HELSE- OG SØVNPROBLEMER HOS INTENSIVSYKEPLEIERE SOM ARBEIDER SKIFT. Sandra M. Dale Ruth Hogstad-Erikstein Veileder: Professor Bjørn Bjorvatn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE- OG SØVNPROBLEMER HOS INTENSIVSYKEPLEIERE SOM ARBEIDER SKIFT. Sandra M. Dale Ruth Hogstad-Erikstein Veileder: Professor Bjørn Bjorvatn"

Transkript

1 HELSE- OG SØVNPROBLEMER HOS INTENSIVSYKEPLEIERE SOM ARBEIDER SKIFT Sandra M. Dale Ruth Hogstad-Erikstein Veileder: Professor Bjørn Bjorvatn

2 Bakgrunn Skiftarbeid affiserer døgnrytmer Personer må arbeide når kroppen vil sove og sove når kroppen vil være våken Dette strider mot kroppens naturlige døgnrytme Søvnforstyrrelser rapporteres oftest, men også andre helseeffekter er relatert til skiftarbeid Mange skiftarbeidere er ansatt i helsesektoren

3 Skiftarbeid I Norge jobber 1/3 av arbeidsstyrken skift Mange av disse får søvnplager og andre helseproblemer. Spesielt utsatt er de som jobber om natten (Bjørkum et al., 2004) Langtidseffektene er mange og kan være alvorlige Forskning startet sent, og undersøkelser på sykepleiere og nattarbeid ble ikke påbegynt før i 1980-årene(Valerie et al.,1997)

4 Helseproblemer ved nattarbeid Økt hyppighet av hjertesykdommer Hormonforstyrrelser Mage-/tarmplager Muskel/skjelettplager Reproduksjonsforstyrrelser Økt serum kolesterol Økt forekomst av brystkreft Økt dødelighet (Valerie et al.,1997, Portela et al., 2004)

5 Søvnproblemer Permanent nattskift eller roterende skift gir større søvnproblemer enn kun dagarbeid (Lee, 1997) Sykepleiere som jobber skift, har 3-4 ganger økt søvnløshet i forhold til befolkningen for øvrig En viktig risikofaktor er 3 nattevakter i løpet av en måned (Kageyama et al., 2001) Å sove om natten etter flere påfølgende nattevakter er vanskelig for mange Vanligvis tar det to netter før normalsøvn oppnås (dvs sover godt om natten) (Åkerstedt, 1998)

6 Psykiske problemer Søvnproblemer på grunn av nattarbeid medfører mental og fysisk tretthet, irritabilitet, apati og uforsiktighet (Valerie et al.,1997) Psykiatriske diagnoser og søvnforstyrrelser er relatert Dårlig søvnkvalitet og angst/depresjon henger sammen (Valerie et al., 1997) Depresjon har vist seg å være den hyppigste enkeltfaktor til kronisk insomni (Ford DE, Kamerow DB 1989) Humøret endres fra starten av vakten til slutten (Bueno, 2003)

7 Varighet Etter år med nattarbeid, øker mange av de alvorligste problemene (Portela et al., 2004, Parkes,1999)

8 På den annen side Nattarbeid kan gi endret livsstil Hva kommer først og sist? Flere nattarbeidere røyker, har hypertensjon, økt LDL- og lavt HDL-kolesterol, økt blodsukker og urinsyre, økt vekt og nedsatt fysisk aktivitet (Valerie et al.,1997) Er årsaken en konsekvens av nattarbeid, eller kan årsaken for eksempel være at en spiser om natten og sover om dagen?

9 Årsaker til kortere søvn etter nattevakt Den innebygde biologiske klokke Lyder/støy og boforhold (Escriba et al.,1992) (Ursin, 1996) Eksponering for lys etter nattevakt gir fasefremskynding av døgnrytmen (Bjorvatn et al.,1997) Antall påfølgende nattevakter påvirker søvnens lengde og kvalitet

10 Alder Mange har vist at alder og problemer med nattarbeid henger sammen Alder 45 synes å være et vendepunkt Helseproblemer øker med alderen Den biologisk innebygde klokken gjør at en blir et morgenmenneske Å være meget ung er også en risikofaktor (Kageyama et al., 2001)

11 Langtidseffekter på søvn Studier viser at å arbeide skift i mange år gir noe økning ( some accumulative effect ) i søvnproblemer (Åkerstedt, 1998) Mange av disse søker om overflytting til dag/kveldsarbeid Søvnproblemene synker drastisk etter en slik overflytting (Niedhammer, 1994) Søvnlengden er opp til 2 timer kortere for dem som går permanent nattskift og opptil 30 minutter kortere for dem som går roterende skift (Escriba et al., 1992)

12 Prestasjoner ved nattarbeid Det gjøres flest feil rundt kl En kan se en liten økning i antall feil i løpet av timen (Folkard et al., 2004) Risikoen for å gjøre feil øker omtrent lineært fra dagvakt til nattevakt, og denne risikoen øker ved flere påfølgende nattevakter Denne økningen er større ved flere påfølgende nattevakter enn ved flere påfølgende dagvakter

13 Feil og ulykker Intensivsykepleiere må ofte ta viktige avgjørelser Avgjørelsene kan virke inn på pasientsikkerheten, og utføringen kan variere Utmattelse øker; eller oppmerksomhet og prestasjoner minker i løpet av en nattevakt (Axelsson et al., 2004) Å gjøre feil og/eller at det skjer ulykker relatert til søvnighet har 100 % økt sannsynlighet (Gold et al., 1992)

14 Feil og ulykker, forts Bilulykker før og etter nattevakt er en annen veldokumentert fare Sykepleiere som jobber om natten har dobbelt så stor sannsynlighet for å døse av når de kjører til/fra jobb sammenliknet med dem som jobber dag/kveld (Gold et al., 1992)

15 Hovedhypotese Intensivsykepleiere som arbeider skift har mye helseog søvnproblemer

16 Underhypoteser Alder over 40 år har negativ innvirkning på sykepleieres helse og søvn Å ha arbeidet skift i mer enn 10 år har negativ innvirkning på sykepleieres helse og søvn Å ha søvnproblemer i forbindelse med skiftarbeid har negativ innvirkning på sykepleieres helse

17 7 Spørreskjema Søvnskjema Karolinska Sleep Questionnaire Epworth Sleepiness Scale (ESS) Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) Fatigue Questionnaire (FQ) Subjective Health Complaints (SHC) Hospital & Anxiety and Depression Scale (HAD)

18 Resultater Totalt 78 skjema returnert (svarprosent 54,2) 86 % (67) kvinner og 14 % (11) menn Gjennomsnittsalder 40 år Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 91 % (spredning fra 50 til 100 %) Nesten 90 % av disse arbeidet skift; to eller tredelt Antall år i skiftarbeid varierte fra 1 til 36 år (gjennomsnitt 14 år) 55 % hadde arbeidet skift i mer enn 10 år Gjennomsnittlig antall påfølgende nattevakter var 3 I løpet av en årsturnus var antall netter i gjennomsnitt 43

19 Søvnskjema, svar på spørsmålet om evt søvnproblemer i forbindelse med skiftarbeid Prosent Søvnproblemer Nei Litt Frekvens ,6 18,4 29 % hadde store eller svært store søvnproblemer i forbindelse med skiftarbeid. 46 % hadde noe søvnproblemer (som er gjennomsnittet); til sammen 75 %. Noe 35 46,1 Store 18 23,7 Svært store 4 5,3 Missing 2 Total

20 Svar på spørsmålet om en har problemer med å sove på dagtid etter nattevakt Sove etter nattevakt Frekvens Prosent 29,5 % hadde problemer med å sove på dagtid etter nattevakt Ja 23 29,5 Av og til 31 39,7 Nei 24 30,8

21 Tilleggsspørsmål redsel for å gjøre feil på nattevakt på grunn av søvnighet : 63 % ja redsel for å overse endringer hos pasient på grunn av søvnighet : 58 % ja sier ikke noe om reelle fakta men gir oss en pekepinn om følelser reell frykt?

22 Mulige årsaker Risiko for skader og ulykker er større jo lenger arbeidsperioden varer Reaksjonstid og prestasjonsevne går ned om natten (Folkard et al., 2004) Skiftarbeidere har dobbelt så stor risiko som dagarbeidere for å gjøre feil relatert til søvnighet (Gold et al.,1992) Krevende arbeid Feil kan koste liv Hvis de blir søvnige, er det lettere å gjøre feil

23 Karolinska, svar på spørsmålet om en har hatt vanskelig for å sovne de siste 3 måneder Vanskelig for å sovne Aldri Sjelden (Noen ganger pr år) Frekvens 5 16 Prosent 6,5 20,8 Nesten 21 % har for det meste eller alltid vanskelig for å sovne Iblant (Noen ganger pr. mnd.) 40 51,9 For det meste (Flere ganger pr uke) 15 19,5 Alltid (Hver dag) 1 1,3 Missing 1 Total

24 Svar på spørsmålet om en har hatt gjentatte oppvåkninger med vansker for å sovne igjen de siste 3 måneder Oppvåkninger Aldri Sjelden (Noen ganger pr år) Frekvens 8 26 Prosent 10,5 34,2 15,8 % har for det meste gjentatte oppvåkninger med vansker for å sovne igjen Iblant (Noen ganger pr. mnd.) 30 39,5 For det meste (Flere ganger pr uke) 12 15,8 Alltid (Hver dag) 0 0 Missing 2 Total

25 Svar på spørsmålet om en har vært søvnig på dagtid de siste 3 måneder Søvnig på dagtid Aldri Sjelden (Noen ganger pr år) Frekvens 1 11 Prosent 1,4 14,9 43 % er for det meste eller alltid søvnige på dagtid (14,6 % i Hordalandsundersøkelsen, Ursin et al., 2005) Iblant (Noen ganger pr. mnd.) For det meste (Flere ganger pr uke) Alltid (Hver dag) Missing Totalt ,5 37,8 5, % er aldri eller sjelden søvnige på dagtid (40 % i Hordalandsundersøkelsen) int.spl. i vår undersøkelse er søvnigere på dagtid enn jevnaldrende som ikke jobber skift.

26 Svar på spørsmålet om en har hatt utilsiktede søvnepisoder de siste 3 måneder Aldri Utilsiktede søvnepisoder på arbeid Sjelden (Noen ganger pr år) Iblant (Noen ganger pr. mnd.) For det meste (Flere ganger pr uke) Alltid (Hver dag) Missing Frekven s Prosen t 43,4 31,6 21,1 3, % svarer at de i blant dupper av på arbeid (3,6 % i Hordalandsundersøkelsen) 75 % faller aldri eller sjelden i søvn på arbeid (96 % i Hordalandsundersøkelsen) int.spl. i us. er søvnigere enn normalbefolkningen. Totalt

27 Svar på spørsmålet om en er fornøyd med søvnen totalt sett de siste 3 måneder Fornøyd med søvnen totalt sett Frekvens Prosent 62 % var fornøyde med søvnen mot 80 % i Hordalandsundersøkelsen. Veldig bra Ganske bra Verken bra eller dårlig ,5 55,8 28,6 Kan årsaken være for lite søvn (se to neste tabeller) eller økt arbeidsbelastning? Ganske dårlig 7 9,1 Missing 1 Totalt

28 Svar på spørsmålet om for tidlig endelig oppvåkning de Tidlig oppvåkning siste 3 måneder Aldri Sjelden (Noen ganger pr år) Frekvens Prosen t 13,3 36,0 Nesten 15 % oppgir at de for det meste våkner opp for tidlig; det vil si endelig oppvåkning Iblant (Noen ganger pr. mnd.) 27 36,0 For det meste (Flere ganger pr uke) 11 14,7 Alltid (Hver dag) 0 0 Missing 3 Total

29 Svar på spørsmålet om en de siste 3 måneder har fått For lite søvn for lite søvn Aldri Sjelden (Noen ganger pr år) Iblant (Noen ganger pr. mnd.) Frekve ns Prose n t 0 6,8 35,1 58 % oppgir at de får for lite søvn (minst 1 time under søvnbehovet) flere ganger per uke, eller hver dag mot nærmere 22 % i Hordalandsundersøkelsen (Ursin et al., 2005). For det meste (Flere ganger pr uke) 41 55,4 Alltid (Hver dag) 2 2,7 Missing 4 Totalt

30 Svar på spørsmålet om en har måttet kjempe mot søvnen for å holde seg våken de siste 3 måneder Kjempe mot søvn Aldri Sjelden (Noen ganger pr år) Frekve ns 7 31 Prose n t 9,2 40,8 10,5 % oppgir at de må kjempe mot søvnen flere ganger per uke for å holde seg våken Iblant (Noen ganger pr. mnd.) 30 39,5 For det meste (Flere ganger pr uke) 8 10,5 Alltid (Hver dag) 0 0 Missing 2 Totalt

31 Svar på spørsmålet om en er A- eller B-menneske A/B- menneske Frekvens Prosent 13 % flere enn i Hordalandsundersøkelsen angir å være kveldsmennesker (nesten 58 % mot 45 %), og 7 % færre er morgenmennesker (23 % mot 30 %). Utpreget morgenmenneske Mer morgen enn kveldsmenneske Verken eller Mer kvelds enn morgenmenneske Utpreget kveldsmenneske ,3 12,8 19,2 39,7 17,9 Tidligere studier kan tyde på at morgenmennesker har større problemer med å takle skiftarbeid enn kveldsmennesker (Åkerstedt, 1998) gunstig innvirking på resultatene?? Total

32 Karolinska Sleep Questionnaire 8 % har forsøkt melatonin for sitt søvnproblem og 12 % har forsøkt lysbehandling 36 % har det siste året vært plaget av søvnløshet slik at det har gått ut over arbeidsevnen

33 Epworth Epworth Skår >10 (EDS): 24 % Score Frekvens Prosent 2,6 1,3 10,3 10,3 6,4 2,6 7,7 6,4 15,4 12,8 5,1 I den norske befolkning : 17,7 % (Pallesen et al.,2006) 12,8 % har en skår på 10 og 15,4 % har en skår på 9, det vil si tett opp til cut off >10 Når en sammenholder dette med funn fra Karolinska-spørreskjemaet, peker det i samme retning; nemlig at intensivsykepleierne i vår studie sannsynligvis er søvnigere om dagen enn befolkningen forøvrig , , , , ,3

34 PSQI Gjennomsnitt 8,8 mot normalbefolkning 7,4 (Buysse et al., 1988) Forekomst av søvnproblemer (PSQI score > 5) på 90,7 %! Tilsvarende hos normalbefolkning mellom 29 % og 45 % Nærmere 20 % har til dels alvorlige søvnforstyrrelser og nesten 80 % har litt søvnforstyrrelser (tabell) Funnene fra PSQI stemmer godt overens med dataene fra Karolinska-spørreskjemaet Våre funn av dårligere subjektiv søvnkvalitet og søvnforstyrrelser hos personer som arbeider skift i forhold til dem som ikke gjør det, stemmer også overens med flere tidligere undersøkelser (Valerie, 1997; Portela et al., 2004; Parkes,1999; Åkerstedt, 1998) Dette kan dermed være en bekreftelse på at skiftarbeid gir dårligere søvnkvalitet og mer søvnforstyrrelser

35 PSQI-komponentskårer for søvnforstyrrelser der 0 indikerer ingen problemer, og 3 indikerer alvorlige problemer Søvnforstyrrelser Frekvens Prosent Valid 0 1 1, , , ,3 Total ,0 Missing System 1 Total 78

36 Utmattelse (fatigue) Fatigue totalskår Valid Frekvens Prosent 1,3 1,3 1,3 7,8 3,9 13,0 Én person har skår 4, høyeste skår er 25 (3 personer). Til sammen 38 personer har skår Gjennomsnitt 12, , , , , , , , , , , ,9 Total ,0 Missing System 1 Total 78

37 Total fatigue delt i to grupper bestående av under cut off (under 4): de som har svart mindre enn vanlig og ikke mer enn vanlig ; og over cut off (4 eller mer): de som har svart mer enn vanlig og mye mer enn vanlig FQ dikotomisert Frekvens Prosent Nesten 34 % rapporterer betydelig utmattelse (dikotomiserte skårer 4). Valid under cut off 51 66,2 over cut off 26 33,8 Total ,0 Missi n g Total System 1 78

38 Utmattelsesskårer (total fatigue) i normalbefolkning og i vårt materiale Fatigue Gjennomsnitt (SD) 4 (%) kronisk tretthet (%) Responsrate (%) Normalbefolkning 12,2 (3,9) 22 11,4 67 Normalbefolkn. 12,6 (4,0) 12,6 69 Intensivsykepleiere 12,9 (4,1) 33,8 5,2 54,2 Kun 4 rapporterer kronisk tretthet, men andelen med betydelig utmattelse ( 4) er høyere i vår undersøkelse. Kan søvnforstyrrelse være medvirkende? Eller skiftarbeidet? Eller kanskje høye arbeidskrav, dypt engasjement samt det å være kvinne?

39 Helseproblemer siste 30 døgn (SHC) Pseudonevrologi * Mage/tarm-problemer Intensivsykepleiere 92 % 72 % Norsk normalbefolkning (Ihlebæk et al., 2002) 80 % 60 % * depresjon, angst, tretthet, søvnproblemer Kan det forklares med at å arbeide skift er mer belastende enn ikke å arbeide skift, samt at søvnmønsteret endres (Åkerstedt, 2003; Ursin, 1996)?

40 Angst og depresjon HAD skår Frekvens Prosent Forekomst av depresjon hos kvinner i normalbefolkning er 4 %. Valid verken angst eller depresjon ren angst ren depresjon både angst og depresjon missing ,0 11,7 5,2 9,1 5,2 % rapporterer det samme i vår undersøkelse. Økt antall emosjonelle problemer, ekteskaps- og familieproblemer, samt høyere insidens av angst og depresjon når spl arbeider skift (Grossman, 1997; Matsumato et al., 1996). Dårlig søvnkvalitet og angst/depresjon henger sammen (Valerie et al., 1997). Total ,0 har dårlig søvn og angst/depresjon sin årsak i skiftarbeidet?

41 Alder Ingen forskjeller i grad av plager mellom gruppene 40 år og > 40 år Stemmer ikke overens med andre undersøkelser (Buysse et al.,1988; Buysse et al.,1992; Zeitlhofer et al., 2000; Doi et al., 2001) The healthy worker effect? Dagarbeid mer stressende; en motvekt mot skadelige effekter? Seniorpolitikk? Forskjeller i aldersdistribusjon og prøvestørrelser? Utslag kommer tydeligere frem i eldre aldersgrupper?

42 Antall år i skiftarbeid Ingen forskjeller i grad av plager mellom gruppene med 10 år og > 10 år i skiftarbeid Høyt nivå av helse og arbeidsadministrering? The healthy worker effect? Ønsketurnus? Seniorpolitikk?

43 Søvnproblemer i forbindelse med skiftarbeid Vi delte dem med nei/litt problemer med søvn i forbindelse med skiftarbeid mot dem med store/svært store problemer. Gruppen noe ble tatt bort Signifikante funn (gjennomsnitt 6,9 mot 9,7; p = 0,001) for søvnkvalitet og søvnforstyrrelser siste måneden på PSQI Signifikante funn for GI-problemer (gjennomsnitt 1,6 mot 3,1; p = 0,04) og pseudonevrologi (gjennomsnitt 1,8 mot 4,2; p = 0,00) på SHC Signifikante funn for SHC-total (gjennomsnitt 7,8 mot 13,0; p = 0,04) Signifikante funn for depresjon (gjennomsnitt 3,9 mot 5,4; p = 0,02) på HAD

44 Begrensninger ved undersøkelsen Relativt lav svarprosent De estimerte forekomstene av økt søvnighet, etc, kan derfor være usikre Personer som har problemer, har svart, mens de som ikke har problemer, ikke har svart? Underestimering av antall timer med søvn fra individer som ikke liker skiftarbeid? Selvutvelgelse ( The healthy worker effect )? Intensivsykepleiere har 1 1/2 års tilleggsutdanning etter grunnutdanningen, og både type arbeid, pasientkategorier og vaktbelastning er forskjellig fra andre sykepleiere. Denne undersøkelsen kan derfor ikke nødvendigvis overføres til andre sykepleiere

45 Konklusjon 1 En stor andel har søvnproblemer i forbindelse med skiftarbeid, og mange har problemer med å sove på dagtid etter nattevakt 63 % er redd for å gjøre feil på nattevakt på grunn av søvnighet, og 58 % er redd for å overse endringer hos pasient på grunn av søvnighet Er det mulig å redusere denne redselen?

46 Konklusjon 2: Funn i forhold til hovedhypotesen Sykepleierne i vår undersøkelse sover mindre enn normalbefolkningen, de er søvnigere på dagtid, faller oftere i søvn på arbeid, er mindre fornøyde med søvnen, og har dårligere søvnkvalitet Forekomst av utmattelse er betydelig høyere sammenliknet med normalbefolkningen, og det samme gjelder til dels for pseudonevrologi og GI-problemer Vi finner noe mer depresjon

47 Funn i forhold til hovedhypotesen 2 Søvnige på dagtid For lite søvn siste 3 måneder Faller iblant i søvn på jobb Fornøyd med søvnen Søvnproblemer (PSQI > 5) Betydelig utmattelse Pseudonevrologi GI-problemer Depresjon Int.spl (%) ,2 Norm.bef. (%) 14,6 21,7 3, ,0

48 Konklusjon 3: Funn i forhold til underhypotesene Økt alder og mange år med skiftarbeid ser ikke ut til å ha negativ innvirkning Personer som har søvnproblemer i forbindelse med skiftarbeid, er søvnigere og har dårligere søvnkvalitet (naturlig nok!), de har mer pseudonevrologiske- og GIproblemer, og de er mer deprimerte

49 Takk for meg!

Søvn, døgnrytmer og skiftarbeid

Søvn, døgnrytmer og skiftarbeid Søvn, døgnrytmer og skiftarbeid Å jobbe kveld og natt hva skjer med kroppen? Siri Waage, forsker/phd Definisjoner iftarbeid er ofte definert som arbeidstid utover van gtid, det vil si kveld-, natt- og

Detaljer

NATT OG SKIFTARBEID. Ragnhild Skålbones Bedriftshelsetjenesten

NATT OG SKIFTARBEID. Ragnhild Skålbones Bedriftshelsetjenesten NATT OG SKIFTARBEID Ragnhild Skålbones Bedriftshelsetjenesten NATTARBEID Risikofaktor som kan gi fysiske psykiske sosiale helseeffekter LANGTIDSFRISK Helse TURNUS Effektivitet Produktivitet / Kvalitet

Detaljer

Behandling av døgnrytmelidelser

Behandling av døgnrytmelidelser Behandling av døgnrytmelidelser Bjørn Bjorvatn professor dr.med. Universitetet i Bergen Søvnspesialist, Bergen søvnsenter Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer Leder, Senter for søvnmedisin,

Detaljer

Helseeffekter av nattarbeid og lange arbeidsdager

Helseeffekter av nattarbeid og lange arbeidsdager Helseeffekter av nattarbeid og lange arbeidsdager Industri Energi 26. Oktober 2015 Jenny-Anne S. Lie Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI 29.10.2015 1 Døgnrytme 29.10.2015 2 29.10.2015 3

Detaljer

Forekomst, varighet og intensitet.

Forekomst, varighet og intensitet. Forekomst, varighet og intensitet. Tore Kr. Schjølberg Høgskolen i Oslo, Videreutdanning i kreftsykepleie. 1 Bakgrunn Kreftpasienter er stort sett godt orienterte. Kunnskaper om fatigue er annerledes enn

Detaljer

SØVN OG KRONISKE SMERTER

SØVN OG KRONISKE SMERTER SØVN OG KRONISKE SMERTER Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde, Avdeling for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Min bakgrunn for å kunne snakke om søvn og kroniske smerter Psykolog, spesialist i klinisk

Detaljer

Søvn for god helse og et

Søvn for god helse og et Søvn for god helse og et lettere liv(?) Bjørn Bjorvatn Professor, dr.med. Universitetet i Bergen Bergen søvnsenter Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer Forekomst av søvnproblemer 25-40% klager

Detaljer

«Rapport etter helsekontroller på nattarbeidere. Unntatt offentlighet off.l. 13.

«Rapport etter helsekontroller på nattarbeidere. Unntatt offentlighet off.l. 13. «Rapport etter helsekontroller på nattarbeidere. Unntatt offentlighet off.l. 13. 03.10.2016 Tonje Tokle Sørdal Bedriftssykepleier HMS veileder Bedriftshelsetjeneste klinikk5 Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Jobbing om natta hvordan går det med søvn, sikkerhet og funksjon?

Jobbing om natta hvordan går det med søvn, sikkerhet og funksjon? Jobbing om natta hvordan går det med søvn, sikkerhet og funksjon? Dagfinn Matre, seniorforsker Avd. for arbeidspsykologi og -fysiologi Statens arbeidsmiljøinstitutt Skiftarbeid og lange arbeidstider påvirker

Detaljer

ekstra "lyskasser" som lyste med en styrke tilnærmet dagslys minsket antall feil med 64 prosent!" Døsighet

ekstra lyskasser som lyste med en styrke tilnærmet dagslys minsket antall feil med 64 prosent! Døsighet "En oppsiktsvekkende studie på apoteket ved Metro-sentret viset at ekstra "lyskasser" som lyste med en styrke tilnærmet dagslys minsket antall feil med 64 prosent!" Symptomer Seasonal Affective Disorder

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Deltakere 3 4 tendens Antall brukere 5 8 8 95 + Median oppholdsdøgn/dager 8 8 8 8 4: 89 % kvinner, gjennomsnitt alder 4,3 år Helsestatus ved Referanse verdier 3 4 NORGE

Detaljer

SØVNFYSIOLOGI NÅR BLIR MENNNESKET EN BEGRENSNING?

SØVNFYSIOLOGI NÅR BLIR MENNNESKET EN BEGRENSNING? SØVNFYSIOLOGI NÅR BLIR MENNNESKET EN BEGRENSNING? Sjøsikkerhetskonferansen Haugesund, 26. september 2013 Ståle Pallesen, professor, dr. psychol Det psykologiske fakultet, UiB Nasjonalt Kompetansetjeneste

Detaljer

Søvnregulering effekt av lys og melatonin

Søvnregulering effekt av lys og melatonin Søvnregulering effekt av lys og melatonin Bjørn Bjorvatn professor dr.med. Universitetet i Bergen Søvnspesialist, Bergen søvnsenter Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer Leder, Senter for

Detaljer

14.03.2014. Søvn og smerte blant pasienter med demens. Søvn og smerte hos pasienter med demens En review. Hypnogram søvn i ulike aldre

14.03.2014. Søvn og smerte blant pasienter med demens. Søvn og smerte hos pasienter med demens En review. Hypnogram søvn i ulike aldre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Søvn og smerte blant pasienter med demens 2. Nasjonale konferanse "Sykehjemmet som arena for fagutvikling og forskning" Bergen 10.-11. mars 2014 Søvn og smerte hos

Detaljer

Spørreskjema for skiftarbeidere

Spørreskjema for skiftarbeidere Spørreskjema for skiftarbeidere Dette spørreskjemaet er en norsk oversettelse av skjemaet "Survey of shiftworkers" som er utarbeidet av et forskningsteam i Sheffield, England, som forsker i helseeffekter

Detaljer

Bedriftshelsetjenestens oppfølging av skiftarbeiderens helse. Tom Holthe lege Spesialist i Arbeidsmedisin

Bedriftshelsetjenestens oppfølging av skiftarbeiderens helse. Tom Holthe lege Spesialist i Arbeidsmedisin Bedriftshelsetjenestens oppfølging av skiftarbeiderens helse Tom Holthe lege Spesialist i Arbeidsmedisin Skift-og nattarbeid, er det så farlig da? Negative effekter på kropp og sjel Overvekt Hjerte-karsykdommer,

Detaljer

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 1 SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 2 Søvnhygiene er betegnelsen på gode og enkle søvnvaner. Disse grunnleggende vanene har man gjennom vitenskapelige undersøkelser fått dokumentert virker positivt inn

Detaljer

Arbeidstidsordninger, herunder turnusarbeid

Arbeidstidsordninger, herunder turnusarbeid Arbeidstidsordninger, herunder turnusarbeid Bente E. Moen, professor Arbeids- og miljømedisin Institutt for samfunnsmedisinske fag Universitetet i Bergen 1 Hva jeg vil snakke om 1. Bakgrunn mest om kreft

Detaljer

SØVNSTADIENE 2 SOV GODT VÅKEN VÅKEN REM-SØVN REM-SØVN STADUIM STADIUM

SØVNSTADIENE 2 SOV GODT VÅKEN VÅKEN REM-SØVN REM-SØVN STADUIM STADIUM Å sove godt gjør oss godt. Mens vi sover, får kroppen tid til å vedlikeholde immunforsvaret og gjenoppbygge vev og organer. En god natts søvn gir også hjernen verdifull hvile, gjør oss mindre irritable

Detaljer

KARTLEGGING OG MÅLING AV

KARTLEGGING OG MÅLING AV KARTLEGGING OG MÅLING AV SØVN Bodø, 3. november 2009 Ståle Pallesen Professor, dr. psychol ICSD-2 American Academy of Sleep Medicine (2005). The International Classification of Sleep Disorders (2. utg).

Detaljer

Arbeidstidsordninger (Monstervakter)

Arbeidstidsordninger (Monstervakter) (Monstervakter) Arbeidsmiljøloven -1-1 Lovens formål Lovens formål er : a)å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ)

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ) RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Avtaletyper 2008 2009 200 20 R RT R RT R RT R RT Antall brukere - 28-37 - 05 3 25 Median oppholdsdøgn - 2-2 - 2 2 2 202 203 204 R RT R RT R RT Antall brukere 52 72 67 93

Detaljer

INSOMNIA INTERVIEW SCHEDULE ( C.M. Morin, 1993)

INSOMNIA INTERVIEW SCHEDULE ( C.M. Morin, 1993) INSOMNIA INTERVIEW SCHEDULE ( C.M. Morin, 1993) 1 Demografisk informasjon: Navn: Adresse: Telefonummer: Kjønn: Sivil status: Yrke: Utdanning: I. Type søvn-våkenhets problem: 1. Har du vansker med å falle

Detaljer

Søvn og langvarige smerter. Henrik Børsting Jacobsen

Søvn og langvarige smerter. Henrik Børsting Jacobsen Søvn og langvarige smerter Henrik Børsting Jacobsen Hvor vanlig er det? Opptil 70 % av pasienter ved smerteklinikker har rapporterer redusert effektiv søvn og endret søvnmønster 53 % av barn/unge med smerter

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Hjertesykdommer, Grønn gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) med hjertesykdommer mottar gruppebasert tilbud på Grønn gruppe.

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

Trøtthet blant operatører i land- og sjøbaserte transportformer i Norge. Risikoprofiler

Trøtthet blant operatører i land- og sjøbaserte transportformer i Norge. Risikoprofiler Sammendrag: Trøtthet blant operatører i land- og sjøbaserte transportformer i Norge. Risikoprofiler Trøtthet i Transport Rapport IV TØI Rapport 1440/2015 Forfattere: Ross Owen Phillips, Fridulv Sagberg,

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ)

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ) RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Avtaletyper 8 9 R RT R RT R RT Antall brukere - 8-37 - 5 Median oppholdsdøgn - - - 3 R RT R RT R RT Antall brukere 3 5 5 7 67 93 Median oppholdsdøgn Fordeling kjønn og

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe D

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe D LIVSKVALITET Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Deltakere 00 0 0 0 04 0 06 tendens Antall brukere 80 8 9 0 0 + Median oppholdsdøgn/dager 8 8 8 8 8 8 Andel med oppfølgingsuke

Detaljer

INSTRUMENT FOR KARTLEGGING AV SYMPTOMER PÅ DEPRESJON (KLINISK VURDERING) (IDS-C)

INSTRUMENT FOR KARTLEGGING AV SYMPTOMER PÅ DEPRESJON (KLINISK VURDERING) (IDS-C) INSTRUMENT FOR KARTLEGGING AV SYMPTOMER PÅ DEPRESJON (KLINISK VURDERING) (IDS-C) NAVN: DATO: Vennligst slå en sirkel rundt det utsagnet som best beskriver pasienten gjennom foregående uke. 1. Innsovningsproblemer:

Detaljer

Søvnvansker. Knut Langsrud overlege St Olav hospital avd Østmarka

Søvnvansker. Knut Langsrud overlege St Olav hospital avd Østmarka Søvnvansker Knut Langsrud overlege St Olav hospital avd Østmarka 1 Mål for dagen Hva er CBT-I? Kunne utføre behandlingen 2 Gjenkjenning av søvnproblemer 3 3 bølger kognitiv atferdsterapi 1. bølge: atferdsterapi

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden jf. arbeidsmiljøloven (aml) sjuende ledd

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden jf. arbeidsmiljøloven (aml) sjuende ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.01.2017 2016/20299 DERES DATO 16.11.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Ellen Meldahl tlf 958 15 997 DERES REFERANSE FREDRIKSTAD KOMMUNE Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Att. Stine Bjerkebakke

Detaljer

NATTARBEID KONSEKVENSER OG MOTTILTAK

NATTARBEID KONSEKVENSER OG MOTTILTAK NATTARBEID KONSEKVENSER OG MOTTILTAK Bergen, 18. september 2008 Ståle Pallesen, professor, dr. psychol Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer, Haukeland

Detaljer

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 Å sove godt gjør oss godt. Søvnen er kroppens kilde til ny energi, og er viktig for at immunforsvaret vårt skal fungere. Mens vi sover skjer det også en

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringsenter AS

Skogli Helse- og Rehabiliteringsenter AS Skogli Helse- og Rehabiliteringsenter AS Etablert 1946 108 ansatte (ca. 74 årsverk) Ca. 100 pasienter HSØ (CFS/ME, smerte, hjerte, lunge, post.op, ARR, revma) Raskere tilbake Lillehammer kommune Iver Sørlie

Detaljer

MARI HYSING KARTLEGGING AV SØVN

MARI HYSING KARTLEGGING AV SØVN MARI HYSING KARTLEGGING AV SØVN KARTLEGGING KARTLEGGING AV SØVN SPØRRESKJEMA OM SØVNFORSTYRRELSER HOS BARN INSTRUKSJON: Hensikten med dette skjemaet er å få en bedre forståelse av døgnrytmen til ditt barn

Detaljer

2 SOV GODT / KURSBOK. Velkommen til kurs

2 SOV GODT / KURSBOK. Velkommen til kurs Min søvnbok 2 SOV GODT / KURSBOK Velkommen til kurs Dette kurset er for deg som jevnlig sliter med søvnen og ønsker å gjøre noe med det. Målet er at du skal lære om søvn og gode søvnvaner, bli mer fornøyd

Detaljer

SØVNENS BETYDNING FOR VEKT OG HELSE

SØVNENS BETYDNING FOR VEKT OG HELSE SØVNENS BETYDNING FOR VEKT OG HELSE AGENDA Innledning Grete Roede og Somni Normal søvn Søvnlidelser Vekt og søvn Så hva gjør vi med dette HVOR VANLIG ER SØVNPROBLEMER? Folkehelseinstituttet 2014: 1 av

Detaljer

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003 BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 21-23 Innhold 1. Bakgrunn og frammøte... 2 2. Generell vurdering av helsa, risiko for hjerte-karsykdom og livsstil... 3 2.1 Generell vurdering

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden jf. arbeidsmiljøloven (aml) 10-5 tredje ledd

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden jf. arbeidsmiljøloven (aml) 10-5 tredje ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.09.2016 2016/12839 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ellen Meldahl tlf 958 15 997 NARVIK KOMMUNE - UH-TJENESTEN, RINGBAKKEN 14 Postboks 64 8501 NARVIK Avslag på søknad

Detaljer

Velkommen til kurs. Dette kurset er for deg som jevnlig sliter med søvnen og ønsker å gjøre noe med det.

Velkommen til kurs. Dette kurset er for deg som jevnlig sliter med søvnen og ønsker å gjøre noe med det. Min søvnbok Velkommen til kurs Dette kurset er for deg som jevnlig sliter med søvnen og ønsker å gjøre noe med det. Målet er at du skal lære om søvn og gode søvnvaner, bli mer fornøyd med søvnen din, og

Detaljer

Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter - dagrehabilitering ved Radiumhospitalet vs døgnrehabilitering ved Røros rehabiliteringssenter

Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter - dagrehabilitering ved Radiumhospitalet vs døgnrehabilitering ved Røros rehabiliteringssenter Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter - dagrehabilitering ved Radiumhospitalet vs døgnrehabilitering ved Røros rehabiliteringssenter Line Oldervoll Senter for helsefremmende forskning, NTNU Røros rehabiliteringssenter

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.12.2016 Ref. nr.: 16/33737 Saksbehandler: Nina N. Hermansen VEDTAK NR 203/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte 1. desember

Detaljer

MOLDE KOMMUNE. Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE. Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Helsetjenesten Livsstil Her skal vi snakke om de livsstilsvanene som forskning viser er viktige elementer i forebygging av angst og depresjon. Tidligere har vi holdt oss til kognitive prosesser

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe D

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe D RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Deltakere 00 0 0 03 04 0 tendens Antall brukere 80 8 9 0 + Median oppholdsdøgn/dager 8 8 8 8 8 Andel med oppfølgingsuke 4 % Fordeling kjønn og alder 04 0 tendens Prosent

Detaljer

Fatigue og livsstil blant kreftoverlevere som skal delta på et ukeskurs på Montebellosenteret

Fatigue og livsstil blant kreftoverlevere som skal delta på et ukeskurs på Montebellosenteret Fatigue og livsstil blant kreftoverlevere som skal delta på et ukeskurs på Montebellosenteret Gunhild Maria Gjerset, post.dok, OUS KreftREHAB 16. april 2015 Bakgrunn Insidensen av kreft øker o Økt levealder

Detaljer

3. Psykisk helse. På like vilkår? Psykisk helse

3. Psykisk helse. På like vilkår? Psykisk helse 3. Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 28 Sinnsstemning. I løpet av de siste fire ukene, hvor ofte har du følt deg glad? Hele tiden, nesten hele tiden, mye av tiden, en del av tiden,

Detaljer

Omsorgsbelastning, mental helse og sosial støtte til pårørende partnere til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom - KOLS

Omsorgsbelastning, mental helse og sosial støtte til pårørende partnere til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom - KOLS Omsorgsbelastning, mental helse og sosial støtte til pårørende partnere til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom - KOLS Bente Nordtug, PhD, MA, RN Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Vestre Slidre kommune - Miljøarbeidertjenesten

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Vestre Slidre kommune - Miljøarbeidertjenesten VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.12.2016 2016/36955 DERES DATO 05.09.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE 16/528 Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE Att. Stine Schlytter

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Sykelig overvekt, Hvit gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) som er diagnostisert med sykelig overvekt mottar gruppebasert tilbud

Detaljer

VEDLEGG III ENDRINGER TIL RELEVANTE DELER AV PREPARATOMTALE OG PAKNINGSVEDLEGG

VEDLEGG III ENDRINGER TIL RELEVANTE DELER AV PREPARATOMTALE OG PAKNINGSVEDLEGG VEDLEGG III ENDRINGER TIL RELEVANTE DELER AV PREPARATOMTALE OG PAKNINGSVEDLEGG Mrek: Endringene i preparatomtalen og pakningsvedlegget må eventuelt senere oppdateres av de nasjonale kompetente myndighetene,

Detaljer

Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og. Kort oppsummering

Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og. Kort oppsummering Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og arbeidsmiljøeksponering Kort oppsummering Bjørn Lau, dr.philos Avdelingsdirektør, Stami Arbeidstid 1. Varighet 2.

Detaljer

LYSTERAPI INFORMASJON/MANUAL HVA ER LYSTERAPI:

LYSTERAPI INFORMASJON/MANUAL HVA ER LYSTERAPI: LYSTERAPI INFORMASJON/MANUAL HVA ER LYSTERAPI: Lysmangelen om høsten og vinteren forårsaker tretthet hos 10 20 % av den voksne befolkningen, og over 3 % viser til og med symptomer på depresjon. Hos de

Detaljer

Stort psykisk arbeidspress læreryrket

Stort psykisk arbeidspress læreryrket LæremesarbeidsmiljØSamfunnsspeilet 4/95 Stort psykisk arbeidspress læreryrket Lærerne er av de yrkesgrupper med høyest levealder. Men de har storre arbeidspress enn andre og er oftere psykisk utslitt etter

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvn og søvnproblemer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvn og søvnproblemer Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvn og søvnproblemer Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Et nyfødt barn sover 16-18 timer i løpet

Detaljer

Kjønnsforskjeller etter hjertekirurgi. Kari Hanne Gjeilo, PhD, Forsker /1. amanuensis Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital og HIST

Kjønnsforskjeller etter hjertekirurgi. Kari Hanne Gjeilo, PhD, Forsker /1. amanuensis Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital og HIST Kjønnsforskjeller etter hjertekirurgi Kari Hanne Gjeilo, PhD, Forsker /1. amanuensis Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital og HIST Kjønnsforskjeller i befolkningen 2009: kvinner 83 år, menn 78,5

Detaljer

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold?

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på

Detaljer

Arbeidstid, helse og sikkerhet

Arbeidstid, helse og sikkerhet Arbeidstid, helse og sikkerhet Norsk Arbeidslivsforum 9. mai 2011 Jenny-Anne S. Lie Statens Arbeidsmiljøinstitutt Litteratur STAMI-rapport: Arbeidstid og helse en litteraturstudie. 2008 Reviewartikkel

Detaljer

Å snu døgnet hva gjør vi?

Å snu døgnet hva gjør vi? Å snu døgnet hva gjør vi? info Generelt om søvn + CFS/ME Registrering Søvnhygiene Case Søvn - generelt Hva påvirker søvn? - Cirkadian faktor (døgnrytme) -> 25 timer, justeres gjennom dagslys -> følger

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Avdeling Prepp

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Avdeling Prepp VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/44955 DERES DATO 07.11.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE KVITFJELL ALPINANLEGG AS Kvitfjellvegen 471 2634 FÅVANG Att. Odd Stensrud

Detaljer

Støy og søvnforstyrrelser Hvilken betydning har dette for helsen vår?

Støy og søvnforstyrrelser Hvilken betydning har dette for helsen vår? Støy og søvnforstyrrelser Hvilken betydning har dette for helsen vår? Konferansen «Må miljøvennlig energi støye?» MESH 12.03.2014 Gunn Marit Aasvang, Phd Avdeling for luftforurensing og støy Nasjonalt

Detaljer

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring?

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Hva er psykiske plager og lidelser? Plager Ikke krav om å tilfredsstille bestemte diagnostiske kriterier Oppleves som

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker HELSE BERGEN Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker 1 HELSE BERGEN Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonal kompetansetjeneste for

Detaljer

Depresjon ved somatisk sykdom: forståelse og tiltak. Arnstein Finset

Depresjon ved somatisk sykdom: forståelse og tiltak. Arnstein Finset Depresjon ved somatisk sykdom: forståelse og tiltak Arnstein Finset 1 Disposisjon Et utgangspunkt: depresjon som del av en helhet Utbredelse av depresjon ved somatisk sykdom Symptombilder Sammenhenger

Detaljer

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon Initialer Gruppe I Reg. gang 0 1 PALLiON Spørreskjema for pasient Inklusjon Dato for utfylling.. 2 0 Fødselsår Inkludert av (navn) Stilling Dato for signert informert samtykke.. 2 0 1 Høyeste fullførte

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet "Internett-basert behandling av insomni"

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Internett-basert behandling av insomni IRB-HSR# 15704 Internett-behandling av insomni Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet "Internett-basert behandling av insomni" Prosjektdeltakerens navn Børge Sivertsen Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Støy og folkehelsen vår

Støy og folkehelsen vår Hvorfor er støy et viktig tema? -Støyforurensning som helseproblem Støy og folkehelsen vår Norun Hjertager Krog, PhD, Seniorforsker Folkehelseinstituttet WHO s utvidede helsebegrep og støy Fundament for

Detaljer

Likheter og ulikheter mellom dykkerinstuktører og kai og anleggsdykkere

Likheter og ulikheter mellom dykkerinstuktører og kai og anleggsdykkere Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 3. Likheter og ulikheter mellom dykkerinstuktører og kai og anleggsdykkere Data til denne sammenligningen er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi sendte spørreskjema

Detaljer

S A M L I N G F O R FTV O G F H V O S TAVA N G E R 100913 A I N A D O LV I K, R Å D G I V E R, H M S - S E N T E R E T H E L S E B E R G E N

S A M L I N G F O R FTV O G F H V O S TAVA N G E R 100913 A I N A D O LV I K, R Å D G I V E R, H M S - S E N T E R E T H E L S E B E R G E N HELSEFREMMENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER S A M L I N G F O R FTV O G F H V O S TAVA N G E R 100913 A I N A D O LV I K, R Å D G I V E R, H M S - S E N T E R E T H E L S E B E R G E N TEMA Skift og turnus definisjoner

Detaljer

Rusmidler (inkl. vanedannende legemidler) og depresjon hos eldre. Sverre Bergh Forskningsleder Alderspsykiatrisk forskningssenter, SI

Rusmidler (inkl. vanedannende legemidler) og depresjon hos eldre. Sverre Bergh Forskningsleder Alderspsykiatrisk forskningssenter, SI Rusmidler (inkl. vanedannende legemidler) og depresjon hos eldre Sverre Bergh Forskningsleder Alderspsykiatrisk forskningssenter, SI Trygve Brattøy, De Nervøse Sinn, 1947 Sammenheng mellom rus og depresjon

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe O-Lymfødem

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe O-Lymfødem Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB Avtaletyper 2010 2011 2012 døgn døgn døgn Antall brukere 26 36 34 Median oppholdsdøgn/dager 21 23 21 2013 2014 2015

Detaljer

Nord Norge. Barn og ungdom, livskvalitet, omsorg. Nettverksmøte Bodø 121112

Nord Norge. Barn og ungdom, livskvalitet, omsorg. Nettverksmøte Bodø 121112 Nord Norge Barn og ungdom, livskvalitet, omsorg 1 Barn og unge Diabetes, Helse og Livskvalitet 2 Hva vet vi? Insidens 32/100000 Alvorlige komplikasjoner kort sikt, lang sikt Psykososial belastning Vi oppnår

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Ntt Com Security (Norway) AS

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Ntt Com Security (Norway) AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.07.2017 2017/16511 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 NTT SECURITY (NORWAY) AS Postboks 721 Stoa 4808 ARENDAL Att. Åge Aanjesen

Detaljer

SUBJEKTIV HELSE OG PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ I NORSK SIVIL LUFTFART

SUBJEKTIV HELSE OG PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ I NORSK SIVIL LUFTFART SUBJEKTIV HELSE OG PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ I NORSK SIVIL LUFTFART Mastergradsoppgave ved Universitetet i miljø- og biovitenskap - Mona Linge Tønnessen Veileder: Camilla Martha Ihlebæk Formålet med studien

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvn og søvnproblemer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvn og søvnproblemer HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvn og søvnproblemer 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med.

Detaljer

Hvilke tiltak bedrer skiftarbeideres hverdagsliv

Hvilke tiltak bedrer skiftarbeideres hverdagsliv faglig Skiftarbeid og søvn Hvilke tiltak bedrer skiftarbeideres hverdagsliv Abstrakt: Introduksjon: Skiftarbeid kan ha flere helserelaterte konsekvenser. Vi undersøker hvordan skiftarbeid i helsesektoren

Detaljer

1. Spørreundersøkelse for alle som er i fullt arbeid på dagtid,...

1. Spørreundersøkelse for alle som er i fullt arbeid på dagtid,... 1. Spørreundersøkelse for alle som er i fullt arbeid på dagtid,... Les hvert spørsmål nøye før du svarer. Svar på alle spørsmålene i den rekkefølgen de står i skjemaet, ikke gå tilbake for å sjekke hva

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Skuespiller og forfatter Stephen Fry om å ha : Flere filmer på www.youtube.com. Har også utgitt Det er mest vanlig å behandle med Man må alltid veie fordeler opp mot er. episoder. Mange blir veldig syke

Detaljer

Søvnproblemer? Arbeidsbok til bruk ved behandling av insomni og forsinket søvnfasesyndrom

Søvnproblemer? Arbeidsbok til bruk ved behandling av insomni og forsinket søvnfasesyndrom Søvnproblemer? Arbeidsbok til bruk ved behandling av insomni og forsinket søvnfasesyndrom 1 2 Introduksjon Dette heftet er laget til deg som har blitt utredet for søvnvansker og skal begynne i behandling

Detaljer

Sammenligning av skift og turnus. nsf serienr. xxx dato: xxxxxx 1

Sammenligning av skift og turnus. nsf serienr. xxx dato: xxxxxx 1 Sammenligning av skift og turnus nsf serienr. xxx dato: xxxxxx 1 Skift/turnus ulike ordninger - industrien Helkontinuerlig skiftarbeid Arbeidstidsordning hvor driften går sammenhengende døgnet rundt, hele

Detaljer

Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere

Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 2. Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere Data til denne sammenligningen er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi

Detaljer

Prognostiske faktorer for retur til arbeid etter arbeidsrettet rehabilitering (ARR) - komplekse sammenhenger og komplekse forløp.

Prognostiske faktorer for retur til arbeid etter arbeidsrettet rehabilitering (ARR) - komplekse sammenhenger og komplekse forløp. Prognostiske faktorer for retur til arbeid etter arbeidsrettet rehabilitering (ARR) - komplekse sammenhenger og komplekse forløp. Long-term sick leave and work rehabilitation - prognostic factors for return

Detaljer

Langvarig sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering - prognostiske faktorer for retur til arbeid

Langvarig sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering - prognostiske faktorer for retur til arbeid U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Faculty of Psychology Langvarig sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering - prognostiske faktorer for retur til arbeid Dissertation for the PhD degree Irene Øyeflaten

Detaljer

Støy og helse Hva vet vi om negative virkninger av støy?

Støy og helse Hva vet vi om negative virkninger av støy? Støy og helse Hva vet vi om negative virkninger av støy? Transport - Miljø - Forskning 2. april 2008 Gunn Marit Aasvang Avdeling for luftforurensning og støy Divisjon for miljømedisin Å bo nær trafikk

Detaljer

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte idé banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Innhold Innledning 1 Hva er skiftarbeid? Skiftplaner

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper 008 009 00 0 døgn døgn dag RT døgn dag RT døgn dag RT indv. gruppe Antall brukere 34 5 36 3 8 36-6 07 Median

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Fra www til zzz: Nettbehandling av insomni

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Fra www til zzz: Nettbehandling av insomni Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Fra www til zzz: Nettbehandling av insomni Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel om å delta i en forskningsstudie for å prøve ut effekten av et internettbasert

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Grøntvedt Pelagic AS - sildesesongen 2016/2017

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Grøntvedt Pelagic AS - sildesesongen 2016/2017 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.02.2017 2016/43211 DERES DATO 27.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE GRØNTVEDT PELAGIC AS Postboks 325 7129 BREKSTAD Att. Ole Andre Nilsen Avslag

Detaljer

Hvorfor bør vi tilby mer helsehjelp til de som ikke er alvorlig syke? Lovisenberg DPS Tidl. avd.sjef Per Arne Holman

Hvorfor bør vi tilby mer helsehjelp til de som ikke er alvorlig syke? Lovisenberg DPS Tidl. avd.sjef Per Arne Holman Hvorfor bør vi tilby mer helsehjelp til de som ikke er alvorlig syke? Lovisenberg DPS Tidl. avd.sjef Per Arne Holman Raskere tilbake et etisk dilemma? Dersom vi kan tilby virksom behandling.. Til sykmeldte

Detaljer

VEDTAK I KLAGESAK - GJENNOMSNITTSBEREGNING JF. AML (3) - FREDRIKSTAD KOMMUNE, AKUTTAVDELINGEN - MEDISINSKE TJENESTER

VEDTAK I KLAGESAK - GJENNOMSNITTSBEREGNING JF. AML (3) - FREDRIKSTAD KOMMUNE, AKUTTAVDELINGEN - MEDISINSKE TJENESTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2017 2016/20299 DERES DATO 09.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Maria Zahlsen tlf 454 23 377 DERES REFERANSE Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Att. Guro Steine Letting

Detaljer

Svnsykdommer www.svnforeningen.no

Svnsykdommer www.svnforeningen.no Svnsykdommer www.svnforeningen.no Svnproblemer/ svnsykdommer Av professor dr. med Bjrn Bjorvatn (Universitetet i Bergen og Bergen svnsenter) Svnplager er et stort problem for mange: Tall fra Norge og andre

Detaljer

Denne undersøkelsen omhandler helseeffekter ved nattarbeid.

Denne undersøkelsen omhandler helseeffekter ved nattarbeid. NATTARBEIDERUNDERSØKELSEN 2010 Informasjon til arbeidstakeren Denne undersøkelsen omhandler helseeffekter ved nattarbeid. Du skal når du fyller ut skjemaet være oppmerksom på at alle opplysninger du kommer

Detaljer

Last ned Sov bedre - Judymay Murphy. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sov bedre Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Sov bedre - Judymay Murphy. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sov bedre Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Sov bedre - Judymay Murphy Last ned Forfatter: Judymay Murphy ISBN: 9788202530839 Antall sider: 224 Format: PDF Filstørrelse:12.92 Mb Nok søvn er viktig for å være konsentrert og til stede både

Detaljer

Last ned Sov bedre - Judymay Murphy. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sov bedre Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Sov bedre - Judymay Murphy. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sov bedre Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Sov bedre - Judymay Murphy Last ned Forfatter: Judymay Murphy ISBN: 9788202530839 Antall sider: 224 Format: PDF Filstørrelse: 18.50 Mb Nok søvn er viktig for å være konsentrert og til stede både

Detaljer