NATT OG SKIFTARBEID. Ragnhild Skålbones Bedriftshelsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NATT OG SKIFTARBEID. Ragnhild Skålbones Bedriftshelsetjenesten"

Transkript

1 NATT OG SKIFTARBEID Ragnhild Skålbones Bedriftshelsetjenesten

2 NATTARBEID Risikofaktor som kan gi fysiske psykiske sosiale helseeffekter

3 LANGTIDSFRISK Helse TURNUS Effektivitet Produktivitet / Kvalitet

4 ARBEIDSMILJØLOVEN Etter et EU-direktiv Nattarbeid (7) Arbeidstaker som hovedsakelig utfører arbeid om natten, skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom. (1) Arbeid mellom kl og kl er nattarbeid.

5 RISIKO Hvorfor risiko? Redusert produksjon av melatonin Normal døgnvariasjon endres Stadig endring av døgnrytmen Kroppens ulike funksjoner har en døgnrytme Ubalanse når vi endrer døgnrytme Samvirkning av faktorer i arbeidsliv, livsstil og arv

6 HVEM BØR IKKE JOBBE NATT? 20 % klarer det absolutt ikke Personer over 55 år bør ikke begynne med nattarbeid Personer med fordøyelsesproblemer Personer som er avhengig av stabil døgnrytme B-mennesker klarer det bedre enn A-mennesker Sykdommer Personer med hjertesykdom Gravide og kvinner som planlegger graviditet

7 HVEM TÅLER NATTARBEID BEST? 10 % trives med nattarbeid 70 % holder ut på et vis De som : Spiser regelmessig Er normalvektig Er fysisk aktive Er ikke røykere Klarer å sove sammenhengende på dagtid Er B-mennesker Er yngre enn 45 år Evner å hente seg inn etter stress

8 RÅD FOR TURNUSPLANLEGGING Medvirkning og individuelle hensyn Få nattskift etter hverandre, maks 3, helst 2 Kortere resynkronisering Rotasjon med klokka Ikke for tidlig avløsningstid Mest mulig søvn mellom : 24 til 06 Hviletid mellom vakter, helst mer enn 11 timer Hviletid etter nattevakt : minst 24 timer fri, helst 2 3 dager Regelmessig løpende perioder med sammenhengende fridager

9 RISIKO?

10 LETTERE PSYKISKE LIDELSER Søvnforstyrrelser Søvnlengde Søvnkvalitet Søvnbehov Irritabilitet, rastløshet og tristhet Angst og nervøsitet Depresjon og mani

11 MAGE / TARM-LIDELSER Dyspeptiske plager Forstoppelse Smerter Fordi utskillelse av fordøyelses-enzymet er endret Råd : Unngå kraftige måltider om natten Røyking Kaffe Stress

12 HJERTE/KAR-LIDELSER Forhøyet kolesterol Forhøyet Blodtrykk Overvekt Hjerteinfarkt RÅD : Sunn livsstil nok søvn, sunn kost og mosjon Ikke røyke Unngå kraftifg mat om natten

13 GRAVIDE Økt risiko for aborter Tidlig fødsel Lavere fødselsvekt Tiltak : Tilbud om dagarbeid Jordmor BHT bistand for å tilrettelegge

14 ULYKKESRISIKO Dårligere konsentrasjon øker risiko for feil Underskudd av søvn sammenlignes med promille timer : 0.5

15 PÅ VAKT - FOREBYGGENDE TILTAK En liten sovestund før nattevakt God belysning Frisk luft Passe temperatur Kontakt med arbeidskamerater Forandring i arbeidsoppavnene Unngå ensformig arbeid, alenearbeid, fysisk tungt arbeid, sterk varme og støy Inntak av lettfordøyelig mat Power naps

16 ETTER NATTEVAKT Prioriter søvn God søvnhygiene Unngå morgenlyset etter nattskift Stille, mørkt og kjølig soverom Sørge for nok søvn Unngå å sove for lenge etter siste nattevakt Ikke innta koffein, alkohol, nikotin eller for mye mat og drikke før du legger deg etter vakta

17 MÅLRETTET HELSEUNDERSØKELSE Formålet er å forebygge arbeidsrelaterte helseskader Informasjon om forebyggende tiltak Individ Bedriften Undersøke ift risikofaktorene Omplassere til dag dersom arbeidstaker har helseplager Sikre at behandling settes i verk og følges opp

18 OMFANG Arbeidstakere i helsesektoren Faste nattevakter Stilling på minst 50 % nattarbeid I forbindelse med ansettelse Videre Hvert 5. år for arbeidstakere under 45 år Hvert år for arbeidstakere over 45 år

19 GJENNOMFØRING Formøte med lederne Gruppeorientering leder deltar Risikofaktorene Rådgivning om hvordan redusere helseplager Gjennomgang og drøfting av turnus Individuell målrettet helseundersøkelse v/ Bedriftslegen

20 MÅLRETTET HELSEUNDERSØKELSE Anamnese Arvelige sykdommer Yrkesanamnese Aktuelle helseplager Graviditet Medikamenter Subjektive opplevelser av nattarbeid Er du A eller B-menneske Sosiale faktorer Livsstil

21 JOURNALFØRING AVDELING Gjennomgang av turnus Gjennomgang av organisering av arbeidet INDIVIDUELL Helsejournal Dokumentere at risikofaktorene er undersøkt

22 TILBAKEMELDING Kollektive eller anonymiserte opplysninger Rapport Individuelle forutsetter samtykke

23 HENVISNINGER / KILDER STAMI Rapport 2004 Arbeidsforhold av betydning for helse RAPPORT 21/2008 Arbeidstid og helse NEL- Helseovervåkning av skift- og turnusarbeidere Med referanser Idebanken : Skift- og turnusarbeid hva skjer med oss? Magnar Kleiven Arbeidstilsynet : (Artikkel i Arbeidervern) Er natt og skiftarbeid farlig? Ingrid Sivesind Mehlum Prevent.se