Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven"

Transkript

1 Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS

2 LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for narr når de borgerlige partiene ikke har tatt hensyn til massive protester mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. «Endringene i arbeidsmiljøloven som regjeringspartiene, Venstre og KrF har blitt enige om, innebærer en klar svekkelse av arbeidstakernes rettigheter. Verken innvendingene som kom fram under Stortingets høring om saken, eller de massive folkelige protestene synes å ha gjort nevneverdig inntrykk på partene» 2

3 NHO mener NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard, uttaler: «For NHO er ikke dette forslaget den moderniseringen som næringslivet hadde forventet, men det er likevel forbedringer på noen områder». Han trekker fram midlertidige ansettelser og mulighet for mer fleksible arbeidstidsordninger som det viktigste. 3

4 Hovedtemaer Midlertidig ansettelse Nytt grunnlag: 12 måneder generell adgang Begrensninger Fast ansettelse er fortsatt hovedregelen Arbeidstid Gjennomsnittsberegning Overtid Søndagsarbeid Beredskapsvakt 4

5 MIDLERTIDIG ANSETTELSE 5

6 Generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil 12 mnd I dag krever midlertidig ansettelse særskilt begrunnelse f.eks. vikariat, sesongsvingninger, praksisarbeid og deltaker i arbeidsmarkedstiltak Ingen krav til begrunnelse ved en generell adgang, men begrenset varighet Bakgrunn springbrett inn i arbeidslivet og fleksibilitet for virksomheter 6

7 Begrensninger i den generelle adgangen Formål: å hindre at varige arbeidsoppgaver over tid utføres av midlertidig ansatte slik at fast ansettelse ikke lenger er hovedregelen for å verne arbeidstaker Begrensninger: Karantene Kvote Ikke adgang til individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid 7

8 Karantene Dersom ikke arbeidstaker får videre ansettelse i fast eller annen midlertidig stilling, inntrer karantene på 12 mnd Arbeidsgiver kan ikke foreta nye ansettelser på generelt grunnlag i perioden Kan ansette midlertidig på annet grunnlag Karantenen gjelder arbeidsoppgaver av samme art Faktisk utførte arbeidsoppgaver Oppgaver som naturlig kunne vært pålagt og av samme art Karantenen inntrer i virksomheten Som hovedregel den juridiske enhet Arbeidsgiver kan regne enheter med minst 50 ansatte som virksomheter der enheten er reell og avgrenset organisatorisk. 8

9 Kvote Avtaler om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag kan ikke inngås med mer enn 15 % av de ansatte Kan alltid inngås med minst én Skal tas utgangspunkt i antall arbeidstakere (helog deltid, faste og midlertidige) på tidspunktet når det skal ansettes en midlertidig etter den nye regelen 9

10 Fast ansettelse - fireårsregelen I dag blir ansettelsen fast etter fire år som midlertidig Vikar Arbeid av midlertidig karakter Ny regel: Fast ansatt etter tre år Vikar Nytt generelt grunnlag Fortsatt fire år for arbeid av midlertidig karakter 10

11 Andre endringer midlertidig ansettelse Gjeldende hovedregel midlertidig ansettelse Forenklet og oppdatert ordlyd når arbeidet er av midlertidig karakter Drøftingsplikten Grunnlag og omfang av midlertidig ansettelser og konsekvenser for arbeidsmiljøet må drøftes årlig Krav til arbeidsavtalen Grunnlaget for den midlertidig ansettelsen må fremgå av avtalen Oppsigelse i løpet av ansettelsesperioden Presisering av at vanlige oppsigelsesregler gjelder 11

12 ARBEIDSTID 12

13 Gjennomsnittsberegning Ingen endring i ytterrammene for arbeidstid «Ingen skal jobbe mer i løpet av en uke eller et år enn i dag» Økt adgang til gjennomsnittsberegning «Enklere å få på plass lokale løsninger» Individuell avtale Fra 9 til 10 timer pr. dag Tariffbundet virksomhet Fra 10 til 12,5 timer pr. dag ved lokal avtale 13

14 Gjennomsnittsberegning individuell avtale Gjennomsnittsberegning over 52 uker Fra 9 til 10 timer per dag (24 timer) 48 timer per uke (7 dager) Kan ikke inngå avtale med midlertidig ansatt på generelt grunnlag Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon Gjennomsnitt over 26 uker 13 timer per dag 48 timer per uke 14

15 Gjennomsnittsberegning lokal kollektivavtale Gjennomsnittsberegning over 52 uker Fra 10 til 12,5 timer per dag (24 timer) 48 timer per uke (7 dager) Kan gjennomsnittberegnes over 8 uker Maks i 8-ukersperioden: 54 timer 15

16 Gjennomsnittsberegning Husk: Øvre grense for samlet arbeidstid (alminnelig + overtid) ved lokal avtale: 69 timer per uke Teknisk mulig i forslaget uten denne grense er 54t +20t=74 t Samme grense som i dag er maksimalt ved lokal avtale (54 t+15 t = 69 t) Altså ingen endring av total mulig arbeidstid per uke 16

17 Arbeidstilsynets dispensasjonsadgang Utvidet Arbeidstilsynets adgang til å gi dispensasjon til alternative arbeidstidsordninger Fjerning av dagens regulering, som innebærer at Arbeidstilsynet ikke kan gi dispensasjon hvis sentrale fagforeninger har myndighet Forutsetter lokal enighet 17

18 Overtid Yttergrensene på 200 / 300 timer pr. år for overtid endres ikke, men større mulighet til fleksible løsninger lokalt Samme vilkår for å pålegge overtid som i dag. «særlig og tidsavgrenset behov for det» Ingen endringer i adgangen til individuell avtale 18

19 Overtid lokal avtale og tillatelse Grunnlag Per uke (7 dager) Per fire uker Per 52 uker Pålagt overtid fra arbeidsgiver 10 t 12 t 10 t 25 t 30 t 25 t 200 t Tariffbundet virksomhet: Lokal avtale med tillitsvalgt 15 t 20 t 40 t 50 t 300 t Tillatelse fra Arbeidstilsynet 20 t 25 t Ingen fast grense 200 t per 26 uker (400 t) 19

20 Søndagsarbeid Regjeringens forslag var: «Fra forbudt til tillatt»: Tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Reversert av Stortinget ( ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.) Listen over arbeidets art videreføres som utgangspunkt 20

21 Søndagsarbeid Tillatt bl.a. i følgende situasjoner: arbeid som ikke kan drives uten at annet arbeid på arbeidsstedet avbrytes, og som på grunn av driftstida på arbeidsstedet må utføres på søn- og helgedager vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som av hensyn til virksomhetens jevne gang må utføres på søn- eller helgedager. Slikt arbeid kan også av hensyn til annen virksomhets jevne gang utføres på søn- eller helgedager når viktige grunner krever det arbeid som er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade 21

22 Søndagsarbeid Utgangspunkt: Fri annenhver søndag Søndagsdøgnet: lørdag kl. 18 søndag kl. 22 Endringene påvirker bare fordelingen av søndagsarbeid, ikke antallet totalt Individuell avtale om å arbeide 3 søndager sammenhengende, men slik at gjennomsnittet over en periode på 26 uker blir fri annenhver søn- eller helgedag Husk: Ukehvilen er sammenhengende fri i 35 timer 22

23 Beredskapsvakt Gammel regel: minst 1/5 av vakten skal regnes med i den alminnelige arbeidstiden Ny regel: 1/7 medregnes som arbeidstid Beholder fri avtaleadgang for partene lokalt for tariffbundet virksomhet 23

24 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Kåre Bjørlo Advokat Telefon: Mobil: E-post: 24

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 7. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 440 &00 Arkivsaksnr.: 15/640. Endringar i arbeidsmiljølova

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 7. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 440 &00 Arkivsaksnr.: 15/640. Endringar i arbeidsmiljølova SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 440 &00 Arkivsaksnr.: 15/640 Endringar i arbeidsmiljølova Ordførar si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Ordførar legg fram tilråding

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå?

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsrettskonferansen 16. april 2015 Advokat Kari B. Andersen Advokat Terje G. Andersen 1 Hva skal vi se nærmere på? Raskt tilbakeblikk:

Detaljer

Endringene i arbeidsmiljøloven

Endringene i arbeidsmiljøloven Endringene i arbeidsmiljøloven 1 På omtrent nøyaktig ett år har regjeringen gjennomført en fullstendig lovprosess med store endringer i arbeidsmiljøloven. 2 Utgitt av Unio, juni 2015 Illustrasjoner: istockphoto

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre Oppdatert per. 12. mars kl. 11.00 Samarbeidspartiene er enige om endringer av arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven mv. 1 for

Detaljer

Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014

Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 0030 Oslo Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven Akademikerne viser til departementets brev som vi

Detaljer

Høringssvar - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid

Høringssvar - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 14/2614 Oslo, 09.10.2014 Vår ref: Stian Sigurdsen/ 14-32060 Høringssvar - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid Hovedorganisasjonen

Detaljer

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Frokostseminar 23. april 2015 Eli Aasheim, Christel Søreide, Ingvild Solli og Siri Falch-Olsen Agenda 01 02 03 04 Nye regler

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/837-5 Arkivnr.: 080 Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen INTERPELLASJON FRA HEGE BOGFJELLMO TIL K-STYREMØTE 07.05.15 - BEHANDLING I TREPARTSORGANET 11. JUNI 2015 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006 I dette rundskrivet gis en oversikt over de vesentligste endringene, med fokus på de bestemmelsene som

Detaljer

Generelt til forslagene:

Generelt til forslagene: Innhold Generelt til forslagene:... 2 Midlertidig ansettelse... 5 Kollektiv søksmålsrett... 8 Ny forskrift om unntak fra likebehandlings-prinsippet ved tariffavtale... 9 Endringer i arbeidstidreglene...

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Rapport til Luster kommune. Organisasjonsform for Lustrabadet KF

Rapport til Luster kommune. Organisasjonsform for Lustrabadet KF Rapport til Luster kommune Organisasjonsform for Lustrabadet KF Utført av KS-Konsulent as på oppdrag fra Luster kommune April 2014 1 Innhold Forord... 3 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn og grunnlag for vurderingen...

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid

Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid Mai 2011 Innhold 1 Innledning 4 2 Generelle bestemmelser om arbeidstid 6 2.1 Alminnelig arbeidstid 6 2.2 Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING Forskjellene mellom rødgrønt og blått En gjennomgang av lovendringene innenfor arbeidslivet i Stortingsperiodene 2005-2006 til og med 2012-2013 (ut mai 2013). Konklusjonen er basert på en gjennomgang av

Detaljer

Innst. 207 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Proposisjonens hovedinnhold. 2. Komiteens behandling

Innst. 207 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Proposisjonens hovedinnhold. 2. Komiteens behandling Innst. 207 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 48 L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Detaljer