FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGFORBUNDETS KAFFEKURS"

Transkript

1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og viktigheten av at vi har en lov som verner om oss som arbeidstakere. For Fagforbundet og våre medlemmer er det vesentlig at vi har en regjering som ser viktigheten av at arbeidstakerne skal sikres gode og forutsigbare arbeidsforhold. Når det gjelder organisering av arbeidslivet så er det store forskjeller på høyre- og venstresida i norsk politikk. Jeg vil gjennom denne presentasjonen gi dere en kort innføring i definisjonen av arbeidstid og fritid. Deretter hvilke begrensninger som arbeidsmiljøloven har satt for utvidelse av arbeidstid og overtid. Avslutningsvis vil jeg synliggjøre forskjellen på de to regjeringsalternativene i forhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser og uttalte forslag til endringer/ oppmyking av bestemmelsene.

2 Definisjon Arbeidstid er den tiden du står til disposisjon for din arbeidsgiver. Arbeidsfri er den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver. Loven definerer hva som er arbeidstid og hva som er arbeidsfri. All den tid du står til disposisjon for arbeidsgiver, er arbeidstid. Det vil si at om du har hviletid/pauser i arbeidstida di men ikke kan forlate arbeidsplassen din, er det arbeidstid. Vakt på vaktrom er også arbeidstid. Motsatt er arbeidsfri, den tid du ikke står til disposisjon.

3 Arbeidsmiljøloven Kapittel 10 i loven omhandler arbeidstid. Arbeidstaker skal ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger Det er kapittel 10 i arbeidsmiljøloven høyresida vil endre. Den omhandler alt om arbeidstid, hvor lenge kan du jobbe i et strekk, hvor mye overtid har du lov til å jobbe og hvem kan inngå avtaler om arbeidstid. I dette kapittelet er det mange paragrafer man kan forhandle om, men en paragraf kan ingen se bort fra, og det er at ingen skal utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Når tillitsvalgte er i forhandlinger om arbeidstid, skal de alltid vurdere hvilke belastninger ulike former for arbeidstid har.

4 Arbeidsmiljøloven Alminnelig arbeidstid er 9 timer i løpet av 24 timer. AML bestemmer hva som er normalarbeidsdagen, altså hvor lenge man kan jobbe før man har krav på overtidsbetaling. Utgangspunktet for loven er at ingen skal jobbe mer enn 9 timer i løpet av 24 timer. Ved arbeid utover dette, har du krav på overtidsbetaling.

5 Arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver og tillitsvalgte kan avtale en daglig arbeidstid på inntil 10 timer. Arbeidstilsynet kan samtykke i en daglig arbeidstid på 13 timer Det finnes noen unntak ift arbeidstid på 9 timer. Der vi har tillitsvalgte, kan den tillitsvalgte avtale daglig arbeidstid på 10 timer i løpet av 24 timer. Viktig at det er tillitsvalgt for din organisasjon. Vi i Fagforbundet kan ikke inngå avtaler på vegne av sykepleierforbundet, og motsatt. Arbeidstilsynet kan derimot inngå avtaler på 13 timer. De kan i realiteten inngå avtaler på vegne av alle ansatte. Men de kan ikke gjøre dette uten at det foreligger en enighetsprotokoll mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Dette kreves fordi det skal være frivillig og gå slik. Ansatte skal ikke kunne presses til å gå lengre arbeidsdager hvis de mener de ikke klarer det.

6 Arbeidsmiljøloven Overtidsarbeid må ikke overstige 10 timer i løpet av sju dager eller 200 timer innenfor en periode på et år. Ved avtale med tillitsvalgte kan overtidsarbeidet ikke overstige 15 timer i løpet av sju dager eller 300 timer i løpet av et år. Overtidsarbeid har også grenser for hva du selv kan gjøre og hva tillitsvalgte kan avtale. Årsaken til at vi har slike grenser er at arbeidet skal fordeles på flere hvis det konsekvent er bruk for overtidsarbeid i bedriften/på arbeidsplassen. Overtidsarbeid over tid kan også føre til sykdom og skader.

7 Venstresida vil Samarbeid mellom partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter Sikre og styrke arbeidstakernes rettigheter og føre en ambisiøs politikk for et godt arbeidsmiljø Venstresida vil Videreføre og videreutvikle avtalen om et inkluderende arbeidsliv Arbeidsmiljøloven skal være en lov som verner arbeidstakerne Sette inn tiltak for å få flere hele stillinger, bl.a. god kommuneøkonomi.

8 Venstresiden vil bevare og videreutvikle arbeidsmiljøloven: Arbeide for at avtalen om et inkluderende arbeidsliv videreføres og videreutvikles, slik at flere gis anledning til å stå i jobb. Verne om normalarbeidsdagen. Styrke og videreutvikle arbeidsmiljølovens bestemmelser Sikre at faste og direkte ansettelser fortsatt blir hovedregelen i norsk arbeidsliv Bruk av innleid arbeidskraft skal i størst mulig grad begrenses til bruk av reelle vikarer og sesongtopper. Lovfeste retten til utvidet stilling og fortrinnsrett for deltidsansatte. Det er mange som ikke gis mulighet til å forsørge seg selv, eller gis anledning til å kjøpe egen bolig som følge av små deltidsstillinger som ikke gir grunnlag for lån i banken. Arbeidsgiver skal pålegges drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltidsstillinger Sikre at faste og direkte ansettelser fortsatt blir hovedregelen i norsk arbeidsliv

9 Høyre vil utvide mulighetene for forskjellige typer avtaleturnus. Det betyr at vi kan få 13 timers arbeidsdag som det normale i pleie og omsorgsektoren. Høyre vil ha mer fleksibilitet innenfor dagens rammer av overtid. Det betyr at ramma for overtid kan økes men de sier ikke hvor mye. bygge ned terskelen for å komme inn i arbeidslivet. Det vil bety midlertidig ansettelser.

10 Fremskrittspartiet vil: Gjøre det lettere for bedrifter å ha midlertidig ansatte. Sikre at arbeidsmiljøloven ikke blir til hinder for å finne lokale, ønskede løsninger når det gjelder arbeidstid, overtidsbruk, lønnsdannelse m.m. Venstre vil: Endre arbeidsmiljølovens bestemmelser når det gjelder hvilken arbeidstid det er mulig og avtale individuelt, slik at det blir lettere for arbeidsgiver å inngå avtale om turnusordninger Gjøre reglene om overtid mer fleksible

11 Høyresida vil endre arbeidsmiljøloven. De snakker om et mer fleksibelt arbeidsliv. De vil ha et billigere arbeidsliv, med færre faste ansatte og mer styringsrett til arbeidsgiver. Høyresida i politikken sier at arbeidsmiljølover er for rigid, den hindrer det fleksible arbeidslivet. Det regnes som relativt vanlig å sette to ekstreme standpunkt opp mot hverandre når det agiteres politisk eller ideologisk. Falske motsetninger etableres, enten er du for det nye fleksible eller du er for det gamle stabile/ rigide. Hva menes med begrepene fleksibel og rigid? Legger arbeidsgiver og arbeidstaker det samme innholdet i begrepene og erfarer partene innholdet likt? Tjener begge parter like mye på å gi sin tilslutning til det nye eller er noen bedre tjent med å holde fast på det gamle eller kanskje ta med seg det beste av det gamle inn i det nye? Høyre vil gjøre det enda letter for arbeidsgiver og pålegge arbeidstakere overtid. De vil øke antall overtidstimer i året. I dag er det tillatt og jobbe 200 timer overtid, men kan økes til 300 timer etter avtale med tillitsvalgte. Høyre vil også øke antall timer det er lov å jobbe i strekk på en arbeidsdag. Dette har Erna Solberg sagt skal gjelde visse deler av arbeidslivet blant annet i pleie og omsorgsektoren. Det vil si at turnuser med lange vakter vil kunne bli vanlig og ikke slik det er i dag frivillig i de situasjoner vi ser at det tjener bruker svært godt..

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen.

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen. Rapport 4:2011 Bitten Nordrik og Paul Bjerke Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen Foto: Nina Harbo Innhold Innhold... 2 Forord... 3 1 Fleksibelt arbeidsliv hva betyr

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet Av Ola Winsvold, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Innledning

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

Innst. 207 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Proposisjonens hovedinnhold. 2. Komiteens behandling

Innst. 207 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Proposisjonens hovedinnhold. 2. Komiteens behandling Innst. 207 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 48 L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Detaljer

ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN

ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Mastergradsoppgave JUS399 ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Pernille Brusdal Antall ord: 14 173 9. desember 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidsrettens dom 9.1.2009 Tariffbestemt arbeidstid (VO bilag 5) kan verken avvikes med lengre eller

Detaljer

Unios innspill til arbeidstidsutvalgets etter møte den 8. oktober 2014

Unios innspill til arbeidstidsutvalgets etter møte den 8. oktober 2014 Unios innspill til arbeidstidsutvalgets etter møte den 8. oktober 2014 1. Forventninger til utvalget Aml fortsatt vernelov formålsparagrafen uendret Arbeidslinja forutsetter et inkluderende og helsefremmende

Detaljer

Generelt til forslagene:

Generelt til forslagene: Innhold Generelt til forslagene:... 2 Midlertidig ansettelse... 5 Kollektiv søksmålsrett... 8 Ny forskrift om unntak fra likebehandlings-prinsippet ved tariffavtale... 9 Endringer i arbeidstidreglene...

Detaljer

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Målet med dette notatet er å se hva som kan bli viktige temaer i valgkampen med utgangspunkt i partienes forslag

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID AML 10-5 (3) LADEGÅRDEN SYKEHJEM, BERGEN KOMMUNE

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID AML 10-5 (3) LADEGÅRDEN SYKEHJEM, BERGEN KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.03.2014 2014/58102 DERES DATO VÅR SAKSBEHANDLER Asbjørn Braanaas tlf 959 90 126 DERES REFERANSE 201321616-10 Bergen kommune, Byrådsavdelingen for helse og omsorg Postboks 7700

Detaljer

Høringssvar 13. februar 2007

Høringssvar 13. februar 2007 Høringssvar 13. februar 2007 EU-kommisjonens grønnbok om arbeidsrett Innledende kommentarer: Det er et paradoks at en internasjonal debatt om arbeidsrett et kjernespørsmål for fagbevegelsen så åpenbart

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon LOs kommentarer til regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Oppdatert januar 2015 Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/837-5 Arkivnr.: 080 Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen INTERPELLASJON FRA HEGE BOGFJELLMO TIL K-STYREMØTE 07.05.15 - BEHANDLING I TREPARTSORGANET 11. JUNI 2015 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv LANDSORGANISASJONEN I NORGE Samfunnspolitisk avdeling FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv 1. Holdningen til sosial ulikhet er grunnleggende 2. Maktbalansen i samfunnet -den klareste

Detaljer

Helse og lønnsomhet - Arbeidsmedisin for næringslivsledere

Helse og lønnsomhet - Arbeidsmedisin for næringslivsledere Helse og lønnsomhet - Arbeidsmedisin for næringslivsledere «24-timersmennesket - Tilgjengelighet og fleksibilitet» Helseindustrikonferansen, Oslo 27.05.2015 Ørn Terje Foss, Fagsjef arbeidsmiljø og helse,

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Bakgrunn for prosjektet Hammerfest kommunestyre vedtok i møte den 4.3.2010 i behandling av sak om Rekruttering og bemanning blant annet følgende:. sektorens

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Arbeid til alle 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken?, KrF vil ha et godt utbygd offentlig støtteapparat for personer som trenger bistand for å kunne stå i eller

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM SPEKTER OG NSF

OVERENSKOMST MELLOM SPEKTER OG NSF 014 OVERENSKOMST NSF s kommentarutgave Tariffperioden 1. mai 2014 til 30. april 2016 MELLOM SPEKTER OG NSF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE I. OMFANG 5 1. Omfang 5 II. SOSIALE BESTEMMELSER 6 1. Lønn under sykdom,

Detaljer