Endringer i arbeidsmiljøloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i arbeidsmiljøloven"

Transkript

1 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015

2 Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon 48: - Arbeidstid - Aldersgrenser side 2

3 Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Regjeringsplattformen for Høyre/FrP-regjeringen ("Sundvollen-erklæringen"), oktober 2013: Regjeringen vil... "Legge til rette for et åpent arbeidsliv, blant annet gjennom å utvide adgangen til bruk av midlertidige ansettelser..." "Myke opp arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid." "Legge til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet, blant annet ved å gå gjennom alle lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet i samråd med partene." side 3

4 Endringer i arbeidsmiljøloven midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse gjeldende rett Hovedregelen: Fast ansettelse, aml Midlertidig ansettelse kan likevel brukes... Når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten Sesongmessige variasjoner aksepteres som grunnlag Jevne variasjoner i ordretilgang, eller usikkerhet om fremtidig bemanningsbehov er ikke akseptert som grunnlag for midlertidige ansettelser s.k. generelle variasjoner For arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat) For praksisarbeid, og deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten For idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten Fratreden skjer ved utløpet av avtaleperioden, eventuelt ved avslutning av arbeidsoppgavene. Arbeidsgiver som har vært midlertidig ansatt over ett år, har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden minst én måned i forveien. Innleie fra bemanningsbyrå kan skje i samme utstrekning som bruk av midlertidig ansettelse. Tariffbundne innleiere kan dog inngå lokal avtale om tidsbegrenset innleie fra bemanningsbyrå uten at vilkårene i ovennevnte kulepunkter er oppfylt. side 4

5 Endringer i arbeidsmiljøloven midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse endringsforslaget Hovedregelen: Fast ansettelse, aml Midlertidig ansettelse skal nå også kunne brukes... "For en periode på inntil 12 måneder. Slike avtaler kan ikke omfatte mer enn 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, men kan likevel inngås med minst én arbeidstaker". Altså: Intet krav til særlige grunner/behov for å benytte midlertidige ansatte. Endringen påvirker ikke adgangen til innleie fra bemanningsforetak. side 5

6 Endringer i arbeidsmiljøloven midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse endringsforslaget Ny 14-9 bokstav f: "for en periode på inntil 12 måneder. Slike avtaler kan ikke omfatte mer enn 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, men kan likevel inngås med minst én arbeidstaker (kvote)". Tre begrensninger: Kan ikke omfatte mer enn 15 prosent av virksomheten, dog anledning til minst én ansatt på dette grunnlag Karantene på 12 måneder Ikke adgang til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for den som ansettes på dette grunnlaget side 6

7 Endringer i arbeidsmiljøloven midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse endringsforslaget Kvotebegrensningen på 15 prosent: "Slike avtaler [om midlertidig ansettelse] kan ikke omfatte mer enn 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, men kan likevel inngås med minst én arbeidstaker (kvote)." Virksomheten: Hovedregelen er den juridiske enhet. Ved større virksomheter åpner lovforslaget likevel for at grunnlaget for beregningen kan være en enkelt avdeling/enhet, såfremt denne har minst 50 ansatte og enheten er avgrenset organisatorisk og har realitet over tid. (Ny 14-9 sjuende ledd). Kvoten beregnes på grunnlag av antall ansatte, dvs. hoder, ved ansettelsestidspunktet. side 7

8 Endringer i arbeidsmiljøloven midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse endringsforslaget Karantenebegrensningen på 12 måneder: "...Når en arbeidstaker som er midlertidig ansatte etter første ledd bokstav f, ikke får videre ansettelse ved avtaleperiodens utløp, starter en karanteneperiode på tolv måneder for arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren kan i karanteneperioden ikke foreta nye ansettelser som nevnt i første punktum." (Ny 14-9 sjuende ledd). Forutsetter at den midlertidige ansettelsen avsluttes. Gjelder uavhengig av varigheten på den siste midlertidige ansettelsen. Omfatter generell midlertidig ansettelse av samme eller annen arbeidstaker til utførelse av samme eller likeartede arbeidsoppgaver i samme virksomhet. Ingen karantene dersom den midlertidige ansettelsen videreføres som fast ansettelse eller takker nei til tilbud om fast ansettelse, eller for midlertidig ansettelse på annet grunnlag. side 8

9 Endringer i arbeidsmiljøloven midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse endringsforslaget Gjennomsnittsberegning av arbeidstid: "...Slik avtale [om gjennomsnittsberegning av arbeidstid] kan ikke inngås med arbeidstaker som er midlertidig ansatt med grunnlag i 14-9 første ledd bokstav f." (Ny 10-5 første ledd). side 9

10 Endringer i arbeidsmiljøloven midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse endringsforslaget Generelt: Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag utover 12 måneder krav på fast ansettelse / erstatning. Ny midlertidig ansatt på generelt grunnlag i karanteneperioden den nye ansatte har krav på fast stilling. Midlertidige ansatte utover kvotebegrensningen den nye ansatte har ikke krav om fast ansettelse med mindre "særlige grunner" foreligger. Arbeidsgivers plikt til å drøfte bruk av midlertidig ansettelse. Ansettelsestiden inngår i "4 års-regelen". Grunnlaget for den midlertidige ansettelsen må fremgå av arbeidsavtalen. side 10

11 Endringer i arbeidsmiljøloven arbeidstid Arbeidstidsbestemmelsene: Gjennomsnittsberegning gjeldende rett Hovedregelen: Den alminnelige arbeidstiden skal ikke overstige ni timer i løpet av et døgn, og ikke 40 timer i løpet av sju dager aml Unntak: Bl.a. for skiftarbeid og arbeid vesentlig av passiv art. Ved avtale om- eller samtykke til gjennomsnittsberegning. side 11

12 Endringer i arbeidsmiljøloven arbeidstid Arbeidstidsbestemmelsene: Gjennomsnittsberegning gjeldende rett Ved avtale om- eller samtykke til gjennomsnittsberegning. side 12

13 Endringer i arbeidsmiljøloven arbeidstid Arbeidstidsbestemmelsene: Gjennomsnittsberegning endringsforslaget Prop 48 L ( ) side 22: side 13

14 Endringer i arbeidsmiljøloven arbeidstid Arbeidstidsbestemmelsene: Overtid gjeldende rett Arbeid utover alminnelig arbeidstid, regnes som overtid aml (2) Alminnelig arbeidstid er som hovedregel ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager aml (1). Innen visse rammer kan overtid pålegges av arbeidsgiver, avtales med tillitsvalgt eller gis samtykke til av Arbeidstilstynet. side 14

15 Endringer i arbeidsmiljøloven arbeidstid Arbeidstidsbestemmelsene: Overtid gjeldende rett Arbeid utover alminnelig arbeidstid, regnes som overtid aml (2) Alminnelig arbeidstid er som hovedregel ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager aml (1). Innen visse rammer kan overtid pålegges av arbeidsgiver, avtales med tillitsvalgt eller gis samtykke til av Arbeidstilstynet. side 15

16 Endringer i arbeidsmiljøloven arbeidstid Arbeidstidsbestemmelsene: Overtid endringsforslaget Prop 48 L ( ) side 32: side 16

17 Endringer i arbeidsmiljøloven aldersgrenser Aldersgrenser: Arbeidsmiljølovens 70-årsgrense gjeldende rett Aml 15-13a (1): Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf andre ledd. side 17

18 Endringer i arbeidsmiljøloven aldersgrenser Aldersgrenser: Arbeidsmiljølovens 70-årsgrense endringsforslaget Ny aml 15-13a (1): Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 72 år. Ny aml 15-13a (3): Lavere aldersgrense, men ikke under 70 år, kan fastsettes dersom grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiver skal drøfte lavere aldersgrense med de tillitsvalgte. side 18

19 Endringer i arbeidsmiljøloven Takk for meg! advokat/partner Telefon: E-post: side 19

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå?

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsrettskonferansen 16. april 2015 Advokat Kari B. Andersen Advokat Terje G. Andersen 1 Hva skal vi se nærmere på? Raskt tilbakeblikk:

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/837-5 Arkivnr.: 080 Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen INTERPELLASJON FRA HEGE BOGFJELLMO TIL K-STYREMØTE 07.05.15 - BEHANDLING I TREPARTSORGANET 11. JUNI 2015 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Frokostseminar 23. april 2015 Eli Aasheim, Christel Søreide, Ingvild Solli og Siri Falch-Olsen Agenda 01 02 03 04 Nye regler

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre Oppdatert per. 12. mars kl. 11.00 Samarbeidspartiene er enige om endringer av arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven mv. 1 for

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus ved Simen Smeby Lium 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus - Nødvendig juridisk kunnskap for å håndtere dine personalspørsmål Kurs i regi av Tekna Ved advokat Simen Smeby Lium, Wikborg

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?... 0 1 Innhold Forord...side 3 Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4 Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...side 7 Kapittel 3: Vi fikk ikke tak i folk fra andre bedrifter og

Detaljer

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Permitteringsinstituttet er vesentlig innskjerpet! Regelendringene fra 1.januar 2014 Arbeidsgiverperioden

Detaljer

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER Bjørn Tangnes Foto: Øivind Haug Målsetting Profesjonalisere arbeidet som styret og daglig leder i idrettslag gjør som arbeidsgiver Styringsretten utøves på best mulig

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006 I dette rundskrivet gis en oversikt over de vesentligste endringene, med fokus på de bestemmelsene som

Detaljer

Advokatforeningens forslag til arbeidsavtale for advokatfullmektiger ARBEIDSAVTALE., org. nr. (heretter benevnt Arbeidsgiver)

Advokatforeningens forslag til arbeidsavtale for advokatfullmektiger ARBEIDSAVTALE., org. nr. (heretter benevnt Arbeidsgiver) Advokatforeningens forslag til arbeidsavtale for advokatfullmektiger ARBEIDSAVTALE Mellom, org. nr. (heretter benevnt Arbeidsgiver) og, pers. nr. (heretter benevnt Arbeidstaker) er det i dag inngått følgende

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 1 Formål og virkeområde m.m....3 1. Formål...3 2. Virkeområde...3 2 Avtalens varighet og oppfølging...4 1. Ikrafttreden og varighet...4

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) Dato LOV-2013-06-21-102 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Sist endret LOV-2014-05-09-16 Publisert I 2013 hefte 9 Ikrafttredelse

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer