyttersprten sammenskrudd av ulike mestringsppgaver. Fr de yngste, pp til år, vil kanskje kretsrennene g KM våre vinterens viktigste knkurranser. Midt-nrsk mesterskap i skiskyting arrangeres i Meråker 1. g 2. februar. Hvedlandsrennet fr jenter g gutter år avvikles i Knyken i regi av Orkdal IL februar, g dette blir helt klar det sprtslige høydepunktet fr våre aktive i disse årsklassene. Junirene har sitt NM februar på Veldre Sag i Ringsaker, mens senir- NM fregår på Vss mars. Innimellm alle disse mesterskapene arrangeres det flere nrgescuprenn fr junir g senir. Mange skiskyttere fra Steinkjer har de siste 5 årene enten vunnet eller tatt medalje i et nasjnalt mesterskap. Sist vinter ble det NM-gull i klasse menn 17 til Eirik Ishl Skgan på fellesstarten på hjemmebane den 16. mars. Ingen skal bli verrasket m en eller flere av våre utøvere tar medalje i HL g NM denne sesngen gså. Uansett; vi ønsker alle lykke til med de mange knkurransene i vinter! Skiskytterrenn på Steinkjer gså i vinter

15 15 Det blir gså i vinter skiskytter-renn på Steinkjer Skistadin. Anleggsansvarlig i skiskytterfrbundet er klar på at Steinkjer har det beste skiskytteranlegget i Nrd-Trøndelag. Det hviler derfr gså et ansvar på klubben i frhld til å stille anlegg g arrangørkmpetanse til dispsisjn fr krets g frbund. I vinter skal det arrangeres et kretsrenn nsdag 22. januar. Dette vil bli avviklet i flmlys g nrmaldistanse står på prgrammet. Det skal altså ikke gås strafferunder, men hver bm straffes med 30 sekunders tillegg pp til g med klasse 16 år, g 1 minutts tillegg fr junir g senir. Vi håper de fleste av våre ca. 70 utøvere benytter denne gde anledningen til å vise seg frem på hjemmebane. Lørdag 15. g søndag 16. mars står Steinkjer Skiklubb sm arrangør av det 6. rennet i Trøndercupen. Denne gangen er det først sprint på lørdag fr alle klasser fra de yngste nybegynnerne til senir. Søndag er det fellesstart fr klassene 13 år g eldre. Dette rennet teller gså fr 15 g 16 årsklassene sm kvalifisering til Yungstar-rennet i Hlmenkllen under Wrd-cup i skiskyting 20. mars. Innimellm disse arrangementene, vil vi arrangere 2 klubbrenn g et klubbmesterskap i skiskyting. Disse vil bli annnsert på skiklubbens hjemmesider. NM Rulleskiskyting i sikte Steinkjer ble i våren 2013 av Nrges Skiskytterfrbund tildelt NM Rulleskiskyting fr junir g senir i Dette går av stabelen på Steinkjer ski- g skiskytterstadin september. Her vil de stre stjernene sm Emil Hegle Svendsen, Tarjei Bøe, Synnøve Slemdal med flere bli å se i aksjn. Dette blir et strt løft fr Steinkjer Skiklubb, g det blir en fantastisk anledning til å vise frem ett av landets beste ski- g skiskytteranlegg fr både vinter g smmerbruk. Vi håper på et frtsatt gdt samarbeid med Steinkjer kmmune, det ffentlige Nrd-Trøndelag g næringslivet i reginen. Vi frventer ca. 350 deltakere fra hele landet til dette arrangementet. Vi gleder ss til nk en gang å sette Steinkjer g Steinkjer Skiklubb på Nrgeskartet.

16 16 Her skal Emil Hegle Svendsen g Synnøve Slemdal knkurrere under NM Rulleskiskyting i september i 2014 Det gde miljøet viktigst av alt Det gde miljøet i skiskyttergruppa, blant utøverne, trenerne g freldre/fresatte er kanskje den viktigste ressursen vi har. Klubbhuset tett ved standplass er en svært gd arena fr å spleise gruppa sammen. Familiedagen i ktber med ver 60 deltakere, kveldsmaten etter trening, eller gløggen g pepperkakene nå i adventtid er med på å frsterke dette gde miljøet på tvers av utøvere g ss vksne. Dette skaper samhld, g bidrar gså til at flk synes det er greit å stille pp å gjøre en innsats fr gruppa g skiklubben, enten m det er snakk m dugnad på anlegget eller å være med å arrangere renn. Sm arrangør av kmmende knkurranser både i vinter, g ikke minst NM i september 2014, er det avgjørende at flk synes det er greit å stille pp med litt arbeidsinnsats. Dette er vi helt avhengig av. Ett knippe av våre lvende skiskytter-ungdmmer Takk g lykke til! På vegne av styret i skiskyttergruppa vil jeg takke alle tillitsvalgte g trenere fr innsatsen så langt i smmer g høst, g til slutt ønske alle våre løpere, trenere, ledere, g et tallrikt støtteapparat lykke til med den kmmende vintersesngen! Vi er trygg på at Steinkjer Skiklubb vil markere seg psitivt på mange skiskytterarenaer både lkalt, reginalt g nasjnalt i løpet av vinteren. Trbjørn Wekre leder skiskyttergruppa

17 17 Gd rekruttering, str bredde g seriøs satsing i langrenn Steinkjer Skiklubb har en str gruppe barn g unge, sm deltar i den tilrettelagte langrenns-treningen gså i år. Det er registrert ttalt 100 persner i aldersgruppen fra åtte år til g med senir, hvrav 35 utøvere er i gruppen 8 10 år. Oppslutningen m både barmarkstreningen g treningen på snø er str. En mer rganisert tilrettelegging fr denne gruppen på barmark var ny fra sesngen Det ppleves derfr sm svært viktig å frtsette med en slik tilrettelegging fr denne yngste gruppen. I tillegg har klubben frtsatt en av landets største junirgrupper, med 15 utøvere. Senirgruppen består av 4 løpere. 1 løper er rekruttert til Team Veidekke Trøndelag, g de 3 øvrige er tatt ut til Nrd-Trøndelag sitt kretslag. Det er ellers tydelig at klubbens egne samlinger, hvr mange deltar, er miljøg klubbyggende. Det ligger nå gdt til rette fr at vi innenfr langrenn er på gd vei til å nå ambisjnen m «flest mulig utøvere lengst mulig, med en tilrettelegging fr breddesatsing g spisset tppsatsing».

18 18 Den etter hvert tradisjnelle fellessamlingen mellm langrenn g skiskyting ved Camp Sødergren i Østersund, ble i år gjennmført helga september. En suksessrik samling med et gdt treningstilbud, g hvr gde ssiale relasjner ble etablert g styrket. 8, 9 g 10 år Tilrettelegging fr barmarkstrening fr aldersgruppen 8-10 år er sm tidligere nevnt et frhldsvis nytt tilbud fra Langrennsutvalget i Steinkjer Skiklubb. Første gang frsøkt i sesngen Interessen fr deltakelse på barmarkstrening i denne gruppen har økt betydelig hvert år. Det er freløpig i år registrert ttalt 35 unger sm deltakere på denne aktivitetstreningen. Gruppen fikk tilbud m barmarkstrening fra begynnelsen av ktber. Nils Arnesen g Truls Ålberg er trenere gruppen 8 10 år, mens Nina Bartnes Skrattalsrud er ppmann.

19 19 Vel 40 ivrige g frventningsfulle unge utøvere under klubbens ktbersamling i begynnelsen av ktber, med trenerne Vegard Iversen, Truls Ålberg, Nils Arnesen, Bjørg Helland, Gr Marita Aufles Fssan g Bjørg Helland bak. 11 g 12 år Gruppen år er freløpig registrert med 30 unger på barmarkstrening. Bjørg Helland, Vegard Iversen, Camilla Letnes Lillefjell g Rar Lillefjell er trenere fr denne gruppen fram til 1. januar. Kari Grindberg begynner sm hvedtrener fr denne gruppen etter jul. Hege Hjelde er ppmann fr gruppen. Gruppen startet treningene 1. september. 13 g 14 år. I gruppen år (15 aktive) begynte barmarkstreningen fra 1. august. Gr Marita Aufles Fssan er trener fr denne gruppen. I høstsesngen har Gr Marita hatt flere hjelpetrenere fra klubbens junirstall. Liv Karin Flak er ppmann fr gruppen. Høstens styrketrening fr gruppene år har gså i år hatt spesielt str ppslutning ved at gså skiskytterne har deltatt. 15 g 16 år. Gruppen år (15 aktive) startet barmarkstreningen fra 1. august. Dette er en str jentegruppe både i klubb- g kretssammenheng. Mari Ann Landsem er hved trener fr denne gruppen. Mari Ann har fr en del av treningene hatt bistand fra trenerne Vegard Saursaunet g Gunnar Wæhre. Kristin Aasvld er ppmann fr gruppen. Junir g senir.

20 20 Junirene, aldersklassene år (15 aktive) g senirene (4 aktive) startet de treningsmessige frberedelsene til den frestående sesngen så tidlig sm 1. juni. Frde Lillefjell har hvedansvaret fr den løpende treningsmessige ppfølgingen av junirgruppen. Frde har fått trenerassistanse fra Marcus Schei Wiseth fr denne gruppen. Tre av klubbens fire senirer (Hallvard Riseth Fjne, Petter Trås Hallseth g Marcus Schei Wiseth) er tatt ut til kretslaget med Hallgeir Martin Lundem sm trener. Pål Trøan Aune er tatt ut til Team Veidekke Trøndelag med Mrten Iversen sm trener. Nina Sørensen g Tre Aune er ppmenn fr junirgruppen. Fra venstre Hallvard Riseth Fjne, Marcus Schei Wiseth, Sindre Stiklestad, Truls Trøan Aune g trener Frde Lillefjell i klubbens nye spektakulære rulleskiløype under klubbens Oktbersamling. Klubbsamlinger g Kretssamlinger I tillegg til de rdinære treningene har det vært pplegg med klubbsamlinger g kretssamlinger fr flere av de nevnte gruppene. Spesielt bør nevnes Østersundsamlingen ved Camp Södergren i begynnelsen av september g Oktbersamlingen på Steinkjer Skistadin. Begge disse samlingene har, fruten det treningsmessige, fkus på familie, klubb g miljø.

21 21 Det er str stas med ny rulleskiløype. Klubbens 16 g 17 års jenter smiler seg gjennm økta. Fra venstre Sigrid Flatås Aune, Maren Svarva, Charltte Aasvld, Nina Sørensen Overrein g Ingvild Skgan Brendshlm. Den nye rulleskiløypa Ferdig asfaltert smmeren 2014 Langrennsutvalget gratulerer klubben med at deler av den nye rulleskiløypa ble ferdig asfaltert smmeren Vi ser fram til at resten av den nye rulleskiløypa blir ferdig asfaltert smmeren 2014, slik at vi ttalt får en rulleskitrase med lengde 5 km. Vi frventer gså at den planlagte lagringsplassen fr snø gjennm smmeren gså blir ferdigstilt samtidig smmeren Dette med tanke på snøprduksjn gjennm vinteren 2015 fr lagring gjennm smmeren Det vil da være realistisk å tr at klubben vil kunne gå ut med snøgaranti fr løperne i en 3 km trase fra g med 15. nvember Avslutning Ellers ønskes utøverne lykke til med sesngen 2013/ Det rettes en str takk til trenerne g ppmenn i langrenn i klubben fr det arbeidet sm legges ned til beste fr utøverne. Vi retter i tillegg en takk til freldre/ fresatte g andre frivillige sm stiller pp g bidrar både under dugnader g under kmmende arrangement. Vi gleder ss alle sammen til vinterens arrangement på Steinkjer Skistadin med blant annet Steinkjer Skifestival, klubbmesterskap, karusellrenn g skileik. Og i tillegg alle renn ellers både i Nrd-Trøndelag, landet fr øvrig g gså arrangement i vårt nabland Sverige. Fr Langrennsutvalget i Steinkjer Skiklubb Paul Harald Pedersen Leder

22 22 Skistua smmeren 2013 Klassetrinn 7 ved fra Egge barneskle rigger seg pp til vernatting ved Skistua, både ute g inne. I løpet av smmeren g høsten er t viktige prsjekt gjennmført: Sliping av gulv Fra mandag til nsdag ble gulvene i peisestua g frstua slipt ned slik at den gamle gulv malinga/beisen i svart ble fjernet. Etterpå ble gulvene beiset med lys farge g så påført 3 lag med lakk. Arbeidet ble utført av Skistukmiteen. Gjennm gulvenes vel 100 års liv var de nk påført mange lag g mange slags srter av maling g beis. I alle fall ble det en arbeidskrevende jbb slik at det ble lagt ned nesten 200 dugnadstimer. I frlengelsen av jbben fikk gså brd, benker g stler et strøk med maling g nå alt i blått. Den pent sagt spesielle rsa fargen på benker g stler er derfr nå med nen unntak histrie.

23 23 Steinkjer Fargesenter ved MALIA spnset slipeutsyr, beis g lakk g st fr nødvendig pplæring. Dette betydde at perasjnen ikke kste klubben g Skistua ne vi takker! Rydding av utsikt Gjennm årene har skgen fran Skistua både vkst seg str g delvis tett. Dette har medført at både utsikten fra Skistua g pp til Skistua er blitt redusert. Med samtykke fra grunneier Arnfinn Dtterud ble det derfr igangsatt hgst. Så neste gang dere kjører på fv 763 langs Reinsvannet g kikker pp kan dere igjen se Skistua. Nevnes må gså at nab g ulønnet vaktmester på Skistua, Svein Karlsen har slått vllen med traktr ikke fr utsiktens del, men fr å få en fin grasvll på smmers tid. Besøk/brtleie av Skistua Vi har gså i år hatt besøk av skler sm har benyttet Skistua til vernatting g aktiviteter. Videre har elglaget fra Skgn nk et år benyttet Skistua g fått kvten sin. Skistua har vært brukt til festlige sammenkmster i 4 anledninger. Kvitveisfesten gikk av stabelen På grunn av referatfrbud vil ikke detaljer fra denne kvelden bli tatt med her, sekretæren begrenser seg til å si at kmiteen frtsatt har 13 medlemmer. Velkmmen til skisesngen 2014 g til Skistua! Per Kristian

24 24 Skituppen starter nå en serie med fkus på veteranene i Steinkjer Skiklubb. Histrier g pplevelser sm står i fare fr å havne i glemmebka. Det kan være nyttig g interessant å knytte trådene med vår nære frtid, innimellm TILBAKEBLIKK (1) Asbjørn Reitl : Han hppet i Kllen i 1947 Det er en stund siden, ja, g det er nettpp det sm er penget. Han sm her svever ut i tåkehavet i Hlmenkllen er Asbjørn Reitl. I dag snart 94 år gammel, husker han gdt denne mars-dagen fr 66 år siden tilskuere ved tjærnet g på sletta, men han så dem ikke, hørte bare jubelen. Asbjørn tilhører en gjeng skihppere sm gjennm flere tiår skapte en skikultur sm dagens skiungdmmer bærer med seg på en fltt måte. -

25 25 Det ble ingen tpplassering akkurat, men det var mr likevel, frteller Asbjørn sm i dag er et aktivt medlem i Silver Club, skiklubbens veteranfrening. Han er eldstemann blant silveran, med fast plass i skinnsfaen i nedre klubbhus. En sfa sm er frbehldt de ver 90, når det hver tirsdag serveres kaffe g vafler. Her blir det mange tilbakeblikk g histrier sm får latteren til å runge mellm veggene. Men Sktuppen er mest interessert i å høre m skikarrieren den gang da... - Jeg har ikke så mye å frtelle, g ikke har jeg samlet på utklipp g bilder heller, sier han beskjedent. Hpping var en hbby. Å kjenne luften under skiene var en fantastisk pplevelse. Men de måtte jbbe hardt med klargjøring av bakker. Så snart det km litt snø ble alt av spader g skuffer tatt fram. Når bakkene var klare var det gjerne mørkt, men måneskinnet var til gd hjelp, g det ble hppet fram til sengetid g vel så det. Hppkarrieren stppet av krigen Da krigen km til landet i 1940 var Asbjørn 20 år g han std fran en lvende utvikling sm hpper. Men skiklubben innstilte driften g det ble ikke arrangert renn de fem krigsårene. Dessuten var det flere snøfattige vintre, g aktiviteten var sterkt hemmet. - Da krigen var slutt bdde jeg i Osl i tre måneder i frbindelse med et kurs fr NTE. Også der var det lite snø, men jeg fikk trent nen kvelder i Midtstubakken. Dette var nk til at skikretsen meldte meg på til Hlmenkllrennet det året, i 1947 Det var et veldig ppsving fr all idrett like etter krigen. Over 250 hppere, mange - Hvrdan var det med instruksjn? - Det var ikke instruktører sm i dag, så vi guttungene så g lærte av dem sm var eldre enn ss. Asbjørn Reitl vkste pp på Naustvllen på Sunnan der han ble født i Han var eldstemann i familien sm etter hvert flyttet til Steinkjer. Faren bygde hus ved Gimle, men like etter innflyttingen døde han. Et hardt slag fr familien. Asbjørn fikk plass sm læregutt, 14 år gammel, ved Egge kmm. everk. Var nyknfirmert g glad fr å få ne å gjøre, selv m lønna ikke var mer enn ti krner uka. Men yrkesvalget var gjrt. Etter hvert fulgte jbb i Malm kmm. everk, der han gikk teknisk fagskle fram til nvember Da fikk han skriv fra NTE med tilbud m å søke fast mntør-stilling. Det viste seg at han ble den første fastlønnede mntøren i NTE, sm ennå ikke var gjrt m til fylkesverk. utlendinger var med. Hard knkurranse, men det var interessant. Ble visst en plassering rundt nen g åtti, mener han. Asbjørn stilte pp i Kllen gså i 1948, uten å bli premiert. Han erfarte ganske snart at nrdtrønderske hppere hadde fr lite trening i større bakker. 40 meters bakker dugde ikke lenger. Fram mt NM i Steinkjer i 1949 ble Jutulen bygget ut sm 70 meters bakke, g Asbjørn fikk sammen med Rald Schei en del trening i en større bakke. Men snømangel var en stadig hdepine, g det hemmet nk utviklingen. Par-hpping i Gøtebrg Asbjørn Reitl deltk i mange hpprenn i årene sm fulgte, men ne av det mrsmste han minnes var et shwrenn i Bragebacken i Gøtebrg i Den sørsvenske byen var nesten blttet fr skitradisjner, men interessen fr å få til et hpprenn var enrm. - Jeg gikk på Gøtebrg tekniske skle g studerte elektr sterkstrøm, g stilte pp i rennet, frteller Asbjørn. I tidligere år ble det nen ganger fraktet snø i jernbanevgner fra Nrge, men dette året var det akkurat nk snø til en 30 metersbakke.

26 26 - Svenskene var elleville, husker jeg ble nummer t, g sm en slags finale ble det arrangert parhpping; t hppet samtidig, en slags parallell-hpping. Jeg hppet i par med Hans Kårstein, bakkerekrdhlder i Hlmenkllen i en peride. Vi fikk en ski i hvert i vårt spr i tilløpet g vi skilte lag i svevet. Helt vilt. Flere tusen tilskuere strmet bakken i begeistring, g vi måtte ha plitibeskyttelse, minnes Asbjørn. Asbjørn med den fltte minnepremien han fikk ved rennet i Bragebacken i Gøtebrg i Etter avlagt ingeniøreksamen i Gøtebrg gikk ferden heimver g Reitl fikk jbb sm avdelingsingeniør ved prduksjnsavdelingen i NTE. Hvedkntret lå den gangen i Kngens gt. i Steinkjer. Skiklubben hadde gd bruk fr ham, g han ble like gdt valgt sm frmann i styret i Klubben var da nede i en dyp bølgedal med tillitsmannskrise g lavt medlemstall Om dette skriver Kjell Saxvik i jubileumsbken Skiidrett i Steinkjer gjennm 300 år : Ganske typisk var det at til skiklubbens årsmøte i mai 1960 møtte bare 6 medlemmer fruten styret. Verre var det at bare en av valgkmiteen hadde vært i virksmhet fr å finne villig kandidat til frmannsvervet. Dette hadde ikke lykkes fr ham. Valgene måtte utsettes til et ekstrardinært årsmøte, g en ny valgkmite ble ppnevnt. - Den endelige redning var at den tidligere frmannen, Asbjørn Reitl, tk på seg vervet enda ett år. Han var gså frmann da Steinkjer Skiklubb markerte sitt 75 års jubileum i 1961, med fynd g klem i en fest i Håndverkerens lkaler lørdag 21. januar 1961, skriver Saxvik. Mange prminente gjester med fruer g fine taler manglet ikke. Den nyvalgte frmann Reitl hldt

27 27 hvedtalen. Klubben ble av byens avis betegnet sm en livsfrisk 75 årsjubilant. Ne helt annet enn stemningen på klubbens siste avhldte årsmøte. Mest trlig var nk denne festen fr en livsfrisk klubb medaljens egentlige frside. Tiden km iallfall til å bekrefte det, heter det i bka. Asbjørn Reitl i nye Yrken, stlt ver det nye rekrutteringsanlegget nært pp til skistadin. Med dette er Steinkjer Skistadin blitt en nesten kmplett skiarena. Asbjørn ler nikkende til situasjnen beskrevet fr mer enn 50 år siden. 75 årsjubileet betydde faktisk en pptur fr skiklubben. Med nye flk i styret g flere tiltak ga bedret øknmi, vervekampanjer førte til økt medlemstall, det ble hldt barneskiskler g samhldet i klubben ble bedre. Siden den gangen har det i grunnen gått en vei. Klubben ble gjeldfri, det ble bygd lysløyper g en så knturene av en Steinkjer Skistadin. Klubbens fremste tillitsmann, da det så sm mørkest ut, hlder frtsatt kken, nå sm lysmann. Skifting av lyspærer g kntrll med røykvarslerne er fagmannen Reitls ansvarsmråde i klubbhuset. Samtidig er han levende pptatt av bredden g rekrutteringen til flere disipliner i skiklubben, g ikke minst Anders Bardal. Å få en hpper i verdenseliten var ne en ikke drømte m i gamle dager. - Det er respektabelt det Anders har prestert, g så er han så fin sm persn. Behagelig g mgjengelig. Ja, jeg setter ham veldig høyt, sier Asbjørn Reitl. Han har tr på budskapet Anders gir de unge; å ha det artig i bakken! Uten glede i idretten blir det ikke framgang! Selv er han glad fr at han har hatt g har gd helse. Nettpp gleden gjennm idretten g gde miljøet har betydd mye fr meg, sier han. Knut N

28 28 Litt inf før sesngen 2013/14 Smmervedlikehld av løypene Det er kjørt «beiteknuser» i deler av løypene Arvid Valøen med arbeidsgruppe har gått med ryddesag i lysløypa, 7,5 km g 10 km Det er ryddet i leikmråde Ytre løypenett sm 15 km g 20 km vil bli ryddet etter behv når snøen kmmer. Snøprduksjn m3 kunstsnø Kstnadsrammene er ca. kr fr å legge en 5 km, skistadin, Yrken g Steinkjerbakken. Det arbeides med finansering av dette Pririterer å prdusere snø først i hppbakkene da det tar minst tid. (3.000 m3) Siste årene har desember vært tiden med beste frhldene fr å prdusere snø. Minus 5 minus 10 grader er bra, g gjerne en uke sammenhengende. Preparering av anleggene Skidrift kjøper inn en brukt Printh T4 (kr ) fr å kunne preparere i hppbakkene g ha sm reservemaskin til løypene. Samme vinsj på denne sm den i Steinfjellbakken. Skiklubben har bygd ny adkmst til K44 så nå blir det enklere å preparere Når det gjelder Steinkjer Videregående skle så legger vi det til rette fr de på mandager, tirsdager g nsdager. Skler g barnehager håper vi vil benytte mrådet, g får vi høre hva dere ønsker preparert så vil vi legge det til rette. Vårt kmmunale tilskudd dekker dette! Erling Einli er tilbake g kjører fr ss før jul. Odd Martin Saursaunet er hvedkntakten vår fr anleggene på Steinkjer. Kjørere i vinter er: Hans Lyngved, Odd Martin Saursaunet, Geir Wiseth, Arne Feragen, Harald Elden g Erling Einli Ny inftavle settes pp på Skistadin ( 100cm x 70cm ) Den viser hvilke løyper sm prepareres når.

29 29 Den viser gså når det er lys i løypene. Justeres etter dagslys lengden utver året. GPS er mntert i maskinen g vil vise når løypene er preparert. Samarbeide med Steinkjer kmmune Det legges link til Steinkjer Skiklubbs hjemmeside Løypekartene vil kunne lastes ned. Det vil bli satt 6 A3 tavler ute i løypenettet Steinkjer Skidrift AS ønsker alle en fin skivinter. Håper anleggene gir mange glade skiløpere, g ikke minst mye flkehelse. Runar Helbstad

30 30

31 31 Byafjellet får stadig nye skilt Det skal gdt gjøres å tulle seg brt på Byafjellet. Faktum er at dette fltte utfartsmrådet aldri har vært så ppdatert med skilt, i alle fall etter de vanlige løypetraseene. Skiltene er dessuten plassert med stedsnavn g retningsangivelse. Akkurat dette med stedsnavn er et kulturhistrisk peng sm gjør turene enda mer interessante. Jhannes Reitan ved det kjente skiltet på Jarnblestermyra. Skiltet er blant flere sm har stått nen år g sm nå er pusset pp. Steinkjer Skiklubb har gjennm en årrekke sørget fr pparbeiding, vedlikehld g drift av et mfattende løypenett på Byafjellet. Langs løypenettet er det satt pp et strt antall skilt med stedsnavn g dels avstandsmerking. Men skiltene har hatt varierende utfrming g standard. Steinkjer Orienteringsklubb supplerte fr mange år siden med en del ppslag av vinterutgaven av turkart i 1 : fr Byafjellet på enkle tavler. Etter hvert meldte det seg et behv fr å gi flk flest bedre muligheter fr å finne fram på Byafjellet. Våren 2004 hadde Nils Aal, Edvin Dahl g Gunnar Lindm et møte sm munnet ut i et samarbeid. Året etter, i 2005, var planen fr en ppdatert skilting klar. Det var imidlertid

32 32 vanskelig å skaffe midler til arbeidet, men skiklubben ville bidra med å samle inn pplysninger m lengden på alle delstrekninger i løypenettet markert på registreringskart. Kjell Hvik g Jhannes Reitan ser på løypetavla på Jarnblestermyra. Jhannes Reitan har vært skiltansvarlig i skiklubben siden Han frteller at det ble laget en nøyaktig plan med stedsnavn, g man valgte bkstavtypene sm en har i dag. Samtidig har en behldt g frnyet skilt sm Innsatsen g Strekkern fra lysløypenes første år. Disse hadde mest karakter sm mtivasjn, mens skiltene med stedsnavn innver fjellet gir mer inspirasjn til natur g pplevelser. De nye skiltene blir laget av ukantet furu med innfreste bkstaver sm males svart. 34 skilt g syv karttavler Det stre løftet med ppskiltingen startet høsten 2005 da ppgavene ble frdelt på ti arbeidslag. Transprten av impregnerte trestlper ble gjrt med Jarnhest utlånt av Steinkjer kmmuneskger.. De fleste ble nedsatt før frsten km. Svært nyttig var det gså at pensjnerte linjemntører fra NTE stilte med bremaskiner. Det hører med til histrien at prsjektet til slutt beløp seg til kr De sm går på Byafjellet smmer sm vinter vil finne følgende stedsnavnskilt: Kvamslangmyra, Snevessetervatnet, Stamnmyra, Aspsetervatnet, Kllhalla, Asplangmyra, Svenningprten, Bjønnsåsen, Strstamn, Langvatnet, Skrattåsgruva, Annfinnåsen, Strmyra, Låglauvåsen, Byasetermyran, Seterdalen, Svartvatnet. I tillegg kmmer nen eldre skilt sm frtsatt står eller ble reist pp i løpet av året. Stedsnavna er kntrllert pp mt Statens kartverk sammen med lkal navnebruk.

33 33 Har du hørt m Knøskåsen? Og Tjønnmyra? Ja, nei, kanskje ikke. Disse stedsnavna står vel ikke på ne kart, men er kjent på flkemunne. Jhannes Reitan har skiltene snart klare, g det blir spennende å prøve å finne dem. Byafjellet blir ikke mindre interessant framver våren g smmeren. Knut N.

34 34

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Leder Velkmmen til ny skisesng! Vi i Stugudal Fjell gleder ss til en ny vinter, med mange fine skipplevelser i våre fantastiske naturmråder. Frhåpentligvis vil vi få mer snø

Detaljer

Referat Styremøte nr. 14/2013-2015

Referat Styremøte nr. 14/2013-2015 Dat Mandag 9. mars 2015 Sted Til stede Referat Styremøte nr. 14/2013-2015 Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer Marit Rland Udnæs, leder Fred Arne Hessen Sandra Lyngstad Rlf Rønning Kjetil Dahlen Hanne

Detaljer

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom).

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom). Håndbk fr Ftballgruppa SPORTSPLAN FOR FOTBALLUNGDOM (FU) Frrd Sprtsplan fr Ftballgruppa skal være et viktig dkument fr trenere, lagledere, spillere, fresatt g andre ansvarlige ledere til å arbeide etter

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 01/08. Forandring, fellesskap og framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame og praksis - Distriktsbibelskole

Fjelltunglimt Årgang 01/08. Forandring, fellesskap og framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame og praksis - Distriktsbibelskole Fjelltunglimt Årgang 33 01/08 Frandring, fellesskap g framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame g praksis - Distriktsbibelskle rektrspalten av Odd Geir Nrland 3 Rektrspalten 4 Glimtandakt 5 Frandring,

Detaljer

Sluttrapport «Jenter og teknologi»

Sluttrapport «Jenter og teknologi» Sluttrapprt «Jenter g teknlgi» «Jenter g teknlgi» har vært et tårig prsjekt fr å rekruttere g frhindre frafall av jenter på teknlgiutdanningene ved HiST. Prsjektperiden startet høsten 2013 g ut vårsemesteret

Detaljer

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare Desember 2012 Infrmasjnsavis www.flketsgave.n Gir millingave Nasjnal pris Samhandlerprisen sm Flkets Gave ga ut fr første gang under årets rehabiliteringsknferanse, blir nå løftet pp på et nasjnalt nivå.

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Nr. 2 2014 Årgang 11

Nr. 2 2014 Årgang 11 Nr. 2 2014 Årgang 11 Side Ord fra Overmester 3 Fra redaksjnen 4 Minnerd 5 Strikking til Ullevåls prematuravdeling 6 Tanker fra Mr Teresa 6 Vennskapsdikt 6 Bkhjørnet 7 Reisebrev fra Hilde i New Yrk 8-9

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER UTVIKLINGS Et ideinnspill fr utvikling av reisemålet Mysusæter 2015-2040 Interessegruppen fr gde skiløyper på Mysusæter. 1. mars, 2015 Innhldsfrtegnelse INNLEDNING... 4 DEN MODERNE HYTTETURIST... 5 EN

Detaljer

Årsplan for perioden oktober 2014 til oktober 2015

Årsplan for perioden oktober 2014 til oktober 2015 Tid g rm fr alle- med blikk fr den enkelte Årsplan fr periden ktber 2014 til ktber 2015 Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Mail: Heidi.Magnus@rakkestad.kmmune.n Telefn: 47452735 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

Norsk adopsjon Metoderapport SKUP-prisen 2012 Bergens Tidende Helle Aarnes Ingvild Rugland Gunnar Wiederstrøm

Norsk adopsjon Metoderapport SKUP-prisen 2012 Bergens Tidende Helle Aarnes Ingvild Rugland Gunnar Wiederstrøm Nrsk adpsjn Metderapprt SKUP-prisen 2012 Bergens Tidende Helle Aarnes Ingvild Rugland Gunnar Wiederstrøm Redaksjn g redaksjnsadresse/tlf: Bergens Tidende Krinkelkrken Pstbks 7240 5020 Bergen Tlf: 05500

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann NAVIGARE Sjøfartsdirektratet The Nrwegian Maritime Directrate 2-2010 20 28 Pirater på jakt i nye farvann Nrdsjøcupen Nå er det krav m bligatrisk båtførerbevis 16 Hvalfangstmuseet vil frtelle førstereisenes

Detaljer

Årsberetning 2013 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 24. april 2014

Årsberetning 2013 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 24. april 2014 Årsberetning 2013 NHO Rgaland Fremlagt til årsmøtet 24. april 2014 Innhld Side 1. Styrelederen har rdet 3 2. Fakta m NHO Rgaland 4 3. Styrets sammensetning 2012-2013 4 4. NHO Rgalands administrasjn 6 5.

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Referat Styremøte nr. 13/2013-2015

Referat Styremøte nr. 13/2013-2015 Referat Styremøte nr. 13/2013-2015 Dat Mandag 26. januar 2015 Sted Til stede Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer Marit Rland Udnæs, leder Kjell Arne Steira Fred Arne Hessen Gr Jensen Sandra Lyngstad

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer