Norkorns fagdag Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken"

Transkript

1 Norkorns fagdag Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

2 De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte : ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til de behov kornmottakene har for fleksibilitet i innhøstingssesongen. Unntak fra regelverket, bruk av gjennomsnittsbetraktning osv." Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

3 Arbeidstid " Den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver", aml (1) Hvor finnes det bestemmelser som regulerer arbeidstid? Arbeidsmiljøloven kap. 10 Møller- og fôroverenskomsten 2 Arbeidsavtalen Arbeidsreglement Arbeidstidsplaner Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

4 Hvor lang kan den alminnelige arbeidstiden være? Vanlig arbeid Aml: 9t / 40 timer, jfr. aml nr 1. (Tariff) Avtl: t / 37,5 timer Døgnkontinuerlig Aml. 9t / 38 timer, jfr. aml nr 5 (Tariff) Avtl: t / 35,5 timer Helkontinuerlig Aml: 9t / 36 timer, jfr. aml nr 6 (Tariff) Avtl:.. t / 33,6 timer Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

5 Alminnelig arbeidstid Aml Tariffregulert, 2 + bilag - "vanlig arbeid" 9 timer og 40 timer. og 37,5 timer i gjennomsnitt. og 36,5 timer - døgnkontinuerlig 9 timer og 38 timer. og 35,5 timer - helkontinuerlig 9 timer og 36 timer. og 33,6 timer Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

6 Overenskomst for møller og fôrblanderier 2 Arbeidstid "Arbeidstiden skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke i gjennomsnitt. Den nærmere inndelingen av arbeidstiden blir å fastsette etter forhandlinger mellom bedriften og arbeidstakernes tillitsvalgte" 5 Skiftarbeid 6 Overtidsarbeid Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

7 Arbeidsavtalen Aml. 14-6: j) lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid k) lengden av pauser l) avtale om særlige arbeidstidsordninger, jfr ARBEIDSTID Den alminnelige arbeidstid er på 37,5 timer pr. uke eks. pauser. Lengden av pausene utgjør 0,5 timer pr dag. Eventuelle øvrige pauser fremgår av til enhver tid gjeldende lokale avtaler. Arbeidstiden legges innenfor det tidsrom som arbeidsmiljøloven, gjeldende tariffavtale og lokal ordning regulerer. Arbeidstaker aksepterer at bedriften benytter gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, jfr. arbeidsmiljøloven 10-5 (1). Arbeidstid og fritid vil fremgå av den til enhver tid gjeldende arbeidsplan. Eventuell avtale om særlig arbeidstidsordning etter Arbeidsmiljøloven 10-2 nedfelles skriftlig i et eget dokument som vedlegges arbeidsavtalen. Arbeidstaker har ikke rett til kompensasjon for overtid uten at overtiden er pålagt eller godkjent av nærmeste overordnede. Arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om at overtid kan/skal avspaseres, og at eventuelt tidspunkt for avspasering fortløpende avtales skriftlig med arbeidstakers nærmeste leder Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

8 Arbeidsplaner, Arbeider til ulike tider på døgnet Skal utarbeides arbeidsplan som viser: - Hvilke uker - Hvilke dager den enkelte skal arbeide og hvile. - Hvilke tider Drøftes med de tillitsvalgte Senest to uker før iverksettelsen Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

9 10-7. Oversikt over arbeidstiden Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte. Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

10 Sesong: Sesong for kornbedrifter er i perioden midten av august (ca. uke 33) til slutten av september (ca. uke 38). Dette varierer noe på tidspunkt - en hektisk sesong på 5 uker. Bransjen har mange muligheter til "avspasering" på senhøst, vinter, tidlig vår SESONG uk 1 uke 5 uke 9 uke 13 uke 17 uke 21 uke 24 uke 29 uke 33 uke 37 uke 41 uke 45 uke 49 Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

11 Vaktordninger Arbeid av "passiv karakter" Regulert i aml (2) Arbeidstiden kan forlenges med inntil halvparten av de passive periodene, men maksimalt 2 timer ilø 24 timer, og 10 timer ilø sju dager "Vanlig arbeid" som del av vaktordning Ingen spesialregler Adgang til å dele opp arbeidsuken slik at bruk av overtid begrenses Beredskapsvakt Regulert i aml (3) Hovedregel: minst 1/5 av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstid. Adgang til å fravike hovedregelen ved tariffavtale + avtale med tillitsvalgte Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

12 Mulige løsninger. Med egne faste ansatte Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Kombinert turnus med daglig arbeidstid og skift i sesong. Overtid Midlertidig /innleie Ansette midlertidig/leie inn ekstra arbeidskraft i sesong. Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

13 Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Aml 10 5 Overenskomstens bilag om ferie A. Fleksibilitet Det er adgang til å gjennomsnitts beregne arbeidstiden etter reglene i aml Hva er gjennomsnittsberegning? - Arbeid utover alminnelig arbeidstid enkelte dager/uker, men i løpet av et år blir gjennomsnittlig arbeidstid lik normal ukentlig arbeidstid. - Man kan øke arbeidstiden i perioder hvor det er stor arbeidsmengde, mot å ha økt fritid i perioder med mindre aktivitet. - "Avspasering" = rolige uker lavere arbeidstid. Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

14 Muligheter for gjennomsnittsberegning? 1. Avtales skriftlig individuelt, aml nr 1. 9 t. / 48 timer. (52 ukers periode = alm. arb.tid). 2. Tariffavtale, aml nr t. / 48 timer. (52 ukers periode = alm. arb.tid) timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, mulig med 54 timer pr uke. 3. Arbeidstilsynet, aml nr t. / 48 timer, (26 ukers periode = alm. arb.tid) timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker. NB! Ferie, sykdom. Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

15 Gjennomsnittsberegning - sesong Man kan øke arbeidstiden i perioder hvor det er stor arbeidsmengde, mot å ha økt fritid i perioder med mindre aktivitet. Arbeid utover alminnelig arbeidstid enkelte dager/uker, men i løpet av et år blir gjennomsnittlig arbeidstid lik normal ukentlig arbeidstid. NB! Maks timer pr. dag, pr. uke og i gj.snitt. Arbeidstid uke 1 - uke 4 35,0 timer uke 5 - uke 8 35,0 timer uke 9 - uke 12 35,0 timer uke 13 - uke 16 34,5 timer uke 17 - uke 20 37,5 timer uke 21 - uke 24 37,5, timer uke 25 - uke 28 37,5 timer uke 29 - uke 32 40,0 timer uke 33 - uke 36 48,0 timer uke ,0 timer uke ,5 timer uke 45 - uke 48 35,0 timer uke 49 - uke 52 37,5 timer = 37,5 timer Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

16 Dagtidsarbeid skift i sesong: Utvide driftstiden ved å kjøre skift: -2 skift (36,5t) - Døgnkontinuerlig (3. skift, ikke natt eller helg, 35,5t.) - Helkontinuerlig (3. skift, natt og helg, 33,6t.) Overenskomsten 5 For 2. skift 20 % For 3. skift 28 % Overenskomsten 6 " ordinære arbeidstid forskjøvet." Dagtid/skif t SESONG uk 1 uke 5 uke 9 uke 13 uke 17 uke 21 uke 24 uke 29 uke 33 uke 37 uke 41 uke 45 uke 49 Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

17 Midlertidig ansatt, aml Hovedregel: Fast ansettelse Når kan man ansette midlertidig? Arbeidets karakter tilsier det Sesong Prosjekt Ekstrahjelp Vikar Avtal for et bestemt tidsrom eller knytt det til en begivenhet. Praksis, arbeidsmarkedstiltak, idrett Plikt til årlig å drøfte bruken av midlertidige ansettelser Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

18 Sesong midlertidig ansatte eller innleie aml , jfr Arbeidstaker Arbeidsavtale Arbeidsgiveransv. HMS Aml. 2-2 Arbeidsytelse Instruksjonsrett Utleier Bemanningsbedrift eller Produksjonsbedrift Kontrakt Innleier -Bedrift Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

19 Overtid aml og overenskomsten Begrepet overtid: - ut over lovens grense for alm.arbeidstid. (aml) - fra den enkeltes ordinære arbeidstids slutt (overenskomsten) Vilkår/Krav: om særlig og tidsavgrenset behov. Dvs. kan ikke gjennomføres som en fast ordning. Må være pålagt av arbeidsgiver? Drøfte nødvendigheten med tillitsvalgte, dersom det er mulig. Godtgjørelse for overtidsarbeid. Forutsetter pålagt overtid? Aml. 40 % Overenskomsten 50 % og 100 %, avhengig av når overtidsarbeidet inntreffer, 6. Mulig å skriftlig avtale avspasering av overtidstimer, time for time. Må utbetale overtidsgodtgjørelsen. Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

20 Hvor mye overtid kan det arbeides? 10-6 (4) 10 t i løpet av 7 dager. 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker. 200 timer innenfor 52 uker nr. 5. (Tillitsvalgte/tariffavtale) 15 timer i løpet av 7 dager. 40 timer i løpet av 4 smh. uker. Totalt 300 timer i overtid i løpet av 52 uker nr 6 (Arbeidstilsynet) - etter søknad i særlige tilfelle: 20 timer i løpet av 7 dager. 200 timer i løpet av 26 uker. Overtid etter nr. 5 og 6 må AT ha sagt seg villig til å arbeide Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

21 Overtid forts. Fritak for overtid, 10-6, 10. ledd. Helsemessige eller sosiale grunner Se også 10-6, 7. ledd frivillighet ut over lovens normalordning MERK: Samlet arbeidstid (normal + overtid) kan ikke overstige: - 13 t. i løpet av 24 timer og - 48 timer i løpet av 7 dager, kan dog gjennomsnittsberegnes. Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

22 TAKK FOR MEG! Advokat Anne Løken, NHO Mat og Landbruk

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidsrettens dom 9.1.2009 Tariffbestemt arbeidstid (VO bilag 5) kan verken avvikes med lengre eller

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Permitteringsinstituttet er vesentlig innskjerpet! Regelendringene fra 1.januar 2014 Arbeidsgiverperioden

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid I? D D D lfo Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Ami 10-10 5 Daglig og ukentlg arbeidsfri. Ami 10-8 5 F1,

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 1 Formål og virkeområde m.m....3 1. Formål...3 2. Virkeområde...3 2 Avtalens varighet og oppfølging...4 1. Ikrafttreden og varighet...4

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeid på leir utfordrer de normale bestemmelsene i lov og avtale som regulerer arbeidstid og fritid. For

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM SPEKTER OG NSF

OVERENSKOMST MELLOM SPEKTER OG NSF 014 OVERENSKOMST NSF s kommentarutgave Tariffperioden 1. mai 2014 til 30. april 2016 MELLOM SPEKTER OG NSF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE I. OMFANG 5 1. Omfang 5 II. SOSIALE BESTEMMELSER 6 1. Lønn under sykdom,

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Til medlemmer av Norsk Sykepleierforbund

Til medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Til medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Vedlagt følger den nye overenskomsten mellom Spekter og NSF. Mer korrekt er det å si at det er den sentrale del av overenskomsten du sitter med. Overenskomsten

Detaljer

Endringene i arbeidsmiljøloven

Endringene i arbeidsmiljøloven Endringene i arbeidsmiljøloven 1 På omtrent nøyaktig ett år har regjeringen gjennomført en fullstendig lovprosess med store endringer i arbeidsmiljøloven. 2 Utgitt av Unio, juni 2015 Illustrasjoner: istockphoto

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG LO/HK/FLT... 3 DEL II FELLESBESTEMMELSER FOR BRANSJEN... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser... 3 2.1. Lønnsnivå... 3 2.2. Fagbrevtillegg...

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE FORORD Etter flere innspill i fra fagforeninger og distrikter har forbundets installasjonsutvalg revidert sjekklista pr. januar 2005.

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene

vedrørende Tariffrevisjonen 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene MEKLERENS FORSLAG i sak 2012-022 mellom EL&IT FORBUNDET på den ene side og NORSK TEKNOLOGI på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene 1 P r o t o k o l l År

Detaljer

2014 GB Godsbilavtalen

2014 GB Godsbilavtalen 2014 GB Godsbilavtalen OVERENSKOMST FOR GODSTRANSPORT AV 2014 MELLOM NORGES LASTEBILEIER-FORBUND OG NLF S OVERENSKOMSTBUNDNE MEDLEMSBEDRIFTER PÅ DEN ENE SIDE OG YRKESORGANISASJONENENES SENTRALFORBUND OG

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen.

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen. PROTOKOLL År 2008, den 29. april til 13. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Ergoterapeutforbund vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder forbundenes medlemmer

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer